Nová dimenze VoIP - Volejte skoro zadarmo
autor: Plexo , publikováno 15.9.2008
Nová dimenze VoIP - Volejte skoro zadarmo

S tím, jak se neustále rozšiřuje dostupnost Internetu i v těch nejodlehlejších místech, zažívají boom hlasové služby VoIP. Je jasné, že vše jde kupředu hlavně díky výhodnějším cenám. V dnešním článku se tedy mimo jiné dozvíte, jak si ze svého mobilu zavolat do Anglie za 3 Kč za minutu a jak si na pevnou VoIP linku z mobilu zavolat zdarma!


VoIP ATA brány se již prodávají delší dobu. Do rukou se mi však dostala zajímavá GSM brána Soundwin V100, která v sobě prakticky kombinuje mobilní telefon a VoIP - ATA bránu. Brána umožňuje příjem volání z mobilního telefonu a dále směrování hovoru přes levné VoIP nebo obráceně. Také umožňuje směrování volání přes klasickou telefonní linku.

Nová dimenze VoIP - Volejte skoro zadarmo

Nová dimenze VoIP - Volejte skoro zadarmo

Stačí si tedy objednat novou SIM kartu, kterou si přiřadíte ke své stávající pro volání zdarma, které nyní nabízejí všichni operátoři. Ceny a názvy služeb jsou v následující tabulce.

Nová dimenze VoIP - Volejte skoro zadarmo

Pokud si tedy přiřadíte nové číslo do programu výhodné služby, voláte zdarma na číslo v GSM bráně a dále volíte koncové číslo volaného, např. v Anglii. Pokud si vyberete operátora, který má volání do Anglie za 3 Kč, voláte pouze za tyto peníze. Pokud byste z mobilu volali na číslo od stejného VoIP operátora jako je Váš, hovor je navíc zcela zdarma!

Zadní strana brány obsahuje porty:

  • Phone pro připojení klasického analogového telefonu
  • Line pro kabel od telefonní zásuvky analogové linky
  • SIM, kde se vkládá SIM karta,
  • SMA konektor pro připojení externí antény pro GSM
  • WAN port pro připojení k Internetu
  • Napájecí konektor pro 12 V adaptér

Nová dimenze VoIP - Volejte skoro zadarmo

V příslušenství brány najdeme:

  • Zdroj
  • CD s manuálem
  • GSM externí anténku pro připojení k SMA konektoru
  • UTP kabel

Podíváme se tedy jak takto bránu nastavit.

Před samotným nastavením brány je nutné ve vlastnostech síťového připojení nastavit IP adresy dle následujícího screenshotu:

Nová dimenze VoIP - Volejte skoro zadarmo

Výchozí IP adresa brány je 192.168.1.1, kterou zadáme do prohlížeče, po zadání brána vyzve k zadání jména a hesla. Oba údaje jsou „admin“

Nová dimenze VoIP - Volejte skoro zadarmo

Zobrazí se okno s nabídkou třech základních nastavení.

Nová dimenze VoIP - Volejte skoro zadarmo

Začneme s nastavením GSM setup, kde se nastavují parametry GSM části.

Nová dimenze VoIP - Volejte skoro zadarmo

V záložce GSM parametr zadejte PIN kód SIM karty v případě, že je vyžadován. Ostatní hodnoty je možné ponechat. Pouze v místě se slabým signálem, lze ještě zvýšit výkon GSM části.

Baby Call lze využít, pokud chcete přímo přesměrovat hovory z analogové linky na GSM číslo zadané v Calling number.

V Talking time lze délku hovoru omezit na zadanou hodnotu. Pokud ponecháte 0, je doba neomezená.

GSM frekvence je ve výchozím nastavení aktivována pro české podmínky tedy 900/1800 MHz.

PSTN Dialplan a GSM dial plan určují, jaké hovory budou směrované přes analogovou linku resp. GSM v závislosti na předvolbě.

