IP Telefonie aneb ta drátová jak ji většina z nás nezná
autor: Habala Michal , publikováno 14.9.2004
V dnešním světě mobilních telefonů, které jsou schopny nabídnout uživateli stále víc a víc funkcí, si mnozí lidé ani neuvědomují nebo spíš ani nepřemýšlí nad tím, jak se vyvíjí, zda dokonce nezaostává, sféra klasické telefonie, kterou se dnes chceme tak trochu zabývat. Nezůstaneme ale u té jak ji zná většina z Vás ze svých domácností. V tomto článku si řekneme něco o IP telefonii a zařízeních, bez kterých se neobejde. {mospagebreak title=Úvod do IP telefonie}

IP Telefonie aneb ta drátová jak ji většina z nás nezná

Někteří z Vás možná nebo určitě ví, co to IP telefonie je a jakým způsobem je zatím používána. Ti ostatní, nechť v případě zájmu pokračují v pročítání následujících řádků. Počátky vývoje technologií pro IP telefonii spadají do období okolo roku 1996. V té době byla ještě v plenkách, dnes se však propracovala na daleko vyšší pozici na trhu a začíná o ni být stále větší zájem. Abych uvedl do obrazu ty z Vás, kteří opravdu o IP telefonii neví mnoho, případně ty, kteří se rovnou ptají co to vlastně ta IP telefonie je, připravil jsem si souhrn základních faktorů, definujících zmiňované odvětví:

 • IP telefonie je, jednoduše řečeno, telefonování po Internetu nebo po libovolném médiu splňujícím požadavky a kritéria TCP/IP protokolů. IP telefonii tedy můžete provozovat přes Internet, ale stačí Vám také lokální síť LAN, WLAN, WAN či MAN, jak jsem již řekl, podstatou je TCP/IP.

 • IP telefonie však nevyužívá jen TCP/IP protokoly. Pro svůj chod využívá protokolů více. Jedním z nich je např. H.323. Jedná se o signalizační protokol, jehož úkolem je navázání spojení mezi dvěma telefonními čísly bez ohledu na to, kdo u konkrétních stanic zrovna je. H.323 však není jediným signalizačním protokolem, jeho poněkud inteligentnějším bratříčkem je protokol SIP. SIP se, na rozdíl od H.323, snaží o pravý opak - má za úkol navázat spojení mezi dvěma účastníky bez ohledu na to, u které stanice se zrovna vyskytují. V případě H.323 je hlavním identifikátorem telefonní číslo, v případě SIPu je identifikátorem ekvivalent e-mailové adresy (ve které však může být zakomponováno telefonní číslo). Otevřená rozhraní JTAPI a TAPI jsou neodmyslitelnou součástí systému z důvodu doplňování řídících serverů o nové funkce dle přání zákazníka.

 • IP telefonie se ovšem neskládá pouze z telefonních stanic a ústředen JTS, jak jsme na to většinou zvyklí. IP telefonie pro svůj chod využívá rozsáhlého softwaru, tzv. CallManageru, který má na starosti správu celé telefonní sítě. CallManager je vlastně taková telefonní ústředna pro IP telefonii, běžící např. na systému Windows 2000 Server. Jeden takový server dokáže obsloužit až 2500 IP telefonů, umístěných libovolně kdekoliv v síti. Ze základních funkcí bych jako nejpodstatnější uvedl správu a konfiguraci klientských stanic, správu číslovacího plánu a činnosti související se základním provozem, jako navázání a ukončení hovoru, přesměrováním hovoru či správu konferenčního volání. Abych nezapomněl, ovládání CallManageru je řešeno přes příjemné WWW rozhraní.

 • IP telefonie je ale mimo standardních služeb schopna nabídnout uživatelům mnohem více. Mezi rozšiřující služby patří například integrace hlasové a datové pošty. Uživatel má na serveru zřízenou schránku, do které se mu zprávy ukládají, ty si pak může číst buďto z telefonu nebo z počítače. Stejně tak i v případě hlasových zpráv. Může si je přehrát pomocí počítače, nebo si je může nechat přečíst telefonem. Další zajímavou a rozšiřující službou je tzv. IVR (Interactive Voice Response). Jedná se o systémy generující automatické odpovědi volajícímu. S těmito systémy se můžete setkat kdykoliv, když voláte svému oblíbenému operátorovi.

 • IP telefonii lze samozřejmě integrovat i do jednotné telefonní sítě. Lze tak volat mimo síťovou infrastrukturu i na pevné linky nebo na mobilní telefony. Tuto možnost zajišťují buďto hlasové brány nebo moduly do směrovačů.

Stručně o IP telefonech

Ke zkvalitnění služeb poskytovaných možnostmi IP telefonie patři jistě i kvalitní koncové přístroje. Nečekejte možnosti současných mobilních telefonů, ani Snake ani Rocket si na IP telefonech nezahrajete. Jsou však schopny nabídnout Vám jiné vymoženosti. IP telefony by se daly rozdělit do menších skupinek. Jednak přístroje pro běžné pracovníky - v předchozích řádcích jsem zapomněl podotknout, že IP telefonie se prozatím rozšiřuje zejména po firmách, proto uvádím slovo "pracovníky" namísto koncových uživatelů, apropo pro domácnosti by asi bylo zbytečné investovat do manažerského IP telefonu - a na stanice pro vyšší výkonné zaměstnance (ředitelé, obchodníci). Ostatní možnosti popíši v průběhu dalších vět. Pokud se jedná o přístroje pro ty "řádově níže posazené" zaměstnance, pak můžeme zmínit např. model...

