VIA: Vylaďte si svůj chipset na maximum
autor: Vylíčil Vladimír , publikováno 17.4.2003
VIA: Vylaďte si svůj chipset na maximum
Následující řádky jsou určeny čtenářům, které zajímá problematika ladění chipsetů VIA , zvláště pak těm, kteří se chtějí dozvědět více o nastavení VIA KT133/A chipsetu, VIA 691/693/693/693A/694X chipsetů a řešení možných problémů s deskami osazené VIA 686A/B a VT8233/A/C southbridge. Cílem tohoto článku je jednak co nejoptimálněji vyladit northbridge – především registry týkající se paměťové propustnosti, PCI sběrnice, nastavení S2K timing control, BIU control a řešení problémů s 686B bug, a problémů týkajících se SBLive!, grafických střižen / TV Tunnerů. {mospagebreak title=Úvod}

Je až s podivem, že někteří výrobci základních desek do dnešní doby uspokojivě nevyřešily problém propustnosti PCI sběrnice a komunikaci PCI zařízení s northbridge. Právě nepříliš šťastně nastavený northbridge / southbridge vrhal na VIA chipsety špatné světlo a mnoho uživatelů proto VIA chipsetům nevěřilo a obávali se problémů ohledně výkonu i kompatibility ( vzpomeňme na problémy s kopírovaním velkých souborů a CRC chybami, problémy s nízkou propustností PCI sběrnice, problémy s praskáním zvukových karet především SB Live!, špatnou funkčností USB, zvlášť na přetaktovaných systémech…)  Všechny uvedené příklady mají jedno společné a to je, že správným nastavením registrů northbridge popřípadě southbridge je lze úspěšně vyřešit. Důležité je zjistit příčinu potíží a pak až modifikovat nastavení chipsetů. Hodně problémů se zvukovými kartami je ve sdílení "INT#" pinů PCI slotů, mnoho desek nemá dokumentovanou PCI IRQ Routing table, která je důležitá při řešení těchto problémů. Ale o INT-Request-Routing až někdy jindy. Vlastní nastavení a uložení registrů northbridge se provádí WPCREDIT 1.2a / WPCRSET 1.2, pro méně zkušené doporučuji přečíst si článek od Eagla na tohle téma. Teď k možným úskalím po použití WPCREDIT / WPCRSET. Často se stává, že WPCRSET pod Win2k/WinXP nenačte některé offsety korektně a tím pádem nedojde k žádné změně, řešením je nastavit pomocí správce zařízení / zobrazit skrytá zařízení / ovladače nepodporující technologii plug and play, aby se soubor wpcrset.sys startoval jako „systém“. Dalším problémem jsou VIA 4in1 drivery, většina uživatelů si nainstaluje nejnovější VIA 4in1 drivery (VIA Hyperion 4.46), bez ohledu na to, jaký chipset používají. Uživatelům všech chipsetů starších, než VIA KT333 doporučuji používat VIA 4in1 4.37 a uživatelům s VP3/MVP3 doporučuji VIA 4in1 4.29 drivery.

VIA: Vylaďte si svůj chipset na maximum

Při modifikaci registrů NB/SB nepoužívejte "PCI Latency" patch ani VIAPFD.SYS, který je součástí novějších VIA 4in1 driverů. Pokud zjistíte, že máte instalován jeden z těchto driverů nebo dokonce oba dva, tak je odinstalujte! Některá nastavení registrů northbridge by se neprojevila a mohlo by dojít ke snížení výkonu a stability počítače.

Článek je koncipován tak, aby přinesl popis nejdůležitějších registrů a určité „optimální“ nastavení, které bylo odzkoušeno. Je možné, že některé problémy čtenářů zůstanou nevyřešeny, proto doporučuji se zapojit do diskuze pod článkem, kde se pokusím poradit s případnými dalšími problémy.

Konfigurace se provádí spuštěním WPCREDITu a nastavením device Bus#0, Dev#0, Func#0  1106 0691 (pro VIA 691/693/693A/694X), Bus#0, Dev#0, Func#0  1106 0305 (pro VIA KT 133/A)  CPU-PCI bridge (hostbridge).

{mospagebreak title=Popis nejdůležitějších registrů northbridge VIA 691/693/693A/694X}

Device 0 Offset D - Latency Timer - ovlivňuje propustnost PCI sběrnice

Nastavení PCI latency timer  
 
7-3 Guaranteed Time Slice for CPU Default=0
0  
2-0 Reserved (fixed granularity of 8 clks)  
0 Always read
 
Bity 2-1 lze modifikovat, naprogramovanou hodnotu lze přečíst z 0x75 , bity 5-4
PCI Arbitration1  
   
Optimální nastavení registru 0D=00  

 

Device 0 Offset 50 – Request Phase Control – ovlivňuje výrazně paměťovou propustnost
7 CPU Hardwired IOQ (In Order Queue) Size
0 1-Level
1 4-Level
6 Read-Around-Write  
0 Disable - default
1 Enable
5 Reserved  
4 Defer Retry When HLOCK Active  
0 Disable - default
1 Enable
3-1 Reserved  
0 CPU / PCI Master Read DRAM Timing  
0 Start DRAM read after snoop complete - default
1 Start DRAM read before snoop complete
 
Optimální nastavení registru 0x50, Bit 7 = 1, Bit 6 = 1, Bit 0 = 1
Nejdůležitější je nastavit CPU IOQ size na 4 level, tedy Bit 7 = enable

 

Device 0 Offset 51 – Response Phase Control – ovlivňuje paměťovou propustnost
7 CPU Read DRAM 0ws for Back-to-Back Read
Transactions
0 Disable - default
1 Enable
6 CPU Write DRAM 0ws for Back-to-Back Write
0 Disable - default
1 Enable
5 Reserved
4 Fast Response (HIT/HITM sample 1T earlier)
0 Disable - default
1 Enable
3 Non-Posted IOW
0 Disable - default
1 Enable
2 CPU Read DRAM Prefetch Buffer Depth
0 1-level post-write buffer - default
1 4-level prefetch buffer
1 CPU-to-DRAM Post-Write Buffer Depth
0 1-level post-write buffer - default
1 4-level post-write buffer
0 Concurrent PCI Master / Host Operation
0 Disable – the CPU bus will be occupied (BPRI asserted) during the entire PCI operation  - default
1 Enable – the CPU bus is only requested before
ADS# assertion

Optimální nastavení registru 0x51, Bity 7, 6 = 1; Bity 3, 2, 1 = 1, nastavením Non-Posted IOW a 4-level prefetch/post write bufferu může dojít k nestabilitě systému a BSOD. Nastavení Concurrent PCI Master / Host Operation záleží na použitých PCI kartách a nastavení tohoto bitu je velice individuální, doporučuji nastavení bitu 0 na enabled, při problémech nechat na disabled.

Doporučuji vyzkoušet nastavení 0x50 = FF, 0x51 = FF. Dosáhne se tím nejagresivnějšího nastavení, které poskytuje nejlepší výsledky.  Při použití Windows XP se jeví tohle nastavení jako nestabilní, při použití Win9X i Win2K nebyly pozorovány problémy.

