3 metody zálohování ve Windows Vista
autor: Jiří Vašek , publikováno 30.11.2007
3 metody zálohování ve Windows Vista

Sami ten pocit možná dobře znáte. Jednoho krásného dne zapnete PC, a vaše data odešla do křemíkového nebe. Mrtvý hardware nebo zbořený operační systém jsou drobnosti, které lze lehce nahradit, ale nezálohovaná data jsou nenahraditelná. Podívejme se proto, co nového v oblasti zálohování a ochrany dat nabízí Windows Vista.


Stejně jako vše ostatní, i zálohování a obnovení je ve Windows Vista centralizováno, a shromážděno do jednoho ovládacího panelu. V horní části vidíme nabídku pro zálohování, v dolní části pro obnovu. Jednak tedy máme možnost zálohovat a obnovit jednotlivé soubory, a jednak zálohovat a obnovit celý systém. Tento ovládací panel také umožňuje přístup k funkcím Obnovení systému, na které se podíváme nejdříve.

3 metody zálohování ve Windows Vista

Obnovení systému

Obnovení systému doznalo ve Windows Vista pouze drobných změn - na první pohled jediné co přibylo, je integrace do Centra zálohování a obnovení. Funkčně je stejné jako ve Windows XP. Body obnovení se ukládají automaticky při instalaci softwaru nebo ovladačů, případně je možné vytvořit je i ručně. Obnovení systému ve Windows Vista je založeno na stínových kopiích, a je také možné jej spustit, pokud je systém poškozen tak, že do něj nelze nabootovat (například bootem z instalačního média).

3 metody zálohování ve Windows Vista

Trvanlivost bodů obnovení není neomezená, protože Obnovení systému staré body obnovení automaticky maže po dosažení maximálního limitu přiděleného místa.

Návrat do předchozího stavu pomocí Obnovení systému lze provést za běhu systému, ale důrazně se doporučuje vše provádět v Nouzovém režimu, vzhledem k zaměření Obnovení systému zejména na systémové ovladače, nastavení a nainstalovaný software.

3 metody zálohování ve Windows Vista

Zálohování a obnovení souborů

Nejprve se podívejme na nastavení zálohy souborů. Na první pohled vidíme, že vše lze zautomatizovat. V první řadě lze nastavit, kam se bude zálohovat. Možností je víc, jednak oddíly na fyzickém disku, jednak i vypalovačka, zálohovat lze i na síť. Další na výběr jsou zálohované oddíly, zde je nutné si uvědomit, že systémový oddíl bude zálohován vždy, kdežto oddíl se zálohou nikdy, takže se výběr smrskává jen na ostatní oddíly, pokud v systému vůbec nějaké máte. Windows Vista nabízí zálohu podle typů souborů (dokumenty, videa, několik dalších kategorií, a ostatní nezařaditelné).

3 metody zálohování ve Windows Vista

3 metody zálohování ve Windows Vista

3 metody zálohování ve Windows Vista

3 metody zálohování ve Windows Vista

3 metody zálohování ve Windows Vista

Podobně lze nastavit i obnovení souborů, takže dále jen obrazem.

3 metody zálohování ve Windows Vista

3 metody zálohování ve Windows Vista

3 metody zálohování ve Windows Vista

3 metody zálohování ve Windows Vista

Po vytvoření zálohy se na cílovém disku vytvoří složka se zálohou (standardním způsobem nepřístupná), a pomocné soubory. Soubory jsou standardně komprimovány metodou ZIP, z čehož plyne podobný kompresní poměr, jako kdybyste zálohovali soubory ručně a komprimovali je do ZIPu. Dalším zajímavým postřehem je možnost vytvořit úplnou zálohu (pokud zálohujete poprvé, ani jinou možnost nemáte), a příští zálohy udělat pouze rozdílové. Nicméně, doporučuje se čas od času udělat plnou zálohu. Záloh souborů se také netýká automatické mazání (narozdíl od stínových kopií nebo bodů Obnovení systému), pokud dochází místo na disku, vše je pouze ve vašich rukách, a pokud vám dochází místo, je nutné zálohy ručně vybrat a smazat.

Zálohování a obnovení souborů se nejlépe hodí pro jednotlivé soubory, jedná se o poněkud komplexnější metodu než obnovení systému, ovšem jeho smysl je spíše v uživatelských datech, tedy pokud máte na disku například svou fotogalerii, pro její zálohování se hodí právě tato funkce.

Zálohování a obnovení celého systému

Poznámka: Záloha a obnova celého systému se týká pouze Windows Vista Business, Enterprise a Ultimate Edition. Ostatní verze tuto funkci neobsahují. Podmínkou použití je také systém souborů NTFS na zdrojovém i cílovém disku.

Celý systém lze zálohovat podobně jako jednotlivé soubory, jediným rozdílem snad je nemožnost zálohy na síť.

3 metody zálohování ve Windows Vista

3 metody zálohování ve Windows Vista

3 metody zálohování ve Windows Vista

Obnovení celého systému ovšem z ovládacího panelu nejde, je třeba spustit systém v režimu obnovení (F8 volba při bootu), nebo spustit z instalačního média.

3 metody zálohování ve Windows Vista

Záloha a obnova celého systému je vlastně bitová kopie disku, tedy funguje obdobně jako třeba Norton Ghost. Opět při první záloze je provedena úplná kopie systémového disku, a při dalších zálohách jen rozdílová. Celý systém zálohy a obnovy se provádí blokově, tudíž není možné detailně ovlivnit, které soubory se zazálohují a které ne. Asi nejpodobnější je tento princip snapshotům, známým z virtuálních strojů. A skutečně, zálohování probíhá do "obrazů" ve formátu VHD. Pokud tedy dojde k poškození systému, lze tyto zálohy přímo otevřít v jiném systému, teoreticky by to mohlo jít i ve virtuálním stroji s podporou VHD (například MS Virtual PC 2007).

3 metody zálohování ve Windows Vista

Záloha a obnova celého systému, jak asi tušíte, se hodí kvůli katastrofickým scénářům typu pád disku, takže je možné velmi rychle uvést systém do původního stavu. Mimoto je také možné pomocí této funkce distribuovat již nainstalovaný systém mezi více identickými počítači. Naopak tato funkce naprosto není vhodná pro zálohy a obnovení jednotlivých souborů, a pouze částečně se podobá Obnovení systému. Obnovením staršího systému ze zálohy totiž přepíšete všechny novější soubory na oddílu.

Trochu složitější je otázka obnovy celého systému v případě, že vám starý počítač umřel, a nový je hardwarově hodně odlišný. Většinou ještě není vše ztraceno, je velká pravděpodobnost že i na jiném systému záloha alespoň naběhne a budete moci v omezeném rozsahu pracovat a hlavně zachránit data; ovladače ve Windows přece jen pracují dosti obecně, a i na odlišných platformách často systém alespoň nějak nastartuje. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
173 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 76.1Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.