BIOS a nastavení - konec spekulacím (1. část)
autor: Vopička Ondřej , publikováno 22.9.2004
U někoho mohou nastavení BIOSu vyvolávat hrůzu, paniku a noční můry při pomyšlení na odtažitě modrou uživatelskou obrazovku plnou nesrozumitelných možností a nastavení. Existuje ale i sorta lidí, v kterých hlodá líbivý ladičský čertík a když se jim dostane pod ruku jakékoliv PC, v první řadě prohledávají baterkou jeho vnitřnosti a šťourají se právě v BIOSu. Ať již patříte k jakékoliv skupině, vězte že : "BIOS je když.....". {mospagebreak title=Co to je BIOS ? - Hrátky s čertem}

Jak to tak bývá, i ty největší a nejsložitější systémy jsou vždy závislé na první pohled miniaturní struktuře a proceduře samočinně pracující buňky. Pouhá malá změna v procesech probíhajících v oné malé struktuře může vyvolat velké, zcela zásadní změny v celém systému. Teorie chaosu tento efekt definuje podobně.

Pozn. Komu jsou základy BIOSu jasné, dokáže se v něm orientovat a zajímají ho pouze popisy jednotlivých položek s možnostmi, může směle přeskočit do kapitol s jejich popisem.

BIOS (Basic Input/Output System), tedy "Základní systém řízení vstupu a výstupu" pracuje na nejzákladnější úrovni, stará se ve svém principu o komunikaci a hardwaru a softwaru. Pracuje se vstupy a výstupy jednotlivých hardwarových zařízení, naplňuje jejich základní požadavky, určuje jak se chovají komponenty vůči celému systému i vůči sobě. Dalo by se dobře říci, že BIOS je jakýsi "praotec" všech ovladačů. Výstupem BIOSu je ucelený sousled, inventář komponent a jejich nastavení, který předává posléze dál operačnímu systému (ať už Windows, DOS, Linuxu nebo čemukoliv jinému). Tyto předsazené procesy mají pro správnou funkčnost zásadní význam a je-li něco špatně již zde (nastavení, nespolupracující komponenty, apod.), v drtivé většině se se zlou potážete i v dalších fázích (rozuměj v operačním systému).

Kromě základních desek, které se každému vybaví v prvé řadě při vyslovení slova BIOS, se můžeme s tímto termínem setkat zejména u grafických karet a v dalších zařízeních (zvukové karty, USB zařízená jako MP3 Flashdisky, apod..). BIOS zde slouží především jako možnost pro upgrade, změnu základních nastavení (frekvence jádra a pamětí grafické karty, apod)  a nahrání nového firmware daného zařízení. Dále se však budeme zabývat jen BIOSem pro základní desky, neb ten má v problematice optimalizace a možnostech nastavení systému určující význam.

BIOS obsahuje svůj SETUP, což je program umožňující měnit základní nastavení BIOSu a provádět jeho ladění. SETUP se vyvolává stisknutím patřičné klávesy (zpravidla DEL, F2) při bootování počítače a je nedílnou součástí samotného BIOSu. Ten je uložen na čipu umístěném na základní desce. V "dřevěných" dobách PC se používal čip s pamětí ROM (Read-Only Memory), která byla nezapisovatelná a jediná cesta k upgradu spočíval ve výměně čipu. Posléze se přešlo na čip s pamětí EEPROM (Electrically Erasable and Programmable ROM), která se již umožnila zápis novějších dat, ovšem s nutností vyjmout čip k této operaci. Dnes je kurzu přídomek "FLASH" (všechno je Flash.. Flash BIOS, FlashDisk, FlashCard, Flash Gordon apod.. :-), který naznačuje, že přepis se děje s rychlostí blesku bez nutnosti vyjímat čip ze základní desky. BIOS je tedy uložen v zapouzdřeném čipu, jež se skládá jak z pevné, neměnné, ROM paměti (některé strukturní znaky a základní principy BIOSu jsou na fest) a v přepisovatelné RAM (vyjímečně EEPROM) paměti ve vrstvě zvané CMOS. V CMOSu jsou uloženy změny provedené uživatelem a aby byli zachovány i při vypnutém počítači je CMOS napájen baterií uloženou přímo na desce. Tato baterie má dlouhou životnost a pokud by se nakonec někdy vybila, znemožnilo by to pouze pamatovat si uživatelské nastavení a bylo by používáno jen tovární nastavení BIOSu z ROM paměti.

Důležitou funkncí BIOSu je jeho aktualizovatelnost, nebo chcete-li možnost upgrade. Novější verze BIOSů přichází kvůli stále rozšiřující nabídce nových komponent, které můžou a nemusí s danou verzí BIOSu koexistovat korektně. Kromě oficiálních BIOSů je i řada fachmanských a ladičských verzí, které někdy až dramaticky rozšiřují možnosti nastavení a přidávají funkce, které ty oficiální záměrně blokují. Upgrade BIOSu (nebo-li jeho "Flash") může řešit problémy kompatibility komponent a jejich nestandardní funkčnosti. Kouzelné slovíčko "může" má právě u BIOSu pekelný význam. "Může" však i celou situaci zhoršit nebo ji naopak "může" vyřešit jednou pro vždy tím nejzásadnějším způsobem (černá obrazovka, pííípóoo, píííípóoo). Toto se sice stává u malého procenta případu (mezi které patřím i já :-), ale "shit happens". Pak přichází na řadu otázka BIOS recoverů, utilit pro zpětné naflashování fungující BIOSu, apod. Nezbývá než poradit : "Pokud něco funguje, nechte to tak". Upgrade BIOSu na novější verzi není tolik kritická otázka jako např. instalace nových DirectX, ForceWare ovladačů, VIA Hyperion, apod. Fungující BIOS, je-li funkčně dobře nastaven a od výrobce naprogramován, vydrží i několik let a poradí si i s komponenty v jádru generačně novějšími.

Problematikou aktualizace BIOSu a zpětného recoveru (deaktualizace ?!? :-) se nyní nebudeme zabývat, to je téma na samostatný článek. Nicméně je dobré vědět, že často je továrně "aktualizování" BIOSu zakázáno. Jedním způsobem je propojka přímo na základní desce, která bývá v pozici "Write Disabled", druhým je pak přímo v BIOS SETUPu položka BIOS Protection, kterou je nutno pro odemknutí možnosti přepisovatelnosti nastavit na ENABLED. Stejně tak se jistě zainteresovaní setkali s propojkou Clear CMOS umístěnou na základní desce, která po chvilkovém zkratování v patřičné poloze vrátí uživatelovo nastavení do původního nastavení přebraného z ROM paměti čipu.

Tatíček tvůrce - zlo přichází z bažin

Konkurenční boj probíhající mezi jednotlivými výrobci BIOSů se v ničem neliší mezi bojem, který probíhá na scénách ostatních (ATI - NVidia, Intel - AMD). V konečné fázi mají výrobci čipů nasmlouvány kontrakty s výrobci základních desek (je to pro ně výhodnější řešit formou outsourcingu, než zaběhnout vlastní implementaci BIOSů. Např. AMIBIOS se dodává k MSI), popř. jiných zařízení. Tyto čipy původně vyráběly celkem 3 firmy - American Megatrends Inc, Award Software a Phoenix Software. Každá verze měla své pro i proti, výhody i nevýhody. A jelikož ty tam jsou ty doby, kdy podniky proti sobě konkurenčně bojovali o přízeň zákazníka v podobě širšího spektra nabídky a nižších cen, došlo k odkoupení Award Software společností Phoenix. Nový trend, který nastolila NVidia (koupí 3Dfx) prostě funguje - nevíš co s konkurencí, tak ji kup :-). Čipy se však stále prodávají pod značkou Award, což přispívá daleko více k matení všech. Ale co, žijeme v 21. století !

BIOS a nastavení - konec spekulacím (1. část)

Dnes se dá říci, že nejvíce rozšířený (hlavně u nových základních desek) je BIOS společnosti AMI, sekunduje mu právě Award (ten se požíval hodně před cca 3 až 5-ti lety). Existuje samozřejmě i skupina firem, který si vyrábí veškeré komponenty samy (HP, Dell, Compaq, IBM), tudíž mají i své revize BIOSů více či méně kompatibilní s revizemi AMI či Award.

První kroky v BIOSu

Po samotném zapnutí počítače probíhá BIOSem vyvolaný proces nazývaný POST (Power-On Self Test). Při tomto testu se detekují základní komponenty jako CPU, paměť, AGP a PCI zařízení, pevné disky, apod. Když POST předá nashormážděné informace BIOSu, který rozhodne o jejich parametrech a uživatelem změněných nastaveních, vyprodukuje soupis, inventarizaci zařízení a jejich nastavení je teprve další řízení podstoupeno operačnímu systému. Tento procese netrvá dlouho, v závislosti na počtu zařízení, rychlosti počítače a procesů, který musí zpracovat. Většinou pár sekund, někdy se ani nedá postřehnout, nabíhá-li obrazovka delší dobu (pak je první co vidíte logo bootujících Windows). Někdy SETUP BIOSu umí POST průběh na obrazovce zamaskovat celoplošným logem, což není příliš výhodné, zvláště kvůli tomu že nevidíte co se "za logem" děje (logo se dá přirozeně zrušit položkou Full Screen Logo a hodnotou DISABLED). Samotný průběh POST si můžete kdykoliv zastavit klávesou PAUSE a podívat se tak důkladně na vyprodukovaný inventář zařízení.

{mospagebreak title=Vstupujeme do BIOSu - Enter the Matrix} 

Do BIOS SETUPu se dá vstoupit během těch několika počátečních sekund při probíhající POST detekci. Pokud budete otálet, dostanete se do momentu, kdy je řízení předáno operačnímu systému a musíte celou proceduru opakovat. Samotná určující klávesa, která vás vpraví do tohoto uzavřeného světa bývá zpravidla napsána při úvodu na obrazovce "Press XX to enter Setup", nebo podobně. To však nemusí být hned patrné jednak kvůli rychlosti průběhu POST nebo kvůli pomalému nabíhání obrazovky monitoru.

