Hlavní stránka Hardware Monitory, LCD panely Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování
Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování
autor: Kwolek Jirka , publikováno 28.4.2004
Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování
Po zveřejnění článku o monitorech přichází na řadu podrobnější popis technologii související s plochými LCD panely - tímto článkem budeme mít tedy základy zobrazovacích technologii hotové. Článek se zabývá základními problémy souvisejícími s obrazem plochých panelů jako jsou pozorovací úhly, doba odezvy, obnovovací frekvence, analogové a digitální vstupy nebo počet zobrazených barev. Doufám, že se mi podaří rozptýlit i některá zažitá schémata a klišé. {mospagebreak title=LCD, TFT - základní pojmy} 

Co je ploché, to je milé... - tak by se dal charakterizovat dlouhodobý trend v zobrazovacích zařízeních pro PC. Monitory totiž, i přes jejich intenzivní rozvoj zaměřený na ergonomii a vyšší kvalitu zobrazení, stále zůstávají velkými, obrněnými a nemotornými "elektronovými děly" (ač je v některých oblastech, zejména kvůli lepšímu podání barev LCD panely jen tak nevytlačí).

Není tomu tak dávno, kdy proto, aby jste ze svého stolu odstranili mnohokilogramovou "CRT krabici" jste museli zaplatit přes 40 000Kč. Dnes se situace pomalu mění a nahrazení klasického (CRT, Catode Ray Tube) monitoru kvalitním LCD panelem s aktivní maticí stojí jen zlomek dřívější částky. Díky tomu se situace dokonce pomalu obrací - dnes už i u nás prodeje panelů překračují prodej klasických monitorů.

Vzhledem k tomu, že ploché panely nemají pouze výhody ale přinášejí i své specifické problémy, podíváme se na základní princip fungování panelů - pak nám některé vlastnosti panelů budou mnohem zřejmější.

LCD panel - části a jejich funkce

Technologii plochých panelů je celá řada (LCD, LED, plazmové, polysilikonové...) - zde se však zaměříme na nejčastěji používané "spotřební" LCD panely se zadním osvětlením (back light) s aktivní maticí (active matrix).

Základní princip LCD panelů je, přes neustálé zdokonalování použitých technologii, v zásadě stejný:

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování

Podsvětlení panelu (back light - nejčastěji plochá nízkotlaká výbojka), které se nalézá za panelem, emituje světlo, které na vstupu prochází lineárním polarizačním filtrem (zde s vertikální polarizací). Pak následují dvě desky / elektrody z vodivého skla, mezi nimiž se nachází tekuté krystaly (liquid crystal - odtud obecný název těchto displejů - LCD). Tekuté krystaly - pokud nejsou v elektrickém poli - ve svém přirozeném zkrouceném stavu "otáčí" procházející světlo o cca 90 stupňů. To pak hladce prochází, obdobně natočeným druhým polarizačním filtrem (zde s horizontální polarizaci). Celá soustava se chová jako otevřený "světelný ventil".

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování

Pokud na interní elektrody přivedeme napětí (přesněji řečeno vyvoláme mezi nimi elektrické pole), způsobíme, že se molekuly tekutých krystalů "narovnají" a přestanou natáčet procházející světlo. Polarizace výstupního filtru je však na původní paprsek kolmá - "nenatočené" světlo jim neprojde. Celý "světelný ventil" je takto elektricky uzavřený a tento bod se tedy jeví jako "černý".

Poznámka: Všichni, jež jste si hráli z LCD displejem - například hodinek či autorádia - vědí, že otočením druhého polarizačního filtru dosáhneme "negace" světelného ventilu. V této situaci je LCD displej "v klidu" nepropustný (černý) a tam kde je přivedeno elektrické pole (např. číslice) je průhledný. Princip však zůstává stejný...

