Hlavní stránka Hardware Skříně, zdroje, chladiče CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC
CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC
autor: Petr Kupský , publikováno 10.10.2017
CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Cooler Master dnes uvádí novou skříň určenou pro výkonná PC. Pro vysoký průtok vzduchu interiérem je vyzbrojena dvojicí impozantních RGB 200mm ventilátorů v čele s možností instalace stejné dvojice na strop skříně. Skrze bohaté „prosklení“ můžeme obdivovat výkonné komponenty umístěné v prostorném a dobře uklizeném interiéru. Jaká je?


Interiér - uspořádání, bočnice, kryty

Do interiéru skříně Cooler Master MasterCase H500P se dostaneme velmi snadno skrze bočnici z temperovaného skla, která je zajištěna pomocí jediného zámku uprostřed horního okraje. Pouhým pootočením o devadesát stupňů se zámek uvolní a umožní vyklopení bočnice.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Její spodní část je zaháknuta pomocí plechového okraje za spodní hranu šasi skříně. Toto konstrukční řešení umožňuje udržení bočnice v pootevřené poloze tak, jak je zobrazeno výše. Osobně jsem z toho neměl moc dobrý pocit, neboť skleněná bočnice je těžká a plechové háčky, které ji dole fixují, jsou poměrně drobné. V otevřené poloze bych tedy bočnici ponechal jen na kratinkou nezbytně nutnou dobu.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Zámek bočnice z temperovaného skla je tvořen jednoduchou plechovou západkou upevněnou na ose ovládacího šroubu zámku. Zámek má přiměřený odpor, takže není možné jeho samovolné otočení, ani otočení pouze prsty rukou. Podle obrázku můžeme posoudit docela nízkou intenzitu zatmavění temperovaného skla, která umožní snadnější pohled do útrob skříně.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Tloušťka temperovaného skla je 4 mm, takže bočnice je docela robustní a odolná. Vnitřní plocha skla je po obvodu opatřena obvodovými pruhy matného černého laku. Horní a spodní hrana skla je zasunuta v ocelových černě lakovaných výztužných profilech tvaru U. Na spodním profilu vidíme dva háčky, kterými je bočnice fixována k šasi skříně, na horním profilu se nachází zámek bočnice.

Překvapila mě absence jakéhokoliv těsnění vnitřního okraje bočnice, neboť oba okraje bočnice, které nejsou chráněny plechovými profily, vytvářejí bezmála dvoumilimetrovou mezeru mezi okraji šasi skříně. V případě podtlakového proudění vzduchu může skrze tuto mezeru do interiéru vnikat prach.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Po odstranění bočnice se nám naskytne pohled do vnitřního prostoru skříně Cooler Master MasterCase H500P. Zcela volný prostor napovídá, že s průtokem chladícího vzduchu skříní nebudou žádné problémy. U skříně je použita moderní koncepce s umístěním napájecího zdroje a koše s pevnými disky v krytém tunelu na dně skříně. Při pohledu skrze okno bočnice je tak zraku ukryta obvykle nevzhledná kabeláž od napájecího zdroje.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Zcela volný vnitřní prostor nad tunelem nás také nebude limitovat ve výběru komponent. Osadit můžeme bez problému grafickou kartu délky až 412 mm, chladič procesoru může mít výšku až 190 mm. V případě osazení grafické karty do dvojice svislých pozic pro rozšiřující karty, tak zde máme k dispozici dokonce délku 425 mm, ovšem jak si ukážeme později, musíme si dát pozor na kolizi grafické karty s rozměrnými modely chladičů procesoru. Prostor pro grafickou kartu se nezkrátí ani v případě, že do předních pozic namontujeme 120mm, nebo 140mm ventilátory. Pouze v případě osazení radiátoru vodního chlazení do čelní pozice se prostor pro grafickou kartu úměrně zkrátí.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Celý strop skříně je tvořen oknem z průhledného čirého plastu. Pod ním se nachází plechový držák, který je určen pro osazení až trojice přídavných ventilátorů velikostí 120 mm nebo 140 mm, případně radiátoru vodního chlazení velikosti až 360 mm. Pokud přídavné ventilátory instalovat nebudeme, můžeme jejich držák zcela vyjmout, čímž zlepšíme průhled do interiéru skříně skrze stropní okno.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Také čelní stěna skříně (na obrázku výše leží skříň na boku) umožňuje osazení až trojice přídavných ventilátorů velikostí 120 mm nebo 140 mm, případně radiátoru vodního chlazení velikosti až 360 mm. Jejich pozice jsou v tomto případě pevnou součástí šasi skříně. Standardně od výroby je čelní stěna osazena dvojicí 200mm ventilátorů s RGB LED osvětlením. Tyto ventilátory jsou uchyceny na rámu šasi ve vzdálenosti 28 mm před pozicemi pro trojici menších ventilátorů. Teoreticky by bylo možné jejich osazení současně s 200mm ventilátory, ale valný význam by to nemělo, spíše naopak.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Na obrázku výše vidíme, že v horní části předního panelu (na obrázku vlevo) se v obvyklém místě koše pro 5,25" optické mechaniky nachází rozšířený obdélníkový otvor. Výrobce avizuje, že k této skříni budeme moci později dokoupit alternativní koš pro disky a optické mechaniky, který půjde do rozšířeného otvoru namontovat. V takovém případě ovšem budeme ochuzení o možnost osazení horního 200mm ventilátoru a současně přijdeme o jednu z trojice pozic pro 120mm nebo 140mm ventilátory. Později si vysvětlíme, jakým způsobem bychom se k instalované mechanice skrze čelní panel dostávali.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Zajímavostí skříně Cooler Master MasterCase H500P je plastová záslepka rozměrného otvoru pro přístup ke spodní straně namontované základní desky skrze šasi skříně. Výrobce se chlubí tím, že byl prvním, který vůbec začal tento otvor u počítačových skříní nabízet a nyní je opět tím prvním, který přináší možnost jeho zaslepení.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Zadní stěna skříně je na první pohled konstruována pro maximální průtok vzduchu. Pozice pro 140mm odsávací ventilátor je perforována v plné ploše, rozměrné otvory také najdeme u všech záslepek na pozicích pro přídavné PCIe karty.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Při pohledu na dno skříně, ležící na boku, vidíme dvoudílný odnímatelný tunel - kryt napájecího zdroje a koše s pevnými disky. Tunel není opatřen žádnou perforací, takže případný vzduch, který je do tunelu vháněn předním ventilátorem, může dále odcházet pouze otvorem pro průchod kabelů k SSD diskům a prostorem za přepážkou pro základní desku (trayem). Na tunelu se nacházejí dva odnímatelné držáky SSD disků.