 • DEL
 • F2
 • CTRL + ALT + ESC
 • CTRL + ALT +S
 • F1 nebo F10

Ve valné většině případů se do SETUPu dostanete mačkání DEL, občas se vyskytuje i jako vstupní propustka klávesa F2. Některé základní desky si funkční klávesy definují při POSTu dle svého a může se stát že např. F2 může být menu pro určení boot procedury (disk, CD, disketa 3,5") nebo možností síťového bootu.

BIOS a nastavení - konec spekulacím (1. část)

Uživatelské rozhraní SETUPu bývá většinou provedeno v modrém pozadí, což může někoho již od začátku odradit kvůli trendu smrtelných modrých obrazovek s chybovými hláškami, které nastolil Microsoft se svými Windows. Každý SETUP informuje uživatele v hlavičce o svém výrobci a užité verzi, ve spodní části pak bývá nápověda s výčtem používaných kláves.

Mezi nabídkami se pohybuje pomocí kurzorových kláves, potvrzuje se klasicky klávesou ENTER (někdy může být pro "rozbalení" další nabídky použita i šipka doprava). Změny se provádí zpravidla klávesami PageUp a PageDown (popřípadě + a - nebo jednoduchým stiskem ENTER nad zvýrazněnou položkou a vybráním z následné nabídky)  a z otevřené položky se do základního menu dostanete klávesou ECS. Vaše změny se do paměti CMOSu zapíší teprve po konečném potvrzení Save&Exit Setup (Ulož a ukonči) a budou zcela ignorovány, když odejdete bez uložení (Exit Without Saving).

Po zápisu je třeba, aby ROM paměť BIOSu incializovala nové změny v CMOSu, které nastavil uživatel, tudíž se počítač restartuje ať už zvolíte odchod s nebo bez uložení provedených změn. Pro ladiče a šťouraly je právě tato finální fáze nejvíc adrenalinovou záležitostí, protože počítač nové změny nemusí přijmout (tradičně při timingu pamětí nebo štelováním hodnoty FSB frekvence) a odpovědět chybovým hlášením (pííípóoo, pííípóoo). Naopak přijme-li nové změny, je ladič přímo nadšen nad dobře odvedenou prací (do té doby, než start systému skončí na úvodním logu Windows ;-).

Předdefinované hodnoty

ROM paměť BIOSu obsahuje i několik neměnných továrních nastavení SETUPu, které je možno nahrát a používat. V závislosti na typu BIOSu můžete mít na výběr ze všech nebo několika možností.

 • Load BIOS Defaults (nebo Load Setup Defaults) užívá standardní hodnoty nastavení, stejné jaké jsou při prvním startu základní desky nebo při resetu CMOSu propojkou na jejím hřbetu.
 • Load Save Defaults (nebo Load Fail-Save Defaults) obsahuje nejstabilnější a nejkonzervativnější nastavení hodnot SETUPu. Někdy se jedná o tutéž volbu jako Load BIOS Defaults.
 • Load Optimized Defaults (Load High Performance Defaults) nahraje hodnoty o kterých si výrobce myslí, že jsou vybalancovaným agresivnějším modelem ladění. Co si výrobce představuje pod pojmem High Performance však často neodpovídá představě opravdového hard-core ladiče ;-)
 • Prakticky jsou předdefinované možnosti celkem k ničemu. Správný ladič stejně většinou ani nedostane možnost nahrát defaultní hodnoty SETUPu přes uživatelské rozhraní, ale hezky fyzickým zkratováním ClearCMOS propojky na desce :-) A High Performance Defaults ? Mno, co si člověk neudělá sám....

  CMOS Reset - Návrat do Modré laguny

  Ladění BIOSu je věc ošidná. Pouhou změnou některé citlivé hodnoty vyvoláte lavinový efekt a počítač odmítne naběhnout. Které položky jsou více citlivé bude ještě prozrazeno, nicméně pokud se již tak stane a PC odmítá nastartovat je jedinou možností jak nahrát defaultní hodnoty nastavení fyzické vymazání CMOS paměti, která si pamatuje Vaše "špatná" nastavení.

  Propojka, přeponka, jumper (taky jsem slyšel termín "kalhotky", "jehly", "vidlice" :-) ClearCMOS se nalézá na základní desce. Jak ji lokalizovat ? Buď dle manuálu k motherboardu nebo "oční metodou", která spočívá bedlivém hledání propojky s třemi piny a názvem ClearCMOS. Po bezpečné identifikaci je třeba posunout propojku o jeden pin na pár vteřin a pak zase vrátit. Pokud byste náhodou zapomněli vrátit propojku zpět a ponechali CMOS ve zkratovaném stavu, počítač rovněž nenastartujete (BIOS nemá šanci se vůbec inicializovat). Ač tato operace zní možná jednoduše, někdy není snadné přes změť komponent a datových kabelů se k tomuto jumperu dostat, natož přehodit na něm nějakou propojku. Dobrou desku také poznáte pomocí user-friendly lay-outu s dostupným ClearCMOS jumperem i při "plném domě komponent".

  BIOS a nastavení - konec spekulacím (1. část)

  Pozn. Pokud stále nemůžete najít ClearCMOS jumper na desce, pokuste se podívat kde je umístěna napájecí baterie čipu. Propojka ClearCMOS bude jistě někde kolem. Vymazání obsahu CMOS paměti by se mělo povést i vyndáním a zandáním baterie, ale to je opravdu krajní možnost.

  {mospagebreak title=Standard a Advanced BIOS Features - Z pekla štěstí} 

  Bylo by dobré říci že názvy položek a šířka jejich nabídky nemusí být vždy přesně takové jako zde popisuji (na co jsi vzpomenu, se budu snažit uvést, nehledejte proto přesnou souvislost s obrázkem). Často se zaměňuje slovo BIOS a SETUP, resp. CMOS, default a standard, apod. Není třeba se toho lekat, jedná se o tu jednu a samou věc. Pokud SETUPu povolujete některou popsanou operaci provádět je klíčové slovo ENABLED, pokud ji chcete zakázat tak DISABLED.

  Standard CMOS Features (Standard BIOS Setup)

  BIOS a nastavení - konec spekulacím (1. část)

  Hned první nabídka skrývá možnosti nastavení základních typů komponent. Mezi takovéto patří řadičová zařízení jako HDD, CD, apod.

  • System Time a System Date skrývá možnosti změny času a aktuálního data. Reset CMOSu se bohužel i vždy resetuje systémový čas. Takovýto je možno nastavit buď zde, či zřejmě lépe později z uživatelského prostředí operačního systému.
  • Parametry IDE zařízení je možno nastavovat ručně nebo nechat BIOS aby sám rozhodl o jejich náležitostech. Pokud důvěřujete BIOSu (a je to lepší) nastavte u všech zařízení AUTO. Pro zrychlení procedury POST můžete nepoužívaná zařízení vypnout (NONE, Not Installed nebo DISABLED), pokud však necháte vše AUTO nic nezkazíte.
  • Floppy Drive dává možnosti výběru disketové mechaniky 3,5" nebo 5"25. Kdo je pamětník jako já, má ještě 5"25 diskety schované v "nostalgickém" šuplíčku, tak jako já. Jinak SETUP automaticky předpokládá existenci 3,5" mechaniky.
  • Halt On položka se občas v nějakém BIOSu vyskytne. Umožňuje nastavení přerušení boot procedury při zjištěné chybě jakou je například nepřítomnost disketové mechaniky (či její špatné zapojení což se také může stát) nebo klávesnice. Pokud nechcete být obtěžování při bootování hláškami typu "Keyboard not present", nebo pokud používáte USB klávesnici nebo mechaniku, znemožněte BIOSu brždění nastavení Halt On - No Errors, popř. vyberte jinou možnost (Halt On Keyboard, apod).
  • Virus Protection se dříve vyskytovalo poměrně hojně a mělo bránit počítač před tzv. boot viry, které se uhnízdily v MBR (Master Boot Record) oblasti pevného disku. BIOS tak zabrzdil start systému pokud vyvolaný proces chtěl provést zápis do tohoto prostoru a na tuto skutečnost upozorňoval (ale neřešil). Při instalaci operačního systému (makrovirus Windows) nebo užívání nějakého oddílového správce je nutné mít Virus Protection Disabled. V případě, že se rozhodnete mít ochranu zapnutou,  musíte počítat že do MBR vstupují a zapisují i zcela neškodné programy, které bude BIOS považovat za viry.

  Reálnou funkci má v tomto menu pouze nastavování systémového času a parametrů řadiče. Doporučuji nechat všechno AUTO, v případě problémů a špatné detekce pak zkusit manuálně vyplnit jednotlivé položky u pevného disku podle údajů na jeho hřbetě.

  SIZE - kapacita disku
  CYLS - počet cylindrů disku
  HEADS - počet hlav u disku
  PRECOMP - od kolikátého válce začíná první plotna. Nastavte 0
  LANDZ - místo kde "odpočívají" diskové hlavy
  SECTOR - počet sektorů na disku
  MODE - adresní určení bloků - LBA, Normal, Large, AUTO (Primárně zkuste AUTO, pak ubírejte)

  Halt On nastavte na No Errors a Virus Protection zcela vypněte.

