Hlavní stránka Hardware Procesory, paměti Pentium 4 Prescott: obsahuje jednotky pro 64 bit výpočty?
Pentium 4 Prescott: obsahuje jednotky pro 64 bit výpočty?
autor: Orel Petr , publikováno 9.5.2003
Pentium 4 Prescott: obsahuje jednotky pro 64 bit výpočty?
Technologie Yamhill zůstala zapomenuta. Ještě před asi rokem se o ní mluvilo jako o velké věci, pak ale Intel vše popřel, žádný Yamhill neexistuje. Letos nás čeká uvedení procesoru s jádrem Prescott - výrazně vylepšeného Pentia 4. Na serveru Chip Architect objevili několik "maličkostí" přítomných v novém Pentiu. Že by Yamhill ožil? {mospagebreak title=Yamhill žije - ALU jednotka navíc}

Ještě než se začnu rozepisovat o nových zjištěních v Prescottu, doporučím přečíst první článek na toto téma - Jaký bude Intel Prescott. Pokud se příliš nevyznáte v architektuře procesorů, doporučuji článek HyperThreading detailně, kde jsou jednotlivé části probrány. Pro porozumění to bude potřeba.

Yamhill existuje

Pokud si nevzpomínáte, co že to vlastně Yamhill je, jen připomenu, že je to oblast jihozápadně od Portlandu a jižním směrem od Hillsboro.

Pentium 4 Prescott: obsahuje jednotky pro 64 bit výpočty?

Pro počítačový průmysl samozřejmě Yamhill znamená 64 bit rozšíření instrukční sady x86, nikoliv však to od AMD, ale přímo od Intelu. Je však otázkou, nakolik jsou tyto instrukční sady (AMD64 a Yamhill) kompatibilní - navíc Yamhill oficiálně vůbec neexistuje.

Druhá ALU - "lehce" oříznutá

Již v původním článku jsem nastínil možnost, že Intel integruje další ALU výpočetní část - konkrétně zdvojí obě ALU pro jednoduché operace (ty běží na dvojnásobné frekvenci jádra). Tímto krokem by mohl výrazně zvýšit výpočetní výkon v nejčastěji prováděných ALU operacích, což by v případě HyperThreadingu značně zvýšilo efektivitu procesoru (už by to nebyl "HypeTrading", ale použitelná technologie).

Toto se ale neukázalo jako pravda.

Pentium 4 Prescott: obsahuje jednotky pro 64 bit výpočty?

Celý "vtip" je totiž v tom, že zatímco horní jednotka obsahuje vše potřebné, ta dolní postrádá AGU (má jen ALU) a její část s rotujícími registry je o něco menší. Co to znamená? V praxi zhruba tolik, že druhá jednotka není schopná samostatné existence! Bez AGU (Adress Generation Unit) není možné dodávat data pro výpočetní část. Jednotka by tak stála a nic nedělala - a to by asi nebylo příliš účelné.

A co menší část s rotujícími registry? Zde je domněnka, že pole u horní jednotky obsahuje jednak hodnoty a jednak stavové bity (což musí, aby procesor při rotování registrů věděl, který registr je který), nicméně to dolní stavové bity postrádá.

Celkově tyto dvě informace nasvědčují tomu, že dolní jednotka jen dodatek pro výpočet 64bit čísel. Zatímco v běžném dnešním procesoru by se vyskytovala jen ona horní část (ALU + AGU + pole se statovými bity), v Prescottu je tomu jinak - dolní část je jakoby přebytečná na určování bitů 63 - 32. Jinými slovy:

Pentium 4 Prescott: obsahuje jednotky pro 64 bit výpočty?

V normálním procesoru se nahrají data do registru, tento registry se zarotuje v poli a vše pak spočte jedna ALU jednotka. Takto to probíhá v x86 procesorech, ale i v plnohodnotných 64bit procesorech - např. v Opteronu.