Při problémech se stabilitou doporučuji použít méně agresivní nastavení offsetu 0x50 = BD nebo použít nastavení 0x50 = D1, 0x51 = DD, případně 0x50 = D1 , 0x51 = DF

{mospagebreak title= ... pokračování}

Při problémech se stabilitou doporučuji použít méně agresivní nastavení offsetu 0x50 = BD nebo použít nastavení 0x50 = D1, 0x51 = DD, případně 0x50 = D1 , 0x51 = DF

SDRAM Settings for Registers 67-64 – nastavení časování pamětí
7 Precharge Command to Active Command Period
0 TRP = 2T
1 TRP = 3T - default
6 Active Command to Precharge Command Period
0 TRAS = 5T
1 TRAS = 6T - default
5-4 CAS Latency
00 1T
01 2T
10 3T - default
11 Reserved
3 DIMM Type
0 Standard
1 Registered - default
2 ACTIVE Command to CMD Command Period
0 2T
1 3T - default
1-0 Bank Interleave
00 No Interleave - default
01 2-way
10 4-way
11 Reserved

Další velice důležité registry, které mají opodstatnění především pokud bios neumožňuje pokročilé nastavení pamětí.Optimální hodnota se hledá velice těžko a záleží na kvalitě a architektuře použitých pamětí. Moje doporučení zní zkontrolovat registry 64-67 (záleží od počtu osazených paměťových banků ), jestli je nastaven 4-way interleaving (Bit 1 enable, bit 0 disable). Pokud ano, pak si lze začít hrát s nastavením CAS latency, tRAS, tRP a tAC.Největší vliv z těchto časování má CAS latency, ostatní nastavení má na celkový výkon paměťové propustnosti jen malý vliv. Jiná situace nastane, pokud  je memory interleaving vypnuto. V případě Win9X/WinMe lze nastavit memory interleaving pomocí Wpcredit/Wpcrset, ale v případě Win2k/WinXP změna interleavingu za běhu OS selhává a je nutno provést nastavení pomocí driveru při startu OS. Program se jmenuje memory interleave enabler a naprogramoval ho George E. Breese.

Nastavení memory interleaving na 4way má zásadní význam, spolu s DRAM Operating Frequency Faster Than CPU (HCLK+33) a s CPU IOQ size 4-level.

Jediná vyjímka je při použití 16Mbit DRAM, ty totiž podporují jen 2-Way interleaving ( dnes již  na paměti s 16Mbit architekturou narazíte jen výjmečně, jedná se totiž o 16Mb a starší 32Mb SDRAM moduly, všechny SDRAM 64Mb a vyšší podporují 4-Way interleaving, 64/128Mbit nebo 256Mbit architektura) 0x64-67 = 12

Device 0 Offset 68 - DRAM Control
7 SDRAM Open Page Control
0 Always precharge SDRAM banks when accessing EDO/FPG DRAMs - default
1 SDRAM banks remain active when accessing EDO/FPG banks
6 Bank Page Control
0 Allow only pages of the same bank active - default
1 Allow pages of different banks to be active
5 Reserved
4 DRAM Data Latch Delay for EDO/FPG DRAM
0 Latch DRAM data at CCLK rising edge - default
1 Delay latch of DRAM data by 1 CCLK
3 EDO Test Mode
0 Disabled - default
1 Enabled
2 Burst Refresh
0 Disabled - default
1 Enabled (burst 4 times)

Optimální nastavení registru 0x68, Bit 6 = 1, bit 2 = 1. Ostatní nastavení má význam jen pro EDO DRAM, které se téměř nepoužívaly a velice rychle byly nahrazeny SDRAM . EDO DRAM měly napájení 5V; SDRAM 3,3V

Device 0 Offset 69 – DRAM Clock Select
7 CPU Operating Frequency Faster Than DRAM
0 CPU Same As or Equal to DRAM - default
1 CPU Faster Than DRAM by 33 MHz
6 DRAM Operating Frequency Faster Than CPU
0 DRAM Same As or Equal to CPU
1 DRAM Faster Than CPU by 33 MHz
Rx68[1-0] Rx69[7-6] CPU / DRAM
00 00 66 / 66 (def)
00 01 66 / 100†
01 10 100 / 66
01 00 100 / 100
01 01 100 / 133†
10 10 133 / 100
10 00 133 / 133
†Rx53[6] must also be set to 1 for DRAM > CPU
5 256Mbit DRAM Support
0 Disable (pin AB22 is DCLKRD) - default
1 Enable (pin AB22 is MAA14)
4 DRAM Controller Command Register Output
0 Disable - default
1 Enable
3 Fast DRAM Precharge for Different Bank
0 Disable - default
1 Enable
2 DRAM 4K Page Enable (for 64Mbit DRAM)
0 Disable - default
1 Enable
1 DIMM Type
0 Unbuferred - default
1 Registered
0 Reserved

Optimální nastavení záleží na typu paměti, jestli je PC66/100/133 a na tom, na jaké frekvenci FSB běží procesor.

Nejčastější je použití FSB 66Mhz – Intel Celeron v kombinaci s HCLK+33 nebo FSB 100Mhz – Intel PIII v kombinaci HCLK nebo HCLK+33 v závislosti na typu paměti. Asynchronní přístup do paměti je u VIA chipsetů velice důležitý a HCLK+33 zaručuje znatelný nárust paměťové propustnosti. DRAM 4K page mode a fast DRAM precharge for diff. Bank zlepší také práci s pamětí.

Při nastavení HCLK+33 nezapomeňte nastavit offset 53, bit 6=1.Zároveň 0x69 bit 6=1

Optimální nastavení je tedy Bit 7-6 podle CPU/DRAM freq., Bit 3 = 1, bit 2 = 1.

Device 0 Offset 6A - Refresh Counter
7-0 Refresh Counter (in units of 16 CPUCLKs)
00 DRAM Refresh Disabled - default
01 32 CPUCLKs
02 48 CPUCLKs
03 64 CPUCLKs
04 80 CPUCLKs
05 96 CPUCLKs

Optimální nastavení 0x6A = FF, v případě nestability lze hodnotu snižovat.

Další offsety jako 6B (DRAM arbitration), 6C (SDRAM control), 6D (DRAM drive strength) nemají na výkon téměř žádný vliv.

{mospagebreak title=Popis registrů northbridge VIA VT8371, VT8363/A (KX133, KT133/A)}

Nastavení chipsetů VIA KT133/A je velice podobné nastavením Via 691/693/A/694X chipsetům, ze kterých vychází, je zde ale několik podstatných rozdílů vyplývajících z jiné platformy a architektury CPU.

Zcela totožné (pokud nepředpokládám použití VCM SDRAM)  je nastavení offsetů 0D, 64-67, 6A. Velice podobné je nastavení offsetů 68 a 69.

Device 0 Offset 50 – S2K Timing Control I
Bits 5-0 have no default value. When the system is first powered up, S2K timing (SIP) is determined by an internal ROM. After power up, the user can change the timing (the SIP) by programming SDCout, SDCin,.Dinit, Ainit, and MuxPreLd, then setting bit-7 of this register, then generating a system reset by programming SB.
7 Disable ROM Table
0

Read SDCout, SDCin, Dinit, Ainit, MuxPreLd, and WrDataDly values from internal ROM

1 Normal read of SDCout, SDCin, Dinit, Ainit, MuxPreLd, and WrDataDly values from fields of registers Rx50-52
6 Reserved
5-4 Read Data Delay (SDCOutDelay)............. (SDCout)
3-0 Write Data Delay (SDCInDelay) .............. (SDCin)

Nastavení 0x50 mi dalo nejvíce zabrat, funkce ROMSIP nejsou pořádně dokumentovány a tak bylo nastavování tohoto offsetu dílem testování a zkoušení. Defaultní hodnota běžně používaná je 0x50 = 17, lepší nastavení je 27. Dobře funguje i nastavení 0x50 = A7.

