Pevný disk pod dohledem - užitečné utility
autor: Charvát Pavel , publikováno 27.1.2005
Pevný disk pod dohledem - užitečné utility
Pevné disky a jejich spolehlivost - téma na dlouhou debatu. Také jste již zažili situaci, kdy vám při bootování začne váš pevný disk vydávat nepříjemné zvuky a operační systém se ne a ne spustit? V tu chvíli vám probleskne hlavou, co všechno na disku máte. Ve většině případů si však uvědomíte, že na poslední zálohování si už ani nepamatujete a tak jen doufáte, že bude vše v pořádku. Těmto situacím nelze zcela předejít, nicméně pomocí různých diagnostických utilit můžete průběžně sledovat stav vašeho pevného disku a v případě náznaků možných problémů provést patřičná opatření - zejména včasnou zálohu vašich dat. {mospagebreak title=Active SMART 2.42}

Známý program pro kontrolu správné funkčnosti pevných disků v poslední dostupné verzi. Široké možnosti použití a nastavení jsou zde bohužel limitovány 21 denní trial verzí. Instalace probíhá, jak je poslední dobou zvykem, systémem click and go, kdy jediné co uživatel opravdu musí je souhlasit s licenčními podmínkami a zvolit adresář, do kterého se budou soubory instalovat. Po dokončení instalace se nám v trayi objeví ikonka lupy prozkoumávající harddisk. Dvojklik levým tlačítkem spustí hlavní okno aplikace, zatímco po kliknutí pravým tlačítkem se objeví tento výběr:

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Volba "Show Active SMART" zobrazí hlavní okno, "Check drives now" provede kontrolu všech pevných disků, které se v počítači nacházejí a zaktualizuje tak ukazované informace. "Order Full version" je zde pro případ, že bychom si chtěli zakoupit plnou verzi a vymanit se tak z časového presu 21 dní. Popup menu "Visit online" před nás rozvine položky "Active SMART homepage", která nás přenese na domovskou stránku programu a "Ariolic Software website" zase na stránku tvůrců, přičemž "Send us your feedback" slouží pro zasílání postřehů a nápadů programátorům pro případné vylepšování dalších verzí (komunikace probíhá přes formulář na stránce kam jste přesměrováni). Pod názvem "Help" se ukrývá kvalitní nápověda a konečně tlačítko "Exit" ukončuje aplikaci.

Hlavní okno

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Okno je rozděleno na dvě oblasti:

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Význam jednotlivých položek v základních informacích

 • Model = typ pevného disku a jeho výrobní označení
 • Location = dává nám vědět, jak máme který disk zapojen
 • Capacity = výrobcem udávaná kapacita disku
 • Temp = aktuální teplota disku
 • Status = aktuální hodnocení disku jako celku

V pravém horním rohu se nacházejí čtyři ikony (viz následující obrázek), kterým jsou po řadě přiřazeny funkce: tlačítko minus minimalizuje program, ovšem narozdíl od klasického tlačítka minimalizace jej dá přímo do traye (stejnou funkci má červené uzavírací tlačítko). Kliknutím na křížek vyvoláme potvrzovací obrazovku, kde stiskem ANO kompletně ukončíme běh programu, zatímco pokud stiskneme NE, bude aplikace dělat, jako že vůbec k ničemu nedošlo. Ikona se šipečkou slouží nárazovému provedení kontroly disků a aktualizaci hodnot atributů. Tlačítko s otazníkem je pak druhý způsob, jak se dostat do nápovědy.

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Pokud provedeme dvojklik na jakýkoli z nabízených disků, dostaneme se do grafické prezentace výsledků S.M.A.R.T. (Self Monitoring And Reporting Technology) dat.

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Jednotlivé položky
 • ID = číslo atributu
 • Atribute name = jméno atributu
 • Atribute/Treshold graph = zelená linka znamená aktuální hodnotu atributu, červená pak Treshold hodnotu (výrobcem udávané kritické hodnoty)
 • Status = zhodnocení stavu atributu

První záložka s názvem "Disk info" (viz obrázek hlavního okna programu) nám již udává podrobnější informace, které jsou rozděleny do tří kategorií. Z první - Drive details můžeme vyčíst následující :

Jednotlivé položky
 • Manufacturer = výrobce disku
 • Model = typ disku
 • Serial number = sériové číslo disku
 • Capacity = výrobcem udávaná kapacita
 • Firmware revision = aktuální verze firmware
 • S.M.A.R.T. = funkce pro kontrolu a hlášení případných chyb = zde má položka buď hodnotu enabled, což znamená podporováno, nebo disabled, což znamená že náš disk tuto funkci nepodporuje

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Volumes on this drive (aneb kategorie dva) má jediný účel, ukazuje aktuální rozdělení disku na oddíly a jejich pojmenování (obsah hranaté závorky), volné místo na nich (free = volný), velikost na kterou je disk naformátován a nakonec i kolik procent volného místa nám ještě zbývá.

Třetí kategorie (Advanced drive information) jsou informace o podpoře a nastavení jednotlivých režimů a o hardwarovém rozdělení disku na sektory.