  Advanced CMOS Features (Advanced BIOS Setup)

  BIOS a nastavení - konec spekulacím (1. část)

  • Quick Boot zrychlí průběh POST procesu při startu počítače. Některé systémové části se prostě netestují vůbec, či zrychlenou metodou. Pokud je počítač složen z nových a kvalitních komponent, není důvod zdržovat se zbytečně dlouhý POSTem. Nastavte na Enabled.
  • Boot Device Select umožňuje nastavit prioritu při hledání zavedeného operačního systému. Možností odkud "bootovat" je celá řada - pevné disky (IDE, USB, SCSI), floppy disky (3,5". ZIP), mechaniky CD, DVD a jiné zvrácenosti. Obvyklá a nejčastější zařízení je 1. IDE-0, 2. Floppy, 3. CD/DVD (ATAPI).
  • Full Screen Logo může šikovně zamaskovat průběh POSTu, což pro ladiče výhodné zcela není. Vždy je lepší mít závěs rozhrnutý. Nastavte Disabled.
  • Try Other Boot Devices při nastavení na Yes se pokusí vyhledat bootovací záznam i na jiných zařízeních. Nechte povoleno.
  • CPU Internal Cache (CPU Level1 Cache) povoluje nebo zakazuje operace s cache pamětí první úrovně (primární) umístěnou v procesoru. Pokud máte v BIOSu tuto položku, vždy ji mějte zapnutou neboť má zásadní význam pro aritmetický výkon procesoru.
  • CPU External Cache (CPU Level2 Cache) by měla být stejně jako primární cache vždy zapnutá. Zakázáním obou pamětí sice zvýšíte výsledný frekvenční strop (a to tak že hodně), ale výpočetní síla procesoru půjde od devíti k pěti.
  • S.M.A.R.T. for HardDisks je monitorovací systém pevného disku (Self Monitoring & Analysis Report Technology), který umožňuje predikci chyby a zachránit tak ztrátě cenných dat. Rozhodněte sami jak moc máte kvalitní pevný disk, jak je vyřešeno jeho okolí (nebo snad je-li chlazen) a jak si ceníte svých dat. Zapnutý SMART trochu zatěžuje cache paměť v pevném disku a tím i zpomaluje jeho práci. Pokud máte kvalitní HDD s 8MB cache pamětí můžete SMART zapnout, jistě tím neztratíte. Já třeba ale SMART mám deaktivovaný (dva disky mi už umřely, SMART ne-SMART, tak tomu nevěřím).
  • BootUp Num-Lock aktivuje při možnosti On numerický blok klávesnice. Nechte to tak.
  • Floppy Drive Seek hledá při každém startu 3,5" mechaniku. Vypnutím urychlíte proces POST procesu. (teď se přiznám, že v době USB flashdisků a CD jsem disketu použil naposledy asi před půl rokem, když jsem potřeboval nabootovat bez systému).
  • Floppy Drive Swap údajně prohodí logické označení dvou mechanik A: a B:. Pamatujte, že BIOS umí provést boot pouze z jednotky A:
  • Password Check (Security Setup) provádí restrikce pro nežádoucí změny nechtěnými osobami v SETUPu. Můžete nastavit SETUP, pouze pro heslo do vstupu do SETUPu nebo Always pro každý start počítače. Zní to možná zajímavě, ale pokud provedete ClearCMOS proceduru na desce ochrana je pryč. Ale to zřejmě nebyl ten úmysl proč zaheslovat přístup do Setupu :-) Pokud chcete zaheslovat počítač jsou jistě lepší a sofistikovanější metody než tato.
  • Gate A20 Option určuje adresování přístupu k paměti nad 1MB. Operační systémy kromě reálného režimu (práce s pamětí pod 1MB) užívají i tzv. Protected mode, chráněný režim (pro práci s pamětí nad 1MB) a správa tohoto managementu by měla plně spočívat adresováním čipsetu základní desky. Nastavte proto vždy možnost Fast.
  • Boot to OS/2 >64MB je položka určena pro uživatele operačního systému IBM OS2. Ten pracuje trochu jinak při správě paměti do 64MB. Máte-li tedy OS2 a více jak 64MB zapněte tuto volbu. Pokud používáte Windows nebo jiný systém zadejte non-OS/2 nebo No.
  • Typematic Rate Settings určuje prodlevu mezi začátkem opakováním znaku při podržení jeho klávesy. Pokud vám nevyhovuje defaultní nastavení zadejte svoje vlastní hodnoty
  • Typematic Rate (Char/s) kolik znaků se vypíše za 1s při držení patřičné klávesy.
  • Typematic Rate Delay je právě ona prodleva mezi začátkem opakování znaku při podržení jeho klávesy (msec).
  • Save Current ROM to Harddisk umí vytvořit kopii vašich nastavení na pevný disk a bootovat rychleji (údajně, rozdíl jsem však vůbec nepostřehl žádný).
  • VideoBIOS Shadow a všechny podobné Shadow položky rozhodně vypněte používáte-li moderní grafickou kartu a systém WIndows. Když ještě neměli před lety grafické karty takovou výkonnost kopírovaly svůj BIOS (VideoBIOS) při startu do operační systémové paměti RAM a dále ho používaly odtamtud. Dnes jsou paměti na grafických kartách natolik kvalitní, že toto již není třeba.
  • Hyper-Threading Options zapněte, jen splňujete-li následující podmínky. Máte Pentium 4 s technologií HT a základní desku s čipovou sadou podporující tuto technologii.
  • MPS Revision (Multi-Processor Specification ) je určena pro víceprocesorové systémy a serverové stanice. Pokud jako domácí uživatel máte víceprocesorovou sestavu a operační systém Windows2000/NT/XP/2003Server nastavte nejvyšší revizi.
  • System BIOS Cacheable je podobná funkce jako VideoBIOS Shadow. BIOS se nahraje do cache procesoru a jeho adresování používá buffer pro BIOS. Obsazovat si rychlou cache v CPU je možná na místě, kdyby operační systém neustále potřeboval zajištěnou komunikaci z BIOSem, což dnešní OS nevyžadují. Používáte-li Windows nechte tuto možnost vypnutou.
  • C00, 32k Shadow je zase variace na předcházející téma, tentokrát pro přídavné karty. Rovněž doporučuji Disabled.

  Stejně jako pro všechny další položky platí pravidlo, že ne vše musí být nutně obsaženo ve vašem BIOSu, stejně tak ausgerechnet pod těmito názvy. Rovněž může být položka popisovaná v Advanced CMOS Setup přesunutá třeba do Chipset Features Setup, apod.

  {mospagebreak title=Chipset Features Setup - Velké nesnáze s malou pamětí} 

  Nastavení vlastností čipové sady je stěžejním "ladičským" bodem celého SETUPu. Zde se nastavuje chování paměťového a grafického subsystému, který má stěžejní význam pro zvyšování výkonnost celého počítače. Jednotlivé položky jsou také nejvíce citlivé na kvalitu komponent (čipová sada na desce, použité paměti, grafická karta) a je zcela možné, že některé doporučené hodnoty vaše sestava jednoduše "nemusí" unést a Vám nezbude zapotřebí nic než ClearCMOS procedura a celý postup opakovat. Popis tohoto menu je obtížný i z důvodu, že jednotlivé položky Chipset Festures jsou rozdílné od základní desky a čipové sady a dokáží se rovněž maskovat pod rozdílnými názvy

  BIOS a nastavení - konec spekulacím (1. část)

  Subsystém paměti (DRAM Timming Settings)

  Tak jak u většiny systémů můžete ten paměťový řídit (nastavit) tradičně dvěma způsoby. První způsob spočívá v důvěřování továrně nastaveným hodnotám, které se ukrývají v malém čipu s EEPROM pamětí v horním rohu modulu paměti. Tento čip se nazývá SPD (Serial Presence Detect) a obsahuje v sobě informace o typu paměti, její velikosti, datové šířce, pracovní frekvenci, hodnotách časování (jeho řízení) a v neposlední řadě také voltáže. Všechny SDRAM paměti mají implementovaný SPD a podle něho dokáží také nastavit příslušné hodnoty pro komunikaci s čipsetem. SPD defaultní nastavení se liší podle specifikace užitého paměťového modulu a jeho výrobce. Ve většině případů bývá SPD nastavení velmi stabilním a konzervativním kompromisem, i když se mohou objevit i paměťové moduly s "agresivnějším" nastavením. Každopádně pokud si nejste zcela jisti kvalitou čipové sady (resp. základní desky) a Vašich pamětí, přenechejte nastavení hodnot čipu SPD (DRAM Settings by SPD na ENABLED, popř. YES).

  Druhým způsobem odstavíte automatizaci a nastavíte hodnoty, které jsou trochu více progresivnější než zpravidla umírněné nastavení SPD-čka (ano, němečtí sociální demokrati (Socialdemokratischen Partei Deutschlands) v čele s bundeskancléřem musejí jásat ;-). SETUP kromě defaultních nastavení SPD může také nabídnout vlastní předdefinované hodnoty (DRAM Settings) v odstupňovaných režimech jako Safe, Normal, Fast a Ultra. Zase záleží na jakosti pamětí a čipové sady a skutečným hodnotám "předdefinice". Rozdíl mezi Normal a Fast může být téměř nepatrný, ale i propastný.

  Znovu je třeba připomenout, že nastavení hodnot časování paměti je citlivou záležitostí a je rozdílné případ od případů s důrazem na jakost paměti a čipové sady. Pokud tedy někde místo 3T nastavíte 2T a počítač nenaběhne, nezmatkujte, proveďte ClearCMOSu a nastavte nejbližší bezpečnou hodnotu.

  BIOS a nastavení - konec spekulacím (1. část)

  CAS# Latency (DRAM Cycle Lenght)

  TEORIE : Pro objasnění pojmů jako je CAS a RAS je třeba si udělat zjednodušenou představu o práci paměti s adresami a bloky. Adresa je koncipovaná formou homogenní matice rozdělené klasicky na řádky (Rows) a sloupce (Coloumns). Pokud chce paměť vyvolat určitý blok na dané adrese, zadá se nejdříve adresa řádku (Row) s danou prodlevou (RAS - Row Acess Strobe) pro jeho bezpečnou identifikaci (zapsání na výstupní pin, nebe chcete-li cílový blok). Je-li řádek identifikován přichází další prodleva (RAS to CAS Delay) po které následuje identifikace sloupce, pro jeho bezpečné určení slouží časová rezerva sloupce (CAS - Coloumn Adress Strobe). Teprve poté je adresa určena a datový blok se může předat do výstupu.

