Hlavní stránka Multimédia PC Šťoural Z deníčku PC šťourala: Povolání - "Prudič"
Z deníčku PC šťourala: Povolání - "Prudič"
autor: Vopička Ondřej , publikováno 11.2.2005
Všichni moc dobře víme, že výpočetní technika a záležitosti s ní spojené nefungují vždy zcela podle našich představ. Každému se jistě nejednou stala nějaká příhoda nad níž se ještě doteď pozastavuje (ať už s úsměvem či se zděšením). A jelikož tyto úsměvné historky ke světu osobních počítačů neoddělitelně patří, tak jsme se rozhodli, že se pustíme i do této oblasti a každé páteční odpoledne vám pomůžeme se trochu odreagovat na nadcházející víkend. Berte to tedy s jistou dávkou nadsázky... a ponořte se do příběhů, jež "napsal sám život" :-)

Okolnosti a situace, potažmo i postavy vystupující v následujícím textu jsou smyšlené a jakákoli podobnost s existujícími osobami je náhodná, či zcela neúmyslná.

Nezřídka kdy opakujícím se a v těchto zeměpisných končinách velmi populárním rysem charakteru je nespokojenost hraničící s nepřejícností až závistí. Důvodů k nespokojenosti existuje opravdu mnoho a závidět se dá mnohé. Někdy se však ona příkrá hranice mezi racionálním a neracionálním chováním posouvá k té či oné straně a v závislosti na rázovitosti a charakteru dotyčné osoby je ventilována způsoby, které jsou pochybné či zcela zcestné.

Někdo si možná vzpomene na názorné rozdělení skupin "PC userů" (viz. Z deníčku PC šťourala: Můj soused zabiják) dle jejich přístupu k této problematice. HC Šťoural, Softcore šťoural, uznalá a neuznalá lamka skutečně mají svá teritoria vymezena jednak šíří svých znalostí v dané věci a hlavně ve svém komplexním přístupu. Nebezpeční jsou pak jedinci z kategorie lamek neuznalých s choutky HC šťouralů, protože jejich poslepované znalosti netvoří často souvislý celek a vlastní invence je předem předurčena k degradaci svých postupů při práci s PC.

Další zájmová skupina, poměrně velmi široká, jsou v redakcích familiérně nazývaní "prudiči". Prudič se vyznačuje touhou ventilovat svoji nespokojenost či vlastní názor na aktuálně probírané téma, zpravidla formou diskusního příspěvku pod publikovaným literárním útvarem. A je zcela jedno, zda-li se jedná o PC problematiku, zprávy ze světa či domova, recenze automobilu nebo reportáž ze sportovního klání. Ve valné většině se jedná o věcné komentáře či vlastní zkušenosti. O tom by právě diskuse měla být. Ovšem populární "prudičství" je opravdu velkou doménou zejména CZ informačních portálů, protože i když v diskusích (nebo v příspěvkovém bloku) na zahraničních serverech lze taky vystopovat prvky "neuznalého prudiče", tak v takovéto míře je tento pochybný zájem skutečně daný zřejmě mentalitou národa.

Stejně jako pro HC/SC šťouralové a uznalé/neuznalé lamky platí i pro tuto skupinu pravidla neokázale zcela jednoznačná a lze je stručně rozdělit do několika kategorií (i když je pravdou, že existují tzv. Ultra HC prudiči, kteří tlakem své existence a širokým záběrem své "ventilace" spadají pod všechny kategorie).

Prudič-konstruktér je jednou z nejrozšířenějších kategorií. Vyznačuje se touhou doplňování či aktuálních připomínek k dané publikační činnosti (tak nazvěme třeba "článek", apod.). Své znalosti čerpá buď z vlastních subjektivních zkušeností, či nezřídka kdy z podobné publikační činnosti uveřejněné před časem. Je-li něco v kontrastu s jeho verzí dané problematiky, může se prudič-konstruktér změnit i na prudiče-soudce (viz. níže), což však je spíše potvrzující výjimkou. Prudič-konstruktér se vyjadřuje košatě i přímočaře věcně a zpravidla se drží konvenčních pravidel pravopisu a mravních zásad. Konstruktér nemusí být vždy prudičem, ovšem jeho touha udělat vše lepší, doplnit vše o aktuální informace a zpochybňování věrohodnosti dané publikace ho většinou staví do zájmové skupinu prudičů oprávněně.

Prudič-zkratkař je rozšířen zejména u publikačních činností z oblasti VT/IT. Zkratkaři nepoužívají košatou češtinu k vyjádření svých pocitů nad uveřejněným dílem, ale dohodnutých a obecně známých zkratek. "Tak to sux", "Lol, to sux", "IMHO to je slabej článek", "OMG to je bída", "wtf?", "hard sux", "autor je lama a sux4ever", apod. Rovněž i zde platí, že ne každý zkratkař musí být nutně prudič, záleží na obsahu a vyjádřeném kontextu v jeho zkratce. Prudiči-zkratkaři se také vyznačují zcela originálními přezdívkami (nicky), které mají jistý vztah k jejich následným zkráceným "ventilačním" vyjádřením.

