Hlavní stránka Hardware Monitory, LCD panely Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?
Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?
autor: Kwolek Jirka , publikováno 16.5.2005
Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?
Nástup každé nové technologie před sebou obvykle nejdříve hrne vlnu nekritických obdivovatelů. Jakmile se novinka skutečně rozšíří, spadnou často i první růžové brýle a objeví se nepříjemnosti, o kterých jsme dříve neměli ani potuchy. Můžeme říci, že spolu s novými technologiemi objevujeme i nové problémy. Stejně je to i s na první pohled dokonalými LCD TFT panely - ty na první pohled řeší všechny problémy monitorů, ale zároveň přinášejí problémy, které dříve neexistovaly: malé pozorovací úhly, zpoždění a emulaci barev. Tyto problémy se řeší různými cestami - každá má své výhody a nevýhody. Tento článek se zaměřuje na jednotlivé typy panelů: TN, IPS a MVA / PVA a popisuje jejich silné a slabé stránky... {mospagebreak title=Stín v LCD ráji...}
Každý komu prošlo rukama (a zrakem) více plochých TFT panelů zakrátko zjistí, že přes veškeré snahy a sliby výrobců dosud neexistuje plochý LCD panel, který by dokonale vyhověl každému účelu. Kvalitní (CRT) monitor je obvykle vhodný jak pro práci s textem, zpracování fotografií a stejně dobře vyhoví i náruživému hráči počítačových her. LCD panely mají mnoho nesporných výhod - jsou lehké a mají přesný a kontrastní obraz - přesto panel vhodný pro hráče lze stěží použít pro editaci fotografií, jiný panel se skvělým podáním barev bude při dynamických herních scénách zase nepříjemně mlžit.

Když dva dělají totéž...

Nenechejte se mást technickými parametry - výrobci běžně slibují pozorovací úhly v rozsahu 160 stupňů, kontrast 500 až 1000 : 1, dobu odezvy menší než 12ms a zobrazení naprosto věrných barev. Proč tedy, když dojde na lámání chleba, od sebe snadno odlišíte panely se stejnými "papírovými" pozorovacími úhly, ale vybavené rozdílnými typy panelů (TN+film, S-IPS nebo MVA/PVA)? Proč jsou barvy na některých panelech příliš tmavé, na jiných jsou barevné přechody pruhované, a na dalších se prakticky nelze dívat na video... když všechny umí zobrazit více než 16 milionů barev? Proč panely s dobou odezvy 12 nebo 8ms se často neliší od 16ms typů?

Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?

Není to dáno tím, že by výrobci záměrně lhali a manipulovali s výsledky (i když i to se stává), spíše jen parametry a metodiku jejich měření ohýbají k obrazu svému. Často se využívá toho, že mnohé parametry nelze jednoduše definovat a ani jednotně změřit, častěji k objektivnímu vyjádření určitého parametru (doba odezvy, pozorovací úhly i věrnost barevné reprodukce) nestačí jediný číselný údaj, bylo by potřeba uvádět graf nebo tabulku. V této situaci je dobré znát typy panelů, jejich přednosti a nedostatky. Je dobré znát jak se měří jednotlivé parametry a co je od nich možné čekat.

Chcete vědět, co se skrývá pod pojmy TN+film, S-IPS, MVA a PVA, response time a jaký je rozdíl mezi 6ti, 8mi a 10 bitovým zobrazením barev? Chcete vědět, proč panely s kontrastem 1000:1 nemusí být lepší než ty s 600:1? Čtěte dále!

{mospagebreak title=Trocha teorie}
Abychom poznali, jak a proč vznikají problémy spojené s LCD panely, podíváme se na absolutní základy technologie založených na tekutých krystalech.

Krystaly které tečou

Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?

Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?
tekutý krystal - zvětšenina

Některé organické látky se vyskytují ve více skupenstvích než jen v pevném, kapalném, či plynném. Jejich mezifáze mezi pevným a kapalným stavem jsou známé jako kapalné krystalické fáze (liquid crystaline phases). Nejzajímavější na této fázi je, že má některé vlastnosti kapalné i pevné fáze. Je tekutá jako kapalina, ale přesto optické a elektromagnetické vlastnosti jsou jako u pevné látky.

Významnou vlastností kapalných krystalů (dále také LC) je, že uspořádání jejich molekul (označují se jako mesogeny), způsobuje změnu polarizace světla, které jimi prochází a to v závislosti na poloze molekul. Většina molekul jsou dipóly (jedna část molekuly má kladný náboj a druhá část záporný) a v elektrickém poli má dipól snahu otočit se ve směru tohoto pole. Polohu molekul lze tedy měnit v elektrickém poli a to se využívá právě u LCD (Liquid Crystal Display).

Jak na barvy: RGB = počet pixelů x 3

Principu LCD se budeme věnovat v další kapitole, na tomto místě jen zmíníme, že jednotlivé buňky LCD fungují jako světelné ventily - samy nezáří, jen regulují množství procházejícího světla (stejný princip využívají i samozatmívací zpětná zrcátka automobilů) z lamp, které se nacházejí za panelem.

Abychom dosáhli barevného zobrazení, musíme do systému zařadit soustavu filtrů elementárních barev (RGB, Red Green Blue, červená / zelená / modrá) - výsledný počet buněk (subpixelů) je tedy výška x šířka (v obrazových bodech) x3 elementární barvy (RGB). Běžně se tedy jedná o 1280 x 3 (3840 sloupců) x 1024 (řádků) = 3.93 mil. subpixelů.

Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?

Pokud jsou RGB "ventily" v zatemnělém stavu, získáme dojem černé barvy, pokud všechny subpixely svítí na maximum, získáme dojem bílé barvy. Ostatní odstíny jsou tvořené namixováním poměru RGB barev.

Co je to TFT?

V praxi je každý subpixel dnešních LCD panelů řízen nejméně jedním tranzistorem (některé panely S-IPS využívají dva tranzistory na každý bod RGB) umístěným u každé barevné buňky. Vzhledem k tomu, že tyto jednotlivé tranzistory jsou umístěné na celé ploše panelu, ujal se název TFT (Thin Film Tranzistor) - tenký foliový tranzistor.

Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?

Poznámka: Právě díky složité matrici elektrod a soustavě miliónů diskrétních tranzistorů (tím se liší od běžných polovodičových integrovaných obvodů) byly zaváděcí ceny plochých panelů tak vysoké. V prvních fázích výroby obsahovalo více než 60% displejů nějakou výrobní vadu.

Mrtvé pixely? Ani to nemusí být problém...

S vnitřními elektrodami a tranzistory TFT se váže jeden z problémů, který je typický pro ploché panely - tím jsou takzvané mrtvé (neboli vadné) pixely. Může dojít k tomu, že ve výrobě, nebo po jisté době provozu dojde u některých buněk v LCD panelu k poruše obvodu TFT tranzistoru a elektronika přestane tuto buňku ovládat.

Panely typu TN jsou problém, ostatní jsou OK

U běžných displejů typu TN (Twisted Nematic) takto postižený bod (nebo skupina bodů) poměrně intenzivně trvale září svou primární barvou (RGB). Některým lidem tyto svítící pixely vadí natolik, že s takto postiženým panelem nemohou pracovat (stále "přitahují" zrak).

Málokdo ví, že v případě panelů typu IPS nebo MVA (případně PVA), se mrtvé pixely projevují zcela jinak (a většina uživatelů je ani nezjistí). Buňky, které systém neovládá, jsou zde trvale zhasnuté a prakticky neruší (působí to stejně, jakoby na panel spadlo zrnko prachu).

{mospagebreak title=TN+film - princip}
Pokud molekuly, které tvoří nematický kapalný krystal, jsou chirální, tak mají snahu ležet ve vrstvách, které jsou vzájemně pootočené. To znamená, že v každé vrstvě je jejich směr více pootočený, ve vertikálním směru tedy tvoří spirálu. Chirálně nematická struktura se v displejích využívá nejčastěji. Tyto displeje se označují Twisted Nematic LCD (TN).

Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?

V TN displejích je chirální nematický kapalný krystal umístěn mezi navzájem pootočenými polarizačními filtry. Jejich vnitřní povrch je speciálně upravený drážkováním tak, aby molekuly na povrchu ležely stejným směrem jako polarizační filtry. Pokud by mezi polarizačními filtry tekutý krystal nebyl, světlo by jimi neprocházelo. Nicméně točící se struktura molekul vede světlo (tedy mění úhel natočení procházejícího světla) a způsobí, že projde i druhým polarizačním filtrem. Po připojení napětí se rozpadne šroubovitá struktura a většina molekul se srovná ve směru elektrického pole. Výsledný efekt je ten, že nedochází k otočení roviny procházejícího polarizovaného světla a světlo buňkou neprochází.

