Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...
autor: Kuchař Martin , publikováno 30.11.2004
Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...
Před nedávnem vyšel článek, který se zabýval tematikou pořádání LAN párty. Proto se nyní pokusíme o objasnění všech základních parametrů, vlastností a pojmů, s kterými se běžný uživatel může setkat. Mimo jiné také vysvětlíme, jak vytvořit FTP server a nebo si na svém PC zapnout HTTP server. {mospagebreak title=Něco o vzniku:}

Ze začátku by bylo vhodné se alespoň trochu obeznámit s tím, jak vlastně počítačové sítě vznikaly. Kdo, kdy, jak je založil a jaký byl jejich vývoj až do dnešní doby.

V době, kdy se začaly budovat výkonné počítače s vysokou výpočetní kapacitou (samozřejmě že na dnešní domu směšnou) se začaly objevovat i nároky na možnost využít tuto výpočetní kapacitu na dálku. Vlastně používat výpočetní aplikace, které ve skutečnosti běží na hostitelských počítačích. Tím vznikla základní myšlenka vytváření počítačových sítí. K tomu se časem přidala snaha o přenášení dat, informací, tvorbu tiskových sestav a podobně. Nedílnou součást také tvořily požadavky na komunikaci skrze tyto sítě.

Na počátku 70. let se začaly masivně rozvíjet různé malé počítačové sítě a tak začal na významu nabývat pojem internet, jež byl chápán jako síť tvořená sítěmi. Jelikož byla ale většinou každá z těchto sítí provozována na jiném protokolu, bylo třeba vytvořit gateway, jež měla účel propojovat tyto sítě a tvořit jejich rozhraní. Čili převádět a transformovat data z jedné sítě tak, aby je dokázala přijmout a rozpoznat síť jiná.

Toto se změnilo až v roce 1978 kdy byl oficiálně vypuštěn protokol TCP-IP (Transmission Control Protocol - Internet Protocol). Do sady mezi hlavní a nové protokoly byly přidány také UDP (User Datagram Protocol) a ICMP (Internet Control Message Protocol).

Protokol IP se zabývá přenosem paketů na hostitelský počítač a zpět. Integruje internetové adresní schéma (IP adresa), jež bylo vytvořeno o rozsahu 32bitů (pro zhruba 4 miliardy počítačů), ale to se časem ukázalo jako značně nedostatečné a tak se nyní experimentuje s protokolem IPv6 v rozsahu 128bitů.

Protokol TCP se zase zabývá spojením mezi dvěma hostitelskými počítači. Garantuje bezchybný přenos a přijímá pakety ve stejném pořadí jako byly odeslány. Obsahuje také systémy, které mu umožní zotavení z chyb.

Až v roce 1983 se však stal plně podporován v síti ARPANET a o rok později byl zaveden DNS, jež se stará o konverzi IP adresy do doménového názvu (například www.pctuning.cz má IP adresu 217.11.251.194 ). V té době bylo také zavedeno 6 domén nejvyšší úrovně - EDU (education), GOV (government), MIL (military), COM (commercial), ORG (organization) a NET (network resources). Později se k nim přiřadily národní domény jako například .cz .sk .us .de atd.

Období od roku 1979 až do roku 1986 bylo ve znamení rozvoje menších sítí jako například USENET, ve které se rozvíjely diskusní skupiny. Pro tuto síť vytvořila společnost Google webové rozhraní a tak mohli uživatelé příspěvky číst a nebo přidávat.

Avšak rozhodující pro vývoj bylo vytvoření páteřní sítě NSFNET v roce 1986. Ta spojovala počítače významných amerických sítí a později se napojila i do zahraničí. K roku 1990 bylo vy této síti napojeno již něco kolem 300 000 počítačů, což bylo na tehdejší dobu opravdu úctyhodné.

Stav páteřní sítě NSFNET k roku 1986 - rychlost 56kbps:

Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...

Stav páteřní stě NSFNET k roku 1988 - rychlost 1,544Mbps (T1):

Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...

Stav páteřní stě NSFNET k roku 1988 - zároveň budovaná 448kbps:

Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...

Dále již pak vývoj spěl směrem pouze k internetu a snaze o napojení co nejvíce počítačů do této mezinárodní sítě.

{mospagebreak title=Jak sdílet soubory v síti:}

Pokud chcete po síti kopírovat nějaké soubory, máte v zásadě několik možností jak to provést. Vše záleží především na tom, jak máte dané PC spojené a kolik dat a jak často chcete přenášet. Můžete použít buď klasické MS sdílení a nebo pomocí FTP. Uvedu zde postupně návod jak provést obě možnosti.

Pomocí Windows služby:

Windows (je řeč o WinXP) v sobě integruje možnost jednoduchého a rychlého sdílení souborů v síti. Veškeré nastavení je velice rychlé a snadné, ale za tu cenu, že neumožňuje prakticky žádné další nastavení - soubor buď je a nebo není sdílený. Nelze nastavit oprávnění a také třeba rychlostní omezení. Tato možnost je tedy vhodná například pro domácnosti a podobně.

Nastavení: Vybereme soubory, které chceme mít sdílené (nebo celou složku či celý pevný disk) a klikneme na něj pravým tlačítkem myši. Z kontextového menu vybereme položku "Sdílení a zabezpečení".

Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...
Okno po kliknutí na "Sdílení a zabezpečení"

V tomto okně klikneme na možnost, že jsme si vědomi rizika... a tím se nám objeví možnost nastavení sdílení vybraných souborů. Je potřeba zaškrtnout položku "Složka sdílená v síti". Pokud chcete, aby bylo možné z počítače v síti upravovat či měnit a mazat soubory hostitelského počítače, je potřeba zaškrtnout i "Povolit uživatelům v síti měnit mé soubory".

Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...
Zde je nutné zaškrtnout položku "Složka sdílená v síti"

Nyní už stačí jen potvrdit OK a vše je připraveno k tomu, aby mohli uživatelé v síti stahovat soubory z vašeho PC.

Samotné prohlížení souborů na hostitelském počítači pak provedete tak, že na PC, z kterého je chcete prohlížet či si je stáhnout, kliknete na "Místa v sítí - Celá síť - Síť Microsoft Windows - Skupina - název PC". Nyní jste přes síť napojeni na hostitelské PC a pracujete se sdílenými soubory jako by byly u vás na HDD. Můžete si je otevřít, zkopírovat... avšak pokud není zapnutá možnost povolení měnit soubory v síti, tak je nemůžete mazat ani přejmenovávat apod.

Sdílení přes FTP:

Tato možnost sdílení souborů v síti je určena především pro větší skupiny počítačů a nebo tam, kde je zapotřebí mít pro různé uživatele nastavené různé možnosti a atributy k vybraným souborům. Dále se tato metoda hodí například na LAN párty, kdy se nastaví hodnota maximální rychlosti uploadu a downloadu z FTP serveru a tím se zajistí, že je sice možné po síti soubory kopírovat, avšak nedochází k jejímu přehlcení a tím i výpadkům při hraní.

Jak už bylo zmíněno, největší výhodou je to, že lze nastavit více uživatelských účtů. Takže například Martin bude mít přístup jen k disku D: narozdíl od Pepy, který bude moct přistupovat k disku C: i D: a to tak, že na disku C: bude moct i mazat a měnit soubory. Veškeré připojování probíhá vyplněním adresy serveru, uživatelského jména a hesla. Máte tedy kompletní kontrolu nad tím, kdo se kdy připojil a co na vašem PC dělal (respektive stahoval).

Na druhou stranu má tato metoda několik nevýhod. Je zapotřebí použít programy, které nejsou součástí Windows a také to, že jeden počítač je jako server (poskytuje data) a další jsou jako klienti (data stahují ze serveru). Pokud by tedy uživatel, který má na svém PC server, chtěl něco stáhnout od uživatele, který je klient, musel by si ten klient zapnout server taky.

Server:

Nejdříve se podíváme jak zapnout server. Zde je zdarma ke stáhnutí jeden kvalitní a spolehlivý FTP server CaesarFTP Server.

Po nainstalování a zapnutí programu uvidíte toto okno.

Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...

Nyní je třeba vytvořit uživatelské účty. Stačí kliknout na ikonu panáčka - nachází se nahoře v liště.

Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...

V novém okně pak vše nastavíte podle toho, jak jste se domluvili s daným klientem, jež se bude připojovat. Po vyplnění uživatelského jména i hesla je nutné nastavit danému uživateli práva k přístupu k jednotlivým souborům, diskům, či složkám. To se provede po kliknutí na tlačítko "File Access Rights".

Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...

Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...

V tomto okně si na svém PC najdete to, co chcete sdílet a jednoduše přetáhnete do místa "Co bude sdíleno". Dole pak můžete nastavit atributy jak k souborům, tak ke složkám. Pokud jste vybrali, co jste chtěli a jste spokojeni, tak stačí kliknout na "close".

Tím se vrátíte do předchozího okna, rozklikněte záložku "Misc".

 Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...

Na prvním řádku můžete nastavit maximální rychlost, kterou bude uživatel od vás stahovat. V řádku pod tím je možné nastavit, kolik uživatelů se může maximálně připojit ve stejný čas pod stejným jménem a heslem.

Pokud jste s nastavením hotovi a spokojeni, klikněte na OK a tím provedete uložení veškerého nastavení co jste provedli. Teď už zbývá pouze aktivovat server. K tomu slouží v hlavním okně tlačítko s ikonkou semaforu. Klikněte na něj a až bude zelený, je server zprovozněn.

Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...

Klient:

Nyní si vysvětlíme jak se připojit k PC, na kterém byl spuštěn FTP server. K tomu potřebujete nějakého FTP klienta. Doporučují například freewarový FileZilla.

Nainstalujte a spusťte program a dostanete se do hlavního okna.

Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...

Zde vyplňte adresu serveru (IP adresa či doménový název), své uživatelské jméno které vám přidělil zakladatel serveru a také heslo které vám bylo přiděleno. Poté jen klikněte na tlačítko "Quick Connect" a počkejte dokud nebudete úspěšně připojeni (může trvat i několik minut). Že jste úspěšně připojení poznáte tak, že se vám v pravé střední části objeví seznam věcí ke stáhnutí.

Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...

{mospagebreak title=Některé další užitečné funkce:}

PING:

Pokud máme vytvořenou lokální síť a nebo jsme napojeni do nějaké sítě, častokrát potřebujeme zjisti dostupnost nějaké IP adresy a nebo si zkontrolovat její odezvu v ms (milisekundách) . Například proto, zda je daný počítač zrovna zapnutý, nebo není na lince někde chyba apod. K tomu nám krásně může posloužit příkaz ping. Zadává se do příkazového řádku a jeho syntaxe je například následující: ping 192.168.1.1 nebo ping www.pctuning.cz. Celý proces zjišťování vypadá následovně:

Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...
Takhle to má vypadat, když je cílový hostitel dostupný. Čtyři po sobě jdoucí řádky neobsahují hlášení o chybě.

Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...
A takto když není cílový hostitel k nalezení.

TRACERT:

Tento příkaz se také zadává do příkazového řádku a slouží nám k určení cesty, kterou musí pakety projít, než se dostanou k volané adrese. Například pokud se připojujete přes WiFi a několik dalších různých spojů, je někdy potřeba toto zjistit. Celý proces se zadává takto: tracert www.pctuning.cz

Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...

Výsledkem pak je vypsaná kompletní trasa našich paketů. Každý řádek ukazuje jeden skok. Výsledná cesta se může podstatně lišit podle toho z jakého PC jej zkoušíte.

NET SEND:

Jestliže jste s někým napojený v LAN a chcete mu jednoduše a rychle poslat zprávu bez nutnosti instalovat nějaké jiné programy, pak přesně k tomu tady je tento příkaz. Jeho syntaxe vypadá následovně: net send ip_ciloveho_pocitace samotna_zprava (například: net send 192.168.1.1 ahoj jak se máš?). Tuto funkci ale lze použít pouze v rámci lokální sítě (například počítače spojené přes switch apod.).

Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...
Takhle vypadá okno po odeslání zprávy na adresu 10.152.40.35.

 

Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...
A takto vypadá přijatá zpráva.

{mospagebreak title=Vytvoření HTTP serveru:}

Pokud jste v malé firmě, spravujete síť a nebo pořádáte LAN párty, určitě by se vám mohlo hodit zprovoznění HTTP serveru. Získáte tím možnost vytvořit internetové stránky, které budou snadno dostupné z celé sítě, ale nikoliv z internetu (bude se jednat o intranet). Na ty si pak můžete uložit například důležité firemní informace, můžete z nich odkazovat na potřebné programy ke stáhnutí apod. Na LAN párty mohou například obsahovat časové rozvržení, výherce zápasů apod. Můžete se tím vyhnout neustálému odpovídání na ty samé dotazy.

Aby bylo možné http server spustit potřebujete program, který to umožňuje. Nejjednodušší je stáhnout si PHP Triad jež vám po instalaci umožní vytvářet stránky v PHP s podporou MySQL databáze. Zároveň se vám také nainstaluje program Apache, jež plní funkci webového serveru.

Nyní již stačí své stránky nahrát do složky c:/apache/htdocs/, zapnout apache (to se provede v nabídce Start - Programs - phptriad - Apache Console - Start Apache. 

Nyní máte vše připraveno pro své nové webové prezentace. Každý, kdo si bude chtít vaše stránky prohlédnout, bude psát do okna internetového prohlížeče http://vase_ip . Můžete si vytvářet libovolné stránky, ale mainpage by měla být pod názvem index.html nebo index.htm (lze nastavit).

Veškeré změny v nastavení webového serveru Apache se provádí v souboru c:/apache/conf/httpd.conf. Pokud se vám tedy nelíbí přednastavené místo pro uložení vašich stránek, lze pomocí malé úpravy konfigurace nastavit výchozí složka jinde.

Otevřete si soubor httpd.conf například v poznámkovém bloku a změňte vše podle následujícího obrázku.

Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...
Ukázka změny výchozího adresáře pro stránky

Zkroťte síť LAN: sdílení, www server...
Některé z dalších možností nastavení

Zde je uveden pouze základní postup, který vám může pomoci v řešení některých problémů. Možnosti nastavení Apache jsou daleko rozsáhlejší, avšak popisovat je není účelem tohoto článku.

S tímto postupem můžete zprovoznit funkční webové stránky, avšak pokud byste se chtěli touto problematikou zabývat dále, doporučuji si sehnat podrobné technické specifikace například z http://www.apache.org

Závěr:

Celý tento článek byl koncipován jako úvod do dané problematiky. Ve všech oblastech, co jsem zde popisoval, by se dalo zajít podstatně hlouběji, avšak dnes to mělo být pouze jako obeznámení se základními funkcemi a nastaveními. Doufám, že alespoň někomu přinese užitek a pomůže mu například při řešení svízelné situace sdílení souborů na LAN párty.

{mospagebreak title=Slovníček základních pojmů:}

Není na škodu si zopakovat a nebo připomenout základní pojmy v oblastí počítačových sítí. Je to opravdu jen malá hrstka všech názvů a pojmů, které by bylo možné popsat, avšak pro účely tohoto článku naprosto dostačující.

 

