Hlavní stránka Hardware Skříně, zdroje, chladiče Semi-pasivní Super Flower Leadex Platinum 750 W
Semi-pasivní Super Flower Leadex Platinum 750 W
autor: Pavel Boček , publikováno 9.2.2016
Semi-pasivní Super Flower Leadex Platinum 750 W

O výrobci Super Flower se u nás hodně diskutuje, a to i přesto, že je dostupnost jeho produktů v Evropě poměrně žalostná. S metodikou vylepšenou o měření hlučnosti se podíváme na výkonného highendového zástupce produktů této společnosti, totiž semi-pasivní a plně modulární zdroj Leadex Platinum 750 W v černém provedení.


Měření +5 V stand-by

Stand-by zdroj neměl problém dodat nominální výkon i výkon v (krátkém) přetížení. Regulace napětí odpovídá spíše mainstreamovým zdrojům, jsme v rámci ±3 %, ale už ne ±2 %.

Výkon (W)  Zátěž (A) Napětí (V)/ zvlnění (mV) Příkon (W) Účinnost/ účiník
0 0 5,13/10,6 0 —/0,004
12,27 2,45 5,02/9,60 16,54 74,2 %/0,475
16,89 3,41 4,96/11,0 22,73 74,3 %/0,530

Zvlnění je zhruba tak na srovnatelné úrovni a účinnost máme pod 75 %. Zdá se, že Super Flower se na stand-by zdroj tak trochu vyprdnul, nejspíš ji nepokládá za tak důležitou. A je fakt, že při hlubším zamyšlení je úplně jedno, jestli zdroj při plné zátěži 2,5 A ze sítě odebírá 15 W nebo 17 W. (Uhnije ale bude samozřejmě nakazovat, že zdroje už nesmí naprázdno odebírat ani ten jeden watt, dokonce i půl wattu už je moc. Směšné. Zapomenete zhasnout na hajzlíku a propálíte víc, než zdroj ve stand-by za rok.)

Semi-pasivní Super Flower Leadex Platinum 750 W Semi-pasivní Super Flower Leadex Platinum 750 W Semi-pasivní Super Flower Leadex Platinum 750 W

Zvlnění +5 V SB (zleva do prava): 0 A; 2,45 A; 3,41 A

Výdrž napětí při výpadku napájení

Výdrž napětí větve +12 V u Super Flower Leadex Platinum 750 W je slušná, 19,7 ms. Zde není problém. Při pokusu o přerušení na danou dobu se ovšem ukázalo, že se objeví oscilace, zasahující pod 11,4 V. A to ještě není nejhorší.

Semi-pasivní Super Flower Leadex Platinum 750 W

Při měření výdrže signálu Power Good se ukázalo, že jeho výdrž je pouze 15,4 ms. To také mnohem více koresponduje s reálnou dobou po udržení napětí +12 V v normě. Toto je tedy skutečná doba výdrže zdroje, jelikož při takovém výpadku v síti by signál zmizel a počítač se restartoval (nebo dokonce zůstal vypnutý, pokud by výpadek trval ještě déle). Toto sice splňuje požadavek na to, aby signál PG vypadl první a napětí až poté (aby byla počítači dodávána napětí v souladu s normou až do doby, kdy bude přerušením signálu vypnut). Tento rozdíl je však poměrně značný a zdroj zde nesplňuje minimum normy na délku výdrže!

Semi-pasivní Super Flower Leadex Platinum 750 W

Měření kombinované zátěže

Kombinovaná zátěž dopadla dobře, podívejme se nejprve na regulaci napětí. Jelikož zde máme platformu se synchronním usměrněním a DC-DC měniči, můžeme rovnou předpokládat, že výsledky budou slušné. Jak jsme již viděli dříve, regulace větve +5 V stand-by by mohla být lepší. A zatímco regulace ostatních větví se držela v rámci ±2 %, na trhu jsou již zdroje, které mají regulaci ještě lepší. Tento výsledek je slušný, to určitě ano, nicméně osobně bych čekal o malinko lepší hodnoty, zejména pod konstantní palbou toho, jak skvělé zdroje od Super Flower jsou. Nejhůře na tom byla větev +12 V, která začíná vysoko (na 12,22 V), kdyby byla nastavena níže, celkové výsledky by byly rovněž lepší.