Device 0 Offset 52 – S2K Timing Control III
Bits 2-0 have no default value.
7 Disconnect Enable When STPGNT Detected
6 Write to Read Delay
5-4 Read to Write Delay
3 1ns Skew Between Even / Odd Clock Group For Data (Strapped from MAB3)
0 Disable - default if no strap on MAB3
1 Enable
2-0 Write Data Delay from SYSDC to CPU Data Output ................. (WrDataDly)

Optimální hodnota 0x52 = 6B, pro využití chlazení CPU pomocí STPGNT nastavit Bit 7 = 1.

Device 0 Offset 54 – BIU Control
7 SDRAM Self-Refresh When Disconnected
0 Disable - default
1 Enable
6 Probe Next Tag State T1 When PCI Master Read Cacheing Enabled
0 Disable - default
1 Enable
5 S2K Data Input Buffer
0 Disable - default
1 Enable
4 S2K Data Output Enable Timing
0 1T Setup / Hold - default
1 1/2T Setup / Hold
3 DRAM Speculative Read for PCI Master Read (Before Probe Result is Known)
0Disable - default
1Enable
2 PCI Master Pipeline Request
0 Disable - default
1 Enable
1 PCI-to-CPU / CPU-to-PCI (P2C / C2P) Concurrency
0 Disable - default
1 Enable
0 Fast Write-to-Read Turnaround
0 Disable - default
1 Enable

Optimální hodnota 0x54, Bit 6, 4, 3, 2, 0 – enabled. 0x54 = 5D. Hodnoty tohoto offsetu ovlivňují paměťovou propustnosti a částečně i výkon PCI sběrnice.

Device 0 Offset 55 – nedokumentováno

V datasheetech není ani zmínka o programování tohoto offsetu, přestože má velký vliv na paměťovou propustnost a stabilitu. Podařilo se mi zjistit některá nastavení tohoto offsetu.

Bity 7, 6, 5 - memory-write buffer control (MWQ). Nastavením bitů 7, 6, 5 na 0 se nastaví velice agresivní nastavení, které zvýší výkon paměťového řadiče.  Ale může dojít k tomu, že je toto nastavení přiliš agrasivní a  data zapisovaná do RAM se ztratí. To samozřejmě způsobí chyby aplikace, její pád, BSOD…

V případě použití VIA KLE133 chipsetu nebo při problémech s rozpadáním obrazu nastavte bity 7, 6, 5 na 1,0,0

{mospagebreak title=... pokračování}
Device 0 Offset 68 - DRAM Control
6 Bank Page Control
0Allow only pages of the same bank active - default
1Allow pages of different banks to be active
5-3 Reserved  
2 Burst Refresh  
0 Disable - default
1 Enable (burst 4 times)

0x68, Bit 6 = enabled, lze zkusit i Bit 2 = enabled

Device 0 Offset 69 – DRAM Clock Select  
6 DRAM Operating Frequency Faster Than CPU
0 DRAM Same As or Equal to CPU
1 DRAM Faster Than CPU by 33 MHz
Rx68[0] Rx69[6] CPU / DRAM
0 0 100 / 100
0 1 100 / 133
1 0 133 / 133 (def)
1 1 -reserved-
5 Write Recovery Time For Write With Auto-Precharge
0 1T - default
1 2T
4 DRAM Controller Command Register Output
0 Disable - default
1 Enable
3 Fast DRAM Precharge for Different Bank
0 Disable - default
1 Enable
2 DRAM 4K Page Enable (for 64Mbit DRAM)
0 Disable - default
1 Enable
1 DIMM Type
0 Unbuffered - default
1 Registered
0 AutoPrecharge on CPU Writeback / TLB Lookup
0 Disable - default
1 Enable

Podrobnější popis nastavení jsem uvedl u nastavování northbridge 691/693/693A/694X, proto jen ve zkratce.

Optimální nastavení  0x69, Bit 5 =0, Bity 4, 3, 2, 0 = enabled.

Tím končí nastavování registrů northbridge z důvodu větší paměťové propustnosti a celkového výkonu a přichází nastavování PCI Bus Control, které má za úkol vyřešit problémy s kompatibilitou PCI zařízení a chipsetem. Výkon diskového subsystému, řešení problémů s USB, se SBLive a dalšími zvukovými kartami.

Nastavení se provádí na Bus#0, Dev#0, Func#0  1106 0691 (pro VIA 691/693/693A/694X), Bus#0, Dev#0, Func#0  1106 0305 (pro VIA KT 133/A)  CPU-PCI bridge (hostbridge).Popis offsetů je stejný pro oba typy chipsetů a lze je využít při řešení problémů v kombinaci se southbridge 596B/686A/686B a s drobnými úpravami i pro chipsety KT266/A a KT333 v kombinaci se southbridge VT8233/A/C.(Vzhledem k tomu, že VIA KT266/A využívá trochu jinou architekturu přístupu k PCI , tak u těchto V-Link chipsetů nedochází k problémům se zahlcením PCI sběrnice a CRC chybami při kopírování souborů). Případné problémy s výkonem PCI sběrnice nebo zvukovými kartami  u těchto chipsetů proto napište do diskuze.

Device 0 Offset 70 - PCI Buffer Control
7 CPU to PCI Post-Write
0 Disable - default
1 Enable
6 PCI Master to DRAM Post-Write
0 Disable - default
1 Enable
5 Reserved
4 PCI Master to DRAM Prefetch
0 Disable - default
1 Enable
3 Enhance CPU-to-PCI Write
0 Normal operation - default
1 Reduce 1 cycle when the CPU-to-PCI buffer becomes available after being full (PCI and AGP buses)
2 PCI Master Read Caching
0 Disable - default
1 Enable
1 Delay Transaction
0 Disable - default
1 Enable
0 Slave Device Stopped Idle Cycle Reduction
0 Normal Operation - default
1 Reduce 1 PCI idle cycle when stopped by a slave device (PCI and AGP buses)

Podrobnější popis registrů: Optimální nastavení 0x70 = C8.  Bity 7, 6, 3 = enabled, zvýšení propustnosti PCI sběrnice.  Nastavením bitu 1 (PCI Delay Transaction ) na enable dojde sice ke zlepšení výkonu PCI sběrnice, zvláště pokud je přítomno více PCI zařízení, která mají nebo potřebují Latency timer nastavený na hodnotu 64 a vyšší, ale také způsobuje nestabilitu starších USB řadičů integrovaných v southbridge. Takže pokud jsou problémy s USB, tak je třeba disablovat Delay transaction. Disablování PCI Master Read Caching (bit 2 = 0)řeší problémy s náhodným „zamrzáním“ PCI sběrnice při přístupu na disk, pokud je přítomen VIA VT686B southbridge, zároveň toto nastavení řeší praskání zvuku.

Vhodné je zapnout  PCI delay transaction na chipsetech VIA KT266/A a novějších. Na VIA KT133/A a starších chipsetech je velice vhodné PCI delay transaction vypnout. V případě použití Sil0680 řadiče vypnout PCI delay transaction vždy, jinak dochází ke ztrátě a poškození dat.

