Vylaďte si svůj VIA northbridge
autor: Vylíčil Vladimír , publikováno 10.2.2003
Tento článek je určen především pro vlastníky desek s VIA KT333 / KT400 chipsetem, tedy s northbridge VIA VT8367 / VT8377 , kteří se s něj dozví, jak optimálně vyladit northbridge pro co nejvyšší paměťovou propustnost, jak efektivně chladit procesor „softwarově“ a několik dalších nastavení, které jim umožní vyždímat z chipsetu maximum. {mospagebreak title=Úvod do problematiky}

Nastavení northbridge podstatně ovlivňuje výkon integrovaného paměťového řadiče, výkon AGP, řízení CPU-PCI a nastavení důležitých parametrů V-Link NB/SB. Nastavení northbridge se děje po inicializaci CPU podle parametrů, jak je naprogramován a nastaven BIOS. Ideální situace by byla, pokud by výrobci základních desek umožňovali nastavit většinu registrů northbridge přímo v biosu.

Bohužel dnešní situace není zdaleka tak ideální, jak se na první pohled zdá. Desky PCChips, ECS, Albatron dovolí změnit uživateli jen ty základní parametry northbridge a nastavení jejich biosů je velice podobné referenčním biosům od VIA. O mnohem lepší je situace u výrobců Asus / Epox / Gigabyte / Abit / MSI / Soltek, BIOSy těchto desek umožňují nastavit více parametrů, především těch, které se týkají nastavení pamětí. Nastavení dalších registrů je však provedeno velmi povrchně a někdy úplně špatně (nastavení V-Link NB/SB, nastavení registrů týkající se PCI sběrnice, v případě southbridge nastavení IDE – DIOR #/DIOW#, UltraDMA Extended Timing Control). V případě výrobců typu ECS je to pochopitelné, jejich desky jsou především určeny pro OEM použití a pro stavbu Low-End počítačů a tomu odpovídá cena i kvalita desek.

Kvalita desek, co se týče stability se srovnala u všech výrobců desek, hlavní rozdíly jsou především v Layoutu, osazení desek součástkami (PLL, Super I/O LPC, PCI arbiter, Voltage regulator), možnostmi overclockingu, nastavení biosu – potažmo northbridge a southbridge a také vybavením desky (SATA, Raid, FireWire, 5.1 audio EAX…)

Úkolem tohoto článku není srovnání desek, ale návod, jak vyladit northbridge kterékoliv desky s VIA KT333/KT400 chipsetem, tak s chutí do toho !

Vlastní nastavení se provádí pomocí programu WCPREDIT, jehož nastavení se projeví okamžitě po editaci a nastavení příslušných registrů. Trvale nastavit hodnoty, aby se při každém startu Win9X/Me/NT/Win2k/WinXP projevily se provádí pomocí programu WCPRSET.

Vylaďte si svůj VIA northbridge

Poznámka: Instalace WCPREDIT a WCPRSET vyžaduje pod WinNT/Win2K/WinXP administrátorská privilegia. Nastavení registrů northbridge je nejlépe provádět během nabíhání OS ; Win2k/WinXP jsou na zásahy v registrech northbridge mnohem citlivější, než Win9X/Me, takže může dojít vlivem nastavení těchto registrů k nestabilitě systému, BSOD nebo k zatuhnutí systému.

Vylaďte si svůj VIA northbridge

Konfigurace se provádí spuštěním WCPREDITu a nastavením device Bus#0, Dev#0, Func#0  1106 3189 (pro VIA KT400) nebo Bus#0, Dev#0, Func#0  1106 3099 (pro VIA KT333)

Nastavení registrů northbridge jsem testoval na deskách Gigabyte 7VAX – VIA KT400 a Asus A7V333 – VIA KT333.

{mospagebreak title=Popis nejdůležitějších registrů pro northbridge}

Device 0 Offset 48 –NB/SB V-Link Configuration – ovlivňuje propustnost sběrnice

7 -  Link Parity Check
0    Disable...................................................default
1    Enable
6  - Rest Bus Width Support
0    Not Supported .......................................default
1    Supported
5  - 16-bit Bus Width Support
0    Disable...................................................default
1    Enable
4  - 8-Bit Bus Width Support
0    Disable
1    Enable ...................................................default
3 -  4x Rate Support
0    Disable
1    Enable ...................................................default
2  - 2x Rate Support
0    Disable...................................................default
1    Enable
1  - Reserved
0  - 8x Rate Support
0    Disable...................................................default
1    Enable

Optimální nastavení: Bit 5, 4, 3,  0 –enable, hex. hodnota offsetu: 39 pro KT400
Optimální nastavení: Bit 5, 4, 3 – enable , hex. hodnota offsetu: 38 pro KT333
 
Device 0 Offset 55 –DRAM Control – ovlivňuje paměťovou propustnost
7  - 0WS Back-to-Back Write to Different DDR Bank
0    Disable...................................................default
1    Enable
6 - Fast Read-to-Read Turn-Around
     (DQS postamble overlap with preamble)
0   Disable...................................................default
1   Enable
5  - DQS Input DLL Adjustment
0   Disable...................................................default
1   Enable
4  - DQS Output DLL Adjustment
0   Disable...................................................default
1   Enable
3  - DQM Removal (Always Perform 4-Burst RW)
0   Disable...................................................default
1   Enable
2  - DQS Output
0   Disable...................................................default
1   Enable
1 - Auto Precharge for TLB Read or CPU WriteBack
0   Disable...................................................default
1   Enable
0  - Write Recovery Time
0    2T ....................................................default
1    3T

Optimální nastavení: Bit 7, 6, 2 , 1– enable, hex. hodnota offsetu: C6 pro KT333 i KT400

Paměťovou propustnost ovlivňují i bity 5, 4, a především 3, nutno ověřit na každé konfiguraci zvlášť. Při nastavení bitu 3 dochází k tuhnutí systému.

