Hlavní stránka Multimédia Elektronika Ergonomie práce s počítačem – první část
Ergonomie práce s počítačem – první část
autor: Eliška Svobodová , publikováno 29.9.2010
Ergonomie práce s počítačem – první část

V dnešní uspěchané době si neumíme život bez počítače představit. Setkáváme se s ním ve škole, v práci i ve volném čase. Průměrně u něj trávíme stále více času. Počítač má totiž jednu velmi (ne)příjemnou vlastnost – dokáže nás zaujmout a to až tak, že zapomínáme na své okolí a čas. A to má ve velké míře negativní vliv na naše zdraví.


Japonské Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí provedlo v roce 2004 výzkum týkající se práce na počítači spojené s fyzickou a zrakovou únavou. Zabývali se vztahem mezi únavou související s prací na počítači, nastavením monitoru a podmínkami pracovního prostředí (pravidelné přestávky, správné sezení). Ten samý výzkum dospěl také k závěru, že práce na počítači vede k určitému druhu vyčerpání.

Ergonomie práce s počítačem – první část
Pod zkratkou VDT (visual display terminals) se neschovává nic jiného než zobrazovací zařízení, tedy práce spojená s užíváním počítače

Během studie vycházeli z toho, že kvůli snížené akomodaci čočky zraková únava přibývá a vzrůstá vzdálenost nejbližšího ústřední bodu, které je naše oko schopno zaostřit (ohnisková vzdálenost). Srovnávali „ohniskovou vzdálenost“ před a po práci na počítači při různých nastaveních monitoru a dále jakým způsobem se tato vzdálenost mění, a jaké to přináší dopady pro náš zrak.

Ergonomie práce s počítačem – první část
Při dlouhodobém sledování předmětu v jedné vzdálenosti se mění ohnisková vzdálenost oka

Z výzkumu dále vyplynulo, že pouze 12,9 % všech společností v Japonsku provádí lékařské prohlídky u svých zaměstnanců pracujících na počítači, neboť si uvědomují možný vznik zdravotních problémů, které mohou být důsledkem práce s počítačem. 78 % zaměstnanců podniků přiznalo, že mají zkušenosti s fyzickou únavou a příznaky souvisejícími s prací na počítači. Nejčastěji se jedná o únavu a bolest očí a to v 91,6 %. Tyto výsledky napovídají, že práce na počítači způsobuje určitý druh vyčerpání.

Ergonomie práce s počítačem – první část
Graf č. 1: Jednotlivé druhy bolesti spojené s prací na počítači

Na tuto studii se rozhodla navázat společnost EIZO pro otestování své technologie Eco View. Výzkum byl proveden v roce 2008 na LCD monitoru EIZO S2431W-E. Testovací skupina byla složena z 11 osob ve věku 20 až 30 let ve 3 různých typech prostředí. Nejdříve změřili ohniskovou vzdálenost pro levé oko, pravé oko i obě oči 10 minut před zahájením práce na počítači a poté znovu ihned po ukončení práce. Sledované osoby měli za úkol po dobu tří hodin přepisovat novinový článek, následovala hodinová přestávka na oběd, po které pokračovala opět tříhodinová práce na počítači.

Ergonomie práce s počítačem – první část
Graf č. 2: Vliv dodržování správné ergonomie na různé bolesti a duševní pohodu

Po skončení testování byli zaměstnanci požádáni o vyplnění dotazníku. Z grafu číslo 1 lze vyčíst, jaké druhy únavy uváděli zaměstnanci nejčastěji. Graf číslo 2 a 3 vyhodnocuje jednotlivé body dotazníku (vyšší hodnota představuje vyšší míru únavy) při postupném simulování všech tří typů prostředí. Z grafu vyplývá, že při nastavení odpovídajícího jasu monitoru spolu s dodržováním pracovních pokynů dochází k výraznému snížení jak oční, tak i tělesné únavy.

Ergonomie práce s počítačem – první část
Graf č. 3: Dotazník týkající se zrakové námahy

Z výzkumu dále vyplývá, že k únavě a bolesti očí může dojít už po jediném dni práce na počítači. Další výsledky byly pozitivní. Nastavení jasu monitoru na odpovídající hodnotu zvýšilo efektivitu práce o 4,6%. O dalších 7,9% vzrostla efektivita při dodržování pracovních pokynů a čerpání pravidelných přestávek (viz graf).

Ergonomie práce s počítačem – první část
Změnou ergonomických a pozorovacích návyků dochází ke zlepšení efektivity práce o 12 % a více 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
64 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 28Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.