ADSL Asymmetric digital subscriber line - jeden se způsobů komunikace skrze DSL. Probíhá po telefonních rozvodech a pro komunikaci využívá volné frekvence. Po kroucené dvojlince lze komunikovat až na vzdálenost 5000m. Je navržena s větší šížkou pásma směrem k uživateli než od něj - to znamená že je větší download než upload.
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Mechanismus pro dynamické přidělování IP adres jednotlivým uzlům sítě. Adresu IP není třeba nastavovat - je přidělena serverem.
DNS Domain Name System. Distribuovaná databáze pro překlad jmen a adres síťových uzlů na Internetu. Prakticky překládá IP adresu do doménového nazvu. (například www.pctuning.cz ma IP adresu 217.11.251.194 )
Ethernet Přenosová technologie lokálních sítí (LAN), vyvinutá firmou Xerox v roce 1976. Původní přenosová rychlost byla 10 Mb/s, dnes i 100 Mb/s (Fast Ethernet) a 1000 Mb/s (Gigabit Etherenet). Používá logickou sběrnicovou topologii, přístupovou metodu CSMA/CD a širokou škálu kabelů. Je definován sadou standardů IEEE 802.3.
Firewall Směrovač nebo přístupový server, pracující jako spojovací brána mezi veřejnou a privátní sítí. Používá různé metody pro zajištění bezpečnosti privátní sítě před neoprávněným přístupem z veřejné sítě. Může být buď hardwarová a nebo softwarová.
FTP File transfer protokol. Aplikační protokol sady protokolů TCP/IP pro přenos souborů mezi síťovými uzly, definovaný v RFC 959. Pomocí FTP klienta lze stahovat FTP soubory z FTP serveru.
Gateway Aplikační brána - síťové zařízení pracující na sedmé aplikační vrstvě dle modelu OSI (Open Systems Interconnection) a konvertující informace z jednoho protokolového zásobníku do druhého. Dříve též používáno pro směrovač (router). Zjednodušeně řečeno převádí data z jedné sítě do druhé.
HTML Hypertext Markup Language. Jednoduchý jazyk pro formátování hypertextových dokumentů, používající speciální značky, určující jak mají být jednotlivé části dokumentu interpretovány prohlížečem (WWW browser).
HTTP Hypertext Transfer Protocol. Protokol používaný WWW servery a WWW prohlížeči k přenosu souborů na Internetu. Umožňuje načtení a otevření stránky v prohlížeči.
Internet Zkrácený výraz pro internetwork, což je soustava sítí propojených směrovači a dalšími zařízeními, jevící se jako jedna velká síť.
IP Síťový protokol ze sady protokolů TCP/IP, pracující na třetí síťové vrstvě dle OSI modelu, zajištující přenos paketu službou bez navazování spojení (verze 4, IPv4). IP protokol je definován v RFC 791.
ISDN Integrated Services Digital Network. Komunikační technologie pro přenos hlasových a datových informací.
ISP Internet Service Provider. Firma poskytující přístup k Internetu dalším subjektům (firmám nebo jednotlivcům).
LAN Local area network. Skupina počítačů a dalších zařízení propojená komunikačním spojem na relativně malé geografické oblasti (do několika 1000 m), umožňující zařízením vzájemnou komunikaci. Standardy pro LAN specifikují kabeláž a signalizaci na fyzické a spojové vrstvě OSI modelu.
NAT Network Address Translation. Mechanismus umožňující redukci potřebného množství jedinečných IP adres. Umožňuje připojení do Internetu síti, která nemá unikátní IP adresy, jejich překladem do takových adres.
Packet Informační jednotka přenášená jako celek mezi dvěma zařízeními. V sítích s přepínáním paketu je to jednotka o pevné maximální velikosti, tvořená binárními čísly, reprezentujícími užitečná data, hlavičku a zápatí, nesoucí řídící informace.
peer-to-peer (P2P) Přímá komunikace mezi síťovými uzly (bez potřeby serveru nebo jiného host systému).
POP Post Office Protocol. Protokol používaný klienty elektronické pošty k získání obdržených zpráv z poštovního serveru.
Protokol Formální popis sady pravidel pro komunikaci mezi síťovými uzly, specifikující formát časování, kontrolu chyb atd. při přenosu dat.
Server Zařízení poskytující v síti specifické služby. Příklady serveru mohou být: file server – souborový server, umožňující sdílení souborů, print server – tiskový server, umožňující síťový tisk na sdílených tiskárnách, routing server – směrovací server propojující uzly a sítě s různými protokoly, gateway server – propojující uzly a sítě s různými architekturami, provádějící konverzi protokolu atd.
SMTP Internetový standard pro přenos zpráv elektronické pošty.
SSL Secure socket layer. Šifrovací technologie používaná na Internetu k zajištění bezpečných transakcí.
SWITCH Umožňuje propojit několik počítaču do jedné sítě. Předává pakety z jednoho PC do druhého na základě IP adres.
TCP Transmission Control Protocol. Nejpoužívanější přenosový protokol v IP sítích, poskytující spolehlivé, plně duplexní přenosy s navazováním spojení.
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Sada protokolů vyvinutá v agentuře ARPA (Advanced Research Projects Agency) pro internet sítě na poč. 70-tých let. Obsahuje TCP jako primární transportní protokol a IP jako protokol síťové vrstvy.
UTP Unshielded twistet-pair wiring. Kroucený dvoupár, přenosové médium používané v sítích 10Base-T a 100Base-T.
URL Universal resource locator. Standardizované adresy pro přístup k hypertextovým dokumentům a dalším službám na Internetu pomocí prohlížeče (browser).
VLAN Virtuální LAN. Skupina zařízení v jedné nebo více lokální síti, která jsou zkonfigurována tak, že mohou komunikovat jakoby byly připojeny k jednomu síťovému segmentu.
VPN Virtual private network. Privátní virtuální síť, která umožňuje bezpečný přenos IP paketů po veřejné TCP/IP síti kódováním veškeré komunikace mezi koncovými uzly.
WAN Wide Area Network. Rozlehlá datová komunikační síť, která pokrývá geograficky rozlehlé území a využívá spojení veřejných poskytovatelů přenosových služeb. Například Internet.
WWW World Wide Web. Služba Internetu, poskytující hypertextové a další služby klientským aplikacím typu browser.
 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
30.11.2004 10:46:35   0.0.0.xxx 2526
Stare veci, ale pro neznale je to v klidu clanek...
30.11.2004 11:49:07   0.0.0.xxx 2624
Co takhle nejaky DHCP server by nebyl, kdyz uz jsem u te site :o)
30.11.2004 12:06:17   0.0.0.xxx 2526
Super clanek Martine! FTPko se bude hodit na pristi LAN party ;-)
30.11.2004 12:10:58   0.0.0.xxx 2525
Autor je trosicku neinformovany, samozrejme ze se pod oknama daji nastavit prava pro jednotlive slozky a soubory, ale chce si to vypnout "jednoduche zdileni souboru(Moznosti slozky)". Potom se da jakekoliv slozce nastavit jakekoliv pristupove pravo. Samozrejme to ma sovje omezeni, jde to jen na NTFS oddilech a i tak to nastaveni nedi idealni, kazdopadne FTP je na sdileni souboru lepsi....
30.11.2004 12:37:37   0.0.0.xxx 2625
no o DHCP jsem uvazoval kdyztak na nejaky dalsi clanek... :-)
u toho sdileni prave zalezi na pozitem systemu - cili tezko si nekdo muze nastavit prava napriklad ve Win98 kde NTFS vubec nejede a proto jsem radeji uvedl navod jak to provest skze FTP :-)
30.11.2004 12:51:21   0.0.0.xxx 2625
Mam problem. Propojene dva pocitace, z PC1 se na PC2 dostanu, ale z PC2 se na PC1 nedostanu, vidim ho v pracovni skupine, pri pokusu o pristup vyhodi hlasku "Polozka neni pristupna. Zrejme nemate dostatecne opravneni pro pristup k teto polozce. Obratte se na spravce serveru a overte opravneni." Jeste dodam, ze PC1 je pripojeno k internetu (modem) a ma sdilenou tiskarnu, z PC2 se na net nedostanu a tisknout taky nemuzu. Diky za radu.
30.11.2004 13:05:28   0.0.0.xxx 2625
Presne jak pise COX, tak tu informaci o možnostech win sdílení považuji jako velmi nepřesnou.

