BOINC - počítače všech zemí, spojte se 2/2
autor: Janek , publikováno 26.8.2008
BOINC - počítače všech zemí, spojte se 2/2

Ve druhé části článku se dozvíte, jak můžete otestovat svůj počítač pomocí DC a rozebereme jaký vliv bude mít na stroj vyšší zátěž. Dostaneme se také k otázce, co z toho vlastně budete mít a hlavně se podíváme, jaké nejzajímavější projekty se počítají přes systém BOINC.


Biologie

Rosetta@Home
BOINC - počítače všech zemí, spojte se 2/2Projekt se zabývá vývojem léků proti rakovině, ale i jiným chorobám souvisejícím s DNA a funkcí proteinů. Vědci z desítek tisíců lidských proteinů totiž podrobně znají funkci pouze omezeného počtu z nich. Jelikož již známe kompletní lidský genom (tedy posloupnost nukleotidů a genů), úkolem projektu je na jeho základě vypočíst tvar a z něho přímo vyplývající funkci těchto proteinů v našem organismu. Výsledky jsou zdarma odevzdávané do obecné vědecké databáze, ze které mohou čerpat všechny výzkumné týmy ve světě. Velká databáze proteinů se známým tvarem a funkcí umožní mnohem rychlejší vývoj účinných léků.

Více informací naleznete zde ->>

BOINC - počítače všech zemí, spojte se 2/2MalariaControl.net
Tento projekt se za použití modelů do kterých jsou vkládána skutečná vstupní data na základě terénních výzkumů, snaží vytvořit předpověď šíření malárie v dané oblasti a také efektivnost použití konkrétních druhů vakcín. Pomáhá tak nejen v boji s touto velice zákeřnou chorobou, ale i v rozhodování, kde a jaké použít léky, aby jejich účinek byl co nejefektivnější.

Více informací naleznete zde ->>

 

BOINC - počítače všech zemí, spojte se 2/2QMC@Home
Jelikož žijeme v molekulárním světě, kde vše kolem nás i naše těla se skládají z molekul, je velice důležité znát co nejvíce o molekulárních strukturách a jejich reakcích na různé podněty. K předvídání struktury a reaktivity molekul nám sice pomáhá kvantová teorie, ale čím je systém složitější, tím jsou i rovnice složitější. Přesné řešení pomocí kvantové teorie je možné tedy jen pro ty nejmenší systémy, avšak pro ostatní molekuly je použít nedokážeme.

Kvantová chemie se zabývá předpovídáním molekulárních informací s velkou přesností. Ovšem pro řešení těchto kvantově chemických rovnic pro větší systémy je potřeba obrovského množství výpočetního výkonu.

QMC@Home je projekt právě pro zapojení co největšího množství dobrovolně vložené výpočetní kapacity do výpočtů pro výzkum v kvantové chemii.

Více informací naleznete zde ->>

Vesmír

Einstein@Home
BOINC - počítače všech zemí, spojte se 2/2Tento projekt se pomocí několika interferometrů obrovských rozměrů snaží zaznamenat a v další fázi zkoumat gravitační vlny ve vesmíru. Existenci těchto gravitačních vln předpověděl již před 100 lety Albert Einstein, na konci dvacátého století se ji podařilo nepřímo ověřit, ale stále nám chybí přímý důkaz a také to hlavní, možnost jejich zkoumání díky kterému bychom se mohli nepřímo podívat do historie celého vesmíru, a to zpětně až k velkému třesku. Je to možná neuvěřitelné, ale v gravitačních vlnách by se opravdu dalo číst téměř jako v knize, protože mají tu ojedinělou vlastnost, že i když jejich síla časem postupně polevuje, dají se pomocí velice citlivých interferometrů zachytit. V těchto gravitačních vlnách je zaznamenána každá velká událost, která se ve vesmíru stala.

Více informací naleznete zde ->>

BOINC - počítače všech zemí, spojte se 2/2Orbit@home
Zajímavý je tento projekt tím, že monitoruje srážky asteroidů a komet s planetami a hlavně vyhledává a zkoumá dráhy objektů, které by hrozily srážkou se Zemí, nebo jiný pozemským tělesem (satelity, vesmírné stanice atd.). Taková srážka asteroidu se Zemí, mimochodem několikrát i zfilmovaná, by mohla mít katastrofální následky pro nás všechny.

Více informací naleznete zde ->>

Cosmology@home
Kosmické mikrovlnné pozadí (Cosmic Microwave Background - CMB), je první světlo uvolněné poté, kdy vesmír vznikl při Velkém třesku (Big Bang). Záření, které ho tvoří, se od hmoty oddělilo asi 380 000 let po vzniku vesmíru a dnes má teplotu pouhých 2,73°K. Z jeho drobných změn lze usuzovat vývoj našeho vesmíru.

BOINC - počítače všech zemí, spojte se 2/2Vědci zkoumají toto slabého záření v naději, že z informací, které CMB v sobě nese o vzniku a dětských letech vesmíru, získají odpověď i na některou ze základních kosmologických otázek.
Během historie lidstva se vědecké teorie a experimenty se stále větším úspěchem pokoušejí odpovědět na základní otázky vesmíru, jako je jeho podstata, co je hmota, energie, prostor a čas, odkud jsme se vzali a jaký bude náš další osud. Projekt by měl pomoci při hledání odpovědí alespoň na některé z těchto otázek.

Více informací naleznete zde ->> 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
163 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 78.3Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.