Aktivní vrstva LC buněk se tedy chová ve své podstatě jako ventily propouštějící - více či méně - procházející světlo. Výhodou je to, že velikosti polarizačního napětí lze regulovat propustnost LC buněk (postupným narovnáváním krystalů) téměř plynule. Nevýhodou jsou poměrně výrazné ztráty (až 70% i při zobrazení bílé) procházejícího světla.

Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?

Film zmíněný v názvu "TN+film" je dodatečnou "rozptylující" optickou vrstvou, která má zlepšit pozorovací úhly. Dnešní panely vždy obsahují zmíněný "film" - proto se často jeho existence nezmiňuje (a mluví se jen o TN panelech).

Doba odezvy

Z celého principu plynou dva poznatky: Natáčení tekutých krystalů (LC) je fyzikální záležitosti. Celý proces změny stavu vyžaduje jistý čas, trvá určitou dobu - i když se jedná o milisekundy. Molekuly mají svou (byť nepatrnou) hmotnost a setrvačnost a svou roli hraje také kapalné prostředí v kterém natáčení probíhá.

Pozorovací úhly

Vzhledem k charakteru polarizovaného světla a rozdílné tloušťce LC vrstvy (závisí na úhlu pohledu) je do celého systému zanesený problém pozorovacích úhlů. Jas daného bodu pak závisí i na tom, pod jakým úhlem jej budeme pozorovat - jestli kolmo nebo ze strany.

TN+film - charakteristika

TN panely jsou nejstarším, nejlevnějším a dosud stále nejrozšířenějším typem matric LCD displejů. Dřívější (35-25ms) TN panely byly pomalé a měly nepřirozené podání barev - hodily se tak akorát na kancelářské aplikace, o hrách nebo editaci fotek a videa nemohlo být ani řeči. TN panely také jako jediné trpí svítícími poškozenými pixely. Problémem TN je také poněkud nižší kontrast - buňky v zavřeném stavu nejsou obvykle absolutně černé ale spíše tmavě šedé. Vzhledem k tomu, že že subpixely jsou podlouhlého tvaru, mají TN panely také rozdílné pozorovací úhly ve vertikální a horizontální rovině (ve vertikální rovině, odshora dolů, jsou vždy horší).

Teprve až generace panelů s dobou odezvy 16ms přinesla TN panelům nový vítr do plachet - zlepšila se rychlost, pozorovací úhly i podání barev. Na druhou stranu se od tohoto okamžiku zase tolik převratného neudálo (ač výrobci tvrdí opak) - měli byste vědět, že současné 12 a 8ms panely se od výchozích 16ms panelů až tolik neliší. Jsou prakticky identické, změnily se jen jejich elektronické obvody - téměř vždy platí, že zlepšení jednoho parametru je na úkor jiných. Dnešní rychlé 8ms TN panely mají vždy horší podání barev a užší pozorovací úhly než jejich 12 či 16ms příbuzní (a naopak - lepší podání barev je často vykoupeno pomalejší reakční dobou).

Poznámka: více o době odezvy (Respomse Time), funkcích overdrive a overboost se dozvíte ve zvláštním článku.

V současné době ovládly panely typu TN celou oblast 17" LCD panelů a začínají pronikat mezi 19" typy. Zde sice mohou nabídnout poměrně krátkou dobu odezvy, na druhou stranu u velkých úhlopříček poněkud více vadí jejich nízké pozorovací úhly (reálně kolem 140 stupňů).

O uváděných údajích by se dalo často s úspěchem pochybovat...

Díky obrovské konkurenci probíhá část zlepšování parametrů pouze změnou metodiky měření a přetiskováním už tak optimistických čísel ještě optimističtějšími. Bohužel papírová honba za nízkou dobou odezvy a formálně vyššími pozorovacími úhly (změnou metodiky měření) způsobilo v TFT panelech řadu zmatků - i díky tomu tato technologie nepříliš férově ovládla téměř celý trh se 17" plochými panely a stále častěji začíná pronikat mezi 19" panely. Pravda je však taková - tyto panely mají své "mouchy", a i když jsou nejčastěji používané, neznamená to, že nejsou k dispozici alternativní technologie...

TN+film (současná generace)

Klady:Zápory:
 • nízká cena,
 • moderní typy mají přijatelné, poměrně
  vyvážené parametry,
 • existují relativně rychlé 8ms typy,
 • poškozené pixely jasně svítí,
 • podání barev je pouze průměrné,
 • jeden parametr bývá zlepšený obvykle na úkor ostatních (8ms typy mají 18-bit HW barvy)...
TN - typické (skutečné) parametry:
 • pozorovací úhly: ~ 140H, 120V
 • kontrast ~ 400:1
 • odezva ~ 10 - 30ms, 16 - 30ms
{mospagebreak title=IPS a S-IPS - princip}
Technologie IPS byla původně vyvinuta firmou Hitachi aby pomohla vyřešit dva největší problémy TN matric - malé pozorovací úhly a špatné podání barev. IPS značí In-Plane Switching (přepínání v ploše), což naznačuje, že elektrody se nacházejí ve stejné (v tomto případě základní) rovině.

Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?

U těchto panelů jsou molekuly tekutých krystalů vyrovnané souběžně se základní rovinou. V základním (vypnutém) stavu panel nepropouští světlo, po přivedení napětí se LC krystaly pootočí až o 90 stupňů. Oba krajní stavy jsou tedy mnohem přesnější a lépe definované. Panely IPS proto vynikají věrnými barvami a širokými pozorovacími úhly. Jelikož elektrody jsou umístěné v jedné (spodní) rovině, zabírají více prostoru než u panelů typu TN nebo MVA, dalším problémem je slabší elektrostatické pole na okrajích buněk, kde se část krystalů plně neotáčí - to ve výsledku způsobuje nižší jas a kontrast těchto panelů (je na úrovní panelů typu TN). U panelů IPS zůstává poškozený bod tmavý.

IPS a S-IPS - charakteristika

Původní pomalá (50-60ms) technologie IPS prošla dalším zdokonalováním - nejznámější je asi řada S-IPS (Super IPS) za kterým stojí společný podnik LG.Philips LCD. Díky tomu se původní velice drahé IPS 19" a 20" panely zařadily cenově pouze mírně výše než obdobné TN modely.

Dnešní S-IPS panely vynikají výborným podáním barev, které je možno srovnat se špičkovými klasickými monitory. Také pozorovací úhly patří mezi nejlepší - při změně úhlu pohledu navíc prakticky nedochází ke změně odstínu barev - tak jak to známe z panelů TN (kdy bílá barva při pohledu z boku žloutne a tmavší odstíny šednou). Většina plochých panelů určených pro grafiky je založená právě na technologii S-IPS, počínaje relativně přístupnými modely až po np. špičkovou řadu EIZO ColorEdge nebo NEC SpectraView s HW kalibrací barev.

Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?
NEC 1980SXi s technologií Super-IPS patří mezi vyšší střední třídu...

Obecným problémem IPS je poměrně nízký kontrast (ve skutečnosti je asi 200-400:1), kdy díky plošné konstrukci elektrod není možné dosáhnout dokonale černé barvy. Za denního světla to prakticky nevadí, pokud budete pracovat v zatemněné místnosti, jistě si všimnete, že přes černé plochy prosvítá trochu "zbytkového" světla. Specifickou vlastností panelů S-IPS je, že při pohledu z boku mají tmavé a černé plochy mírně viditelný modrofialový nádech. Pokud nebudete vědět o jaký panel se jedná (PVA nebo IPS), zobrazte si černou barvu a podívejte se na panel ze strany - pokud uvidíte modravé tóny, jedná se o IPS.

Poznámka: Díky své struktuře mají jednotlivé pixely panelů IPS mezi sebou relativně větší mezery (body jsou zblízka poměrně dobře vidět). Ze začátku může obraz připadat trochu pixelový.

Jak jsme zmínili dříve, díky cenové a tak trochu unfair parametrové válce byly panely IPS prakticky vytlačené z oblasti 17" panelů, naštěstí ceny základních 19" S-IPS nejsou vůbec astronomické a můžete zkusit panely jako LG 1930B, nebo NEC 1970NX...

