Hlavní stránka Návody Úpravy: přetaktování Athlon XP - kompletní návod na změnu násobičů
Athlon XP - kompletní návod na změnu násobičů
autor: Orel Petr , publikováno 29.5.2003
Před nějakou dobou jsem přinesl návod na přepnutí násobičů z přemapované sady do sady standardní. Celý problém se tehdy týkal procesorů Thoroughbred a Barton u kterých uživatel chtěl zvýšit frekvenci FSB a snížit násobič, ale deska to neuměla. Dnes je situace poněkud odlišná - velice oblíbený je model 1700+ s násobičem ze standardní sady a řada lidí by naopak potřebovala přepnout násobiče do sady přemapované, protože jejich postarší deska nezvládne vysoké frekvence FSB. Ba dokonce řada lidí by potřebovala návod, jak změnit násobič i na desce, která to vůbec nepodporuje. I na to je v tomto článku návod. {mospagebreak title=Známá fakta}

Známá fakta

Již minule jsem mluvil o tom, že původní procesory Duron a Athlon pro socket A uvedené v létě roku 2000 používaly pro nastavování násobiče můstky - malinké kontakty umístěné na pouzdru procesoru. Po vyrobení byl procesor otestován na stabilitu na určitých frekvencích a podle výsledků těchto testů se některé můstky přepálily, čímž procesor získal informaci, na jaké že frekvenci má běžet.

Athlon XP - kompletní návod na změnu násobičů
Schéma můstků pro procesory Duron "Spitfire" a Athlon "Thunderbird"

Na procesoru tehdy existovaly sady můstků L3 a L4, které určovaly, jaká bude hodnota na čtyřech vodičích. Přeřezáním jednotlivých můstků se nastavilo, zda na vodiči bude napětí (stav označovaný jako High nebo ve zkratce Hi) nebo zda tam žádné napětí nebude (stav označovaný jako Low nebo ve zkratce Lo). Podle kombinace hodnot napětí / žádné napětí na jednotlivých vodičích procesor poznal, který násobič má použít. Vodiče byly čtyři, proto počet násobičů byl dvě na čtvrtou čili šestnáct (od 5x do 12.5x v krocích po 0.5x).

S příchodem procesorů Athlon XP s jádrem Palomino a především pak s příchodem procesorů Athlon XP Thoroughbred a Barton přestalo stačit množství šestnácti násobičů. Rychlé procesory běžící na vysokých frekvencích a s relativně nízkou frekvencí FSB potřebovaly vyšší násobiče než nabízela původní specifikace od 5x do 12.5x.

Athlon XP - kompletní návod na změnu násobičů
Schéma můstků pro procesory Thoroughbred a Barton

Inžinýři v AMD vyřešili situaci poměrně jednoduše - ke čtyřem vodičům určujícím násobič přidali ještě jeden. Celkový počet násobičů se tak zvýšil na dvě na pátou čili třicet dva. Mírně se při tom změnilo uspořádání můstků.

{mospagebreak title=Stavy na můstcích}

Pokud ještě někoho stále zajímá, jak měnit násobič na starých procesorech Duron a Athlon, nechť si vyhledá starší články (nyní na Živě.cz). Zde se chci zabývat především dnes aktuálními a populárními procesory Thoroughbred a Barton a o těchto starých procesorech mluvit nebudu - minimálně z toho důvodu, že by to mohlo některé čtenáře zmást.

Počet můstků a standardní hodnoty

Na předchozí stránce jsem tvrdil, že procesory Thoroughbred a Barton používají k určení násobiče pět vodičů.

Athlon XP - kompletní návod na změnu násobičů

Toto je fotka procesoru Barton 3000+, který používá násobič 13x. Stavy se určují na můstcích L3.

Athlon XP - kompletní návod na změnu násobičů

Standardně je na vodič přivedeno napětí (hodnota High). Pokud je však můstek L3 spojený, je vodič propojen se zemí, všechen proud proteče do země a nastavení se tak změní na Low. V případě že je můstek rozpojen, nic se nemění a nastavení zůstává na High. V našem příkladu jsou pro násobič 13x tyto hodnoty:

vodič 0 vodič 1 vodič 2 vodič 3 vodič 4
Lo Lo Hi Lo Hi

Z výše uvedeného plyne, že spojováním popř. rozpojováním můstků L3 je možné spolehlivě nastavit násobič a bude to tak fungovat v každé základní desce - násobič se totiž určuje čistě vnitřně na pouzdru procesoru, deska nehraje žádnou roli.

{mospagebreak title=Ovlivňování přes desku}

Řezání a spojování můstků je v praxi velmi složité - můstky jsou mikroskopické a často dost pevné (jsou ze zlata). Aby toho nebylo málo, mezi v továrně přeřezanými můstky jsou někdy velké díry, které se napřed musí zacelit - můstky se totiž řežou laserem, který k nim není příliš šetrný. Při manipulaci dále hrozí poškození okolo vedoucích spojů mezi čipem a piny. Celkově je manipulace s můstky velmi problematická a nedoporučuji jí.

Ovlivnění přes desku

Již v minulosti se ukázalo, že nastavení násobičů přes úpravu můstků není nezbytně nutné, že celý problém se dá vyřešit mnohem snadněji přes základní desku.

Athlon XP - kompletní návod na změnu násobičů
Propojení pinů BP_FID u procesorů Thoroughbred a Barton

Vtip je totiž v tom, že ony vodiče jsou prostřednictvím pinů vyvedeny ven - je tak možné je přes tyto piny vcelku snadno ovlivnit.

Protože u původních procesorů Duron a Athlon se násobič určoval čtyřmi vodiči, tak také navenek byly klíčové čtyři piny. Tyto piny nejsou v dokumentaci zmíněny jako někam zapojené, je u nich napsána zkratka NC - Not Connected (s ničím nepropojeno - jinými slovy "na ozdobu").

