Hlavní stránka Multimédia Hry a zábava Na slovíčko s Minh Le, vývojářem Counter-Strike
Na slovíčko s Minh Le, vývojářem Counter-Strike
autor: Sam Sadovski , publikováno 21.7.2015
Na slovíčko s  Minh  Le, vývojářem  Counter-Strike

Redakce magazínu PCTuning si pro vás připravila další, unikátní projekt. V sérii rozhovorů „Na slovíčko“ oslovíme ty nejvlivnější a nejznámější osobnosti počítačového i herního světa. Nabídneme vám pohled do zákulisí vývoje technologií, her či programů. Pilotní díl patří Minhu "Gooseman" Leemu, vývojáři hry Counter Strike.


Interview / Rozhovor - Paid mods / Placené módy

What is your opinion on paid mods controversy?

I don’t think that this was implemented because Valve is greedy. I don’t exactly know how much money Valve has but I can sort of guess that they have more than enough to last 20 or 30 years. I mean – they can stop making games and still generate revenue.

Monetizing mods seems to be very unlikely thing to be focused on in terms of Valve. When I worked in Valve I kind of saw how the workflow looks like. They are not a big company like EA, because they are private. Nobody will say “I need to make 10 billion this year or somebody get’s fired.” Nobody at Valve cares or needs that much money. And if somebody thinks that Gaben needs more and more money to buy more helicopters or whatever, that person is stupid. It’s ridiculous man. Gaben has so much money that he doesn’t even know what to do with it. And there’s not really any person who would be putting Valve under pressure and force them to make big revenue.

I don’t know man, maybe I’m just being naive, but I personally don’t think they did this to make more money. I think I can understand why Valve wants to get a cut from the mod. Mod itself is published on Steam and all the information and files are hosted on Valve servers – bandwidth and everything needs to be paid for.

Paid mods would probably generate a small margin of revenue for Valve and they would be better off probably just by focusing on something else than mods. I guess they want to reward mod makers somehow but at the same time, it’s kind of bad when money is involved, especially in mods.

I remember this one time when I was working on CS. When money got involved many people from the community started to act differently – it changed the way they developed. And this kind of broke the whole “Let’s just do this for the love of making the game.” There were some people that were interested in this just because of money, or they were jealous that some other guy was making money out of it. It really made it a more complicated environment.

Mods are more focused on passion rather than financial side. So, I personally think it’s better to keep money out of it. I do agree that Valve should not be charging money for the mods.

Jaký je tvůj názor na placené módy a na to, že se společnost Valve pokusila o jejich implementaci do služby Steam?

Nemyslím si, že byly placené módy do nabídky přidány z toho důvodu, že Valve touží po více penězích. Nevím jaký má Valve kapitál, ale jsem si jistý, že mají více než dost na to, aby se na trhu bez problému udrželi ještě dalších 20-30 let. Mohou přestat vyvíjet hry a stejně budou mít příjmy.

Tvrdit, že se Valve chce zaměřit na zpeněžení módů mi příjde absurdní. Když jsem ve Valve pracoval, viděl jsem, jak vypadá pracovní postup. Není to velká společnost jako EA, protože je Valve soukromou firmou. Nikdo ti neřekne: „Musím tento rok vydělat 10 miliard, jinak někdo dostane padáka.“ Nikdo ve Valve nepotřebuje, ani se nezajímá o tolik peněz. Pokud si někdo myslí, že Gaben (Gabe Newell) potřebuje více a více peněz aby si mohl koupit helikoptéry, nebo bůh ví co, tak je tento člověk idiot. Gaben má tolik peněz, že ani neví, jak s nimi naložit. Ve Valve není nikdo, kdo by tlačil na personál a nutil zaměstnance k tomu, aby vydělávali velké peníze.

Já fakt nevím, možná jsem naivní, ale osobně si nemyslím, že tento krok ve Valve přijali proto, že chtěli vydělat více peněz. Myslím si, že chápu, proč Valve chce lehce vydělat na módu. Samotný mód je autorem publikován v rámci služby Steam a veškeré soubory a informace o módu jsou uloženy na serverech Valve – jejich provoz něco stojí.

Placené módy by pravděpodobně vygenerovaly malou část celkového zisku a pro Valve bude stejně lepší se zaměřit na něco jiného. Myslím si, že chtějí jakýmsi způsobem odměnit autory módů za jejich práci. Na druhou stranu je ale dle mého názoru špatné, když se do věci zaplete otázka peněz, zvláště pokud mluvíme o módech.

Pamatuju si dobu, kdy jsem pracoval na CS. Když se řešila otázka peněz, hodně lidí z komunity se začalo chovat jinak – peníze změnily jejich myšlení. Peníze rozbily filozofii: „Pojďme CS vytvořit společně, protože tuto hru máme všichni rádi.“ Někteří lidé se o vývoj začali zajímat jen díky penězům, či zaviděli, protože na CS již někdo jiný vydělával. Byla to velmi komplikovaná a napjatá atmosféra.

Módy jsou spíše srdeční záležitost a autoři na nich pracují, protože je to prostě baví, ne protože chtějí vydělat. Osobně si myslím, že je lepší z toho peníze vynechat. Souhlasím, že Valve by nemělo zpeněžovat módy.

Do you think that Valve will try to implement paid mods into Steam once more? You see, this whole situation happened so quickly – in a course of one weekend. People got paid refunds and everybody slowly started to forget about it. Eventually, on 28th of April, Valve released a statement that in conclusion might be read as “We fucked up, but we might try to do it a different way in a future.”

I don’t really know what Valve plans are. I guess it doesn’t surprise me that Valve had the courage to admit that they made a mistake. They are really a different company than EA. They aren’t afraid to admit a mistake or to say “We’ve misread the community.” As far as them coming back with something of this form… I don’t know. I can’t really think of a way that would make both sides (Modders, Valve) happy.

I guess Valve realizes it’s a very dangerous topic and if they were to do it again they would proceed very slowly and very carefully. In the long run, people should realize that Valve does really care about players and is interested in making the community as happy as possible. Because if you look at Valve employees, you can see that most of them come from the community.

Na slovíčko s  Minh  Le, vývojářem  Counter-Strike

Valve stating that they are removing mods from Steam / Valve ve svém prohlášení ruší zpoplatnění módů ve službě Steam

Myslíš si, že se Valve pokusí znovu implementovat módy do Steamu? Celá kauza s módy proběhla velmi rychle – během jednoho víkendu. Lidem byly zpátky vyplaceny náhrady a všichni na zpoplatněné módy začali pomalu zapomínat. Eventuálně, 28 dubna, vydalo Valve prohlášení, které vyznělo jako: „P*srali jsme to, ale možná se o to v budoucnu znovu pokusíme.“

Upřímě nevím, co má Valve v plánu. Nepřekvapuje mě, že mělo Valve kuráž na to přiznat chybu a veřejně se omluvit. Tato společnost se opravdu liší od ostatních jako EA, atd. Nebojí se poukázat na svoje chyby. Co se týče toho, že by se placené módy vrátily… nevím. Nedokážu si představit způsob jejich implementace zpátky do Steamu, který by učinil jak autory módu, tak Valve šťastnými.

Myslím si, že si Valve uvědomuje vážnost a nebezpečí situace a pokud se o něco takového v budoucnu znovu pokusí, půjdou na to opatrně a pomalu. Na druhou stranu, lidé by si měli uvědomit, že Valve si hráčů a svých příznivců opravdu váží a jako společnost chce vyjít komunitě vstříc. Jen se podívej na zaměstnance Valve, většina z nich se do společnosti dostala právě z komunity. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
111 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 52.3Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.