Hlavní stránka Hardware Skříně, zdroje, chladiče Pokračování testů vodních bloků - nový šampión
Pokračování testů vodních bloků - nový šampión
autor: Michal Částka , publikováno 23.10.2007
Pokračování testů vodních bloků - nový šampión

Ve dnešní části si představíme další dvojici vodních bloků, které budou dokonale otestované jako předchozích 13 bloků o kterých jste se mohli dočíst v minulých dvou dílech. Horká novinka od firmy Thermalright XWB-1 určitě překvapí spoustu nadšenců vodního chlazení, ale i domácí výrobky budou velice zajímavé z hlediska jednoduchosti výroby.


Na začátek bych připomenul, že testovací sestava a metodika testování byla u těchto dalších dvou testovaných bloků naprosto stejná jako v mých prvních dvou článcích.

Pokračování testů vodních bloků - nový šampión

Testovací sestavy

První a druhá testovací sestava je opět složena z dual-core procesorů, které se liší pouze povrchovou úpravou IHS (Internal heatspreader). Zbytek komponentů je stejný.

Pokračování testů vodních bloků - nový šampión

Pokračování testů vodních bloků - nový šampión

U testovací sestavy s quad-core procesorem byla použita jiná základní deska, zdroj a disk z důvodů lepšího přetaktování tohoto čtyřjádrového krasavce.

Pokračování testů vodních bloků - nový šampión

Tři různé testovací sestavy byli použity, právě z důvodu zjištění různého chování jednotlivých bloků při různém tepelném příkonu procesorů. Jenom bych doplnil, že u dual-core procesorů se jednalo o B2 revizi a quad-core procesorů B3 revizi.

Testovací pomůcky a software

Pokračování testů vodních bloků - nový šampión

Postup při testování

Jak už jsem psal v minulých článcích, tak v testovací místnosti byla umístěna klimatizace, která udržovala teplotu vzduchu mezi 19-20°C. Na všech radiátorech, které ochlazují proudící kapalinu v okruhu byli umístěny ventilátory, které mají vlastní elektronickou regulaci podle teploty vody. Teplota vody pomocí této regulace, která byla složena z elektronického obvodu pomocí tranzistoru BC548 a operačního zesilovače LM358 byla udržována na konstantní hodnotě 24,5°C s maximální odchylkou 0,1°C.

Pro napájení čerpadla byl použit regulovatelný stabilizovaný zdroj s rozsahem 0-20V a maximálním proudovým zatížením 10A. Čerpadlo po celou dobu běželo na 13.8V z důvodu dosažení vyššího průtoku. Jak jsem psal už dříve, tak měření proběhlo při dvou úrovních napětí procesoru a to při 1.45V a 1.65V (reálně naměřených v programu SpeedFan). Na zatížení procesoru sloužil program Prime95 u kterého byl zvolen 45 minutový "FFT“ test. Pro odečítání naměřených hodnot byl použit opět program TAT, díky kterému šlo zaznamenávat teploty po 2 sekundách a ukládat je do souboru(logu) a následně s naměřenými hodnotami dále pracovat.

Pro měření průtoku byl zapojen do okruhu průtokoměr od firmy Aqua-computer s jejich Aquaero multifunkčním panelem. Fitinky byli použity Danger Dan G1/4 se světlostí 10,3mm, jako u všech testovaných komponentů.

Pokračování testů vodních bloků - nový šampión
Průtokoměr má vstupy G1/4 a jeho restriktivita (odpor) se blíží téměř k nule.

Pomocí regulovaného zdroje jsem v krocích od 50L/h po 500L/h (záleželo na konkrétním bloku), zaznamenával teplotní rozdíl v jednotlivých momentech průtoku. Tím se dala naměřit závislost teploty cpu, na průtoku samotným blokem. Při nastavení požadovaného průtoku se 10 minut zaznamenávala teplota v programu TAT. Opět připomínám, že u tohoto typu měření se naměřené hodnoty dají pokládat spíše za orientační.

Nastavení testovaných sestav

První testovací sestava byla přetaktována na stabilních 3800MHz, a to jak při napětí 1.45V, tak 1.65V (druhé napětí by nebylo při tak kvalitním chlazení nutné, zvolil jsem je ale kvůli zvýšení generovaného tepla).

Druhá testovací sestava byla přetaktována na stejnou frekvenci (3800MHz také s napětím 1.45V a 1.65V - tuto frekvenci jsem musel zvolit kvůli stabilitě obou testovaných procesorů) s tím rozdílem, že povrch druhého procesoru byl před testy dodatečně vylapován (vyleštěn) do zrcadlového lesku.

Pokračování testů vodních bloků - nový šampión

Třetí testovací sestava (s procesorem Intel Core 2 Quad Q6600) byla přetaktována na 3400MHz. Tuto frekvenci jsem musel zvolit jako maximální, protože na testovací desce ASUS P5B Deluxe nebylo možné (pravděpodobně z důvodu napájení) vyšší frekvence dosáhnout.

Zapojení chladícího okruhu

Do okruhu byl v sérii zapojen pouze: CPU vodní blok> expanzní nádoba> čerpadlo> radiátory.

Údaje z programu TAT (Intel Thermal analysis tool) se zaznamenávaly do logu po 45 minutách a z nich byl vytvořen aritmetický průměr, který najdete v grafech (to platilo pro všechna měření). Při každém měření, byla zaznamenávána také okolní teplota kolem radiátorů a taky samotná teplota vody, která se neměnila (tolerance 24.40 až 24.50ºC), jak jsem popisoval na začátku. Průměr ze všech měření, se bral ze všech zaznamenaných teplot (jak pro dvě tak pro čtyři jádra).

Tohle malé shrnutí testovací metodiky a popis jednotlivých sestav je podrobněji popsáno v mých prvních článcích, takže pokud budou nějaké nesrovnalosti, tak doporučuji přečíst první a druhou část minulého testu 13 vodních bloků. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
240 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 112.8Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.