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Záložka "SMART info" se dá rozdělit na dvě části, první - textové pole, kde jsou uvedeny hodnoty atributů služby S.M.A.R.T. s následujícím významem:

Jednotlivé položky
 • ID = číslo atributu
 • Atribute name = jméno atributu
 • T.E.C. date = Threshold Exceeds Condition = předpokládaná doba úmrtí HDD
 • Value = aktuální hodnoty atributu S.M.A.R.T.
 • Treshold = výrobcem udávaná kritická hodnota atributu
 • Worst = nejhorší hodnota získaná během života HDD
 • Status = celkové hodnocení daného atributu

a druhou, obsahující tři tlačítka (viz obrázek níže)

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Tlačítko "Drive properties" skrývá nastavení možností chybových hlášení a při výchozím nastavení vypadá takto:

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Abychom si mohli nastavit vlastní způsob hlášení chyb (individuální pro každý z disků), musíme napřed zaškrtnout položku "Use custom notification settings for this drive", čímž se nám "odemknou" ostatní pole a okno bude vypadat následovně :

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Význam jednotlivých položek

 • Enable warning treshold and disk failure notification = povolit varování před překročením povolených mezí a selháním disku
 • Enable drive temperature warning = povolit varování před překročením povolené teploty
 • Critical temperature = kritická teplota (ve °C)
 • Specify methods of critical notification for this drive = specifikovat metody hlášení kritických selhání pro tento HDD
 • Popup message = zpráva ve formě popup okna
 • E-mail notification = zpráva formou mailu
 • Network message = zpráva formou vzkazu v síti
 • Specify methods of notification about SMART atributes changes for this drive = specifikuj metody hlášení změn atributů SMART u tohoto disku

Funkce Quick view v okně 1 nám dá stejný výsledek jako dvojklik na zvolený HDD v základních informacích o discích a View SMART Raw Data nám ukáže "surové" = přesné hodnoty některých atributů SMART (viz následující obrázek).

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Význam jednotlivých atributů

 • Spin Up Time = doba v milisekundách, za kterou je disk plně funkční od okamžiku roztočení (od 0 otáček)
 • Start/Stop Count = počet zapnutí a vypnutí HDD (i softwarově)
 • Power-on Hours Count = doba, po kterou je disk v provozu zapnutý
 • Power Cycle Count = počet zapnutí a vypnutí HDD zapnutím a vypnutím počítače
 • Temperature = teplota

Jak je vidět, je zde mnohem menší počet atributů, než v okně záložky S.M.A.R.T. To je dáno tím, že ne každý atribut jde specifikovat přesnou hodnotou. Pokud je to ovšem možné, pak jej i číslo jemu příslušné můžeme nalézt právě zde.

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Záložka "Preferences" slouží k nastavení programu, nebo chybových hlášení pro všechny disky společně (šetří čas pokud máte dva či více shodných disků). "Poll drives" nabízí možnost automatické kontroly disků v minutách nebo hodinách. "Enable monitoring at Windows startup" nabádá ke spouštění programu společně s náběhem Windows. "Exit if no errors detected" umožňuje ukončit program, jestliže se při první kontrole nenajde ani jedna chyba. "Open Active SMART window at startup" zase dovoluje otevřít hlavní okno automaticky hned po přihlášení uživatele. "Log events" je klasické zaznamenávání událostí do výpisu. "Use system Event log" znamená využít log file Windows (doporučuji nepoužívat, pokud chcete cokoli někdy najít). "Show disk status in the try" je pak umístění ikony na tray spolu s přidělením ji funkce indikátoru stavu disku. Rolovací menu Language obsahuje výběr z angličtiny, němčiny, francouzštiny, holandštiny, polštiny, italštiny, španělštiny a brazilské portugalštiny. "Test global notification setings" vám ukáže, jak bude případné chybové hlášení vypadat. Poslední položkou, která by pro vás mohla být neznámou, je "Play the sound" = přehraj zvuk, kde ikonka složky znamená možný výběr ze souborů na disku (*.wav) a reproduktor jej přehraje.

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Záložka "Log" je výpis akcí, chyb a situací, které nastaly během chodu programu. Pozornost by se měla věnovat především ikonám vpravo dole (viz následující obrázek), které nám umožňují lépe si uchovávat přehled ve výsledcích.

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Poslední záložka "About" nám dává možnost objednat si plnou verzi, podívat se na stránky tvůrců či produktu a také nás nezapomíná informovat jak neúprosně utíká čas postupným odebíráním dnů z funkčnosti naší trial verze.

{mospagebreak title=HDD Health 2.1}

HDD Health 2.1 je zatím poslední verzí programu pro monitorování pevných disků za běhu počítače. Instalace je opět systémem click and go, kdy jediné, co si musíte zvolit je adresář, kam se mají zkopírovat soubory. Po spuštění se v trayi objeví malá ikonka, která nabízí dvě možnosti. První je (po kliknutí levým tlačítkem) samotné spuštění programu, což není nic neobvyklého, ale důvodem proč to popisuji je právě možnost druhá, tedy pravé tlačítko.

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Jméno programu asi nebude to hlavní co nás zajímá a k hlavnímu oknu se dostaneme za malou chviličku. Nás zde bude hlavně zajímat volba "Options", která je z hlavního okna nedosažitelná.