Device 0 Offset 71 - CPU to PCI Flow Control 1
7 Dynamic Burst  
0 Disable - default
1 Enable
6 Byte Merge  
0 Disable - default
1 Enable
5 Reserved  
4 PCI I/O Cycle Post Write  
0 Disable - default
1 Enable
3 PCI Burst  
0 Disable - default
1 Enable
2 PCI Fast Back-to-Back Write
0 Disable - default
1 Enable
1 Quick Frame Generation  
0 Disable - default
1 Enable
0 1 Wait State PCI Cycles  
0 Disable - default
1 Enable

Podrobnější popis registrů: Optimální nastavení 0x71 = C8.  Bity 7, 6, 3 = enabled, zvýšení propustnosti PCI sběrnice. Zapnutím Byte Merge a PCI Burst zpusobí to, že každá transakce se zapíše do write bufferu a až v něm bude dostatek dat pro zapsání na PCI sběrnici, tak se provede zápis v jednom cyklu najednou. Nebude se tedy každý požadavek pro zápis na PCI sběrnici řešit pokaždé, když příjde (to by způsobilo větší zatížení PCI sběrnice i procesoru), ale využije se write bufferu, kde se data akumulují a pak se provede zápis. Je to mnohem efektivnější. Jediný problém může nastat u některých síťových karet, které nejsou kompatibilní s Byte merge. V tom případě nechat povolený jen PCI Burst.

Device 0 Offset 72 - CPU to PCI Flow Control 2
7 Retry Status
0 No retry occurred - default
1 Retry occurred
6 Retry Timeout Action
0

Retry Forever (record status only) - default

1

Flush buffer for write or return all 1s for read

5-4 Retry Limit
00 Retry 2 times - default
01 Retry 16 times
10 Retry 4 times
11 Retry 64 times
3 Clear Failed Data and Continue Retry
0

Flush the entire post-write buffer - default

1

When data is posting and master (or target) abort fails, pop the failed data if any, and keep posting

2 CPU Backoff on PCI Read Retry Failure
0

Disable - default

1

Backoff CPU when reading data from PCI and retry fails

1 Reduce 1T for FRAME# Generation
0 Disable - default
1 Enable
0 Reduce 1T for CPU read PCI slave
0 Disable - default
1 Enable

 

Device 0 Offset 73 - PCI Master Control 1
7 Reserved
6 PCI Master 1-Wait-State Write
0 Zero wait state TRDY# response - default
1 One wait state TRDY# response
5 PCI Master 1-Wait-State Read
0 Zero wait state TRDY# response - default
1 One wait state TRDY# response
4 Reserved
3 Assert STOP# after PCI Master Write Timeout
0 Disable - default
1 Enable
2 Assert STOP# after PCI Master Read Timeout
0 Disable - default
1 Enable
1 LOCK# Function
0 Disable - default
1 Enable
0 PCI Master Broken Timer Enable
0 Disable - default
1 Enable, force into arbitration when there is no FRAME# 16 PCICLK’s after the grant

Optimální nastavení offsetů 0x72 a 0x73: Pro řešení problémů nemá nastavení těchto offsetů příliš význam, proto zde uvedu nastavení, které považuji za nejlepší  na základě dlouhodobých testů a měření výkonu PCI sběrnice.

0x72 = CE; 0x73 = 0C nebo 0D (Bit 0 PCI Master Broken Timer Enable – enable). Rozhodnutí jestli 0C nebo 0D záleží na typu PCI Arbitration, které je využíváno.

{mospagebreak title=PCI Arbition}
Device 0 Offset 75 - PCI Arbitration 1  
7 Arbitration Mechanism  
0 PCI has priority - default
1 Fair arbitration between PCI and CPU
6 Arbitration Mode  
0 REQ-based (arbitrate at end of REQ#) - default
1 Frame-based (arbitrate at FRAME# assertion)
5-4 Latency Timer ........ read only, reads Rx0D bits 2:1
3-0 PCI Master Bus Time-Out
(force into arbitration after a period of time)
0000 Disable
0001 1x32 PCICLKs
0010 2x32 PCICLKs
0011 3x32 PCICLKs
0100 4x32 PCICLKs
   
1111 15x32 PCICLKs

 

Device 0 Offset 76 - PCI Arbitration 2
7 PCI CPU-to-PCI Post-Write Retry Failed
0 Continue retry attemp - default
1 Go to arbitration
6 CPU Latency Timer Bit-0 ........ RO
0 CPU has at least 1 PCLK time slot when CPU has PCI bus
1 CPU has no time slot
5-4 Master Priority Rotation Control
00 Disable - default
01 Grant to CPU after every PCI master grant
10 Grant to CPU after every 2 PCI master grants
11 Grant to CPU after every 3 PCI master grants
3-2 REQn# to REQ4# Mapping
00 REQ4#
01 REQ0#
10 REQ1#
11 REQ2#
1 CPU QW or High DW Read Accesses to PCI Slave Allowed To Be Backed Off
0 Disable - default
1 Enable
0 REQ4# Is High Priority Master
0 Disable - default
1 Enable

Dostáváme se k velice důležitým nastavením a to k PCI Arbitration. Nastavení těchto dvou offsetů 0x75 a 0x76 výrazně ovlivňuje způsob komunikace a řízení PCI sběrnice. Defaultní nastaveni northbridge je velice konzervativní (Arbitration Mechanism- PCI has priority)  a přináší problémy s nedostatečnou propustností a velkým zatížením PCI sběrnice, což je například při střihu videa, používání IDE Raid , případně UW SCSI 160/320 nebo Gigabyte LAN nepřijatelné. Nastavení PCI arbitration na fair arbitration between PCI and CPU je tedy mnohem lepším řešením. Dalším problémem je rozhodnutí, jaký způsob řízení arbitration využívat, jestli REQ-based nebo Frame-based. Doporučuji používat REQ-based, protože umožňuje mnohem flexibilnější nastavení a lze tak lépe reagovat na případné problémy (například nastavením REQ4# Is High Priority Master na enable). Důležitou roli v nastavení 0x75 / 0x76 hraje offset 0D (latency timer) – většina uživatelů nastaví 0D = 00, čímž sice dosáhnou maximálního výkonu PCI sběrnice, ale za cenu, že některé zvukové karty přestanou fungovat nebo budou mít problémy a za cenu vysokého zatížení CPU.

Datasheet říká, že offset 0D bity 2-1 má granularity 8, ale ve skutečnosti je granularity 2, proto je dobré najít rozumný kompromis mezi propustností PCI sběrnice a zatížením procesoru a experimentovat s hodnotami 02, 04, 06. PCI Master Bus Time-Out je pro maximální výkon nastavit na disable, při problémech s Creative zvukovými kartami lze vyzkoušet 1x32 / 2x32 PCICLKs. Nastavení PCI CPU-to-PCI Post-Write Retry Failed je jasné – enable (go to arbitration). Podle počtu PCI karet a hodnoty jejich latency timer se nastavuje Master Priority Rotation Control, kde se v praxi používají dvě hodnoty a to Grant to CPU after every PCI master grant nebo Grant to CPU after every 2 PCI master grants.

Optimální nastavení 0x75 = A0, 0x76 = 82 nebo E2. Za předpokladu, že 0D = 02.

Řešení několika problémů zároveň je dost komplikované a vyžaduje určité znalosti v této problematice.