Cisco IP Phone 7912G

IP Telefonie aneb ta drátová jak ji většina z nás nezná

Svými funkcemi je koncipován pro nízký až středně náročný telekomunikační provoz. Tento telefon je vybaven čtyřmi dynamickými klávesami pro jeho snadnou obsluhu, nabízí uživateli komfortní práci, informace o volání a intuitivní přístup k dalším funkcím.

Abychom se také dostali k dalšímu, zajímavějšímu modelu, tentokráte z řady manažerských stanic, popíšeme si nyní stanici s označením...

Cisco IP Phone 7960

IP Telefonie aneb ta drátová jak ji většina z nás nezná

Telefony řady 7960 patři mezi přístroje druhé generace s komplexní funkční výbavou je vhodný výhradně pro manažery a pracovníky s vyšší funkcí. Oproti modelu 7912 má 6 programovatelných tlačítek pro linky nebo funkce a čtyři interaktivní klávesy, které slouží uživateli pro snadnější obsluhu telefonu např. během telefonního hovoru. Cisco 7960 je vybaven velkým LCD displayem, který poskytuje velké množství užitečných informací (datum, čas, jméno a číslo volajícího, vytáčená čísla).

Cisco přišlo ještě s další řadou, a to 7920, na kterou se teď blíže podíváme...

Cisco IP Wireless Phone 7920

IP Telefonie aneb ta drátová jak ji většina z nás nezná

Jak jste jistě již z názvu poznali, jedná se o bezdrátový IP telefon, který ovšem, jak by Vás mohlo napadnout, nepracuje na principu klasického bezdrátového telefonu, který potřebuje pevnou základnu. Telefon 7920 využíva standardu IEEE 802.11b, tedy stejnou technologii, jako bezdrátové karty a access pointy Wi-Fi. Dá se říct, že je to tedy plně mobilní IP telefon, omezený pouze na pokrytí access pointů, vůči kterým je vázán. Tímto modelem Cisco jistě rozšiřuje schopnosti IP telefonie o velký kus. Telefon je schopen pracovat s přístupovými body Cisco AiroNet 1200, 1100, 350 a 340 (tyto všechny podporují též standard 802.11b).

Zatím jsme si popsali pouze tři modely IP telefonů, typů je však daleko více. Shrnuto jen do textu bez obrázků, další možnou variantou, jak si zavolat přes IP telefony, je například použití Cisco SoftPhone softwaru, který slouží k volání po Internetu, provider však většinou zajistí právě i bránu do JTS. Ještě bych uvedl, že například Cisco IP Phone 7960 lze rozšířit o přídavný modul pro využití na recepcích, vrátnicích nebo jen na místech s větší potřebou množství telefonních linek.

{mospagebreak title=Softwarová spojovatelka - CallManager}

V úvodu článku jste se o softwaru CallManager již něco málo dozvěděli. Teď se na něj podíváme z trošku bližšího pohledu. CallMagarer je, jak již víte, softwarová serverová aplikace určená pro správu telefonní sítě pro IP telefonii. Zajišťuje řízení hovorů, správu telefonních stanic, konferenční volání a jiné služby, které si později popíšeme.

IP Telefonie aneb ta drátová jak ji většina z nás nezná

Na fotce máme CallManager v podání serveru HP ProLiant DL320. CallManager na ní sice fyzicky vidět není, ale je to jen pro ukázku, aby byl případný zájemce v obraze. Firma Cisco nabízí toto řešení na platformách MCS a ICS-7750 (Media Convergence Center a Integrated Communications Server) a na vybraných serverech jiných výrobců (např. zmíněný HP).

A nyní něco k samotnému softwaru. U spousty aktivních prvků, a to ne jen z produkce firmy Cisco Systems, jste se mohli setkat s administrací řešenou webovým rozhraním. Stejně tak tomu je i u jejich softwaru CallManager, který je v současné době ve verzi 4. Administrace je tak pohodlná a řešitelná z libovolného PC v síti, což je velmi užitečné pro konfiguraci stanic nebo při řešení problémů.

IP Telefonie aneb ta drátová jak ji většina z nás nezná

Po úspěšném loginu do konfiguračního rozhraní získáváme přístup k administraci hlavních částí celého systému.

IP Telefonie aneb ta drátová jak ji většina z nás nezná

Pod položkou Device máme přístup k veškerým IP stanicím připojeným do sítě. Následně můžeme například upgradovat jejich firmware, měnit nastavení, zpřístupňovat či zakazovat serverem podporované služby nebo i takové detaily jako je změna či upload vyzvánění ve formatu WAV do zvolených telefonů.

IP Telefonie aneb ta drátová jak ji většina z nás nezná

Volbou IP Phone services lze přidávat či ubírat služby, které budou z IP telefonů uživatelům přístupné. Například Adresář uživatelů, mediální zprávy, zobrazování svátků, plánovací kalendář, dokonce i seznam telefonních čísel z databáze Českého Telecomu. Služba Extension mobility zajišťuje snadné přesouvání účastníka bez nutnosti přenášení telefonu, účastník se může přihlásit k jinému telefonu v síti pod svým ID a získat tak přístup ke svému nastavení, seznamu a ostatním službám, které měl přístupné ze svojí stanice.