Device 0 Offset 64 -DRAM Timing for All Banks - ovlivňuje paměťovou propustnost
7 -  Precharge Command to Active Command Period
0    TRP =2T
1    TRP =3T................................................default
6  - Active Command to Precharge Command Period
0    TRAS =6T
1    TRAS =7T ..............................................default
5-4 CAS Latency
00  1.5T
01  2T
10  2.5T .......................................................default
11  3T
3  - Reserved
2  - ACTIVE to CMD
0    2T
1    3T ....................................................default
1-0 Bank Interleave
00  No Interleave..........................................default
01  2-way
10  4-way
11  Reserved
 
Optimální nastavení: Bit 4, 3, 1 – enabled , hex. hodnota offsetu: 1A pro KT333 i KT400
Nastavení tohoto offsetu je velice individuální, záleží na kvalitě použité paměti, jaké časování při nastavené FSB zvládne. V tomto případě je to CAS 2 ,Trcd 2, Trp 2 a Tras 6, 4 Way interleaving
 
Device 0 Offset 69 –DRAM Clock Select - ovlivňuje paměťovou propustnost
7  - DRAM Operating Frequency
0    Same As or 33 MHz Faster Than CPU..default
1    DRAM =166 MHz, CPU =100 MHz
6 -  DRAM Operating Frequency Faster Than CPU
0    DRAM Same As CPU ...........................default
1    DRAMFaster Than CPU by 33 MHz
5  - DRAM Queue More Than 2
0    Disable ...................................................default
1    Enable
4  - DRAM Queue Not Equal to 4
0    Disable ...................................................default
1    Enable
3  - DRAM 8K Page Enable
0    Disable ...................................................default
1    Enable
2  - DRAM 4K Page Enable
0    Disable ...................................................default
1    Enable
1 -  DIMMType
0    Unbuffered.............................................default
1    Registered
0  - Multiple Page Mode
0    Disable ...................................................default
1    Enable
 
Optimální nastavení: Bit 5, 3, 2, 0 – enable , další nastavení tohoto offsetu záleží na typu použité paměti (DDR 266/333/400) a nastavení FSB. pro KT333 i KT400
 
Device 0 Offset 6A -Refresh Counter - ovlivňuje paměťovou propustnost
7-0 Refresh Counter (in units of 16 MCLKs)
00 DRAM Refresh Disabled ......................default
01 32 MCLKs
02 48 MCLKs
03 64 MCLKs
04 80 MCLKs
05 96 MCLKs

Optimální nastavení: Záleží na typu použité paměti, nutno vyzkoušet, doporučuji hex. hodnotu offsetu: FF pro KT333 a KT400

Device 0 Offset 6B -DRAM Arbitration Control
7  - Fast Read to Write turn-around
0    Disable ...................................................default
1    Enable
6 -  Page Kept Active When Cross Bank
0    Disable ...................................................default
1    Enable
5  - Burst Refresh
0    Disable ...................................................default
1    Enable
4  - CKE Function
0    Disable
1    Enable ...................................................default
3  - Swap CA22 /CA14
0    Disable ...................................................default
1    Enable
2-0  DRAM Operation Mode Select
000  Normal Synchronous DRAM Mode ......default
001  NOP Co and Enable
010  All-Banks-Precharge Co and Enable
(CPU-to-DRAM cycles are converted
to All-Banks-Precharge com ands).
011  MSR Enable
CPU-to-DRAM cycles are converted to
com ands and the com ands are driven on
MA [14:0 ].The BIOS selects an appropriate
host address for each row of emory such that
the right com ands are generated on
MA [14:0 ].
100  CBR Cycle Enable (if this code is selected,
CAS-before-RAS refresh is used;if it is not
selected,RAS-Only refresh is used)
101 Reserved
11x Reserved
 
Optimální nastavení: Bit 7, 6, 5, 4 – enabled, hex. hodnota offsetu F0 , pro KT333 i KT400.
 
Device 0 Offset 93 –BIU Arbitration Control – ovlivňuje komunikaci mezi CPU a paměťovým řadičem
7-6 Max of Contiguous Probe SysDC Before Switch to
OtherTypeofSysDC
5-3 Max of Contiguous Read SysDC Before Switch to
OtherTypeofSysDC
2-0 Max of Contiguous Write SysDC Before Switch to
OtherTypeofSysDC
 
Optimální nastavení: hex. hodnota offsetu FF, platí pouze pro VIA KT333 !!!
 
