BOINC - počítače všech zemí, spojte se 1/2
autor: Janek , publikováno 25.8.2008
BOINC - počítače všech zemí, spojte se 1/2

Máte doma, v kanceláři, na koleji, ve škole či jinde počítač, který alespoň část své provozní doby není naplno vytížený? Víte o tom, že se díky takovémuto počítači můžete například pomáhat ve výzkumu léků proti smrtelným chorobám v době, kdy píšete v textovém editoru, při práci v účetním programu, při stahování dat, sledování filmu, nebo když si popíjíte svůj šálek kávy a nechce se vám na tu chvíli vypínat počítač?


Tuto oblast bych rozdělil na dvě samostatné kategorie.
První z nich je využití opravdu pouze internetového připojení k samotným výzkumům prakticky bez zatížení jiných částí sestavy. Průkopníkem v tomto druhu výpočtů je projekt Dep Spider.

BOINC - počítače všech zemí, spojte se 1/2Projekt se zabývá systémem vyhledávání na internetu a strukturou webových stránek (web crawler). Hlavním cílem projektu je vybudovat databázi obsahující závislosti mezi jednotlivými webovými sítěmi, doménami a skupinami webových sítí. Podružným úkolem projektu je sběr statistických údajů o struktuře webů. Zpracování probíhá ve dvou fázích. Na úvod se stáhne obsah zadaného webu s patřičnou úrovní hloubky, počtu odkazů a limitu na přenesené množství dat a poté prohledává strukturu.

BOINC - počítače všech zemí, spojte se 1/2Aplikace je označená jako non-CPU intensive, takže pracuje na minimální prioritě vedle běžných BOINC aplikací pokud jste zapojeni do více BOINC projektů. Všechny výsledky a data zpracované projektem jsou volně k dispozici.

Dep Spider již prošel několika fázemi a zdárně se posouvá dle zjištěných nedostatků k plnému provozu. Lze zvolit, kolik vláken současně bude zpracováváno, tedy jak moc bude vaše linka zatížena. Prozatím šlo ve všech fázích o minimální zátěž samotné internetové linky, ale při ostrém spuštění by pak mělo být naplno využito vše, co bude poskytnuto. Projekt prochází střídavě fázemi plného provozu a obdobími, kdy se zapracovávají nové věci a možnosti do systému, aby se následně otestovaly v další fázi provozu.

BOINC - počítače všech zemí, spojte se 1/2Projekt je určen hlavně pro lidi, kterým jde o optimalizaci samotné struktury internetu, stránek a vyhledávačů. Výsledky projektu by měly být využívány i přímo pro nástroje optimalizace vlastních webů, ale možnosti skutečných přínosů projektu mohou být ještě širší.
Jen upozorním, že se nemusíte bát, že by váš počítač byl provozem takovéhoto projektu ohrožen napadením jakýmkoliv virem, protože ošetření těchto rizik bylo základním požadavkem tvůrců.

Druhá kategorie využití internetu pro vědecké výzkumy si již vyžaduje zapojení i vás osobně.

Americká kosmická sonda Stardust za téměř 168 miliónů dolarů odstartovala pomocí nosné rakety Delta 2 z kosmodromu Cape Canaveral 7.2. 1999. BOINC - počítače všech zemí, spojte se 1/2Hlavním cílem mise Stardust bylo odebrání vzorků kometárního materiálu z komety Wild 2, kterou 6. ledna 1978 objevil astronom prof. Paul Wild (Astronomical Institute, Bern, Švýcarsko). V té době se nacházela ve vzdálenosti 181 milionů km od Země. Původně kometa obíhala kolem Slunce v prostoru mezi drahami planet Jupiter a Uran. Dne 10. září 1974 prolétla kolem Jupiteru ve vzdálenosti 897.500 km a ten svým gravitačním polem dráhu komety změnil a nasměroval ji do vnitřních oblastí sluneční soustavy.

Nyní se ke Slunci přibližuje o něco více než planeta Mars a vzdaluje se těsně za dráhu Jupitera. Jeden oběh kolem Slunce trvá 6,39 roku. Při sbírání částic z komety se používal křemičitý aerogel, což je řídká netečná mikroporézní látka, která umožnila zachytit relativně rychlé částice bez velkých změn jejich fyzikálních a chemických vlastností. Hustota tohoto materiálu je 1.000krát nižší než hustota skla, proto je někdy nazýván "tuhý kouř".

BOINC - počítače všech zemí, spojte se 1/2Vzorky by měly obsahovat kometární částice, které ukrývají jedinečné chemické a fyzikální informace z období vzniku planet a o veškerém materiálu, který nás dnes obklopuje. NASA očekává, že většina sebraných částic nebude větších než třetina milimetru. Pro studium však vědci budou tyto částice ještě dále dělit. Astronomové věří, že mise Stardust jim pomůže najít odpovědi na základní otázky o původu sluneční soustavy. Doufají, že důkladná pozemská analýza kometárních vzorků odhalí mnoho nejen o samotné kometě, ale i o nejranější historii sluneční soustavy a vzniku komet.
 

Co s nasbíraným materiálem? 

Pouzdro sondy SIDC (Stardust Impact Dust Collector) obsahuje spoustu prachových zrnek, nicméně tato zrnka mohou být nalezena jen za pomoci mikroskopických snímků s velkým zvětšením. Každý snímek pokrývá oblast menší než zrnko soli a vzhledem k tomu, že celý SIDC má kolem 1000cm^2, bude potřeba 1,6 milionu snímků.

Částečky nelze najít automatickými systémy. Běžně se tyto problémy řeší tak, že se vezme automatický mikroskop, který udělá dva snímky z různých hloubek vzorku. Snímky následně vyhodnotí počítač a určí, jestli tam je stopa po impaktu nebo ne. Zde však jsou všechny částečky v nejsvrchnější vrstvě aerogelu, kde je gel rozlámán a je na něm mnoho kazů, méně než 0,1milimetru hluboko. Bylo nutné vyvinout sofistikované algoritmy, které stopy po zrnkách oddělí od kazů. Nejprve je ovšem potřeba udělat řádnou analýzu těchto prachových částeček a vzhledem k tomu, že Stardust je první sonda, která je přivezla, nikdo neví, jak přesně budou vypadat. V současnosti je známa jediná metoda, kterou je možné tyto částečky najít, a tou je průzkum lidským okem. To dokáže s trochou tréninku stopy po částečkách snadno rozlišit od kazů.