Pokud bude PSTN dialplan zápis: „2x“ a GSM dialplan zápis 7x („x“ určuje cokoliv dále) budou všechna čísla začínající na 2 směrována přes analogovou linku a všechna čísla začínající na 7 přes GSM.

Brána také umí odesílat SMS v Send SMS a Došlé SMS lze v recieve SMS vybírat. Došlé SMS bohužel nezobrazuje přímo, ale je nutné uložit textový soubor do počítače a SMS přečíst v Notepadu.

Terminate phonebook slouží k blokování hovorů přicházejících z VoIP části na GSM. V listu zadaných čísel lze učit, zda daná čísla budou bloková a všechna ostatní povolená (block) nebo naopak (allow).

Stejný postup platí i pro Originate phonebook avšak pro hovory, které přicházejí z GSM části na VoIP.

Zde je vhodné zadat svoje číslo, případně čísla, kterým bránu také chcete otevřít, jelikož bez zadání může bránu využít kdokoliv, kdo zná číslo SIM karty v bráně a ví, že tuto bránu používáte. Číslo je nutné do seznamu zadat v mezinárodním tvaru avšak bez „+“ na začátku. Všechna nastavení je nutné na dané stránce potvrdit přes Apply.

Nová dimenze VoIP - Volejte skoro zadarmo

Tím je nastavená GSM část a pro aplikaci změn je nutné stisknout Save configuration v horním menu.

Klikem na Main menu se přesuneme do hlavní nabídky a pokračujeme v Advance setup s nastavením sítě a VoIP parametrů.

Nová dimenze VoIP - Volejte skoro zadarmo

Ve WAN settings a DynamicDNS/DNS se upravují parametry síťového nastavení dle konfigurace Vaší sítě.

V případě, že bude změněna IP adresa je toto změnu nutné promítnout také do nastavení síťového připojení v PC a po uložení nastavení v bráně se připojit prohlížečem již na nové IP adrese. Default router je zde míněna výchozí brána routeru v síti stejně jako DNS.

Přesuneme se do nastavení VoIP Basic.

Nová dimenze VoIP - Volejte skoro zadarmo

Brána podporuje protokoly H.323 a SIP. My se budeme soustředit na českými VoIP operátory používaný protokol SIP. Nastavit si lze 2 účty od jednoho operátora a to pro analogovou telefonní linku a GSM zvlášť.

Zvolíme tedy protokol SIP a do první tabulky vyplníme přihlašovací údaje od operátora. Pokud chceme používat pouze jeden účet pro oba porty, zatrhneme Enable v Use Public Account a údaje vložíme do Portu 1.

V SIP hunting table určíme, zda se má provoz z daného portu směrovat i na druhý.

SIP proxy setting vyplníme dle údajů SIP operátora a ostatní položky můžeme ponechat ve výchozím nastavení. Do local SIP port napíšeme 5060, pokud operátor neurčuje jiný.

Potvrdíme Apply.

Označíme v první tabulce „reg“, aby se brána pokusila o registraci k účtu, stiskneme Apply a uložíme nastavení. Nyní je vhodné bránu restartovat. To provedeme klikem na reboot v horním menu. Pokud jsme vše vyplnili správně, tak po chvíli čekání (cca 1 minuta), kdy se brána restartuje a registruje k účtu, vypadá nastavení následovně:

Nová dimenze VoIP - Volejte skoro zadarmo

A jak si tedy zavolat? Nejprve je nutné vytočit klasickým způsobem číslo SIM karty v bráně, která převezme hovor a ozve se dlouhý oznamovací tón. V této chvíli volíte číslo toho, komu chcete zavolat. Klasický mobilní telefon bohužel neumožňuje koncové telefonní číslo vybrat ze seznamu a pomocí DTMF kódu jej zaslat v právě probíhajícím hovoru s číslem SIM karty. Číslo koncového uživatele je tedy nutné si buď pamatovat, nebo předem opsat.

V případě, že je Vám voláno na VoIP číslo nebo číslo klasické analogové linky, chová se brána jako klasická ATA brána a tedy hovor je směrován na stolní telefon. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
154 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 67.4Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.