Prescott se drží trochu jiného směru. Pro Intel by bylo jistě velice obtížné změnit celou ALU tak, aby počítala s 64bit čísly - ALU je jedna z nejdůležitějších částí, musí být velmi rychlá, takže nějaké komplexní zásady do ní by znamenaly spoustu práce navíc. Když se vymýšlelo, jak na to, inžinýři se asi inspirovali současným principem počítání 64 bit čísel. Přestože dnešní procesory neumí uložit do registru víc jak 32 bitů (a tím pádem ani spočítat víc jak 32 bitů), dá se použít emulace, kdy se z pohledu programátora spojí dva 32 bit registry. Do jednoho se uloží horních 32 bitů čísla a do druhého dolních 32 bitů. Je vcelku pochopitelné, že takováto emulace trvá výrazně déle než při zpracování přímo v jednom registru - zkoušel jsem si pomalost výsledného kódu a ta je i při velmi dobrém vytížení jednotek asi dvojnásobná oproti počítání v jedné ALU.

Někoho chytrého tudíž napadlo, že bude úplně stačit okopírovat do procesoru další ALU jednotku a té přidělit horních 32 bitů. Procesor se pak bude navenek tvářit, že umí počítat s 64 bit čísly, přitom ale tyto čísla bude rozkládat na horních a dolních 32 bitů a každou část přidělí jiné ALU jednotce. Patrně to nebude tak rychlé jako při plnohodnotné 64 bit práci, ale určitě to bude mnohem rychlejší než přes emulaci (navíc můžete světu říct, že váš produkt umí 64 bitů... a odpadá práce s designem nové ALU jednotky).

Vrátím-li se k onomu registrovému poli bez stavových bitů - stav bude určen v horní jednotce (ta počítá bity 0 až 31) a dolní jednotka bude mít k hornímu registrovému poli ony bity 32 až 63. Stavy nepotřebuje, rotace bude probíhat synchronně v obou polích - jakmile se přejmenuje nějaký registr v horním poli, okamžitě se přejmenuje i v dolním.

{mospagebreak title=40 bit adresování}

Nejpodstatnějším efektem 64 bit "computingu" je adresování více než 4 GB paměti. Dnešní x86 procesory sice umí adresovat až 64 GB, ale potřebují k tomu rozšíření Page Size Extensions, což jsou vlastně další čtyři bity pro adresování nad 32 bitů. 64 GB by jistě stačilo, no bohužel používání PSE s sebou přináší pokles výkonu. Jinými slovy je to jakási technologie z nouze.

Přestože adresování více než 4 GB paměti má s 64 bit výpočty pramálo společného, jedná se o nejdůležitější vylepšení proti dnešním procesorům - výpočty lze emulovat (sice se ztrátou výkonu, ale přece), adresy však nikoliv. A přitom by stačilo i třeba 200 GB paměti na pokrytí téměř jakýchkoliv požadavků, nepotřebujeme hned 16,7 milionů TeraByte.

Instrukční TLB - větší hodnoty

Podobně jako Opteron od AMD umí adresovat 40 bitů fyzické paměti a 48 bitů virtuální, bude i Prescott umět víc než standardních 32 bitů (pokud to v marketingovém nezatrhnout, což se dá očekávat).

Pentium 4 Prescott: obsahuje jednotky pro 64 bit výpočty?

Porovná-li se Instrukční Translation Look-aside Buffer Northwoodu s tím z Prescottu, je zde určitá asymetrie velikostí (pozn. TLB slouží k bufferování překladů virtuálních adres na fyzické, obsahem jsou tedy adresy v paměti). Pomineme-li, že Northwood má dva instrukční TLB o 64 záznamech každý (při vypnutém HyperThreading se používá 128 záznamů pro jeden thread, při zapnutém pouze 64), je jasně vidět, že velikost fyzických adres i virtuálních adres v rámci tohoto bufferu se zvětšila. A to neznamená nic jiného než že Prescott je připraven pro adresování více než 32 bitů!

Trace cache - větší OPs, větší adresování

Již minule jsem se zmínil, že Prescott má výrazně větší Trace cache než Northwood a Willamette. Zatímco u Northwoodu je Trace cache spojená s výpočetní částí 160 bit sběrnicí a poskytne 3 OPs za hodinový cyklus. Jedna OP má asi 53 bitů. Velikost této Trace cache Hans odhadnul na 80 kByte (což na instrukční cache není vůbec málo).