Prudič-soudce je vždy patrný svým odbočení od daného tématu. Jeho snaha je řešit problémy globálního rázu a i když z počátku má jeho reakce souvislost s danou publikací, ke které svoji připomínku připojuje, tak je zde jasná snaha převést téma diskuse do širších sfér. Prudiči-soudci mají tendence hodnotit informační portály či "www sajty" jako celky ("hmm... poslední dobou to jde s tímhle serverem z kopce...", "hm... zase nic originálního, jde to z kopce a tak to bylo dobrý..", "proboha co to dělá na tomhle serveru?", apod), přenášet problémy ze všeobecného rozhledu do konkrétního přirovnání (rostoucí ceny, inflace, HDP, vláda sux, Evropská Unie sux, apod.), atd. Prudič soudce již také mívá poměrně ostřejší a peprné vyjadřování hraničící s porušením mravního kodexu.

Prudič-lingvista je osoba vyžívající se v kontrole pravopisu či gramaticky správného vyjadřování v dané publikaci. Je sice pravdou, že i samotní autoři mají někdy poněkud toporné literární vyjadřování (zejména v nějaké hodně odborné problematice, kde jsou nezpochybnitelně odborníci, ovšem v literární zdatnosti nemusí být zrovna Karlové Čapkové), ale prudiči-lingvisti se soustředí zejména na konkrétní gramatické chyby. Na velkých portálech se tomuto věnuje oddělení korektury pravopisu, ovšem na portálech menších závisí vše jen na korekce-schopnosti autora, popř. vedoucího pracovníka. Prudič-lingvista však netuší moc o tom, jaká práce stojí za vytvořením i zdánlivě jednoduché publikace a v jakém tempu se mnohdy shromažďují informace pro článek. Velkou devizou prudičů-lingvistů je fakt, že se jedná zřejmě o osoby s velmi vyvinutým citem pro jazyk a chybu, kterou přehlédne celý tým autorů i po několikerém přečtení, odhalí hned na první pohled. Klobouk dolu všem prudičům-lingvistům.

Prudič-linkař má neoblomnou touhu upozorňovat na jiné (v jeho pohledu pak kvalitněji zpracované) publikace na konkurenčních portálech. Podstata jeho záměrů je i do dnešních dní stále neznámá, nicméně příspěvky prudiče-linkaře se vyznačují přímými odkazy (linky) na konkurenční publikační činnost, která je realizovaná formou podobného literárního útvaru. Proč však prudiči-linkaři inklinují k této formě (která by se dala nazvat i neplacenou reklamní činností) upozorňování na neaktuálnost článků, či zpochybňování autorské tvorby ("Článek je podobnej jako na www....", "Proč vykrádáte server...", "Tady na téhle www je celá problematika daleko lépe zpracována.") je předmětem mnoha výzkumů a veřejných diskuzí (jeden pramen uvádí, že někteří prudiči-linkaři mohou být i samotnými autory publikací na konkurenčních serverech, ovšem je to jen nepodložený dohad). Finálním stádiem prudiče-linkaře je pak prudič-žalobce, který již bez obalu ve své rozbujelé paranoie považuje všechny publikační činnosti za plagiát plagiátu a jeho příspěvky se jen omezují na nařčení autora z krádeže.

Prudič-topmodel je velmi rozšířený zejména v oblasti VT/IT a identifikovat ho lze jednoznačně díky své vášni ve vychloubání a zatracování všeho, co není podle jeho vybraného gusta (co není "in" je sux, co není "Ultra" je sux, co není "hi-end" je sux, apod.). Topmodelové mají (nebo to alespoň tak ventilují "jako že mají") ty nejnovější a nejrychlejší modely těch nejlepších značek (např. komponenty, pokud hovoříme o HW). Jakákoli publikační činnost na kterou reagují už podle nich popisuje staré modely, nebo ty, které nejsou podle jejich názoru dost "in". Prudič-topmodel se velmi rád chlubí svým portfoliem (nejrychlejší CPU) nebo dovednostmi (dokážu nejlíp přetaktovat) a jediným jeho snažením v příspěvkovém bloku je poukázat na sebe sama a rozvrátit teze o kvalitě čehokoliv co není v kurzu dle jeho měřítka, nebo to nezná. Degenerativním stádiem prudiče-topmodela je pak prudič-přeháněč, který si v sobě pěstuje fantazii, že tyto nejnovější hi-end modely skutečně vlastní (ač skutečnost je opakem) a projíždí ceníky, přičemž sestavuje imaginární komplot složený z vybraných top-end produktů (na které v diskuzi vehementně upozorňuje).