Výstupní výkon Zátěž/ napětí +5 V SB Zátěž/ napětí +3.3 V Zátěž/ napětí +5 V Zátěž/ napětí +12 V Zátěž/ napětí −12 V Příkon Účinnost/ účiník
3,9 %/ 29,51 W 0 A/ 5,12 V 0 A/ 3,30 V 0,402 A/ 5,05 V 1,854 A/ 12,22 V 0,406 A/ −11,89 V 42,83 W 68,9 %/ 0,698
20 %/ 150,78 W 0,541 A/ 5,09 V 1,456 A/ 3,29 V 1,286 A/ 5,04 V 10,70 A/ 12,20 V 0,395 A/ −11,91 V 171,6 W 87,9 %/ 0,926
40 %/ 305,57 W 1,03 A/ 5,06 V 2,81 A/ 3,28 V 3,43 A/ 5,02 V 22,1 A/ 12,18 V 0,398 A/ −11,92 V 339,5 W 90,1 %/ 0,981
60 %/ 445,16 W 1,55 A/ 5,03 V 5,83 A/ 3,27 V 4,93 A/ 5,01 V 32,0 A/ 12,15 V 0,403 A/ −11,93 V 493,9 W 90,1 %/ 0,981

80 %/ 593,23 W

1,92 A/ 5,02 V 8,40 A/ 3,27 V 6,80 A/ 5,01 V 42,5 A/ 12,17 V 0,405 A/ −11,94 V 658,0 W 90,2 %/ 0,990
100 %/ 750,75 W 2,40 A/ 4,99 V 9,70 A/ 3,25 V 9,41 A/ 4,++ V 54,0 A/ 12,14 V 0,400 A/ −11,95 V 837,7 W 89,6 %/ 0,992

Co se týče účinnosti, dosáhli jsme jen lehce přes 90 %. Pro odhad toho, kde je chyba, budeme muset počkat ještě pár měření, jelikož toto je první měření na novém wattmetru UNI-T UTE1010A. Na druhé straně, tento přístroj by měl být přesnější než cokoli, co jsem zatím měl k dispozici, tudíž výsledky by měly být věrohodnější. I tak je nicméně výsledná hodnota účinnosti nižší. Uvidíme tedy v příští recenzi, zatím bych to nekladl k tíži zdroji.

Hledal jsem nějaké další recenze a dozvěděl se pouze to, že většinou byly měřeny 1kW a výkonnější verze, nemáme tedy šanci zjistit, jestli je problém v platformě, nebo skutečně jinde. Našel jsem sice jakýsi článek o 750W modelu na eTeknix, což je web mnohými považován za kvalitní, ale (bez snahy o to, kritizovat příliš) to nemůže být dál od pravdy. V jejich článku v sekci Test Procedure postrádám kritické informace (například s čím měří? na jakém napětí?). Vlastně ani sami neví, co mají měřit (zvlnění 150 mV na +12 a -12 V? odkdy?). A ta USB hračka, které říkají osciloskop…no potěš. A je toho víc. Ne, z těchto důvodů na ten článek opravdu nebudu odkazovat.

Zvlnění kombinované zátěže

Zde máme v podstatě jen dvě zprávy, začnu tou horší. Filtrace malým kondenzátorem na větvi -12 V nedostačuje 6W ventilátoru, který jsem na větev připojil. Z toho důvodu se zvlnění vyšplhalo až nad 60 mV. Na druhé straně, zvlnění na ostatních větvích je pravděpodobně nejnižší, jaké jsem zatím v životě viděl. Pokud se dívám správně, tak jen ve dvou případech ze 24 zvlnění překročilo 10 mV.