Device 0 Offset 94 –BIU Control 1
7 -  DRAM Self-Refresh When Disconnected
0    Disable ...................................................default
1    Enable
6 -  Probe Next Tag State T1 When PCI Master Read
      Caching Enabled
0    Disable ...................................................default
1    Enable
5 -  64HCLKWaitTime
0    Disable ...................................................default
1    Enable
4 -  Master Request Full Protocol
0    Enhanced................................................default
1    Backwards compatible
3 -  DRAM Speculative Read for PCI Master Read
      (Before Probe Result is Known)
0    Disable ...................................................default
1    Enable
2  - PCI Master Pipeline Request
0   Disable ...................................................default
1   Enable
1 - PCI-to-CPU /CPU-to-PCI (P2C /C2P)
     Concurrency
0   Disable ...................................................default
1   Enable
0  -Fast Write-to-Read Turnaround
0   Disable ...................................................default
1   Enable
 
Optimální nastavení: Bit 6, 3, 2, 1, 0 – enable ,hex. ho dnota offsetu  4F, platí pouze pro VIA KT333 !!!
Ekvivalentní offset pro VIA KT400 je Device 0 Offset D4, nastavení zůstává stejné.
 
Device 0 Offset 96 –BIU Control 3
7 - Memory Write Queue Timer Function
0    Disable...................................................default
1    Enable
6 - Memory Write Queue Timer Function Trigger
0    Trigger by data ready for C2M Wr Req ......default
1    Trigger by com and FIFO utilization
5-3 Memory Write Queue Timer High Bound .....def.= 0
2-0 Memory Write Queue Timer Low Bound ......def.= 0
 
Optimální nastavení: hex. hodnota offsetu F9 , platí pouze pro VIA KT333 !!!
Ekvivalentní offset pro VIA KT400 je Device 0 Offset D6, nastavení zůstává stejné.
 
Device 0 Offset 70 -PCI Buffer Control – ovlivňuje PCI transakce, propustnost PCI
7 CPU to PCI Post-Write
0 Disable ...................................................default
1 Enable
Reserved ........................................always reads 0
5-4 PCI Master to DRAM Prefetch Control
00 Always Prefetch.....................................default
x1 Never Prefetch
10 Prefetch only for enhance com and
3 Reserved ........................................always reads 0
2 PCI Master Read Buffering
0 Disable ...................................................default
1 Enable
1 Delay Transaction
0 Disable ...................................................default
1 Enable
0 Reserved ........................................always reads 0
 
Optimální nastavení: Bit 7, 2, 1 - enabled, hex. hodnota offsetu 86 nebo  Bit 7, 5, 2, 1 – enabled, hex. hodnota offsetu A6

Device 0 Offset 97 –CPU Strapping Control
2 -  S2K Drive Strength
0    Determined by register settings..............default
1    Determined by aut compensati n
1  - Fast Address Out Decode ........set from ROMSIP#
0    Normal .....................................no strap default
1    Fast
0  - S2K Compensation Circuit
0    Always Enable .......................................default
1    Enable on Disconnect

Optimální nastavení: Bity 7-3 nejdou editovat, určují nastavení násobitele CPU, Bit 2 a 0 ovlivňuje především stabilitu procesoru, Bit 1 – enable zapíná Fast CPU command decode. Při taktování přes FSB, hlavně při vyšších hodnotách FSB se jeví nastavení Fast CPU command decode jako nestabilní, proto při vysokých FSB doporučuji vypnout nebo si pohrát s S2K Drive Strenght.

Tento offset nastavovat opět jen v případě VIA KT333, ekvivalentní offset pro VIA KT400 je D7 , nastavení zůstává stejné.

V případě nejasností, problémů, nápadů se zapojte do diskuze, pokusím se zodpovědět na všechny rozumné dotazy. Pro každý důležitý offset jsem se pokusil najít optimální nastavení podle mých testů na své konfiguraci, proto se může stát, že vám tohle nastavení nebude přesně vyhovovat. Při ladění northbridge doporučuji tento postup : Zkontrolovat a případně nastavit offset 64, nastavit offset 6A a 6B (zkontrolovat, jestli je na offsetu 66 hex. hodnota 00), povolit bit 1 u offsetu 97 (D7) a nastavit offset 48 – tato nastavení obvykle nečiní problémy. Větší potíže bývají u nastavení offsetů 55, 93 (D3), 94 (D4) a 96 (D6). Tady je můj postup takový, že nastavím optimální hodnotu registru a pokud se stane systém nestabilní, restartuje se nebo zatuhne, tak měním jednotlivé bity po jednom a k tomu, který způsobí problémy. Ten se pak samozřejmě nenastaví.

{mospagebreak title=Testy}

  Testovací konfigurace
procesory AMD Athlon XP "Thoroughbred" 1700+
základní deska Gigabyte GA-7VAX (VIA KT400) rev 1.1
paměti 256 MB PC3000 DDR SDRAM Kingston HyperX
grafická karta ATI Radeon 8500 128MB
pevný disk Maxtor DiamondMax 9
operační systém

Windows 2000 Pro SP2

Procesor byl nastavený na 11 x 133,33 = 1467Mhz

První benchmark byl proveden jen s nastavením biosu, bez nastavování registrů northbridge, druhý s optimálním nastavením northbridge.

3Dmark 2001 SE 330

Vylaďte si svůj VIA northbridge

  • Rozdíl ve výsledku činí 4,2 %

SiSoft Sandra 2003, Memory ALU

Vylaďte si svůj VIA northbridge

  • Rozdíl činí 3,65 %

SiSoft Sandra 2003, Memory FPU

Vylaďte si svůj VIA northbridge

  • Rozdíl činí 5,4 %

HwiNFo32

Vylaďte si svůj VIA northbridge

  • Rozdíl je 26,3 % !!!