Nejhorší možná situace nastane v případě VIA KT133/A + 686B, USB zapnuto, SB Live!, PCI grafická střižna nebo TV-Tunner. Řešení je vlastně popsáno v článku, tak ho připomenu. Protože deska má KT133/A chipset musí se vypnout PCI delay transaction – řeší problémy s USB.0x70 = C8, zároveň se tím řeší možné tuhnutí při přístupu na disk. 0D=02 nastavuje vhodně latency timer a společně s 0x75 = A0 a 0x76 = E2 řeší performance problém PCI sběrnice – tím se dosáhne optimální propustnosti a TV tunner nebo střižna nemá rázem problémy s grabováním videa v plném PAL 720x576 24bit barevná hloubka. Zbývá tedy dořešit možné potíže se SBLive! nebo jinými zvukovými kartami od Creative Labs. U tohoto tématu bych se rád zastavil a nastínil možné příčiny a jejich řešení.

SB Live! a její klony jsou známé tím, že jsou velice háklivé na nastavení PCI sběrnice. Prvním krokem při hledání řešení je zkontrolovat sdílení "INT#" pinů PCI slotů - jednoduše řečeno sdílení IRQ nejlépe podle PCI IRQ routing table a v případě konfliktu nebo nalezení sdílení přesunou SB Live do jiného PCI slotu. Dalším a v dnešní době aktuálním  v případě nejnovších desek je problém defaultně zapnutého APIC ( neplést s ACPI !!!).

APIC je určen k řízení IRQ v případě multiprocesorových sestav a tam je jeho použití nezbytné.Pro každý procesor musí být k dispozici sada přerušení pro správnou funkčnost systému. To, jestli máte OS nainstalovaný v APIC modu poznáte snadno podle toho, že ve správci zařízení  / zobrazit prostředky podle připojení se objeví „virtuální“ IRQ jako 21, 22 – v zásadě IRQ od 16 do 255. V tomto případě vřele doporučuji v BIOSu APIC vypnout (APIC Enable/Disable). Po tomto zásahu je nutná přeinstalace OS.(existuje i řešení bez nutnosti nové instalace OS, je však poněkud krkolomné). Vypnutí APIC vyřeší i další možné problémy např. s 3D výkonem v hrách. Pokud jsem tu zmínil ACPI, tak i to lze vypnout  - mít tak systém v APM modu a vyřešit tím některé problémy, ale za cenu ochuzení o ACPI S1/S3/S4 režimy spánku. Zapnuté ACPI se pozná podle sdílení několika IRQ (typicky IRQ11 a sdílení 4-7 zařízení). Není však důvod se toho obávat, protože je to normální situace a takovéto sdílení IRQ nepředstavuje výkonostní ani kompatibilní problémy. Ale teď zpět k řešení problémů SB Live a VIA KT133/A chipsetů.

Je zde v zásadě několik možných řešení:

1, KT133/A se nastaví  latency timer na 0 a zvukové kartě se nastaví latency timer na 64 nebo lépe 128.

2, PCI Master Read Caching = enable a Probe Next Tag State T1 When PCI Master Read (Cacheing Enabled = enable (0x70 bit [2] = 1 a 0x54 bit [6] = 1)

3, Pokud je Guaranteed CPU Time ("latency") 0 a nejde pomocí WPCREDIT změnit nebo jestli způsobí změna nestabilitu systému, pak lze praskání a tuhnutí zvukové karty vyřešit pomocí  PCI Delay Transaction = enable,  nastavení arbitration mechanism na Fair arbitration between PCI and CPU a PCI Master Bus Time-Out na 2x32PCICLKs. Nastavení offsetů 0D=02, 70=CA,  75=83, 76=D2

Pokud je to možné, tak zásadně preferuji možnost 2), která nesnižuje výkon PCI sběrnice a je nejvíce kompatibilní.

Pro majitele desek s VIA KT333 / KT400 je tu malé doplnění článku o ladění northbridge těchto chipsetů. Jedná se o dva nedokumentované registry a to 0xF0 bit [0] = 1 - memory  enhancement a 0xF1 bit [5] = 1 – PCI performance enhancement.

VIA KT266/A má - memory-write buffer control (MWQ) na offsetu 95, hodnoty jsou stejné jako u KT133/A offset 55

Články o ladění VIA chipsetů jsou skoro u konce, zbývá vlastně jen nastavení IDE registrů southbridge VT686A/B, VT8233/A/C, VT8235 (především IDE Read Prefetch Buffer / IDE Post Write Buffer, Packet Command Prefetching, Active Pulse Width / Recovery Time IDE DIOR# / DIOW# a Drive Cycle Time).

{mospagebreak title=Testy a závěr}

Paměťové testy

Sestava

  • Intel Celeron 533 MHz
  • MB Acorp 6VIA86P (VIA ApolloPro chipset)
  • 128 MB PC133 KingMAX CL2
  • Win98SE

SiSoft Sandra 2003, Memory benchmark

VIA: Vylaďte si svůj chipset na maximum

HWInfo 32

VIA: Vylaďte si svůj chipset na maximum

Nastavení biosu na default, CAS latency 2

Nastavení offsetů pro tweakování 50 =FF, 51 = FF, 64 = 12, 68 = 64, 69 = 48, 6A = FF

Testy PCI a IDE

Sestava

  • AMD Athlon 1,2 GHz
  • MB ECS K7VZA 3.0( KT133A + 686B)
  • 256 MB PC133 KingMAX CL2
  • Win 2000 2195
  • VIA 4in1 4.37
  • bios default settings, CAS2, UDMA enabled

HDspeed buffer size=131072 Duration=5 seconds, BurstRate

VIA: Vylaďte si svůj chipset na maximum 

SiSoft Sandra 2003: File system benchmark

VIA: Vylaďte si svůj chipset na maximum

Zatížení CPU: Správce úloh/výkon – využití CPU

Bez tweakování 31 - 35 %
S tweakováním 3 - 5%

Nastavení offsetů pro tweakování 0D =02, 70 = C8, 71 = C8, 75 = A0, 76 = E2

Z benchmarků plyne, že jde výrazně ovlivnit výkon paměťového i diskového subsystému pomocí nastavení northbridge. Pro mnohé bude jistě přínosem návod k řešení problémů s USB, SB Live a výkonem PCI sběrnice.

Veškeré zde uvedené nastavení bylo zkoušeno a testováno, přesto může dojít k situaci že se nepodaří problém s něčím co je uvedené v tomto článku vyřešit. Pokud budete mít připomínky, návrhy nebo vás tato problematika zajímá ještě podrobněji, tak se rád zapojím do diskuze :) Spec