IPS (současná generace)

Klady:Zápory:
 • kvalitní podání barev,
 • dobré pozorovací úhly,
 • pouze průměrná rychlost,
 • průměrný kontrast
IPS - typické (skutečné) parametry:
 • pozorovací úhly: ~ 165H, 165V (modrý nádech)
 • kontrast ~ 300:1
 • odezva ~ 20 - 60ms
{mospagebreak title=MVA a PVA - princip}
Na poněkud odlišném principu jsou založené matrice MVA (Multi-domain Vertical Alignment) a PVA (Patterned Vertical Alignment). Technologie MVA byla vyvinuta firmou Fujitsu v roce 1998 a je rozšířením původního nápadu orientovat molekuly tekutých krystalů vertikálně (VA - Vertical Alignment). Cílem bylo dosažení vysokého kontrastu a krátké reakční doby.

Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?

Původní technologie VA vypadala slibně (obrázek vlevo dole), problémem bylá silná závislost jasu daného bodu na úhlu pozorování (záviselo dokonce na straně L-P pohledu).

Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?

Proto byly buňky rozdělené na domény (Multi-domain VA), které tuto závislost vzájemně kompenzují. Ve výsledku (součtu) je jas daného bodu stejný jako při čelním pohledu (jednu chybu v této koncepci kompenzuje opačná chyba jiné část buňky).

Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?

Dnešní panely MVA (a jejich varianty) se liší množstvím a uspořádáním domén. Jeden z největších výrobců LCD panelů, firma Samsung, vyrábí vlastní variantu MVA, kterou nazývá PVA (Patterned Vertical Alignment).

Poznámka: Samsung nezveřejnil přesný popis rozdílů mezi panely MVA a PVA - není zcela jasné, čím a nakolik se tyto technologie liší, a nakolik se jedná o postup jak se vyhnout placení licenčních poplatků firmě Fujitsu. Jisté je ale, že Samsung je skutečným pionýrem vývoje panelů PVA a některé jeho panely mají kontrast dosahující 1000:1.

MVA a PVA - charakteristika

Dříve měly panely MVA nahradit technologii TN, dnes je situace jiná - moderní MVA panely se svými parametry částečně pokrývají s kvalitními 16-20ms TN panely s tím, že MVA nabízí lepší podání barev a širší pozorovací úhly, tradičně vynikající je kontrast a podání černé barvy (černá je téměř totožná s vypnutým panelem). I v případě panelů MVA/PVA jsou vadné body zhasnuté - nezáří, a tudíž tolik nevadí jako v případě "žhnoucích" bodů panelů TN.

Pokud srovnáme MVA s panely na bázi S-IPS zjistíme, že S-IPS má obecně trochu lepší podání barev, zatímco nejnovější "8ms" panely PVA jsou poněkud rychlejší (mají však mírně omezené pozorovací úhly - i když jsou stále lepší než TN). U panelů PVA a MVA je však nutné, stejně jako u jiných typů panelů ;-) rozlišovat mezi různými generacemi a výrobci - panely MVA vyrobené do roku 2004 nebyly například příliš vhodné na hraní dynamických her.

Poznámka: V poslední době se objevily první rychlé PVA panely - jednou z prvních vlaštovek je Fujitsu Siemens P19-2, další modely zakrátko nabídne Samsung. Novou generací MVA je také vybavený panel Benq FP91E, Viewsonic VP191b a EIZO Flexscan L778...

Klady:Zápory:
 • dobré podání barev,
 • dobrý kontrast,
 • dobré pozorovací úhly,
 • pouze průměrná rychlost,
MVA - typické (skutečné) parametry:
 • pozorovací úhly: ~ 160H, 160V
 • kontrast ~ 600:1
 • odezva ~ původní 20 - 100ms, nové 8 - 50ms
{mospagebreak title=Poznámka k technologii Pivot}
Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?

Je zvláštní, jakou oblibu mají natáčecí panely založené na technologii TN, a jak málo jich může v tomto režimu skutečně pracovat. Nápad změnit (přehodit) osy a provozovat panel na výšku (v režimu: stránka A4 "nastojato") je jistě vynikající, mnohé panely mají dokonce stojany, kdy je pootočení panelu otázkou 2-3 vteřin. Také otočení obrazu v ovladačích grafických karet ATi i nVidia je dnes dětský snadné (nemusíte kupovat speciální software):

Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?
natočení obrazu, verze ATi (povětšinou Radeony)...

Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?
totéž v podání nVidie (grafiky GeForce)

Problém je ale typický pro dnešní dobu - mnohé TN panely by rády pracovaly pootočené - problém je, že většinou na to nemají. Po přetočení (které vede ke změně vertikální a horizontální roviny) dojde, především u levnějších TN matric, k rapidnímu zhoršení pozorovacích úhlů. Z relativně plnohodnotného TN panelu se po otočení stává pouhý náhledový monitor.

Obecně lze pro "pootočený" režim doporučit zejména panely MVA a PVA, na druhém místě S-IPS a teprve potom pak panely TN.

{mospagebreak title=Závěr a testovací obrazce}
Při výběru plochého panelu se nenechejte zmást "nadopovanými parametry", které uvádějí výrobci. Obecně platí, že každý panel má své silné i slabé stránky. Pochopitelně je také výhodné kupovat panely poslední generace - nákupům z druhé ruky se vyhněte. Zkusme si zájemce o plochý panel rozdělit do několika skupin:

Kancelářská práce

Tady vyhoví prakticky jakýkoliv panel s dobou odezvy rovnou nebo kratší než 25ms. Pomalejší (30, 35ms) panely jsou výprodejové a i při skrolování tabulky v Excelu dokážou obraz nepříjemně mlžit. Prezentace (předvádění klientovi) klade na panely poněkud odlišné požadavky - nutné jsou dobré pozorovací úhly a vysoký kontrast - tady excelují panely PVA a MVA (19 - 20"). Grafici by se měli poohlédnout po panelech S-IPS (může vadit výraznější pixelizace), případně po MVA / PVA. Profesionálové budou vždy požadovat 10-bit gamma korekci, případně možnost kalibrace barev.

Kombinované použití - kancelářské aplikace, občas hry

Zde záleží na prioritách. Poměrně univerzální jsou rychlejší panely PVA a MVA, panely S-IPS mají lepší barvy, ale jsou mírně pomalejší. V obou případech jsou výborné pozorovací úhly a není problém provozovat tyto panely v pootočeném stavu. Univerzální jsou také 16ms "klasické" panely TN. Platí, že čím rychlejší jsou TN panely, tím mají horší podání barev a užší pozorovací úhly.

Domácí použití - hráči

Zde ve většině případů vyhoví TN panely - především 16 a 12ms typy. Náruživí hráči by měli sáhnout po 8ms TN panelech, nebo, což je lepší, zůstat v extremním případě u klasických CRT monitorů. U rychlých panelů ve většině případů horší rendering barev (často 6bitů na barvu RGB) ani malé pozorovací úhly nevadí, zapomeňte však na náročnější editaci fotografií.

Jak od sebe jednotlivé panely odlišíme?

Nikdy nedejte na živé barevné fotografie, které se běžně při posuzování panelů předvádějí - většinou vypadají dobře na všech typech panelů a o kvalitě obrazu vám příliš neřeknou.

Nejdříve si stáhněte / zobrazte velké verze těchto obrázků (pro zjištění pozorovacích úhlů):

Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?
duha je ke stažení zde

Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?
tělová barva je ke stažení zde

Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?
kulečníková zeleň je ke stažení zde

Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?
šedý klín je ke stažení zde

Stačí nejdříve pohnout hlavou doprava a doleva a zjistíte jak je na tom panel s pozorovacími úhly. Pokud duha při pohybu hlavou výrazně pulzuje (duhové oko mrká) a jednotné barevné plochy (tělová a zelená) mění na krajích panelu odstín a jas (jinak se chová vertikální a jinak horizontální rovina), nebude to s podáním barev a pozorovacímu úhly nijak skvělé - v tomto případě se téměř jistě bude jednat o panel typu TN.

U panelů typu S-IPS při pohledu na tmavé oblasti šedého klínu můžete pozorovat nepatrně namodralý nádech. Pokud místnost zatemníte, uvidíte, že černou barvou mírně prosvítá "zbytkové" světlo. Podání barev a čistota šedého klínu bývá u matric S-IPS velmi dobré.

Panely typu PVA a MVA jsou v zobrazení barev pouze nepatrně horší (změny barev jsou malé). Typickým znakem moderních panelů PVA je vynikající a zcela tmavá černá barva. Panely PVA jsou také vhodné pro "pivot" (natáčení) - vertikální i horizontální rovina je stejná...

Jednoduchý test Response time (doby odezvy)

Našli jsme malý soubor firmy Benq pro jednoduché posouzení doby odezvy:

Průvodce plochými panely: TN, IPS, MVA, který je lepší?