Shrnutí výsledků: Při optimálním nastavení northbridge lze dosáhnout znatelné zlepšení propustnosti paměti a tím i celého počítače. V tomto případě byl bios velmi dobře nastaven a zvednutí výkonu se může zdát malé, v případě hůře nastavených desek lze dosáhnou i lepších výsledků. Jestli se tedy tweakování northbridge vyplatí nechám na zvážení každého čtenáře.

{mospagebreak title=Softwarové chlazení CPU na VIA KT333 + VT8233A , VIA KT400 + VT8235}

Mnozí z vás znají program Vcool, který umí softwarově zchladit procesor, pokud není vytížen. Mnozí z vás podotknou, že softwarové chlazení je dobrá věc, ale má i své mouchy a proto jej mnoho lidí z různých důvodů (především kvůli snížením propustnosti PCI sběrnice, snížení výkonu IDE zařízení, praskání zvukové karty, trhání obrazu při přehrávání Divx, zamrzání počítače… ) nepoužívá, i když by za jiných okolností softwarové chlazení CPU uvítali. Tento krátký návod bude určen především pro ty, jejichž deska má VT8235 southbridge. A proč především pro ně? Protože díky nové features v tomto southbridge – PCI Bus parking (více informací v článku vylaďte si svůj southbridge ) nedochází při zapnutí softwarového chlazení k téměř žádné ztrátě výkonu, ani jiným problémům. Majitelé VT8233/A/C southbridge nemusí zklamání, protože i jejich southbridge lze vyladit tak, aby se co nejvíc redukovali výše uvedené problémy - především se snížením výkonu IDE a PCI.

Problémy se zvukovými kartami mají spíše majitelé desek s KT133A + 686B …Ale o tom až v některém z dalších článků.

Problém s výkonem PCI a IDE u starších VIA southbridge, než je VT8235 s PCI Bus parking je tento : PCI controller konstantně předává kontrolu z PCI zařízení během určitého časového limitu zpět procesoru, ale procesor nemůže okamžitě převzít řízení, protože procesor je díky STPGNT nebo HLT „ v režimu spánku“. U VT8235 s PCI parking k tomuto nedochází, protože se používá jiné řízení PCI sběrnice.

Chlazení procesoru pomocí STPGNT souvisí s implementací ACPI a pro funkci tohoto chlazení musí být splněny tyto předpoklady: Deska musí mít ACPI kompatibilní bios (což je u desek s VIA KT333 / 400 téměř vždy splněno ), ACPI musí být povoleno v biosu a daný operační systém musí ACPI podporovat (Win98SE, WinME/,Win2K/WinXP v ACPI modu).

Pomocí WCPREDIT se dá tento typ chlazení zapnout nastavením offsetu 92 u KT333 (D2 u KT400)

Device 0 Offset 92(D2) –S2K Timing Control III
The contents of this register are preserved during suspend.
Bits 2-0 haven default value.
7  - Disconnect Enable When STPGNT Detected
6 -  Write to Read Delay ................................default =1
5-4 Read to Write Delay ............................default =11b
3 -  Reserved (Do Not Program) ...................default =1
2-0 Write Data Delay from SYSDC to CPU Data
Output ..........................................(WrDataDly)
 
Optimální nastavení: Bit 7, 6, 5, 3, 0 – enabled, hex. hodnota offsetu E9
Pro zapnutí STPGNT chlazení stačí nastavit Bit7 – enable.
 
Druhým typem chlazení procesoru je chlazení pomocí HLT instrukcí, které není závislé na ACPI a funguje i na počítačích s MPS ( 2 a více CPU, bez ACPI ) v každém OS.
Pomocí WCPREDIT se dá tento typ chlazení zapnout nastavením offsetu 95 u KT333 (D5 u KT400)
 
Device 0 Offset 95(D5) –BIU Control 2
7  - FWDVLD /PSQHPTR Concurrency
0    Backwards Compatible..........................default
1
6 -  RHOCTW
0 ....................................................default
1
5  - PMW Address Compare
0    Backward compatible ............................default
1    Compare address qualified with PMW
4 -  Write Policy for CPU Write to DRAM
0    Issue DRAM write when FIFO holds m re
      than tw requests r DRAM controller idle def
1    Disable Write Policy
3  - PMR Cycle Control
0    Stall PMR cycle if MWQ is full ............default
1   Execute PMR cycles normally whether MWQ
is full or not
2 -  FID Command Detect
0    Disable (command will not have new FID)def
1    Enable
1  - HALT Command Detect
0    Disable (command will not do self refresh)def
1    Enable
 
Optimální nastavení: Bit 4, 3, 2, 1 – enabled, hex. hodnota offsetu 1E
Pro zapnutí HLT chlazení stačí nastavit Bit1 – enable.

Osobně využívám chlazení pomocí STPGNT a nechávám ho pořád zapnuté, protože se zapnutým PCI parking nedochází k žádným potížím.

Na benchmarcích, které jsem provedl je vidět rozdíl v použití STPGNT na VIA KT333 a na VIA KT400 .Účinnost HLT a STPGNT je téměř stejná, zatížení procesoru při použití obou typů chlazení je minimální.