BOINC - počítače všech zemí, spojte se 1/2
Mikroskopický skener pořizuje snímky jednotlivých částí aerogelu, které jsou nabídnuty dobrovolníkům pro hledání zachycených částic mezihvězdného prachu.

Projekt Stardust@Home

Současné odhady hovoří o tom, že sonda „polapila“ kolem 50 mezihvězdných prachových zrníček. Ve srovnání s tisíci či snad dokonce milióny zrníček pocházejícími z komety, které se nacházejí v jiné části detektoru, je to naprosto nepatrné množství. Pro vědce je to ovšem srovnatelně cenný materiál. Mikroskopický skener pořizuje snímky jednotlivých částí aerogelu, které jsou nabídnuty dobrovolníkům pro hledání zachycených částic mezihvězdného prachu.

BOINC - počítače všech zemí, spojte se 1/2
Skutečná částice má hodně typickou dráhu.

Astronomové hned přišli s názornou analogií. Hledání těchto zrníček v aerogelu je srovnatelné s pátráním po 50 mravencích na ploše fotbalového hřiště, nebo pověstné jehly v kupce sena. Převedeno do časového měřítka by to znamenalo asi 20 let práce vědeckého kolektivu. Takového výkonu není jedinec ani kolektiv v relativně rozumném časovém obzoru schopen. Vědci se proto rozhodli, inspirováni například úspěšným projektem SETI@home - zapojit do pátrání po prachových částicích širokou veřejnost. Zájem dobrovolníků o registraci krátce po oznámení projektu Stardust@home je nezklamal. Celkem se zatím přihlásilo na 200 tisíc lidí. Hledání probíhá následovně. Automatický mikroskop udělal 1,6milionů snímků o rozměrech 260×340µm. Každý snímek má 10% překrytí se sousedním snímkem a u každé plošky udělal 40 snímků, které jsou zaostřeny do jiné hloubky (od 20µm od povrchu až po 100µm od povrchu), a z nich byl vytvořen krátký film (shot). Pouze stopa, která je patrná souvisle přes větší množství těchto snímků, je kandidát na stopu po reálné částici.

Více informací naleznete zde ->>

Další podobné projekty jsou v přípravě. 

BOINC - počítače všech zemí, spojte se 1/2Nově připravovaný systém Bossa je založen na podobném systému jakým je BOINC, ovšem s tím rozdílem, že pod ním budou projekty, které se nezpracovávají automaticky, ale pro které je nutná přímá účast uživatele.

Prvním z podobných projektů je právě Stardust@Home, který je v provozu a osvědčil se. Další z plánovaných projektů je například hledání fosílií po prudkých deštích, které často odkrývají miliony let staré vrstvy nánosů. Tímto hledáním chce projekt pomoci paleontologům v mapování lidské minulosti a vývoje člověka. Tento projekt je jen v přípravě a nemá dosud ani název.

Dalším z připravovaných projektů je AfricaMap. Jeho cílem je podrobně zmapovat oblast Afriky. Mapování tohoto kontinentu je strašně zastaralé a ve špatném stavu a díky projektu by měly být podrobně zmapované cesty, řeky, vesnice atd.

Ve druhé části článku se dozvíte, jak můžete otestovat svůj počítač pomocí DC, rozebereme jaký vliv bude mít na stroj vyšší zátěž a hlavně se podíváme, jaké nejzajímavější projekty se počítají přes BOINC.

Více informací o české části projektu BOINC naleznete zde >>

Autor: Dušan Vykouřil (forest)
Spoluautor: Lukáš Michálek (Zod) - všeobecná část o DC a popis projektu World Community Grid
Korektoři: Miloslav Machát (Indy), Miroslav Zima (MiZ) 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
25.8.2008 08:17:35   77.48.132.xxx 2816
co si budeme povidat. rozdil ve spotrebje ctyrjadroveho cpu v klidu a v zatezi je docela znacny a pri dnesnich cenach elektriny je to opravdu hodne.
rozdil mezi zatizenym a nezatizenym cpu (intel core quad q6600) je 6OW vynasobime to 8 hodinami deně a 31 dni za mnesic a krat 12 mnesicu to dela 900kč za rok vice na elektrine!
25.8.2008 08:49:28   77.104.254.xxx 288
900 ročne na dobrou věc? furt lepší než jet "na prázdno" a nic z toho.
25.8.2008 09:16:38   199.41.197.xxx 177
Ano, cili naprosto zanedbatelna castka. :o)
26.8.2008 16:12:12   194.213.42.xxx 130
900Kč je směšných - tolik necháte občas na večeři s přítelkyní, někdo to prokouří za týden, někdo si zase kupuje nesmysly, které nepotřebuje. 900Kč za rok je podle mě nic.

Takhle jedeš jak pšíe LV o 900 levněji za rok, ale zase naprázdno, takže těch ostatních nevím kolik tisíc jde do větru. Připlatíš-li ale 900, tak se naopak všechno zužitkuje...
25.8.2008 12:15:32   93.91.50.xxx 382
Proč z toho děláte takovou pohromu a představujete si to jako permanentně puštěný benchmark?

