Hlavní stránka Hardware Disky /CD /DVD /BR Pevné disky - principy a technologie
Pevné disky - principy a technologie
autor: Helmich Jiří , publikováno 19.4.2006
Pevné disky - principy a technologie

Pevné disky mají stále větší vliv na celkový výkon našich počítačů - dá se říci, že se stávají stále větší brzdou systémů. Mnoho výrobců v poslední době přichází s různými alternativami, které nemají se stávajícími pevnými disky mnoho společného. Vydal jsem se tedy hledat důvody toho, proč výkon disků v poslední době příliš neroste. Dnešní článek se proto věnuje principům magnetického zápisu a fyzickému uspořádání pevných disků.


Když kupujeme pevný disk, zajímáme se také o jeho spolehlivost. Prvním parametrem, který o spolehlivosti disku něco vypovídá je MTBF (Mean Time Between Failures) , tedy střední doba mezi chybami. Jedná se o teoretickou hodnotu, která nám říká, jaký čas obvykle uplyne mezi dvěma poruchami disku. U dnešních disků je běžná hodnota 1 000 000 hodin. Často se MTBF zaměňuje s MTTF (Mean Time To Failure), tedy se střední dobou do poruchy disku. Výše zmíněných 1 000 000 hodin odpovídá 114 rokům. Sami dobře víte, že není problém aby se pevný disk rozbil po měsíci provozu. Pokud se tak stane, máte dle výpočtu MTBF na dalších 114 let pokoj od poruch. Více než slova možná někomu řeknou vzorce:

Pevné disky - principy a technologie

Vzhledem k tomu, že disk je celkem složité zařízení, ve kterém nesmí docházet k chybám, je v něm implementována technologie, která sama pevný disk hlídá, dokáže předpovědět poruchu a vrací systému informace o stavu pevného disku. Jmenuje se S.M.A.R.T (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology). Snad každý se s touto zkratkou setkal, minimálně ve výpisu programu SpeedFan.

Pevné disky - principy a technologie

Bohužel, S.M.A.R.T není součástí operačního systému, který by s přehledem mohl v některých situacích uživatele informovat o tom, že se blíží porucha pevného disku. Musíme se tedy zásobit schopnějším SW. Ve sloupci Value nalezneme aktuální hodnotu, ve sloupci Worst nejhorší zaznamenanou, ve sloupci Warn limit pro bezpečné hodnoty, ve sloupci Raw jsou hexadecimální kumulované hodnoty. Pokud se vám nechce tyto hodnoty překládat např. pomocí programu PSPad, můžete kliknout na tlačítko "Perform an in-depth online analysis of this hard disk". To odešle vaše získaná data na server hddstatus.com. Výsledkem je přehledný graf:

Pevné disky - principy a technologie

Je několik velice důležitých věcí, které S.M.A.R.T hlídá, zde je jejich výčet:

 • Vzdálenost hlaviček od plotny (GMR Head Amplitude) - pokud dojde k tomu, že se hlavička dotkne točící se záznamové vrstvy, dojde k trvalému poškození povrchu. Toto je zřejmě nejhorší závada pevného disku, kterou si můžeme vůbec představit. S.M.A.R.T hlídá správnou výšku hlaviček od plotny.
 • Použití ECC (Error Correction Code) - Při čtení z magnetických médií sem tam musí dojít k chybám. Zkonstruovat bezchybný disk by sice bylo možné, ale takové zařízení by bylo dost pomalé. Proto se konstruují takové pevné disky, které produkují akceptovatelné množství opravitelných chyb. Díky ECC disk dokáže dopočítat chybějící informaci. Tato procedura však disk zpomaluje, tudíž se ECC používá v omezené míře. Jak vidíte na obrázku, S.M.A.R.T kontroluje také počet těchto chyb. Pokud toto číslo rychle narůstá, životnost disku se blíží ke svému konci.
 • Dále S.M.A.R.T kontroluje čas potřebný k roztočení ploten, Spin Up Time . Pokud se toto číslo změní, znamená to, že motorek je poškozený.
 • Teplota disku . Vzhledem k tomu, že v pevném disku je mnoho pohyblivých částí, dochází k mechanickému zahřívání. Zjištění teploty je důležité kvůli teplotní kalibraci TCAL, ale také proto, že zvýšená teplota může znamenat problémy s motorkem nebo ložisky disku.
 • Raw Read Error Rate - počet chyb při čtení. Některé disky sčítají neopravitelné chyby, jiné sčítají všechny chyby. Kumulovaná hodnota udává počet chyb za život disku, na obrázku jsou údaje 16 měsíců starého disku, počet chyb je 80 423 543. Během čtvrthodiny psaní článku se tato hodnota navýšila o 200 000. Nyní je již na čísle vyšším jak 127 milionů. Raději si zálohuji svá data.
 • Start/Stop Count - počet roztočení plotny. Důležitá je kumulovaná hexadecimální hodnota Raw. V mém případě se plotny roztočily již 54C krát, tedy 1356x.
 • Dále zde nalezneme počet přemapovaných sektorů ( reallocated sector count ). Pokud dochází k chybám stále ve stejném sektoru, označí S.M.A.R.T tento sektor jako vadný. Starší disky přestaly takové sektory prostě používat. Nové disky mají v zásobě tzv. zásobní sektory, kam data z vadného přesunou. Toto probíhá na úrovni logiky disku, operační systém o tomto nerozhoduje. Po 16 měsících je můj výsledek, tedy 0 velmi obdivuhodný, na mnohých discích se vyskytují přemapované sektory již po dvou měsících.
 • Seek Error Rate - počet chybných seeků, tedy počet operací, kdy došlo k umístění hlavičky nad špatnou stopu.
 • Power On Hours Count - počet hodin, kdy byl disk v provozu. Můj disk očividně pracuje osm hodin denně.
 • Spin Retry Count - počet opětovných pokusů o roztočení ploten. Čím méně, tím lépe. Pokud takové pokusy nebyly, je to vůbec nejlepší varianta.
 • Power Cycle Count - počet vypnutí a zapnutí pevného disku. Pokud tento počet není stejný jako Start/Stop count, znamená to, že se do tohoto nepočítají různé spánkové režimy jako např. STR.
 • Throughput Performance - výkon v propustnosti - pokud se tato hodnota rychle snižuje, poohlédněte se po novém pevném disku.
 • Seek Time Performance - Výkon disku při seekování. Pokud tato hodnota klesá, je pravděpodpobné, že na mechanickém systému disku se objevila závada.
 • Recalibration Retries - počet pokusů o rekalibraci. Vysoký počet těchto pokusů indikuje mechanickou závadu.
 • Soft Read Error Rate - počet SW chyb při čtení. Nejedná se tedy o chybu mechanickou, resp. hadwarovou.
 • G-Sense Error Rate - počet chyb, které vznikly v důsledku otřesů. Tuto hodnotu je dobré sledovat především u notebooků.
 • Power-Off Retract Count - počet vypnutí pevného disku.
 • Current Pending Sector Count - počet sektorů, které čekají na přemapování. Důležitá je kumulativní hodnota.
 • Uncorrectable Sector Count - počet neopravitelných sektorů.
 • UltraDMA CRC Error Count - počet chyb v CRC součtu, které proběhly v režimu UltraDMA, tedy při přímém přístupu do operační paměti.
 • Write Error Rate (Multi Zone Error Rate) - součet chyb vzniklých při zápisu na disk.
 • Disk Shift - Disk Shift je ochrana proti otřesům, která zajišťuje, aby se hlavička nedotkla točící se plotny. S.M.A.R.T archivuje počet zákroků této technologie ve sloupci Raw. Více o způsobu ochrany proti otřesům se dozvíte z materiálů firmy Seagate.
 • Loaded Hours - čas, po který hlavičky disku opravdu pracovaly.
 • Load/Unload Retry Count - počet pokusů o nastavení hlaviček.
 • Load Friction - počet konfliktů hlaviček a plotny.
 • Torque Amplification Count - počet pokusů o vyrovnání rychlosti ploten.
 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
513 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 246.1Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.