{mospagebreak title=Typy panelů, aktivní / pasivní a pixelové vady} 

Minulost - pasivní panely DSTN

Ve starších, pasivních displejích STN a DSTN (dodnes se tyto displeje používají u levných barevných mobilních telefonů) se zapínání a vypínání jednotlivých buněk realizuje "dálkově" pomoci vodorovných a horizontálních vodivých linii. Elektrické pole se vyvolává tam, kde se tyto linie kříží - Poznámka: představte si "preciznost" posouvání figurek na šachovnici... dvoumetrovým bidlem :-)). Tato nepřesná a pomalá adresace buněk vyúsťuje ve velmi nekvalitní obraz (typickými neduhy pasivních displejů jsou: rozmazaný obraz, nízký kontrast, obrovská setrvačnost a náchylnost k obrazovým "duchům").

Pasivní LCD panely je dnes možné vidět pouze na starých noteboocích a v levných barevných mobilních telefonech.

Současnost - TFT

Nové, tzv. aktivní displeje již k řízení buněk využívají tzv. aktivních zesilovacích prvků - speciálních tenkých tranzistorů TFT (Thin Film Tranzistor - tenký foliový tranzistor). Pro každou elementární buňku RGB je k dispozici řídící tranzistor - a to v celé ploše obrazu. Pokud má panel rozlišení 1280 x 1024 pak je na jeho ploše rozmístěno necelé 4 mil. tranzistorů.

Řízení jednotlivých buněk panelu TFT je již velmi přesné (obraz je ostrý a čistý a kontrastní, odezva je řádově rychlejší) - na druhou stranu je výroba těchto panelů mnohem více komplikovaná (aktivní polovodičové prvky jsou "rozesety" po celé ploše panelu) - to se pak odráží vyšší ceně "téeftéček".

Pixely a RGB

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování

Pokud chceme zobrazovat barevný obraz, musíme pro každý obrazový bod počítat se třemi elementárními buňkami R, G, B - pro červenou, zelenou a modrou jasovou složku (před každou buňku se umístí odpovídající barevný filtr). Součet svitu těchto tří buněk stanoví výslednou barvu jediného konkrétního pixelu obrazu. To způsobuje faktické ztrojnásobení - ve vztahu k rozlišení - počtu řízených buněk a tím i potřebných tranzistorů.

Poznámka - problémem je i hustota jednotlivých barevných buněk. Při typické velikosti obrazového bodu 0,264mm (dot pitch) je vzdálenost barevných buněk ve vertikále jen 0,088mm! V takové situaci stačí sebemenší nepřesnost nebo nečistota a...

Pixelové vady

V souvislosti s technologii výroby je třeba se zmínit o tzv. pixelových vadách - o malých barevných, případě bílých, většinou trvale svítících bodech v ploše obrazu. Jejich vznik způsobuje lokální poškození jednoho nebo více tranzistorů v ploše displeje (u 17" LCD jsou těchto tranzistorů cca. 4 miliony).

Jak jsem již řekl v teoretické části, v klidu světlo LCD buňkou volně prochází, v aktivním stavu (kdy je tranzistor buzen napětím) je daný bod zhasnutý. Pokud řídící tranzistor dané buňky je poškozený, daný bod trvale svítí (což se nejčastěji projevuje v tmavých částech obrazu).

Problémem pixelových vad jsou reklamace. Bohužel politika firem vyrábějících panely je taková, že menší množství těchto pixelů (typicky 4-5) není považováno za takovou vadu, kterou lze reklamovat. Bohužel, pixelové vady mají navíc další nepříjemnou vlastnost - mohou vzniknout až po určité době provozu.

{mospagebreak title=RGB a... vyhlazování písem Clear Type} 

Výzkumy zjistily, že u plochých panelů lze ve vertikální rovině malým trikem prakticky zvětšit rozlišení. Pokud se podíváte na řadu barevných buněk RGBRGBRGB... zjistíte, že obrazový bod by se mohl v určité situaci posunout doprava nebo doleva tím, že by si například půjčil "R - červenou" z pravé buňky, zatímco by vlastní buňku R nepoužíval.

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování

Na tomto triku je založená technologie vyhlazovaní písem ClearType - pokud ji zapnete, písmo vypadá trochu kulatější. Celkový výsledek je tím lepší, čím jsou vzdálenosti mezi buňkami menší (jinak můžou mít písmena patrné barevné stíny).

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování

A jak ClearType zapnout? Přes nastavení obrazovky: Obrazovka / Vlastnosti / Vzhled / Používat metodu vyhlazování písem / ClearType.