U procesorů Thoroughbred a Barton určuje násobič vodičů pět, proto i klíčových pinů je pět. Na obrázku výše jsou znázorněné - otočíte-li procesor tak, aby vlevo byly oba "ustřihnuté" kraje, bude oněch pět pinů poblíž chybějícího pinu vpravo nahoře.

Athlon XP - kompletní návod na změnu násobičů

Z obrázku je vidět, který pin ovlivňuje který vodič. Pin BP_FID[0] je propojen s vodičem nejvíce vlevo, pin BP_FID[4] naopak s tím nejvíce vpravo.

Protože zapojení pinů na jednotlivé vodiče je stejné jako u původních procesorů Duron a Athlon, platí pro změny násobičů stejné kombinace jako u těchto procesorů - jedinou výjimkou je stav na posledním vodiči (pinu), který staré procesory nemají, tudíž se podle něj ani neřídí. Blíže k tomu na další stránce.

Podmínkou propojení pinů BP_FID s vodiči určujícími nastavení násobiče jsou spojené můstky L1. Některé procesory mají tyto můstky z továrny přepálené, proto u těch změna na základní desce nevyvolá žádnou odezvu! U těchto procesorů je pak nutné buďto spojit můstky L1 nebo provádět úpravu násobičů přímo na L3.

Jak změnit hodnotu pomocí pinů

Změna hodnot vodičů pomocí pinů BP_FID je jednoduchá - buďto k pinu přivedete napětí nebo ho spojíte se zemí.

Athlon XP - kompletní návod na změnu násobičů

Na obrázku jsem vyznačil důležité piny v okolí. Žlutou jsou označeny BP_FID, které jsou napojeny na vodiče určující násobič.

Červená barva označuje piny Vcc - napájení procesoru. Napětí na těchto pinech je podle toho, jak si ho nastavíte nebo podle detekce - v případě procesorů Thoroughbred standardně 1.5, 1.6 nebo 1.65V, v případě Bartonu 1.65V. S jedním z těchto pinů propojte jeden BP_FID v případě, kdy na tomto konkrétním BP_FID potřebujete hodnotu High.

Modrá barva značí piny Vss - uzemnění. S jedním z těchto pinů propojte jeden BP_FID v případě, kdy na tomto konkrétním BP_FID potřebujete hodnotu Low.

Množství energie takto dodané přes propojení pinů je dostatečné na změnu hodnot na vodičích bez ohledu na aktuální stav můstků L3.

Bezpečnost

V žádném případě nespojujte piny Vcc s piny Vss! V takovém případě by došlo ke zkratu a procesor i základní deska by mohly být poškozeny (nehledě na to, že takto vyzkratovaný procesor by se patrně ani nezapnul).

Nespojujte piny jiné než označené na obrázku výše. Co jsem nezakreslil, jsou buďto nezapojené (Not Connected) piny nebo piny určené ke speciálním účelům. Tyto mohou mít i nebezpečně vysoké napětí, které by procesor mohlo poškodit.

Pokud to nebude nezbytně nutné, nespojujte ani víc než dva piny zároveň - např. jeden BP_FID s více Vcc. Čím méně pinů Vcc zatížíte dalším odběrem proudu, tím lépe. A čím méně energie do BP_FID pošlete, tím také lépe.

Nespojujte piny BP_FID s externími zdroji napětí - baterie, konektor ze zdroje atp. Vysoké napětí (nad 1.85V) by mohlo procesor vážně poškodit.

Pokud možno nepropojujte piny BP_FID s kostrou počítače (s case). Tímto se pin uzemní stejně jako při spojení s Vss, nicméně některé skříně nejsou dobře uzemněné a probíjí!

{mospagebreak title=Konfigurace můstků - nastavení}

Násobič tedy určuje hodnota High (napětí) či  Low (žádné napětí) na pěti vodičích. Kombinace jsou tyto:

Athlon XP - kompletní návod na změnu násobičů

Standardní sadou zde nazývám ty násobiče, které byly definovány s dnes již téměř tři roky starými procesory Duron a Athlon. Tyto procesory používaly k nastavení násobiče pouze čtyři vodiče, v tabulce 0 až 3. Máte-li tento starý procesor, čtvrtý vodič není vůbec určující.

U novějších Thoroughbredů a Bartonů poslední vodič hraje podstatnou roli.

Athlon XP - kompletní návod na změnu násobičů

Změnou jeho stavu na High (přivedení napětí) se procesor přepne do horní sady (tu staré procesory Duron a Athlon neznají). Pozor na to, že v horní sadě nejsou dvě kombinace vůbec definované a pokud procesor narazí na tyto nastavení, nebude vědět, jaký násobič nastavit (a tudíž se ani nespustí). Jedná se o hodnoty:

Lo - Lo - Lo - Lo - Hi (jako původní násobič 11x, avšak s posledním vodičem na High)

Lo - Hi - Lo - Lo - Hi (jako původní násobič 12x, avšak s posledním vodičem na High)

Toto způsobuje problém především při změně násobičů u procesorů 1700+ a 1900+. Ty jsou standardně nastaveny jako 11x 133, resp. 12x 133, čili přepnutí pouze posledního vodiče na stav high povede k tomu, že procesor nenaběhne.

{mospagebreak title=Příklady}

Příklady

Zde uvedu některé příklady, které by mohly pomoct těm, kteří dosud nepochopili, o čem mluvím. Vždy budu uvádět dvě varianty - a) je úprava přímo na můstcích procesoru, b) je úprava na desce přes piny BP_FID. Varianta b) je snadněji proveditelná, nebude však fungovat v případě přerušených můstků L1. Varianta a) bude fungovat vždy.