  CAS (Column Adress Strobe) nastavuje prodlevu modulů při od zahájení čtení a přijmutí požadavků na uvolnění adresy v paměti. BIOS kontroluje toto zpoždění v cyklech procesoru (tj. jde o strašně maličká časová okénka v řádech 10-9 s) a jedná se o důležitou věc při přenosu jednotlivých adresovaných bloků do paměti. Prodleva je nutná k uskutečnění samotného přenosu a přípravu pro přenos dalšího bloku. Čím větší prodleva, tím je operace více "jištěna" a je zaručeno, že se bloky stihnout dostat v poskytnuté prodlevě s rezervou. Sníží-li se tato časová rezerva zrychlí se postup paměťových operací, ale existuje riziko, že na dokončení přenosu toto okno nemusí stačit.

  3T - konzervativní hodnota, často stejná jako hodnota dosazená SPD.
  2.5T - kompromis mezi agresivním časováním a umírněným nastavením. Nejčastěji užívaná.
  2T - agresivní timing, vyžaduje kvalitní paměti i čipovou sadu. Při přetaktované FSB může nastat nestabilita.

  Doporučení : 2T, při nestabilitě 2.5T

  RAS# Precharge (DRAM RAS Precharge Time, RAS Delay)

  RAS (Row Adress Strobe). Jedná se o podobnou funkci jako v případě CAS Latency s tím rozdílem, že zde se určuje počet cyklů, po které čeká adresovaný blok paměti, než je předáno uvolněné místo dalšímu bloku. Snížením této doby se urychlí celý sled těchto operací, ovšem stejně jako v případě CAS Latency nemusí vždy tato doba stačit (je však méně citlivá než CAS Latency, protože se provádí v samotném počátku celé paměťové operace a případná chyba ještě nemusí v této fázi nastat, nebo být "viditelná").

  3T, 4T - jsou hodnoty, které použijte pouze pokud se systém chová nestabilně
  2T - nízká prodleva je nejrychlejší volbou nastavení

  Doporučení : 2T

  RAS# to CAS# Delay (DRAM RAS-CAS Timming, tRCD Delay)

  Jedná se o časové okno mezi přechodem řádkové a sloupcové identifikace adresovaného bloku v paměti. Stejně jako u předchozích hodnot platí, že čím menší prodleva, tím rychlejší zrychlení celé operace.

  4T - konzervativní hodnota. Pouze při nestabilitě systému.
  3T, 2T - nižší prodleva pro nejmenší zdržení paměťové operace

  Doporučení : 3T (popř. 2T je-li systém skutečně stabilní)

  Precharge Delay (DRAM Act to PreChrg CMD, DRAM Row Active Time)

  Určuje časovou prodlevu ve kterém je možno operovat s jedním adresním řádkem v paměti. Teoreticky se jedná o prostý součet prodlevy řádkové (RAS Delay), prodlevy mezi operací sloupcovou (tRCD = RAS to CAS Delay) a její prodlevou (CAS Latency). Prakticky však zde určujete minimální možné okno mezi celým průběhem celé operace. Vyplatí se proto mít minimálně rezervu o jeden nebo alespoň 1/2 časového cyklu.

  RAS + tRCD + CAS + 1T = Precharge Delay (konzervativní)

  CAS + tRCD + 2T = Precharge Delay (agresivnější)

  Doporučení : Př. Nastavte 8 clocks pro CAS = 2.5T, RAS = 2T, tRCD = 3T

  Burst Lenght (Burst Lenght 8QW, Burst Len)

  Určuje šířku záběru provádění paměťových operací. Při nastavení 4 bude pro jeden cykl operace vyčleněna možnost 4x zápisu a 4x čtení. Pro nastavení 8 se vyčlení dvojnásobná šířka. V některém SETUPu může být rovněž jen možnost vypnutí a zapnutí 8x šířky.

  Doporučení : 8 nebo ENABLED

  SDRAM Bank Interleave (DRAM Interleave)

  Přepíná mezi dvoucestným (lineárním) a čtyřcestným (prokládaným) přístupem k paměťovým buňkám. Lineární operace je rozhodně bezpečnější, ovšem buňky, které se právě neúčastní "provozu" jsou nevyužité.

  Problematika Interleavingu paměti je velmi rozebíraným tématem a popsána byla již mnohými autory, tudíž nemá cenu se jí nějak zvláště věnovat právě v tomto článku. Má neopomenutelný vliv na výkon paměťového subsystému a souvisí přímo s architekturou DRAM paměťových modulů. Dnešní velké moduly větší jak 64MB mají všechny možnost používat prokládané adresování. Moduly o velikosti 32-64MB používají lineární operace s daty a pouze paměti menší jak 16MB vůbec Interleaving nepodporují.

  Doporučení : 4-way

  SDRAM Frequency (SDRAM Clock)

  Zde se nastavuje rychlost frekvence pamětí nebo její přírůstky (úbytky) od taktu sběrnice. Možnosti bývají zpravidla HCLK +33MHz, HCLK -33MHz. Pro paměti, jejichž specifická rychlost je vyšší než rychlost sběrnice to praktický význam nemá. Lépe je se řídit rychlostí FSB.

  Doporučení : zadejte pouze HCKL

  SDRAM 1T Command Delay (DRAM 1T Command Control)

  Zde se nastavuje zpoždění mezi signálem řadiče čipové sady a momentem, kdy řadič začne adresovat data v buňkách paměti. Automatickou prodlevu přiřazuje SPD čip. Čím je podleva menší, tím lépe, ovšem jako v vždy i toto může vést k nestabilitě.

  Doporučení : 1T (pokud je systém nestabilní tak AUTO)

  DRAM Ratio CPU:DRAM (SDRAM Ratio)

  Nastavuje aritmetický poměr mezi kmitočtem reálné FSB frekvence a taktem paměti. Poměrovému koeficientu se také někdy říká násobitel, dělitel, apod. Možnosti bývají různé : 1:1, 3:4, 4:5, 5:4, 3:2 apod.

  Př 1. Pentium4, které běží v QDR režimu na FSB 400MHz, 533MHz a 800MHz je v reálném režimu určeno FSB kmitočtem 100MHz, 133Mhz a 200MHz. Při nastavení poměru 3:2 při použití 200MHz (800MHz QDR) Pentia4 bude výsledný takt pro paměť (200 / 3 ) * 2 = 133 MHz. Na této frekvenci pracují moduly DDR266 (PC2700). To je samozřejmě velmi hloupé, provozovat DDR266 na Pentiu4 s 800MHz FSB, ale pokud nemáte zrovna korunky na koupi zánovního DDR400 modulu, je to taky možnost.

  DRAM Ratio je dozajista záležitostí pro ladiče a overclockery, protože často vyvstane problém neschopnosti "udržet" krok s procesorem při zvýšení FSB. Proto je více než vítané nechat FSB s CPU v přetaktovaném stavu (např. 133MHz -> 166MHz) a právě poměrem 3:2 zachovat původní specifikace a frekvenci paměti na 133 MHz (266 MHz DDR).

  Doporučení : Overclocker si poradí, ostatní raději nechte AUTO nebo 1:1

  Další položky (už jen v kostce...)

  • CPU/DRAM Synch CTL umožňuje synchronizaci rychlosti paměti a FSB frekvence. Pokud nastavíte synchronní režim, bude kmitočet pamětí shodný s taktem FSB. Asynchronní režim Vám dovolí měnit frekvenci pamětí nad i pod hodnotu FSB (což ani v jednom případě nemá praktický význam) a AUTO dává rozhodnutí SPD čipu (který většinou nastaví tovární hodnotu specifikace modulu). Doporučuji provozovat paměti vždy v Synchronním režimu.
  • DRAM Refresh Rate nastavuje produktivní délky paměťového cyklu. Kratší časový úsek zajišťuje větší stabilitu vůči čipové sadě, delší pak zvyšuje čas aktivity operací během jednoho cyklu. Volba AUTO většinou používá krátké časové úseky z SPD. Přesnou doporučenou hodnotu Vám neřeknu je to individuální záležitost a musíte si ji vyzkoušt postupným zvyšováním (prodlužováním) časového úseku.
  • Fast R-W Turn-Around (Read Around Write, Write-to-Read Command Delay) může zvýšit rychlost při obdržení požadavku na čtení a opětovný zápis. Funkci je možno povolit, i když nějaký vliv na výkon není téměř žádný.
  • Rank Interleave plní podobnou funkci jako Bank Interleave a doporučuji tuto možnost zapnout užíváte-li paměťové moduly větší jak 64MB.
  • SDRAM Bank-to-Bank Delay určuje zpoždění mezi opětovným vstupem do téže paměťové buňky. Nastavte prodlevu co nejmenší (2-way).
  • DRAM ECC Setting (DRAM Integrity Mode) neboli Error Checking and Correction (kontrola a oprava chyb v paměti) je funkcí určenou pro moduly se specifikací ECC. Většina "standardních" uživatelů asi DRAM ECC nemá (kvůli cca dvojnásobné ceně oproti non-ECC), ale když náhodou tuto paměť vlastníte je možnost využívání této technologie vítaná. Z nabídek má možnost praktického užití jen Correct Errors nebo Correct+Scrub (oprav a vylaď), která skutečně zvyšují stabilitu pamětí díky sofistikovaným metodám predikce a korekce chyb. Pokud nemáte ECC moduly (98% případů) zadejte non-ECC.
  • Share Memory Size (OnChip Video Memory Size, Framebuffer Size) se vyskytuje u základních desek s integrovanou grafickou kartou GPU (tak jak to měla první nForce čipová sada) se sdílenou pamětí. Je to pěkné zvěrstvo protože nenasytná grafika tak hrubě ukrajuje sousto s datové propustnosti operační paměti a alokuje si v ní poměrně velké nároky. Čím více paměti přidělíte, tím lépe, ovšem nic se nemá přehánět. Optimální hodnoty jsou 8-16MB pro jakoukoliv integrovanou grafiku.
  • Memory Hole At 15M-16M je přežitkem z doby ISA karet a jiných zrůdností, které potřebovaly životní prostor z důvodu zcela neznámého mezi 15. a 16. MB. Tato volba by měla být defaultně vypnutá (tak ji taky tak nechte).