Tip: Na některých panelech (to platí samozřejmě i o noteboocích), zejména připojených digitálním k počítači rozhraním DVI, je výsledek vynikající. Za vyzkoušení to stojí.

Vzhled "před a po zapnutí" můžete posoudit sami:

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování
ClearType vypnuto

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování
ClearType zapnuto

Na poslední chvíli: zapnutí a seřízení renderingu písem ClearType je možné provést přes webobou stránku stažením prvku ActiveX zde: http://www.microsoft.com/typography/cleartype/tuner/1.htm

LCD panely - shrnutí

  • buňky LCD s filtry RGB regulují propustnost světla - jsou to miniaturní "okénka" které se elektricky otevírají a zavírají procházejícímu světlu,
  • činnost buněk LCD je energeticky nenáročná (narozdíl od podsvětlení, které spotřebovává většinu energie) - tekuté krystaly nejsou vodivé, reagují jen na elektrostatické pole,
  • natáčení krystalů chvíli "trvá" - typicky 10 až 200ms (čím méně tím lépe) podle typu displeje - tenčí, aktivní displeje nabízejí rychlejší odezvu,
  • veškeré obrazové body jsou v umístěné v přesné matici - neexistují "mezibody", každý panel má určené a neměnné rozlišení (narozdíl od monitorů, kterým různý rozměr bodů nečiní problémy), panely netrpí geometrickým zkreslením (soudkovitostí, špatnou konvergencí, nelinearitou, lichoběžníkovostí, konkávností, pumpováním obrazu, moire...).
{mospagebreak title=TFT panely kontra monitory} 

Mnoho lidí, kteří jsou při pohledu na obraz TFT panelů na první pohled okouzlení obrazem se zářivými barvami, výbornou ostrostí a dokonalou geometrii (zejména při předvádění šetřičem obrazovky typu "akvárium"), netuší, že i tyto, na první pohled dokonalé panely mají své specifické problémy.

Základní rozdíly mezi monitorem a TFT panelem

V prvních odstavcích tohoto článku jsem zdůrazňoval zejména malé rozměry TFT panelů, které pří stejné "čelní ploše" zabírají kolem 20% prostoru okupovaného běžnými monitory. Tento argument vypadá jako poměrně důležitý, avšak v praxi zjistíte, že skutečné výhody moderních aktivních TFT panelů spočívají v úplně jiných vlastnostech (popravdě řečeno, prostor za plochým panelem zas tolik nevyužijete).

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování

První co vás opravdu zaujme je obraz - ten je v případě TFT nezvykle stabilní, čistý a ostrý, bez viditelného geometrického zkreslení. Běžný obrazový "opar" jež generují i velmi kvalitní obrazovky kolem jemných detailů je pryč a vše je zřetelnější a ostřejší (což může někdy až vadit - zkuste ale přejít na běžný monitor a budete mít dojem, že se vám zhoršil zrak). Moderní panely tak umožňují používat na stejné ploše větší rozlišení bez toho, abyste měli dojem, že je obraz je nevýrazný či špatně čitelný.

Matná plocha TFT panelů která je velmi odolná proti nežádoucím odrazům a odleskům, které tak trápí čelní plochy běžných monitorů (zkuste vypnout monitor - čím lépe v něm uvidíte sebe a své okolí - tím hůře).

Nezanedbatelným faktem je, že TFT panely neemitují téměř žádná škodlivá záření (elektromagnetické, elektrostatické, rentgenové či tepelné) - nemluvě o uvolňování ozónu či pískání pulsních zdrojů. Typická spotřeba TFT panelu je 25W (monitory berou asi 4x více).

