Hlavní stránka Multimédia Hry a zábava Nemáte slovo aneb stojí nám slovo vůbec za to?
Nemáte slovo aneb stojí nám slovo vůbec za to?
autor: Michal Rybka , publikováno 29.2.2020
Nemáte slovo aneb stojí nám slovo vůbec za to?

Občas se mě lidé ptají, jestli si opravdu vážně myslím, že svoboda slova má být absolutní. Ano. Absolutní svoboda slova přináší řadu problémů – ale cenzura je z dlouhodobého hlediska mnohonásobně horší. Ve čtvrtek 27. února jsem byl pozván do pořadu „Máte slovo“, kde se měla probírat kontroverze kolem knihy „Jedovatá houba“.


Desatero je zajímavé také v tom, že ve starších překladech mluví o tom, že „nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu“ – což je v podstatě jistá forma schválení otroctví ve smyslu „otroctví je OK, jen neber otroky svému bližnímu“.

Jistě, můžeme říct: To jsou staré a historicky překonané texty. No jo, ale to je úplně ten samý argument jako u nacistických knih. Někdo může pochopit Bibli jako doslovný návod – a občas se to děje. Takže... pokud se bavíme o zákazu knih podněcujících nenávist, spadá tam i ona?

No a co třeba Korán? Ten ustanovuje nerovnost mezi věřícími a nevěřícími, mezi muži a ženami úplně jasně a bez jakékoliv diskuse.

Klasická je deklarace nerovnosti mezi mužem a ženou v súře 4 „Ženy“, cituji z překladu Ivana Hrbka, Odeon, 1972:

38/34 Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A cnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestli jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.

V podobných citacích můžeme pokračovat dál a dál – faktem je, že to, s čím se setkáváme v šariji, islámském právu, vychází skutečně z Koránu a má to v něm oporu včetně trestů, jako je sekání rukou. Definuje se nerovnoprávnost mezi mužem a ženou, bratrem a sestrou, ale také jsou tu pravidla, jak se chovat k otrokyním – překvapivě na tom byli otroci v kalifátu poněkud lépe než v Římě, zvláště pokud byli muslimové.

Ale to nemění nic na tom, že jde o etický kodex naprosto neslučitelný s Deklarací lidských práv, natož pak s Istanbulskou úmluvou. Fascinuje mě, že moderní levicoví aktivisté opakovaně vyjadřují velké sympatie k islámu, ačkoliv ten se staví k otázkám genderu mimořádně konzervativně.

Súra 75 „Zmrtvýchvstání“ praví:

36 Myslí si člověk snad, že sám sobě bude zůstaven?

37 Což nebyl kapkou semene vystříknutého jen?

38 Potom se kapkou přilnavou stal a Bůh jej stvořil a vyrovnal

39 a dvě pohlaví, mužské a ženské, z něho udělal.

Text hovoří jasně: Žádní lidé vzniklí bez semene a pouze dvě pohlaví.

Súra 4 „Ženy“ rovněž popírá legitimitu křesťanství a prohlašuje zmrtvýchvstání Ježíše za iluzi a také popírá, že by Ježíš byl synem Božím:

169/171 Vlastníci Písma! Nepřehánějte v náboženství svém a mluvte o Bohu jedině pravdu! Vskutku Mesiáš, syn Mariin, je pouze poslem Božím a slovem Jeho, které vložil do Marie, a duchem z něho vycházejícím. A věřte v Boha a posly Jeho a neříkejte: „Trojice!“ Přestaňte, a bude to tak pro vás lepší. Bůh vskutku je jediným Bohem, On povznesen je nad to, aby měl dítě, vždyť náleží Mu vše, co na nebesích je i na zemi; a Bůh dostatečným je ochráncem. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
151 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 67.5Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.