1. Změna z násobiče 13x na 5x

Máme procesor s násobičem 13x a chceme 5x. Z tabulky vyčteme hodnoty vodičů:

  vodič 0 vodič 1 vodič 2 vodič 3 vodič 4
13x Lo Lo Hi Lo Hi
5x Lo Lo Hi Lo Lo

Násobiče se liší pouze hodnotou u vodiče 4.

a) Změna pomocí můstků L3

Athlon XP - kompletní návod na změnu násobičů

Stačí spojit poslední můstek a hodnota bude Low.

b) Změna na pinech BP_FID

Athlon XP - kompletní návod na změnu násobičů

Pin BP_FID[4] propojíme se zemí - na obrázku je jedno z možných řešení, nikoliv jediné.

2. Přetaktování 1700+ na 2100+

Chceme změnit procesor 1700+ standardně běžící jako 11x 133 MHz na 2100+, což je 13x 133 MHz.

  vodič 0 vodič 1 vodič 2 vodič 3 vodič 4
11x Lo Lo Lo Lo Lo
13x Lo Lo Hi Lo Hi

Bude potřeba změnit dvě hodnoty - na vodiči 2 a na vodiči 4. Obě z Low na High.

a) Změna pomocí můstků L3

Athlon XP - kompletní návod na změnu násobičů

Rozpojíme prostřední a krajní můstek. Hodnota se přepne na High.

b) Změna na pinech BP_FID

Athlon XP - kompletní návod na změnu násobičů

Pin BP_FID[4] propojíme s napětím, pin BP_FID[2] taktéž.

3. Přetaktování z 1700+ na 2400+

Chceme změnit procesor 1700+ standardně běžící jako 11x 133 MHz na 2400+, což je 15x 133 MHz.

  vodič 0 vodič 1 vodič 2 vodič 3 vodič 4
11x Lo Lo Lo Lo Lo
15x Lo Lo Lo Hi Hi

a) Změna pomocí můstků L3

Athlon XP - kompletní návod na změnu násobičů

Rozpojíme poslední dva můstky.

b) Změna na pinech BP_FID

Athlon XP - kompletní návod na změnu násobičů

Pin BP_FID[4] propojíme s napětím, pin BP_FID[3] taktéž.

{mospagebreak title=Otázky a odpovědi}

Otázky a odpovědi

Protože i po mém minulém článku spousta lidí nechápala, jak má co nastavit, chtěl bych zde zveřejnit odpovědi na vaše otázky. Některé otázky jsem vymyslel podle reakcí, které jsem zaslechnul minule. Další můžete připsat do diskuze pod článkem.

Q: Mám procesor 1700+, když změním hodnotu na posledním vodiči, systém nenajede.

A: Změnou posledního pinu z Low na High se v tomto případě změní nastavení na Lo - Lo - Lo - Lo - Hi. Procesor pro tyto hodnoty nemá definovaný žádný násobič. Problém vyřešíte změnou alespoň ještě jednoho vodiče.

Q: Moje deska podporuje změnu násobiče, avšak nenabízí všechny násobiče, ale jen některé. Co je špatně?

A: Základní deska byla koncipována pro změnu pouze čtyř vodičů - těch definovaných v v původních procesorech Duron a Athlon. Procesory Thoroughbred ale používají vodičů pět. Takováto deska umožní pouze změnu násobičů v rámci standardní nebo přemapované (horní) sady (podle nastavení krajního můstku L3), nikoliv však změnu mezi sadami. Při přetaktování postupujte tak, že vodiče 0 až 3 nechte změnit deskou (nevšímejte si jich) a ručně upravujte hodnotu na vodiči č. 4.

Q: Které procesory jsou odemčené?

A: Pojem "procesor je odemčený" je v případě Athlonů značně nepřesný. Všechny procesory Athlon a Duron umožňují změnu násobiče úpravou můstků L3 (u starších čipů ještě i L4), některé však nejdou ovlivňovat přes piny BP_FID. Důvodem je, že některé čipy mají přerušené můstky L1, které propojují piny BP_FID s vodiči určujícími násobič. Jedná se především o procesory Palomino, Durony a některé Thunderbirdy. Novější Thoroughbredy a Bartony by měly mít L1 spojené, do budoucna však nelze vyloučit, že i tyto čipy budou mít L1 rozpojené.

Q: K čemu jsou můstky L12 a L5 umístěné pod L3 ?

A: Původně jsem se domníval, že tyto sady jsou nějak spojené s L3 a určují násobič. To ale není pravda. Význam všech pinů neznám, údajně však můstek úplně vpravo na L5 určuje, zda je procesor Athlon XP nebo Athlon MP (spojený = MP, rozpojený = XP). Některé piny v soustavě L12 slouží k detekci frekvence FSB, na které by procesor měl běžet.

Závěr

Závěrem mohu snad jen popřát hodně štěstí a varovat, že úpravy zde zmíněné nemusí vždy fungovat (nebyly testovány všechny) a pokud něco provádíte, činíte tam na vlastní riziko. Já ani redakce neručíme za případné škody.

 

Eagle

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
29.5.2003 00:10:20   0.0.0.xxx 99
A neexistuje treba zpusob, jak odemknout vsechny multiplikatory od 13.0x najednou? Je tezke odhadnout, na jake frekvenci bude CPU jeste stabilni :/
29.5.2003 05:01:39   0.0.0.xxx 88
Perfektní článek, ale proč až teď??