Rozměry a rozlišení

Nové TFT panely jsou jako moderní motory - dokážou ze stejného "objemu" vytěžit více. Praxe ukazuje, že TFT panely určitého rozměru (například o úhlopříčce 15") odpovídají o stupínek vyšší řadě monitorů (v tomto případě přibližně 17").

rozměr panelu typické rozlišení odpovídající monitor
15" 1024 x 768 17"
16" (pouze 2 modely) 1280 x 1024 19"
17" 1280 x 1024 19", 20"
18", 19" 1280 x 1024, 1600 x 1200 20"

Praxe ukázala, že velké panely 18" a 19" s rozlišením 1280x1024 nemají příliš velký význam - obsáhnou stejné množství informací, změní se jen velikost jednotlivých prvků (vedlejším efektem větších buněk je větší doba odezvy těch to panelů). Pokud máte zdravý zrak (a nemáte s monitorem nějaké speciální úmysly - například prezentace pro větší počet lidí) můžete klidně své myšlenky obrátit zpět na stejně drahé (avšak ne své třídě kvalitnější) kvalitnější 17".

Tam kde jste dříve potřebovali větší monitor, prostě nyní stačí "stejný" TFT panel z větším rozlišením.

Následující tabulka shrnuje základní technické rozdíly mezi monitory a TFT panely:

  ploché panely TFT klasické monitory (CRT)
jas 170 až 250 cd/m2 80 až 120 cd/m2
kontrast - poměr 200:1 až 600:1 300:1 až 800:1
pozorovací úhel (max. 180) 90160 stupňů asi 170 stupňů
chyby konvergence žádné 0,20 až 0,30mm
ostrost (focus) velmi dobrá uspokojivá až dobrá
chyby geometrie žádné možné
pixelové vady 06 žádné
vstupní signál analogový nebo digitální pouze analogový
změna rozlišení možná (extrapolace) bez problémů
křivka gamma
(přizpůsobení barev lidskému oku)
uspokojivé fotorealistické
čistota barev dobrá vysoká
blikání žádné nad 85Hz nepozorovatelné
doba odezvy 1435 ms téměř žádná
spotřeba 25 až 40 W 60 až 150 W
životnost střední (4 -5 let) velmi vysoká (5 a více let)
provedení ploché, lehké rozměrné, těžké
{mospagebreak title=Problémy - response time a obnovovací frekvence} 

Na rozdíl od monitoru, kde náběh i zhasínání obrazových bodů není problémem, je každá buňka LCD zatížená určitou "setrvačností" (to vyúsťuje v měřitelnou odezvu obrazového bodu - ta to doba bývá v dokumentaci označovaná jako response time). Není divu, vždyť fyzikálně se u TFT stále jedná o natáčení tekutých krystalů v elektrickém poli.

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování

Dlouhá doba odezvy (nad 35ms) způsobuje rušivé mlžení a optický neklid na hranách a plochách pohybujících se části obrazu. Nevyhovující response time se projevuje rušivě zejména v těchto situacích: při převíjení (skrolování) dlouhého dokumentu, v dynamických video scénách a především ve hrách (zde jsou pochopitelně nejvíce postižené hry ze skrolujícím pozadím - Warcraft, SimCity, Diablo...).

Dobu odezvy uvádíme v milisekundách, čím je menší, tím lépe (dnes by již v žádném případě by neměla překračovat 35ms).

Co byste měli vědět: Někteří výrobci, podle hesla "papír snese všechno" - navíc v situaci kdy neexistuje jednoznačná metoda měření doby odezvy a pozorovacích úhlů, uvádějí pozorovací úhly i dobu odezvy o kterých by se, diplomaticky řečeno, "dalo s úspěchem pochybovat". Obecně platí, že uváděné hodnoty jsou pouze orientační. V PCtuningu jsme měli panely s odezvou 25ms které byly v praxi lepší než některé "papírově" 16ms.

Techtalk - response time Tr a Tf

Hodnotu odezvy (response time) můžeme ještě rozdělit na dvě části:

  • na dobu potřebnou k rozsvícení bodu (tr, rise time),
  • a na dobu potřebnou ke zhasnutí aktivního bodu (tf, fall time).

Pokud bychom vyšli z toho, že lidskému oku stačí pří sledování filmu asi 25 obrázku za vteřinu (DVD PAL, kino...) snadno si spočítáme, že minimální doba odezvy by v nejhorším případě nemela překračovat hodnotu 40ms (1/25s).