Vylaďte si svůj VIA northbridge

Před úpravou

Vylaďte si svůj VIA northbridge

STPGNT

Vylaďte si svůj VIA northbridge

HLT instrukce

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
10.2.2003 00:23:03   0.0.0.xxx 3540
Ja by som chcel clanok o sis735.
10.2.2003 07:37:17   0.0.0.xxx 4039
Dost dobrý článek, nicméně bych uvítal podobný článek o ladění Southbridge a Northbridge u KT266, KT266A. Myslím si, že je mezi čtenáři ještě dost lidí, kteří mají tento chipset (i já :-) ). Dík
10.2.2003 07:50:37   0.0.0.xxx 4042
Naprosto skvely clanek, jen vic takovych...
Pripojuji se k prosbe o clanek "Vyladte si KT266A" ;)
10.2.2003 07:55:21   0.0.0.xxx 4040
Určitě v ladění budu pokračovat dál a jak to tak vypadá, tak čím dál víc do minulosti :-D Od KT400 až po KT133, resp u VIA KT133/A a 694X případně 693/A to bude článek o ladění southbridge 686A/B.
Článek o ladění northbridge na KT133/A už vyšel před dvěma roky
Jinak o ladění northbridge na 691/693/693/693A/694X lze uvažovat,pokud se najde dostatek lidí, co o to budou mít zájem.
Přece jenom desky s VIA AppolloPro chipsety na platformu slot1/socket370 nemá zas tolik lidí. Pokud se najde pár takových, tak jim poradím na DF overclockingu nebo na ICQ.

Další články o ladění chipsetů by tedy byly northbridge i southbridge na KT266/A (tím pádem southbridge i na KT333), a southbridge 686A/B.
A v dalším období bych se vrhnul na SiS 735/745/746 a jejich příbuzné pro P4 platformu.
10.2.2003 08:40:23   0.0.0.xxx 3939
:-))
10.2.2003 10:44:49   0.0.0.xxx 3938
cau Spec,
pouzivas uvedeny mail?
10.2.2003 11:07:43   0.0.0.xxx 3941
Jo uz vidim, ze ano
casem se domluvime, zatim cau...
10.2.2003 13:03:38   0.0.0.xxx 4638
Mám prosbu, nemohli by jste napsat podrobně, jak správně (co nejvýkonněji) nastavit BIOS dnešních moderních desek? Přibudlo tam hodně spec. položek. Díky.
10.2.2003 13:16:29   0.0.0.xxx 4239
Pracuji na clanku, jak optimalne nastavit setup biosu a s vysvetlenim techto polozek.A jak je nastavit pro konkretni pocitac a situace.
10.2.2003 14:49:38   0.0.0.xxx 3939
Nevie niekto nieco o ladeni i815? Resp. URL, kde sa o tom pise?
Mam s nim totiz problem:radic SMBus a radic IDE udavaju rozne hodnoty toho, ci moze IDE radic byt Bus master- SMBus tvrdi, ze nemoze, IDE, ze moze.. Nevie niekto, cim to moze byt?
10.2.2003 16:15:02   0.0.0.xxx 3940
To je veci biosu, ktery nastavuje SMBus a IDE, nedelal bych z toho problem. Idealni je podivat se na nastaveni northbridge a southbridge a srovnat to s datasheetem...
10.2.2003 17:15:01   0.0.0.xxx 4138
Nastavil jsem většinu parametrů podle návodu(kromě CAS latency=2T - to paměť nezvládla). Sandra vypisuje toto:
Memory ALU:2046 FPU:1981
Front Side Bus Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Max. Bus Bandwidth : 2128MB/s (estimated)
(Athlon T-bred. 2.4,KT400,256 MB(333MhzDDR CL2,5))
...
Jestliže bych měl 400MHz DDR CL2.5, dostanu lepší(stejné) výsledky jako jsou v tabulce Sandry u KT400 PC3200U CL2,5 DDR (Memory ALU:2890 FPU:2705) ? Díky za odpověď.
10.2.2003 21:58:18   0.0.0.xxx 3839
Vlastnim Gigabyte GA-7VAX s poslednym biosom (F9), zapnutim PCI parking sa na integrovanom disku neprejavil ziaden narast, stale okolo 72Mb/s burst v HDDTechu. Co sa tyka northbridge poctivosom natukal vsetky hodnoty tykajuce sa KT400 ale vysledok je pokles napr. v 3DMark2k1 o 100 bodov tak neviem, skusim este raz, nedalo by sa to zhrnut na zaver takym sposobom aby sa to lahsie zadavalo do WPCRSETu?
10.2.2003 22:13:28   0.0.0.xxx 4139
Muzete mi to nekdo vysvetlit?