  Reálné nastavení časování "timingu" pamětí se opravdu liší kus od kusu. Jako mírně optimalizované, avšak bezpečné hodnoty timingu zkuste zvolit CAS 2.5T, RAS 2T, tRCD 3T a Precharge Delay hodnotu 8. Více agresivní hodnoty jsou pak CAS 2T, RAS 3T, tRCD 2T a Precharge Delay 6 (popř. 7). Nejcitlivější hodnotou bývá CAS# Latency, nejméně pak RAS# Delay (ovšem jeho změna je závislá na nastavení tRCD). Musí se to holt zkoušet :-)

  {mospagebreak title=Chipset Features Setup II. - Masakr grafickou kartou} 

  Mezi položkami nastavení práce čipové sady je kromě nastavení paměťového subsystému ještě nastavení práce s AGP kartou, resp. čipset <-> AGP port <-> AGP karta. Stejně jako u nastavení paměti je šířka nabídky závislá na druhu čipové sady, základní desky a užitého BIOSu.

  Subsystém grafického výstupu

  BIOS a nastavení - konec spekulacím (1. část)

  AGP Aperture Size (Graphics Aperture Size, Graphics Win Size)

  Velkost adresního prostoru AGP karty je často předmětem mnoha diskusí. Jedná se ve své jednoduché podstatě o podobný případ jaký má vliv velikosti "swap" souboru virtuální paměti ve Windows (čím více máte operační paměti, tím je nárok na velikost "swap-file" menší a naopak). Aperture se dá nastavit velikost PCI paměťového prostoru pro grafické operace spojené s ukládáním textur do videopaměti. Dnešní moderní grafické akcelerátory bývají běžně vybaveny 128MB paměti, ty modernější pak 256MB a brzy přijde i doba, kdy standard bude 512MB paměti.

  Na internetu možno vyhledat mnoho doporučení (1/2 operační paměti) a jednoduchých i poměrně velmi složitých vzorců (zahrnujíce koeficienty typu čipové sady, grafické karty, procesoru, apod.) pro výpočet ideální velikosti. Prověřené hodnoty jsou nejčastěji uváděny 64 a 128MB.

  Doporučení : 64MB, 128MB (která udělá více v 3DMarku tu si ponechte ;.-)

  AGP Mode (AGP xx Mode, AGP Capability)

  Tato funkce zapíná a vypíná mód přenosu (AGP Transfer Protocol) AGP karty. O tom jaký typ podporuje vaše grafická karta se dozvíte v její specifikaci, nové AGP grafiky mají všechny AGP8x. Pokud máte položku AGP Capability, vězte že se jedná o desku s podporou AGP8x, která umí zpětně přepnout do "pomalejšího" režimu Vaší grafické karty buď manuálně (zvolením 1x, 2x, 4x) nebo automaticky (AUTO). Časem stejně přijde PCI Express a celá rošáda okolo grafik a přenosových protokolů bude trochu jiná.

  Doporučení : Zapněte protokol dle vaší grafické karty.

  AGP Fast Write

  Stejně jako o velikosti AGP Aperture tak i o Fast-Write a jeho vhodnosti/nevhodnosti či efektu/neefektu na výkonnost se vedou vášnivé debaty. Teoreticky zní metodika F-W velmi opodstatněně, neboť se jedná o zrychlení operací CPU - AGP bez nutnosti zapřahávat do procesu operační paměť. Ač to zní sebelépe, mnohé testy prokázaly, že valný praktický význam na grafický výkon AGP nemá, ba naopak někdy může mít i účinky zcela neblahodárné.

  Doporučení : Zapnout, benchmarkovat (např. 3DMark), vypnout, benchmarkovat. Lepší si nechat :-)

  AGP Clock : CPU Clock (AGP Clock / FSB Clock, AGP Ratio)

  Zvyšování FSB frekvence sběrnice logicky zvedáte i pracovní kmitočty všech zařízení, které mají svou pracovní frekvenci odvozenou od FSB. Standardní hodnota AGP hovoří o 66MHz a i když mírné přetaktování snese, není to nic světoborného. K umírnění AGP a držení jeho hodnoty okolo 66MHz slouží stejně jako v případě DRAM Ratio koeficient (násobitel, dělitel, multiplikátor) AGP. Ten se dá většinou měnit v rozmezí 1/1, 2/3,  1/2, 2/5. Platí stejná matematika jako v případě DRAM koeficientu, tudíž si lehce sami vypočtěte kolik je Vašim overclockerským choutkám třeba, v opačném případě zvolte AUTO, pokud FSB úmyslně nezvyšujete.

  Nutno poznamenat, že na oficiálních pracovních frekvencích si při volbě AUTO koeficient mění podle toho, kolik je zapotřebí, aby byla udržena 66MHz frekvence na AGP. Např. pro FSB 100MHz to je 2/3, 133MHz FSB pak násobí 1/2, 166Mhz má 2/5 a 200MHz bude zřejmě využívat 1/3.

  AGP Driving Control (AGP Driving Value, AGP Comp. Driving)

  Povolení této možnosti Vám umožní nastavit si manuálně sílu signálu AGP, který obsluhuje grafickou kartu. Praktické zkušenosti s tím nemám, četl jsem jen spoustu nadávek v diskusích a hodně varování, že zahrávat si z touto hodnotou je opravdu jen pro hard-core ladiče (takové, kteří místo latinky používají strojový kód a vyjadřují se zásadně v krátkých větách připomínající binární algebru :-). Síla signálu je určena v šestnáctkové soustavě (00 .. FF, nebo 0 .. 255 v dec.) a nominální AGP signál pracuje s hodnotou 218 (DA). Zesílením signálu zlepšíte přenos, teoreticky i kvalitu resamplingu signálu. Podobnou položkou jako je Driving Value je AGP Drive Strength, i zde se dá nastavit hodnota korekce při poklesu pod nominální hodnotu signálu (0-15 Dec.). Ovšem jak jsem řekl, já bych si s tím raději nehrál :-)

  Doporučená hodnota : AGP Driving Control i Drive Strength - AUTO.

  Další položky (mohou se i vyskytnout ;-)

  • AGP Always Compensate souvisí podobně jako Driving Control se sílou signálu. Jedná se o dynamické zesilování během v případě kolísavé kvality signálu a je rozhodně od věci mít tuto položku povolenou.
  • AGP Read Synchronization umožňuje synchronizaci datových vstupů do bloků z datovými výstupy při čtení. Moderní grafické karty (od dob GeForce) tuto možnost podporují i když výnam na výkonnost systému má pramalý. Zvolte Enabled.
  • AGP Master 1 W/S Write při zapnutí umožňuje čtení dvou časových cyklů najednou, proto je doporučeno tuto možnost využívat. To samé platí i o AGP Master 1 W/S Read.
  • AGP Prefetch (AGP to DRAM Prefetch) předpovídá integritu dat během načítání dat z paměti (podobně pracuje i předpovídání u CPU) a je vhodné tento "predikátor" používat.
  • PCI/VGA Palette Snoop souvisí s pevným a adresním vytvářením palety barev pro jádro grafického akcelerátoru. Jedná se o nastavení při používání speciálních karet typu MPEG HW Dekóder, který nemá vlastní VGA paletu barev (většinou, jsou ale i dekodéry, které mají). Ta se "vyčmuchá" (snoop :-) právě z vašeho hlavního VGA akcelerátoru. Pokud nemáte žádný takovýto podobný systém v počítači, "čmuchání" vypněte.
  • Video RAM Cacheable umožňuje kopírovat parciální operace z videopaměti do rychlé vyrovnávací paměti CPU. Dříve to možná stálo za řeč, dnes je lepší nechat volnou L2 cache na procesoru a používat už vyspělé paměťové řadiče na grafických kartách. Tuto volbu vypněte.
  • PCI Delay Transaction zajištuje kompatibilitu PCI specifikace 2.1. Hodně pramenů hovoří o souvislosti se staršími ISA sběrnicemi, nicméně "ověřené" zdroje toto spojení dementují. Každopádně nové čipové sady by měli mít zahrnutou podporu PCI 2.1 standardu, proto zvolte Enabled, i když některé zdroje hovoří o pravém opaku. Pokud vaše PCI zařízení nepodporují PCI2.1 (což staré PCI grafiky nebo zvukovky nepodporují) pak teprve zvolte Disabled.
  • PCI Dynamic Brusting shromažďuje data do bloků a pracuje s nimi jako celky, což je vždy lepší než "jeden-po-druhém" metoda. Tuto možnost povolte.
  • PCI #2 Acess #1 Retry určuje počet jestli BIOS bude pokoušet při selhání opakovat zápis do sběrnice PCI, nebo zda-li řekne že tento cyklus je špatný a předá k opětovnému pokusu celou operaci CPU. Procento chybných pokusů zápisu je vždy, nicméně několikerým opakování se nakonec vždy podaří zapsat bez nutnosti znovu zatěžovat CPU, který už může pracovat na něčem jiném. Doporučuji tuto položku povolit, stejně tak i jako podobně pracující metodiku PCI-to-CPU Write Buffer.

  Popisem položek jsem samozřejmě nevyčerpal celou jejich škálu, jen jsem se snažil vybrat ty důležitější a ty, které se v obměnách vyskytují pravidelně. Těch jsou opravdu mraky a jen jejich seznam pod sebou by vydal na extra článek. V další části se podíváme pěkně na další zajímavou věc a to na položky nastavení práce s FSB sběrnicí, elektrohospodářství (Power Managment) a jiné vylomeniny, které mohou (a nemusí) v BIOS SETUPu být.