Na předchozích screenshotech jsem chtěl poukázat na vzhled administračního rozhraní, pro kompletní popis by bylo lepší dát sem odkaz na Hot-line Cisca nebo zkopírovat helpfile pro CallManager. Ale abyste nebyli ošizeni o věcné informace, v následujícím soupisu si je stručně vypíšeme.

Uživatelské funkce:

 • spojení hovoru
 • pokrytí hovoru
 • předání hovoru
 • podržení/obnovení hovoru
 • statut volání na jednotlivou linku (stav, doba trvání, zobrazení čísla)
 • přímé vnitřní a vnější vytáčení

 • vytáčení z adresáře - firemního, osobního
 • seznam zmeškaných, přesunutých a přijatých hovorů uložených na vybraných IP telefonech
 • různá vyzvánění na každý telefon
 • ukončení poslední konference (ad-hoc konference)
 • podpora rozšíření mobility
 • hands-free, plně duplexní reproduktor/mikrofon
 • přístup k HTML nápovědě přes telefon
 • vytočení posledního volaného čísla
 • hudba při čekání na spojení
 • možnost umlčet mikrofon telefonu i náhlavní soustavu
 • vytáčení se zavěšeným sluchátkem
 • průvodce operátor - rozhraní pro surfování po webu
 • QoS statistika v reálném čase prostřednictvím http prohlížeče
 • rychlé vytáčení - více rychlých vytáčení na jeden telefon
 • ovládání hlasitosti stanice (audio, vyzvánění)
 • přístup k webovým službám přes telefon
 • podpora codec pro širokopásmové audio - vlastní 16bitové rozlišení, 16kHz samplovací rychlost

Administrativní funkce:

 • nalezení aplikace a registrace u SNMP manažera
 • záznamy o detailech volání (CDR)
 • centralizovaná a replikovaná konfigurační databáze, distribuce spravujících uživatelů prostřednictvím webu
 • konfigurační databáze API
 • notifikace o automatizované změně databáze
 • možnost nakonfigurovat zobrazení času/data na jednotlivé telefony
 • přidávání zařízení prostřednictvím průvodce
 • možnost stahování upgrade funkcí pro jednotlivá zařízení - telefony, zdroj pro hardwarové transkodéry, zdroj pro konferenční mosty, zdroje pro bránu VoIP
 • rozhraní kompatibilní s H.323 pro H.323 klienty, brána gatekeepery
 • rozhraní JTAPI 1.2 pro počítačové telefonování
 • adresářové rozhraní LDAP verze 3 pro LDAP adresáře
  - vybraných prodejců
  - aktivní adresář
  - Netscape Directory Server
 • podpora vlastních doplňkových zařízení pro brány Cisco H.323
 • bezpapírový telefonní DNIS - displejové popisky kláves na telefonech
 • SNMP statistika monitorování výkonu od aplikací po SNMP manažera či monitor výkonu operačního systému
 • zaznamenaná statistika QoS na hovor
 • zvolení určitého telefonu, který má vyzvánět
 • možnost utřídit seznam inventáře podle zařízení, uživatele nebo linky
 • zprávy o systémových událostech - na sdílený syslog nebo dohlížitele na události v operačním systému
 • rozhraní TAPI 2.1 pro počítačové telefonování
 • možnost konfigurace časové zóny podle telefonu
 • automatické přesuny telefonu bez nákladů

Budoucnost IP telefonie

IP telefonie je dnes na velmi vysoké úrovni a co více, stále roste. Díky stabilní kvalitě služeb (QoS) je schopna nabídnout velmi dobré zázemí telefonního systému malým i velkým společnostem, které jistě ocení i zužitkují služby nadstandardní klasickým telefonním ústřednám a telefonům. Zatím se třeba zdá, že IP telefonie najde své využití pouze ve firmách. Tak tomu ale není.

Přesto, že IP telefonie je výhradně Internetová, lze pomocí dříve zmiňovaných bran volat i do pevných sítí nebo na mobilní telefony. Ta Internetová však nabízí řešení velice levného, zahraničního volání. V porovnání s cenami Českého Telecomu, cena 10 minutového hovoru z ČR do Rakouska bude u Telecomu stát 78,- v případě volání mimo špičku (hovor pevná linka na pevnou linku). Pokud budete volat pomocí IP telefonie, přijde Vás stejně dlouhý hovor "pouze" na 36.80,- což je o více než o polovinu levnější. Služby IP telefonie u nás zatím nabízí jen pár firem, jednou z nich je například společnost FAYN.CZ s.r.o. Proč si tedy raději nezavolat o několik korun levněji?