Dále jsem si tam všiml formulace ve smyslu, že pokud se klient přes FTP připojuje na FTP server, že to může trvat až několik minut ... to mi připadá taky jako řekněmě "zajímavá" informace. Z praxe je však patrné, že zalogování by mělo proběhnout v řádech milisekund (max. jednotek sekund) ... jakmile to trvá déle, tak asi není vše v pořádku ...
30.11.2004 13:09:01   0.0.0.xxx 2524
zalezi predevsim jak je mas propojene, zda pres switch nebo jen kablikem do sitovek. Pokud by si chtel sdilet pripojeni tak musis nastavit jeho sdileni - na netu je hodne navodu jak to udelat (napriklad na http://forum.pctuning.cz/viewtopic.php?t=11845 ) jinak cim je zpusoben tvuj problem netusim - nikdy jsems e s necim podobnym nesetkal. Pripadne zkus kompletne provest celou instalaci site znova. Smaz pripojeni, dej pruvodce vytvorenim site a pak si jen zmen IP podle potreby.
30.11.2004 13:12:10   0.0.0.xxx 2424
Zdar, zrejme mas na PC1 WinXP a nemas povolen ucet GUEST. Jeli to tak tak ho povol a snad to bude fachcit. Je to jen vseobecna rada -stejne jako tvuj dotaz. Tak me nekamenujte.
30.11.2004 13:17:53   0.0.0.xxx 2626
Propojene je ma dobre, jinak by se ty compy navzajem nevideli ve skupine. Na net se dostanes jestlize u pc1 zapnes sdileni pripojeni k internetu.(Pod XP vlastnosti pripojeni-upresnit-povolit sdileni k internetu). Pod W98 nutno doinstalovat.
30.11.2004 13:46:26   0.0.0.xxx 2826
Vím že to jde jednoduše když se ví jak na to... :-)

Poslete mi to na e-mail diky
30.11.2004 13:56:32   0.0.0.xxx 2626
Omyl, jde to i na FAT32, sam to mam ozkousene ;o)
30.11.2004 14:13:39   0.0.0.xxx 2526

Jsme připojeni v nekomerční soukromé síti cca 60 počítačů pomocí Wi-Fi sítě. Nyní je v provozu i FTP server, problém je v tom, že se síť hltí, a tak mají na FTP server přístum max. 3 uživatelé a to rychlostí max 100KB/s. A máme tu problém. To že je rychlost takováhle by se nechalo přetrpět, horší je to s výpadky, když vám během stahování připojení vypadne, dále je sice možné pokračovat a navázat stahování, ale ne automaticky, zatím žádný download program a ani totalcmd to nedělal dobře. Co s tím, myslíte že je síť jednoduše pro tyhle účely nepoužitelná, pokud chceme provozovat internet a FTP server současně? Nebo je to problém nastavení?