- pokud mám čtyřjádro a nechci aby BOINC běžel na všech jádrech, v nastavení je maximální počet využívaných jader (1-16)
- pokud mi vadí 100% zátěž, opět v nastavení lze snížit na libovolné číslo
- pokud mi vadí že PC počítá přes den, dá se nastavit čas od-do kdy BOINC bude počítat
- pokud požaduji aby BOINC počítal pouze když s PC nic nedělám (a nezdržoval mi načítání her apod), dá se nastavit čas neaktivity, až po které PC začne počítat
- podobně široké nastavení je i ohledně využívání disku, paměti a připojení k internetu
- lze použít libovolnou kombinaci nastavení všeho výše uvedeného

Z čehož mi vyplývá, že pokud máte zájem pomoci vědeckému výzkumu, není problém BOINC uzpůsobit vašim požadavkům. Pokud o to nemáte zájem, tak se nevymlouvejte na spotřebu. Není problém BOINC nastavit tak, aby se do celkové spotřeby promítl jen pár procenty.

Kdo chce hledá způsob, kdo nechce hledá důvod. ;-)
26.8.2008 00:52:16   83.240.108.xxx 132
Tohle je stejná logika jako tvrdit, že když se mi nevyplatí jezdit do práce autem, mám si najít práci, do které budu jezdit jednou týdně a tudíž zaplatím za auto míň.

Je samozřejmě nastavení, kdy DC program spotřebuje minimální počet kWh na určité množství výpočtů, ale nikdy to nebude 0.

Ve výsledku vždycky daruju x peněz za elektřinu a za to realizuju y výpočtů. V době athlonů XP to x bylo málo, protože procesor žral téměř stejně na plno i na nulovou zátěž a tudíž energie šla do háje tak či tak, tak proč ji nevyužít. Taky jsem DC v té době prováděl. Dnes je ale rozdíl mezi plným a nulovým vytížením rapidní, každý výpočet navíc si zaplatím a tudíž připlatím hodně a vypočítám hodně nebo připlatím málo a vypočítám málo. To co bylo dřív dané hardwarem (zaplatím hodně tak i tak, s DC jen o trochu víc) už dnes realizovatelné není.

Na fórech o DC se semtam dočtete něco podobného.
25.8.2008 08:30:58   81.88.143.xxx 2116
Nemozem si pomoct, ale ja mam k tymto projektom dost velky odpor. Ani neviem presne preco.
25.8.2008 08:53:03   77.104.254.xxx 224
důvěra? Výsledky jsou zcela prokazatelné, nikdo tě do ničeho nenutí, nikdo ti nic nedá, nikdo po tobě nic nechce. Prostě jen daruješ přebytečný nevyužitý výpočetní výkon a těch aplikací je strašně moc, můžeš ho darovat třeba na výzkum rakoviny.
25.8.2008 08:46:05   77.104.254.xxx 132
No a můj soutěžní článek může jít do kytiček, psal jsem o tom samém. :-))
25.8.2008 08:57:33   213.29.92.xxx 113
mel sem UD klienta na nejake siti jejiz jmeno si uz ani nepamatuju, sit zkoncila, ja presel pod WCG se stejnym klientem. Podpora klienta zkoncila, tak sem zustal u WCG s boinc kteremu sem se sest let vyhybal :-D
25.8.2008 08:57:51   84.42.203.xxx 304
80,- měsíčně za elektřinu navíc snad nikoho nezabije ne? Pokud má na počítač a na elektřinu obecně, tak 900 korun ročně snad také obětuje. Všichni vyhodíme mnohem víc za daleko větší nesmysly. Co třeba 135,- měsíčně na ČT?
25.8.2008 09:06:42   77.78.80.xxx 133
K projektu seti at home mám uřčitou averzi, přeci jen mi přijde zbytečné hledat něco od čeho nevíme co mužeme čekat. Bohužel mi informace o tomto projektu unikla, určitě se ale zapojím.
25.8.2008 09:19:53   199.41.197.xxx 132
SETI@home je opravdu trochu ulet, ale zapojte se treba do LHC@home, Rosetty, Fluids@home nebo Climaprediction. Tam je uzitek jasny.
25.8.2008 09:44:18   77.104.254.xxx 130
Je třeba říct že SETI jsou sice úlet ale díky nim to všechno vzniklo a hlavně je to vlastně odpad, při normálních pozorováních prostě běží ještě jedna aparatura která snímá signáli ve spktru vodíka, je to měření navíc využití času.

Rozbíhá se i optické sledování (budou se hledat záblesky).
26.8.2008 09:02:05   199.41.197.xxx 132
Jasne. Chtel jsem jen rict, ze skepse smerem k mimozemskym civilizacim neni duvodem ke skeptickemu pohledu na cely BOINC.

SETI@home samozrejme proklestilo cestu pro vsechny ostatni.
25.8.2008 09:07:29   217.169.180.xxx 1111
Divím se, že tu nikde není psáno, že tyto aplikace pracují částí v ringu 0 takže není vždy jisté co dělají a odesílají, v současné době jsou brané jako podstatné narušení bezpečnosti...
25.8.2008 09:46:15   77.104.254.xxx 110
O ringu nic nevím, ale domnívám se že university nemaj zapotřebí získávat nějaká jiná data. Zda je to díra do systému netuším. Můžeš o tom napsat více?
25.8.2008 11:57:12   88.208.87.xxx 141
BOINC běží jako normální aplikace, služba nebo šetřič obrazovky. Jako aplikace nebo šetřič to běží pochopitelně pod tvým účtem a jaku služba si můžeš zvolit účet, pod kterým to poběží, tedy bezpečnost je na jedničku.
26.8.2008 09:00:04   199.41.197.xxx 112
Neni se cvemu divit. :o)
Neni to tu napsano, protoze to neni pravda.
25.8.2008 09:24:47   79.98.72.xxx 121
Kdysi sem taky počítal, ale smysluplné projekty jako LHC, Einstein, SIMAP, Rosettu a Predictor. Většina lidí počíta ufouny a jediný co je zajímá aby měli co nejlepší skore. Žabomyší války v české komunitě mě definitivně odradily.
25.8.2008 09:39:03   77.104.254.xxx 103
Všechno je jen o lidech a nechat se odradit jen tímhle. To bych taky mohl říct že tady všem jen o největší skóre ve výkonu PC a to mě odradilo tak ho vyhazuju.
25.8.2008 09:26:12   90.177.156.xxx 100
Chybi mi odstavec vysledky, nebo se timto zpusobem nikdy niceho nedosahlo?
25.8.2008 09:40:29   77.104.254.xxx 101
Každý projekt má své stránky, kde se dá zjisttit v jaké fázi je a jak funguje (English only)
25.8.2008 10:04:09   212.234.111.xxx 100
Výsledky samozřejmě jsou a zmínku o některých naleznete ve druhém dílu článku, ve kterém se i více dočtete o dalších projektech.
25.8.2008 09:42:26   88.102.219.xxx 140
ja pouzivam World community grid, jsou pro me lepsi protoze tam jsou vypocty na zdravi, jako rakovina, AIDS, malarie a dalsi, a jasem clenem uz 2 roky.
25.8.2008 10:01:33   88.102.219.xxx 110
tak jsem presel z tymu cpress team gird na CNT. aspon necim pomuzu.
25.8.2008 09:51:24   195.113.65.xxx 112
Do tychto projektov som sa zatial nezapojil z jedineho dovodu: Nepaci sa mi, ze vytazuju procesor na 100%.