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Záložka s názvem "General" nám dává na výběr, kdy chceme, aby se program spouštěl, což je v rámečku "Startup options" a dále je zde možnost nastavit pravidelnost obnovování informací a měření teploty v rámečku Polling options (na obrázku je vidět výchozí nastavení).

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Druhá záložka s názvem "Alert options" slouží k nastavování kritické teploty disku a k povolování poplachů při překročení bezpečných hodnot (rámeček Alerts) a zároveň k nastavení způsobu, jakým se bude poplach projevovat navenek (rámeček Notification methods). Volba "Show popup message" dovoluje programu vysunout malé okno z ikonky v trayi, kde je naspáno, na co bychom se měli zaměřit. Volba "Send e-mail report" bude asi dostatečně jasná, avšak způsob, jakým se odesílají maily, se mi bohužel objevit nepodařilo. "Send a network message" dovoluje informovat vzdáleného administrátora sítě o problémech, nebo zprávu rozeslat na určitý počítač v síti. Poslední možností je zaškrtávací políčko "Play sound", kde si můžeme zvolit libovolný zvuk, který máme uložený na disku (musí jit o soubor *.wav) a který nás pak bude provázet veškerými chybami. Ikonka s reproduktorem je zde pro poslechnutí si vybraného znamení, abychom se ujistili, že je to opravdu to pravé ořechové.

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Poslední záložkou je "Log options" poskytující pouze dvě pole. "Enable logging events" dovoluje zapisovat výsledky do externího souboru, zatímco volba "Clear log file" nám při jejím zaškrtnutí vymaže záznam při každém spuštění programu.

Hlavní program

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility
- pro zvětšení klikněte -

Hlavní plochu můžeme rozdělit na čtyři části :

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Co znamená logo výrobce asi netřeba komukoli vysvětlovat, stejně jako že rychlý přehled disku nabízí jednu ikonku za každý fyzický pevný disk který máte uvnitř. Nás budou zajímat zbylé dva obdelníky. Volby záložek jsou jen k tomu, abychom se zbytečně neuklikali a nezničili si oči ve snaze trefit malý obdelníček v horní části hlavního informačního okna (Brief Info), které jak již název záložky napovídá, udává základní informace o pevném disku.

Jednotlivé položky
 • Manufacturer = výrobce
 • Model = typ pevného disku
 • Firmware Rvision = typ aktuálního firmwaru
 • Serial number = sériové číslo disku
 • Ultra DMA mode = typ modu ve kterém je disk zapojen
 • Drive capacity = velikost disku bez ohledu na zaplněnost
 • Current temperature = aktuální teplota
 • S.M.A.R.T = Self Monitoring And Reporting Technology =
  = podpora technologií zajištujících monitorování a  následné hlášení stavu disku
 • Monitoring Started = čas kdy došlo k poslednímu spuštění programu
 • Last check = čas poslední kontroly
 • Nearest T.E.C. = předpokládaná doba úmrtí HDD

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility
- pro zvětšení klikněte -

Záložka Extended Info představuje hlavní smysl existence celého programu. Informuje nás o přístupnosti jednotlivých služeb, o konkrétním nastavení disku, o počtu vadných sektorů, o případných problémech v komunikaci, atd. Položek je zde opravdu mnoho a jejich pouhé vyjmenování by zabralo více místa, než téměř celý tento článek. Vybereme tedy jen pár zajímavostí, které je možné přehlédnout, čímž bychom se připravili mnohdy i o velké překvapení. Na obrázku můžete vidět řádek s názvem: Start/Stop Count (Power on count), který nám udává kolikrát se daný disk zapnul a vypnul. Níže (Power-On Hours) je doba, po kterou je disk v provozu. Zbytečnost řeknete si možná při prvním pohledu, ale pokud se podíváme podrobněji, můžeme z daných čísel vyčíst, jaká je průměrná doba provozu disku, aneb po jaké průměrné době jej vypínáme, což může svědčit o stabilitě systému nebo o častosti pokusů s ním, nebo s hardwarem (v případě obrázku by pak mělo platit, že průměrná doba je cca 32 minut). Tlačítkem Export si můžeme všechny informace uložit do externího textového souboru a následně vytisknout.

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility
- pro zvětšení klikněte -

Záložka S.M.A.R.T poskytuje všechny dostupné informace o atributech S.M.A.R.T. u vybraného HDD, přičemž atributy, které se jakýmkoli způsobem vychýlí od normálu, jsou znázorněny odlišnou (modrou) barvou.

Jednotlivé položky
 • ID = číslo atributy
 • Name = jméno atributu
 • T.E.C. = Threshold Exceeds Condition = předpokládaná doba úmrtí HDD
 • Value = aktuální hodnoty atributu S.M.A.R.T.
 • Treshold = výrobcem udávaná kritická hodnota atributu
 • Worst = nejhorší hodnota získaná během života HDD
 • Inc = rozdíl hodnoty oproti začátku monitorování

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility
- pro zvětšení klikněte -

Předposlední záložkou je záložka "Health". V rámečku "Precision" máme jednak číselně a jednak graficky znázorněnou přesnost s jakou je program schopen určit nejbližší T.E.C. neboli okamžik posledního výdechu HDD. Rámeček "Known problems" obsahuje výpis známých problémů, které program detekoval během doby, kdy byl spuštěn. Rámeček Overall health status nabízí znázornění celkového zdravotního stavu a Nearest T.E.C. zase nejbližší T.E.C.