30.11.2004 15:02:53   0.0.0.xxx 2526
no je to jednoznacne tim ze jedete pres WiFi! uz to ze je pripojeno 60PC je na jeden WiFi spoj pomerne hodne! U takoveto site nemuzete cekat zadne zazraky, bohuzel vypadky k WiFi patri a nic se s tim delat neda. Pokud mate dost financi tak zkuste zauvazovat nad Ronjou. Minimalne ji dat na paterni spoj. Zrychlite si tim propustnost site minimalne dvojnasobne a celkove bude prenos kvalitnejsi a spolehlivejsi. WiFi si nechte jen jako zalozni spoj kdyby se nahodou Ronja pokazila apod.
30.11.2004 15:04:13   0.0.0.xxx 2626
Sdileni mozna na FAT/FAT32 zapnes, ale o pristupovejch pravech se muze FATu jen zdat. U zdileni pod W98 muzes natavit pristupova prava, ty jsou ale prebirany z nadrazeneho stroje v siti (domenovej radic, popr. NT server).
30.11.2004 15:08:35   0.0.0.xxx 2626
Můžu vědět, proč byl smazán můj příspěvek? Komu vadil ?!!!!
30.11.2004 18:12:03   0.0.0.xxx 2525
Jeden z nejvice nebezpecnejsich ftp serveru pod Win. Podivejte se na stav chyb unpatched. Tenhle ftp server bych se nikde neodvazil ani ukazat
30.11.2004 18:16:37   0.0.0.xxx 2525
nechapu proc sem cpete naky sdileni dat? Tohle je snad pctuning a ne navod na sdileni souboru! Tyhle volovinky si muzeme precist jinde. To uz je na tom pctuning tak spatne, ze sem cpe podobny ko**tinky jen aby zaplacl misto? Asi ano...posledni dobou nak ztracite dech. Vetsina lidi sem chodi, aby se dozvedela o HW zalezitostech. Tohle je uz vazne frustrujici.
30.11.2004 18:56:37   0.0.0.xxx 2525
Jak poslat najednou zprávu všem počítačům na síti.
30.11.2004 19:08:34   0.0.0.xxx 2324
je na to primo program - vlastne jko by net-send s uzivatelskym rozhranim :-) www.ntsend.freeserve.co.uk/downloads/ntsendbin.zip
ja pouzivam napriklad tenhle a jsem spokojen
jde to poslat jen urcitym lidem, cele skupine, jednotlivci apod
30.11.2004 19:23:22   0.0.0.xxx 2625
Ja tedy Cesar FTP vubec neznam. Ale v secunii jsou 4 unpatched chyby. 3 DoSy a jednou zobrazeni hesla pro lokalni uzivatele serveru. A jenom ten jeden DoS je zneuzitelny aniz by utocnik byl user. Takze na lanparty, ktera beztak nebude pripojena k internetu bych to jako velky problem nevidel. Jiste by bylo hezke uz z principu pouzivat FTP server, ktery netrpi neopravenymi chybami, ale ve free FTP serverech se nevyznam, takze tady nikomu nic lepsiho neporadim.
30.11.2004 19:31:04   0.0.0.xxx 2626

Nevim proc se mluvilo pouze o okenim sdileni (no comment :-) a ftp (dobry ale moc slozity kdyz je hodne lidi p2p) a nebyl popsan nejaky specialni soft - napr. DC++ ktery umi mnohem vic nez to nejlepsi ftp (na velky lance prakticky nutnost).

30.11.2004 21:07:28   0.0.0.xxx 2626
tak co sa tyka toho zdielania pod winom je mi jasne ze niekto bezi pod 98 iny pod xp. ale vratme sa k tomu (winxp) ze moze sa stat aj to ze si date nieco zdielat a ten druhy to jednoducho nevydi alebo este lepsia vec ze treba zadat heslo prepristup inak sa vyhodi chybova hlaska neopravneny pristup. co vtedy? to tu nebolo vobec rozobrate a je to dost casta vec ak sa pripojuje napr win98 a winxp - na win xp treba vytvorit ucet ale nezaradit ho do ziadnej skupiny (inak by ste na uvodnej prihlasovacej obrazovke mali ten ucet a to nechcem teda aspon ja) s urcitym heslom a potom to z 98 facha. a co sa tyka to ftp ceasar - pouzival som ho a ma tolko bugov ze az - napr vytvorim si uzivatelov a skupiny nazdielam veci a co za 3 niekedy 6 dni vsetko je prec pripadne vobec sa neda na ceasara napojit, ja by som doporucil serv-U a je to asi jeden z najlepsich ftp serverov ak nie najlepsi.
30.11.2004 21:50:26   0.0.0.xxx 2624
a da so to poslat len v ramci lokalne siete?
neda so to poslat asj niekam von?
30.11.2004 21:54:03   0.0.0.xxx 2626
Spis bych to videl v nastaveni toho FTP... 5 uzeru po 100KB/s je docela dost, stacilo by stahnout limity a bude to chodit, treba 3 uziatele, kazdej po 50kB/s.. neni to sice idealni ale da se tak zajistit aby sit nebyla pretizena. Sam sem pripojenej do nekomercni site, cca 70-80 uzivatelu, 3 AP, s timhle nastavenim to beha relativne v pohode.
30.11.2004 22:08:44   0.0.0.xxx 2525
Skus ty zdileny slozce dat pristupovy prava pouze Everyone (jak pristupovy prava pro zdileni, tak i pro sobor/slozku) popripade s tim chvili laborovat. Taky jak rikas, muzes vytvorit dalsi ucet a prez editor registu ho skyt... nepamatuju presne jak kde se to nastavuje ale to se da najit, na netu je o tom hodne (tzv. vygooglit). Kazdopadne si to chce chvili hrat a postupovat stylem poku/omyl.
30.11.2004 22:51:27   0.0.0.xxx 2524
Super clanek, hned vim neco navic
1.12.2004 04:01:58   0.0.0.xxx 2425
stiahni si serv-U temn ma moznost limitovania pripojeni vswetkych uzivatelov, a nie len po jednom uzivatelovi. Nechapem, preco to ostatni nedavaju do svojich FTP serverov. Na druhej strane, Serv-U ma viac nez biedne pozorovanie pripojeni.
1.12.2004 06:20:07   0.0.0.xxx 2525
neco podobneho jsem taky resil na WinXP. staci zkontrolovat overovani v nastaveni pripojeni. u jednoho pc to bylo zapnuty a u druhyho ne.
snad ti to pomuze
1.12.2004 06:28:49   0.0.0.xxx 2525
staci se podivat do napovedy woken. jinak je to "*".

