Hlavní stránka Hardware Skříně, zdroje, chladiče Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy
Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy
autor: Petr Kupský , publikováno 20.12.2017
Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

U světoznámé legendární modelové řady skříní Define dochází právě ke generační obměně vlajkové lodi R5. Předchozí etalon kvality, designu a užitných vlastností byl modernizován dle současných trendů a povýšen na další úroveň. Na trh přichází prakticky dokonalá skříň R6. Nezbývá, než zvolat: "Král je mrtev, ať žije král!"


Interiér – konverze vnitřního prostoru, chlazení

Skříň Fractal Design Define R6 umožňuje dvě alternativy řešení vnitřního prostoru v přední části skříně.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Standardní provedení, s vyhrazeným prostorem pro více košů s pevnými disky, lze přestavět na zcela otevřené provedení podobné tomu, jaké v předchozí generaci nabízí skříň Define S. V takovém případě se však musíme spokojit s možností osazení pouze dvou kusů 3,5" disků, což ale mnoho uživatelům postačí.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Před konverzí je potřeba ze skříně vyjmout všechny koše pro disky. Přední svislá plechová stěna s krytem diskového prostoru, kterou budeme v rámci konverze přesouvat, je v šasi uchycena pomocí tří dvojic šroubů.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

První dvojice šroubů se nachází na boční hraně šasi pod stropem. Druhou dvojici najdeme na dně skříně, uvnitř jednoho z plastových vodítek prachového filtru.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Abychom se dostali k poslední dvojici šroubů, musíme nejprve demontovat plastové čelo skříně. To je v šasi uchyceno pomocí šesti plastových hmoždinek. Plastové čelo opatrně odtrhneme ve směru kolmém od přední stěny šasi.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Na rubové straně plastového čela skříně vidíme upevnění pantů dvířek, záslepku pro 5,25" optickou mechaniku a konstrukci pro upevnění čela v šasi pomocí šesti hmoždinek a čtyřech vodících kolíků.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Výhodou skříně Fractal Design Define R6 to, že po odstranění plastového čela zůstává panel s konektory a ovladači, včetně související kabeláže, uchycen v šasi.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Poslední dvojice šroubů, fixujících svislou plechovou stěnu s krytem diskového prostoru, najdeme na čele šasi vedle ventilátorových pozic.

Na obrázku výše si můžete všimnout defektu testovaného kusu skříně, kdy ve výrobě zřejmě při narážení čelního panelu došlo k nesprávnému nasměrování jedné ze hmoždinek a ta deformovala příslušný otvor v šasi. Nedovedu si představit tu sílu, která musela být při narážení panelu použita, aby se 0,8mm plech dokázal takto lokálně deformovat. Zajímavé je, že plastový panel zůstal zcela bez poškození a defekt nemá také žádný vliv na lícování ani pevnost spojení čelního panelu s šasi skříně.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Po uvolnění všech šesti šroubů je možné svislou plechovou stěnu vyjmout.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Pro upevnění plechové stěny do zadní polohy bude ještě potřeba demontovat oba přední ventilátory, které by nám při tomto úkonu zavazely. Výrobce doporučuje demontovat také šachtu pro 5,25" optickou mechaniku. Ta je uchycena v šasi jen pomocí dvou šroubů, výrazně však překážet nebude.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Plechovou stěnu již v zadní poloze opět uchytíme pomocí tří dvojic šroubů. V nové pozici se bude nacházet pár milimetrů nad rovinou přepážky pod základní deskou. Díky tomu zůstává na rubové straně mezi plechovou bočnicí dostatečný prostor pro osazení dvojice 3,5" pevných disků naplocho.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Konverzi skříně dokončíme opětovným nasazením krytu diskového prostoru.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Po konverzi diskového prostoru nám skříň Fractal Design Define R6 nabídne zcela volný vnitřní prostor nad tunelem napájecího zdroje. Do něj by nemusela zasahovat ani zkrácená šachta pro 5,25" optickou mechaniku, kterou lze snadno demontovat.

Estetický dojem podle mě poněkud narušuje otevřený prostor na dně skříně před tunelem, a také to, že kryt diskového prostoru končí v úrovni stropu tunelu a nezakrývá zbytek přesunuté plechové stěny s nevzhlednými otvory. Otevřenou variantu skříně budou zřejmě nejčastěji využívat zájemci o výkonnou, vodou chlazenou sestavu, kteří si jistě s nějakým doplněním prostoru v uvedeném místě poradí.

Na výběru alternativy řešení vnitřního prostoru v přední části skříně závisí také zamýšlené osazení pozic pro ventilátory. Výchozí varianta s větším prostorem pro upevnění košů s pevnými disky má totiž některá omezení, vyplývající z možné kolize ventilátorů s konstrukcí pro uchycení košů s pevnými disky, případně z kolize s instalovanou 5,25" optickou mechanikou.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Zcela bez problémů bude použití ventilátorů rozměru 120 mm. Tyto můžeme použít v počtu až devíti kusů bez omezení u obou alternativních řešení vnitřního prostoru skříně, kolidovat nebudou ani s optickou mechanikou.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Při použití ventilátorů rozměru 140 mm budeme u výchozí varianty s větším prostorem pro upevnění košů s pevnými disky ochuzeni o přední pozici pro ventilátor na stropě skříně. Ta koliduje s konstrukcí pro uchycení košů s pevnými disky. Otevřená varianta umožní osazení všech osmi ventilátorových pozic bez problému.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Co se týče radiátorů vodního chlazení do šíře 147 mm, tak u výchozí varianty s větším prostorem pro upevnění košů s pevnými disky a s osazeným košem pro 5,25" optickou mechaniku, budeme na stropě omezeni délkou 360 mm. Je třeba myslet na to, aby součásti základní desky v blízkosti radiátoru (například paměťové moduly) nebyly vyšší, než 36 mm.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Otevřená varianta skříně s demontovaným košem pro 5,25" optickou mechaniku nás ve výběru radiátoru vodního chlazení výrazně neomezuje, na stropě lze použít i radiátor délky 420 mm.

Ještě si představíme nějaké varianty osazení radiátorů vodního chlazení včetně ventilátorů, s ohledem na použití 5,25" optické mechaniky.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Na obrázku vlevo nahoře je možná varianta rozložení radiátorů u výchozí varianty s větším prostorem pro upevnění košů s pevnými disky a s osazenou optickou mechanikou. Vpravo je pak příklad stejné varianty skříně bez optické mechaniky.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Na obrázku vlevo nahoře je další možná varianta rozložení radiátorů u výchozí varianty s větším prostorem pro upevnění košů s pevnými disky bez optické mechaniky. Vpravo je pak možné řešení u otevřené varianty a současně bez optické mechaniky.

Pro účely testování jsem skříň opět navrátil do původního stavu s větším prostorem pro upevnění košů s pevnými disky.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Závěrem představení interiéru skříně Fractal Design Define R6 si jako obvykle doplníme ještě pár měření. Nejprve zde máme obrázek čelní stěny skříně s osazenou dvojicí 140mm ventilátorů. Pro využití ventilátorových pozic na čele skříně máme k dispozici prostor délky 375 mm od spodního okraje šachty optické mechaniky, po dno skříně.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Měření tloušťky použitého plechu šasi na všech přístupných místech prokázalo použití dostatečně tlustého plechu. Byla naměřena hodnota okolo 0,8 mm.

Fractal Design Define R6 – dokonalý nástupce legendy

Materiál bočnice je totožný se zbytkem šasi. Také zde byla naměřena tloušťka plechu cca 0,8 mm. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
38 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 18.2Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.