Prudič-moderátor většinou obsahuje rysy i několika prudičských kategorií, ovšem jeho jednoznačný projev v příspěvcích je spojen s jeho touhou vést (moderovat) diskuzi dle svého vlastního tempa. Prudič-moderátor pak je nejaktivnějším "přispěvovatelem", reaguje v podstatě na jakýkoli přidaný příspěvek a vrcholným bodem jeho snažení je pak rozpoutání divokého dialogu se samotným autorem (někdy skutečně autoři míru prudičství neunesou a reagují v podobném duchu jako prudiči, což je zase jiný zajímavý poznatek. Autoři jsou v našich končinách skutečně zvyklí reagovat na prudiče, vedou s nimi obranné dialogy a bojují za své dílo zuby nehty, čímž prudičům jejich cíle mnohdy velmi usnadňují a nevědomky tak přihazují polínka do ohně :-). Odkud se berou prudiči-moderátoři je záhadou, stejně tak jako fakt, kde berou čas na úpěnlivé non-stop sledování celé diskuse. Prudiče-moderátora lze rovněž identifikovat dle rozsáhlé šíře jeho záběrů, protože se jedná o osobu, která dokáže "moderovat" a "ventilovat" najednou třeba v několika příspěvkových blocích. Prudič-moderátor může diskutovat v podstatě o čemkoliv - od pravopisu, přes obor prudiče-soudce až po prudiče-linkaře, důležitým poznatkem je však bezbřehá touha vést dialog, reagovat prakticky v reálném čase a dmýchat dialog až do rezignace okolních "přispěvovatelů".

Prudič-chaotik je většinou neškodný, ovšem jeho míra prudičství spočívá ve vnášení zmatku do jasné struktury publikačních činností. Prudič-chaotik bývá většinou mimo mísu a pokud dokážeme přenést jeho model na "PC usera", tak se rekrutuje ze skupiny 3 nebo 4 (uznalá a neuznalá lamka). Prudičů-chaotiků není tolik (v PC scéně), poznat se dají i podle toho, že na jejich "ventilace" málokdy kdo reaguje.

Ultra HC prudič tvoří samostatnou kapitolu a lze na něj aplikovat všechny probrané poznatky. Ultra HC prudič přispívá už prakticky z nutnosti (den bez pruzení by pro něj ani nebyl den) a na jakékoliv publikační činnosti si vždy něco najde. Stejně jako prudičů-chaotiků tak i Ultra HC prudičů není tolik, ovšem jejich příspěvky opravdu vždy stojí za to.

Výjimku tvoří tzv. sváteční prudiči, který reagují opravdu jen výjimečně a v daném kontextu povětšinou konstruktivně (upozorňují opravdu na kritické chyby autora).

Z deníčku PC šťourala: Povolání - \
Prudič on-line (@2004 by J.C.)

Boj proti prudičství (anti-pruding concept) - Jak na ně?

Proti prudičství se nedá dost dobře bojovat v zavedených systémech. Nejjednodušší a prvotní myšlenka jistě spočívá v odstranění samotných příspěvkových bloků u publikovaných literárních útvarů, ovšem ani toto není možné. Prudič, ač si toho je nebo není vědom, je ve sféře internetových portálů návštěva na serveru jako každá jiná a jeho kliknutí či pobyt strávený surfováním po obsahu se prostě v tržním modelu internetové reklamy počítá. Z toho plyne, že i ten největší Ultra HC prudič na kterého je spoleh, že s každou novou publikací začne ventilovat své prudící teze, je pro majitele portálu ceněným zbožím. V této branži se hraje jen na návštěvnost a počet shlédnutých stránek, takže prudič, který ventiluje "Hmm... tenhle server upadá...", "Poslední dobou je to slabý...", "Už to nebudu číst... jsou tam samé nesmysly" je svým způsobem významným "supporterem" portálu, který tak očividně nenávidí.

Není mým cílem nějak očerňovat prudičství jako sport nebo hobby. Konečně proč taky? Jistá svoboda slova je i v ústavě ČR a je-li nastaven publikační systém tak, že umožňuje svobodně reagovat na publikované články, má i prudičství v tomto sektoru své oprávněné zastoupení. Každý prudič by se ale měl trochu zamyslet a provést si malou analýzu svého cíle pruzení (stanovit koncept, vybrat hlavní cíle a metodu (hanlivá, nátlaková, kontraproduktivní, bodová, apod.) pruzení). Konstruktivní kritika (a i samotní prudiči) jistě přispívá ke zkvalitnění práce autorského týmu a je-li věcně a vkusně popsána, je to jenom dobře. Naopak zřejmě by měla vymizet ta malá závist, která je v každém zakořeněná a i prudič by se mohl čas od času držet standardních slušných pravidel a dodržovat jakousi nepsanou mravní hranici. Potom by se taky mohlo stát, že se exponuje skupina prudiči-nadávači, v jejichž slovníku (půjčeném od Ivana Horníka) je "prdel" nejslušnější slovo.