Výkon %  Zvlnění +5 V SB Zvlnění+3,3 V Zvlnění +5 V Zvlnění +12 V Zvlnění −12 V
3,9 12,6 mV 6,0 mV 8,8 mV 5,8 mV 44,8 mV
20 5,44 mV 5,44 mV 5,84 mV 5,80 mV 67,2 mV
40 6,64 mV 2,56 mV 5,36 mV 5,12 mV 61,6 mV
60 4,88 mV 5,44 mV 6,24 mV 5,76 mV 37,6 mV
80 4,00 mV 6,24 mV 10,00 mV 5,36 mV 58,4 mV
100 7,76 mV 5,52 mV 8,20 mV 5,20 mV 48,8 mV

Zdroj tedy v 90 % měření udržel zvlnění pod 10 mV. Myslím, že za to je na místě dát tři body navíc. Moje metodika, byť je poměrně robustní, totiž neimplementuje logaritmickou škálu hodnocení, což je jediná vhodná k ocenění takových výsledků. Při důkladném zamyšlení je totiž zřejmé, že čím blíže se chcete dostat k 0 mV, tím těžší to bude. Je tedy pouze na místě hodnotit takové výsledky tím výše, čím blíže se zdroj dostane. Zdroj navíc stejně ztratí body za slabý výsledek větve -12 V…

Semi-pasivní Super Flower Leadex Platinum 750 W  Semi-pasivní Super Flower Leadex Platinum 750 W Semi-pasivní Super Flower Leadex Platinum 750 W Semi-pasivní Super Flower Leadex Platinum 750 W

Zvlnění 5,1% zátěže (zleva): +5 V SB; +3,3 V; +5 V. Druhý kanál je trvale připojen k +12 V.

Semi-pasivní Super Flower Leadex Platinum 750 W  Semi-pasivní Super Flower Leadex Platinum 750 W Semi-pasivní Super Flower Leadex Platinum 750 W Semi-pasivní Super Flower Leadex Platinum 750 W

Zvlnění 100% zátěže (zleva): +5 V SB; +3,3 V; +5 V. Druhý kanál je trvale připojen k +12 V.

Crossloading, přetížení

Crossloading byl v pořádku, jak se dalo u takové platformy čekat. Regulace napětí byla v podstatě stejná. Naměřená účinnost se dále snížila, v některých případech až pod 80 % (při selektivní zátěži +3,3 V). Nicméně zatím to nebudu nijak hodnotit, s ohledem na nový wattmetr. Snaha o přetížení jednotlivých větví byla úplně marná, stejně jako cokoli se svetrem. Ten jsem ani nepoužil, později bude jasné proč. Ochrana proti přehřátí sama o sobě však funguje, zdroj se při zastavení ventilátoru vypnul po asi 13 minutách. Při následném zapnutí byla teplota vzduchu 35 °C a ventilátor běžel na plné rychlosti (přes 1700 ot./min.).

Výkon Zátěž/ napětí +5 V SB Zátěž/ napětí +3,3 V Zátěž/ napětí +5 V Zátěž/ napětí +12 V Zátěž/ napětí −12 V Příkon Účinnost/ účiník
13 %/ 78,01 W 0,550 A/ 5,09 V 19,94 A/ 3,29 V 0,399 A/ 5,04 V 1,836 A/ 12,22 V 0,384 A/ −11,93 V 124,9 W 78,1 %/ 0,897
18 %/ 134,17 0,549 A/ 5,09 V 1,445 A/ 3,29 V 19,8 A/ 5,01 V 1,484 A/ 12,22 V 0,393 A/ −11,94 V 162,1 W 82,8 %/ 0,920
99 %/ 742,06 W 0,534 A/ 5,07 V 1,440 A/ 3,27 V 0,411 A/ 5,02 V 59,9 A/ 12,15 V 0,403 A/ −11,93 V 826,1 W 89,8 %/ 0,993
140 %/ 1050,69 W 3,31 A/ 4,91 V 22,8 A/ 3,23 V 28,5 A/ 4,95 V 67,3 A/ 12,11 V 0,393 A/ −12,01 V 1227 W 85,6 %/ 0,994

