Hlavní stránka Multimédia Hry a zábava ISIS chce zakázat matematiku. FBI taky
ISIS chce zakázat matematiku. FBI taky
autor: Michal Rybka , publikováno 15.1.2016
ISIS chce zakázat matematiku. FBI taky

Na matfyzu jsem slyšel myšlenku, že studium matematiky bylo za bolševika nejsvobodnější, protože bolševik matematiku nechápal, jenom věděl, že ji jaksi potřebuje. Matfyz se stal útočištěm pro mnoho chytrých lidí, kteří by na politicky angažovanějších školách neměli šanci. Dnes se ale i matematika dostává do zaměřovače – a to nejen tam, kde by to člověk čekal.


Vědě se dařilo hlavně v již dříve vyspělých oblastech, jako byla například Persie. V matematice a výpočetní technice je zvláště proslulý perský matematik, geometr a astronom Muhammad ibn Musa al-Kwarizmi, do latiny přepisovaný jako Algoritmi. Jeho hlavním přínosem bylo to, že ve svých dílech systematicky popsal návody na řešení lineárních a kvadratických rovnic – a těmto návodům dnes říkáme algoritmy.

ISIS chce zakázat matematiku. FBI takyISIS chce zakázat matematiku. FBI taky


"The Algebra of Mohammed ben Musa (Arabic)" by Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi - The Algebra of Mohammed ben Musa od Fredricka Rosena. MacTutor [1] [2]. Vlevo přetištěný původní manuskript, vpravo stránka z anglického přepisu Fredricka Rosena v angličtině. Licensed under Public Domain via Commons.

Kdysi byl považován hlavně za výborného pedagoga, jeho historický význam narostl v okamžiku, kdy se ukázalo, jak je užitečné umět systematicky zapsat návod na řešení problému pro počítače.

Zlatý věk vzdělané islámské civilizace skončil v roce 1258, kdy Mongolové dobyli a vyplenili Baghdád. Zavraždili přitom přes sto tisíc obyvatel a zničili Velkou knihovnu, Bayt al-Hikma, což byla rána srovnatelná s vypálením Alexandrijské knihovny.

ISIS chce zakázat matematiku. FBI taky

"Hulagu Baghdad 1258" by Sayf al-Vâhidî. Hérât. Afghanistan - Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Division orientale. Supplément persan 1113, fol. 180v-181. Licensed under Public Domain via Commons.

Přeživší říkali, že „Tigris byl černý inkoustem knih naházených do řeky a rudý od krve učenců a filozofů“. Z této intelektuální destrukce se islám už nevzpamatoval a i samotný Baghdád se ke svému původnímu významu navrátil až po několika stech letech. Moderní autoři rozsah zkázy přirovnávají k tomu, jak by vypadal hellénismus, kdyby někdo zničil Periklovy Atény jadernou bombou.

Dopad na vědu v islámském světě byl katastrofální. Přibližně 400 000 knih se podařilo evakuovat před počátkem obležení, což bylo dobře, protože mezi nimi bylo mnoho překladů klasických autorů z antiky. V raném středověku byla Evropa daleko barbarštější a hloupější než svět islámu a našim předkům se téměř podařilo vyhladit hellénistickou vzdělanost. Po zničení Baghdádu a se vzestupem renesance se ale karta obrátila, a zatímco Evropa objevovala kdysi opovrhovanou kulturu a vzdělanost, islámská kultura se stávala rigidnější a zaostalejší. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
274 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 122.6Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.