Stáhněte si dvě barevné verze: verze1, a verze2. Po spuštění souboru vám po obrazovce bude skákat barevný zajíc s vajíčkem. Možná budete překvapení, ale tento test zvládne většina rychlých TFT panelů (papírově 12-10-8ms) - včetně rychlejších panelů PVA a MVA. Panely, které zde výrazně "mlží", nejsou vhodné ani pro akční hry ani pro rychlé video.

Hlavním problémem jsou však tmavé odstíny - zde je nejlepší si dát jedno kolečko UT2004 v podzemí... Pokud budete hodně přísní, vrátíte se k monitoru.

Přeji Vám při výběru LCD panelu šťastnou ruku - ať si vsadíte na ty parametry, které jsou pro vás důležité. Snad jsem vám do této problematiky vnesl trochu světla...

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
16.5.2005 07:12:07   0.0.0.xxx 100203
LCD nemá budúcnosť, za 10 rokov sa nedostali nikde. Je to len marketing - na domáce použitie je to nevhodné (možno len do kacelárie). Mám doma dosť drahú 17"-ku a som maximálne sklamaný (Samsung 710 - a to v testoch vychádza vždy veľmi dobre). Ľutujem kúpu!!!!!!!!!!!!!!
16.5.2005 07:21:12   0.0.0.xxx 5650
Super článek.
Fakt že jo. Určitě se to hodí vědět.
16.5.2005 07:27:44   0.0.0.xxx 5550
Článok je ale naozaj kvalitný - aspoň viem že univerzálne LCD neexistuje (možno len niečo extrémne drahé). Pekný článok.
16.5.2005 07:36:37   0.0.0.xxx 5247
Já teď testuji Fujitsu Siemens P19-2 s PVA a až na hodně specifické hry (rychlé, s malým kontrastem barev jako některé mapy v Quake Arena) je to zcela v pohodě (u her jako HL2 nebo Riddick)... Barvy a poz. úhly jsou skvělé... Prostě jiná káva.
16.5.2005 08:13:52   0.0.0.xxx 5051
Jeste pokud by mohl autor doplnit do clanku neco o ditheringu, nejak z clanku nevyplyva, proc maji TN+film pouze 262 tisic barev dodelavanych na 16,2 milionu, zatimco S-IPS a PVA maji skutecnych 16,7 milionu barev. Jinak vyborny clanek.
16.5.2005 08:18:45   0.0.0.xxx 4853
Prečo výrobcovia neuvádzajú, že kt. technológia je použitá. Keď ste vy testovali Samsung 710T ste napísali v tabulke: "... a-si TFT/TN". Bolo by hneď jasnejšie: chceš na hry - ber TN, chceš na grafiku - ber s-isp, atď.
Keď človek vôjde do predajne (hypermarket, "naj", atď.), kde je aspoň ako taký výber - tak narazíte na predajcov, ktorí Vám nevedia v ničom poradiť (nevedia o tom nič). Cez internet by som zas zaručene nekupoval - každý kus je iný (zaručene pred kúpou treba vyskúšať). Iste by ste sa netešili, keby ste ho rozbalili, zapli a v strede by na Vás svietil vadný pixel (do konca 1-2 vadných pixelov nie je ani na reklamáciu).

Sú podľa mňa len dve alternatívy na spokojnú kúpu:
1. kúpiť si extrémne drahý model (eizo, atď), kt. nesklamú (aj cez internet)
2. alebo nájsť predajňu, kde nemajú problém vystaviť 30-40 kusov LCD panelov rôznych značiek s ktorých aspoň ako-tak máte na výber (kde môže byť aj ochotný a odborne zdatný presonál) - v malých pc predajniach akurát tak "yusmart" majú
16.5.2005 08:29:25   0.0.0.xxx 4847
Pro otestování LCD doporučuji stáhnout sice starší ale stále dobrý program "Nokia monitor test" http://www.construnet.hu/nokia/Monitors/TEST/monitor_test.html

Jina k pro testování rovnoměrnosti podsvícení je opavdu Killer test - přes celou obrazovku růžová barva. Měli byste vidět jak to vypadá na notebooku :-)
16.5.2005 09:12:58   0.0.0.xxx 4451
Neviem co si od toho cakal, mne presli rukami rozne lcd panely, ale prave tento Samsung 710T sa mi paci najviac. Je zo vsetkych lcd panelov asi najlepsi. Neviem co sa ti na nom nepacilo, pretoze ako sa velmi snazim neviem na nom najst chybu...
11.5.2006 13:01:08   81.31.3.xxx 1916
Tak napriklad nepravidelne podsviceni v rozich? (Svetle u okraju - coz vadi zejmena pri koukani na filmy - sirokouhle) - spatna hodnota cerne barvy (je stale seda - teda v mistnosti se musi neustale svitit, aby se na panel dalo aspon trochu koukat - nelze ho provozovat v uplne tme, protoze jinak "vylejzruje" oci) To jsou obrovske nevyhody tohoto panelu.
16.5.2005 09:34:13   0.0.0.xxx 4449
Tento článek mě ohromil svou komplexností a zároveň je celkem jednoduchý pro pochopení. V této problematice se trochu vyznám, ale nikde jsem nenašel vše v jednom.
Rád bych upozornil na malé překlepy:
asi u TN je napsáno misto "m" "n"
a někde dál je napsáno pouze 18bit (mělo by tam být 8bit)
16.5.2005 10:12:18   0.0.0.xxx 5445
Moc peknej clanek, jen tak dal !
16.5.2005 10:27:00   0.0.0.xxx 5148
Při zakoupení zboží přes internet máte zákonem danou lhůtu 14 dní na odstoupení od smlouvy (tj. vrácení zboží) a to bez udání důvodů.
Což je v některých případech(otestovaní výrobku v domácím prostředí a s vlastními aplikacemi) velice výhodné .
16.5.2005 10:31:37   0.0.0.xxx 4750
Máš to připojené přes DVI výstup - DVI vstup ? Běžný VGA výstup totiž dokáže degradovat i nadupané LCD.
16.5.2005 10:32:45   0.0.0.xxx 4646
Nesmysl, mam doma HP1955 , HP1925 a programovani na dvou LCD bych uz nikdy nevymenil za civeni do dvou 21'' CRT at jsou jaky koli
16.5.2005 10:41:10   0.0.0.xxx 4552
je to z duvodu principu samotne technologie
kdy bod bez napeti = cerna barva
jenze na monitoru mate skoro vzdy svetlou barvu
takze u IPS a MVA je nutne met vsechny body pod napetim
takze to casem odejde ( u TN je to presne naopak

jako clovek co prodava pocitace vam reknu tohle
zakaznik dostane nove lcd a tak po roku reklamace podsvetleni
je to v zaruce zadny problem
po roku zas odejde podsvetleni JENZE uz to neni v zaruce
a oprava stoji vic nez nove LCD ...
jinak receno kazde dva roky nove LCD za 10 klacku
jinak casto se stava ze podsvetleni lcd po par mesicich
divne zacne chvet v dusledku nekvalitniho napajeni
16.5.2005 10:41:38   0.0.0.xxx 4550
Teď jsem zrovna řešil dilema jakej CRT 19" monitor. No vyzkoušel jsem asi 5 druhu a kde nic tu nic. Pokaždé měl nějakou vadu obrazu (neostrost,zakřivení....) Prostě chtěl jsem jít do CRT monitoru. Ale je to o ničem. Výrobci monitorů CRT na to dneska se.ou a radši dělají do LCD. CRT výrobu mají aby se neřeklo a s kvalitou to jde z kopce. Eizo CRT byl fajn ale za tu cenu neee.
Takže jsem viděl FS P19-2 a vypadá skvělě. Ještě ho pořádně protestnu a asi do něj půjdu.
16.5.2005 10:42:31   0.0.0.xxx 4646
Nevite neco o Yiiama H1900-W ? potrebovbal bych poradit chci si ho koupit
16.5.2005 10:47:43   0.0.0.xxx 4648
FS P19-2 je papirove hodne kvalitni LCD za perfektni cenu skoda jen ze nema vic industry-design jako IBM. Moc se tesim na jeho recenzi. Zajimave by bylo i jeho porovnani s Eizo 778,HP L1955,BM L191p vsechno to jsou MVA/PVA panely s podobnymi parametry. FS ma ale vynikajici cenu pokud se jeho parametry potvrdi videl bych to na "the best choice".
16.5.2005 10:54:01   0.0.0.xxx 4847
chveni jsem u LCD jeste nezazil ale piskani ano a narovinu nic silenejsiho nez piskajici zarivku v LCD pri praci neznam. No bilej bod uprostred v Doom3 to musi byt taky radost.
16.5.2005 12:02:45   0.0.0.xxx 4445
Fajn clanek, jeste by me zajimalo jak rychle ty LCD odchazeji.
16.5.2005 12:10:28   0.0.0.xxx 4946
S konečnou platností jak to tak sleduji tak prostě LCD vynechám a počkám si co je nahradí...zatím zůstanu u výborných CRT monitorů které nebízejí více a za nesrovnatelně menší cenu...akorát si hold párkrát do roka zaposiluji ... LCD suxxx CRT Rulezz ))
16.5.2005 12:23:22   0.0.0.xxx 4547
má tem být 18bit - bráno celkem - 3*6bit - kdybys četl článek celej, všiml by sis - TN zvládají reálnejch jen 6bit= 262144 barevných odstínů - "zbytek" do těch vylhanejch 16mil. se řeší ditheringem
16.5.2005 12:36:03   0.0.0.xxx 4846
Mám lcd panel Benq FP91E (technologie MVA) a když scrolluju například poslední stránkou tohohle článku,tak se mi mění odstín modré barvy napravo, podle toho jestli jsou na levo obrázky nebo text. Barvu mi mění i zelené pozadí u testu s králičkem, u žlutého to nedělé. Nevíte někdo čím to může být?
16.5.2005 13:19:34   0.0.0.xxx 4443
Je to uzitecny treba kdyz chcete zkousit DVB-T kartu a nevite jestli mate dost signalu. Koupite kartu, a kydz nebude signaltak ji zase vratite.
Ale mam pocit, ze si vyrobek musite nechat poslat, pokud si ho berete ze skladu firmy tak jste u preda firmu a tohle nefunguje (nejsem si jistej)
16.5.2005 13:21:07   0.0.0.xxx 4343
Tak o vlivu barvy pozadí na poruchovost jsem NIKDY neslyšel - tak asi vznikají novodobé pověsti. To bychom mohli tvrdit, že kdo hraje hry (=častá změna barev), tak panel nebo monitor častěji "odrovná" protože tak dlouho otáčí molekuly LC, až se opotřebují (případně odejdou tranzistory). Podle toho pak procesory notebooků vydrží více, protože v klidu zpomalují ;-)

