Hlavní stránka Návody Úpravy: modding Casemodding: Airbrush - americký kýč?
Casemodding: Airbrush - americký kýč?
autor: Jan Štěpánek , publikováno 12.11.2008
Casemodding: Airbrush - americký kýč?

O této technice se ve sféře casemoddingu mluví velice často, bohužel v našich končinách není nijak zásadně rozšířena a mnoho informací o ni jsou pořád tabu. V tomto článku se pokusím odkrýt co nejvíce informací a snad i vyvrátím rčení, že airbrush je spíše kýč než umění, což není vůbec pravda. A možná i Váš case bude brzy ozdoben nějakým airbrush dílkem…


Samozřejmě neexistuje pouze jeden typ pistole pro airbrush. Na této stránce si uvedeme základní rozdělení. Největší odlišení je hned úvodem, jež vychází z celkového principu fungování pistole,existují tedy dva typy:

Externí míchání vzduchu a barvy (external mix)

Tyto nástroje pracují na principu fixírky, vzduch proudící tryskou strhává barvu, která je v nádobce před tryskou a rozprašuje ji. Tyto pistole se používají hlavně pro velké plochy, případně přechody. Pro jemnou práci se nehodí. Pistole neobsahuje jehlu, takže zde nefunguje regulace. Proto je dobrá opravdu spíše pro vybarvování ploch. Výhodou je jednodušší čištění, protože barva je oddělena a tím pádem je i snadnější změna stříkané barvy.

Casemodding: Airbrush - americký kýč?

Interní míchání vzduchu a barvy (internal mix)

Takových pistolí je většina. Barva je v nádobce, ze které teče samospádem nebo nasátím a v těle pistole se mísí se vzduchem – tedy princip popsaný ve schématu na minulé straně. Pistole se pak samozřejmě liší velikostí,  průměrem trysky a umístěním nádobky na barvu.

Casemodding: Airbrush - americký kýč?

Pistole s interním mícháním vzduchu a barvy se dále dělí podle umístění nádobky na barvu, jak jsem už výše zmínil. Zde existuje několik typů:

Gravity Feed (gravitační plnění)

Nádobka, jejíž dno je otevřeno přímo do kanálku s jehlou vedoucí k trysce (vhodná pro hustší a těžší typy barev). Je nejčastěji pevně spojena s tělem pistole nebo je dokonce provedena jako prohlubeň. Tyto pistole se využívají především pro nejpřesnější práci a do nádobky je možné nalévat pouze malinké množství barvy (cca. 2ml). Naopak je ale tento typ nejnáročnější na údržbu, opravdu špatně se čistí.

Siphon Feed (sifonové plnění)

Nádobky na principu sifonu, kdy je barva nasávána shora trubičkou uvnitř nádobky. Ideální pro inkoustové nebo hodně řídké barvy, protože nehrozí rozlití barvy. Nádobky mají většinou také větší objem, aby pojaly dostatek barvy na velkou plochu. A také disponují podobnou výhodou jako pistole s externím mísením barvy a vzduchu – nádobky je totiž možné zaměňovat a tímto způsobem rychle měnit odstín barvy. Čištění je také o něco jednodušší.

Casemodding: Airbrush - americký kýč?

Základní airbrush sada - sifonové plnění.

Side Feed (boční plnění)

Nádobka je připojena na boku pistole a může pracovat na obou předešlých principech. Tyto nádobky lze většinou umístit buď na levý, nebo na pravý bok pistole, podle toho, jak nám to vyhovuje. Dělají se i odlišné modely pro leváky nebo praváky. Nádobku lze natočit podle úhlu a sklonu pistole tak, aby se barva nevylila. Tato konstrukce je výhodná k přesné a detailní práci. Navíc umožňuje přímý pohled na předek pistole, což je při práci nespornou výhodou.

A posledním kritériem pro dělení airbrush pistolí je způsob, jakým se mísí vzduch s barvou. Teď už se ale nebavíme o externím nebo interním mísení. Toto dělení již spadá výhradně pod pistole s interním mísením barvy a vzduchu, tento princip má ale několik verzí:

Jednočinné (single action)

Ovládací páčka řídí pouze přívod vzduchu. Přítok barvy je ovlivněn pouze pozicí jehly, mizí tedy možnost plynulé změny poměru přítoku barvy a množství barvy. Tento typ airbrush pistole je poměrně jednoduchý, ale také přesný a spolehlivý. Je vhodný pro začátečníky, kteří s touto pistolí mohou dosáhnout zajímavých výsledků. Lze je také používat pro stříkání větších ploch (tryska s větším otvorem 0,4 - 0,5mm). Jsou vhodné u těch prací, kde je vyžadováno rovnoměrné rozložení barvy a není nutný takový důraz na detail. Jednočinné pistole mají většinou větší trysky a také přítokové kanálky, proto se hodí pro viskóznější a hustší barvy. Některé typy mají alespoň otočný regulátor barvy, jeho použití však nelze aplikovat plynule, takže se musí práce vždy přerušit. Poznáme je podle toho, že ovládací páčka funguje pouze nahoru a dolů, nikoliv dozadu. Cenově jsou však daleko výhodnější, než dvojčinné pistole.

Dvojčinné – jednoduché (double action - single)

Tato pistole se od předchozí liší právě přidáním plynulé regulace poměru přítoku a množství barvy. Předností je především vysoká přesnost a jednoduchá obsluha.

Nezávislé – dvojčinné (double action)

Nejlepší a také nejrozsáhlejší typ pistole. Ovládací páčka funguje ve dvou směrech - stlačením dolů ovládáme přívod vzduchu a posunem dozadu přítok barvy. Zároveň lze oba směry kombinovat, čímž lze dosáhnout nejrůznějších poměrů míšení vzduchu a barvy. To dovoluje i plynulé vytváření různě tlustých a různě průhledných čar a ploch bez zastavení pohybu. Double-action zaručují maximální kontrolu paprsku barvy vycházejícího z trysky. Nástřik je velmi přesný s perfektními výsledky. V těchto pistolích je často používáno jemných trysek, je tedy nutné používat hodně naředěné barvy. Obsluha tohoto typu je asi nejnáročnější a vyžaduje určitou zkušenost a cvik.

Casemodding: Airbrush - americký kýč?

Pokud se ale bavíme o typech airbrush pistolí, nesmíme také zapomenout na standardní lakýrnické pistole (třeba i v menším provedení). Ty jsou k práci s airbrush totiž také potřeba. Při této technologii nanášíme barvu v několika vrstvách. Jejich počet se mnohdy vyšplhá až k desítkám, proto by výsledek mohl působit značně kostrbatě a nerovnoměrně. Navíc by byl v některých případech i dosti náchylný k poškození a proto se vždy hotová práce zastříkává vysoce odolnými bezbarvými laky. K jejich aplikaci již ale nelze využít airbrush pistolku, proto na řadu přichází standardní lakýrnická pistole. Tu můžeme samozřejmě někdy použít i pro stříkání větších ploch barvou. Použití už záleží na okolnostech, ale musel jsem zde zmínit i tento typ. Zde nemá cenu rozepisovat, jaké typy existují. Opět se můžeme setkat s pistolemi vzduchovými nebo elektrickými, ale také s externím anebo interním mísením barvy a vzduchu. Nejčasněji jsou používány vzduchové pistole s interním mísením barev s nádobkou umístěnou nahoře na pistoli. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
724 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 360.4Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.