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility
- pro zvětšení klikněte -

Záložka "Log" obsahuje veškeré záznamy, které program nashromáždil během své působnosti. Obsahuje jednak záznamy o době spuštění, ale především o veškerých problémech, chybách a nesrovnalostech. Pokud vše šlape tak jak má, pak je většinou prázdný stejně jako na obrázku, ale jakmile se stane cokoli nepatřičného, zde je první místo, kde se chyba objeví.

{mospagebreak title=HD Tune 2.10}

Prozatím nejnovější mezi námi sledovanými prográmky je HD Tune, tentokráte ve verzi 2.10. Hned na úvod se musím zmínit, jak moc mne tato verze potěšila, protože se jejím tvůrcům konečně podařilo vyřešit problémy s kompatibilitou mezi aplikací a deskami s čipovými sadami nForce, konkrétně jejich ovladači pro IDE disky, takže jsem se konečně mohl pustit do zkoumání.

Instalace probíhá naprosto klasicky. Pro ty kteří dočetli až sem - je to opět click and go. Jediné, co mě na chvíli zarazilo, byla otázka, zda-li si chci nechat vytvořit zástupce na ploše. V duchu jsem si spočítal ty současné a možnost nevyužil, ovšem jaké bylo mé překvapení, když si prohlížím tray a ono nic. Muselo tedy následovat spuštění přes nabídku Start.

TIP: máte-li více položek v programech v nabídce Start, pak si nechte ikonu vytvořit, program se totiž jinak než díky zásahu uživatele nespustí.

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

První čeho si jistě na hlavní obrazovce všimneme je rozměrný graf situovaný do záložky "Benchmark". Jelikož jsme všichni tak trochu posedlí jakýmikoli benchmarky, ať už to jsou CPUmark, nebo 3DMark jakékoli verze, nemůže toto označení vyvolat jinou než velmi kladnou odezvu. První co tedy nejspíše každý z nás udělá je, že nadšeně klikne na tlačítko Start a bude se dívat na klikatící se čáru mířící z leva doprava. Po chvíli vše skončí a černá místa vpravo se zaplní. Jejich význam je následující:

Význam jednotlivých položek

 • Transfer rate = přenosová rychlost
 • Minimum = nejmenší naměřená hodnota rychlosti
 • Maximum = nejvyšší dosažená hodnota
 • Average = průměrná hodnota
 • Access Time = přístupová doba
 • Burst Rate = nejvyšší možná rychlost s jako je možné přenést data do systému
 • CPU usage = kolik je potřeba výkonu procesoru pro čtení dat

Hodnoty z rámečku Transfer rate jsou do grafu zakreslovány modře, zatímco Access Time je vyznačen žlutými puntíky.

Další věcí, které si nejspíše všimneme vzápětí, je malý teploměr ukazující aktuální teplotu disku a pak tří ikonek napravo od něj (viz následující obrázek). Vzhledem k tomu, že program neumožňuje komplexní ukládání výsledků do externího souboru, musíme se spokojit s malou a ne zcela postačující náhradou. Tlačítko ve tvaru dvou modře popsaných listů papíru nám zkopíruje aktuální výsledky zvolené záložky do schránky, abychom si je mohli pomocí ctrl+v vložit kamkoli se nám zachce. Prosté a jednoduché, ovšem trochu zdlouhavé a krkolomné. Nejspíše ve snaze trochu si vylepšit reputaci, zakomponovali autoři ještě jedno tlačítko. Symbol dvou papírů se zelenými obrázky je zde proto, aby "típnul" celé okno programu, které opět pomocí ctrl+v umístíme kamkoli se nám zachce.

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Třetí z tlačítek vyvolá okno s nabídkou možností nastavení. Ta má dvě části. První vidíte na obrázku nahoře a umožňuje pouze nastavení zda se bude testovat kvalitně na úkor rychlosti, nebo rychle na úkor kvality, přičemž je zachyceno výchozí nastavení (při stejném byl pořízen i snímek výsledného grafu a následných hodnot).

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Druhá položka s názvem "Temperature" nám dává na výběr, zda budeme chtít teplotu měřit ve stupních Celsia, nebo Fahrenheita (rámeček vpravo nahoře) a zda si ji necháme vypisovat do traye a pokud ano, tak jakou barvou (rámeček vpravo dole).

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Záložka "Info" se dá rozdělit na tři části (viz následující obrázek).

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Část obsahující základní informace o disku je možné popsat následovně:

Význam jednotlivých položek
 • Partition = číslo oddílu vzhledem k disku
 • Drive letter = písmeno, pod kterým je oddíl prezentován v systému
 • Label = jmenovka
 • Capacity = kapacita
 • Usage = procento zaplnění disku
 • Type = file system na který byl disk naformátován
 • Bootable = je-li položka ano, pak je možné z dané partition bootovat

Podporované služky v druhé části jsou označeny zeleným zaškrtnutím. Neaktivní jsou znázorněny prázdným okýnkem. Ač to vypadá, že uživatel by si mohl další služby zapnout, není tomu tak, to pouze daná grafická reprezentace svádí k mylným závěrům.