Na druhou stranu zde jsou technologické problémy (bonding -nedokonalé spojení tranzistoru s elektrodami), porušení interních vymezovačů vůle (spacers), porušená pomocná kapacita... ty mají na spolehlivost větší vliv.
16.5.2005 13:26:39   0.0.0.xxx 4544
Podla to ho co som mal zatial moznost vidiet sa Tvoj problem asi vola BENQ... .
Ale vazne, ak niekto viete o inom probleme tohto monitora, rad sa necham poucit.
Eskimak
16.5.2005 13:26:57   0.0.0.xxx 4344
Vydim to úplne stejne. LCD je krok spatnym smerem, tahle technologie ma vic neduhu nez prednosti.
16.5.2005 13:33:03   0.0.0.xxx 4448
pokud mas monitor pirpojenej pres DVI, tak bude problem na monitoru. Silenosti s barvama muze taky delat blbe zastrcenej D-Sub kabel
16.5.2005 13:51:02   0.0.0.xxx 4446
Na Slovensku monitor Benq FP91E je za 19000 Sk - a to chcete povedať, že fakt len nad 50 000Sk je kvalita? Veď za 20 litrov by som to reklamoval. U mňa LCD má len dva veľmi významné výhody: spotreba (nie všetky ale sú úsporné) a váha (ľahko sa dá preniesť a zaberá málo priestoru).

A ako dlho používate toto LCD (Benq)?
16.5.2005 14:19:03   0.0.0.xxx 4343
JJ...P19-2 vypadá dost dobře ... zajímalo by mě, kde si ho koupil? Mam o něm zájem, ale zatim sem ho nikde moc neviděl, že by ho měly skladem a rád bych ho dostal domu co nejdřív :-). Díky.
16.5.2005 14:21:58   0.0.0.xxx 4344
Nema tu nekdo osobni zkusenost s LCD-ckem Eizo L-778? Jedna se o 19-ku s panelem PVA, vsude jsem zatim narazil jenom na chvalu, ale zajimala by me zkusenost nejakeho majitele. Pod rukama mi uz prosla spousta TN panelu a ty bych nechtel ani zadarmo. Hlavne bylo zajimave pozorovat, jak vyrobci s novymi modely postupne snizovali papirovou dobu odezvy a rozsirovali uhly, ale panely prakticky mazaly a zkreslovaly porad stejne, tfuj. Nicmene tyhle (snad konecne pravdive) uhly pohledu a slusna cerna u PVA panelu me zacinaji nalamovat...
16.5.2005 15:22:17   0.0.0.xxx 4445
mno pokud by to bylo presne uprostred...
16.5.2005 15:49:37   0.0.0.xxx 4544
ých chtel upozornit ty co chteji kupovat novej monitor (panel) ale ten co maji jim zatim staci tak at radsi pockaj protoze firma motorola prave dela/udelala prototip nejakyho panelu kterej vyuziva technologii NED to by mnelo byt neco jako skombinovani dobrych vlastnosti u LCD (vaha, tloustka, spotreba...) a klasickych CRTcek (rychle obnovovani obrazu...) a jejich vyroba ma byt mnohem levnejsi nez u dnesnich panelu/monitoru. VYROBA 42" panelu by mnela stat asi 400$ ale otazka je kdy se tyto panely zacnou prodavat. Jinak o teto novince je kratka zpravicka na www.svethardware.cz .
16.5.2005 16:02:18   0.0.0.xxx 4246
Tak to záleží co prodáváš za šmejdy, u značkových LCD je reklamací naprosté minimum a to i po několika letech provozu. A nějaké velké opotřebování z důvodu technologie, to je úplná kravina.
16.5.2005 16:07:22   0.0.0.xxx 4543
Taktéž jsem před časem testoval P19-2 a souhlasím s tebou, opravdu velmi slušná kvalita i odezva. Rád bych se zeptal na tvůj názor na kontrast 1000:1, já mám pocit, že je to na oči při běžné práci až nepříjemné a nejde to nějak moc rozumě stáhnout... je otázkou, jestli je to opravdu věc kontrastu nebo čeho.
16.5.2005 16:11:48   0.0.0.xxx 4645
Je připojenej přes DVI
16.5.2005 16:13:25   0.0.0.xxx 4344
Asi 3 měsíce.
16.5.2005 16:32:39   0.0.0.xxx 4548
Tak to by mě zajímalo, k čemu by ti byl monitor 42"? Když takto velký monitor stojí 400 USD, tak 19" bude stát 80 USD? To bych si dal jeden i na WC.
16.5.2005 16:36:49   0.0.0.xxx 4647
To bych neřešil a vyměnil ho v rámci reklamace.
16.5.2005 16:41:55   0.0.0.xxx 4644
To by mě tedy zajímalo, jaké šunky prodáváš. Prosím uveď, ať v tom máme jasno.