Pomocný zdroj: Cisco

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
14.9.2004 08:35:45   0.0.0.xxx 710
-
14.9.2004 09:28:42   0.0.0.xxx 109
Nechapu proc se clanek nejmenuje Call manager od Cisca? chapu, ze reklama je potreba, ale oznacit ten clanek jako clanek o IP telefonii je trochu nadnesene, bezny clovek muze ziskat dojem, ze nic jineho nez reseni od Cisca s call managerem a IP telefony neexistuje.
14.9.2004 09:33:27   0.0.0.xxx 1010
Jiste, ze existuji i jina reseni. Ale Cisco bylo v tenhle moment nejdostupnejsi na prime zkouseni. Ale rozhodne to nebyla cilena reklama.
14.9.2004 09:50:46   0.0.0.xxx 1010
Není tohle náhodou reklama na CISCO výrobky ...
Nico proti ale tahle firma nepatří k těm nejlevnějším ikdyž kvalitativnejším rozhodně
14.9.2004 10:20:29   0.0.0.xxx 98
Tohle neni PR. Clanek chapu jako Michaluv pokus predstavit komplexni reseni IP telefonie ctenarum kteri si jinak IP telefonii spojuji prave se smesnymi pokusy o Voice-Over-IP jako je napr. Fayn. Alespon maji ctenari moznost seznamit se s resenim o rad robustnejsim a propracovanejsim. To ze je to zrovna Cisco a nikoliv treba Avaya je pri trznim podilu prezentovaneho reseni zcela logicke.

14.9.2004 10:21:31   0.0.0.xxx 1010
A to je spatne?
14.9.2004 10:50:05   0.0.0.xxx 911
a) je fajn, že pan redaktor objevil IP telefonii, nicméně speciálně řešení Cisca jsem poprvé měl v ruce asi před 3 lety - fakt hot new
b) nechápu, co to má co dělat na pctuningu
c) je to defacto reklamní bulletin a ještě nic moc - přístup "proč si nezatelefonovat levněji" je hustej, možná by stálo za to rozebrat ekonomickou stránku věci (náklady, TCO, úspory, atd.) o tom, že by bylo vhodné rozebrat aspoň trochu technické pozadí je škoda mluvit (ad "návod" - nainstaluje se a jede LOL)
d) bude se se mnou někdo hádat, že to bylo vytvořeno metodou copy-paste?
e) chápu, že je to Váš web a můžete si publikovat, co chcete a v libovolné formě, tohle jsou tudíž jen mé přípomínky, které mohou padnout na úrodnou půdu
f) pozn.: těch bodů bych mohl mít tolik, že by na ně nevyšla abeceda
14.9.2004 11:37:18   0.0.0.xxx 109
a1) co jsem cetl reakce od tebe, jsou jen negativni, zjevne patris k lidem, kteri jsou vecne nespokojeni

a) o tom, ze by byl na PCT clanek o IPT nevim, takze neni na skodu, sem neco, i kdyz hodne lehce napsaneho, hodit

b) mam nutkani Te fakt poslat nekam - PC Tuning - Vas pruvodce svetem pocitacu a digitalnich technologii - umis si to prebrat??

c) IPT je draha zalezitost, ale prave rozebrano do budoucna, je to levnejsi reseni, timhle zpusobem se to taky propaguje, aspon co ja cetl

d) ano, priznam, ze neco bylo skopirovano, ale technicke pojmy je holt jen tak zamenit nedaji.

e) nemam co odpovedet

f) skoda, chtel jsem reagovat na vsechny... mel jsi to cislovat pomoci dvojkove soustavy - mel bys bodu neprebernej pocet :o))
14.9.2004 11:45:23   0.0.0.xxx 109
Prekvapilo me, ze zrovna ty jsi na tohle narazil aniz bych se zminoval... a rovnou s kladnou reakci. Takze diky! A samozrejme mas pravdu - slo o to tuhle vec predstavit sirsimu okruhu ctenaru, neni to naprosto profesionalne popsane, ale jisty dojem a zakladni prehled o veci z toho myslim pochytit lze...
14.9.2004 11:58:09   0.0.0.xxx 910
g) Pro socky je tu přece ...
http://www.vitez.it/picophone/index.html
14.9.2004 12:26:58   0.0.0.xxx 99
Myslím si, že IP telefonie budoucnost má, jen se u nás rozjíždí pomaleji než v okolní Evropě.
14.9.2004 13:21:12   0.0.0.xxx 99
Volani pres FAYN zase tak vyhodne neni, platit si nejaky mesicni pausal jen pro obcasne volani z domova je mirne nevyhodne a socka zrovna nejsem. Vetsinou musim volat pres den, vecer se uz nic zarizovat neda a znami chtej mit taky vecer klid. Vyuzival bych to na volani pratelum do zahranici, ale ani na to neni FAYN dost vyhodny.
Kdyby mel FAYN obdobnou cenu za volani jako placene volani pres SKYPE, tak do toho jdu, ale bez pausalu !!! Jako predplacenku, co provolas, to provolas.