  Tímto končí první část a příště si probereme zbývající možnosti nastavení

   
  Komentáře k článku
  RSS
  Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
  22.9.2004 08:53:39   0.0.0.xxx 7566
  Ahoj,
  Mam zakladni desku MSI KT4AV a mel na ni osazen procesor AMD Athlon XP2000+. Rozhodl jsem se pro vykonejsi procesor a zakoupil boxovany Athlon XP2600+. Problem nastal po vymene procesoru kdy BIOS i Windows XP stale hlasi rychlost a typ procesoru Athlon XP2000+,nahral jsem tedy novy BIOS(ikdyz v manualu k zakladni desce je uvedeno ze podporuje procesory az Athlon2800) i preinstaloval windowsXP,ale problem se nevyresil a stale vse ukazuje na Athlon2000+. Nevite kde by mohla byt chyba? Vadny procesor? Diky
  22.9.2004 09:22:52   0.0.0.xxx 6760
  Zkontroluj si procík, jestli ti daly správnej (fyzicky). Náhoda je blbec a může se i stát, že když ty procíky dáš vedle sebe, tak tam jednoduše vrátíš ten původní a o novým si myslíš, že je to ten starej. Pokud si dal správnej a deska má procesor nastavenej na automatický rozpoznávání a stejně ho nenajde, nastav tam ty parametry prostě natvrdo. Napětí je na procíku, násobič si spočítáš a FSB snad víš, cos kupoval.
  22.9.2004 09:35:02   0.0.0.xxx 7162
  Najdi v BIOSu Tvé základní desky hodnotu 133, nevím přesně, jak to má právě KT4AV, ale bude tam napáno CPU FSB, nebo něco podobného, změň to na 166, ulož a restartuj a máš to tam. Nebo jestli jsi z Jihlavy, tak se se mnou zkontaktuj a já ti to spravím.
  22.9.2004 09:48:20   0.0.0.xxx 6461
  Moc se mi clanek libi. Konecne trochu vim, co je to casovani pameti. Pro me to bylo velice informativni.
  Jen takovych claneku vic. :-)
  22.9.2004 10:19:36   0.0.0.xxx 6061
  to je ono takhle to ma delane i epox taky musim dat rucne fsb
  22.9.2004 10:26:39   0.0.0.xxx 6359
  Diky moc vsem..zmenil jsem FSB v BIOSU na 166 a uz jede procesor spravne..jeste jednou dik
  22.9.2004 11:09:36   0.0.0.xxx 5859
  Zaujíma ma, aká je pravda o existencii či výhodách funkcie PCI Bus Parking pri čipsete VIA KT600 (VT8237). Texty Vladimíra Vylíčila skončili minulý rok pri nastavovaní KT400, potom sa záhadne odmlčal.
  Je funkcia prítomná aj v čipsete KT600? Nastavuje sa rovnako ako pri KT400? Má to nejaké praktické uplatnenie, alebo to bola iba novinárska kačica?
  22.9.2004 11:13:04   0.0.0.xxx 6167
  Precetl jsem si jen odstavec o ROM/EEPROM/FLASH/CMOS a udelalo se mi mdlo - takovou snusku nesmyslu jsem uz dlouho necetl.

  BIOS mozna kdysi bejval v ROM, ale s takovym pocitacem jsem se snad ani nesetkal. Uz 286, ktery se mi dostaly do ruky, pouzivaly EPROM (maze se UV zarenim - poznate je podle okynka, kterym je videt chip). Pak se preslo na pameti typu FLASH, coz jsou elektricky mazatelny pameti.
  Tzv. CMOS pamet neni EEPROM, ale obycejna staticka RAM zalohovana baterkou.
  EEPROM se sice na boardech obcas pouzivaji (v seriovym provedeni pro uchovavani konfigurace sitovy karty, pokud je onboard), ale beznej uzivatel s nima neprijde do styku.
  22.9.2004 11:46:35   0.0.0.xxx 6360
  lehký výtah "BIOS.. stará se ve svém principu o komunikaci a hardwaru a softwaru... který předává posléze dál operačnímu systému " No možná by nebylo na škodu zmínit os typu Windows si berou info o diskách přímo (mimo bios) (na starých strojích s limitem (mp3 přehrávač alá PI nabutovat z malého disku a pak schroupnou i tu nějakou 60 GB ikdyž má limit 8GB nebo 20GB). Jinak dobrý...
  22.9.2004 11:47:46   0.0.0.xxx 6259
  Tady jsou veskere info o pametech a jejich nastavovani :
  http://www.pctuning.cz/titulnistrana/hardware/procesorypameti/Default.aspx?CatID=200&LayId=2&ArtId=18356
  22.9.2004 11:50:39   0.0.0.xxx 5957
  Hmm, par podstatnejch blbosti v clanku autor pise, ale jako celek se mi ten clanek libil. Musi se to brat jako takovy zakladni seznameni pro zacatecniky s tim, ze par veci se tam najde i pro pokrocile uzivatele.
  22.9.2004 12:07:07   0.0.0.xxx 6256
  PCI Bus parking samozřejmě existuje a také funguje na všech novějších VIA southbridges počínaje VT8235, nastavuje se stejně jako u VIA KT400, ale můžou se vyskytnout drobné odlišnosti. Prostě hodně záleží, jak nastavil výrobce desky hodnoty registrů NB/SB. Někdy nestačí nastavení pomocí WPCREDIT, ale musí se tyto hodnoty inicializovat během POST ----> modifikace BIOSu. A uplatnění je veliké hlavně při použití TV-Tunnerů,SCSI řadičů ...
  Mám k dispozici confidental datasheety, ale jsem pod NDA, tak je nemůžu poskytnout.

  Co se týče tohoto článku o nastavení setupu biosu, tak mám rozporuplné pocity, je to na dobré cestě, ale autor se nevyvaroval chyb a nepřesností. Chtělo to s někým zkonzultovat
  22.9.2004 12:12:44   0.0.0.xxx 6058
  Odhodlal jsem se precist dalsi kousek a opet musim korigovat:
  Nevim jak AMI, ale Phoenix neprodava chipy, jen nalepky. Dival jsem se aktualni davku a je na ni napsano "AwardBIOS (c) Phoenix". Ten ilustracni obrazek je chip od Unicore, se kterym nema Phoenix nic moc spolecnyho (je to firma dodavajici upgrady BIOSu vcetne chipu).
  Nevim o zadny velky firme, ktera by si delala BIOSy sama. HP, IBM a Fujitsu-Siemens pouzivaji velice casto PhoenixBIOS, ale modifikujou si ho podle svych potreb, takze vypada jinak - coz ovsem nic nemeni na tom, ze ve strevech je to porad PhoenixBIOS. Soucasnej podil na trhu je asi tak 70% Phoenix+Award a zbytek pripada na AMI, Insyde, GenSw a ostatni.

  BTW - AwardBIOS jsem nikdy "nepožíval" :-D
  22.9.2004 12:19:56   0.0.0.xxx 6260
  Proč všichni tupci pořád od sebe opisují nastavení AMI biosu když většina desek je s biosem AWARD to zkutečně nechápu.
  22.9.2004 12:28:20   0.0.0.xxx 6059
  "VideoBIOS Shadow" a vubec vsechny "XXXX shadow" v soucasny dobe nemaji vyznam a je jedno, jak je nastavite. PCI a AGP karty maji shadow vzdycky zapnutej. Shadow ma smysl jen pro ISA karty, kdy jeho zapnutim vyrazne urychlite pristup k BIOSu dany ISA karty.
  "System BIOS Cacheable" rozhodne NENAHRAVA BIOS do cache a neni podobnej shadow. Pouze umoznuje, aby se cast pameti, ve ktery je umistenej BIOS, cachovala (kešovala?). Zapnutim muzete urychlit POST, vypnout jsem to musel jen kdysi na 386, kdy jinak nefungovala floppy. O zadny misto v cache zapnutim tyhle volby neprijdete a ve Windows je jedno, jak je tohle nastaveno.
  22.9.2004 15:07:42   0.0.0.xxx 5859

  Vladimír vylíčil sa svojho času s každým dohadoval, že na zapnutie funkcie PCI Bus Parking stačí, aby boli registre 75h a 76h nastavené na 08h a 50h. Vraj iba a len vtedy funguje táto funkcia.


  Je to pravda? Funguje to tak aj v prípade KT600? Nie je to nebezpečné (napr. chyby prenosu a podobne)?


  Osobne som žiadny rozdiel pri testovaní nezistil.

  22.9.2004 15:14:45   0.0.0.xxx 5961
  Chlapče, měl bys trochu zabrousit do technologie, CMOS je typ unipolární technologie, byla a je i bipolární, to jsou normální tranzistory. EEPROM je určitě dělána cmos technologií a to vnořeným hradlem. Určitě tam není baterka. A naopak všechny současné BIOSy jsou EEPROM neboli elektricky programovatelnou i mazatelnou pamětí
  22.9.2004 15:19:47   0.0.0.xxx 5859
  Pokud zapnete tuto funkci BIOS se Vám nahraje do paměti ( co je to za blbost, že do cache? a do které?), tím se zvýší její rychlost čtení, jelikož paměti EPROM nebo EEPROM jsou na vybavení dat výrazně pomalejší než DRAM popř. SRAM.
  22.9.2004 15:28:57   0.0.0.xxx 5862
  Chtěl bych trochu rozšířit popis POST, jak je patrné z názvu POST se stará ani ne tak detekci zařízení alébrž o testování všech komponentů na bordu. Své výsledky v hexakódu zasílá na předem danou adresu a jsou prostředky PCI karty, které dovedou tuto hodnotu zobrazit a technik je schopen pokud se proces testování zastaví zjistit , kde je chyba, např. paměti, VGA, IDE atd. Seznam těchto kódů je pro AMI nebo Award jiný a na jejich stránkách je možno tyto kódy stáhnout.
  22.9.2004 16:52:09   0.0.0.xxx 5962
  Nikolivek - BIOS Cacheable pouze rika, jestli se ma v oblasti pameti, ve ktery je BIOS, povolit pouzivani cache nebo ne. To, o cem mluvis, je shadow a shadow je vzdycky zapnuty od doby, kdy se zacal BIOS kompresovat, cili asi tak od doby pozdnich 486 a bootblocku.
  22.9.2004 17:44:12   0.0.0.xxx 5960
  O technologiich mam mlhavej prehled a rozdil mezi (C)MOS a bipolarni technologii znam. Pokud se ovsem v clanku o PC rekne CMOS, tak se tim rozhodne nemysli technologie, ale mala (64B-256B) pamet zalohovana baterkou. CMOS se ji rika z me ne zcela jasnejch duvodu, patrne proto, ze ta puvodni MC146818A ma v datasheetu na kazdy strane asi tak dvacetkrat napsano CMOS - Motorola asi byla na svoji CMOS technologii pred tema dvaceti lety velice pysna :-)