Mám noťas Compaq Armada 4120T, kupoval jsem ho před sedmi lety (za 100.000), displej dodnes jako víno. Další noťásy Compaq/HP co prodáváme rovněž bez problémů s displeji. LCDčka Philips, SAMSUNG, NEC rovněž bez problémů.
16.5.2005 16:48:15   0.0.0.xxx 4445
Tak nevím - mám Samsung 193P a jsem maximálně spokojený. Můžeš upřesnit, co přesně ti na 710 vadí, abychom měli představu?
16.5.2005 16:50:59   0.0.0.xxx 4446
To záleží na tom, jaký si vybereš. Nejstarší noťas mám 7let a jeho LCDčko je jako nové (Compaq Armada 4120T).
16.5.2005 16:58:38   0.0.0.xxx 4645
Ja som nedavno presiel so skeptickymi pocitmi od CRT ku LCD. kupil som iiyama 435s a som uplne spokojny. O tomto monitore sa malo hovori ale podla mna je to najlepsi pomer cena/vykon. Chcel by som domov na porovnanie samsung 710t lebo polovica ho chvali do nebies a polovica hovori ze je nanic. Upozornuje ze som PARAN a tento monitor splna uplne vsetko co potrebujem. Doba odozvy nestoji za zmienku(10ms), ziadnu nevidim. Pozorovacie uhly su podla mna v poriadku(btw riesit pozorovacie uhly mi pripada ako ta posledna podstatna vec na monitore pretoze kazdy nanho cumi asi priamo a nema hlavu o meter posunutu na stranu). Podanie farieb nedokazem posudit lebo nie som grafik, pre mna je krasne. Jedine co mi snad vadi ze ma blby stojan, neda sa s nim moc manipulovat a zbytocne repraky.
16.5.2005 17:03:10   0.0.0.xxx 4545
Eizo ukončilo výrobu CRT monitorů....
16.5.2005 17:10:39   0.0.0.xxx 4245
a jsem moc spokojenej-věděl sem, do čeho jdu. V rychlejch hrách mírně nestíhá, ale jde hrát(dohrál sem NFSU2), a navíc hry skoro nehraju...Barvy, úhly super! Jde taky trochu o zvyk. Mě nevyhovujou 17´´LCD, na grafiku mají malou plochu a velké rozlišení-musel bych koukat moc zblízka.
16.5.2005 17:12:06   0.0.0.xxx 4546
Nesouhlasim s tim,ze LCD je krok spatnym smerem. Ja ho kupoval vic jak pred rokem a to hlavne ze zdravotnich duvodu. Z CRT monitoru me vzdy bolela hlava a oci, u LCD toto neznam.
Mam 19" LCD od Relisysu s dobou odezvy 25ms. Obsahuje Super-MVA panel od Fujitsu. Je opravdu skvelej a hodne me prekvapil (uplne stejnej Hitachi stal asi o 8 tis. vic v ty dobe).
Zkusenosti: vyborny pozorovaci uhly, barvy taky skvely. Sledovani filmu je uplne v pohode, proste super. Kdyz sem se pri koupi rozhodoval mezi timto a 17" hyundai LCD s panelem TN+Film (20ms, v te dobe TN spicka), po zhlednuti videa u obou ten Relisys vyhral na plny care. Zase je ale pomalejsi a u nekterych her to je videt. U jinych je uplne v poho.
16.5.2005 17:14:06   0.0.0.xxx 4444
Někdy koncem března jsem pořídil LG1915s. Dost jsem se obával, že se hry budou mazat (Q3, CS, simulátory...) V tmavých místnostech nebudou nepřítelé k rozeznání (cs) a na filmy bude prostě naprd. přečetl jsem pár (stovek) recenzí a pak se vypravil do obchodu. Zkusil jsem 2 hry a jeden test z netu na rychlost a nesl si ho domu. Kromě filmů trochu do červena a mírného trhání u Q3 jsem naprosto spokojen. 19" za 10kkč mi u crt žádná firma nenabídne, ostrý obraz v nativním rozlišení směle konkuruje samsungu 1200nf 22" co máme u pracovního pc a jsem jedním slovem SPOKOJEN.
16.5.2005 17:14:17   0.0.0.xxx 4444
A kdy bude recenze zverejnena?
16.5.2005 17:18:04   0.0.0.xxx 4544
42" monitor je blbost, 42" telka je docela zajimava predstava,ne?
16.5.2005 17:49:42   0.0.0.xxx 4343
V životě už bych nechtěl zpátky CRT monitor. Mám Sony SDM-HS94 (19",technologie MVA). Barvy dobré, ostrost super. Grafika, filmy bez problémů. Akční hry nehraju, adventury jsou bez chyby. A hlavně výrazně méně bolí oči, když musíte u PC sedět několik hodin denně. Vím o čem mluvím, jen CRT 19" jsem měl postupně 3. Jediné, co mi vadí je, že černá není černá ale šedivá. To je bohužel chyba všech LCD.
16.5.2005 18:01:24   0.0.0.xxx 4743
A co jsi čekal od TN-ka.
16.5.2005 18:10:10   0.0.0.xxx 4645
ano, oči, spotřeba, praktičnost, to je to co hovoří pro LCD, teď si jen vybrat správný 19".....
16.5.2005 18:39:42   0.0.0.xxx 4444
To prodáváš pěkný krámy, každý solidní výrobce dnes na monitory dává záruku nejméně 3 roky.
16.5.2005 18:42:04   0.0.0.xxx 4445
ale pak jsem si zatraceně rychle zvykl na sony X-black! :-))
16.5.2005 18:52:07   0.0.0.xxx 4644
Nějaké zkušenosti bych měl...
Tři měsíce jsem vybíral LCD a došel jsem k závěru, že si raději připlatím a koupím právě L778.
Zatím jsem na něm nenašel žádnou chybu a po čase se mi i jeho vzhled začal líbit.
Jelikož už moc hry nehraju, tak jsem zkusil jen Vietcong a Quake III, žádné "mazání jsem neviděl".
Taky filmy jsou bez problémů...
Mohu tohle LCD jen doporučit.

Tomáš V.
16.5.2005 19:04:00   0.0.0.xxx 4945
Jsem šťastným majitelem EIZO L-778. Chtěl jsem univerzální a kvalitní monitor na běžnou práci, fotky, video a občas hry. Vše plní 100%. Hry sice hraju málo, ale RichardBurns Rally v pohodě, bez rozmazávání. Podání barev je super a stáhnul jsem si asi 10 různých testovacích prográmků na LCD a všechny zvládá malíčkem a bez patrných chyb. EIZO je bohužel dražší, ale když dva dělají totéž, není to totéž. NEchal jsem si ho předvést live v prodejně v Praze ( lze nalézt na inetu) a ochota byla úžasná a kdo neviděl na vlastní oči, nemůže ocenit. Investoval jsem, ale pánovépřiznejme si, na co koukáte při práci s PC, hraní her a surfování? Na case nebo studený katody ne. Stále na monitor a ten chci proto kvalitní abych viděl vše v barvách jak mám a bez únavy.
16.5.2005 20:51:42   0.0.0.xxx 4449
Ja bych zase nechtel zadne LCD,z CRT me oci neboli ani kdyz na to cumim 12 hodin denne:-))a to mam blby Dell 790 17ku.LCD sou zbytecne vyhozene penize,jak to vidim na tech noteboocich tak bych z toho obrazu grcal,hlavne ty pozrovaci uhly jak to meni jas pri zmene pozor.uhlu.HNUS!
16.5.2005 20:53:58   0.0.0.xxx 4446
Nepsal ze se ma prodavat za 400$ ale ze VYROBA ma stat tech 400$ a toje dost velkej rozdil. prodavat ho muzou treba za 2000$ jinak jak sem psal tak "vic a presnejsi" informace jsou na www.svethardware.cz
16.5.2005 21:01:01   0.0.0.xxx 4445
Mam doma uz asi 2 roky stary LCDcko ACER 707 ... tehda nestalo tolik (10k) a i kdyz vuci dnesni dobe nema nejspickovejsi parametry, tak mam pocit ze je OK. Zatim nema zadnej vadnej pixel, nepozoruju opotrebovani zarivek. Znatelne cejtim, ze se mi vratil zrak co sem poslal CRT do haje (120Hz mi stale blikalo). Vzhledem k soucasnejm cenam LCD, kdyz obyc 17" acery zacinaj nekde kolem 4500,- nevidim duvod argumentovat cenou (CRT stoji skoro to samy) Uznavam, ze barevny podani je malinko horsi, ale vetsine lidem tohle nevadi, a dale odezva - nepozoruju pri hrani her rozdil mezi mym 20ms panelem a CRTckem, pokud pominu skutecnost ze mne po 1.5 hodce cumeni do elektronky bolej oci a kdyz se mrknu na bilou stenu tak stale vidim radkovani (sem sedaval u monitoru SGI (Sony trinitron))
16.5.2005 21:11:39   0.0.0.xxx 4344
Do dneska sem nepochopil jak muzou nekoho z monitoru bolet oci. Mam 17" AOC 7KLr+ a a pred tim nejakou 15" sunku za par kacek(uz je to odne davno) a oci mne jeste v zivote z zadnyho CRTcka nebolely a to sem jeden cas delal aji s takovim kterej mel frekvenci nejakejch 60Hz ale je fakt ze to byl humus na prvni pohled. Ja vidim u LCDcek jediny vyhody a to jsou "nizka" spotreba a skladnost oproti CRT jinak mne v nicem ZATIM neoslovujou.
16.5.2005 22:11:04   0.0.0.xxx 4544
mladé oči ( tělo ) zvládnou lecos, dnes na pájení potřebuji mikroskop, kdysi jsem se tomu jenom smál ...
16.5.2005 23:48:09   0.0.0.xxx 4545
Jenze LCD na notasech maj o dost horsi parametry nez ty stolni.
17.5.2005 01:17:04   0.0.0.xxx 4545
Ja som presiel od profesionalneho monitoru Philips rady P k LCD NEC 1970 GX a mozem vam povedat ze az taky rozdiel som nepostrehol ani pri hrach ani pri grafike. Samozrejme pri praci s 3D grafikou citim zmenu kontrastu. NEC ma 700 :1 a je to citit avsak v podani farieb a v odozve nie su ziadne badatelne rozdiely. A samozrejme maju LCD jednu nezanedbatelnu vyhodu a tou je, ze "nezeru oci". Pri dlhodobej praci aku 3D vyzaduje nepocitujem unavu v ociach ako to bolo u Philipsu a pritom bezal na 120 Hz.
17.5.2005 07:30:17   0.0.0.xxx 4343
Taky ho mám. Trochu jsem se LCD obával (měl jsem 17" Sony Trinitron Gxxx) a vybíral víc než dva měsíce. Naštěstí zrovna přišla na trh L-778. Jenom jsem si musel ještě víc jak měsíc počkat na černou barvu, ale teď maximální spokojenost. Dál bych jenom opakoval, co je v předchozích příspěvcích.
17.5.2005 07:50:05   0.0.0.xxx 4443
Jsou vyloženě jen nouzovky za malej peníz. známej má asuse asi za 40kkč a to lcd má skoro stejný parametry jako lcd na mém starém IBM T20. Oproti stolnímu lcd fakt šílený
17.5.2005 09:06:19   0.0.0.xxx 4743
V praci i ja pouzivam LCD a jsem spokojeny, ale domu bych ho proste nechtel. Mel bych pocit vyhozenych penezi. Monitor mi porad funguje, kdyz klekne, tak neni problem na tech 3-5 let, nez se konecne objevi neco poradneho misto LCD, koupit v bazaru hodne kvalitni CRT za smesne penize. LCD domu fakt ne.
17.5.2005 09:11:31   0.0.0.xxx 4544
Co je technologie ASV (EIZO L885 ASV-I, EISO 887 ASV-II) ?
17.5.2005 09:13:50   0.0.0.xxx 4545
mam 568-K a hlasuju pro EIZO..
578 me pomerne zklamal designem, nicmene bude nejspis lepsi z hlediska odezvy. (ktera je i u 568 imho velice solidni, ac papirove 25ms)
17.5.2005 09:14:06   0.0.0.xxx 4644
spatne pozorovaci uhly, nerovnomernost podsviceni, vadne pixely a jejich obtizna reklamace, obcas ne prilis verohodne barvy, vysoka cena, HNUSNY OBRAZ V NENATIVNIM rozliseni, mnohem nizsi zivotnost nez u CRT, to je to, co mluvi proti LCD, ted jen vybrat spravny 19" CRT za 1/3 cenu LCD.
17.5.2005 12:02:21   0.0.0.xxx 4343
Ja mam p19-2 od vcerejska doma, tady jsem o ni uz neco napsal.
http://forum.grafika.cz/read.php?91,963500