Prudičství jako sport je zajímavá činnost a jeho hlubší výzkum si zaslouží detailnějších analýz.

Ale to už je jiný příběh... :-)

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
11.2.2005 18:54:37   0.0.0.xxx 4136
konecne niekto v okoli zacal robit testy na PCI priepustnost
11.2.2005 19:02:13   0.0.0.xxx 3837
...jsem já a nestydím se za to)
11.2.2005 19:11:54   0.0.0.xxx 4337
jej tady někdo studuje psychologii ;)
eee zajímalo by mě která skupina je silně převažující ? mno když se tak koukám po webech, že , tak nejčastěší zjev je prudič-flamer ) to je samé AMD rulez intel rulez Ati rulez NV rulez...atd atd...zajímavé na tom je právě to že nejvíce Intel kritizují (hlavně teploty, neoprávněně) AMD z nichž většina je majitelem AMD 1300+ - AMD1700+ a nový intel procesor viděly leda tak na obrázku... u GK je to to samé a smaosebou to celé platí i naopak prostě podle mě je njerozšířenější forma prudičství flameřina

PS: PC šťoural je zajímavý počin PCtuningu a vítané rozptýlení
11.2.2005 19:29:26   0.0.0.xxx 4238
Já Vás sleduji pane autore Ondřeji Vopičko a články Z deníčku PC Šťourala jsem si zamiloval.A za ten dnešní Vám držím palce.Možná to se všemi hne.Díky za skvělé články.
11.2.2005 19:56:03   0.0.0.xxx 3935
Jak to myslis prudic-flamer. Vis co to flamer znamena?
11.2.2005 20:30:25   0.0.0.xxx 4037
Jsem spokojen. O5 je to tady, super.A jak to tak vypadá, tak něconato je ... .Postřelené kachny se vždy ozvou (za hýkají).
Jen tak dál. Při pátku co více si přát, že ...
11.2.2005 20:36:11   0.0.0.xxx 3638
A co tím autor článku sám chtěl říci? Proč nás oblažil svými názory? Že by "prudič rádobypánbůh" ? :-)))
11.2.2005 20:59:52   0.0.0.xxx 3835
a proc ne? Ja se u toho celkem pobavil...
11.2.2005 21:16:16   0.0.0.xxx 4036
kdybych neznal z fora Tvoje nektere prispevky, tak bych si rekl,ze jsi sam "flamer" ;-). Me se libi zase ze vzdycky nekdo neco kritizuje z principu a v oblasti IT je to zvlast k popukani, protoze s rychlym vyvojem se misky technologicke "vyspelosti" cipu prelevaji z jedne strany na druhou kazdou chvili. ;-)
11.2.2005 21:26:30   0.0.0.xxx 3636
Asi jo.
11.2.2005 22:29:48   0.0.0.xxx 3936
Tak toto bola pekna haluz! Ale tie predchadzajuce clanky boli super. ale toto bola fakt haluz skoda casu
11.2.2005 22:52:54   0.0.0.xxx 3736
bych se chtěl konstruktivně zeptat: A není možné že prudiči existují protože leckdy jsou na serverech různé žvásty a prostě to někoho rozčiluje?

Já osobně neprudím pod dobrým článkem :o) !
12.2.2005 00:10:05   0.0.0.xxx 3736
Podle toho, jak autor rozebral danou problematiku, tak se zde vsichni muzeme oznacit za prudice. Kazdy patri do te, ci one kategorie. (vcetne me)
Clanek to byl celkem zajimavy(a docela originalni) ale z informacniho hlediska nepodstatny.
12.2.2005 01:19:21   0.0.0.xxx 3634
Prudič je každý, kdo nesouhlasí. :-))
12.2.2005 01:50:09   0.0.0.xxx 3635
dobrá pomsta autora za všechny dosavadní ústrky...

p.s. pctunning sux, upadá čim dal víc, pravopis a stilystická úroveň stojí jako totálně za prd, lepší najdete určitě na www.bazaarek.com (hned u popelenic na stanici metra Černý most, super ceny za super akvárka z druhé ruky) )))
12.2.2005 05:55:58   0.0.0.xxx 3536
Prudič ja každý kdo souhlasí!!!
12.2.2005 08:31:55   0.0.0.xxx 3735
No, prudič moc nejsem, ale jediné co mne donutí prudit je neschopnost pana autora štefka reagovat na mé příspěvky co se týče zařazení jiných her na testování než střílečky. Pořád si nějak nemůže uvědomit že jsou i auta, rally či letadla.