Jo a kdyz mluvime o SKYPE, skoda ze neumoznuji platbu prevodnim prikazem, na platebni kartu jim seru, moc bezpecne mi to nikdy neprislo.
Zna nekdo specialni elektronickou platebni kartu od Komercky, ktera je dle informacni brozury urcena prave pro "bezpecnou" platbu na internetu?
14.9.2004 15:44:34   0.0.0.xxx 1010
1. Zkuste sem hodit cenu za Call Manager Pro 100 useru a cenu za lepsi IP telefon Cisco a zamilujete se do Telecomu
2. Zkuste se jako ja zeptat technicke podpory na budouci podporu IPv6 (i kdyz nepochybne v internich sitich bude prezivat i IPv4)
3.Nezapomente uvest sirku pasma pro jednoho klienta a co provede QoS s ostatnim datovym provozem v neustale pretizenych linkach
14.9.2004 16:47:15   0.0.0.xxx 1010
mno ja nejakou takvou mam..hlavne proto ze moje normalni neumozovala platby pes net Jde ot to ze tam mas nastavany maly limit takze i kdyby nahadou to chtel nekdo zneuzit tak ti mioc nevybere..a mozna tam sou i jine figle,mam ji uz delsi dobu
14.9.2004 18:02:30   0.0.0.xxx 99
Jen bych rád reagoval na
"Díky stabilní kvalitě služeb (QoS)"
Na IPv4 v podstatně není žádná garance. Je zde sice jakýs takýs QoS, nicméně pořád se garance pásma musí dělat přes záložní kapacity (nevyužité pásmo) - např. když potřebuji mít garantovaných 64kbit/s, tak pásmo musím omezit přinejmenším na nějakých cca 70-80kbit/s. Pokud je opravdu nutné udržet pásmo za každou cenu, tak např. i 128kbit/s.
Trošku zlepšení má přinést IPv6, nicméně zázrak to taky nebude. A pochybuji, že by se rozšířilo ATM.
Tohle všecko vyplývá vůbec z podstaty IP protokolu (jak jsou přenášeny pakety).