Při sledování videa skutečně vycházíme z obrazové frekvence 25Hz (fps) - ta by tedy teoreticky mohla stačit. Bohužel, většinou nestačí - video je už z principu poměrně neostré (zejména u pohybujících se objektů), rozlišení obrazu je relativně nízké. V praxi bychom na panelu viděli příliš zřetelně jednotlivé fáze pohybu objektů (to se stává i v kině - i když se do obrazu záměrně přidává pohybová neostrost). Proto se požadavky na obrazovou frekvenci u panelů zvyšují v praxi na 60 až 75Hz (není to kvůli "blikání" obrazu - panely tímto neduhem monitorů totiž netrpí). Z toho vychází požadovaná doba odezvy cca 13ms - tu dnes jsou schopné zajistit pouze inovované panely poslední generace.

Pro 99% uživatelů stačí, aby plochý panel nabízel response time pod 30-25ms. Tyto časy (a často ještě lepší, kolem 16 - 12ms) jsou dnes moderními aktivními TFT panely naštěstí běžně dosažitelné.

Obnovovací frekvence vs obrazová frekvence

Nejdůležitějším poznatkem je, že se obraz u plochých panelů nemusí stále překreslovat (tak jak to činí monitory). Z tohoto hlediska u plochých panelů nemůžeme mluvit o obnovovací frekvenci - spíše bychom ji měli nazvat "obrazovou frekvencí". Pokud je obraz stálý a neměnný zůstávají jednotlivé body panelu ve stejném stavu (obraz je stejný, obnovovací frekvence je tedy... 0).

Obrazová frekvence je frekvencí s jakou je možné maximálně zobrazovat jednotlivé fáze pohybu.

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování

To je důvod, proč je obraz na plochém panelu absolutně klidný i při, na monitoru velmi blikající a téměř nepoužitelné obnovovací frekvenci 60Hz

{mospagebreak title=Problémy - pozorovací úhly} 

Tento jev je obecně, spolu s dobou odezvy, považován za největší nevýhodu LCD panelů.

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování

Díky své polarizační charakteristice dochází při pohledu na plochu panelu z boku (mimo rozsah stanovený pozorovacími úhly) k dramatické ztrátě jasu doprovázené zkreslením barev (v extrémním případě se obraz obrací až do negativu). Tento jev je více zřetelný v případě levných panelů DSTN (ty se dnes už naštěstí nepoužívají).

První generace aktivních panelů nabízela dobrý obraz při těchto maximálních pozorovacích úhlech: +/- 45 stupňů odklonu od kolmice v horizontální rovině a cca +15 a -35 stupňů odklonu ve vertikální rovině.

Poznámka: Vertikální i horizontální pozorovací úhly se často sčítají, proto místo +/- 45o dnes se spíše setkáte s hodnotou 90o a podobně.

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování

Pokud se na panel dívá jeden pozorovatel - a to téměř kolmo, nejsou tyto úhly nijak drastickým omezením - horší to je s pozorovateli, kteří jsou byť jen trochu mimo "pozorovací kužel" stanovený pozorovacími úhly.

Naštěstí se stále pracuje na zdokonalování technologii TFT, a tak zde máme hned několik metod zlepšujících - mezi jinými - i pozorovací úhly.

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování

TFT horizontální pozorovací uhel typická odezva
TN (Twisted Nematic) 80 - 100 30ns
TN + film 120 - 140 16, 25, 30ns
IPS / Super-TFT 160 -180 30ns
MVA 160 - 170 20ns

IPS, Super TFT (Hitachi, NEC) a Multi-Domain Vertical Alignment (Fujitsu) posouvají pozorovací úhly téměř na úroveň monitorů, levné panely však stále používají klasickou TN koncepci, případně vybavují přední část panelu speciálním filmem (TN + film).

Dá se předpokládat, že podíl TN displejů první a druhé generace bude postupně klesat ve prospěch pokročilejších technologii. Jinak pokud si panel můžete prohlédnout, podívejte se na obraz seshora a z boku (pozor na šetřiče obrazovky - dokážou zamaskovat leccos).