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
17.4.2003 09:16:53   0.0.0.xxx 3939
Jaksi nevidím obrázky v poslednej kapitole...... Opravte to..... Inak fajn článok.
17.4.2003 09:34:32   0.0.0.xxx 3939
Tenhle článek je super, dozvěděl jsem se spoustu nových informací.Lidi co mají desky s tím 686B budou moc rádi, že takový článek existuje.A nárůst výkonu u těch desek s VIA 691/693/693A/694x je fakt dost dobrý.
Takže je to nejlepší článek co jsem na pctuningu četl. A doufám, že tady budou další takové, od toho by měl pctuning být. Ne jenom psát novinky a přebírat články od jinud.
17.4.2003 10:14:50   0.0.0.xxx 3938
necital som cely, netreba (viu nastastie nemam). takychto clankov pri takychto cipsetoch bude asi treba viac. je dobre, ze aspon takouto cestou sa da aspon ciastocne opravit to co "vyrobca" cipsetu a zakladnej dosky pokazil
17.4.2003 10:27:59   0.0.0.xxx 3937
Tenhle článek je jako nazavolanou. Před 3 dny jsem koupil nový 80 GB disk Seagate Bar. 7.200 a přešel z Win98 na WinXP. Mám desku ABIT KT7A (VIA KT 133A) verze 1.0. Předtim jelo všechno v pohodě, pak jsem zapojil disk a nainstaloval společně s XP i nové 4in1 v. 4.43 a od té doby si na compu už nezahraju. V každé hře poté co se přepne do 3D do 5 sekund pád a BSOD. Vše ostatní ale šlape na 100 % i kopírování souborů mezi disky. Nejdřív jsem si myslel, že je to XPčkama, ale to samé mi dělá i pod Win98. Doufám, že je to těma novýma VIA 4in1, jinak asi už spáchám sebevraždu. Jinak super článek, jsem zvědavý jak to dopadne, hned instaluju VIA 4in1 v. 4.37.
17.4.2003 10:34:48   0.0.0.xxx 3939
Chtělo by to to samé k Nforce2 deskám
17.4.2003 10:44:06   0.0.0.xxx 4038
Konecne neco co se fakt hodi na pcTUNING, clanek je skvely
17.4.2003 11:08:34   0.0.0.xxx 3939
To by tedy chtělo. Ale asi máme smůlu. Na nForce2 je pořád ještě, co se týká datasheetů NDA. Autor určitě má datasheety k nForce2, má určitě i PCR soubor - ale nesmí to zveřejnit. Pokud se pletu, ať mě autor opraví. S pozdravem Halen.
17.4.2003 11:20:24   0.0.0.xxx 3839
nevíte náhodou kde se dá sehnat, na stránkách Via jsem nešel jenom 4.35 nebo 4.38
děkuji
17.4.2003 11:20:56   0.0.0.xxx 4039
velmi dobry clanok, isto pomohol ludom, co maju via chipsety, co nastastie nemam, lebo som si bol vtedy vedomy tychto chyb, ked setci tvrdili, jake su via dobre
toto by si mala skor uvedomit via, nez taketo shity uvedie na trh
som ale zvedavy, kolko chyb sa najde aj v kt266-400, no mal som moznost robit s msi kt4v, tie crc chyby su vazne dobre
17.4.2003 11:47:47   0.0.0.xxx 3839
:-))))))))))))via - we connect :-)))))))))))))))))
17.4.2003 12:07:06   0.0.0.xxx 3939
Napr. tady:

http://www.driverscollection.com/?file_id=1378
17.4.2003 12:45:48   0.0.0.xxx 3938
Uvedomte si vsetci co mate na VIA tazke srdce, ze VIA chipsety su dobre, ale vyrobcovia dosiek sa zrejme zlakli tuningu, a nastavuju parametre na safe hodnoty pripadne ich nenastavuju vobec. Pred touto seriou clankov som vobec nevedel, ze taketo parametre sa daju nastavovat, a je mi dost luto, ze sa k mainboardom priamo nedodavaju taketo utilitky, ked uz sa daju robit take veci ako zvysovat frekvencia o jeden MHz, tak by sa mohlo dat aj taketo nieco a v slusnom prevedeni....
17.4.2003 13:17:55   0.0.0.xxx 3938
V clanku je par zminek o VT8233 (a prave o nem jsou ty informace takove rozkousickovane). Predchozi clanek byl pro KT333/400. Spis tento clanek beru jako nastaveni pro VIA chipsety s SDRAM. Priznam se, ze co se tyce KT266A (coz je muj pripad) nejsou mi zcela jasne nektere poznamky k tomuto chipsetu. Mam konkretne ten nejhorsi mozny pripad, SB Live!, temer porad zapnuty TV-tuner a nove USB optickou krysu. Stabilita je celkem OK, ale propustnost je na pul plynu.

Poznamka:
VIA KT266/A má - memory-write buffer control (MWQ) na offsetu 95, hodnoty jsou stejné jako u KT133/A offset 55.. Tato veta se da vysvetlit ruzne. Bud ma jen stejne nastaveni a jedna se o neco jineho nebo je to stejna funkce na ruznych adresach?
Jinak bych se primlouval k moznosti si stahnout uz optimalizovane soubory pro WPCREDIT 1.2a / WPCRSET 1.2 k JEDNOTLIVYM chipsetum v zaveru. Pokud by to neslo, clovek by restartoval a az pak by zkousel sve vlastni nastaveni podle Vaseho navodu.
17.4.2003 13:37:28   0.0.0.xxx 3938
Najde se nekde podobne vyladeni northbridge KT266? Nebo se to da pouzit? nekde jsem videl jak zchladit procesor. www.ocmodshop.com/default.aspx?a=125
pujde do toho nekdo?
17.4.2003 15:02:46   0.0.0.xxx 3939
Jednoznacne super clanok!
17.4.2003 18:48:53   0.0.0.xxx 3839
cakal by som skorej pre taketo nastavenia na terajsie modely zakladnych dosiek. Som mal tento cipset a som rad ze som sa ho zbavil.
Musim uznat vase nadsenie pre nazbieranie a vysvetlenie tychto materialov.
17.4.2003 21:15:48   0.0.0.xxx 3940
Vytecne, Spec! Jen tak dal. :o)
BTW: na jakych deskach konkretne jsi testoval?
17.4.2003 21:40:58   0.0.0.xxx 3939
podobny clanek na KT400/333 tady uz byl.
17.4.2003 22:01:13   0.0.0.xxx 3738
chtěl bych se zeptat,jestli jsou ty položky stejné u KT133 a KT266 nebo je tam rozdíl a bude se tomu věnovat další článek
17.4.2003 23:16:52   0.0.0.xxx 3839
Nechci kritizovat VIA, ale kdybyste si poridili Intel E7205 chipset, tak mate po problemech :-) Mam Asus P4G8X Deluxe, RAM 1GB DDR 333, P4 2.4@3, vsechno rock stable a nohy na stole a tezka pohoda.....
17.4.2003 23:53:04   0.0.0.xxx 3937
No, je spousta lidi, co maji VIA cipset, 1 GB RAM, AthXP 1700+@2600+ a vse je rock stable... a jsou plne spokojeni... Navic bych si troufnul tvrdit, ze zrovna E7205 neni (z pohledu bezneho uzivatele) ten nejpovedenejsi cipset...
18.4.2003 06:58:23   0.0.0.xxx 3838
No, já jsem zatím s VIA chipsety nikdy žádný problém neměl (a pak ještě blahé paměti s Intelem BX), o ostatních chipsetech bych to tak zarytě netvrdil (obzvláště o Nforce2, tam se člověk může ještě dočkat docela zajímavých překvapení...). Ty chyby u VIA byly, to je fakt, ale většinou všechno kupuju, až už jsou vychytané mouchy (viz kopírování dlouhých souborů nebo problémy se SB) a potom jsem opravdu na žádné problémy nenarazil.
Kdo chce prostě stabilní a spolehlivé řešení, ten by si rozhodně neměl kupovat poslední modely desek (a už vůbec ne s novým chipsetem), ale to, co už někdo má ověřené a bez problémů mu to funguje. Samozřejmě, experimentátorům se meze nekladou, ale pak ať si nestěžují, že "to stojí za ho*no" (jinak já sám experimentátor jsem, ty funkční řešení jsem doporučoval a sám jsem vždycky nadával, takže vím, o čem mluvím... :-)
Jinak článek je super, jen houšť takového profesionálního přístupu!
18.4.2003 07:21:13   0.0.0.xxx 4038
A to konkretne? Prosim jen prakticke veci, ne zadne teorie nekde vyctene na strankach AMD/VIA. Jinak VIA je opravdu shit. Posledni prakticka zkusenost: na E7205 i nForce2 je 200GB HDD rozdeleny na pulku s FAT32 uplne normalne citelny a pouzitelny, na KT400 je na druhe pulce akorat rozsypany caj ((((((
18.4.2003 08:24:26   0.0.0.xxx 3939
dneska bych si VIU nekoupil i kdyby stala polovinu co ostatni - zazil jsem horor s MVP3 - este ze mela 586 southbridge, ale stejne to byl horor. Stalo se mi ze odmitla SDRAM Kingmax 64MB, a musel jsem ji menit za noname.
Musim rict ze ALI Aladin3 kteryho jsem mel pred tim byl mnohem stavilnejsi