Pro timing je popis:
Device 0 Offset 64 -DRAM Timing for All Banks
a pak 7 -
6 -

a nevim jakto nastavit.
de mi hlavne CAS Latency na 2

Mam Gigabyte 7VAX a uprava southbridge se nijak neprojevila.
10.2.2003 22:41:43   0.0.0.xxx 4040
no via apollo pro asi moc lidi nebude mit :-)
mam problemy s propustnosti,dneska jsem zkousel prehodit nastaveni v biosu u pci
nastavil jsem to takhle
pci dynamic burst - z enabled => disabled
pci delay transaction -z enabled => disabled
pci#2 access #1retry - z enabled => disabled
pci master 0 WS write - je enabled
agp master 1 ws write - je enabled
body v 3dmarku2001 sli z 5400 na 6050 (mam celeron1ghz, albatron ti4200,desku epox 3vsa),
mohl byste mi nekdo rict jestli by neslo to nastaveni prohodit jeste nejak lepe?
agp master 1 ws read
10.2.2003 23:16:56   0.0.0.xxx 4041
Otestoval som to este raz, vtedy som sa pomylil, mal som zapnuty TV-out a to skreslilo vysledky po "vyladeni", ale aj tak, na Gigabyte GA-7VAX Athlon 1800+ s Radeon 8500LE: default 9137 po "uprave" 9140, takze zlepsenie o 3 body, lol ))) Ale musim povedat ze v biose mam vsetko vyladene na maximum, okrem toho ma gigabyte velmi dobry bios hlavne po zapnuti "skryteho" menu ctrl+F1, takze mozno to bude tym.
11.2.2003 07:20:49   0.0.0.xxx 3839
Problem je v tom, ze to nastavenie je zistene z READ-ONLY registrov IDE a SMBus, pricom IDE este uvadza v staus registre, ze ICH2(sotthbridge), zrusil prenos urceny pre IDE... A navyse ak pracuje IDE mam problemy s TV-Tunner - vypadavanie frame... SMBus neviem na mojej Abit-ke vypnut v BIOS-e...
11.2.2003 09:49:58   0.0.0.xxx 3940
Připojuju se k prosbě o návod na vyladění 815 EP.
11.2.2003 10:31:35   0.0.0.xxx 4139
Pokud by byly pouzity DDR 400 pameti, tak ty by jiste zvladly pri 166Mhz FSB nebo (133MhzFSB + 33Mhz HCLK) CAS2, to by se vysledky trochu zlepsily. Pri nastaveni na DDR 400 by se mohlo stat, ze by vysledek mohl byt jeste horsi, nez s DDR333 :o)
Tenhle problem s DDR400 na VIA KT400 je trochu slozitejsi ...
11.2.2003 10:39:03   0.0.0.xxx 3942
Ohledne PCI Bus parking a Burst rate, to je vysvetleno v diskuzi pod clankem.PCI Bus parking hlavne zlepsi propustnost PCI sbernice. BurstRate IDE disku jen v pripade, pokud by byl vykon disku a jeho rychlosti limitovany propustnosti bez pouziti PCI Bus parking, napr. s vyuzitim PCI Arbitration.

Ohledne propustnosti pameti a bodu v 3DMarku, propustnost pameti musela urcite vzrust, tomu poklesu bodu docela nechapu, i kdyz problem bude asi v 3DMarku2001, tomu se neda verit. Nekdy podava podivne vysledky. Kazdopadne je dobre si precist, co znamenaji jednotlive byty registru a zkusit je nastavit jinak. Je mozne, ze na jine konfiguraci budou vysledky ruzne - predevsim to zalezi i na nastaveni ostatnich registru.
11.2.2003 10:48:11   0.0.0.xxx 3840
Ad ladeni southbridge, vysvetleno vyse, dalsi info v diskuzi pod clankem o ladeni southbridge.
Proste u kazdeho offsetu, ktery je R/W muzes menit hodnoty jednotlivych bitu nebo celeho offsetu.
Kazdy bit toho offsetu (Bit 7 az 0) znamena neco jineho, co konkretne, to je popsano v clanku. Ted zalezi na tom, jake pameti clovek vlastni a co zvladnout.
Kazdy ten bit muze mit hodnotu 0 - disable nebo 1 - enable, podle toho se ten registr nastavi.
Celkova hodnota offsetu je vyjadrena hex. hodnotou, ktera byla pro muj pocitac idealni. To, ze to bylo idealni pro moji desku a pameti neznamena, ze to bude idealni pro vsechny.
Proste kazdy at si vyzkousi nastaveni, ktere mu sedi, tohle byl navod, jak na to, s popisem nejdulezitejsich registru.
11.2.2003 10:53:31   0.0.0.xxx 3839
Docela dobre nastaveni, jen bych PCI dynamic burst nechal na enabled, ale to zalezi na tom, kolik a jaka PCI zarizeni pouzivas.
Jinak je dobre nastavit PCI Arbitration na REQ# misto frame based a pak nastavit High priority Req#4.
Velice vhodne je nastavit IOQ size na 4, misto 1.
Kdyztak i poslu moje poznamky, jak jsem mel naladenu desku s VIA ApolloPro. Nebo si stahni PCR k 691 (693/693A) a podivej se na to ve wpcreditu...
U ApolloPro toho jde zlepsit vic, nez u novych chipsetu, jejichz vyrobci maji ,mnohem lepe nastavene chipsety, nez drive.
Viz. Gigabyte....
11.2.2003 11:02:34   0.0.0.xxx 3740
Tuhle desku povazuji za jednu z nejlepe vyladench desek a za nesmirne kvalitni a to nejen nastavenim, ale i osazenim soucastkami a moznostmi desky.
Jinak proste nebylo od vyroby zapnuto PCI Bus Parking - 75=08 a 76 = 50 a pak slo lepe nastavit Vlink NB/SB a offset 6A a 6B.
Jinak k te desce moc vyhrad nemam...