Extrapolace nižších rozlišení

Hlavní výhoda LCD panelů - jejich přesně definovaná pixelová geometrie - se v některých případech, tehdy kdy potřebujeme zobrazit obraz v jiném než standardním rozlišení, mění na nevýhodu. Například při fyzickém rozlišení TFT panelu 1024x768 se musí běžná rozlišení 800 x 600, 640 x 480, ale i veškeré textové režimy přepočítat - "rozředit" na celou plochu panelu (přesněji řečeno, obraz v nižším rozlišení se musí extrapolovat). V prvním případě je měřítko 1.28 : 1, ve druhém 1.6 : 1 - v obou případech se nejedná o celé číslo, a tak se musí potřebné informace inteligentně rozložit na řadu sousedních pixelů.

Díky dnes používaným metodám extrapolace Advanced Scaling (dnes se naštěstí již nesetkáváme s kdysi běžným jevem, kdy se obraz v nižším rozlišení zobrazoval uprostřed černého panelu) je výsledný obraz v nižších rozlišeních přijatelný - i když mírně rozmazaný.

Poznámka: Nesmíme zapomínat na to, že provoz na jiném než standardním rozlišení se dá v případě TFT panelů považovat jen za nouzové řešení - tento režim spolehlivě totiž likviduje výhody panelů.

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování
...standardní rozlišení (Targa Visionary V15, 1024x768)...

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování
800x600: extrapolace způsobuje mírné zamlžení a určitou ztrátu detailů...

{mospagebreak title=Kontrast, jas a homogenita barev} 

Kontrast a křivka gama

Pokud budeme na ploché panely klást profesionální požadavky, záhy zjistíme, že jejich podání barev není zcela bezchybné. Prvním problémem je věrnost barev - panely často nedokážou zobrazit světlé odstíny stejně jako odstíny tmavé (často dochází ke zůžení rozsahu v tmavých oblastech obrazu), barvy jsou navíc, díky nelineárnímu podání a potlačení tmavých tónů, ve většině případů příliš zářivé. Někomu se to může líbit, grafikům to ale zásadně vadí.

Pomocným ukazatelem který může ukazovat na schopnost panelu zobrazovat plné a dynamické barvy je i tzv. kontrastní poměr.

Kontrast se většinou udává jako poměr jasů "černé" a "bílé" (tedy 100% jasu RGB). Limitní hodnotou je 200:1. Panely s nižším kontrastem většinou nejsou schopné podat celou škálu odstínů dostatečně kvalitně.

I zde platí, že výrobci si někdy v dokumentaci i tuto hodnotu vylepšují - nejlepší je když si panel můžete prohlédnout ještě v prodejně (testovací obrazce popíšeme dále).

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování

Nerovnoměrnost barev a osvětlení

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování
...neretušovaný snímek TFT panelu ukazuje, že střední část panelu má mírně světlejší odstín

Jistá mírná barevná nehomogenita (nejednorodost) je jednodušším panelům dokonce vlastní - souvisí totiž s výše zmíněnými pozorovacími úhly (ty například způsobují, že některé světlé barvy mají v horní části panelu jinou sytost, či dokonce odstín, než v části dolní, kterou přirozeně pozorujeme pod jiným úhlem). Barevná nehomogenita není při běžné práci nijak zřetelná, avšak panely trpící tímto neduhem (téměř všechny starší a některé nejlevnější typy TFT panelů) se nehodí k editaci fotografii a grafiky.

Dalším problémem je nerovnoměrnost zadního osvětlení (back light). Ta se dokonce zesiluje po určité době provozu - takto postižený panel vypadá jako politý světlou kávou: některé části obrazu jsou mírně zašedlé (mají menší jas). Viníkem je prosvětlovací výbojka, která má, ve srovnání s monitorem, mnohem nižší životnost (cca 3-5 let nonstop svícení).

{mospagebreak title=Elektronika a způsob propojení s PC} 

V současné době se ustálily dva základní způsoby propojení počítače a plochého panelu.

VGA / D-SUB

Prvním je klasické propojení VGA kabelem zakončeným konektorem D-SUB (na obrázku vpravo).

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování

Panel musí v tomto případě signál převést znovu na digitální - tj. rozložit na úrovně jednotlivých barvových složek RGB. Pokud máte kvalitní grafickou kartu ani toto propojení není problémem - pokud je signál stabilní může být vzorkován s dostatečnou přesností - navíc díky tomu, že panelům stačí nižší obnovovací frekvence (typicky 60-75Hz) je vliv ztráty vysokých frekvencí v kabelu menší než u monitoru (čím je rozlišení a frekvence vyšší, tím jsou v kabelu a na konektorech větší ztráty signálu).

