Windows vs. Linux na herním poli - Naučte se Wine 1/2
autor: Filip Eckstein , publikováno 9.10.2009
Windows vs. Linux na herním poli - Naučte se Wine 1/2

Dnešní distribuce Linuxu jsou na hony vzdálené těm prvním, které se chlubily hlavně příkazovou řádkou. Grafické rozhraní se vyrovná Windows, aplikací už také najdete spousty, ale jedna věc Linuxu pořád chybí. Počítačové hry. Naštěstí ale existují možnosti, jak většinu titulů pro Windows snadno spustit i v prostředí Linuxu. Naučte se Wine!


Co to je?

V této kapitole se podrobněji zaměříme na jeden velice užitečný nástroj vývojaři trefně nazván winetricks. V praxi se jedná o jakési mini rozšíření Wine, bez něhož se v některých případech ani nemůžeme obejít. Samotní vývojaři ho pak definují takto: " winetricks je jednoduchý a rychlý skript umožňující implementaci některých znovu rozšiřitelných runtime knihoven často nezbytně nutných ke běhu některých aplikací po wine ."

Abych tak předchozí definici přeložil do srozumitelnějšího znění, slouží winetricks k jednoduchému vyhledání a následné plně automatizované instalaci nezbytných runtime knihoven. Instalací winetricks si samozřejmě nenainstalujeme všechny knihovany najednou, nýbrž jen databázi, z níž námi chtěné knihovny vytáhneme (stáhneme z internetu) a tím naše Wine rozšíříme.

Windows vs. Linux na herním poli - Naučte se Wine 1/2

Co všechno obsahuje?

Abychom měli o funkci winetricks přece jen trochu lepší přehled, jistě nám jeho podstatu pomůže lépe pochopit následující seznam balíků a aplikací, které je díky jeho službám možné bez problémů zařadit mezi náš virtuální "windows arzenál". Všimněte si, že se nejedná pouze o knihovny, ale také o některé aplikace, jakým je například Internet Explorer. Však se přesvědčte sami,... je libo si z Wine udělat takové malé Windows?