dale NET SEND funguje jen w2k a vyse na w98 mate smulu
1.12.2004 06:42:19   0.0.0.xxx 2425
A vo tak dát sumární limit na celý server a k tomu i omezení na klienta. např. 300 kbps na srver a 100 kbbp na klienta.
1.12.2004 06:43:35   0.0.0.xxx 2526
jé, já to napsal jinam - platí to samozřejmě k příspěvku o 60 PC na Wifině
1.12.2004 06:49:50   0.0.0.xxx 2626
nevím nic o nebezpečnosti, ale vadí mi jedna chyba. Caesar umožňuje z FTP soubor po dvojkliku otevřít (např. v excelu) a po uložení automaticky nahrát zpátky na FTP. Hezké že? Jenže místo upraveného souboru to tam pošle nesmyslná data. Takže vydržel cca 4 hodiny v testovacím provozu. A to už je to tak dva roky - a od té doby je furt sejná verze 0.99G.

Teď používám Filezilla server: http://sourceforge.net/projects/filezilla
sice přímé otevírání neumí, ale co umí umí dobře. A hlavně - furt se vyvíjí.
1.12.2004 07:16:34   0.0.0.xxx 2525
Koukam, ze autor je z OV-Poruby Jaky mas nick v czfree ?
1.12.2004 07:34:57   0.0.0.xxx 2626
CesarFTP Server mě teda 2x spolehlivý nepřišel. Záhadně mizely
nadefinované uživatelské účty.
1.12.2004 08:30:42   0.0.0.xxx 2625
Není pravda že pro nastavení oprávnění Sharu je třeba NTFS. Oprávnění přístupu ke složkám/souborům a sharům jsou dvě oddělené věci a lze je navzájem kombinovat, přičemž konečnou prioritu při přístupu do souboru/adresáře v sharu mají NTFS oprávnění.
1.12.2004 08:42:24   0.0.0.xxx 2627
mam nick Discriminator a jsem napojeny na Shake... kdyby te to treba taky zajimalo ;-)
1.12.2004 09:35:28   0.0.0.xxx 2625
Zdravim, poradite nekdo nejaky rozumny FTP server pro Linux? Je jich celkem dost, nevim kterej vybrat a zkouset se me je vsechny nechce, takze diky za tipy. Pida
1.12.2004 10:14:51   0.0.0.xxx 2525
proFTPd. Je povetsinou standartni soucasti distribuce a je velmi kvalitni.
1.12.2004 10:33:32   0.0.0.xxx 2524
Diky, vyzkousim.
1.12.2004 11:16:02   0.0.0.xxx 2525
na w9x je winpopup, program se stejnou funkci...
1.12.2004 14:35:14   0.0.0.xxx 2526
To netvrdim ze pro nataveni opravneni sharu je potreba NTFS. Rikal jsem jen ze FAT/FAT32 neumi pracovat s opravnenim, coz byla odpoved na prispevek od WKUBY
1.12.2004 15:12:49   0.0.0.xxx 2726
komu z vas ten net send funguje? Ja uz s tim mam hodne dlouho problemy. At to pisu jak chcu, tak mne to napise, ze alis nebyl v siti nalezen. Nezere to ani IP ani jmeno komplu. Pamatuju doby, kdy to bez problemu makalo. Mate k tomu nekdo nejaky reseni?
2.12.2004 17:54:06   0.0.0.xxx 2727
Prosim o pomoc!
Vyzkousel jsem uz par FTP serveru, ale ani jeden nevyresil muj problem...

Problem: potrebuju sdilet data na FTP serveru a potrebuju, aby useri mohli pouzivat data bez nutnosti ulozit cely soubor na HDD.

Priklad: sledovani filmu umisteneho na FTP. Chci se jen divat na ten film, nikoliv ho nejprve stahnout na disk a pak se koukat. To same u mp3. Vse z duvodu archivu data umistenem jinde v siti.

Resp. : umi to vubec sam protokol FTP...??? popr. vubec nejaky...?
2.12.2004 17:54:34   0.0.0.xxx 2626
Prosim o pomoc!
Vyzkousel jsem uz par FTP serveru, ale ani jeden nevyresil muj problem...

Problem: potrebuju sdilet data na FTP serveru a potrebuju, aby useri mohli pouzivat data bez nutnosti ulozit cely soubor na HDD.

Priklad: sledovani filmu umisteneho na FTP. Chci se jen divat na ten film, nikoliv ho nejprve stahnout na disk a pak se koukat. To same u mp3. Vse z duvodu archivu data umistenem jinde v siti.