Pentium 4 Prescott: obsahuje jednotky pro 64 bit výpočty?

V Prescottu ale má mít dokonce 128 kByte a uložit až 16 tisíc mikro-OPs, přičemž každá z těchto OPs je 64bit velká (asi kvůli SSE3 - složitější instrukce vyžadují složitější OPs) a Trace cache je spojena 256 bit sběrnicí o propustnosti 4 OPs za cyklus!

Mimo to je na velikosti jasně vidět, že se rozšířila velikost adresování na víc než současných 32 bitů. Mimo přizpůsobení Trace cache byla samozřejmě přizpůsobena i jednotka předpovědi větvení tak, aby dokázala pracovat s 48 bit virtuálním adresováním.

Závěrem

Je evidentní, že Intel již při designování Prescottu myslel na zadní vrátka. Co kdyby se Hammer od AMD povedl natolik, že by Intel ztratil nad AMD značnou výhodu pověsti výrobce zcela kompatibilních čipů? Bylo by to asi poprvé, kdy by Intel procesory neobsahovaly nějakou významnou funkci, kterou by konkurence měla. Nelze se proto divit, že Prescott, přestože stále opěvovaný jako nejlepší 32 bit procesor Intelu (pouze 32 bit), obsahuje něco, co by v případě nouze mohlo být použito jako odpověď na Athlon 64. Podle designu výpočetních jednotek to sice vypadá tak, že Prescott by využil pouze jakousi "nouzovku" při počítání 64 bit čísel, ale pořád lepší než nic. Dále je také otázkou, zda by technologie Yamhill a AMD64 (dříve x86-64) byly navzájem kompatibilní. Samotné počítání 64 bit čísel už by se nějak vyřešilo zmíněnou "nouzovkou", většímu adresování je procesor přizpůsoben, ale problém by mohl být s dvojnásobným počtem registrů - což je mimochodem největší výhoda procesorů Opteron a Athlon 64. Protože větší počet registrů je pevnou (a nikoliv volitelnou) součástí technologie AMD64, nebyl by Prescott při zachování současného počtu registrů kompatibilní. A obávám se, že výrobci software (včetně Microsoftu) by se asi nějak nadšeně netvářili, kdyby měli od Intelu dvě diametrálně odlišné architektury a ještě by tu byla jedna od AMD. Nakolik je Yamhill dodělán pro reálné použití, je tudíž otázkou. Je také dost dobře možné (a z marketingového pohledu dosti pravděpodobné), že Yamhill bude zapnut až u následníků Prescottu. Byl by to stejný přístup jako tomu bylo u Jackson technology (dnes HyperThreading) v případě čipu Willamette.

Z pohledu designu čipu jsem trochu zklamán. Bez dvou nezávislých ALU asi nebude výkon čipu nějak přelomový, jak jsem se ještě před nějakou dobou domníval. Jistě, lze očekávat značné navýšení díky větší L2 cache, díky čtyřem instrukcím za cyklus, díky novému výrobnímu procesu a vyšším frekvencím, nicméně kdyby se (alespoň v 32 bit režimu) daly využít obě ALU jednotky naráz, byl by nárůst výkonu rapidní, především pak HyperThreading by zaznamenal značný skok vpřed. Takto lze očekávat pouze nárůst podobný tomu jako mezi čipy Willamette a Northwood. Přitom kdyby se v 32 bit režimu chovaly ALU jednotky jako dvě nezávislé a v 64 bit jako jedna závislá na druhé (každá ALU by zpracovávala svých 32 bitů z jednoho 64 bit čísla, tudíž by v tomto režimu klesl výkon na polovinu), to by nebyl až tak závažný problém. 64 bit čísla jsou až na velmi výjimečné případy zbytečnost a v 32 bit režimu by se Prescott stal absolutním králem ALU operací.

I tak ale doporučuji namísto urychlených 3 GHz Northwoodů se spotřebou kolem 90W počkat na Prescott. V každém ohledu to bude lepší čip - nárůst výkonu kolem 10 až 20% na stejné frekvenci, menší spotřeba, nové technologie a pro fanoušky samozřejmě mnohem lepší přetaktovatelnost.