V labe sme mali naistalovany nejakeho klienta pre DC a ten zhavil vsetky procesory naplno. V zime to ani tak nevadilo, aspon sa rychlesie vykurila miestnost , ale ked prisli letne horucavy, tak zrazu zacal padat jeden pocitac za druhym a o tom reve, ktory zacali vydavat niektore chladice radsej pomlcim.

Preto by ma zaujimalo, ci je nejaka moznost ako obmedzit vytazenie CPU u tychto programov, ak by bola, tak by som sa rad zapojil a venoval 50% mojho vypocetneho vykonu
25.8.2008 10:00:36   88.102.219.xxx 120
to jde nastavit, ale vim jen na world communty crid, pod svym uctem ....., pak my grid, pak device manager, pak device profiles, pak default a pak tam jsou 5 moznosti, maximalni vykon az po usporny vykon. mam program BOINC.
25.8.2008 10:04:27   77.104.254.xxx 110
Ano ta možnost je o 0 do 100%
25.8.2008 10:10:35   212.234.111.xxx 130
V klientovi BOINC Manager lze nastavit procentuelní vytížení CPU po setinách procent bez ohledu na projekt. Není tedy problém v létě nastavit na klientech třeba 60% a vše bude v pořádku. V tomto ohledu doznal klient velkého pokroku za poslední roky a programátoři odvedli melký kus práce po stránce osobního nastavení každého počítače, jak to komu vyhovuje a o kolik potažmo i stoupne spotřeba.
25.8.2008 12:47:51   195.113.65.xxx 122
Super, dakujem za odpovede a hned idem stahovat klienta a vyberat projekty
25.8.2008 10:23:08   85.248.124.xxx 160
Ja som sa predcasom zapojil do projektu Folding@Home (skuma Alzheimerovu, Parkinsonovu chorobu a rakovinu). Moj stary otec trpi Parkinsonovu chorobou a moje teta prekonala Chvalabohu rakovinu (to si nevymyslam). Preto velmi rad podporim takuto vec. Pocitam cez Radeon HD3870. Nerozmyslam nad tym ci to bude mat uspech lebo keby takto pesimisticky uvazovali vsetci tak nikto by nenasiel liek ani len na chripku. A 900 korun naviac rocne? - neni az tak vela a radsej prispejem vypocetnym vykonom ako priamo nejekej nadacii. PS: je to dobrovolne, tak nech sa nad tym a spotrebou nerozculuju ludia co o to nemaju zaujem a nepresvicaju takych ako ja aby to nerobili. Dakujem
25.8.2008 14:57:28   62.177.125.xxx 122
Rakovinu, Parkinsonovu či Alzheimerovu chorobu může člověk dostat kdykoliv, přijde k nim jak slepý k houslím. Navzdory věku mi tu dubna sviští Folding@Home, který považuju za nejpřínosnější, neboť projekty z oblasti medicíny jsou pro lidstvo zásadní, a proto by je měli preferovat před jinými výpočty (natož SETI) atp. Chápu význam i jiných matematických projektů, ale zdraví má člověk jen jedno a efektivnější motor nebo rozluštění problému, zda je vesmír opravdu 11prostorový mi ho nevrátí.
25.8.2008 19:32:39   84.16.36.xxx 121
Ano principialne je to dobre ze sa snazime najist liek na takto nebezpecne onemocnenia.A je tiez fajn ze sa takto pomaha povecsinou univerzitnym teamom.Ale budem teraz trochu pesimisticky, smutne je ze ked sa to podari tak sa toho chyti nejaka farmaceuticka spolocnost pretoze vyroba takeho lieku bude stat peniaze a na druhu stranu zisk je jasny.Kto by nezaplatil aj posledne gate za zdravie? Cize pre farmaceuticke spolocnosti cista riza.Luda sa spoja na hladanie lieku -> nejaka spolocnost sa v zavere nabali.Nic samozrejme nemoze byt zadarmo a aj vyroba nieco stoji otazka je aka bude predajna cena takehoto lieku.
To je len take pesimisticke zamyslenie sa a vobec tym nechcem povedat ze cele toto ratanie je zbytocne a nema zmysel.Takto to je a bohuzial sa to asi nemzeni.
26.8.2008 06:26:30   212.234.111.xxx 130
Máš částečně pravdu, ale jen částečně.
Vše zpracované prostřednictvím distribuovaných výpočtů, je veřejně přístupné. Tedy pokud se najdou vhodné kombinace bílkovin, jejich vhodná úprava, či úplně nové bílkoviny které budou zásadní v boji proti nějaké zákeřné nemoci, tyto objevy jsou k dispozici všem zadarmo. Znamená to v mnohém potenciální zlevnění léků které na tom budou postavené. Jednak jej může bez patentu vyrábět poté jakákoliv společnost a také se neplatí ten tým vědců který podobné látky bude hledat.
Právě zlevnění léků a jejich větší dostupnost by měly být jedním z přínosů.
Důležité je ale vůbec takové léky najít a zde pomáhají distribuované výpočty nejvíce. Díky nim se dá prozkoumat spousta nápadů vědeckých týmů, které by nikdy neměli prostředky na zpracování dat na superpočítačích. Díky tomu můžeme mít léky nejen o mnoho let dříve, ale hlavně je vůbec budeme mít k dispozici.

