Úvod do NAS serverů – Váš domácí cloud
autor: Radek Kejduš , publikováno 9.5.2011
Úvod do NAS serverů – Váš domácí cloud

Zamyslete se, kde máte uložena svá data. Jsou vždy dostupná? Jsou dosažitelná vzdáleně? Jsou v bezpečí? Pokud je máte na pevném disku v počítači nebo vypálená kdesi na optických médiích, musíte vždy odpovědět: Ne! Jednoduchým řešením jsou dnes již cenově dostupné NAS servery, kterým se v následujících týdnech budeme velmi podrobně věnovat.


Spolehlivost se bohužel měřit příliš nedá, výrobci ji nezveřejňují, ale od toho je tu RAID1, abyste při ztrátě disku neztratili i data. O něco spolehlivější bývají 2,5" disky, na které jsou v laptopech kladeny větší nároky, ovšem kromě nižší spotřeby mají také nižší kapacitu, jsou dražší a v současnosti je podporuje (přes redukce, nebo přímo) pouze Synology a QNAP.

U společnosti Western Digital naráží někteří uživatelé na problém s disky Green Power. Jsou sice oblíbené, ale napadlo vás někdy, proč vlastně má WD v nabídce také drahé disky RE4 speciálně pro pole RAID? Problémy jsem sepsal níže a požádal české zastoupení Western Digital k vyjádření.

Úvod do NAS serverů – Váš domácí cloud

Desktopové disky jsou navrhovány pro práci v zapojení jako samotné disky a problém může nastat v případě výskytu chyby. Greenpower se pokusí realokovat potenciálně vadné clustery na jiné místo disku, což je normální chování, ale ponoří se přitom do tzv. deep recovery cycle, kde může strávit až dvě minuty. Problém je, že NAS, respektive řadič pole RAID, povoluje pouze 7 až 15 sekund na vyřešení chyby a poté odpojí disk z pole. Disk řady RAID Edition má funkcionalitu zvanou TLER (Time Limited Error Recovery), která disku v přechodu do deep recovery cycle zabrání a disk tak stráví opravou chyb jen 7 sekund.

Další věc je, že některé technologie disků Greenpower nejsou příliš kompatibilní s Linuxem, na kterém však jsou NASy postaveny. Například parkování hlaviček IntelliPark se kvůli tomu může provádět mnohonásobně častěji a jejich životnost klesá. Western Digital dokonce doporučoval nahrát na disk nový firmware (což prakticky nikdo nedělá), který toto částečně opravoval.

Výrobci NASů jsou opatrní

Před revizí disků Greenpower varuje na krabici i Synology.

Úvod do NAS serverů – Váš domácí cloud

Paradoxně v našem testu figurují právě 1,5 TiB Greenpowery. A jeden z nich testování nepřežil.

Komentář výrobce

Funkce TLER (time limited error recovery) je primárně určena pro spolupráci s hardwarovými řadiči ve velkých HDD polích a ne pro řadiče používané v NASech. V NAS zařízeních se používá jiný typ komunikace, navíc se nedá srovnávat vytížení pole RAID v NASu a ve velkých rackových úložištích pro 24 disků. Navíc Western Digital používá disky Green Power ve svém vlastním čtyřdiskovém NASu ShareSpace.

I nadále se lze setkat s problém s technologií IntelliPark na linuxových RAIDových systémech, ale ShareSpace, stejně jako i některé jiné NASy, s tímto počítají a nemají s parkováním hlaviček potíž. Pokud by některý NAS nepracoval s disky Greenpower správně, WD doporučuje IntelliPark vypnout pomocí utility Idle3.

Nechci v žádném případě odrazovat od disků Greenpower. Jejich spotřeba je velice nízká a výkon dostatečný. Pouze bych doporučil si vždy zkontrolovat kompatibilitu na stránkách výrobce NASu.

RAID – principy a typy

Zapojením více disků do pole RAID (Redundant Array of Indepentend Disks) získáte jakoby jeden virtuální disk s různým stupněm zabezpečení. Polí RAID existuje více, pro domácí NASy budou stačit následující:

JBOD – Just Bunch of Disks není pole RAID, jen prosté spojení disků do jednoho. Data se zapisují postupně na první disk a jakmile dojde k jeho zaplnění, začne se zapisovat na další. Tento typ RAIDu nemá příliš význam používat. To už je lepší režim Single, kdy vidíte disky samostatně.

RAID 0 – Striping. Bezpečnost nulová, vhodný pouze k vyššímu výkonu (ideálně by měl poskytovat 2× vyšší rychlost za cenu poloviční spolehlovosti). Data jsou střídavě zapisována (nebo čtena) na oba disky, takže při poruše jednoho vlastně přicházíte o data uložena na obou. Protože je rychlost disků v NASech omezena rychlostí samotného NASu, ani tento typ není vhodný. Výrobci však JBOD i RAID 0 z marketingových důvodů podporují.

RAID 1 – data se ukládají na oba disky současně. Takzvané zrcadlení je jediným vhodným polem pro dvoudiskové NASy. Pokud jeden disk odejde do křemíkového nebe, data máte stále ještě na druhém. Může sice dojít k nechtěné situaci, kdy se chybně zapsaný soubor synchronizuje i na druhý disk, není to však časté.

RAID 5 – je vhodným typem pole pro tři a více disků. Každý blok (proužek) dat se rozdělí rovnoměrně mezi disky tak, že na jeden z nich se neuloží část dat, ale jejich kontrolní součet (parita). Další proužek se uloží stejně s tím, že parita je tentokrát na jiném disku a tak pořád dále. V případě problémů nezáleží na tom, který z disků se pokazil, data se automaticky obnoví z ostatních – buď data vůbec nechybí a jen se znovu vytvoří kontrolní součet, nebo se pomocí kontrolního součtu rekonstruují data. Takové pole je už celkem sofistikované a v případě jeho nechtěného rozbití bych opravdu nerad doloval data nějakým GetDataBack programem. Vše má své plusy a mínusy.

Dalším typem je RAID 6, které lze použít pro čtyři a více disků. Zde je kontrolní součet uložen dvakrát a tedy může bez následků dojít k poruše právě až na dvou discích. Protože se však většinou porouchá jen jeden disk v jednom okamžiku, eliminuje toto řešení ztrátu zabezpečení během rekonstrukce pole. Obnovení pole po výměně vadného disku za nový totiž trvá velmi dlouho a během této doby jsou data zranitelná – co když se další disk pokazí podle Murphyho zrovna teď?

Úvod do NAS serverů – Váš domácí cloud  Úvod do NAS serverů – Váš domácí cloud  Úvod do NAS serverů – Váš domácí cloud  Úvod do NAS serverů – Váš domácí cloud

Pozor aby při rozhodování o výběru pole RAID nehrála příliš roli chamtivost – přece nepřijdu o polovinu kapacity (dnes až 3 TiB) jen tím, že budu používat RAID 1? No, přijdete, ale až se něco stane, ještě budete rádi. A ono se stane. Komu ještě neodešel disk, toho to téměř s jistotou čeká. Můžete koupit třeba osmidiskový NAS a použít režim RAID 5, kde na zabezpečení „vyplýtváte“ jen 12,5 % kapacity, ale za takový kousek zaplatíte už opravdu hodně.

Úvod do NAS serverů – Váš domácí cloud

Osmidiskový DroboPro NAS Box 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
95 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 42.7Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.