Jinak správně je "uzemnění".
29.5.2003 07:46:43   0.0.0.xxx 88
Dobrý článok, ale pre majiteľov novších dosiek s čipsetmi VIA KT333, KT 400 a asi aj NFORCE mám lepší a jednoduchší tip. Normálne Athlon XP 1700+ bezí na 133x11. Dosky s uvedenými čipsetmi umožňujú nastaviť FSB na 166MHz. Tak kľudne zapnite procesoru FSB 166, Athlon bude bežať na 166x11=1826. Razom získate Athlon 2200+. Mne to zatiaľ fungovalo na všetkých Athlonoch 1700+, čo som mal v rukách. Netreba meniť napájanie procesora. Skrátka to zapnete a beží to. Ide to robiť aj s Athlonom 1900+, tak získate Athlon 2300+. Mám odskúšaný aj jeden Athlon 2000+. Samozrejme musíte mať pamäte DDR333 alebo DDR400. Navyše tak zosynchronizujete FSB procesora a takt pamätí, čo spôsobí tiež nárast výkonu. Navyše, keďže sa jedná o štandartnú frekvenciu FSB, všetky násobiče sú korektne nastavené. Komu sa to máli, môže ešte skúsiť mierne zvýšiť FSB, mne sa to podarilo na 175x11=1925MHz reálnej frekvencie. Je to výborne stabilné a rýchle.A hlavne bez akýchkoľvek zásahov do dosky či procesora.
Samoozrejme, kto má špeciálnu dosku, ktorá umožňuje taktovanie, má aj iné možnosti. Toto som robil na najlacnejších doskách od QDI a ECS.
29.5.2003 07:58:47   0.0.0.xxx 78
Ja na Epoxu 8k3a+ muzu menit FSB akurat se tusim zveda i fsb na pci a agp tusim takze kdybych dal 166FS tak to urcite nepojede)
29.5.2003 08:11:54   0.0.0.xxx 87
Kvůli tomuhle ten článek určitě napsán nebyl, protože 1700+ jde taktovat mnohem víc, než umožňují mnohé desky. Já jsem nataktoval na MB GA7VAXP jen na FSB 170x12,5, reálně to jede na 2124,8, což je 2600+ a výš nemůžu, protože nejde oddělit PCI/AGP od FSB, takže na 172 už to tuhne. Pomocí postupu, který byl popsán, můžu jít až na samou mez procesoru, co pojede a co uchladím. Proto jej označuji za "perfektní".
29.5.2003 08:15:12   0.0.0.xxx 97
Domníval jsem se, že po posledním článku bude už zcela evidentní, jak přepínat násobiče drátováním. A nestalo se, vymyslet příslušné kombinace umělo jen málo hrstku lidí. Proto tento článek má (pořád ještě) význam.
29.5.2003 08:29:57   0.0.0.xxx 88
na fsb166 budes mit na pci/agp opet standartni hodnoty, nestandartni mas jen pri fsb 101-132, 134-165, a 167+, ver mi ja ji mam taky:-)
29.5.2003 08:45:00   0.0.0.xxx 99
Ahoj, vtip je práve v tom, že pri FSB 166 sa znovu nastavia správne násobiče na PCI a AGP, pretože 166 MHz je znovu štandartná hodnota, ktorú používajú napr. nové Bartony!!!