No s tím jak se nesnaží reagovat se to asi nezlepší.

jinak pěkný článek
12.2.2005 08:47:10   0.0.0.xxx 3836
prosím tě, když už kritizuješ zdejší úroveň webu a potažmo jeho "stilystiku", koukni občas do slovníku, protože správně je stylistika!
12.2.2005 08:49:13   0.0.0.xxx 3636
Cetl sem skoro vsechyn reakce na Stouraly..a po precteni toho dnesniho mi pripada jako by si autor krasne smlsnul na nekterych prispevatelich..nebo vlasten ted uz jsou odborne oznaceni jako prudici..
12.2.2005 09:23:01   0.0.0.xxx 3636
ze je pravdivej
12.2.2005 09:56:47   0.0.0.xxx 3835
No to ti pekne dekuju ) flamer teda nejsem, aspon si to myslim...protoze sdílim stejny nazor jako ty (technický vývoj) takže hádat se co je lepší nemá cenu jo asi mám trochu problémy to správně interpretovat takže prudic-lingvista taky nejsem ;)
12.2.2005 10:51:17   0.0.0.xxx 3534
este tam chyba prudic stihac - to je clovek ktori sleduje clanky a hned ako sa objavi, pise prispevok typu: PRVNI a odosle, len preto, aby tam proste bol, inac spravidla neskodny, ale otravny :-)

inak super clanocek, aj ked som cakal nieco o stourani a otravovani lamiek pri opravovani pc.
12.2.2005 10:52:28   0.0.0.xxx 3734
Přesně tak To bych řek, že taky byl hlavní účel, aby se všichni zamysleli..... Možná to bude mít nějakej efekt, ale lidská paměť je krátká a tak bude brzy zas všechno při starém )
12.2.2005 12:17:34   0.0.0.xxx 3735
Pane Vopicko, mam na Vas jen jeden dotaz. Kteri z lidi co pisou do kterehokoli fora patriciho k jakemukoliv clanku nejsou podle Vas prudici? S tim sirokym zaberem jste to podle mne trosku prehnal. Nekteri z autoru Vas nastvali? Reknete to jim a neodsuzujte vsechny.

A ted me ukamenujte
12.2.2005 13:28:18   0.0.0.xxx 3636
Nic proti Tve osobe, ale posledni dobou "prudis" snad pod kazdym clankem ktery sem cetl. Znamena to ze vsechny clanky jsou spatne? :-))
12.2.2005 13:32:51   0.0.0.xxx 3535
ale no tak, Česki umym samosdřejmňe, nejsem precy z Tatar (-;
12.2.2005 13:34:26   0.0.0.xxx 3637
Prudič je každý!!!! ...alespoň dle autora tohoto článku :-)
12.2.2005 14:44:23   0.0.0.xxx 3736
Skvělý článek.Velice jsem se pobavil.Když si člověk pročítá příspěvky některých lidí má chuť jim rozbít hu...Sami článek nevyplodí ale keců mají plno.
Autor geniáně rozřadil jednotlivé kategorie.

Great.
Přeji Vám všem pěkný den
12.2.2005 14:54:22   0.0.0.xxx 3637
Ve vyctu prudicu jeste chybi tzv. "prudic-zaskodnik", ktery do diskuse zamerne zanasi nepravdiva "fakta" a snazi se tim bud zmast ostatni prispevovatele, nebo rozpoutat nejaky flame. Tento druh prudicu se obzvlaste vyziva v diskuzich na tema kvality digitalniho zvuku a casto se jim proto prezdiva "Netopyri".
12.2.2005 15:47:04   0.0.0.xxx 3633
Ne to znamena ze je ultra hc pruda.. :-)
12.2.2005 16:35:20   0.0.0.xxx 3635
tak dlouhou dobu sem se tesil na Stourala a nakonec takovahle blbost co sem po 50 radkach vzdal,skoda casu, no snad zacnete zase psat kazdej Patek a zase pribehy ze zivota a ne popis kdo jakej je
12.2.2005 17:00:48   0.0.0.xxx 3636
...dnes to za moc nestalo, ale vsechny dobry temata sou uz asi vycerpany ) Ale trebas se autor priste s necim vytaahne. Predchozi dily byly velice povedene.... jen tak daal.
12.2.2005 17:05:24   0.0.0.xxx 3537
Nevím, ale co je to za rozdělení, když se vidím snad ve všech kategoriích? To, do které spadnu záleží jenom na tom, nakolik mě vytočil některý z příspěvků, eventuleně opravdu nevhodný dotaz, nebo prostě jenom to, jakou mám náladu.. Umím být milej i pěkně hnusnej..