Význam jednotlivých položek
 • 48-bit Address = podpora 48-bitového adresování
 • Read Look-Ahead = funkce dopředného vyhledávání při čtení z disku
 • Write cache = podporovat cache disku při zápisu na něj
 • Host protected area = bezpečnostní oddíl na disku
 • Power managment = podpora úsporné práce s energií a životností disku
 • Advanced power managment = rozšířené možnosti
 • Security mode = bezpečnostní mód
 • Firmware upgradable = aktualizace firmwaru

Třetí část nám některé z ukázaných služeb popisuje o něco podrobněji.

Význam jednotlivých položek
 • Firmware revision = aktuální firmware
 • Serial number = sériové číslo disku
 • Capacity = kapacita disku, číslo před závorkou ukazuje kapacitu při převodním vztahu 1kB = 1024B, kdežto číslo v závorkách ukazuje výrobcem udávanou velikost při převodním vztahu 1kB = 1000B
 • Buffer = velikost vyrovnávací paměti, kterou je disk vybaven
 • Standard = zobrazuje komunikační rozhraní disku ATA/ATAPI-6 je všeobecně nazýváno IDE.
 • Supported, Active = podporovaný a aktivní typ sběrnice

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Záložku "Health" asi netřeba důkladněji popisovat, neboť zde nalezené atributy jsou popsány u obou předchozích programů.

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Poslední záložka "Error Scan" slouží k testování integrity disku. Před samotným spuštěním se můžete rozhodnout, zda budeme chtít test rychlý, nebo přesný (zaškrtávátko Quick Scan pod tlačítkem Start). Výsledkem, který se zobrazuje průběžně, jsou zelené (znamená, že daná část disku je v pořádku), či červené (programu se něco nelíbí, nebo je zde chyba) čtverečky na místě šedých, kde velikost každého z nich je číslo pod položkou "Quick Scan".

Význam ostatních položek
 • Damaged Blocks = množství poškozených bloků
 • Scanning Speed = aktuální rychlost testu (je zde pěkně vidět, jak je disk zatížen, pokud je na něm spuštěno více programů, doporučuji vyzkoušet)
 • Position = kolik už máme zkontrolováno
 • Elapsed Time = kolik nám to již zabralo času
{mospagebreak title=HD Speed}

Dnes poslední utilitka v jinak širokém spektru programů. HD Speed je jednoúčelová věcička, která měří přenosovou rychlost všech disků a mechanik v počítači.

Velkou výhodou je, že HD Speed nepotřebuje žádnou instalaci. Standardně je zabalen v archivu, který stačí rozbalit a spustit jediný soubor s příponou exe. Pokud se obsah stáhl bez chyby, pak by vás měla přivítat následující obrazovka:

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Opět zde máme graf, ovšem tentokrát bez popsaných os, takže je trochu těžší neztratit orientaci. Naštěstí je zvolená barva docela solidně kontrastní, takže oči si příliš nenamůžeme. Funkcí je zde poskrovnu. Z tlačítek zde máme jen Start, Reset, About a Quit. "Start" spouští samotný test vzhledem k nastavení, které je zvoleno uživatelem v levé spodní části okna programu (popis funkcí níže). "Reset" vyčistí plochu grafu od starších hodnot, abychom nedošli k zavádějícím údajům. "About" je klasický odkaz na verzi programu a na tvůrce. Potřebu popisovat "Quit" nějak moc necítím. Pokud by se někdo tímto cítil ochuzen, jistě se vše vyjasní v diskuzi, která určitě bude následovat.

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Na obrázku výše můžete vidět, jak vypadají příslušné rolovací lišty v rozvinutém stavu. Pod položkou "Drive" se tak zobrazí veškeré mechaniky i disky a to rozdělené na oddíly a jakožto fyzické disky. Za povšimnutí možná stojí udávaná velikost u mechanik F,G,H, kde F je CD-RW, G je DVD-RW a H je Virtual Deamon. Na testované sestavě přitom nezáleželo, jestli se v mechanice nachází CD, či nikoli vyjma jednoty F, kdy bez vloženého CD byla velikost stanovena na 281MB. V Block Size si pak můžeme zvolit, po jakých úsecích se bude testovat a vykreslovat do grafu (vliv na tvar grafu viz následující obrázek).

Pevný disk pod dohledem - užitečné utility

Teď nám již zbývají jen možnosti nastavení a políčka s výsledky, tak tedy hurá na ně.

Význam jednotlivých položek:

 • Position% = udává jaké procento z kapacity disku jsme již otestovali, pokud nastavíme číslo rozdílné od nuly, pak se bude testovat až od této hodnoty. Poslední hodnota je 99%, po které se test automaticky spustí znova
 • Read = označením této volby se bude testovat rychlost čtení z disku
 • Write = bude se testovat rychlost zápisu na disk, pozor na skutečnost, že program přepisuje data již na disku obsažená
 • Test Burst Rate = testuje se maximální přenosová rychlost mezi diskem a systémem
 • Duration = zde vidíme, jak dlouho již test trvá, v případě, že zadaáme nenulové hodnoty, pak bude fungovat jako odpočet do nuly
 • Log Into File = průběžně zapisuje získané hodnoty do aktuálního adresáře HD Speed

Na závěr následují linky na jednotlivé programy:

Active Smart

HDD Health

HD Tune

HD Speed

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
27.1.2005 10:00:50   0.0.0.xxx 3028
Já osobně asi půl roku používám HDDHealth, zatím všechno šlape bez problému. K tomuto prográmku se vztahuje i můj dotaz - v compu mám HDD, který samozřejmě program rozpozná a všechno info o něm zobrazí, a pak přes USB 2.0 připojený externí disk (2,5" HDD v USB rámečku). Ten už program pouze zaregistruje jako disk připojený do systému, ale za boha není ochoten říct o něm cokoliv víc.