Folding stojí hodně osamocený, jelikož není zařazen do systému BOINC a existuje spousta alternativ právě pod BOINC. Například projekt Rosetta, projekty pod World community grid, QMC@home a mnohé další. Klient Foldingu není zdaleka na takové uživatelské úrovni jako BOINCManager. Nastavení pro více jáder a vytížitelnost pamětí a CPU je také na o dost horší úrovni, ale rozhodně se jedná o obrovsky užitečný projekt.
31.8.2008 21:51:03   91.127.70.xxx 112
ani vo sne by ma nenapadlo Ta odhovarat. Ale pre tych co uvazuju, ze spravia nieco podobne. ati3870 zerie v klude odhadom tak 50-60W, v zatazi 150-160. Odhadujem to teda na rozdiel tak 100W (samotna karta). Ak mas zapnuty pc 10hod denne, to mame pekny 1kW. Rocna spotreba Tvojho pocitania je pri 4sk/kW takych 1460 korun. A naco to? 1.) bud pocitas liek na alzheimera pre dedka.. ok super, vyrata sa a potom co? Farmaceuticka firma co to ma na starosti ho vyrobi a bud si ho da tvojim dedkom slusne zaplatit alebo ho necha zdoch.. ehm zomriet. To iste plati pre dedka mojho, pricom ja nic neratam a usetrim rocne 1500 ;) 2.) ziadny liek neratas kamo (abo mozno aj ano), ratas nieco, za co si ta spolocnost co to prevadzkuje dala tucne zaplatit a ty im to ratas zdarma Kazdopadne je to super a rataj pekne dalej, nic si stroj, plat elektriku a mysli si ze to ma vyznam aj pre teba.
1.9.2008 09:41:04   212.234.111.xxx 131
A já myslel že jsem to napsal srozumitelně ;-)
Zapojení je dobrovolné a každý si snadno dle svého Hardware může zjistit kolik mu spotřeba stoupne, kolik ho to tedy bude stát a to si sám regulovat.

Pokud se ti zdá že u biologických projektů na tom nakonec někdo vydělá a nechceš to, tak můžeš zvolit projekt z jakékoliv jiné oblasti vědy. Jen pozor až budeš nadávat proč na něco není lék, protože by se ti mohlo pak i těch 1500/ročně které jsi ušetřil zdát jako pakatel.
25.8.2008 10:29:08   88.208.94.xxx 129
hmm az si poridim svoji vysnenou OC masinu

Quad @ 3.8-4Ghz, aleaspon 8gb ram (pro photoshop, sony vegas, 3ds max) a aspon tera uloznej prostor nejlepe nejaky 2 640tky v RAIDu
Tak se velice rad pripojim s takovymto strojem budou vypocty jedna basen, i kdyz vetsinou tens troj bude zamestnan renderingem

Momentalne mam X2 @ 3.15Ghz, 2gb... a s tim se moc do DC vypoctu necejtim... Kor kdyz delam v moviemakingu a potrebuju renderovat o stosest a s timto to nejak extra svisne nejede ale sem rad aspon zato .)
25.8.2008 10:56:55   88.100.54.xxx 126
rendering je hlavne o grafice, ne?
25.8.2008 11:54:36   62.84.153.xxx 131
mam athlona 3500 2.4, 2Gb RAM, ati3850 (ta je tady ale na 2 veci, zatim) hdd nezalezi a ted sem se pripojil tak nevim proc bys ty s x2 na 3.15 mel vahat
25.8.2008 13:32:32   85.13.72.xxx 121
Proč je ati3850 tady na dvě věci? Teď se mi sice nedaří klienta sehnat, ale když jsem si jí před půl rokem koupil, tak mi to šlapalo - folding@home...
25.8.2008 14:03:50   62.84.153.xxx 111
tj dokud si nesezenu lepsi chladic tak to nebudu zkouset ted jedu jen pres procesor
25.8.2008 12:24:35   77.104.254.xxx 132
První projekty běhali na 486 takže bych tohle vůbec neřešil.
25.8.2008 11:34:00   78.99.7.xxx 121
Uputal ma tento projekt Folding@home ale nie je niekde nejaky navod (vestina slovecina) ako sa zaregistrovat ako nastavit program? Ako uz bolo spominane vysie, nechcem aby isiel CPU a GPU na 100% Q6600 + HD2900XT dost vykuruje a maju aj celkom velku spotrebu.
25.8.2008 11:41:01   77.104.254.xxx 121
Poslal jsem ti ho majlem
25.8.2008 13:11:54   78.99.184.xxx 122
Tak uz to mam v praci naistalovane. Sice v tu mam iba AMD3000+ ale aspon nieco. Ved ten PC ide cez pracobne dni 10hodin a nie vzdy treba jeho plny vykon na kancelarske ukony. Este otazocka. Ked vypnem PC ulozi sa to a po zapnuti bude pokracovat? A ked sa prihlasim na druhom PC bude robit nove vypocti alebo bude pokracovat, v tom co sa vypocitalo na inom PC? Ten BOINC nepodporuje asi konkretne Folding@home? Viem viem vela otazok.
25.8.2008 13:22:24   77.104.254.xxx 121
Odpověď na otázku která nepadla a to je právní věc, je zakázáno využívat firemní počítače na jakoukoliv činnost o které neví zaměstnavatel. To jen tak naokraj.

1 jasně ukládá si to data po minutě lze to nastavit, při vypnutí uloží a znova naváže.