Problémem je, když karta poskytuje nepříliš přesný signál - to je typické pro integrované a levné grafické karty. Vzhledem k odchylkám ve frekvenci (tu jsou pro panel obvykle nejhorší) se může stát, že se obraz na panelu vlní (objevují se malé "mikrozoubky"). Elektronika panelu je nekvalitním signálem často dokonale zmatena - proto část uživatelů preferuje digitální propojení.

DVI

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování

Digital Video Interface odstraňuje fázi digitalizace analogového VGA signálu - odpadává převod v kartě na analogový signál a v panelu konverze na digitální úrovně RGB. Výhodou je, že při propojení DVI není nutné obraz seřizovat - data jsou, podobně jako na síti přenášená digitálně (v OSD menu panelu často zmizí některé položky spojené s analogovým signálem, typicky: Clock, Phase, Center Image).

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování

I když je propojení DVI vždy kvalitnější, v praxi je často (pokud máte kvalitní grafickou kartu) prakticky nemožné rozeznat způsob propojení. DVI je dobrým rozhraním, rozhodně však není nutností - přestože tak mnozí tvrdí.

Poznámka: DVI při uvádění na trh trpělo celou řadou dětských nemocí - z tohoto důvodů je kompatibilita dnešních panelů se staršími grafickými kartami (vyrobenými do roku 2002) značně omezena.

Co říci na závěr?

Obecně lze říci, že neexistují panely které by byly absolutně dokonalé - je to jen o tom, jakou nectnost jste panelu ochotni tolerovat. Obvykle panely s nejlepší odezvou mají poněkud horší pozorovací úhly, případně kontrast.

{mospagebreak title=Dodatek - obrazce pro seřízení LCD (a monitoru)}

V průběhu testů TFT panelů, jsme si naplno uvědomili, jak obtížné a náročné je správné nastavení těchto zobrazovacích zařízení. Pokud budete seřizovat obraz podle desktopu Windows nejspíše se Vám stane, že hry a video budou příliš tmavé a naopak - perfektně seřízený obraz pro celoobrazovkové video vám způsobí nemilé překvapení při přechodu na plochu - kde bude vše jako "přepálené". V této situaci obvyklé obrazce typu "monoskop" vůbec nepomáhají, proto jsme si (ale i vám) nachystali speciální ladící obrazce pro TFT".

Základní nastavení

Řekněme si to na rovinu - seřízení obrazu i těch nejmodernějších TFT/LCD panelů (a částečně to platí to i o většině "klasických" monitorů - jejichž obrazovky však mívají větší obrazovou dynamiku a tím jsou k případnému špatnému nastavení tolerantnější) je vždy otázkou většího či menšího kompromisu (podle kvality panelu). Vše komplikuje navíc fakt, že jiné (a často i protichůdné) nároky mají uživatelé kancelářských aplikací, jiné milovníci videa a 3D her a něco jiného zase očekávají příznivci digitální fotografie a grafiky. Naše řešení je směřováno k tomu, aby bylo možné co nejrychleji nalézt nastavení typu "největší možný společný jmenovatel" - případné odchylky lze pak korigovat v jednotlivých aplikacích individuálně.

Základní "ladící" obrazec byl sestaven tak, abychom v něm najednou vystihli charakteristické prvky všech "protichůdných světů" (tím se náš obrazec liší od jiných, obsahujících np.  stupnice šedi či počítačový monoskop) - jsou v něm jak "kancelářské prvky" (ikony, desktop, Explorer, písmo), políčko z videa symbolizující zároveň i obecně tmavou grafiku 3D her, digitální fotografie i syntetické barevné stupnice.

