Hlavní stránka Multimédia Hry a zábava Na slovíčko s Minh Le, vývojářem Counter-Strike
Na slovíčko s Minh Le, vývojářem Counter-Strike
autor: Sam Sadovski , publikováno 21.7.2015
Na slovíčko s  Minh  Le, vývojářem  Counter-Strike

Redakce magazínu PCTuning si pro vás připravila další, unikátní projekt. V sérii rozhovorů „Na slovíčko“ oslovíme ty nejvlivnější a nejznámější osobnosti počítačového i herního světa. Nabídneme vám pohled do zákulisí vývoje technologií, her či programů. Pilotní díl patří Minhu "Gooseman" Leemu, vývojáři hry Counter Strike.


Interview / Rozhovor - Counter-Strike

What were the first maps created for CS?

I remember these ones correctly – it was cs_mansion and cs_prison. Mansion became kind of my favorite, prison didn’t really keep up.

Jaké mapy byly pro CS vytvořeny jako první?

Tyto dvě si pamatuju přesně – cs_mansion a cs_prison. Mansion (mapa) se stala mojí oblíbenou, Prison se ve hře příliš dlouho neudržela.

Why do both of these maps have the “cs_” prefix?

It was just poor planning. We didn’t plan on doing bomb planting scenario. We just called it “cs_” because we thought that hostage rescue would be the only mode that we were going to do. So yeah, it was just poor planning on our part.

Proč měly obě mapy předponu „cs_“?

Bylo to čistě špatné plánování. V úplných začátcích jsme si nemysleli, že se ve hře nakonec objeví herní mód s bombou. Mapám jsme dali předponu „cs_“ jen proto, že jsme si mysleli, že jediným herním módem bude záchrana rukojmích.

When did you recognize that the game will become so popular in the competitive scene?

I think it was around 1.6 when we’ve seen that the game was beginning to be so popular in esports. Previous versions of the game weren’t really balanced and tweaked enough to be used competitively. We’ve also added a spectator mode in 1.6. Once those features were in place, we’ve started to see esports take off.

Kdy jste si uvědomili, že se hra stala tak populární v esports scéně?

Myslím si, že to bylo kolem verze 1.6. Předešlé verze hry nebyly vybalancované a upravené natolik, aby umožnily soutěživé (závodní) hraní CS. Ve verzi 1.6 jsme také přidali divácký mód. Jakmile byly všechny tyto aspekty na správném místě, teprve potom začala hra získávat soutěživý potenciál.

Was the corner on de_dust2 called “Goose” after you?

Yeah, I think it was. I’m good friends with the map maker, his name is Dave Johnson, he’s a great and really friendly guy. I’m really honored to have my name there. He’s currently working in UK in a company called Splash Damage on a game Dirty Bomb.

Byl roh na „Áčku“ na mapě de_dust2 pojmenován „Goose“ po tobě?

Myslím, že jo. Já a tvůrce mapy jsme dobří kamarádi – jmenuje se Dave Johnson. Jsem poctěn, že můžu mít na mapě svoje jméno. Dave momentálně pracuje v Británii ve společnosti jménem Splash Damage na hře Dirty Bomb.

Na slovíčko s  Minh  Le, vývojářem  Counter-Strike

"Goose" corner on de_dust2 map / "Goose" na mapě de_dust2, 1999

What was the decision on sniper rifles? (AWP, the Scout, etc.) You found them cool as well, or there was some other reason?

Yeah, it was just based on what I found cool as well. I wanted to use guns that weren’t popular in other games at that time. And I’ve actually misnamed the AWP, it’s supposed to be called AWM because it fires a bigger bullet.

Proč jsi se rozhodl použít odstřelovací zbraně jako Scout, AWP? Také se prostě jen líbily, nebo zde byl i jiný důvod?

Jo, prostě jsem si při výběru zbraní zakládal na tom, co se mi líbí. Chtěl jsem použít tyto zbraně, protože nebyly tak populární v ostatních hrách. Musím se přiznat, že jsem AWP špatně pojmenoval, správné označení je AWM, protože zbraň používá náboj většího kalibru.

Was there any map in CS that you really didn’t like?

