BitTorrent jak ho neznáte + popis nastavení uTorrentu
autor: Jindřich Šmíd , publikováno 24.4.2007
BitTorrent jak ho neznáte + popis nastavení uTorrentu

BitTorrent se díky využití náporu zájemců o efektivní (a žádnymi autoritami nekontrolované) sdílení souborů stává výměnným systémem číslo jedna. Podrobnější informace o jeho vzniku a vývoji najdete, spolu s přehledem klientů a návodem na detailní nastavení systémově šetrného uTorrentu v tomto článku.


Kdo nám to v té frontě stojí

Síť je tvořena třemi typy účastníků. Prvním je seed (česky "rozsévač"). Seedem je ten, jenž poskytuje kompletní obsah torrentu ostatním účastníkům sítě. Je tedy hlavním článkem v distibuci. Této hodnosti se dostane také rozumným účastníkům sítě po stažení celého obsahu torrentu. Do té doby jsou titíž účastníci nazýváni peery (poskytovatel dat) - ti jenž nemají kompletizovaná všechna data. Každý kdo zároveň stahuje se stává také leechem (navrhuji český překlad: nasávač). Z technického hlediska je každý, kdo data požaduje leechem.

Někdy se označení "leech" (joro: spíše by se mělo používat "leecher") používá pro zmetky - peery, který ihned po stažení dat ukončí spojení, aby soubor nemusel poskytovat jiným. V čem je takový postup zákeřný? Jistě si z dějepisu vzpomínáte na doby neexistence peněz, kdy obchody probíhaly formou výměny něco za něco. Stejným způsobem to funguje i v této síti. Tedy co si stáhnete, měli byste rovnoměrně nadělit i ostatním. Pokud to dělat nebudete (což lze zjistit z poměru stažených a poskytnutých dat) stanete se neslušnými leechry a na některých trackerech budete "banování". Bude vám odepřeno stahování dalších torrentů z těchto trackerů. Leechři jsou pro tuto síť, založenou na kooperaci, zbytečnou zátěží. Nestaňte se takovým prvkem a raději poskytujte, poskytujte a ještě jednou poskytujte stažené soubory!

Michal Mitrega: obecně platí, že kdo nemá poměr mezi uploadem / downloadem (UD ratio) 1,5 a odpojí se od trackeru, je považován za neslušného, úplné minimum je ratio = 1. Kdo stáhl víc než poskytl (UD ratio pod 1) často riskuje ban (vyhození) z trackeru.

BitTorrent jak ho neznáte + popis nastavení uTorrentu
Logo BitTorrentu

Bezpečí a ochrana

Co by to bylo za síť, kdyby v takovém množství dat neexistovala nějaká zpětná kontrola? Doslova tragédie! Nejen, že by se šířily případné chyby, ale umožnilo by to jednoduché poškozování distribuce jakýchkoli torrentů. Každá stažená část je proto několikrát testována na kontrolní součet (tzv. hash - kontrolní součet dat) z několika zdrojů. Až poté je trackerem označená jako stažená. V opačném případě dojde k zahození poškozených dat a stahování této části z jiného zdroje znovu.

Závěrem

BitTorrent funguje nejlépe v případě připojení velkého množství účastníků. Rychlost distribuce dat se v takové menší komunitě může dostat až do závratných hranic rychlosti vašeho připojení. Máme zde jeden z nejrychlejších výměnných systémů. Snažme se jej tedy patřičně využívat.

Spirius doráží do chrámu. Po zneškodnění několika set ochranných stráží, jeho Arkadickým mečem se ocitá tváří v tvář Riiasovi. Ten nečeká a tasí svůj ohnivý meč. Vyvolává svou ochrannou auru. Začíná tedy boj na život a smrt. Rány jsou uštědřeny na obě strany. Ostří obou mečů břinčí. Zdi získávají šrámy. Až jednou minoucí švih Spiriuse uvolňuje ochranný vál udržující těžkou několika-tunovou kouli. Ta svým pohybem sráží jeden obrovský sloup držící část tohoto patra přímo na Riiase. I když je Riiasova ochrana mocná na tíhu tohoto typu není připravená. Riass je rozdrcen. Spirius je vítězem, ale co se nám to stalo s mocným mágem Osasem? Osas se při svém spěchu zapomněl oholit a tak při rychlém úprku na pomoc Riiasovi zakopává o svůj dlouhý vous a padá hlavou na kámen. Jeho smrt je okamžitá.

BitTorrent jak ho neznáte + popis nastavení uTorrentu
Starší logo BitTorrentu

Slovníček

Torrent

Je soubor s příponou .torrent obsahující metadata o distribuovaných souborech, jména souborů, jejich velikosti, kontrolní součty jednotlivých bloků torrentu a adresu trackeru. Slouží tedy jako "spouštěcí" soubor pro stahování určitých dat.

Seed

Účastník, který má kompletní torrent s distribuovanými daty.

Peer

Peerem je nazýván ten, kdo nemá kompletně stažený torrent s distribuovanými daty.

Leech

Lupič, který stáhnul kompletní torrent s distribuovanými daty a odmítá jej dál šířit, alespoň do ratia 1:1 (oko za oko, zub za zub).

Swarm

Všichni účastníci sdílející torrent.

Tracker

Server, který slouží jako koordinační centrum připojených účastníků stahovaného torrentu.

Ratio - Poměr Upload/Download

Jde o poměr přijatých a odeslaných dat u každého torrentu. Tento poměr je dobré vždy dotáhnout minimálně na hodnotu 1, jinak riskujete zabanování (vyhození z trackeru). Co dostanete, to byste měli také dát. Tím podporujete síť BitTorrent jako takovou.

Hash

Kontrolní součet dat. Sloužící k ověření korektnosti stažení jednotlivých částí torrentu.

DHT (Distributed Hash Table)

Distribuovaná databáze umožňující decentralizované sdílení dat bez řídícího trackeru. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
677 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 326.5Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.