Dneska mam MSI 745ultra (SiS745) a je to asi nejstabilnejsi MB kterej jsem mel
Nikdy uz bych si VIU dobrovolne nekoupil, to uz radsi ALIho
dneska jsou dne meho kvalitni chypsety SiS a nVidia (o intelu se snad nemusim zminivat)
18.4.2003 08:30:38   0.0.0.xxx 4039
...
18.4.2003 08:39:41   0.0.0.xxx 4039
Už jsem ani nedoufal, že vyřeším svoje problémy s Abit KT7A + SBlive + USB a podle tohoto článku se mi to konečně povedlo!!!
Ani jsem nevěřil, že je to možné. Jen mě štve, že tohle nastavení nezahrnuli výrobci desek do svých biosů, když to jde a nedělá to žádné jiné problémy, tak proč? Asi se jim s tím nechtělo trápit.
Nyní mám burstrate se 120Gb IBM ATA100 diskem 79Mb/s a dřív jsem měl jen 45-50Mb/s. A SBLive nepraská, CRC chyby nemám, USB jede bez problémů a systém je naprosto stabilní.
Takové články tu dřív chyběli, přimlouval bych se i za drobné vyladění SiS735 a Nforce2 desek, pokud by to šlo.A taky něco o modifikaci biosů...
Díky , díky, díky
18.4.2003 09:23:34   0.0.0.xxx 3839
Vyzkoušel jsem postup podle článku, který zmiňujete a teplota mi klesla z průměrných 51°C na 46°C, což je více, než co se mi povedlo použitím nějakých programů na softwarové chlazení jako je VCool. U toho mi ale navíc při zapnutí chlazení začala zlobit zvukovka (SBLive!) a při přehrávání zvuku docházelo k praskání.
Ale zase když jsem ji vypnul (v device manageru), tak s použitím VCool jsem se dostal až na báječných 35°C.
18.4.2003 09:27:13   0.0.0.xxx 3839
tak to vyzkousim taky ;-) mam iMuse zvukovku tak snad nebudu mit takovy problem
18.4.2003 09:29:23   0.0.0.xxx 3838
nemyslis, ze porovnavat X let stary chipset pro uplne jinou platformu s rok/dva starym chipsetem od jine firmy je trosku mimo ?
ALI byl "kvalitni", ale jen na platforme K6, na K7 to bylo peklo.
Muj osobni nazor: do meho pocitace stavajisi SIS nesmi, max nForce a nejlip VIA (mam ji nekolik let a nikdy me nezklamala, asi mam proste stesti)
Prosim zadny flamewar, toto byl jen muj nazor...
18.4.2003 12:14:02   0.0.0.xxx 3839
Přesně jak píše autor ve článku, můj problém uvedený na začátku diskuze s BSOD ve hrách byl způsobený novýma VIA 4in1 (konrétně verze 4.43) na desce ABIT KT7A (VIA KT133A). Poté, co jsem nainstaloval starší verzi 4.38, vše jede naprosto O.K. V článku se doporučuje verze 4.37 ale mě to jede i s 4.38. Jinak časem zkusím vyladit ještě nějaké nastavení, teďka jsem rád, že všechno šlape.
18.4.2003 22:35:10   0.0.0.xxx 3939
mal som via kt333 teraz nforce2 a poviem ti, ze som mal na tej vie menej problemov ako na nforce2. Poviem ti aj tolko ze rozsypany caj mam aj ja na mojom 180gb westerne, vzdy po par dnoch mi padne partition. Ked to zapojim cez pridavny PCI radic, tak nepada, ale skrka mi zvukovka na nforce2 (sb audigy2). Na via kt333 siel hardisk cez pridavny controler v pohode. Kedysi som aj ja mal KT133 a nadaval som nan, ale s kt333 som nemal najmensi problem. Teraz mam hardisk zdegradovany na 130GB aby mi nepadala partition (biosy najnovsie, win2k sp3, a aj winxp sp1)
19.4.2003 11:51:46   0.0.0.xxx 3739
ja mam p4 2.4@3 na i845pe, akychces disk, akuchces kartu, ziadne patche ani registry p...viny, vsetko funguje perfektne
som si chcel kupit xpcko 1700+ a pretaktovat ho, ale vidim, ze pockam, lebo nie je ani nforce taka, ako sa tvari
19.4.2003 17:38:56   0.0.0.xxx 3937
Drobna chybicka v clanku. Nastavenim 0x55, bity 7, 6, 5 se MWQ vypina.
Jinak diky za clanek.
19.4.2003 17:41:36   0.0.0.xxx 3939
nastavenim bitu 7, 6, 5 na 0
19.4.2003 23:04:04   0.0.0.xxx 3938
Nazdar, nemohl by mi nekdo prosim poslat jiz upraveny pcr soubor pro via kt133A a je nutny pcr soubor pro upravu a jak na to ve WinXP. Diky moc. Jinak super clanek.
20.4.2003 14:27:00   0.0.0.xxx 3838
Najde se nekdy neco i pro tyto chipsety?
20.4.2003 17:30:14   0.0.0.xxx 3840
Nevi nekdo, jestli to pujde na QDI Avance 4? Northbridge: VT82C691, Southbridge: VT82C596.
Mam tam Live a to pri prehravani filmu prska a pri zapnuti DMA se to kousne...
21.4.2003 14:58:10   0.0.0.xxx 3939
Nevíte náhodu, kde sehnat pcr soubor pro KT133A. U WPCREDITu není a našel jsem jen něco pro KX133.
21.4.2003 19:55:10   0.0.0.xxx 4038
Má deska QDI Kinetiz 7E s via KT 133 Takový nastavení vůbec nemá, neví někdo kde sou ??
21.4.2003 22:10:56   0.0.0.xxx 3840

A už někdo přišel na to jak na VIA čipsetech rozchodit AGP4X?