2 v zásadě pokud jsem to dobře pochopil nemůžeš dělat na jiném počítači ty samé výpočty prostě si to stáhne jiné, takže doma i v práci počítáš něco jiného. Ale to vůbec nevadí.

3 zda podporuje folding netuším.
25.8.2008 13:43:50   212.234.111.xxx 111
Projekt Folding@home prozatím pod systémem BOINC není, má tedy samostatného klienta. Dá se ale nainstalovat i vícejádrová verze klienta jako u BOINC.
Czech National Team působí i na Foldingu, takže není problém se ke stejnému týmu připojit i tam a na fóru týmu najdeš i bohatou podporu když něco nebudeš vědět.
25.8.2008 13:46:04   93.91.50.xxx 111
ad právní otázka: správná připomínka, doplním že např. projekt DepSpid parsuje stránky celého internetu a to i ty "s nevhodným obsahem", takže ve firmě samotný souhlas na DC nemusí stačit a je třeba zaměstnavatele upozornit, pokud ten projekt dělá něco "nestandardního"

1) Pokud ten program není "sestřelen" ale normálně ukončen, nic se nestane, jednotky zůstanou přesně tam kde jsou, v případě sestřelení může dojít buď ke ztrátě (obvykle) menší části práce, nebo v horším případě celá úloha bude označena za chybovou a dojde ke stažení nové. Trochu problém může být se staršími BOINC klienty na Vistě, tam je lépe klienta ukončit dřív než dáte vypnout/restartovat počítač.

2) Přesně tak, na více počítačích můžeš být zapojen to téhož projektu (SETI, Rosetta) ale samotné úkoly na každém počítači jsou na sobě nezávislé, počítají se zvlášť. Odevzdané výsledky se počítají pod "jeden účet" na kterých jsou jednotlivá PC (klienti a projekty na nich) přihlášení. Jeden účet je v uvozovkách proto, že fakticky jsou účty k jednotlivým projektům zvlášť, ale pro dobré a bezproblémové rozlišení je doporučeno všude vytvářet stejné jméno a hlavně zadávat stejný email.

3) Přesněji Folding@home nepodporuje BOINC, ale v praxi to na výsledku nic nemění. F@H je zcela mimo protože s podporou GPU začli "moc brzy" a tehdejší klienti do nepodporovali (až 6.x by měla), zda se F@H rozhodne po rozšíření boinc klienta verze 6.x podporovat tuto platformu je ve hvězdách, nicméně by tomu už nic nebránilo.
25.8.2008 14:37:20   78.99.184.xxx 111
Dakujem za odpovede uz mi je to jasnejsie. Ale doma si budem musiet davat lepsi pozor, kedze mam Vistu 64. A co sa jedna o ten firemny PC u mna nie je problem. Podstate robim iba ja na tom PC a je to rodinna firma. Im staci, ze si urobim svoju pracu. Keby to bolo na nich, tak mozno este mame vo firme Petium 1 166MHz
25.8.2008 14:18:01   85.160.89.xxx 142
Počkal bych si na zimu, pak se dá PC využít také jako topení a není co řešit....stejně spousta lidí topí elektrikou;-)
25.8.2008 14:26:09   77.104.254.xxx 144
Je zajímavý že 60w navíc a teplo tu rozčeřilo hladinu, ale že se vyrábějí zdroje s příkonem 1300W to nikoho nezarazí.
25.8.2008 17:25:40   85.70.225.xxx 152
no tyhle zdroje nejsou zase tolik rozsirene...tech 60W je ale spornych...nekdo kdo nema moc vykonny pocitac to treba nepociti, ale jsou i taci, kdo maji ctyrjadro s takovou Geforce 280 GTX, kdy sestava v klidu zere kolem 150W a v zatezi kolem 300W...to uz je hodne velky rozdil...je zrejme, ze uzivatel s takovou sestavou uz bude dany vypocetni program hodne omezovat, aby nemel takovou spotrebu (pokud mu teda nebude vadit platit par tisic navic a neustaly hluk chladice) a i tak se cely vypocetni vykon nevyuzije...