Jinak se na všecky "všeználky" a "všeuměly", co všecko znají a všecko měli třikrát vykašlete. Plno lidí o IP telefonii neví nic, takže je dobře, že jste něco uveřejnili. Možná to chtělo více zabřednout do technologií / sítí, ale to taky každého nezajímá (mě ano O-)).
14.9.2004 18:56:46   0.0.0.xxx 99
Ahojte, mame tyhle kramy od Cisca ve firme (ty vetsi managersky) mame jich baj voko tak 300-400.. ted nevim kolik ma prazska pobocka lidi. Co je na tom fajn - vzdycky vidite kdo vam vola, pokud je to nekdo vnitrofiremne nebo nekdo koho mate v seznamu zobrazi to jmeno (ale to umi i normalni phone ale ne vsecky). velkej displej je fajn, aspon neni neprehledny kdyz se stourate v nastaveni anebo delate konferencni hovory a podobne. Co je zajimavy - eth drat vede pres tehle telefon takze to jde po stejny zasuvce. Do telefonu se logujete pod svym ID a heslem - super je ze vam to natahne vas seznam, takze kdyz mate e-place tak se muzete posadit kdekoliv, lofgnete se a mate svuj phone. Asi je i dobry ze z nezalogovaneho telefonu se dovolate tak maximalne na 112 nebo na recepci. Kvalita hovoru dobra, nepoznate rozdil. Za celou dobu sem zazil asi jednou kdyz padla cela telefoni sit a asi dvakrat se telefon hryznul ze se do nej neslo zalogovat ale ze by uplne zamrz to ne. takze z hlediska uzivatele, jen sama plus oproti normalnimu telefenu. ale fakt nechci vedet kolik to firmu stalo cela tahle sranda :-)
14.9.2004 21:14:51   0.0.0.xxx 1010
Ahoj, čekal bych tenhle článek spíš na Světu sítí ale budiž. Myslím,že laik z toho moc nechytne.
Zrovna sme buduvali pobočku tak 40lidí IPčkama toho managerskýho typu - vypadá to pěkně, funguje dobře. Má to ale nevýhody. Jednak Cena - k samotným přístrojům je třeba připočíst cenu obsazených portů na cisco switchích, to zhruba dělá rozdíl oproti klasickým digitálům (který sou schopný nabídnout obdobné funkce). Další nevýhodou je spojení s LAN - ruší se tak oddělenost systémů, což by mohlo vadit na kritičtějších pracovištích, kde je oddělenost systémů potřeba kvůli krytí výpadků - nejde lan - dete dom.... V rámci pobočky na 100Mbit lance je to pohoda, spojení přes broadband na dálku je už horší - jednak relativně velká datová náročnost při více současných hovorech (je třeba přičíst část nákladů za dig okruh), navíc sme měly problémy s ozvěnou a spožděními, nepodařilo se to úplně vyladit...
Kdybych zakládal firmu, tak je to jasná volba. Přechod ze stávajících digitálů je ale podle mě zbytečnej.
14.9.2004 22:39:51   0.0.0.xxx 1010
Ozi, k tomu aby jste miloval Telecom nemáte důvod. Na našem trhu jsou společnosti, které vás mohou za velmi výhodných podmínek připojit na vlastní virtuální ústřednu a poskytnout Vám IP telefony za dotovanou cenu. Doporučuji Vám navštívit stránky http://www.contactel.cz a podívat se co nabízejí pavilony služby Contactel Forum. Myslím že se přesvědčíte, že MVoIP je reálná cesta jak snížit náklady na firemní komunikaci na minimum. Doufám, že zde naleznete odpovědi i na otázky týkající se technického provedení služby.
14.9.2004 22:56:53   0.0.0.xxx 99
ad a + b) Je pravda, ze IP telefonie včetně řešení od společnosti CISCO není žádná novinka. V poslední době však tuto službu nabízí stále více providerů a proto se pomalu dostává do povědomí uživatelů. Z toho důvodu je zcela v pořádku, že se objevil na PCtuningu článek na toto téma.
ad c) A recenze na jakýkoliv hardware není reklamní bulletin? Máte však pravdu v tom, že zde mohlo být lépe popsáno, co vlastně všechno společnost FAYN CZ nabízí. Docela by mne zajímalo porovnání například s Contactelem.
14.9.2004 23:04:48   0.0.0.xxx 99
Společnost Contactel byla první ve střední Evropě a mezi prvními v Evropě, která nabídla ucelené řešení na bázi VoIP. Budoucí vývoj a s ním i masové nasazení však bohužel závisí na obecném rozšíření připojení k internetu. S tím to však, jak všichni víme, nevypadá kvůli monopolu jisté společnosti v porovnání s okolními státy nijak růžově.
14.9.2004 23:19:19   0.0.0.xxx 1010
Souhlasím s Vámi, co se týče telefonů Cisco. Já mám na stole k testování modely 7940 a pokud si mám vybrat, jestli budu volat z klasického telefonu nebo z Cisca, volím Cisco . Co se týče ceny, v porovnání s kvalitním digitálním přístrojem pro analogovou linku či ISDN (přístroj by měl mít alespoň osobní seznam a funkci přesměrování) vychází Cisco na zhruba stejnou cenu. Tím eth dratem jste asi myslel to, že 7940 a 7960 umožňují připojení PC až za telefonní přísroj díky integrovanému switchi.
15.9.2004 00:17:51   0.0.0.xxx 1010
Co to je?? HNUUUUUUUUUUUS!!! Toto ma byt "odborny clanek" o IP telefonii nebo to je reklama na Cisco???
15.9.2004 05:04:27   0.0.0.xxx 109
"Na fotce máme CallManager v podání serveru HP ProLiant DL320. CallManager na ní sice fyzicky vidět není, ale je to jen pro ukázku, aby byl případný zájemce v obraze." :o)
15.9.2004 08:30:35   0.0.0.xxx 99
Ano, s tou obsazenosti portu mate pravdu, nedelam si iluze jak to vypada u nas na serverovne. Spojeni s LAN se jevi jako nevyhoda, v praxi pokud mate dobre udelanou LAN a redundance tak vypadek je minimalizovan - jak sem se zminil zazil sem pouze jednou asi na pul dne. Ovsem problemy s ozvenou a zpozdenimi - asi se jednalo o nejaky drobny technicky problem na Vasi strane protoze ja sem nic takoveho nezazil za celou dobu pouzivani telefenu (cca rok a pul) - ovsem nejdal sem volal do US (vetsinou spis Viden, Germansko, UK a podobne) mozna kdybych volal do Australie pres Fidzi tak bych asi take narazil :-) nicmene kvalita hovoru je lepsi nez v mnoha pripadech mobilniho spojeni pres T-mobil..
ad 2 - s tim eth dratem jsem to opravdu myslel tak jak pise kolega nize, dekuji za upresneni
15.9.2004 08:31:42   0.0.0.xxx 1010
Ano, s tou obsazenosti portu mate pravdu, nedelam si iluze jak to vypada u nas na serverovne. Spojeni s LAN se jevi jako nevyhoda, v praxi pokud mate dobre udelanou LAN a redundance tak vypadek je minimalizovan - jak sem se zminil zazil sem pouze jednou asi na pul dne. Ovsem problemy s ozvenou a zpozdenimi - asi se jednalo o nejaky drobny technicky problem na Vasi strane protoze ja sem nic takoveho nezazil za celou dobu pouzivani telefenu (cca rok a pul) - ovsem nejdal sem volal do US (vetsinou spis Viden, Germansko, UK a podobne) mozna kdybych volal do Australie pres Fidzi tak bych asi take narazil :-) nicmene kvalita hovoru je lepsi nez v mnoha pripadech mobilniho spojeni pres T-mobil..
ad 2 - s tim eth dratem jsem to opravdu myslel tak jak pise kolega nize, dekuji za upresneni
15.9.2004 19:48:53   0.0.0.xxx 1010
vysvetlil to hezky kazdopadne pridejte dalsi odbornejsi dil, tema je to zajimavy.
21.9.2004 09:08:39   0.0.0.xxx 1010
Toto je pouze test...
http://opendir.infostar.cz/Computers/Data_Communications/index.html
21.9.2004 09:16:04   0.0.0.xxx 99
Skutečně jsem chtěl, aby to vyloženě kriticky vyznělo. Nezlobte se na mě, jsem racionálně smýšlející člověk a snažím se chválit, pokud je to možné. Nezřídka reaguji pochvalně, dozvím se (pravda hlavně z novinek) z tohoto webu i nové věci. Tady jsem si prostě nemohl pomoci.

Nechci jen kritizovat a proto v tom také dále nepokračuji. Vyvstala mi jen klasická otázka - proč se nevěnujete tomu, co umíte. Pro některé lidi je evidentně tenhle článek přínosem, takže tohle byl čistě jen jeden z houfu názorů.

jen ad bod b) - ano, je to moje chyba, mylné chápání této websity, uznávám. Mám jen trošku mentální problém (jako pár dalších), že když jdu na web www.moped.cz tak tam nehledám (a nečekám) několik let starého Mercedesa (je to možná dementní přirovnání, ale bez podtextu, jen pro představu).