22.4.2003 05:42:42   0.0.0.xxx 3939
Zkus se podívat na
http://soukromy.prodejce.cz/index.php?p=download
Je tam utilita 4x_9x.reg,ovšem nezkoušel jsem ji.
22.4.2003 07:10:45   0.0.0.xxx 3838
Spec má pravdu MWQ se aktivuje 0x55 [7-5]=0 !!!
22.4.2003 23:07:56   0.0.0.xxx 3839
Dik ale je to na nVidii(ostatně je to v tom regu napsane).Na ATInu to nefakčí :-<
23.4.2003 07:31:22   0.0.0.xxx 3938
Tak to si asi toho vyskúšal veľmi málo. Ja som mal extra drahú GA 5AA s Aladin5 a boli s tou doskou samé problémy (napr. FSB100MHz mi pri K6-2 500 2.2V šlo stabilne až po zvýšení voltáže nad 2.6V a pod.). Sused kúpil total noname dosku o polovicu lacnejšiu s MVP3 a nemal s ňou žiaden problém. Ako som mu to rozchodil, nič nebolo treba meniť. Kým sa on do nemoty hral, ja som ladil BIOS a editoval registre. Potom zmena grafiky a zase ladiť ... .A o čipsetoch pre K7 od ALI sa nehodno ani zmieňovať. Naproti tomu teraz mám KT333/8235 a zatial som ho žiadnym hardwarom nezaskočil (do mesiaca pretestovávam tak 5 rôznych druhov kariet od zvukovky až po TV tuner). A napríklad SIS745 má s Radeonmi celkom solídne problémy (napr. pád systému pri AGP 4x)
24.4.2003 12:45:43   0.0.0.xxx 3838
Ja neco podobneho zkousel (i hafo podobnych veci) ale stejne to nepomohlo. Mam MSI K7T Turbo (KT133A) + GF2MX400 (oboji by melo byt AGP4x frendly ale jedu pouze na 2x)
P.S.: Tak by me zajimalo jak by se na teto sestave (MB+GPU,(CPUuron800,RAM384MB)) vykonnostne projevil prechod na AGP4x (poznal bych to?)...
24.4.2003 17:21:31   0.0.0.xxx 3938
Něco to pomůže hlavně při náročných scénách.Ale s touhle sestavou se na náročné scény asi nedostaneš.Ale nVidia běhala na 4X vpoho?tvoje sestava v 3DMarku měla něco kolem 2800 b Ati 9000 (2300,- s DPH) měla 4800 b.Pouvažuj.Pokud ale na něco přídeš tak to netaj.
25.4.2003 15:08:02   0.0.0.xxx 3939
Vlastním VIA133 chipset na desce QDI KinetiZ 7T. Zaujala mě
možnost odstranění problému s SBLive! protože ji mám taky a při kopíroví většího množství dat praská. Dále bych si taky rád svůj chipset vyladil podle Vašeho návodu. Má to ale jeden háček. Ten článek od Eagla o WPCREDITu který jste doporučoval jsem si přečetl a myslím že i pochopil jak s WPCREDITem pracovat a k čemu vlastně slouží. Poté jsem se pustil do čtení Vašeho článku a tady jsem se zasekl. Nějak jsem totiž nepochopil kde a co mám ve WPCREDITu měnit Pro příklad : v případě "0x54 = 5D" jsem pochopil o co jde ale když je tam např. "0x68, Bit 6 = enabled, lze zkusit i Bit 2 = enabled" tak dokonale ztratím orientaci. Bylo by možné abyste mi nějak upřesnil o co se jedná a kde ve WPCREDITu lze toto nastavení najít? byl bych Vám velmi vděčný.
26.4.2003 16:56:11   0.0.0.xxx 3740
nejdou mi nastavit offset 0D na hodnotu 02. Defaultně je na 08, při pokusu o změnu na 02 přiřadí hodnotu 00. Čím to je?
28.4.2003 07:58:07   0.0.0.xxx 3840
Mam ABIT KT7A (VIA KT133A) a na tom Win2k EN SP3 + VIA 4in1 4.37, pokousel jsem se vyladit cipovku, vsechno OK, propustnost pameti se nepatrne zvysi, pomerne slusne se zvysi vykon HDD, ale celkove se system zpomali. Zkousel jsem 3D mark 2001 z puvodnich 7520 doslo k poklesu na 7380... Po vypnuti WPCRset je vse OK. Kterou z hodnot by to mohlo byt? Dik Gazik
28.4.2003 15:14:39   0.0.0.xxx 3939
ten zas*anej PFD ovladac nejde odinstalovat, vzdycky po restaru je tam zas! tak jsem ho zakazal :-)
27.5.2003 10:14:24   0.0.0.xxx 3839
Na mé KT333 zobrazuje PCR info na offsetu 75 bit 7 arbition mode a bity 6,5,4 CPU latency timer (u nich je read only) což je pravda i reálu. Kapku to neštimuje s popisem offsetu v článku. Předem dík za odpověď.
3.6.2003 20:52:31   0.0.0.xxx 3939
tak na tenhle clanke jsem se tesil jako malej jarda (skoda ze jsem si ho vsiml tak pozde), hned jsem se pustil do nastavovani,jake vsak bylo moje zdeseni kdyz jsem zjistil ze moje deska ma jiz velmi podobne nastaveni - vysledek tweakovani tomu odpovidal - 0.nic
moje deska Epox EP3VSA (chipset via appollo pro 133)
vypis ze lspci (pred tweakovanim)
000.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C693A/694x [Apollo PRO133x] (rev c4)
00: 06 11 91 06 06 00 10 22 c4 00 00 06 00 08 00 00
10: 08 00 00 d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50: fd d8 c8 b6 01 00 18 18 88 85 08 08 10 10 14 18
60: 3f aa 0b 20 94 94 94 94 41 2c 65 0d 08 2f 00 00
70: 40 08 cc 0c 0e 81 52 00 00 f4 09 00 00 00 00 00
80: 0f 44 00 00 80 00 00 00 03 00 24 17 8f 00 00 00
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 02 c0 20 00 17 02 00 1f 04 01 00 00 6e 02 14 00
b0: 6d eb 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 00 00 00 00 00 00 0e 22 00 00 00 00 00 00 00


dokonce se mi stalo ze jsem neco nastavil a nastavilo se neco jineho ,divne
1.7.2003 08:32:33   0.0.0.xxx 3938
Prosim, jak je to s timto cipsetem? Vubec mi neni jasne, zda-li, mohu 100% aplikovat tento navod k teto desce. Bohuzel mam take zvk SBlive + optickou mys + TV tuner :-/
Nebo to vsechno bude fachat samo bez pomoci, pouze s VIA 4in1? Moc dekuju za pripadne odpovedi i do mailu.
26.7.2003 17:09:38   0.0.0.xxx 4038
Stacilo by mi vedet softwarove chlazeni CPU - nechci pouzivat nejake programy, ale upravit v registrech. Dejte mi prosim vedet,zda je to ten samy registr TJ 52 a 7.bit zmenim na jednicku. Nebo jestli nekdo nezna podobne clanky nekde jinde na internetu.
31.7.2003 22:36:48   0.0.0.xxx 3938
A kde to mám ladit a jak se tam dostanu
21.8.2003 12:34:04   0.0.0.xxx 3839
muzete me nekdo poradit???
me pri nastaveni offsetu 50 pocitac zatuhne co mam delat??
27.12.2003 11:08:31   0.0.0.xxx 3938
No a jaký ovladač by jste doporučovat pro tento čipset?
VIA P4266A/VT8235
6.2.2006 10:19:57   147.232.42.xxx 3636
Sleduje este niekto ten clanok a odpovie mi na jednu otazku.

Hugo

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

0 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 0Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.