Podklady pro článek: Chip Architect

Eagle

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
9.5.2003 04:42:27   0.0.0.xxx 911
presne rikate to co tvrdim celou dobu, kdyby intel chtel tak posle amd do riti tak rychle ze sanders nestaci rict ani prescot. plan je jasny, pokud opteron by naaaahodou byl trosku uspesny, tak udelame jedno male "ON" a cely to smrdoleni tech zoufalych vyvojaru a hypovani posleme do riti. todle je totiz mnohem lepsi reseni pro plynuly prechod32-64bit nez ten podivny nedotazeny opteron. navic ho mam na stole a potreboval by aspon 2.8 ghz aby byl super :-/ jenze to bude tak za deset let ;-(
9.5.2003 06:38:30   0.0.0.xxx 89
Problém bude asi ten, že slavný Opteron je zakuklená K7 frekvenciměla zachránit technologie SOI, ale jsou zatím problémečky. Baví mě fanatičtí fandové Intelu a AMD, naněli by jsme být rádi, že se to kutálí dopředu vždyť je to od 386 skoro stejné.
9.5.2003 07:29:31   0.0.0.xxx 109
Nech si ty svoje zvasty. Zadnej Opteron na stole nemas . Ptal jsem se u oficilaniho distributora . CPU budou az od pristiho tyden a desky az za mesic. Nemas nahodou na stole nejakej ten primotop s 3 GHz od Intelu ? To by pak vsechno vysvetlovalo. Intel na AMD uz dlouho technologicky nema. Jenom nas krmi svyma marketingovyma kecama a takzvanyma technologiema jako je Hypershit atd...
9.5.2003 07:53:25   0.0.0.xxx 1010
Mel by ses taky zeptat nekde jinde, svet nejsou jenom Cechy. To ze jsi neschopnej neco sehnat neznamena ze jiny to nemaji.
9.5.2003 08:02:03   0.0.0.xxx 910
AMD predalo viac uz ako 110 000 Opteron-ov a to je len 6 tyzdnov od zaciatku masovych dodavok (Itanium malo 2500 kusov za prvych 12 mesiacov)
Takze Opteron je kasovy trhak... A nie je pravda, ze Prescot dobehne AMD.. Hypertransport a SUMO(Sufficiently uniform memory organization)su napokrokovejsie technologie sucastnosti pre viac CPU systemy... Vid pre-release benchmarky systemov
800MMz Opteron vykon 1600Mhz P4 ale 4x Opteron@800Mhz vykon o 40% vyssi ako 4xXeon@2.4Ghz a to vdaka tymto technologiam...
Prew 1 CPU systemy nie je Opteron vhodny o tom sa vie, a ak ho testujes taktoi, tak ho diskriminujes... Opteron=server a nie desktop. Navyse AK intel spusti Yamhill(povodne AMD64 od Intelu), bude to dokaz, ze AMD je mierne vpredu a Intel nie je leader...
9.5.2003 10:18:14   0.0.0.xxx 108
Že Intel na AMD "už dlouho technologicky nemá"? Jsem rád že se v práci taky nekdy takhle od srdce zasměju... človece prober se. AMD je jen "cloner" vždycky byl a vždycky bude :-)
9.5.2003 10:29:05   0.0.0.xxx 910
doufej, ze Athlon64 bude uspesny, protoze jinak si za deset let poridis Intel Pentium 5 s frekvenci 5GHz, vykonem Opteronu na 3GHz za 20000 Kc ...
9.5.2003 11:24:04   0.0.0.xxx 1010
Co takhle dát do jádra rovnou 4 nebo rači 8 ALU. To by pak mělo smysl. 2 to je jen tak aby bylo o čem mluvit. Nápad je to dobrej s 64 ale systém to nezrychlí ...
9.5.2003 13:01:35   0.0.0.xxx 99
AMD nemoze byt cloner, kedze spoluvyvijala x86..., x87 mohol intel urobit len vdaka zmluve s AMD.. AMD ako prva vytvrila koprocesor a ma na neho patent... A JackC myslel s najvacsou pravdepodobnostou na vykon architektury chip-u, cize vykon na 1Hz taktovacej frekvencie... A tam je konkurencieschopny Intel len vdaka Pentium-M...