To je všechno, jinak díky za reakci.
26.9.2004 00:11:21   0.0.0.xxx 910
A tohle je jako predtsaveni komplexniho reseni IP telefonie? :-/ Tohle je predstaveni modelu Call manger, IP phone. Co modely Anlogova ustredna -> VoIP, Digitalni ustredna -> VoIP, Telefon nebo upstredna pripojene do VoIP routeru a asi deset dalsich :o)
28.9.2004 21:05:32   0.0.0.xxx 1010
IP telefony používají hlavně QoS na druhé vrstvě, tj 802.3Q/p, kde díky CoS ve switchích je možné zaručit kvalitu služby v rámci sítě. Samozřejmě na to navazují i vyšší vrstvy s použitím diffserv. Tvrdit, že QoS v IPv4 sítích fungovat nemůže je nesmysl (a to už nemluvím o možnosti používat IntServ a RSVP signalizaci).

ATM je pro datový provoz v podstatě mrtvé (to bylo ostatně mrtvé už tak před 5ti lety).

Je ovšem pravda, že IP telefonie je v současnosti investičně hodně pochybná záležitost, protože klasické řešení s telefonní ústřednou výjde většinou levněji a hlavně je spolehlivější (takový CallManager může havarovat i několikrát ročně, normální telefonní ústředna sama o sobě spadne jednou za pár let).
28.9.2004 21:07:28   0.0.0.xxx 109
Pardon, chybička se vloudila, mělo být 802.1Q/p.
29.9.2004 08:41:22   0.0.0.xxx 109
Mno jo, dobře. V rámci sítě ano, ale co dál - v internetu. Na routerech u providerů/autonomních_systémů. Tam si kvalitu služby signalizací nezajistíte. To bude možno až s IPv6 a signalizací typu paketu v hlavičce (pole třída dat v hlavičce paketu/datagramu).

O ATM jsem netvrdil že pro datový provoz není mrtvé. Nicméně jako takové mrtvé není. Používá se pokud vím hlavně v telefonii (komunikační switche a spoje). A pro datový přenos je výhodné hlavně díky zaručení kvality služeb/šířky pásma jak na switchích, tak na routerech - prostě po celou dopravní cestu paketu.
29.9.2004 08:44:05   0.0.0.xxx 910
Samozřejmě když je informace uvedena v hlavičce paketu, tak nejde o signalizaci jako takovou v pravém slova smyslu. Jde pouze o "jistá" data v hlavičce paketu/datagramu a né o signalizaci signalizačními protokoly/vrstvami.

29.9.2004 09:49:22   0.0.0.xxx 1010
IP telefonie je taky většinou určena do firemního prostředí jako náhrada klasické telefonní ústředny.

IPv6 má sice pole hlavičky pro typ dat, ovšem podobnou hlavičku DSCP má i IPv4. Signalizací jsem ovšem nerozumněl tady tyto hlavičky, ale IntServ a signalizaci pomocí RSVP (ale toto řešení není v rozsáhlých sítích s distribuovanou správou příliš použitelné). Na druhou stranu jeden telefonní hovor obvykle potřebuje tak 10-20Kbit/s, což není až zas taková tragédie při dnešních kapacitách páteřních linek (největší problém je většinou v poslední míli). A QoS se uplatní právě pouze v případě, že je ucpaná linka.

V IP sítích by šla zajistit alespoň přibližně stejná kvalita jako v sítích ATM, pokud by byli IP provideři organizováni stejně jako jsou telefonní společnosti a kdyby IP svět nebyl jenom organizovaný chaos.
1.10.2004 08:58:37   0.0.0.xxx 1010
Mno myslíte pole "TOS" (Type Of Service) v IPv4 .. ?? To pokud vím, tak se skoro nepoužívá. Ale pokud jsou směrovače a switche, které zprávě v tomto poli rozumí, tak to by potom mohlo pásmo aspoň jakš takš zaručovat.

Ten dodatek s tou signalizací byl mířen na mě, neboť jsem zmateně napsal "signalizace" když jsem se bavil o položce v hlavičce IPv6.

A co se týče IP vs. ATM, tak osobně si myslím, že se kvalita (resp. zaručení pásma) u IP ani u IPv6 kvalitě ATM nepřiblíží už jenom z toho důvodu, že:
1. ATM využívá asynchroní přenos, kdežto IP paketový přenos.
2. U ATM si lze kapacity na routerech/switchích dopředu "zamluvit" a v případě, že už by to router/switch nezvládl, tak takový přenos odmítne, kdežto na IP se pouze dá nastavit, které pakety mají přednost před ostatními, takže k zahlcení může dojít tak jako tak.

IP svět organizovaný chaos: však taky na to bylo vše připraveno a počítalo se s tím :-D O-)
1.10.2004 19:10:47   0.0.0.xxx 109
Myslel jsem pole DSCP, drive zname jako TOS + dalsi rezervovane bity z toho bytu (v novějších RFC došlo ke změně významu pole ToS). Dostatecne kvalitni routery tomuto poli rozumí, kvalitní switche dokážou toto pole DSCP převést na tagované 802.1Q/p prioritizované pakety.

Co se týká zaručení kvality, tak:

ad 1. rozdíl mezi ATM a IP není v asynchronnosti, ale v použití buněk stejné velikosti (53B). To je důležité hlavně pro jitter, ale na dostatečně rychlých linkách nemá smysl se o tomto parametru bavit, protože se jitter bude pohybovat v prakticky neměřitelných hodnotách.

ad 2. dokonce i na IP routerech je možné si kapacitu zamluvit, právě proto tady celou dobu mluvím o signalizačním protokolu RSVP (což je součástí IntServ služeb).
1.10.2004 23:28:28   0.0.0.xxx 99
Koukám asi bych měl trošku oprášit znalosti a nastudovat novější RFC O-).