Chci se zeptat, jestli je to pouze feature/bug HDD Healthu, nebo spíše omezení dané připojením přes disku USB rozhraní, přes které se tyto diagnostické utilitky nejsou schopny dostat info od S.M.A.R.T.u?
27.1.2005 10:46:44   0.0.0.xxx 3230
Toz jsem sem chtel zeptat, jak SATA disky, zatim jsem nepotkal program, ktery cte smart data a sata disk detekuje(sata radic: promise...)
27.1.2005 10:55:18   0.0.0.xxx 2930
a dekuji za zajimave informace. Cteneho autora bych se rad poptal tez na monitorovani SATA disku a na konkretni zalezitost. Jako jeden z disku mam cca. 14 dni SATA WD2000JD. Jeho vyreklamovany predchudce mi nestartoval jak pri probouzeni samotneho disku behem behu systemu, tak pri zpetnem probuzeni celeho systemu ze spanku. Stale jen dokola intervalove cvakal a tudiz znovuoziveni systemu nepustil radic SATA dal. Tento disk mi dela problem jen v posledne zminovanem pripade. Opet reklamovat ci je nejaka pomoc? Diky.
27.1.2005 11:27:11   0.0.0.xxx 2929
Fakt dobrej clanek, ale co znamenaji: Raw Read Error rate, Spin Up Time, Spin retry count, Power cycle count, Hardware ECC recovered, Current Pending Sector Count, UATA CRC Error Count...je toho hodne, ale ... ) thx...
27.1.2005 11:43:48   0.0.0.xxx 3029
je vcelku zajimavy ale forma popisu ovladaciho menu ? pripadam si jak v casopise pocitac pro zacatecniky
27.1.2005 11:56:08   0.0.0.xxx 3129
Me to hlasi Nearest T.E.C. 29/01 2005 ))) to si dela srandu ne???D...ja si pripadal jak v PCWorldu...taky pro uplny lamy...ale neni tu nejaka dobra duse, co by mi objasnila ty pojmy??
27.1.2005 12:20:01   0.0.0.xxx 2831
asi bys měl začít zálohovat :-)))
27.1.2005 12:24:54   0.0.0.xxx 3130
chtel bych se pripojit k dotazum na tento program.. Mam tri disky (wd80gb-prim. master, sg 30gb prim. slave a sg 60gb v supliku sec. slave...modely mohu vypsat taky) a HDDhealth mi ten seagate 60gb vubec nedetekuje...pouze prvni dva na primary kanalu.
27.1.2005 12:40:03   0.0.0.xxx 3232
,Mám dotaz podle SMARTu mě odchází disk v notebooku, kde je montován HD Toshiba MK4019GAX. Bohužel nemohu najít žádný diag. prostředek od výrobce. Nemá někdo. Třeba i odkaz nebo název toho softu.Děkuji.
27.1.2005 12:45:32   0.0.0.xxx 2931
mna by zaujimal nejaky presny popis rozdielov medzi tymito programami. Ved mi to pripada tak ze kazdy z nich robi vsetko...ktory je lepsi v com? ktory je urceny primarne naco?
27.1.2005 12:58:13   0.0.0.xxx 3030
no pekne opsana napoveda pro jednotlive programy..teda ale dostalo me to popisovani kazdeho tlacitka :o) EXIT - ukonceni aplikace...tohle sem naposled videl v nejakem casaku ve stylu PPK :o)
27.1.2005 13:20:11   0.0.0.xxx 3131
Mne cte SMART data SpeedFan, ale jen když v Biosu desky vypnu! podporu SMART. Sam to nechapu.
27.1.2005 13:25:52   0.0.0.xxx 2929
Diky za krasne a velmi prehledne napsany clanek o takto uzitecnem software! lama.
27.1.2005 13:40:30   0.0.0.xxx 3030
Jo,programky to jsou hezky,ALE! Ja si taky jednu dobu chtel nechat monitorovat disky.Po zasunuti konektoru jen do slotu raid zadny monitor nejel.V ide v poho,ale raid ne-e.Ted je mam zapojene v raid0 a nejede taky nic.Nastesti zalohuju...u raid je 2x vyssi pravdepodobnost...
27.1.2005 14:01:03   0.0.0.xxx 3329
Nezná někdo něco na S.M.A.R.T. pro SCSI v RAIDu?
27.1.2005 14:03:49   0.0.0.xxx 3234
prco mi HD tune nechce ukazovat teplotu?
27.1.2005 14:12:49   0.0.0.xxx 3131
Protoze tam nemas cidlo
27.1.2005 14:20:58   0.0.0.xxx 3030
bude to spis tim USBckem - jsem na tom obdobne
27.1.2005 14:26:13   0.0.0.xxx 3130
Nic proti autorovi, ale clanek o nicem. Stacilo napsat seznam tech programu a vlastni hodnoceni. Kdyz uz popisuju utility na diagnostiku disku, tak bych ROZHODNE uvedl i co ty dane stavove hodnoty znamenaji, jakou maji vypovidaci hodnotu o stavu disku (co je v pohode a co je uz kriticke)atd., ale o tom autor zrejme nema ani paru. Takhle si kazdy druhy uzivatel nainstaluje nejaky program a zacne silet hned, jak se mu tam zobrazi nejaka chyba (ktera nemusi znacit, ze disk dosluhuje). Ovsem na "zaplacnuti" mista na PCTuning na dnesni den je to asi dobre. Zda se mi, ze PCTuning je cim dal horsi (bohuzel). Pamatuji doby, kde byl PCTUning na nasem internetu bezkonkurencni ... je to uz ale hodne davno.
Tot muj nazor.
27.1.2005 14:28:38   0.0.0.xxx 3330
mam disky v IDE RAIDu a dosud jsem nenasel zadnej program, ktery by umel precist jejich smart informace (krome oficialni utilitky na IBM disky pro DOS)