Mimochodom pocul si toto


Zacal sa WinHEC a pc magazine http://www.pcmag.com/article2/0,4149,1062306,00.asp pise o tom, ze gates prefreruje AMD v 64 bitoch:
Gates' also made some intriguing references to AMD and the new Opteron chip. When he spoke of 64-bit computing, he frequently referred to AMD and only occasionally to Intel. AMD certainly has made a big splash with Opteron and references from the Microsoft chairman can only help.
9.5.2003 14:21:16   0.0.0.xxx 1010
Rovnako by si pocitam bol sklamany, keby si si tam dal novsie procaky od IBM, ktore sa normalne dodavaju do serverov.
9.5.2003 16:58:18   0.0.0.xxx 88
Intel naopak nemá technolocky na AMD, ale AMD má tu smůlu že neinvestovalo tolik peněz to továren takže nemá kde vyrábět čipy na dostatečně vyskových frekvencích narozdíl od intelu. Dovedeš si představit situaci kdy Intel by měl výrobní linky stejné jako AMD jejich P4 by měli frekvenci okolo 2 Ghz a i durony od AMD by měly konkurencescopný výkon. A naopak AMD kdyby mělo výrobní linky Intelu tak Intel utře protože Athlo XP se skutečnou frekvecí 3000Mhz a sběrnicí 400mhz by mělo ratink tak 5000+ a Intel by byl v prdeli. Tak nemel něco o technologiích.

PS: Zapřemýšlej jak by asi byl výkonný Opteron kdyby praoval na 2000-3000Mhz AMD by nemuselo dělat nic jiného než občas vyladit architekturu a intel by dotahoval nejméně 5 let.
10.5.2003 08:38:01   0.0.0.xxx 1010
Hmmm tak by me zajimalo kolik z vas ma doma Opterona a proc ho tady vsichni tak srovnavaji s prescottem... To by pak rovnou nekdo mohl porovnavat via C3 s itaniem...
10.5.2003 12:45:42   0.0.0.xxx 99
presne tak. Proc SERVEROVYHO Opterona porovnavat s DESKTOPOVYM prescotem. Je jasny ze si asi nikdo nebude na opteronu hrat UT2003 nebo neco podobnyho a taky je jasny ze si velky firmy nebudou do serveru davat P4.
10.5.2003 20:29:19   0.0.0.xxx 99
jo, presne, AMD nema dobre vyrobni linky, kdyby je melo, je intel uz v riti
11.5.2003 10:29:38   0.0.0.xxx 910
tak preco AMD nevyraba svoje ""super"" procesory v tovarnach Intelu? Vsak ked na to ma, nech si to zaplati a nech vyraba tie 3x vykonnejsie procesory za polovicnu cenu ;-)
11.5.2003 10:56:17   0.0.0.xxx 1010
A proč nemá dobré výrobní linky??
11.5.2003 10:58:30   0.0.0.xxx 910
To co říkáš je pravda, ale je třeba si také vyjasnit jak na tom firmy skutečně jsou.
11.5.2003 11:00:39   0.0.0.xxx 910
Otázkou bude také cena. Pokud serverový Opteron bude stát 5000 jako desktopový Prescott tak asi na těch Opteronech hrát budeme :-)