Práve preto to funkguje OK.
29.5.2003 08:47:11   0.0.0.xxx 108
Áno, článok je perfektný, ja som chcel len poukázať na to, ako to ide úplne jednoducho a ako to môžu spraviť aj laici. V mnou popísanom postupe naozaj nie je čo pokaziť a je to jednoduché. Strop tým samozrejme nedostiaheš, ale aj tak získaš výborný prírastok výkonu - temer 500MHz naozaj stojí za to. Nie?
29.5.2003 08:57:39   0.0.0.xxx 89
Pokud chcete taktovat tak si kupte Boxovaný athlon 1700+ 1800+ nebo 1900+ mají odemknuté násobiče už z výroby mám je koupené z LEVI a dal jsem to do desky Aopen A7N8X Nforce2 a bez jakýchkoliv úprav stačí v biosu měnit násobič nebo frekvenci a beží to, jediné co člověk musí přepnout je poslední z můstků L3 pokud chce násobič nad 12.5 jinak to běží nádherně, mám 1800+ na 2500+ a to jsem nemusel ani sundat chladič z procesoru.
29.5.2003 09:04:07   0.0.0.xxx 98
Nějak se mi nepodařilo najít ten článek na živě.cz a tak se ptám tady: jak přetaktovat pomocí násobičů durona 1300?
29.5.2003 09:10:58   0.0.0.xxx 107
Duron 1300 je již Morgan a ten používá jiné zapojení můstků (předpokládám podobné jako Thoroughbred). Proto konkrétní nastavení neporadím (a není ani v původním článku). Ale... spojte můstky L1 a pak si zkuste pohrát s BP_FID, ono to určitě něco udělá - možná je zapojení stejné jako u Thoroughbredu (= zkuste změřit hodnotu na BP_FID[4], to něco napoví). Stejně ale taktovat Duron 1300 nemá moc smysl, víc než 1400 MHz z něj asi nedostanete.
29.5.2003 09:20:18   0.0.0.xxx 97
Jde o to, že pokud snížíte násobič a zvýšíte FSB, tak se vám zvýší i frekvence pamětí a (pokud nemáte PQI) získáte tím mnohem větší přenosovou rychlost paměti a tím i VÝKON. Z toho plyne, že 1700+ s pamětí na 266MHz pojede pomaleji než 1700+ s třeba 300MHz paměti. a vo tom to je
29.5.2003 09:37:10   0.0.0.xxx 77
Jago má pravdu - starší desky umí spolehlivě FSB pouze 266 MHz a při vyšších je riziko poškození pevných disků, nefunkčních USB atp. v důsledku přetaktovaného south bridge a AGP / PCI. I relativně ne až tak staré desky umí často pouze FSB 333, s kterou se dostanete maximálně 2083 MHz. Přepínání násobičů je tak v některých případech nutnost.
29.5.2003 09:38:34   0.0.0.xxx 88
Akurat mam CP 2000+ palomino jeste? nevim zjistim) mas mejl?:-)
29.5.2003 10:33:05   0.0.0.xxx 108
Z toho co jsem si přečetl jsem pochopil že když budou spojeny můstky L1, tak se dá na desce nastavovat jakejkoli násobič. Proč je kolem toho takovej keců?
29.5.2003 10:34:36   0.0.0.xxx 109
HADES mozno chce zvysit FSB a preto musi znizit multiplikator
29.5.2003 10:34:51   0.0.0.xxx 810
Já mám box. 2100+ (AUIHB) a je taky odemčená. Ale stejně jsem jen zvedl FSB na 166, takže jsem to ani nevyužil:-)
29.5.2003 10:40:36   0.0.0.xxx 99
Mám ABIT KG7(AMD761) a tam je změna násobiče taky nutnost. Všechno - procesor, paměti, pci, agp - běží synchronně, takže přes 140(280) MHz se nedostanu. Mám procesor 2400xp a jede max 2130 MHz jen změnou fsb. Tenhle článek mě inspiroval a večer jdu spojovat ostošest. :-D
29.5.2003 10:42:40   0.0.0.xxx 89
Přečtěte si to ještě jednou, třeba to pochopíte.
29.5.2003 10:48:28   0.0.0.xxx 88
protože spojit L1 neni taková sranda.
29.5.2003 10:52:22   0.0.0.xxx 99
Bylo by možná lepší kdyby tady byl článek o tom, jak nastavit napětí na CPU tak na 2V. Nebo aspoň jak u procesorů odemknout rozmezí napětí ve kterých se mohou pohybovat, protože když dám do desky jinej procesor (jinej tip) tak se toto rozmezí hodně hýbe. Možná by bylo záhodno přijít na to, který můstek zabezpečuje autodetekci napětí jádra. (se zničením CPU na mě nechoďte).
29.5.2003 10:53:52   0.0.0.xxx 1412
Máte už někdy zkušenosti taktováním Bartona ? 2500+ je za pár korun, tak by mě zajímalo kolik tak snesou nebo jestli bude lepší zůstat u XP taktovaneho na 2166MHZ/166FSB.
29.5.2003 10:57:08   0.0.0.xxx 76
jak ukončit upozornění na příspěvky? Nějak to tady nevidím.
29.5.2003 10:59:39   0.0.0.xxx 87
Které piny jsou VID, jsme zveřejňovali již v článku o přetaktování původního Duronu a Athlonu. Nepředpokládám, že se něco změnilo, jen asi můstky budou jinak značené. Napětí 2V je vyloučeno, specifikace je od 1.1 do 1.85V - vyšší napětí je tedy otázkou jen desky samotné, určitě to nelze zařídit přes autodetekci.
29.5.2003 11:07:57   0.0.0.xxx 910
Jak tedy nastavit na athlonu XP s novým jádrem 1.85V, když po vložení tohoto procesoru deska povoluje maximum 1.65V a v případě starého jádra 1.85V?
29.5.2003 11:17:02   0.0.0.xxx 99
To asi nejde, ale co to ma spolecnyho s tim Bartonem ? :-)