radic - integrovany, Promise, na desce MSI K7T-266Pro2-RU

jediny co je schopny je nacist, je programek od Promise, ale ten akorat napis, ze je disk OK a tim to konci ...
27.1.2005 14:49:43   0.0.0.xxx 3029
mam Hitachi 7K250 160GB a onchip VIA SATA 8237 a Speedfan nacita SMART v pohode...
27.1.2005 14:54:07   0.0.0.xxx 3031
smart vetsinou absolutne nic neukazuje a tvari se ze je vse ok
a druhy den je disk kaputo
27.1.2005 15:24:30   0.0.0.xxx 3131
lidicky existuje nejaka ultilitka ktera by menila otacky pevnyho disku?? Me bude bohate stacit smerem dolu. nemam chut o svuj disk prijit. Ale dela desnej kraval. tak aby se trochu ztisil. dik
27.1.2005 15:39:17   0.0.0.xxx 3131
ten active smart je i ve verzi SCSI ale jeslti umí i raid to nevim, jelikož to nemam jak vyzkoušet:/
27.1.2005 16:50:22   0.0.0.xxx 3132
staci ti na to stiahnut utilitu zo stranky vyrobcu disku... pojde ti sice pomalsie (prenos dat) ale tichsie... ale otacky ti to neznizi
27.1.2005 18:14:49   0.0.0.xxx 2931
utilitka od vyrobce snizuje hlucnost pri seekovani a ne pouze pri otaceni "na prazdno"
(aspon u IBM to tak funguje)
27.1.2005 19:21:59   0.0.0.xxx 3030
http://www.svethardware.cz/art_doc-550EF2B6631B2E21C1256F60006766C8.html ;-)
27.1.2005 19:46:42   0.0.0.xxx 2930
Tak jsem se dozvedel samy zajimavy veci. Help znamena napoveda, Exit ukonceni aplikace, kliknutim na krizek program vypnu. Tohle byl snad ten nejstupidnejsi clanek, kterej jsem kdy cetl.
27.1.2005 20:03:25   0.0.0.xxx 3131
U me mam T.E.C. na 28.1.2005 takze zitra A to jenom kvuli tomu ze se me zmenil seek error rate...
27.1.2005 20:41:34   0.0.0.xxx 3031
Chtěl bych na něco upozornit. U disků Seagate jakekoliv hodnoty SMART neberte moc vážně. Jde o to, že HD Seagate nějak divně hlásí SMART info a proto i na novém disku objevíte ihned spatne hodnoty RAM, SPIN, SEEK. To ovšem neznamená že disk jde do kytek. Jen firma Seagate nedodržuje přesně normy reportu SMART. Z toho vyplývá, že u HDD Seagate se SMRT uplně na CENZURA ( Jestli se nechcete nervovat tím, že váš disk je hned špatný tak žádný z programů nepoužívejte. Jediné jakés takés info o celkovém stavu disku vám řekne Seagate SeaTools. Tedy jestli je OK ne na výměnu.
27.1.2005 20:42:46   0.0.0.xxx 3030
RAM=RAW....
27.1.2005 20:43:21   0.0.0.xxx 3032
RAM=RAW... )
27.1.2005 20:45:00   0.0.0.xxx 3031
...
27.1.2005 22:21:26   0.0.0.xxx 3031
Mě poslední SpeedFun detekuje spolehlivě S.M.A.R.T. Deska Gigabyte 7vt600 a hard Samsung 120GB SATA. V biosu vše ideálně nastaveno.
27.1.2005 22:49:21   0.0.0.xxx 3230
Mam take hdd na raidu a nic!!! Voobec to nedetekuje SMART! :-((((
Jak na to?
28.1.2005 05:46:38   0.0.0.xxx 3132
Nedavno mi odesel 20 GB 7200 rpm WD. Nekolik mesicu uz cvakal. Podle utilit a SMART byl v perfektnim stavu. Podle SMART byl v poradku i pri poslednim startu v POST, do Win se uz chudak nedostal, tak nevim.
28.1.2005 08:29:40   0.0.0.xxx 3029
Tak co, uz je 28.1. - chciplo to ? :-)
28.1.2005 08:42:20   0.0.0.xxx 2931
Otacky disku snizovat nelze z principu jeho cinnosti - otaceni disku uvadi do pohybu i vzduch kolem nej a toho pak vyuziva hlavicka disku, aby plula pekne nad povrchem a pritom se nedotykala povrchu disku.