Intel forever
11.5.2003 12:11:57   0.0.0.xxx 109
Proč myslíš ty ňoumo ty by jsi nechal vyrábět svojí největší konkurenci ve vlastních továrnách, které jako jediné ti zajišťují právě nad touto konkurencí totální výhodu ve kvalitě výrobních linek. To by udelal jenom sebevrah, který už v tomto oboru nechce podnikat a neví jak to skončit. Intel bije na to že AMD nemá na to postavit si dostatečně dobré výrobní linky a tak žene nahoru frekvenci a snaží se tak utéct AMD silou frekvence a AMD naopak stále dolaďuje a zlepšuje Architekturu a technologickou převahu aby vyrovnalo nedostatečnou frekvenci čipu alespoň optimalizacemi a výsledek je ten že AMD má 2000Mhz stejně rychlé jako Intel 2800Mhz a přitom AMD stojí výroba méně protože tolik neinvestovala do výrobních linek. Ale je to od AMD velká chyba.
11.5.2003 13:53:03   0.0.0.xxx 910
prosim vas o com to tu trepete
AMD ma jednu z najlepsich, ak nie najlepsiu fab 30 na svete v drazdanoch, momentalne uz vyraba techn. SOI, co intel nema a mat nebude
intel ma taku architekturu, ze p4 2.8 je na urovni xpcka 2.2, nic viac, nic menej, a to vdaka optimalizacii, bez nej by p4 bolo velke prd, nie vsade ale v x87 fpu urcite
to, ze amd nedokaze vyrabat cipy na 3 GHz je dane architekturou, nie vyr. linkou, na to by museli mat tovaren pre 0.09 tech co nema zatial nikto a intel to iba planuje na koniec roku, a aj tak amd spolupracuje s IBM, a kto tvrdi, ze IBM nema dobre tovarne je fakt uz blbec
preboha uz prestante byt CHORI fanusikovia jedneho ci druheho vyrobcu, sak to je na psychiatriu co sa tu denne pise
11.5.2003 13:55:14   0.0.0.xxx 109
psychiatriu, to je na nervy co sa tu denne pise, ludia by sa pozabijali, fanatizmus
11.5.2003 14:45:16   0.0.0.xxx 910
ze opteron je rychlejsi verzi Athlon64, pokud jeho vykon je bidny, tak necekejte ze athlon64 bude rychlejsi. Je to totiz Duron64 proti Opteronu.
intel forever
11.5.2003 15:06:47   0.0.0.xxx 89
ono mu dojde ze to je ptakovina... ))
11.5.2003 16:16:27   0.0.0.xxx 109
Blbost, to je ve vyrobe jen z mensi casti, P4 dosahuje takovych frekvenci hlavne proto, ze pro ne byla od zacatku navrzena - extra dlouha pipeline atd.
11.5.2003 16:18:13   0.0.0.xxx 109
Treba P4 ma 2 ALU delajici instrukce za pul taktu, takze jakoby 4... ale zvysovat pocet nema prilis smysl, dneska je problem spis v jejich vytizenosti
11.5.2003 16:20:11   0.0.0.xxx 1010
Jedničkou v architektuře je od počátku AMD, neboť kdyby nebylo, nikdy by se neprosadilo. Kloneři jsou v jistém smyslu ostatní (VIA,...), i když i ti občas musí přijít s něčím novým.
Problém AMD je v podstatně menším zázemí - méně výrobních kapacit, pomalejší vývoj nových výrobních procesů a postupů (šířka čáry dosažitelná při hromadné výrobě, měděné spoje, apod.).
A důvod? Začal později. Je to jako s Eurotelem vůči ostatním mobilním operátorům... náskok se sice časem zmenšuje, ale pokud první neudělá zásadní chybu, ostatní ho vždy pouze dostihují.
Otázkou je, proč AMD tolik tlačí ceny dolů, že je až v červených číslech?!?
11.5.2003 16:31:29   0.0.0.xxx 98
Jestli se nemylim, tak vetsi pocet registru u AMD64 vubec vyhodou neni (az na fakt ridke vyjimky) - mam totiz dojem, ze jdou vyuzit jen v onom plne 64bit rezimu - bez kompatibility s 32bity. Takze k nicemu... kdyztak me opravte
11.5.2003 18:04:24   0.0.0.xxx 99
Porovnávat v článku Prescott s Opteronem je blbost, ty procáky patří každý jinam.
Jestli Yamhill bude spuštěn - to je otázkou marketingu. Pokud ano, je AMD lepší, ale Intel se s 64bit instrukcemi vypořádá. Pokud ne, AMD možná bude první (s AMD64), ale Intel za nějakou dobu vydá full-64bit-cpu a bude zase klid. Já předpokládám druhou alternativu.
Pro kecy v těchto příspěvcích o frekvencích XP a P4 - prostě jiná architektura -> jiné frekvence, tisíckrát omleté téma.
No a nakonec ještě poznámky typu "kdyby amd tohle, tak intel tohle" a naopak ... na to mám jen "Kdyby, tak jsem král!".
11.5.2003 18:08:15   0.0.0.xxx 910
Ano, jdou využít jen v 64bit režimu, ale i tak je to největší výhoda - pokud se správně udělá kompilátor, může to v řadě případů znamenat výrazné zrychlení.
12.5.2003 12:20:24   0.0.0.xxx 1010
Z 12 rokov vyhlasovania najlepsie fabriky v polovodicovaom priemysle ma AMD 6 titulov
FAB25 Austin(dostavana 1994)-1996,1997,1998
FAB30 Dresden(dostavana 1999)- 2000,2001,2002
ale v roku 2003 vyhrala 300 mm fabrika Intelu.. Takze mas aj nemas pravdau.. FAB30 bola najlepsia, ale uz nie je.. AMD oznacuje svoje FAB podla roku od zalozenia firmy (1.5.1969),
v ktorom sa mala tovaren dokoncit podla planu...
12.5.2003 12:58:50   0.0.0.xxx 98
tz si strc tvoje slavny amd do riti to stacilo intelu jedine v dobach 486 kdy od neho jenom kopirovalo,
12.5.2003 13:00:56   0.0.0.xxx 88
od amd a microsoftu nikdy neprislo na svet nic pouzitelneho, same sracky a nedodelane nedojebky
12.5.2003 13:04:50   0.0.0.xxx 1010
amd nemuze investovat do vyrobnich technologii, protoze nema z ceho, ze se jejich shity prodavaji v cesku, kde si kazdy mysli ze je to levnejsi, jim zisk neudela