spis me ale napada jina myslenka...dejme tomu, ze kdyz se podari vyvinout nejaky ten lek, tak si ho clovek vlastne zaplati dvakrat...jednou kdyz se vyvijel a podruhe, az si ho bude kupovat a urcite ho nebude mit levnejsi, protoze se na nem podilel...
25.8.2008 17:42:42   217.75.89.xxx 111
je to dobrovolne... je pravdepodobne ze vysledky aj tak bude potom potrebne preskumat podrobnejsie a uz na superpocitacoch pripadne viest nejaky vyskum, takze ked sa nieco zisti a najde vhodna kombinacia tak vznikne vzorka, ktora sa bude musiet otestovat na zvieratach a neskor na ludoch...to su cele roky testovania a miliony testov, nez sa podari liek schvalit aby ziskal povolenie na predaj...a toto s niekto musi samozrejme zaplatit... na druhej strane, keby sa prave na tvojom pocitaci nasla ta vhodna kombinacia, mohla by tebe alebo niekomu tebe velmi blizkemu zachranit neskor zivot....pokial viem, kazda jednotka nesie aj info o tom kto ju vypocital a tak sa da urcit aj user ktory nasiel prvy napr. mimozemsky signal a stanes sa slavnym Niektore projekty, ktore su cisto komercne davaju aj tucne odmeny. Napr. ked najdes dalsie prvocislo tak celkom slusne zarobis DD
31.8.2008 22:02:35   91.127.70.xxx 121
ale nech spotrebuje elektrinu ten, co bude z lieku zarabat. Ak by existovala zmysluplna suma za odvedeny vypocet, tak OK. Normalne to funguje tak, ze postavim superpocitac, pouzivam, platim obrovsky ucet za elektrinu, sluzi mi na co treba. Alebo si prenajmem vykon cudzieho superpc a zaplatim. Tuto to chcu zadarmo. HOWNO!
1.9.2008 09:45:01   212.234.111.xxx 131
Většina DC projektů jsou projekty univerzit, a malých týmů vědců, kteří ty prostředky na výkony superpočítačů nemají a právě těm se snažíme pomoct. Snažíme se tím pomoct myšlenkám, které by jinak neměly možnost se zrodit.
Kolosy a továrny na peníze, naši pomoc nepotřebují a ani si o ni nedovolí říct ;-)
25.8.2008 19:22:08   88.100.139.xxx 133
S tím lékem máš pravdu... napůl. Sice si ho budeš muset podruhé zaplatit, ale většinou ho za tebe zaplatí pojišťovna. A hlavně je asi lepší spotřebovat na výzkum léku trochu elektřiny, než za ní ušetřit pár korun a pak umřít, protože lék neexistuje. ;-)
25.8.2008 17:33:57   217.75.89.xxx 100
ja som sa povodne zapojil do projektu SETI@home pretoze ziaden iny vtedy este nebezal. Neskor sa zacali objavovat prve info o BOINC projekte a ked sa objavily prve verzie tak som sa pripojil pod BOINC. Bohuzial velku cast skore vykonanu pod SETI (bez BOINC) som prisiel. Islo o to, ze BOINC tusim pouzival ine bodovanie, ktore bolo vhodnejsie a nasledne aj pouzite pre bodovanie vo vsetkych projektoch, ktore patria pod BOINC. Neskor sa objavila moznost vyuzivat sluzby "Manazera projektov", ktory vyuzia hlavne ludia, ktori pocitaju pod viacerymi projektami. Ja vyuzivam sluzby BAM. Tak sa na par kliknuti mysou dokazem pripojit na vsetky mnou vybrate projekty sucasne a zaroven BAM ma kopec statistik, takze kto rad sutazi pride si na svoje. Bohuzial pred rokom mal BAM nejaky problem a moje CPID prestalo "fungovat" coho dosledkom som "prisiel" o vsetky dosiahnute vysledky. To ma dost rozhodilo a tak som na rok prestal pocitat Po roku som sa vratil, zistil ako problem vyriesit, ziskal bodovy stav naspat a uz zase pocitam snad konecne uz v septembri prelomim bodovu hranicu 300 tis bodov
25.8.2008 18:13:05   85.207.40.xxx 120
"..,kteří nemají prostředky pro takovéto placené zpracovávání a na svém počítačového vybavení by s tím strávili desítkI, možná i stovky let."
25.8.2008 21:14:25   89.103.201.xxx 111
Čau. Proměřil jsem sestavu s CPU Quad6600 a notebook. Těch 60W rozdíl muselo být myšleno jistě s podtaktovaným CPU v idle, ale já si nepouštím comp aby byl v idle :-). Jsou tedy dva typy lidí - idláci a burňáci, s tím hold asi moc nenaděláme... Takže k věci.

-NOTEBOOK C2D 1,66GHz: idle, lcd 100% - 35W, burn (boinc 100%), lcd 100% - 52W, burn, lcd off - 45W!. Při seeku hdd + 2W :-).