P. S. ten "prudič-záškodník" mi fakt chybí, ale jsou lidi, které nenapadne, že by někdo mohl záměrně dezinformovat. Taky jsem koukal jak tumpachovej, když mi kdysi spolužáci vyprávěli vtipné historky o posílání bloudivších řidičů opačným směrem, než měli namířeno..
12.2.2005 17:19:36   0.0.0.xxx 3534
na tebe johne done je i ten ultra HC malo
ty bys mel mit vlastni oznaceni prudic-john.don
12.2.2005 19:55:17   0.0.0.xxx 3535
I když autor perfektně setřel většinu "prudičů",stejně sem skoro všichni napsali...jinak by asi neusli Jak to tak vidím na PC tuningu je největší koncentrace prudičů-soudců i když u tohoto článku překvapivě jich moc není
btw.good článek
12.2.2005 20:34:35   0.0.0.xxx 3636
to je pro vetsinu neprekousnutelny clanek, kdyz se doctou o sobe. Clovek vam odpusti lez, podraz, krivdu, ale nikdy PRAVDU !!!
- jinak ja spada take skoro do vsech kategorii , zalezi na tematu a nalade, viz co napsal "adams"
13.2.2005 00:24:37   0.0.0.xxx 3737
Jo to sedí, zvláště mám rád takový ty "jsem první - baník p**o"
13.2.2005 00:29:58   0.0.0.xxx 3736
Článeček v pohodě, myslím že spoustě lidem hne žlučí. No aspoň si zase pořádně zapruděj (nebo spíš zůstanou tentokrát potichu). Jen tak dál autore. A pevný nervy s prudičema ;-)
13.2.2005 02:23:33   0.0.0.xxx 3736
a neni Vopička jenom pseudonym?
13.2.2005 02:36:43   0.0.0.xxx 3737
Moc mě pobavil, jen tak dál
13.2.2005 03:17:15   0.0.0.xxx 3737
nevim kam se zaradit, kazdopadne jsem rad, ze konecne po letech zase vyslo jedno cislo PC Stourala, vitane to patecni povzbuzeni :]
13.2.2005 06:02:50   0.0.0.xxx 3637
Si dělám kozy
Pohodové článek!
13.2.2005 08:20:45   0.0.0.xxx 3837
wtf?
zaboha se nemuzu zaskatulkovat takze sux, celkove se mi zda ze i pc stoural upada (spolecne s webem) a nepomaha mi od toho pocitu ani moje super HC-OC "rulezzni" AMD64 s ATI(4ever). Verim tomu ze na konkurencnich webech by problematiku zpracovali mnohem lepe, takze mi nezbyva nez se s vami rozloucit tvrzenim : "pozor na carky ve vetach"
PS: kdy uz zacnete ignorovat novinky od te technologicky upadajici firmy Intel!? IBM Cell is coming!
(-:@
13.2.2005 10:15:04   0.0.0.xxx 3635
Článek napsanej alkáčem nemůže urazit...
13.2.2005 12:33:26   0.0.0.xxx 3736
trefa do cierneho, prudici su vsade, na kazdom fore...
13.2.2005 12:52:35   0.0.0.xxx 3738
Z deníčku PC Šťourala: Povolání - "Autor"
13.2.2005 15:56:41   0.0.0.xxx 3736
Lidi říkejte si co chcete, tohle kecání je ztráta času a letadlem může být stejně jen jeden - a to jsem samozřejmě já ...
13.2.2005 17:50:35   0.0.0.xxx 3739
Dal by sa doplnit este jeden typ prudica, z ktoreho maju niektori autori najvacsi strach - prudic profesional. Tento sa skutocne do problematiky clanku vyzna, castokrat lepsie ako autor. Na nedostatky clanku upozorni zvacsa kultivovanym sposobom a castokrat dodava v diskusnych prispevkoch informacie, ktore su zaujimavejsie a fundovanejsie ako samotny clanok.
13.2.2005 18:45:40   0.0.0.xxx 3837
Technicky vzato skoro všechny špatné jsou. Ono totiž existují i nějaká pravidla při psaní článků...ale ty zanikly tak před padesáti lety...a od té doby si každý píše co chce a jak chce...šévredaktoři by si dříve dávaly sakra bacha co pustí ven...To se ale týká internetu obecně
13.2.2005 19:50:31   0.0.0.xxx 3735
Tak toto je naprosto skvělý popis individuí vyskytujících se na diskuzních fórech a ve fórech pod články. Na jednom fóru znám prudiče-moderátora - je to skoro jako byste popisovali přímo jeho.
13.2.2005 20:22:58   0.0.0.xxx 3637
Flamer nemuze byt prudic ... neprudi autora ale snazi se prudit ostatni lidi.... tudiz je z pohledu autorseho zcela neskodna forma reklamniho-klikace;
13.2.2005 20:28:17   0.0.0.xxx 3836
Souhlasim... chci taky IL2 do vsech testu!!!!

kdy konecne projde zakon proti diskriminac simmanaku? je to trochu OT;)
13.2.2005 23:37:42   0.0.0.xxx 3738
A podobně by se dali rozdělit autoři článků. Najdou se i takoví, co jsou schopní se s prudičem-odborníkem srovnávat a dokonce se snaží jeho teze neumně vyvrátit, což na všechny prudiče působí jako červenej hadr na býka a autor to nakonec zasekne s tím že blbcema se nemá cenu bavit. Anička Dajdou rulez :-D..
14.2.2005 07:04:04   0.0.0.xxx 3837

..ale myslím, že autor elegantně naznačil, že lidé, kteří tráví svůj čas psaním věcí pod články, zkrátka prudiči jsou. A má pravdu.