  Flash jsou specialni variantou EEPROM - presneji receno jsou elektricky mazatelny, takze patri do kategorie EEPROM, ale dneska je zvykem pouzivat oznaceni EEPROM pro neco jinyho. Flash maji odlisnou vnitrni konstrukci a z hlediska programatora se lisi hlavne v tom, ze neni mozny mazat jednotlivy byty, zatimco u toho, cemu se dnes rika EEPROM, to mozny je. EEPROM existujou v seriovym a paralelnim provedeni a typicka je pro ne mala kapacita - v praxi jsem se setkal s maximalne 64KB. Nakolik vim, tak pro BIOS se nikdy EEPROM nepouzivaly, pouze EPROM nebo flash (a kdysi davno asi i ROM).
  Nicmene souhlasim s tim, ze EEPROM jsou vyrabeny nejakou variantou CMOS technologie :-)
  22.9.2004 19:37:24   0.0.0.xxx 5958
  K čemu je tento přepínač? Který komponenty komunikuji na Vlinku (jestli to dobře chápu je to nějaká sběrnice chipsetu), protože pokud je disab., běži na 66MHz, pokud enab. tak 133MHz. Dlouho jsem to měl dis. a výkonově jsi nejsem jistý rozdílem.
  ..... aha, teď jsem si našel - schéma chipsetu a je to potrubí mezi N/S bridge. Ale má to nějaký vliv na výkon???
  22.9.2004 20:44:28   0.0.0.xxx 6258
  Koupil jsem si tuhle desku http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=27982
  Vse jsem zapojil ale pri vypisu na obrazovku (primary IDE, Secondary ... atd.) se to vzdy seklo pri checking NVRAM - (podle prírucky Non-Volatile RAM - tj pamet, ktera zustava i po vypojeni proudu). Tak jsem to zkousel restartovat a tak 1 z peti restartu to proslo a ja jsem mohl zkusit nabootovat z CD - dokonce se mi podarilo nainstalovat Windows XP, ale potom se to vzdy zacalo kousat na NVRAM. Takze jsem do Win ani nedostal. Zkousel jsem ruzne veci v biosu - safe, optimized atd. Ale stale nic. Tak jsem vypl PC - clearnul jsem CMOS, vratil jumper zpět - zapnu PC, ale uz mi nenajede ani do Biosu. Monitor se ani nezapne. Nemel nekdo podobny proplem. Kazdopadne to musim jit zitra reklamovat. Ale kdyby nekdo vedel co a jak, popripade nejaky tip. Byl bych velmi vdecny. Diky
  22.9.2004 20:46:03   0.0.0.xxx 6258
  Koupil jsem si tuhle desku http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=27982
  Vse jsem zapojil ale pri vypisu na obrazovku (primary IDE, Secondary ... atd.) se to vzdy seklo pri checking NVRAM - (podle prírucky Non-Volatile RAM - tj pamet, ktera zustava i po vypojeni proudu). Tak jsem to zkousel restartovat a tak 1 z peti restartu to proslo a ja jsem mohl zkusit nabootovat z CD - dokonce se mi podarilo nainstalovat Windows XP, ale potom se to vzdy zacalo kousat na NVRAM. Takze jsem do Win ani nedostal. Zkousel jsem ruzne veci v biosu - safe, optimized atd. Ale stale nic. Tak jsem vypl PC - clearnul jsem CMOS, vratil jumper zpět - zapnu PC, ale uz mi nenajede ani do Biosu. Monitor se ani nezapne. Nemel nekdo podobny proplem. Kazdopadne to musim jit zitra reklamovat. Ale kdyby nekdo vedel co a jak, popripade nejaky tip. Byl bych velmi vdecny. Diky
  23.9.2004 07:55:04   0.0.0.xxx 6158
  Hele a máš zapojenej kromě klasického ATX konektoru i ten 4-pinový hned vedle? Tzn. máš zdroj ATX nebo ATX 12V?
  23.9.2004 08:41:49   0.0.0.xxx 5959
  Samozrejme ze mam :-)
  23.9.2004 10:33:44   0.0.0.xxx 5858
  Vladimír vylíčil (alebo Spec...?) sa svojho času s každým dohadoval, že na zapnutie funkcie PCI Bus Parking stačí, aby boli registre 75h a 76h nastavené na 08h a 50h. Vraj iba a len vtedy funguje táto funkcia.
  Je to pravda? Funguje to tak aj v prípade KT600? Nie je to nebezpečné (napr. chyby prenosu a podobne)?
  Osobne som žiadny relevantný rozdiel po nastavení týchto registrov pri testovaní nezistil.
  23.9.2004 12:30:54   0.0.0.xxx 5858
  posranej soltek ;-((
  23.9.2004 13:46:20   0.0.0.xxx 6056
  problem s nastavovanim a ladenim BIOSu je len jeden a to, ze neni nikde poriadne popisany! tym narazam hlavne na tie "manualy" k mainboardom, kde som sa uz stretol aj s tym, ze BIOS obsahoval volby, ktore manual vobec ani nespomenul. ja by som sa chcel spytat, na aku hodnotu mam nastavit spomenuty MPS revision ked sice nemam multiCPU stroj ale P4 s HT (chipset I875P). dalsou zahadou pri tomto chipsete je pre mna tajomna technologia PAT, ktora okrem zvysenia ceny by mala zvysit aj vykon pamatovej komunikacie s CPU nejakymi optimalizaciami). Neni to tak davno ked som cital na podobne zameranom webe, ze zvolenim preddefinovanych hodnot v DRAM settings (Safe/Normal/Fast/Ultra)u Safe/Normal je tato optimalizacia vypnuta a pri Fast/Ultra je zapnuta. dopatral sa niekto k relevantnym info, ktore zrozumitelne popisuju ako PAT funguje a ci sa ozaj vypina/zapina pomocou prednastavenych volieb v BIOSe? nakoniec uz len poznamka, ze pevne verim, ze cosi tak archaicke ako su BIOSy co najskor z modernych motherboardov zmiznu a budu nahradene niecim prepracovanejsim, pretoze je to jedna z najzastaranejsich veci vo vypoctovej technike a znacne brzdi jej vyvoj.


  23.9.2004 15:42:26   0.0.0.xxx 6059
  "Shadow" znamena, ze ROM(dneska spis FLASH) na konkretnich adresach (asi 64KB) zastinuje RAM, ktera pak neni v beznem provozu pristupna. No a protoze pristupova doba ROM je radove delsi nez RAM, tak BIOS pri zapnute volbe shadow obsah ROM zkopiruje do RAM a ROM deaktivuje.