a to ze si ta parodie na vyrobce procesoru hraje na vykon nejakym ratingem je tak akorat chytak na male deti jako ste vy
12.5.2003 13:09:20   0.0.0.xxx 109
amd jedine co udelalo pri prechodu z 0,18 na 0,13, ze ten procak v pomeru zmensilo, u bartona akorat pridali vic cache (jadro bez zmeny),intel prisel za posledni dobu s HT udelal mobilni procak diky nemuz notebooky vydrzi vic jak 5 hodin, tak nevim, kdo tady honi frekvenci a kdo optimalizuje
12.5.2003 13:14:51   0.0.0.xxx 99
AMD v predu neni, je posrane strachy uvest full64bit procesor, a proto dela takoveto kraviny, vykon 2 a 4 opteronu se muze podle testu v realnych aplikacich (ne nejaky koupeny benchmark) schovat uz i oproti XP 3000+ a co teprve oproti P4 3,06/533 a 3/800
12.5.2003 13:19:50   0.0.0.xxx 109
Intel uz nejakou dobu ma full64bit cpu v podobe Itania

stejne nejake kydy o kompatibilite pujdou do kytek, protoze na paskvilu x86-64 si IA64 programky stejne nespustite
12.5.2003 15:08:46   0.0.0.xxx 99
V rade pripadu? Nejvetsi vyhodou opteronu je (aspon se tak prezentuje) zpetna kompatibilita, bez ni muzu rovnou nasadit Itanium a vykaslat se na par registru... ;)
12.5.2003 15:35:07   0.0.0.xxx 1010
Ne tak docela,
zatimco na Opterona lze kompilovat beznymi kompilatory, na IA64 je potreba specialny kompilator. Nebot IA64 prenechava nektere dosti dulezite optimalizace, ktere u IA32 dela procesor na kompilatoru... Take portace kodu na IA64 bude znacne slozitejsi nez na Opterona...
Matyas