Proto jsem si ji taky koupil, misto Asus A7V8X nebo EPOX s VIA KT400..., ty nejsou tak dobre vyladene.
Jinak pro vsechny, jak mate nastaveny offset 0D a 66, mate v obou dvou hex. hodnotu 00?
11.2.2003 12:14:26   0.0.0.xxx 4140
Jeste bych se primlouval za nastaveni bitu 0 a 4 (1T command for bank I/O) na adrese 0x58, popr. i 0x59 (zalezi na obsazeni DIMM slotu). Urcite toto nastaveni bude zalezet na pouzitych pametech, ale me osobne to zvedlo pametovou propustnost z 2450/2262 na 2541/2326 (SiSa2002Pro) tedy o vice nez 3.7% (a to uz jsem mel aplikovane vsechny tebou popsane vyladeni)
11.2.2003 15:47:52   0.0.0.xxx 4138
Ano, tuhle možnost jsem měl již defaultně zapnutou, proto jsem ji zvlášť nenastavoval.Ale je pravda, že hodně desek nemá tohle nastavení defaultně enablované.

[58:4]=Bank 1/0 Command Rate 0=2T 1=1T
[58]=Bank 3/2 Command Rate 0=2T 1=1T
[59:4]=Bank 5/4 Command Rate 0=2T 1=1T
[59]=Bank 7/6 Command Rate 0=2T 1=1T

Jinak tohle nastavení hodně záleží na kvalitě a architektuře pamětí.
11.2.2003 21:14:19   0.0.0.xxx 3939
Takisto mam a este dlho budem mat KT266A
12.2.2003 01:49:07   0.0.0.xxx 3940
Moje zkusenosti nejsou nic moc:
- pri zapnutem HLT praska audigy, a je jedno jesli mam zapnute nebo vypnute PCI parking (ohledne nej sem nepozoroval nikde zadny rozdil, a to muj HDD ma burst 96MB!) ale teplota sla dolu pekne
- pri zapnutem STPGNT audigy nepraska, vsechno jde ok ale teplota se nezmeni ani trosku... pritom speedfan ukazuje vytizeni procesoru okolo nuly, task manager ukazuje 98% system idle processes a winXP sou nainstalovany na ACPI HAL...
12.2.2003 15:04:40   0.0.0.xxx 4139
Tento článek spolu s článkem z 4.2.2003 mě velmi zaujal a řekl bych, že na toto téma by měl vzniknout článek popisující podobné úpravy i pro MB s chipsetem KT266A s VT8233.
12.2.2003 17:18:59   0.0.0.xxx 4038
Nevim jestli uz tady na to nekdo upozornil ale programy se jmenuji WPCREDIT a WPCRSET a nikoli WCPREDIT, WCPRSET. Chybne nazvy byly uz i v clanku o southbridgech. Jinak clanky jsou opravdu super :-) jen tak dal. Diky
12.2.2003 19:12:18   0.0.0.xxx 4040
Jo tohle STPGNT jsem měl taky zapnuté, ale nemělo to na teplotu sebemenší vliv, tak jsem to vypnul. Sice to moc(vůbec) nežere výkon, ale proč to nechávat zapnuté. HLT funguje perfektně, dokud se nezatěžuje procesor(rozdíl může činit i 16°C, záleží na procesoru). Zvukovku mám integrovanou na desce(C-Media 5.1) a žádné problémy se zvukem nemám. To znamená, že to bude(pravděpodobně) samotnou zvukou. Spíš bych to typnul, že to bude chyba v ovladačích.
12.2.2003 20:07:36   0.0.0.xxx 3940
A co KT333 s VT8325 neboli KT3 Ultra2???
13.2.2003 07:59:46   0.0.0.xxx 4239
Chtel jsem se zeptat jestli to jde nejak rychle vsechny ty zmeny ktere tam udelal zase nastavit zpet na default hodnoty - abych proste nemusel kazdej byt zase nastavovat zvlast na default........
13.2.2003 16:43:17   0.0.0.xxx 4039
Prostě z WPCRSETu vymažeš všechny nastavení, který jsi provedl a restartuješ systém. Bios si to nastavuje pokaždé na default. A WPCREDIT to při každém spuštění Woken přenastaví.
13.2.2003 16:44:46   0.0.0.xxx 3938
už z toho blbnu :-). WPCREDIT to pak nenastaví.
15.2.2003 11:30:01   0.0.0.xxx 4139
Vyzkoušel sem ladit oba bridge (VT8377 a VT8235) na své desce Gigabyte GA-7VAXP a můžu říct, že výsledek = nula (tj. žádné změny ve výkonosti, propustnosti, atd.). Na svou obranu před případným osočením, že neumím číst, můžu jen uvést, že sem si dal záležet a skutečně jsem po nastaveních zkontroloval po restartu registry a hodnoty, které byly definované pro jeho nastavení tam skutečně byly (enabled/disabled).Nevím co k tomu dál říct, asi jen to, že snaha autora je chválihodná ale prospěšná pouze jen pro někoho.
16.2.2003 14:57:20   0.0.0.xxx 4042