  "Cacheable" znamena, ze konkretni blok RAM se muze pri cteni kopirovat do cache, ktera je jeste mnohem rychlejsi nez RAM. V pripade opakovaneho pozadavku na cteni se nepristupuje do pomale RAM, ale vezme se kopie z cache.
  Moznost vypnout cacheovani je dulezita tehdy, dochazi-li ke zmene obsahu RAM nestandardnim postupem. Procesor pak misto noveho obsahu dostane puvodni kopii v cache.
  23.9.2004 16:49:35   0.0.0.xxx 5957
  na teto adrese je taky nastaveni BIOSU,ale autori OMEGA driveru doporucuji trochu neco jineho nez je na PCTuningu http://www.omegadrivers.net/
  23.9.2004 17:28:07   0.0.0.xxx 6560
  Koupil jsem si na intr starý počítač. Je to pentium 100 mhz. 1, Po vyndání a opětovném nandání pamětí se mi počítač nezapnul, jen pískal speeker.Paměti jsou zasazeny správně, ale fungují jen v jednom ze dvou slotů. 2, Po zresetování biosu(potřeboval jsem se dostat do biosu a on byl zaheslovaný) mi nefunguje hdd,disketovka, ani cd-rom. Zkoušel jsem vyhledat nastavení automatick, ale to nepomohlo a ruční také ne. NEPORADÍ MI NĚKDO? NEMÁTE PODOBNÉ ZKUŠENOSTI?
  23.9.2004 20:44:51   0.0.0.xxx 6058
  Vážený, pokud si chcete podiskutovat o přínosu PCI Bus parking na VIA VT8235/8237 southbridge ve spojení s VT8377/A a novějšími northbridge, tak si o tom rád popovídám. Za tím co jsem napsal si stojím! Mám to odzkoušené na několika deskách a někteří výrobci desek zareagovali na můj req. s PCI Bus parking a nastavili správně dané registry. Bohužel konfigurací je mnoho a někdy nestačí nastvení těchto registrů ve WPCREDIT, protože třeba nejdou korektně změnit a musí se to provést při inicializaci chipsetu po postu. Nebezpečné to není, PCI Bus parking vyhovuje daným specifikacím SFF 8038i v 1.0a
  A to že není efekt poznat je dáno především tím, že v systému není zatížení PCI sběrnice tak vysoké. Zkuste mít v systému LVD SCSI řadič, TV tunner, a 100Mbit a víc síťovku a pak ten rozdíl poznat JE.
  23.9.2004 23:58:43   0.0.0.xxx 5955
  Mozna se mylim, ale nepodporuje deska pouze 333 MHz systemovou sbernici? Athlon XP 2600+ je jiz s jadrem Barton, ktere bezi na 400 MHz. Pokud tedy deska podporuje jen 333, bezi i systemova sbernice na 333 MHz, cili z 2600+ se dostane 2600*333/400 tj. na nejakych "2150+".
  24.9.2004 09:27:14   0.0.0.xxx 5757
  Ehm, samozrejme jsem se spletl, XP 2000+ jede na 266MHz a Barton na 333 MHz..:o)
  8.12.2005 19:26:29   84.242.94.xxx 5757
  Athlon XP 2000+ jede na 133*12.5 = 1666.2 Mhz, mám ho doma a používám.
  24.9.2004 16:12:49   0.0.0.xxx 5657
  Podivej se na nastaveni FSB, bud v BIOSu nebo jumperem na desce. Stary CPU mel 133MHz, novy ma 166. Je pravdepodobne, ze mas stale nastaveno 133, proto novy jede nikoliv na 12,5*166=1833, tj Athlon XP2600+, nybrz na 12,5*133=1666, tj. jako Athlon XP2000+, coz BIOS (spravne) vypise.
  26.9.2004 02:35:05   0.0.0.xxx 5854
  Autore, clanek je pekny, nektere veci jsem dokonce ani neznal, ale zapomel jste tam na jednu dost dulezitou vec. Po stisku kombinace klaves Ctrl+F1 se ve vetsine novych biosu objevi jeste dalsi polozky v samotnem hlavnim menu i na jednotlivych strankach. Dulezite je to zejmena u nastaveni Advanced, kde lze zapnout S.M.A.R.T. funkci pro disk. Z tovarny je nevim proc zasadne vypnuta a kdyz se vam zacne poroucet hardisk, tak SMART vam na uvodni cerne obrazovce da durazne vedet, ze s tim mate neco delat.
  A nebo o tehle utajene funkci v BIOSu take nevite? :-)
  26.9.2004 09:47:04   0.0.0.xxx 5658
  hned v prvych 4 odstavcoch je asi 10 nezmyslov. dalej som necital
  26.9.2004 10:05:37   0.0.0.xxx 5956
  S touto zákl. deskou mám nějaké ty zkušenosti, už jsem na ní pár PC postavil. Osobně používám také Athlon XP2600+ s jádrem Barton, kde musíš v Biosu nastavit frekvenci FSB na hodnotu cca 166 a dále můžeš zkoušet zvyšovat o jednu. Záleží na ostaních komponentách kam až se dostaneš. 166 je základní bezpečná hodnota
  26.9.2004 11:05:31   0.0.0.xxx 6058
  Vypínať SMART na HDD je prasačina, absolutne netuším ako to môže súvisieť s veľkosťou cache na HDD. Prosím autora o zdroje odkiaľ to zobral.
  28.9.2004 15:56:25   0.0.0.xxx 5959
  V clanku je funkcia S.M.A.R.T. popisana. Odkial si prisiel na to, ze je to utajena funkcia?
  28.9.2004 20:32:38   0.0.0.xxx 5959
  Já mám desku od MSI KT4V a ta má k sobě přidaný kit se 4 mi diodami, což je také šikovný nástroj. V podstatě pomocí 4 dvoubarevných led vyjadřuje kód chyby a v manuálu je tato i popsána, rozhodně lepší než pískání.
  28.9.2004 22:20:09   0.0.0.xxx 5958
  no vidim, ze nikto neodpovedal na moju otazku ohladne PAT. tak som zvedavy ci si diskusie na pctuningu citate aj dozadu, pretoze ma velmi zaujima aky popis uvediete pri polozke Performance Mode. ja som na mojej MSI 875P Neo-FIS2R s najnovsim BIOSom testoval aky to ma vlastne vplyv na vykon. pri standardnom casovani, zapnutom SPD a default-nej frekvencii (DDR500) bolo uplne jedno co som tam dal (volby su Slow/Fast/Turbo/Ultra-Turbo) stale som mal rovnaku frekvenciu, casovanie a aj PAT bol stale zapnuty - dokonca aj pri Slow (Bandwidth Efficienty stale na 72%). Ked som zacal menit FSB a system taktit, tak casovanie sa zmenami v Performance Mode VOBEC NEMENILO a PAT bol stale vypnuty. Takze vobec netusim co som tym menil resp. ovplyvnoval. ten BIOS ma cosi ako Dynamic Overclocking - tak to bolo samozrejme disable. Dost mozne, ze Performance Mode funguje len s touto polozkou zapnutou, to som ale uz netestoval. inak nemenil ani casovanie a neovplyvnoval ani PAT. Ma niekto nejaky napad?
  13.10.2004 15:17:46   0.0.0.xxx 6258
  Co tam mam nastavit pokud mam grafiku 128mb
  17.10.2004 03:32:31   0.0.0.xxx 5957
  ahoj, nezapomen, ze pokud chces na teto desce vyuzit efektivni frekvenci pametovych modulu 400mhz a vyse, musis je zapojit do dual channel modu (dvoukanaloveho rezimu)
  27.11.2004 11:13:48   0.0.0.xxx 5756
  Jakej je rozdil mezi ATX a ATX 12V,mam Zakl.desku MSI K7N2 Delta a mam tam 4 pinovy port,mam ho zapojit do PC? a jakej je v tom rozdil mit v Case navic 4 pinovy port?
  15.1.2005 08:20:52   0.0.0.xxx 5957
  Je dobré si stáhnout nový bios?????Chtel bych se zeptat taky mám amd 2200+ ale fsb jede na 133 není to málo???
  8.12.2005 19:08:27   84.242.94.xxx 6064
  Převážná část Vámi napsaných rad jsou jen blábol vášený pane autore. Vůbec neberete v potaz, že každá deska je jiná, každý PC obsahuje zcela odlišné komponenty a tudíž NEEXISTUJE NÁVOD NA OPTIMALNÍ NASTAVENÍ VĚTŠINY BIOSŮ ! Nejste první, ani poslední kdo má snahu poradit ostatním jak si nastavit BIOS, ale musíte uznat že spolehlivý návod nikdy neexistoval a existovat nebude.
  Ty Vaše perličky ohledně BIOS jsou katastrofou. Jediná funkce BIOSU je "smazat" HW rozdíly mezi jednotlivými PC tak, aby se mohl zavést operační systém. BIOS je v podstatě takový základní operační systém, který dále nabízí své funkce, které jsou stejné s libovolnými komponenty. Tudíž já jako programátor se nemusím starat o to, v jakém slotu je grafická karta, kolik má MB, jakou má přenosovou rychlost, jaké do ní má přijít napětí, ... ale pouze využiji funkci BIOS která na ní pošle mnou zadaná data a poté využiji opět funkci BIOS, která mi vrátí odpověď od grafické karty.

  Drtivá většina nastavení BIOS je na každém PC individuální vzhledem k jednotlivým komponentům a základní desce.

  K problematice "Flashovat vs Neflashovat" uvádím : Pokud Vám funguje v PC veškerý hardware tak, jak má (nemám na mysli ovladače) tak BIOS není potřeba FLASHovat.
  Jakmile si pořídíte procesor, který už deska nerozpozná a Váš procesor bude fungovat například na nižší taktovací frekvenci, pak je ten pravý čas pro BIOS-FLASHING.
  Snad veškeří výrobci biosů udávají provedené změny vzhledem k předchozí verzi, to si přečtěte a zjistíte, zda vám vůbec nová verze přinese něco, bez čeho se neobejdete.
  Nemyslete si že flashingem biosu získáte vyšší výkon, protože v drtivé většině případů je výkon zcela totožný.

  Optimální nastavení BIOSU:
  1. Musíte porozumět co která funkce znamená
  2. Když porozumíte musíte experimentovat
  3. Používejte nějaký BENCHMARK a testujte si
  výkon a stabilitu.
  4. Recept na optimální nastavení BIOS nikdy
  neexistoval a existovat nebude !

  Autore, neberte to prosím jako kritiku, ale nemohl jsem si pomoci. Vy nejste jediný, kdo píše takovýto nesmyslný článek, ale věřím že příště už si dáte pozor, než aby jste opět psal nějaký ten recept na optimální nastavení čehokoli. Protože BIOSŮ a DESEK je nezpočet !
  8.12.2005 19:19:37   84.242.94.xxx 6056
  Zporozoval jsem nyní že doporučení některých nastavení je AUTO. Musím zásadně nesouhlasit, protože AUTO je leckdy jen zdrojem problémů. Nespoléhejte na detekční rutiny BIOSŮ a raději si vše pečlivě nastavte manuálně. Je to RYCHLEJŠÍ a SPOLEHLIVĚJŠÍ.

  Např moje deska ASROCK při nastavení AUTO detekuje moji DDR400 KINGMAX jako DDR200.
  Co se týče IRQ tak AUTO je úplná katastrofa, stáhněte si z internetu manuál jménem SYSMAN či TECHELP a nastavte si manuálně vše co můžete. Moje deska toho manuálního nastavení moc neumožňuje a jsem kvůli tomu nešťastný, jak rád bych si přiřadil IRQ pro svou 32 MB AGP grafiku ale ta svině deska mi to nedovolí

  No a na závěr: IRQ pro grafickou kratu má být 10H čili 16 v decimální soustavě, nikoliv 11H jak určil výrobcům ten sk*****ý Microsoft svou věčnou ignorací standardů !
  21.10.2006 23:11:31   89.24.6.xxx 3228
  WWW.KUKU.CZ
  19.1.2007 18:46:59   213.220.195.xxx 4128
  Zapla jsem počítač a při přihlašování se sekl (což bylo v poslední době celkem časté) takže jsem ho normálně resetovala a při startu se mi zobrazilo CMOS Settings Wrong, CMOS memory size wrong. Mám AMD Athlon (tm) MP a WIN XP. Četla sem o resetování CMOS, ale to prý může u některých typů počítače celý problém ještě zhoršit. Prosím, co mám dělat?
  2.5.2007 15:23:20   85.70.25.xxx 4324
  Hi,mám externí dvd mechaniku připojenou přes usb a hlavní problém je v tom, že v biosu nemám bootování z usb..Co s tím?
  29.11.2008 15:24:05   89.102.151.xxx 110
  jak si defergmovat pevny disk aby mi šlo naistalovat xp home 3 prosím potřebuju pomoc

  Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

  3 čtenáři navrhli autorovi prémii: 1.5Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
  Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.