29.5.2003 11:19:36   0.0.0.xxx 910
2500+ coz je 1.83GHz sem dostal na 2GHz (2800+) zvysenim FSB na 400MHz a snizenim nasobice na 10x. Absolutne bezproblemovy chod a CPU jede na nejakych 45-50 stupnich.
29.5.2003 12:01:24   0.0.0.xxx 99
Cekal jsem, ze to asi nebude zadna velka slava. Jako novej procak bych ho klidne vzal, ale jinak zatim zustanu na na svym :-)
29.5.2003 12:46:16   0.0.0.xxx 89
Některé desky povolují změnu napájecího napětí procesoru jen v malém rozsahu od defaultu.(u nějaké MSI to bylo max o 0,1V navíc).Pokud bys ho chtěl zvýšit,musíš nastavit default pomocí můstků L11 o něco výš.
29.5.2003 13:20:57   0.0.0.xxx 1010
Mam zakladni desku, ktera umoznuje v BIOSu nastavit nasobic jak ze standardni tak premapovane sady. Ovsem jelikoz muj procesor 1700+ nema obdobu v premapovane sade, musim zmenit dva vodice u mustku L3 bud na procesoru nabo na patici (napr. 3 a 5 vodic z LO na HI). Tim ziskam nasobic 13x. Procesor tedy bude mit defaultni nasobic 13x (LO,LO,HI,LO,HI). Co se ovsem stane, pokud pote v BIOSU nastavim nasobic 14x (LO,HI,HI,LO,HI)? Rekl bych, ze by to melo bez problemu fungovat. Problem ovsem podle me nastane, pokud nastavim v BIOSU nasobic 15x (LO,LO,LO,HI,HI), protoze treti vodic bude na desce (ci mustku) napevno zmenen. To potom skoci az na 17x (coy je LO,LO,HI,HI,HI)? Nebo to pojede normalne na 15x? Nebo co se stane? Diky za odpoved.
29.5.2003 14:12:46   0.0.0.xxx 89
Thoroughbredy jsou vsecky odemcene,takze neni nahoda ze ty mas zrovna odemceny.A nemusi mit nejaky pitomy boxovany.Zbytecne prachy navic.A ten chladic je taky na prd,sotva to uchladi na normalni frekvenci.
29.5.2003 14:37:43   0.0.0.xxx 1010
Z calnaku vyplynulo, ze Athlon XP s 400Mhz FSB mozem taktnut na defalut frekvencii FSB 4Ghz (20x200Mhz)Akl si uvedomim, ze hard overclockeri su uz dnes na urovni 3.6-3.7Ghz aj so zdvihnutim FSB tak by mohli skusit toto... To vyzera na rekord - ale treba vodne ci duskioove chladenia, ale ten vykon... OC P4 si mozu piskat...
29.5.2003 15:35:10   0.0.0.xxx 99
Neda sa zmenit autodetekcia FSB na 166?
29.5.2003 15:35:20   0.0.0.xxx 88
Neda sa zmenit autodetekcia FSB na 166?
29.5.2003 15:50:25   0.0.0.xxx 97
Výsledná frekvence bude záležet na síle propojení pinů versus síla změny násobičů působící z desky. Mám pocit, že vyhraje propojení pinů. Pokud to bude fungovat (vlastně tam dojde ke zkratu), nastaví se patrně násobič 17x. Proto nedoporučuji zasahovat do pinů a zároveň měnit násobič deskou, ostatně pokud deska umí všechny násobiče, není k tomu žádný důvod.
29.5.2003 16:42:56   0.0.0.xxx 89
Bohuzel si myslim, ze i kdyz deska umi vsechny nasobice, tak se do pinu na patici zasahnout musi, protoze (i kdyz v BIOSu jsou nasobice z premapovane sady), po nastaveni nektereho z nasobicu pres 13x se deska rozjede v odpovidajicim nasobici ovsem ze standardni sady. Tzn. pokud dam 13x pojede 5x, 14x-6x, 15x-7x atd. To je zpusobeno tim, ze deska neumi prepnout stav na poslednim vodici L3 mustku (spoj pro zmenu sady), resp. nemuze, protoze je fyzicky spojen. A pokud bych na patici premostil pouze tento vodic (na zmenu sady ze standardni na premapovanou) tak se dostanu do nedefinovaneho stavu (LO,LO,LO,LO,HI), coz se nerozjede vubec. Takze nevim.
29.5.2003 18:24:41   0.0.0.xxx 98
Ja jsem si hral na sve deske VIA KT3 Ultra. Ma VIA KT333, ale urcite jsem frekvenci nedostal na 166. Proste vim, ze jsem dostal max 2200+ a hry obcas spadly. Zkousel jsem i menit voltaz, ale stability se nazadarilo. Koncil jsem pak vyndavanim baterky.
Ax
29.5.2003 20:58:52   0.0.0.xxx 79
Mám Durona (Morgan) 1100 MHz@1228 při FSB 117 a násobič 10,5.Moje deska umí jen FSB do 117 (PCI 39) a pak až 133MHz (33 PCI),při těch 117 mi to chodí skvěle, napětí mám 1,75V (deska furt hlásí 1,86V, při nastavení na DIPech 1,85V hlásí 1,95V apod.).Když ale přepnu na FSB 133, tak i když sníážim multiplikátor třeba na 5x a napětí dám 1,85V tak to stejně nejede - rozjede se jen když v BIOSu vypnu Spread spectrumn modulated,stabilita ale nic moc (možná to je tím že moje Wokna 98 SE se nedaj korektně vypnout ani při všem na standartních hodnotách :-((( ).Jaké máte s tímhle zkušenosti?Mám desku FIC AD11 (AMD 761) a chladič nějakej Spire (při zátěži okolo 53 stupňů !!-plánuju novej ventilátro - asi 120 a windtunel).
29.5.2003 22:52:38   0.0.0.xxx 710
Pěkný článek, ale ü jedné věty jsem se trošku pozastavil.... Zajímalo by mě, jestli má nějaký důvod, nebo je jen z "přehané opatrnosti":