12.5.2003 16:55:14   0.0.0.xxx 1010
Mno Duron oproti Opteronu to muze byt z hlediska velikosti cache. Jinak bych rekl, ze v hrach a podobnych aplikacich by Athlon64 mohl byt vykonnejsi nez Opteron, diky upravenemu zpracovavani SSE2 instrukci (ktere u Opteronu za moc nestoji).
12.5.2003 17:04:05   0.0.0.xxx 99
Mas pravdu, ze plny pocet obecnych GPRs a media registru je pristupny pouze v 64bitovem modu. Ovsem osm 64bitovych MMX a osm 128bitovych XMM registru je pristupno i v legacy - tedy kompatibilnim rezimu.
12.5.2003 18:13:03   0.0.0.xxx 98
Ani bych nerekl. Microsoft byl, je a bude mistr marketingu a takovyho omylu by se jen tezko dopustil. A vi co dela. Standard x86 vykonostne neni zrovna nejaka bomba, tedy alespon v porovnani s jinymi platformami. Intel se dal na cestu prakticky jen zvysovani frekvence, coz nemuze trvat priliz dlouho. Opteron neni jen nejaky 64-ti bitovy hybrid s pametovym radicem, ale obsahuje technologie prevzate z PowerPC a Microsoft dobre vi, kde je budoucnost. A Intel? Bude delat dobre chipsety pro AMD :-)
16.5.2003 07:17:43   0.0.0.xxx 1010
No, nevím jestli srovnáváš srovnatelné - pokud budu hledat intelský ekvivalent Opteronu, tak to nebude Pentium M, ale Itanium. A při vší úctě k AMD, Itanium tu je už dávno a benchmarky si jistě najdeš sám ...
12.7.2003 07:26:44   0.0.0.xxx 910
Tak jednak AMD je na tom hůře s marketingem, prostě se jí zatím nedařilo přesvědčit hlavní zákazníky (a to nemyslím domácí přetaktovávače) pro přechod od Intelu na AMD, navíc AMD nemělo dosud žádné solidní procesory pro servery - Athlon MP je tak do serveru na pár počítačů, no a na výkonný grafický stanice se taky nehodí, taky AMD podpora a optimalizace byla i u sw výrobců nižší než pro Intel a teď má i méně produktivní fabriku. Tady má zázemím, financemi a výrobou Intel navrch. Na druhé straně AMD se nevzdává a i za cenu velkých ztrát se hodlá spustit nový projekt 64 bitových procesorů a prosadit je napevno i do low-endu, to si uvědomte, až přijde 64 bit software, tak mohou rovnou běžet v 64 bit módu, což Intel P4 nemůže. Na druhé straně to bude mít s prosazením velice těžké a osobně si myslím, že asi na opravdový 64 bit u lowendu je ještě brzo, Opterony zatím nemají patřičnou frekvenci a Hammery zase nemají tak vyladěné desky, takže jestli se jim to povede udělat, tak AMD může Intel dohnat i v marketingu, právě tento hlavní a nejdražší trh bude pro obě firmy v vzájemném boji asi nejdůležitější! Pokud by tu tenhle boj nebyl, tak procesory jednak máme dvakrát pomalejší a ještě za dvojnásobnou cenu, takže buďte rádi, že tu ta konkurence je, ač jen dvou výrobců a není tu jen jeden favorit, který si může diktovat ceny a vše! U grafických karet je situace naprosto podobná ATI vs NVidia! Osobně si myslím, že každá firma dala svůj kus vývoje a technologie a nehanil bych jednu nebo nevychvaloval jen druhou! Je na každém, pro co se rozhodne a k čemu má větší sympatie.
16.11.2003 11:57:03   0.0.0.xxx 109
ty mas tak nastole maximalne nejake to ustredni topeni z Intelu....Sorac, ale potom co amd vydalo 32-64 bitové procesory tak intel se jen ted stezi dotahuje...Vis blbecku jde videt ze si optrona ani nevidel, nic o nem nevis natoz aby si ho mel na stole!!!! Plynuly prechod 32-64 a co asi dela AMD- ty ses asi debil a neumíš číst víš až se přejde na 64-bitove aplikace tak debilove, kteri rvou jak je ten intel super se poserou z toho jak budou muset kupovat zcela nove desky + procáky za nekrestanske penize, a jenom chytri lidi , kteri budou mit athlon 64 si jenom přepnou v biosu z 32-bit na 64bit a budou OK..))....ADM ruleeeez
Intel inside- ta firma by se mela menovat spis Shit inside!!!

irian 4of7

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

0 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 0Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.