I have a hard time saying that I don’t like a certain map because I know what it takes to make a map myself and I have a lot of respect for people who made content for Counter-Strike in it’s beginnings. Every month we had new maps and there really wasn’t a moment in which I would run around the map and say “Oh my god, this is total shit.”

Existují nějaké mapy, které se ti nelíbí?

Velmi těžce se mi kritizuje nějaká mapa, protože vím, jak moc času zabere její vytvoření. Mám velký respekt k lidem, kteří vytvářeli obsah pro Counter Strike. Každý měsíc jsme měli nové mapy a nikdy jsem neměl pocit, že musím o nějaké mapě tvrdit, že to je totální katastrofa.

What “as_“, for example in as_oilrig stands for?

Actually, it stands for “assasination”.

Co znamená předpona „as_“, například ve spojitosti s mapou as_oilrig?

Předpona „as_“ označuje herní mód Assasination, ve kterém mají CT za úkol bránit VIP.

Did you know how many teenagers lives you were going to affect?

With my stunning good looks? (Haha)

No, I was just happy to make a game that I could play with my friends and expose the world to the exciting theme of counter-terrorism.

Věděl jsi, kolik životů teenagerů ovlivníš?

Mým oslnivým vzhledem? (Směje se.)

Ne… byl jsem jen rád, že jsem vytvořil hru, kterou jsem si mohl zahrát s kamarády a otevřít širší veřejnosti svět boje proti terorismu.

Why did you remove escape (“es_”)?

I couldn't balance it properly. It was too boring for the terrorists. I felt that a game mode needed to encourage exciting gun fights and “es_” game mode was more about avoiding gun fights, which was not fun.

Proč jsi odstranil „es_“?

Nemohl jsem tento mód vybalancovat a hra za teroristy byla příliš nudná. Cítil jsem, že hra by měla hráče vybízet k přestřelkám – právě těm se mód Escape (únik) vyhýbal.

Na slovíčko s  Minh  Le, vývojářem  Counter-Strike

M4A1 rifle on map de_dust2 / Zbraň m4a1 na mapě de_dust2, 1999

Did you ever consider bringing the red-dot back for the M4?

No, It was a balance thing. I removed it when I gave the M4 a silencer. I didn’t want the guns to be too overpowered.

Rozmýšlel ses někdy nad tím, že by zbraň m4a1 znova dostala laser?

Ne – bylo to záměrné vybalancování. Laser jsem odstranil a nahradil ho tlumičem. Něchtěl jsem aby byly některé zbraně lepší než ostatní.

Which weapons have caused the most internal discussions for buffs/nerfs/replacements etc.?

Probably the AWP. I adjusted the price so the AWP would not be so abundant but a good team can really stockpile the AWP. I probably should have made it more expensive.

U kterých zbraní jste se (s týmem) setkali s dlouhými diskuzemi ohledně balancování či jejich náhrady?

Pravděpodobně u AWP. Změnil jsem cenu AWP tak, aby nebyla zneužívána, ale aby si na ní zároveň mohl tým našetřit. Stejně si myslím, že jsem měl cenu AWP ještě zvýšit.

Where do you see CS:GO going with the Source2 engine?

I think the Source 2 engine will obviously make it look A LOT prettier. The addition of dynamic lighting could add some interesting gameplay to CS. Like having the ability to shoot out lights or turn off the lights or switch of the lights on/off really quickly and cause other players to have a real life seizure. These sorts of things can play an important part in the future of CS.

Jakým se, podle tebe, směrem ubere CS:GO v souvislosti se jádrem (enginem) Source 2?

Myslím si, že jádro Source 2 z CS:GO udělá ještě o to lépe vypadajicí hru. Dynamické osvětlení by mohlo do gameplaye být zajímavým přínosem. Hráči by mohli žárovky vypínat tím, že je zkrátka rozstřelí. Taktéž by mohla být světla rychle zapínána a vypínána – to v některých hráčích vyvolá i realné záchvaty. Takové věci by mohly v budoucnosti CS hrát velkou roli.

What was your favourite version, including betas, of the game?

Beta 7. Because it had my player animations :)

Jaká byla tvoje oblíbená verze hry, včetně betaverzí?

Beta 7, byly tehdy totiž přidány moje animace hráčů. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
111 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 52.3Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.