Snaha o přetížení se rovněž nesetkala s valným úspěchem. Poslal jsem proti tomu vše, co jsem měl k dispozici, a ono to stále jelo! S odběrem 1,05 kW! Nicméně z tvaru zvlnění na +12 V bylo zřejmé, že jsem už velmi blízko. Při proudovém nárazu s připojením 1,35A ventilátoru se konečně vypnul. Je tedy vidět, že zdroj dokáže poskytnout nějakých 300 W navíc, ale s dalším poklesem účinnosti.

Zvlnění křížové zátěže, přetížení

Tentokrát se nad 10 mV vyšplhala pouze větev +12 V a to ke konci přetížení, když se už zdroj začal mírně rozkmitávat.

Výkon % Zvlnění +5 V SB Zvlnění +3,3 V Zvlnění +5 V Zvlnění +12 V Zvlnění −12 V
13 9,00 mV 8,08 mV 8,08 mV 4,80 mV 48,8 mV
18 7,28 mV 4,64 mV 6,80 mV 4,64 mV 52,0 mV
99 7,68 mV 4,80 mV 7,04 mV 6,88 mV 43,6 mV
140 8,58 mV 20,4 mV

Rychlost ventilátoru a teploty

Při nastavení na ECO mód se ventilátor v Leadexu Platinum 750 W začal točit až v šestém testu, tedy při téměř plné zátěži, s rychlostí zhruba 860 ot./min. Je dobré zmínit, že s krapet použitelnéjším teplotoměrem (místo nějakých představ s tím předchozím zázrakem) vidíme, že nasávaný vzduch byl dost chladný. Je nutné jím krmit minery ;-) Nicméně je myslím zřejmé, že když to dodávalo přes 600 W pasivně, tak asi nemá smysl na to dávat svetr, maximálně by trochu zafoukal větrák, no… Při nastavení na AUTO začal běžet rovnou na 940 otáček, přičemž rychlost průběžně po malých krůčcích rostla. Ihned po testech přehřátí zdroje běžel na plných více než 1700 otáček. Při tom už byl opravdu hlučný (46,7 dBA).

Zátěž % Rychlost (ot./min.) Teplota vstup/ výstup Hluk (dBA)
3,9 0/941 14 °C/ 14 °C /39,1
20 0/1001 15 °C/ 17 °C /39,2
40 0/1040 16 °C/ 19 °C /39,3
60 0/1130 16 °C/ 20 °C /39,9
80 0/1133 17 °C/ 22 °C /39,9
100 863/1220 18 °C/ 24 °C 39,0 /40,5
CL 13 0/958 15 °C/ 15 °C /39,1
CL 18 0/992 15 °C/ 21 °C /39,2
CL 99 862/1348 19 °C/ 26 °C 39,0 /41,8
OL 140 1260/1560 21 °C/ 32 °C 40,7 /44,6

Co se týče hluku samotného, v tiché místnosti s pozadím 38,8 dBA byl opravdu dost hlučný mezi 1500-1700 otáčkami. Se snižující se rychlostí začíná být hluk snesitelný zhruba pod 1200 otáčkami, nicméně i minimum 860 je stále slyšitelné. Jednalo se o jakousi kombinaci aerodynamického hluku se šustěním, podle mě jednoznačně od kuličkového ložiska. V běžných sestavách to asi pod 1200 otáček nebude moc slyšitelné. Nicméně se zdá, že informace po fórech jsou pravdivé: jakmile se ventilátor zdroje v supertichých konfiguracích roztočí, je to slyšet. A čím vyšší teplota, tím vyšší rychlost a tím to je horší, zde funguje regulace otáček nekompromisně. Nějaké stupňovité nárůsty otáček jsem rozhodně nepozoroval, řízení vypadalo přibližně lineární. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
47 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 20.3Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.