U CD/DVD nic takove potreba neni a tak ty otacky se meni - zase z principu cteni CD je to spise nutnost.
28.1.2005 10:02:51   0.0.0.xxx 3130
RAID "virtualizuje" disky na 1 (BIOS a OS vidi 1 virtualni disk). IMHO potrebujes spec. utilitu dodavanou s RAID radicem, ktera SMART umi precist "skrz" radic.
28.1.2005 12:04:19   0.0.0.xxx 3129
Jede to v poho, tedka to pro zmenu ukazuje N/A
28.1.2005 12:46:09   0.0.0.xxx 3030
Nevi nekdo jak aktivovat AAM u disky Maxtor SATA 200 GB DM10. Deska MSI K7N2 chipset N-force2 400. je tam radic Promise 376 a zadna utilitka ani Ftool od IBM nezabrala. ZA odpovedi a pomoc predem dik
28.1.2005 14:50:44   0.0.0.xxx 3031
Tento článek doporučuju všem, je fakt hodně dobrej. PS: redakce, mám pocit, že jste ho četli taky... :-) Ale nic ve zlým...
29.1.2005 17:41:56   0.0.0.xxx 3131
Teda, kdo ty programy vymysly? Podle tech programu, jdou nejenom moje dva nove disky do kelu asi za 14 dni, ale i uplne novy disk v uplne novem notebooku!! Myslim, ze verohodnost techto programu je na urovni tarotovych karet!!! Uvidime za 14 dni.
31.1.2005 14:45:35   0.0.0.xxx 3130
bohuzial S.M.A.R.T. info si utility nevedia nacitat cez RAID radice. je pritom uplne jedno ci mate RAID0 alebo RAID1 alebo 0+1
31.1.2005 14:49:19   0.0.0.xxx 3129
jj toto je znamy problem pri pouziti RAID radicov
1.2.2005 18:02:47   0.0.0.xxx 3030
dmel takovy maly dotaz, mam 160 gb hdd seagate, sata a ve windowsu mam jen 127 gb, sice je pravda ze nemam zadny service packt(neni je lehke ho najit) tak se ptam jestli existuje i jine reseni jak vyuzit plne velikost sveho hdd(zkousel jsme partition magic, bylo to bohuzel demo, a tak jsem nemohl nic delat.)
2.2.2005 01:45:35   0.0.0.xxx 3031
Windows 98 a 2000 pri instalacii pozna disk max 128GB. Myslim, ze Win XP uz to obmedzenie nema... Takze v tvojom pripade pouzi napr. partition magic ak nechces prist o data, alebo napr. FDISK z win98SE (ten uz nema obmedzenie), ale to prides o vsetky data na disku
3.2.2005 12:36:56   0.0.0.xxx 3130
Niekedy ano. Ale divne. Napriklad ATA RAID0, 2x HDD, ST Labs radic, a jeden disk mi teplotu ukaze cez dtemp. Dalsie dva radice (SATA a interny ATA uz nic, ani ked je len jeden disk.)
6.2.2005 19:50:42   0.0.0.xxx 3228
Me Aktive smart v pohode precte z WesternD. SATA disku vsechny SMART data...
6.2.2005 19:55:38   0.0.0.xxx 3030
Staci zapnout 48bit adresovani, umi to napriklad xteq X-setup... zadny SP v XP nepotrebujes
24.2.2005 20:32:52   0.0.0.xxx 3031
Doufam že to tak dopadně i u mě. Včera sem přinesl domu novej disk a T.E.C. mam mít pozítří. Fakt nevim jestli nemam kopat hrob.
27.2.2005 19:10:28   0.0.0.xxx 3131
Pokud vim je problem v radicich na ATA 100, kde to chce novy Bios, ale ne vzdy je, ATA 133 a SATA by problem mit nemely.... samozrejme pak je jeste OS.
9.12.2005 02:36:20   84.242.94.xxx 2937
Já jsem si S.M.A.R.T vypnul rovnou v BIOSu a žádné problémy (strach z T.O.C.) u mně nenastanou. Víte o tom že S.M.A.R.T. pravidelně spouští kontroly disku aby po celou dobu běhu PC? Jediné řešení je vypnout ho, také jsem zjistil že takovéto universální utility nikdy nefungují tak, jak by měli, proto pokud věříte, že to k něčemu je, tak si stáhněte přímo utilitu od výrobce disku.
Podle mně je S.M.A.R.T. k ničemu a ještě navíc zpomaluje chod PC svými neustálými testy na aktuální stav disku. Když má disk odejít tak prostě odejte a neexistuje žádné varování, jedině když by začal cvakat nebo vydávat jiné divné zvuky.

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

0 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 0Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.