Jen bych dodal ze 1 vadnej pixel mam, a muzu jen potvrdit autorova slova o tom, ze pokud to clovek vyslovene nehleda, tak nema sanci ho najit. U prostred panelu jsem mel smitko prachu, o kterym jsem si myslel ze je spatnej pixel, nebyl. Muzu vam rict ze ten spatnej pixel je videt mnohem, mnohem min nez to smitko prachu. Preberte si to jak chcete, nikoho o tom ze mam pravdu presvedcovat nebudu. Pokud by nekdo mel jakejkoliv dotaz na p19-2, tak rad odpovim na vyse uvedenym linku at nemusim oblitavat 10 diskuzi

BTW: Moc peknej clanek...
17.5.2005 13:14:29   0.0.0.xxx 4444
"Málokdo ví, že v případě panelů typu IPS nebo MVA (případně PVA), se mrtvé pixely projevují zcela jinak (a většina uživatelů je ani nezjistí). Buňky, které systém neovládá, jsou zde trvale zhasnuté a prakticky neruší (působí to stejně, jakoby na panel spadlo zrnko prachu)."

jak to vypadá v reálu, nemá někdo foto?

17.5.2005 14:19:37   0.0.0.xxx 4446
Kde sa da kupit EIZO 778??

dakujem
s pozdravom
Rado
17.5.2005 15:55:21   0.0.0.xxx 4643
Ja som 193p zohnal funglo novy za 13500 Sk, takze nemam co k tmomu dodat absolutna spokojnost a nadstandartny dizanj. Proste super. Zobral som hned 2 kusy. A som dost zaryti geimer ale som snim velmi spokojny, 95% hry v pohode, video na 100% a mam v ktomu aj Tv kartu.
17.5.2005 15:56:30   0.0.0.xxx 4442
Ja koupil 19" Samtrona a po 2 mesicich se mi ho konecne podarilo vyreklamovat, obraz byl strasnej - moire, homogenita. Bud pujdu do nejakyho kvalitniho 21" repasu a nebo do LCD
17.5.2005 18:21:09   0.0.0.xxx 4544
ASV je ekvivalent IPS od firmy Sharp - uváděné doba odezvy je 20ms.
17.5.2005 19:45:17   0.0.0.xxx 4648
měl jsem dva roky lcd acer al712 ... v poho display, ale pískal, tak jsem ho vyreklamoval a koupil si nec 1970nx ... zase trochu jiny kafe ... uvidime, co bude za dva roky...:-)
17.5.2005 19:55:04   0.0.0.xxx 4444
černá neni černá ??? mam nec 1970nx a černá je černá:-)
18.5.2005 07:36:47   0.0.0.xxx 4545
Mam FSC p19-2 (MVA)
uhly obdobny jako CRT, podsviceni naprosto!!! rovnomerny, 1 vadnej subpixel - jestli ho najdes do 10sekund na jakymkoliv pozadi mas u me pivo, 12 500,- je na tu kvalitu celkem rozumna cena, obraz pri 1024*768 je stale paradni a mensi nepouzivam, 3 roky zaruky je podle me dobry(CRT po takovy dobe je taky zraly na vymenu), DOBRY novy CRT za 1/3 cenu nesezenes...

Minimalni namaha pro oci, ergonomie, barvy hodne o necem jinym, geometrie obrazu, spotreba, kdybych chtel 21" CRT tak si musim koupit i novej stul...

Jinej tabor, jinej nazor... jen jsem tim chtel poukazat na to ze existuje i druhej pohled na tvoje nazory. Nicmene pro profesionalni hrace stale nepouzitelny, kvuli odezve.
18.5.2005 07:41:02   0.0.0.xxx 4545
www.lcdmonitory.sk
18.5.2005 09:10:36   0.0.0.xxx 4344
Zasíláme na Slovensko i na dobírku. www.eizo-shop.cz
18.5.2005 11:26:39   0.0.0.xxx 4343
Jak sam vyse pisu, v praci pouzivam LCD a jsem spokojen, ale domu bych ho nechtel. 12 500,- jde sice vydychat, ale za 3-4 roky bude to LCD dost pravdepodobne zrale na vymenu, co mi neprijde jako dobry pomer cena/vykon. CRT ti v pohode vydrzi 6-7 let, pokud je u tebe CRT po 3 letech zrale na vymenu, tak by me zajimalo, co s nim vyvadis.

