Hlavní stránka Multimédia Hry a zábava Nemáte slovo aneb stojí nám slovo vůbec za to?
Nemáte slovo aneb stojí nám slovo vůbec za to?
autor: Michal Rybka , publikováno 29.2.2020
Nemáte slovo aneb stojí nám slovo vůbec za to?

Občas se mě lidé ptají, jestli si opravdu vážně myslím, že svoboda slova má být absolutní. Ano. Absolutní svoboda slova přináší řadu problémů – ale cenzura je z dlouhodobého hlediska mnohonásobně horší. Ve čtvrtek 27. února jsem byl pozván do pořadu „Máte slovo“, kde se měla probírat kontroverze kolem knihy „Jedovatá houba“.


Zatímco u Bible lze argumentovat tím, že většina problematických pasáží je ve Starém zákoně a je to v podstatě jen historický záznam, Korán je základem stále platných islámských zákonů – a ty nejsou ani rovnoprávné, ani tolerantní. Co tedy s tímto textem? Náš trestní zákoník, kterým je argumentováno proti „Jedovaté houbě“, praví toto:

§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,

c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo

d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Příprava je trestná.

§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka

Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Takže co s tím? Jenomže Biblí a Koránem to nekončí, pouze to začíná. Můžeme pokračovat dál a dál – a vytahovat další a další knihy, které si neberou servítky s tou anebo jinou skupinou obyvatelstva. Takový Bartoloměj Paprocký z Hlohol si ve „Válce turecké“ skutečně nebere servítky s „Turky, nepřáteli všeho křesťanstva“. Ibn Battúta, slavný muslimský cestovatel 14. století, se vyjadřuje nanejvýš pohrdavě o Indech, vyloženě uráží šíity, znechuceně popisuje kanibalské zvyky súdánských černochů, plánuje džihád proti „Frankům“ a tak dále.

V „Náboženské literatuře staroegyptské“ v překladech Františka Lexy najdeme mimořádně odporný text „Zničení pohanského chrámu“, ve kterém se koptští křesťané chlubí tím, že srovnali se zemí „pohanský“ chrám, jeho kněze upálili, tři sta šest „model“ zničili a ty „pohany“, kteří se nechtěli nechat pokřtít, vyhnali do pouště a jejich domy jim zabavili. A jaká byla jejich záminka? „Pohané unášejí a vraždí křesťanské děti“ – vlastně to samé, co najdeme i v „Jedovaté houbě“, jen místo Židů je to namířené proti egyptským „pohanům“.

V podstatě kamkoliv se vydáme, najdeme něco nepěkného, pomlouvačného, nepravdivého, propagandistického a nenávistného. Otázkou je, zda ochránci dobra plánují zakázat všechny takové texty, nebo se stanoví nějaké plovoucí datum, odkud už budeme brát historické texty jako historické.

A potom máme knihy, které byly kontroverzní vždy. Například ta druhá, kterou jsem si vzal do publika: Necenzurovaná Tisíc a jedna. Je to text velmi odvážný a disruptivní, podrývá všeobecnou představu o víře a mravnosti, otevřeně mluví o sexu, alkoholu i drogách. My se chlubíme generací prokletých básníků a odvahou beatníků, jako byl Bukowski, ale to je vedle Tisíc a jedné naprostý prdlajz.

Ta kniha byla neakceptovatelná a je neakceptovatelná z mnoha důvodů – náboženských, ideologických, státních, „mravnostních“. I dnes vidím spoustu hlupáků, kteří v jejím cenzurování vidí dobrou věc. Ano, tak odvážný text to je. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
151 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 67.5Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.