Je jedna moc hezká věta: "Nikdo se tě na nic neptal!" Myslím, že by měla být na konci každého článku. (a ano - i já jsem teď prudič, tak se nebojte poukázat na tento paradox)

14.2.2005 07:53:27   0.0.0.xxx 3638
A to PRUDIČ - MULTINICKAŘ,který někdy diskutuje sám se sebou,případně píše různé vzájemě protichůdné názory a bývá odhalen adminem,který to nevydrží...
14.2.2005 08:52:06   0.0.0.xxx 3737
ten rozbor je fakt dobrej. Jenom ten prudič je zbytečně měkké slovo. Pravá a nefalšovaná definice těchto lidí je zmrd. Kdo nevěří, ať se podívá na www.dfens-cz.com. Označení prudičů slovem "zmrd" není nadávka, stejně jako idiot není nadávka pro lidi s nízkým iq (nevím přesně kolik). Zmrd je označením člověka, majícího soubor vlastností specifického charakteru, které determinují jeho chování ve společnosti. Pro zájemce doporučuji nastudovat vědní disciplínu "Kognitivní zmrdozpyt" na stejném zdroji.
OMG, tak mě napadá, právě jsem se stal zmrdem-linkařem, OMG, já zasloužilý zmrdobijec, asi mě jebne...
14.2.2005 10:50:49   0.0.0.xxx 3737
Tak skvele ted uz vas vsechny zname!
14.2.2005 11:30:36   0.0.0.xxx 3738
a este ma napada jeden obzvlast otravny typ - prudic doplnac. tento sa vyznacuje tym ze k akokolvek vycerpavajucemu clanku vzdy najde nieco co by k nemu doplnil.
14.2.2005 13:41:52   0.0.0.xxx 3836
včetně tebe,... :-)
14.2.2005 14:20:03   0.0.0.xxx 3737
Behem cteni clanku, jsem se tesil na prispevky. Ale mrzi mne, ze klasicti prudici se vytratili. Je to dnes slabota, snad se jeste najdou pozdeji. Priznam se ze se vzdy skvele pobavim pri cteni prispevku prudicu.
Muj prudicsky postreh k tomuto clanku? Ano, autor posledne dostal od prudicu poradne nafrak - ono taky posledni PC stouralske clanky byly vice o chlastu nez o PC stourani. Takze toto je proste odveta - tvrda. A je videt, ze odveta ucinna, jelikoz uz tu nevidim ani jediny klasicky prudicsky prispevek.
No tak kolegove prudici, zeby 1:1. ? :-)
14.2.2005 18:13:44   0.0.0.xxx 3836
Sice si zrovna nevzpominam, jestli jsem na nejaky Stouraluv clanek nekdy reagoval, ale tak nejak jsem nepochopil, pro koho ty clanky vlastne pise, kdyz jsou pro nej vsichni jenom prudici.
Takze IMHO prudici mlci, protoze je premohl soucit s nestastnou lidskou bytosti, ktera neumi nic jineho, nez psat clanky pro prudice.
SCNR
15.2.2005 05:34:01   0.0.0.xxx 3936
Pripada mi to ze autor clanku otevrel stranku www.progamers.cz a precetl si 500 komentu k jednomu clanku tam se snad vyskytuje vse
15.2.2005 17:13:12   0.0.0.xxx 3638
Rikejte si tomu jak chcete ale ja byt autorem tak bych mel pocit dobre vykonany prace. O tak mohutnych reakcich na clanek se muze leckomu jen zdat Vedete si dobre jen tak dal
15.2.2005 17:31:12   0.0.0.xxx 3937
Píšu do komentářů vždy pod 2 přezdívkama a vzájemně si odporuji, někdy se spolu i hádám a nadávám. A pak mě baví sledovat, co se z toho vyklube :-))))) LOL rulezzz sláva prudičství!!!
16.2.2005 10:55:57   0.0.0.xxx 3636
Po dlouhe dobe je pan Stoural zpet. Rozskatulkovani prudicu je zabavne a ze zkusenosti celkem vyhovuje. Pravda je, ze nekdy se prudicstvi prolina. Otazkou je co je mozne za prudeni povazovat. Bohuzel v nasich virtulnich krajinach, tim myslim ceska fora, prevlada pipichovani a ukazovani kdo je lepsi. Kupodivu na forech zahranicnich maji dost casto posty dalsich clenu spise charakter doplnujici coz je z meho uhlu pohledu nepomerne cenejsi, nez ucel do nekoho se navazet, ze nedostatecne vycerpavajicim zpusobem postihuje zvolene tema. Temata jsou probirana s odkazy podpirajicimi tvrzeni pisatele. Na ceskych diskuzich se tento, z meho uhlu, velmi dobry mrav zatim moc nerozmohl. Proto se asi z zeleznou pravidelnosti opakuji zabomysi valky ATI x NV, INtel x AMD. Casto chybi definice toho o jakem aspektu dane problematiky se bude diskuze odehravat. Timto jsem se zaradil do prudicu globalnich right?
16.2.2005 21:34:06   0.0.0.xxx 3738
Jsem si vzdycky myslel, ze fora jsou pod clankem proto, aby se v nich poresilo co je v clanku dobre, co spatne, zapredla se nejka (konstruktivni) diskuze, autor ziskal feedback, a tak ...
Nejak si nemuzu pomoc, ale tenhle clanek mi neprisel vtipnej, jen tam autor dava najevo svuj "svetonazor", ktery ctu asi takto: psat clanky je dobre, protoze jsem autor a plati me za to, vsichni kdo prispivaji do for jsou prudici (a nemuzu si pomoct, ale tohle oznaceni podel me neni prilis lichotive) a me nestoji za to abych se k nim choval s uctou (staci mi $, ktery mi vydelaji) ... to se mi fakt nelibi.
,Jsem si vzdycky myslel, ze fora jsou pod clankem proto, aby se v nich poresilo co je v clanku dobre, co spatne, zapredla se nejka (konstruktivni) diskuze, autor ziskal feedback, a tak ...
Nejak si nemuzu pomoc, ale tenhle clanek mi neprisel vtipnej, jen tam autor dava najevo svuj "svetonazor", ktery ctu asi takto: psat clanky je dobre, protoze jsem autor a plati me za to, vsichni kdo prispivaji do for jsou prudici (a nemuzu si pomoct, ale tohle oznaceni podel me neni prilis lichotive) a me nestoji za to abych se k nim choval s uctou (staci mi $, ktery mi vydelaji) ... to se mi fakt nelibi :-/.
17.2.2005 11:50:49   0.0.0.xxx 3735
RE:Odkud se berou prudiči-moderátoři je záhadou, stejně tak jako fakt, kde berou čas na úpěnlivé non-stop sledování celé diskuse.