Tunel nebrání instalaci trojice předních ventilátorů, ale v případě osazení radiátoru vodního chlazení délky 360 mm budeme muset přední část tunelu odstranit. Pokud se však obejdeme bez jednoho z kolidujících držáků SSD disků, můžeme přední díl tunelu upevnit v odsunuté pozici o 60 mm vzad.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Nyní se podíváme na interiér skříně Cooler Master MasterCase H500P z opačné strany kryté plnou plechovou bočnicí. Skříň je konstruována pro zvýšený průchod chladícího vzduchu interiérem, který sebou přináší obecně vyšší hlučnost, s níž je třeba počítat. Jedinou plochou, kde by mohl být ve vyšší míře aplikován protihlukový materiál, je právě plná plechová bočnice. Jenže výrobce zřejmě došel k závěru, že jeho použití by na výsledném projevu skříně prakticky nic nezměnilo, takže od jeho aplikace upustil.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Plechová bočnice je uchycena pomocí dvou standardních šroubů, které je možné uvolnit jen rukou bez použití nářadí. Šrouby jsou umístěny v prolisu, takže po uvolnění bočnice z otvoru nevypadnou a nehrozí tak jejich ztráta. Pevnost bočnice zvyšují prolisy po jejím obvodu. Díky použití 0,9 mm tlustého plechu je bočnice velmi pevná a odolná proti kroucení.

Všimněte si, že bočnice postrádá obvyklé háčky pro uchycení po obvodu a také nemá žádné k tomuto účelu určené otvory v rámu šasi. Místo toho je použit plechový ohyb po celé délce okraje bočnice u čela skříně a dva kratší ohyby u dna skříně. Strana bočnice u stropu skříně pak není k šasi nijak upevněna.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Čisté provedení vnitřního prostoru skříně pod základní deskou s krytem kabeláže a také neobvyklá konstrukce uchycení plechové bočnice nasvědčuje, že výrobce počítal s možností doplnění o průhlednou skleněnou bočnici i na této straně.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Do zadního prostoru nad pozicí pro napájecí zdroj můžeme přesunout oba držáky pro 2,5" SSD disky z přední stěny krytu tunelu. Výše pak vidíme líc plastového krytu (záslepky) otvoru pro přístup ke spodní straně základní desky v místě procesoru. Tento otvor najde své uplatnění v případě montáže některých chladičů procesoru na předem instalovanou základní desku.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Plastový kryt je v otvoru šasi skříně uchycen jen pomocí západek, takže jeho sejmutí je velmi snadné. Otvor pro přístup ke spodní straně základní desky je u skříně Cooler Master MasterCase H500P nadstandardně velký. Jeho rozměry jsou 210 x 140 mm.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Pro ukrytí kabeláže je v zadní části mezi bočnicí a plechovou přepážkou pod základní deskou k dispozici dostatečný prostor šířky 22 mm. My se ale budeme snažit většinu kabeláže umístit do prostoru pod speciálním krytem po celé výšce skříně za předním panelem.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Plechový kryt kabeláže je jednou stranou zasunut do přední části šasi a na druhé straně je zafixován pomocí dvou šroubů. Po jejich uvolnění je možné kryt pootevřít, případně zcela odejmout.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Po odstranění plechového krytu se nám otevírá přístup k zadní straně koše pro 3,5" pevné disky, jenž se nachází v přední části tunelu na spodku skříně Cooler Master MasterCase H500P.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Kryt také brání pohledu na trojici otvorů pro průchod kabelů ke konektorům základní desky. Kvalitní gumové průchodky jsou u těchto otvorů samozřejmostí. Přepážka pod základní deskou je opatřena ještě jedním rozměrným otvorem, nacházejícím se pod krytem v přední část skříně. Tento otvor má na výšku 280 mm a je široký 100 mm.

CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Speciálním plechovým krytem je otvor opatřen z vnitřní strany skříně od základní desky. Plechový kryt je horní stranou zasunut do stropní části šasi a na spodní straně je zafixován pomocí dvojice šroubů. Po jejich uvolnění je možné kryt zcela odejmout. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
25 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 10.1Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.