"...nespojujte ani víc než dva piny zároveň - např. jeden BP_FID s více Vcc. Čím méně pinů Vcc zatížíte dalším odběrem proudu, tím lépe. A čím méně energie do BP_FID pošlete, tím také lépe."

Nejsou náhodou všechny Vcc a všechny země stejně na desce spojeny? A zajímalo by mě, jak lze "poslat" více energie do BP_FID přes více Vcc? To se jako paralelní napětí sčítají?
30.5.2003 04:35:45   0.0.0.xxx 99
až v e-mailové schránce. Jako kdyby tady nemohlo být tlačítko navíc...
30.5.2003 10:00:00   0.0.0.xxx 98
Myslel jste desku, která mění jen čtyři vodiče. Nerozumněli jsme si. Máte pravdu, poslední vodič musíte přepnout manuálně a buďto zadrátovat ještě něco nebo na desce nastavit jiný násobič než 11x. Otázkou samozřejmě je, zda to bude fungovat. Některé desky se zapínají s původním násobičem a pak by byl problém - obecně spíše ty desky, které mají změnu násobiče přes BIOS. Pokud deska má DIP přepínače, mělo by stačit zadrátovat pouze poslední pin.
30.5.2003 10:08:40   0.0.0.xxx 97
Odněkud se ke mně dostala zprava, že některé Epoxy umí měnit násobitel bez jakýchkoli úprav na CPU. Nevíte co je na tom pravdy?
31.5.2003 19:50:58   0.0.0.xxx 99
Můžu se zeptat jaký používéte chladič na procesor??
2.6.2003 12:42:24   0.0.0.xxx 99
Ja sam som uprvoval CPU aby satvaril ako 166 FSB. Ak by si to poreboval, pozrem ti ktory mostik to je.
3.6.2003 16:39:51   0.0.0.xxx 77
Já myslel, že Duronům (750) stačí třeba tužkou propojit 4 můstky a zbytek zvládne deska.Chci totiž na SOLTEKu FRN2 -RL hodin DURONA na 166.A snížit multiaplikátor.Když jsem se díval na recenze o duronech, bylo tam taktování, jako by to byl Barton. Odpovězte mi prosím někdo!!!
3.6.2003 18:08:15   0.0.0.xxx 77
Asi jsem to taky nepochopil. Pokud mam desku ktera umi menit multiplikator na vsech 5 vodicich tak staci spojit mustky L1 a pak si to muzu krasne nastavit na desce ne?
Jestli se pletu tak me opravte.
11.6.2003 16:59:53   0.0.0.xxx 88
Mam na vas asi trochu banalni dotaz. Nikde jsem si v clanku nevsiml nejake rady jak piny na procesoru spojovat. Pamatuju si,ze jsem spojoval mustky na duronu obycejnou tuzkou,ale vazne nevim jak bych spojil piny na procesoru,tak abych opravdu vytvoril vodivou cestu a pritom nespojil nejake dalsi piny.
11.6.2003 19:41:46   0.0.0.xxx 89
Bylo to v původním článku (link na začátku).
12.6.2003 01:23:16   0.0.0.xxx 99
Mám Asus A7N8X Nforce2 a t-breda 2200+ (1,8Ghz).Násobič standartně na 13,5 a fsb na 133.Když zvednu fsb na 166 a nechám násobič zvedne se taky PCI a AGP?Jestli nehrozí nějaký poškození pci a agp tak do toho jdu:-)Paměti mám 400 Mhz.Díky
12.6.2003 01:26:52   0.0.0.xxx 99
adasdasd
18.6.2003 10:53:10   0.0.0.xxx 1210
Jde pomocí pinů přetaktovat také jádro PALOMINO (1700+)?
Děkuji.
24.6.2003 20:33:20   0.0.0.xxx 1110
Na svojom Thoroughbrede mam neprepalene L3, vtom pripade nemozem dat poslednu hodnotu na HI? Da sa to nejak viriesit?
25.6.2003 13:56:28   0.0.0.xxx 106
Mam athlon XP 2000+ a desku epox 8k9a via 400procesor je s jadrem palomino...poradite nekdo jak to pretaktit tak aby to nebouchlo?
27.8.2003 15:52:17   0.0.0.xxx 97
S GA7VAX mam FSB na 174 a tuhne mi to kvuli pametem V patek dostanu kingsotn hyperx. nekde sem cet ze se lze dostat pres Fsb 200 tak asi 210 je strop. jinac nasobic sem si naopak SNIZIL aby proc. ty Mghz vydejchal.
27.8.2003 15:59:09   0.0.0.xxx 77
tuzka je na houby. vezmi lak napln technicke pero a kresli - de to jako po masle
27.8.2003 22:54:59   0.0.0.xxx 88
Mě jede 1700+ na 2700+ , 1,825V, 200 X 11 FSB, Epox 8Rda Nforce2
13.9.2003 20:18:55   0.0.0.xxx 88
Můžete jí dát na Hi přivedením napětí na pin BP_FID4.
13.9.2003 20:19:52   0.0.0.xxx 98
Ne, frekvence PCI a AGP jsou u nForce 2 nezávislé na frekvenci FSB.
13.9.2003 20:20:59   0.0.0.xxx 99
Ano, takové desky existují - např. Abit NF7. Nutné je ale mít spojené L1 můstky.
18.9.2003 14:53:48   0.0.0.xxx 910
Mám MSI KT3 + AMD Athlon XP 2000+ když v biosu dám frekvenci 166 deska se kousne a az po vjmutí procesoru se zase chytí! Jak taktovat tuto kombinaci??
19.9.2003 13:14:22   0.0.0.xxx 98
Chtel bych se ujistit, zda zvysenim FSB na 166 MHz opravdu nedojde ke zvyseni AGP a PCI, mam chipset VIA KT333 a levnou desku ECS, která umi navic jen 140 a 166. V BIOSU neni volba fixace AGP ani PCI. Pameti jsou 166 MHz a navíc by jely takto synchonne s FSB. Jen by mi vadilo to pripadne zvyseni ACP a PCI. Máte nekdo problem s USB zarizenimi pri zvyseni FSB? Dik za odpoved.-
13.10.2003 20:06:43   0.0.0.xxx 910
Synchronně nepojede na tomto čipsetu ani při "stejných" frekvencích. Synchronizační poměry jsou dané čipsetem, pokud se nepletu, první verze KT333 tuto frekvenci neuměly, ty pozdější ano.
30.12.2003 23:44:26   0.0.0.xxx 88
Mám dotaz lidi,bord asus a7v600 s athlonem xp 2200+,v biosu jde měnit násobič bez zásahu do procesoru ale nechá se jenom 14krát ze svých stand.13,5krát.Na patnáct krát nenajede,fsb mám 133 s tou můžu blbnout do 140,pak dělá blbosti systém.Tak jestli nemáte někdo s tímhle proc.nějaký zkušenosti.dík
5.1.2004 13:29:56   0.0.0.xxx 88
mam XP 2100+ (palomino) ako nato?
1.2.2004 09:54:02   0.0.0.xxx 98
Mam T-bed 1700+ a chcem ho zvysit na 2400+ - mam teda rozpojit posledne dva mostiky na L3, ale AKO? Ako sa to rozpaja?
2.2.2004 11:22:49   0.0.0.xxx 79
zcela bez problémový overclocking athlona Thoroughbred 2200+ na desce od asusu stačí změnit frekvenci sběrnice a modulátor a běží to jak na drátku no bomba za pár korun
2.2.2004 13:19:54   0.0.0.xxx 98
Mam taky tu desku, jenze X, takze A7V600-X ten stejny procák a fakt to fičí skvěle, jen jsem pro jistotu a stabilitu přidal na 1,65V a fici to skvele na tom 2800+ XP, doporučuji tuto kombinaci! A v tuto chvili mam 38 C, pri otevrené bočnici a chladič Spire rock IV.
5.2.2004 17:12:33   0.0.0.xxx 88
poradi nekdo, jak pretaktovat XP 1600+,deska MSI VIA KT333 - ULTRA2. Pri zmene v biosu to tuhne, da se z toho udelat jen 1800+ a to pomoci softiku od MSI.
5.2.2004 17:44:14   0.0.0.xxx 88
můžu nastavit násobič na kolik chci- třeba 20x? co se stane, kolik si můžu dovolit max.?
12.2.2004 20:39:48   0.0.0.xxx 89
Velmi ostrou žiletkou velmi zlehka zatlačit uprostřed můstku směrem dolů, a udělat tak velmi maličko hlubokou díru. Ale musí být opravdu málo hluboká, tak 0.2 mm, jinak hrozí poškození vrstev pod tím a zničení procesoru.
12.2.2004 20:41:24   0.0.0.xxx 98
Jestli je to Palomino, je napřed nutné spojit L1, aby šla změna násobiče z desky.
12.2.2004 20:43:26   0.0.0.xxx 87
Je možné nastavovat násobiče 5x - 24x. Možné maximum, které procesor zvládne, je individuální kus od kusu. Provedením mobile mod (viz. článek na SHW uvedený v prosinci) je možné zpřístupnit násobiče 3x - 24x měněné pomocí software z Windows, bez ohledu na startovní násobič. Ale to už je jiná kapitola...
25.2.2004 13:43:45   0.0.0.xxx 66
Zdravím, poradí niekto ako sa dá pretaktovat najjednoduchsie AMD 1800+ , palomino, v biose to nejde
11.4.2004 00:12:16   0.0.0.xxx 66
Ja "tuzkoval" celej tejden a nic!-( Neodemknul jsem ho. Zatimco Thunderbird byl odemklej z fabriky! (na stejny desce kt133.
22.4.2004 00:08:56   0.0.0.xxx 77
no ja mam A7N8X-E delux a Athlon 2500+ jadro barton
akorad sem kopnul fsb na 400(200) a jede to na 3200+ bez problemu
ale kdyz dam treba 402(201) fsb tak mi bios napise neco ve smyslu ze mam spatne nastavenej procesor a jede to na 1,1 Ghz