Za 4 000 dobre 19" CRT sice nesezenu, ale za 6-7000 tisic naprosto v pohode, coz je stale cca 50% ceny za tve LCD. A porad je tady problem s otresnym obrazem na LCD pri zmene nativniho rozliseni + problem s pozorovacimi uhly, pokud si pred monitor sedne vice lidi (napriklad u nas doma dost casto koukame na web 2 lide zaroven, coz by u LCD byl problem). Technologie vyroby LCD se sice za posledni 3 roky hodne zlepsila, ale pevne verim tomu, ze nez to bude skutecne bez zavaznych chyb (dalsi 2-4 roky? pokud vubec nekdy), tak prijde neco lepsiho.
18.5.2005 11:31:39   0.0.0.xxx 4546
PC pravidelne pouzivam od r. 94, coz uz je 11 let a oci mam naprosto v poradku (mam 34 let). Neni pravda, ze CRT nici oci, to je povera, ktera se traduje od dob prvnich monitoru s mizernou obnovovaci frekvenci. Pokud jedes alespon na 85 HZ, nemuzes mit s ocima potize.
18.5.2005 12:11:52   0.0.0.xxx 4744
Mam vedle sebe na stole CRT 21 fujitsu simens 21T3 a levne LCD Proview 772. To LCD je ostre pouze u nativniho rozliseni a jedine v XP je volba clear type ktera z neho dela pouzitelny kus. Inak v 9X je obraz mizerny. 1280 x 1024 je na 17 -tku LCD priserne malinkate.
18.5.2005 13:53:26   0.0.0.xxx 4643
Mám L568, barvy a všechno podání dokonalé, ta odezva mě netrapí, neni to prakticky vidět, únava očí nikde, mam sice jeden vadnej subpixel, ale netrápí mě, nevidim ho při normální používání, ten prach mi vadí víc než vadnej subpixel. Měl jsem možnost pracovat na L778, a to byla dokonalost sama. Prostě jsem neměl co vytknout. Když jsem viděl Samsung 710T, bylo mě skoro zle a poděkoval jsem bohu za to, že jsem se rozhodl pro EIZO. Zkrátka kdo koupí EIZO, nemůže prohloupit, tak ale kdo neviděl, neuvěří....
18.5.2005 21:44:36   0.0.0.xxx 4344
musim podporit www.eizo-shop.cz, ackoliv jsem s nimi pouze hovoril a navigoval k nim kolegu, jednani s nimi bylo vyborne, pockali i po zaviraci dobe, vyborne informace, pekny servis, zkratka radost nakupovat. A pokud vim tak kolega na zakoupena eiza neda dopustit. Svecovi dekujeme.
18.5.2005 22:26:55   0.0.0.xxx 4644
No, ja jsem ten kolega, ktereho Jantar navigoval. Musim jen potvrdit. Mam L568 a jsem nadmiru spokojen. Stejne tak jsem spokojen s ochotou pana Svece, bylo to pekne popovidani. Jedine co me trosku vadilo, byla vysoka cena, ale je to proste EIZO a za kvalitu se plati. Jinak jsem prodal dalsi 2 EIZA a zakaznici jsou take spokojeni.
19.5.2005 05:50:44   0.0.0.xxx 4144
S tim CRT, tahlo mu ted tak na 5.rok a muzu ti rict, ze uz je to skoro rok co jsem zacal hledat neco cim ho nahradim, pouzitelne urcite jeste je, ale to bych mohl rict i o 15" kterou jsem mel v 96. Problem u nej je ze pokud na nem potrebuju delat dyl, tak mi hrozi oslepnuti. Ted cumim do CRT v praci, muze mit 3-4 roky a rozmazany po stranach uz je taky. Takze pokud mi LCD vydrzi 4 roky budu spokojeny a klidne ho pak vymenim ze novy.
Tipuju ze v praci mas panel TN, protoze uhly u PVA jsou prakticky totozny s CRT, zrovna tak je o necem jinym cerna, barvy, podsviceni. S nativnim rozliseni mas pravdu, ale jediny kde ho obcas prepnu je ve hrach a tam to skoro neni poznat.
Nebudu ti rikat, ze LCD je lepsi nez CRT. Ale schvalne se zkus zajit podivat na nejaky kvalitni PVA, treba zmenis nazor. BTW TN je u me taky mrtvy!!!
19.5.2005 05:56:57   0.0.0.xxx 4546
Sorry, ne mrtvy, ale v tyhle dobe do domacnosti nevyhodny...
Do kancelare (ne na grafiku) ovsem i vzhledem k cene jasna volba...
19.5.2005 08:12:39   0.0.0.xxx 4644
Jsem o 6 let starši a PC používím o 5 let déle, a vím jenom to, že mnohem obtížnějí čtu malé nápisy a oči se rychleji unaví, ale to se dá přičíst i stařecké slepotě ...
LCD mně subjektivně mnohem méně unavuje ...
První PC jsem mnel na stole v r89.
19.5.2005 21:10:35   0.0.0.xxx 4342
čo znamená: Typ a-si TFT/PVA - stretol som sa u samsung monitoroch.
21.5.2005 13:09:57   0.0.0.xxx 4242
To, ze LCD panely se za 10 roku nikde nedostali je pekna blbost. Bylo dosazeno nizsi odezvy, novejsich technologii. To ze to patri jenom do kanclu, to je taky pekna ptakovina. Znam uz peknou radku lidi co maji lcd doma. Pari na tom hry, mrkaji na filmy, pracujou ... dost jim zavidim. Na stole maji misto, barvy jsou mnohem ostrejsi atd.... To ze jsi koupil nejakeho samsunga jen podle testu je ciste tvoje chyba. Nikdy nekupuj zbozi podle testu dokud jej neuvidis nazivo a jak se chova. Obzvlaste to plati u LCD panelu.
21.5.2005 21:55:48   0.0.0.xxx 4545
ASV je technologie Sharpu a spadá jednoznačně do kategorie VA (Vertical Alignment) -> snadno se to pamatuje protože maj všechny v názvu "VA" (PVA/MVA/ASV).

Panely ASV se svojí charakteristikou NEpodobají technologii IPS a neni tedy pravda co napsal "Joro".

Pro úplnost - taky tady několikrát zanělo že Eizo L778 je osazeno MVA -> to taky neni pravda, jedná se PVA-II(2.generace)
22.5.2005 22:44:47   0.0.0.xxx 4651
Samozřejmě, že jsem všechny CRT monitory honil na co nejvyšší snímkovou frekvenci, a teprve od 85Hz se na to dá koukat. Ale až ti bude 47, tak ten rozdíl v únavě poznáš. Když mi bylo o 25 míň, taky mi stačila u Video Genie (nebo co to bylo za krám) černobílá televize a oči mě nebolely.
CHEN: když na to koukáš v noci při zhasnutým světle, černá prostě černá není.
DANNY: Mezi podáním barev u LCD jsou dost velké rozdíly, stejně jako v pozorovacích úhlech. Možná by ses až divil ...
25.5.2005 18:54:16   0.0.0.xxx 4744
Vážně dost dobrý článek. Dlouho jsem na PCT nebyl, ale jeslti by měla mít většina článků podobnou kvalitu, začnu vás číst zase denně :-)
Ještě kdyby někdo přidal přehled, které LCD jsou vyráběny jakou technologií, bylo by to supr ;-) Výrobci se k zveřejnění této informace zdá se mi moc nemají a internetové obchody v tom dělají akorát maglajz.
Ad CRT vs. LCD: No já už tak půl roku po nějaké rozumné 19" s pivotem (hodně práce s textem)pokukuju a mám v úmyslu ji mít na stole spolu se svou starou 19" ADInou, takže mě klasické nectnosti LCD zas tak netrápí :-D mmchdm: Kdo jednou zkusí, nemůže bez extended desktop být a prakticky to nic nestojí (i laciný grafiky mívaj D-SUB + DVI)
8.1.2006 19:47:59   213.151.84.xxx 3938
Rozhodne s Tebou souhlasim a myslim, koukat do CRT 8 hodin v kuse pri zpracovani sahodlouhych textu nebo fotografii a videa rad za koukani do LCD vymenim, ale nic vic
7.6.2005 19:08:00   0.0.0.xxx 4544
Mal som ho 2 tyzdne na skusku, za tych Tvojich 13 500, ale....musel som ho vratit, vsetko fasa, len v hrach prepadak, hrozne mazal.....pockam na model s +-kom, mal by mat 8ms.
20.6.2005 20:07:06   0.0.0.xxx 6144
Chci si koupit LCD, ktere by bylo dobre i na rychle hry a video. Zatím jsem vybral Samsung 713N pivot, cena 9500 mi přijde celkem slušná. Jen mě zaráží, že ma jen VGA vstup, neomezí to nějak výrazně výsledky monitoru?
9.4.2011 09:28:27   188.123.98.xxx 101
enriqo napsal:
LCD nemá budúcnosť, za 10 rokov sa nedostali nikde. Je to len marketing - na domáce použitie je to nevhodné (možno len do kacelárie). Mám doma dosť drahú 17"-ku a som maximálne sklamaný (Samsung 710 - a to v testoch vychádza vždy veľmi dobre). Ľutujem kúpu!!!!!!!!!!!!!!


Tak hoši , čo vravite na LCD dnes? Zdá sa, že predsa len bud. majú, klasické monitory a TV uz dnes ani nekupiš ...
9.7.2012 19:36:06   213.226.252.xxx 31
enriqo napsal:
LCD nemá budúcnosť, za 10 rokov sa nedostali nikde. Je to len marketing - na domáce použitie je to nevhodné (možno len do kacelárie). Mám doma dosť drahú 17"-ku a som maximálne sklamaný (Samsung 710 - a to v testoch vychádza vždy veľmi dobre). Ľutujem kúpu!!!!!!!!!!!!!!
No dostaly se tam, že totálně vytlačily klasické CRT.

Ono ta jsi pravděpoodbně moc mladý na posuzování, ale když si vzpomenu na crtéčka tak mi běhá mráz po zádech. Ano byly tu kvalitní koncepce jako trinitron, ale většina lidí měla na stole rozmazané monitory které na dnešní lcd nesahaly po paty.

Taky by jsi neměl zapomínat na ceny. CRT s trinitronovou obrazovkou stálo tak od 10k a dneska chce každý kvalitní lcd nejlépe zadarno.

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

4 čtenáři navrhli autorovi prémii: 2Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.