-PC - Quad6600@3,06GHz, 1xHDD160GB, Gr. X1650Pro pasiv, MB GB P965DS4, RAM 2x1GB, Enermax Liberty 400DxX, + lcd 19"+bedny+modem+BOINC 100% :-) - 230W
- OC na 2,88GHz lcd off - 182W
- PC idle 2,88GHz 158W (jela jenom muzika)
Ptž mi jede na mašině boinc mám samozřejmě v biosu šetř. technologičky vypnuté :-)...
26.8.2008 16:18:24   194.213.42.xxx 100
Hm, pravda, stačí vypnout monitor a na normální kompu se rozdíl mezi idlem a zátěží s BOINC stírá... Já teda jedu na Folding@home - ale to jsem ještě nevěděl o těch možnostech BOINCu... Brzy treatnu :-)
25.8.2008 21:42:26   217.73.30.xxx 100
Mam tento problem http://uloz.to/694303/2008-08-25-223415.jpg Neviete poradit?
26.8.2008 06:32:58   212.234.111.xxx 100
Ten obrázek mně bohužel nejde stáhnout, nešel by ten problém popsat?
26.8.2008 06:44:13   88.100.139.xxx 100
Mě to stáhnout jde. Objevilo se mu tam chybové okno se zprávou: "BOINC manager is not able to start a BOINC client. Please launch the Contol Panel->Administrative tools->Services applet and start the BOINC service."
Pokusil bych se mu poradit sám, ale s tímhle jsem se nikdy nesetkal.
26.8.2008 08:40:28   212.234.111.xxx 100
To vypadá na blokování nějakým antivirákem, nebo firewallem. Pokud je zabezpečení nastavené nějak extrémně, může být nutné danou aplikaci projektu povolit aby mohla být spuštěna.
26.8.2008 10:55:42   217.73.30.xxx 100
Tak vipol som antivir Firewall a stale ta ista hlaska
26.8.2008 11:15:44   212.234.111.xxx 100
Můžeš napsat nějaké upřesnění o jaký projekt se jedná a co máš za systém?
26.8.2008 11:36:21   217.73.30.xxx 100
Takze ako som spominal mam Vistu 64bit po zapnuti Boinc Manager mi napise hned tuto hlasku: "BOINC manager is not able to start a BOINC client. Please launch the Contol Panel->Administrative tools->Services applet and start the BOINC service." Odkliknem OK a spusti sa manazer. Chcem sa pripojit projektu ale vyhodi dalsiu hlasku: BOINC Manager nie je mometnalne pripojeny k BOINC clientovi. Prosim pouzite ´Subor\Vybrat pocitac...´ volbu ponuky pre pripojenie sa k BOINC klientovi.
Pre pripojenie sa k Vasmu miestnemu pocitacu prosim pouzite ´localhost´ako nazov pocitaca.
Dakujem za radu.
26.8.2008 12:44:39   212.234.111.xxx 100
Klikl jsi určitě na "připojení k projektu", nebo na "připojení ke správci účtu"?
Je to velký rozdíl, protože správce účtu je připojení ke vzdálené správě, proto ti to možná píše tu hlášku o "localhost".
Nevím co to může dělat na Vistách a už vůbec né na 64-bit Vistách, ale o problémech se spuštěním BOINC Managera ani připojením k projektu jsem dosud nikde nečetl.
Každopádně před připojením k projektu je třeba si vybrat projekt který má 64-bit aplikaci pro Windows, nejlépe z tohoto seznamu:
http://stats.czechnationalteam.cz/index.php?akce=projekty
Je tam u každého projektu tlačítko "aplikace" a po jeho zmáčknutí se ti vypíší všechny aktuálně dostupné pro daný projekt.
26.8.2008 14:07:34   217.73.30.xxx 100
Ci som klikol na "připojení k projektu", nebo na "připojení ke správci účtu" stale jedna a ta ista hlaska "BOINC Manager nie je mometnalne pripojeny k BOINC clientovi. ..." K nicomu sa nejde pripojit a stiahol som boinc_6.2.18_windows_x86_64.exe uz neviem v com moze byt problem
Co je myslene tymto neviete? "Control Panel->Administrative tools->Services applet"
26.8.2008 21:53:37   92.62.224.xxx 100
A instalovals BOINC jako sluzbu (service)? podle te halsky predpokladam ze ano, ale sluzba je zastavena, nevim jak to ve zkratce popsat zkus se na foru CNT kde urcite nekdo pomuze, nebo me kontaktovat na ICQ(216151179) a zkusime to poresit.
27.8.2008 06:07:19   212.234.111.xxx 110
V prvé řadě si stáhni verzi 5.10.45 pro 64-bit Windows.
Ta odlišná okna při instalaci můžeš mít právě kvůli tomu že jsi si stáhnul verzi 6.xx.xx, které jsou zatím jen v testování a například na stránkách CNT prozatím pro jistotu ani nejsou uváděné. Jsou s nima problémy a tak je lepší použít starou dobrou osvědčenou 5.10.45 verzi. Ta by ti měla sedět i s návody a obrázky a možná že i vyřeší tvůj problém.
27.8.2008 21:31:04   78.141.75.xxx 100
Verziu,ktorú si uviedol, som tiež skúsil na OS Vista 64 a funguje mi. Ale mám vypnuté UAC, predpokladám, že tam bude u teba problém. Na internete určite nájdeš viac informácií.
26.8.2008 11:53:40   213.226.245.xxx 100
Nevím, jestli to pomůže, ale prvně se ujisti, že sis stáhnul verzi klienta pro 64bit operační systémy. Pak pokud jsi při instalaci zatrhl možnost, že může klient běžet pouze s administrátorskými právy, pak by to taky mohlo dělat nepořádek. Dej při instalaci sdílení pro všechny účty(Shared...). Nic jiného mě zatím už nenapadá.
26.8.2008 11:54:39   213.226.245.xxx 100
Tenhle příspěvek patří Branislavovi, sorry za překliknutí ;-)
26.8.2008 12:21:02   217.73.30.xxx 100
No stiahol som si tu pre Vistu 64bit ale tie iste hlasky. A instalacia prebieha inak. Ine instalacne okno ako je v navode.
26.8.2008 16:18:51   194.213.42.xxx 100
Takže kdo založí ten PCTuning team :-)?
26.8.2008 20:21:37   88.102.219.xxx 110
zbytecny dyt je lepsi se pripojit k cezch national team, aspon budem mit vetsi komunitu...
26.8.2008 21:44:22   92.62.224.xxx 100
Tak zalozte miniteam PCPuning pod hlavickou cezch national teamu :-)
27.8.2008 12:14:26   194.213.42.xxx 100
To by šlo, tak to někdo udělejte(já jsem se v tom ještě nevrtal) potom se tam určitě hromada lidí odtud připojí...

Já bych jenom chtěl, aby ty fyzikální a vesmírné projekty uměli používat grafiku. Přece jen třeba ten nVidií klient extrémně urychluje ty výpočty na Folding@home. Samozřejmě věřím, že na podpoře se pracuje... :-)
27.8.2008 18:52:18   80.250.6.xxx 100
Do článku byla doplněna kapitola o využití CPU v distribuovaných výpočtech.
Tato kapitola byla pro článek připravena, ale bohužel nějak vypadla při umisťování článku na server :-(
Snad alespoň dodatečné pročtení objasní některé dotazy.
27.8.2008 18:54:07   80.250.6.xxx 100
Ano, na podpoře se pracuje a měla by být obsažena již v nově připravovaném klientu BOINC Managera verze 6.xx.xx
Které projekty poté využijí tohoto nového prvku, je zatím nejasné.
28.8.2008 06:41:00   89.31.41.xxx 1133
Rozbalit komentářPříspěvek byl automaticky zabalen pro velké množství negativních hlasů.
28.8.2008 06:42:44   89.31.41.xxx 105
heh tak tady to nikdo nesmazal.. to sem psal ke druhemu dilu clanku... takze omezeny picifuk sem dneska ja... dekuji nashledanou
28.8.2008 06:50:51   212.234.111.xxx 110
Takovýto názor vypovídá o velmi omezené inteligenci pisatele, nebo minimálně jeho neschopnosti se rozumně a slušně k danému tématu vyjádřit.
Každý máme právo na svůj názor, ale už jen podle podpisu lze soudit že jsi se ani nepodepsal vlastním jménem. I to vypovídá hodně o povaze člověka. Že by jsi se ke svému názoru ani sám nebyl schopný hrdě přihlásit?
31.8.2008 21:17:53   92.62.224.xxx 1010
Vím že Vás zklamu vážený pane, ale napíši jen jeden drobný z vašeho pohledu "omezený" poznatek a sice že to nevypovída o povaze člověka ani o inteligenci a dokonce ani o ničem podobném, o čem jste si byť jen vzdáleně myslel že píšete. Nehledě na to že jste ještě před tím spáchal svým článkem počin který lidstvu přinese světový mír a zažehnání všech kryzí.

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

258 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 125Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.