Ahoj, super clanek, i kdyz¨, rekl bych, vysledky jsou minimalni, spise v radu jednotek procent. Zajimavejsi by asi bylo, kdyby existoval registr, ktery by nastavoval delitel FSB/PCI na 6/1. Ze to KT400 neumi jsem v jine diskuzi na pctuning.cz slysel, ale domnivam se, ze to neni pravda, nebot Soyo nabizi desku s timto chipsetem a ta to umi (alespon to deklaruji) Kouknete co u ni lze vse nastavit. http://www.hexus.net/review.php?review=461&;page=6">http://www.hexus.net/review.php?r eview=461&page=6 Sam mam Epox 8K9A2+ a jsem spokojen, chybi mi jen nastaveni voltage u AGP a chipsetu, ale predevsim prave tento delitel. Takze kdyby sel natavit alespon po startu systemu, mozna by to stacilo, do XP mi to s AGP/PCI 80/40 najede, pote se samozrejme ale zacne rozpadat obraz. Diky
17.2.2003 10:16:34   0.0.0.xxx 4041
Nevíte někdo jak správně nastavit BIOS u desky MSI KT4 Ultra Sr, rád bych před zkoušením vyladění southbridge a northbridge věděl, že BIOS mám optimálně nastavenej a od dob K7T Ultra se toho dost přidalo a změnilo. Dík
17.2.2003 11:46:30   0.0.0.xxx 4137
Zdravim, mozete prosim publikovat PCR subor pre KT400... Da sa daco robit s tym ked zapnem Fast CPU Command a hned sa to samo vypne ? a STPGNT tu asi viacerym nefunguje - mne tiez - poradte co s tym...
17.2.2003 11:55:35   0.0.0.xxx 4038
MSI 6830E - KT3 Ultra2 (VT8367CE + VT8235), bios v.5.6:
[0x0D] = 0x08
[0x66] = 0x40
17.2.2003 13:35:51   0.0.0.xxx 4039
Zdravim, nevite, existuje nejaka moznost jak z WPCREDITu vyexportovat cely registr (nebo zmenene hodnoty) aby bylo mozno je zadat do WPCRSETu bez rucniho prepisovani? Diky
18.2.2003 07:08:58   0.0.0.xxx 4040
Upravuji PCR soubor pro VIA KT333 a VIA KT400 chipsety, ale je to dost náročná práce, snad se to brzy podaří...
18.2.2003 10:40:05   0.0.0.xxx 4140
Hele, a nebyl by i pcr file pro VT8235, pls??
7.3.2003 12:47:08   0.0.0.xxx 3838
Kde bych mohl najit kompletni popis nastaveni jednotlivych offsetu..pokud existuje. Dik Dominik M.
7.4.2003 09:41:51   0.0.0.xxx 4040
V texte je táto veta:
Protože díky nové features v tomto southbridge – PCI Bus parking (více informací v článku vylaďte si svůj southbridge ) nedochází při zapnutí softwarového chlazení k téměř žádné ztrátě výkonu, ani jiným problémům.

Kde nájdem ten článok, na pctunningu nie je.....
23.4.2003 14:47:20   0.0.0.xxx 3940
Ja som nevedel najst pre northbridge ale doma som nasiel na disku. Ten southbridge nemam taqze ti nepomozem ale mozno sa to hodi niekomu inemu
http://www.pctuning.cz/Default.aspx?CatID=75&SetID=2&ArtID=17070&ChapID=2141
24.4.2003 08:33:27   0.0.0.xxx 4042
I po upgrade Biosu pořád přetrvávají zcela nahodilé CRC chyby při práci s velkými soubory. Vyzkoušel jsem 3 různé HDD a chyba se vyskytuje stále. Deska drahá a úplně na CENZURA. Nekupovat!
12.5.2003 10:00:11   0.0.0.xxx 3939
Zdravim. Ja mam desku MSI KT400 s novym biosem a problemy nemam. Mam AMD 2000 XP, windows XP (pro), bezne delam s videem a velkymi soubory (>2GB).
18.7.2003 00:57:39   0.0.0.xxx 4140
při spuštění programu wcpredit mi naskočí všechny odpovídající "bity" jako RESERVED a nezobrazují se mi popisky co upravuji (jak je to na obrázcích výše)

dělám něco špatně?

díky
23.7.2003 21:52:25   0.0.0.xxx 4238
zdravím, našel jsem tuhle stránku, myslím že to někomu určitě pomůže

http://www.georgebreese.com/net/software/
17.9.2003 11:24:19   0.0.0.xxx 3842
Nevite nekdo, jake registry potreba upravit na chipsetu VIA KT600
26.10.2003 16:45:40   0.0.0.xxx 3940
Tiez by aj ma zaujimalo ako je to s chipsetom KT600, clanky o ladeni VIA su super, ale nerad by som si po.... dosku )
27.11.2003 14:19:58   0.0.0.xxx 3841
Registry northbridge VIA KT600 jsou v podstatě totožné s nastavením northbridge VIA KT400 - tedy VT8377/A
14.9.2004 20:19:29   0.0.0.xxx 3741
Má někdo něco lepšího?
22.1.2005 09:07:10   0.0.0.xxx 4240
Deska=Asus A7V8X-X rev1.01 s KT400 a bios 1013. CPU=Barton 2800+/333fsb a RAM=Crucial DDR400. Bios mi nedovoli ani v explicitnim rezimu nastavit DDR na 400 ale pouze na 333. Manual rika ze kdyz pouziju CPU333, musim nastavit i DDR na 333. Je toto omezeni mozne prekonat nastavenim Dev 0, Offset69, Bit6=1 a v pripade ze ano, stoji to za to?
10.2.2005 15:43:01   0.0.0.xxx 4038
Chcel by som poradit ako na to
13.7.2006 08:08:02   84.42.208.xxx 2926
prosim jak se to dela nemuzu nato prijit ve win to zamrzne a nevim jak to udelat bjehem nabihani dekuji predem za radu

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

2 čtenáři navrhli autorovi prémii: 1Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.