Packages:
 art2kmin MS Access 2000 runtime. Requires Access 2000 Dev license!
 colorprofile Standard RGB color profile
 comctl32 MS common controls 5.80
 comctl32.ocx MS comctl32.ocx and mscomctl.ocx, comctl32 wrappers for VB6
 controlpad MS ActiveX Control Pad
 corefonts MS Arial, Courier, Times fonts
 d3dx9 MS d3dx9_??.dll (from DirectX 9 user redistributable)
 dcom98 MS DCOM (ole32, oleaut32); requires Win98 license!
 dinput8 MS dinput8.dll (from DirectX 9 user redistributable)
 dirac0.8 the obsolete Dirac 0.8 directshow filter
 directplay MS DirectPlay (from DirectX 9 user redistributable)
 directx9 MS DirectX 9 user redistributable (not recommended! use d3dx9 instead)
 divx divx video codec
 dotnet11 MS .NET 1.1 (requires Windows license)
 dotnet20 MS .NET 2.0 (requires Windows license)
 dotnet30 MS .NET 3.0 (requires Windows license)
 droid Droid fonts (on LCD, looks better with fontsmooth-rgb)
 ffdshow ffdshow video codecs
 flash Adobe Flash Player ActiveX and firefox plugins
 fm20 MS Forms 2.0 Object Library
 fontfix Fix bad fonts which cause crash in some apps (e.g. .net).
 fontsmooth-disable Disables font smoothing
 fontsmooth-gray Enables grayscale font smoothing
 fontsmooth-rgb Enables subpixel smoothing for RGB LCDs
 fontsmooth-bgr Enables subpixel smoothing for BGR LCDs
 gdiplus MS gdiplus.dll (from powerpoint viewer)
 gecko The HTML rendering Engine (Mozilla)
 gecko-dbg The HTML rendering Engine (Mozilla), with debugging symbols
 hosts Adds empty C:\windows\system32\drivers\etc\{hosts,services} files
 icodecs Intel Codecs (Indeo)
 jet40 MS Jet 4.0 Service Pack 8
 liberation Red Hat Liberation fonts (Sans, Serif, Mono)
 mdac25 MS MDAC 2.5: Microsoft ODBC drivers, etc.
 mdac27 MS MDAC 2.7
 mdac28 MS MDAC 2.8
 mfc40 MS mfc40 (Microsoft Foundation Classes from Visual C++ 4)
 mfc42 MS mfc42 (same as vcrun6 below)
 mono20 mono-2.0.1
 mono22 mono-2.2
 msi2 MS Installer 2.0
 mshflxgd MS Hierarchical Flex Grid Control
 msls31 MS Line Services 3.1 (needed by native riched?)
 msmask MS Masked Edit Control
 msscript MS Script Control
 msxml3 MS XML version 3
 msxml4 MS XML version 4
 msxml6 MS XML version 6
 ogg ogg filters/codecs: flac, theora, speex, vorbis, schroedinger
 ole2 MS 16 bit OLE
 openwatcom Open Watcom C/C++ compiler (can compile win16 code!)
 pdh MS pdh.dll (Performance Data Helper)
 quicktime72 Apple Quicktime 7.2
 riched20 MS riched20 and riched32
 riched30 MS riched30
 shockwave Adobe Shockwave Player
 tahoma MS Tahoma font (not part of corefonts)
 urlmon MS urlmon.dll
 vb2run MS Visual Basic 2 runtime
 vb3run MS Visual Basic 3 runtime
 vb4run MS Visual Basic 4 runtime
 vb5run MS Visual Basic 5 runtime
 vb6run MS Visual Basic 6 runtime
 vcrun6 MS Visual C++ 6 sp4 libraries (mfc42, msvcp60, msvcrt)
 vcrun2003 MS Visual C++ 2003 libraries (mfc71,msvcp71,msvcr71)
 vcrun2005 MS Visual C++ 2005 libraries (mfc80,msvcp80,msvcr80)
 vcrun2005sp1 MS Visual C++ 2005 sp1 libraries
 vcrun2008 MS Visual C++ 2008 libraries (mfc90,msvcp90,msvcr90)
 vcrun2008sp1 MS Visual C++ 2008 sp1 libraries
 vjrun20 MS Visual J# 2.0 libraries (requires dotnet20)
 wininet MS wininet.dll (requires Windows license)
 wme9 MS Windows Media Encoder 9 (requires Windows license)
 wmp9 MS Windows Media Player 9 (requires Windows license)
 wmp10 MS Windows Media Player 10 (requires Windows license)
 wenquanyi WenQuanYi CJK font (on LCD looks better with fontsmooth-rgb)
 wsh56 MS Windows Scripting Host 5.6
 wsh56js MS Windows scripting 5.6, jscript only, no cscript
 wsh56vb MS Windows scripting 5.6, vbscript only, no cscript
 xact MS XACT Engine (x3daudio?_?.dll, xactengine?_?.dll)
 xvid xvid video codec
Apps:
 autohotkey Autohotkey (open source gui scripting language)
 firefox Firefox
 ie6 Microsoft Internet Explorer 6.0
 kde KDE for Windows installer
 mpc Media Player Classic
 vlc VLC media player
Pseudopackages:
 allfonts All listed fonts (corefonts, tahoma, liberation)
 allcodecs All listed codecs (xvid, ffdshow, icodecs)
 fakeie6 Set registry to claim IE6sp1 is installed
 native_mdac Override odbc32 and odbccp32
 native_oleaut32 Override oleaut32
 nt40 Set windows version to nt40
 win98 Set windows version to Windows 98
 win2k Set windows version to Windows 2000
 winxp Set windows version to Windows XP
 vista Set windows version to Windows Vista
 winver= Set windows version to default (winxp)
 volnum Rename drive_c to harddiskvolume0 (needed by some installers)

Jak ho získám?

Získání winetricks je stejně jednoduché, jako tomu bylo i u wine samotného. Stačí disponovat připojením k internetu a spustit "Terminál" z nabídky "Aplikace > Příslušenství". Zadáme tento příkaz:

wget http://www.kegel.com/wine/winetricks

Poté už jen stačí winetricks spustit, a to příkazem:

winetricks

Potřebuji ho?

Velmi dobrá otázka... pokud se v oblasti týkající se wine řadíte spíše mezi začátečníky a s experimentováním zatím v nejbližší době nepočítáte, pak winetricks nejspíše tak nevyužijete. Avšak je dost dobře možné, že některé vaše oblíbenné tituly budou některé runtime knihovny vyžadovat. Už jen kvůli tomu bych si winetricks raději nainstaloval, zvláště pak když nás od jeho existence dělí pouze jeden jednoduchý příkaz. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
147 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 67.9Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.