Resp. : umi to vubec sam protokol FTP...??? popr. vubec nejaky...?
2.12.2004 19:44:08   0.0.0.xxx 2627
mame s chlapmi na baraku natiahnutu 100vkovu siet so switchmi, je nas tam asi 40. probloem je len na mojom kompe, download mi ide okolo 8-9mb/s ale upload len 2.5mb/s. existuje nejaky hint na odtestovanie kabla, alebo ako najdem zavadu???
2.12.2004 20:12:36   0.0.0.xxx 2527
A je nejaky taky soft aj pre 98se?som nejake stiahol netsendy pre 9x ale nejde mi to.diki za tip
2.12.2004 20:23:06   0.0.0.xxx 2828
Existuje nejaky jednoduchy zpusob jak zjistit IP pocitace ktery je v siti? Rekneme ze jich mame propojenych 50 a chci jednomu neznamemu poslat zpravu prikazem net send. Jde to nejak???? PROSIM JAK?! nekdo uz se tady na to ptal, ale co to ma byt za reseni ze mu to nekdo posle na mail?taky bych to rad vedel. Takze dik!
2.12.2004 20:51:50   0.0.0.xxx 2726
u nekterych sitovek na desce je pridavan software na otestovani kabelu, ale nevim jak je to spolehlive, ono to spise kabelem asi nebude, vyzkousej zmenit sitovku nebo ji skus stahnout na 10FD a pak vyzkouset znovu upload/download.
2.12.2004 20:54:18   0.0.0.xxx 2726
nejaky scan, pod winz jich najdes dost treba tady:
http://www.stahuj.cz/internet_a_site/monitoring_site/
3.12.2004 08:41:57   0.0.0.xxx 2828
pokud ti jede rychlost v jednom smeru dobe a v druhem ne tak problem v kabelu nebude - zkus si sitovku nastavit napevno na Full Duplex 100Mbit (pokud tak nemas) nekdy se totiz stava ze pokud ji mas na auto negoation tak dochazi k poklesu rychlosti apod. z toho duvodu ze nektere sitovky se spolu nechteji domluvit apod. - dale muzes zkusit vypnout sluzbu QoS ktere ja standartne ve Win XP zapnuta... zkus tohle a uvidis - dale nevim
3.12.2004 13:43:21   0.0.0.xxx 2827
No tak to se potkavame na morgothu ten svet je tak maly :O
3.12.2004 16:33:42   0.0.0.xxx 2627
pekny programek je Look@Lan z http://www.lookatlan.com">www.lookatlan.com . Jen je potreba znat aspon rozsah scanovanych adres.
3.12.2004 16:49:26   0.0.0.xxx 2727

Pekny programek je Look@Lan z http://www.lookatlan.com/">www.lookatlan.com . Jen je potreba znat aspon rozsah scanovanych adres.


Pisi to jeste jednou, protoze prvne jsem se "netrefil", tak snad to bude lepsi :-) Taky nechapu, proc chce nekdo na dotaz v diskusi odpoved na email. Ze by lenivost - aby se sem nemusel vracet?

4.12.2004 18:49:07   0.0.0.xxx 2828
tak vie niekto co s tym je?odkedy mam sp2 taq to neide thx
5.12.2004 00:51:08   0.0.0.xxx 2828
no mne to uz nemaka snad od SP1 :o(. Lepereceno to fungovalo jen tak nejak na heslo a ted uz vubec ne. Uz sem psal dotaz vyse, ale bez reakce :o(((
5.12.2004 09:38:56   0.0.0.xxx 2827
Jsem připojen na odnoži czfree.net, máme wi-fi síť, kdy 2Mbit fullduplex sdílí skoro 100 lidí a běhá to velice pěkně. Taky byly problémy s FTP, ale na APčkách se musí nastavit priority paketů a pakety internetu jako nejvyšší. Náš správce by ti řekl víc, napiš mi soukromě a dám ti na něj kontakt.
5.12.2004 09:46:04   0.0.0.xxx 2827
Mě po instalci SP2 přestalo microsoftí sdílení skoro úplně fungovat. Vše zůstalo nastavené stejně, integrovaný firewall mám úplně vypnutý, ale jakmile najedu na položku "Celá síť", tak se úloha kousne a můžu jedině restartovat celé XP, je to fakt hnůj. Takže řešením je namlátit si do "Místa v síti" přímo odkazy na konkrétní nasdílené diskové jednotky v síti, které jsem si předtím vyhledal přímo podle ip.
12.12.2004 14:34:05   0.0.0.xxx 2828
nevite nekdo, jak zmenit aby me sit. karta ukazovala bajty misto paketu?
Diky
21.12.2004 23:21:24   0.0.0.xxx 2728
mám win xp sp2 a nejde mi net send.
píše to: NET HELPMSG 2273
21.12.2004 23:25:51   0.0.0.xxx 2727
tady to řeší ale je to pro anglickej windows:-( http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;839018&Product=winxp
23.12.2004 09:57:48   0.0.0.xxx 2725
dobry den,
v mem starem pocitaci mam 2 sitove karty. 1 pripojenou k bezdratovemu internetu a druhou jsme si nechal pro spojeni s druhym pocitacem a operacni system win98. na novem mam integrovanou sitovku a jeste jednu koupenou pro internet a pro spojeni (winxp) Oba pocitace chci spojit kabelem Kabel UTP CROSS Patch cord 20 m - pro spojení dvou PC. Tak bych se rad zeptal jestli bude takova sit fungovat.
13.1.2005 19:55:07   0.0.0.xxx 2727
keby si nebol lama, by si si pozrel ze servispak 2 vypina tuto sluzbu je to messenger:-)
ked si das spravovat komp, daj services a zapni messenger
7.2.2005 09:52:48   0.0.0.xxx 2728
to by mě taky zajmalo... nenapsal by si mi prosimte jestli to zjistíš???

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

0 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 0Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.