Add 1. Asynchroní přenos =~ buňky stejné velikosti ;-) (u ATM 53B).

Add 2. Tak teda přiznám, že o tom, že by šlo na IPv4 routerech zamluvit kapacitu DOPŘEDU a pokud by ji router nezvládl, tak by ji odmítnul, jsem opravdu neslyšel. To by mne zajímalo jak "to" dělá. Když neví, kdy a jak velké datagramy mu přijdou a jestli tím pádem nebude zahlcen, tak podle mne nemůže dopředu vědět, zdali může daný požadavek na danou přenosovou kapacitu splnit. Tudíž nemůže korektně odpovědět "Ano, toto zvládnu".
Např. další výhoda ATM je, že používá virtuální okruhy tudíž dopředu se ví kudy pakety půjdou a tam se rezervují přenosové kapacity. IP virtuální okruhy nepoužívá tudíž neví kudy pakety půjdou. Takže další místo kde mi není jasné jak se chce na IPv4 dopředu rezervovat přenosové pásmo když se ani neví, kudy datagramy půjdou. Snad jediná možnost by bylo explicitní směrování. Tam je ale tuším (už si nepamatuji) počet vyjmenovaných hopů omezen kvůli velikosti hlavičky na tuším cca 9 (ještě je rozdíl mezi striktním a nestriktním), takže by to asi moc daleko nedošlo O-). Navíc mám dojem, že na některých routerech je explicitní směrování zakázáno resp. se tímto neřídí. Takže mi opravdu není jasné jak funguje na IPv4 zamluvení přenosové kapacity ve srovnatelné kvalitě s ATM.

Asi se teda budu muset podívat po nějakém RFC nebo definici k RSVP protokolu. Nicméně v tuto chvíli si myslím, že tam pořád bude drobné "ale", a to dostatečné přenosové pásmo v záloze. Ovšem jak se říká myslet znamená hov.o vědět...

Člověk chvilku nesleduje dění v jedné oblasti a hnedle je pozadu. Ach jo. Proč jsem nešel dělat zedníka. Malta je pořád malta a jednou za uherský rok se objeví nový typ cihly... :-D2.10.2004 02:01:15   0.0.0.xxx 910
ad 1. asynchronní prenos = bunky nejsou prenaseny rovnomerne, ale jsou mezi nimi ruzne rozestupy (bunky jednoho VC) zdroj: Puzmanova: TCP/IP v kostce.

ad 2. RSVP protokol specifikuje jaky provoz aplikace vyzaduje. Dane toky pak maji prioritu a v pripade zahlceni jsou zahazovany ty toky, ktere nemaji nasmlouvanou sirku pasma. RSVP zajisti, aby cesta nebyla oversubscribnuta.

RSVP funguje tak, ze se posle specialni paket, ktery po ceste k cili zpracovavaji jednotlive smerovace, ktere si vytvori tabulku se zadosti o rezervaci. Paket pokud dorazi k cili, tak vi, ze rezervace muze byt uspesna a pri zpatecni ceste tu rezervaci potvrdi, tim je vytvorena virtualni cesta s pozadovanymi parametry.

IP sice nepouziva virtualni okruhy, ale smerovaci protokoly jsou pomerne stabilni, takze se cesty nemeni za kazdym paketem. RSVP ma kontrolni mechanismus, ktery kontroluje zda je cesta pruchodna. Pokud dojde ke zmene cesty, signalizuje a provede nove vytvoreni "virtualniho kanalu".

Nicmene slusi se podotknout ze RSVP neni v Internetu nasazene a da se pouzit patrne pouze v sitich pod jednotnou spravou.

Navic ono je to ted s ruznym zavadenim MPLS a podobnych metod zalozenych na prepinanych okruzich takove, ze technologie MPLS ma dost blizko k ATM a soucasne i k IP.
2.10.2004 08:58:09   0.0.0.xxx 1010
add 1. Netvrdil jsem (doufám O-) ) nic jiného. Ovšem když vím, jakou mám přenosovou kapacitu, tak vím, kolik max buňek (přesně) můžu poslat.

"oversubscribnuta" - tím myslíte, že nenasmlouvá víc, než zvládne... ?

"Nicmene slusi se podotknout ze RSVP neni v Internetu nasazene a da se pouzit patrne pouze v sitich pod jednotnou spravou." - aha... mno já jsem si říkal, že jsem ještě o tom moc neslyšel (a to znám i pár dalších co se poměrně dost věnují sítím). Ovšem pokud se to prosadí, tak bude jedině dobře, protože ta garance v současné době prostě není možná. Sice shapingy fungují, ale datový tok není stabilní (závisí na disciplíně a "fairnes" apod.) a navíc není zaručen.

Mno každopádně děkuji za upřesnění... mám zase co zjišťovat. Člověk se má pořád co učit O-).


28.10.2004 09:51:06   0.0.0.xxx 109
ahoj, zrovna se chystame implementovat ipt u nas ve firme, vybiram z tria cisco-avaya-alcatel. muzete se nekdo podelit o prakticke zkusenosti ? diky
25.2.2005 16:30:02   0.0.0.xxx 99
ad g) Pro Windowsácký socky možná... My, Linuxácký socky máme GnomeMeeting, TeamSpeak a Skype.

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

0 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 0Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.