nevite co mam udelat abych moch vejs nez 3200+ ??
pls odpovezte mi na icq 336920952
15.10.2004 18:04:54   0.0.0.xxx 78
Cus mam athlon 1700+ v desce asus A7V600-X kt600
no a problem taktu: mam 12X166 v poho s pameti se nic nedeje ta bezi na 333 ale grafika v hrach blbne ..v com je problem?
diky..
25.10.2004 21:28:15   0.0.0.xxx 88

V clanku pisete:


1) "Pokud je však můstek L3 spojený, je vodič propojen se zemí, všechen proud proteče do země a nastavení se tak změní na Low."


2)"Vtip je totiž v tom, že ony vodiče jsou prostřednictvím pinů vyvedeny ven - je tak možné je přes tyto piny vcelku snadno ovlivnit."


opravte ak sa mylim...


Ak mam na CPU mostik nepredeleny .. stav Lo na strane dosky ho podla mna za ziadnych okolnosti nemozem dostat do stavu Hi, pretoze privedene napatie pretecie mostikom "hore" na CPU a teda pin ostane v stave Lo a ja vyskratujem Vcc napajaci pin procesora.


a teda ak xcem zmenit stav z Lo na Hi je potrebne na mostiku L3 prerusit vsetky spoje ktore xcem menit z Lo na Hi.


Alebo su piny a kontakty mostika este nejako oddelene?


Mam totiz Bartona 2600+ => 11.5 multiplier (Hi, Lo, Lo, Lo, Lo) a chcem ho dat na 10 (Hi, Hi, Hi, Hi, Lo) bojim sa ze tolkym prepajanim nieco zbytocne odpalim.


Inak skvely clanok snad jediny komplexne rozobera danu problematiku a nieje po nemecky ci anglicky.

16.11.2004 10:28:42   0.0.0.xxx 89
Dobrý den, diky za skvelej navod. Vlastnim desku Epox EP-8K3A+ a AthlonXP 1700+, pretaktoval jsem ho na 15x166 (2400MHz, stable, slusnej vysledek, revize AIUHB) pomoci spojenych pinu na procesoru (podle zdejsiho navodu). Ale nezvladaj to pameti (Samsung DDR333). Chtel bych tedy nastavit nasobic na 14x...
Nechci se v tom sturat, mohl by mi nekdo (s jistotou) poradit, ktere piny mam spojit?
Dekuji za odpoved.
1.12.2004 16:38:31   0.0.0.xxx 88
mam AMD athlon 3000+ (s jadrom Barton Thorton) mozem to skusat aj na nom?
6.1.2005 11:39:29   0.0.0.xxx 68
dufam ze to pojde
10.1.2005 16:50:58   0.0.0.xxx 88
já sem zatim z mýho procáku dostal 2200MHz v základu a jinak je to něco okolo 3000+ možná i něco víc...FSB mám na 200 a všechno v pohodě
20.1.2005 09:17:05   0.0.0.xxx 77
mam XP Thorton 2200+ 13.5 x 133 Mhz jak mam prelepit kontakty abych to taktnul tak na 16,17 x 133 ??
20.1.2005 09:17:12   0.0.0.xxx 78
mam XP Thorton 2200+ 13.5 x 133 Mhz jak mam prelepit kontakty abych to taktnul tak na 16,17 x 133 ??
20.1.2005 09:22:38   0.0.0.xxx 78
jasne zvysovat FSB neni problem,ale me se potom zvysi i frekkvence na AGP PCI a RAM....co s tim ???
25.1.2005 18:19:53   0.0.0.xxx 97
zdarec mam Athlon XP 2500+ a zakladku VIA KT400 Chipset based.a htel bych to taktnout tak na 3000+ poradížte mi jak na to???diki moc..........
7.3.2005 14:50:25   0.0.0.xxx 77
Pordám procesor Athlon 2500+ Barton taktovatelný až na 3600+, záruka 1,5 roku, plus teplovodivá pasta.Pozn.: kupuju novej kompl....tel.:777/215071
9.4.2005 09:21:36   0.0.0.xxx 88
Pokusili jsme se zmnenit nasobic na CPU Tbred B podle navodu - neuspesne.
Cpu je nastaven z vyroby na 15. Mustky L1 jsou spojene. Nejprve jsme prepinali pin 5 L1 (patice CPU)
a zkouseli taktovat z biosu - porad 15.
Potom jsme to zkouseli natvrdo (ost. 4 piny z patice) a porad nic, teda porad 15.
Nekde jsem slysel, ze novejsi typy CPU AMD nejdou takto pretaktovat, nebo je chyba jinde?
24.4.2005 20:38:26   0.0.0.xxx 77
je to celkem jednoduché, chce to pochopit základní pojmy a je to v klidu, časem se to vyskytne na stránkách : www.blby.borec.cz

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

2 čtenáři navrhli autorovi prémii: 1Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.