To je jednoduche, maji treba v praci pristup na internet a malo prace a ve spojeni s Přihlásit se k odběru všech příspěvků a podobnych funkci webu, neni problem hlidat treba 100 diskuzi najednou...
21.2.2005 11:25:06   0.0.0.xxx 3735
Po kratší odmlce šťourala jsem se opět pobavil a myslím že zde autor píchl do vosího hnízda. Článek dle mého názoru lepší než všechny příspěvky Zdravím všechny chronické prudiče-příspěvkáře
2.3.2005 15:00:48   0.0.0.xxx 3739
Vazeni pratele. Pokud dela autor clanku chyby v gramatice pro zakladni skolu (!!), dela ostudu nejen sobe, ale i celemu portalu. Berte tedy takova jemna upozorneni jako snahu vam pomoci.
V posledni dobe pozoruji, ze neznalost vyjmenovanych slov, vzoru podstatnych jmen ci shody podmetu s prisudkem atd... snad uz patri k bontonu v urcitych spolecenstvich. Zpravidla se jedna o spolecenstva ruznych "modernich" hosiku od 17 do 22 let, kteri proste nekterymi vecmi opovrhuji. Opovrhuji ze sve blbosti a nevzdelanosti, nikoliv z nejakeho racionalniho duvodu. K nim bych jeste pripocetl Daniela Docekala, ktery pravopis nezvladl ani ve svych 37 letech a jeste z toho dela malem svoji prednost.
Pratele - zakladni pravopis by clovek mel zvladat bez korektora (!!!), pokud si nechce delat ostudu. Je obrovsky rozdil mezi "preklepem" a gramatickou chybou, odpustit se da i chybna interpunkce - ovsem to co umi kdejaky zacek z pate tridy byste znat meli, co myslite ?
9.12.2005 05:48:43   84.242.94.xxx 3635
Ty vole to si už nevzpomínáš na pátou třídu co? Ještě na střední dostává 90% lidí z diktátu za 5 a dopouští se těch samých chyb jako většina autorů.

Prostě čeština sux !
English je nadevše ! No more fu**ing y/i !
9.12.2005 05:49:38   84.242.94.xxx 3736
No more fu**ing mne/me no more fu**ing e/je no more fu**ing Czech language !
Write in English and your grammar will be much better !

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

0 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 0Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.