Obrazce a jak s nimi pracovat

Nejdříve si - podle vašeho rozlišení - stáhněte odpovídající soubory (klikněte na odpovídající soubor pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit cíl jako..."):

15": 1024x768 17", 18": 1280x1024
hlavní obrazec 1024 hlavní obrazec 1280
digitální fotografie - věrnost barev digitální fotografie - věrnost barev
růžové pozadí - homogenita růžové pozadí - homogenita
zelené pozadí - homogenita zelené pozadí - homogenita

Obrazce si nahrajte do zvláštního adresáře. Dále budete potřebovat prohlížeč obrázků, který umožňuje prohlížení v celoobrazovkovém režimu (Full Screen mode). Vyhoví ACDsee (vychytávkou je "listování" jednotlivými obrázky otáčením kolečka), případně InfranView, pokud máte Windows XP - můžete použít i systémový prohlížeč. V případě nouze vyhoví i prohlížeč Internetu, Internet Explorer.

V "Ovládacích panelech" nutně nastavte přirozené rozlišení TFT panelu (15": 1024x768 či 17": 1280x1024) a 32-bitovou barevnou hloubku (i když některé panely umí barevnou hloubku jen 16 či 24-bitů). Zobrazte hlavní obrazec ve "Full Screen" režimu (u ACDsee toho dosáhnete kliknutím kolečkem na obrázku nebo kombinací Ctrl-F). Refresh rate vyšší než 75Hz není nutný - naopak, výše dochází u TFT spíše ke zhoršování obrazu.

Panel skloňte a natočte tak, abyste se dívali kolmo na jeho střed.

*V případě monitoru zvolte spíše rozlišení odpovídající obrazci 1024x768 a refresh 85Hz- 100Hz.

Hlavní obrazec

Hlavní obrazec vypadá přibližně takto:

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování

Základní seřízení

Nejdříve je vhodné nastavit veškeré hodnoty na "tovární nastavení" - nikdy totiž nevíte, který parametr (může být np. ukrytý hluboko v menu) není například nastavený zcela "mimo mísu". Marně byste pak bojovali bitvu, kterou není možné vyhrát. Tovární nastavení se často skrývá pod pojmy "RECALL" nebo pod "Set factory defaults".

Následujícím krokem by u TFT panelu měla vždy být automatická kalibrace hodnot "Phase" (fáze) a "Clock" (takt) vstupních obvodů AD převodníku (Analog to Digital). Ta se skrývá většinou pod funkcí "Auto Adjust" případně "Auto". Autokalibraci provádějte tehdy když je na ploše mnoho výrazných a kontrastních prvků - stačí otevřít dokument v Notepadu.

Poznámka: Někteří uživatelé referovali, že lepších výsledků dosahují při spuštění Autoconfigu přímo v desktopu, nebo ještě lépe, při prohlížení textového souboru. Je to možné - náš obrazec je, díky přenosu po internetu, komprimován jako JPEG (a má jen 500kB) - na optický kontrast textového souboru v této situaci prostě nemá (původní obrazec, jež je ve formátu .tga /5.5Mb je pro Autoconfig také vhodný).

Barevná teplota

Nyní doporučuji zvolit si barevnou teplotu, jež vám bude vyhovovat nejvíce. Tu najdete v menu nazvaném nejspíše "Color Temperature" nebo "Color Adjustment" a udává se v Kelvinech. Hodnata 6500K (Warm - teplé) dává obecně teplejší nažloutlé odstíny, zatímco nastavení 9500K (Cold - studené) "jde" vyloženě do modra. Experimentovat s jednotlivými složkami RGB rozhodně nedoporučuji! P.S. Některé panely nabízejí i další možností nastavení (Gain, Black Level...), nedoporučuji si však s nimi příliš "hrát" - zvláště nevíte-li co přesně dělají.

* Zde ponechejte tovární nastavení - případně zvolte spíše studenější odstíny (8500K bude asi stačit). Sledujte zejména základní odstín bílých ploch, notoricky známou barvu zeleného podkladu desktopu Windows a neutrálně šedou bundu chlapce sedícího na stromě.

Poznámka - při podezření na silnou nerovnováhu v zobrazení barev si při seřizování hodnot RGB můžete orientačně vypomoci barevnými přechody elementárních složek do černé a bílé - k limitaci všech barev by mělo docházet současně.

Jas a kontrast

Tyto parametry (zejména kontrast, který na výsledný obraz zásadnější vliv) jsou pro vyvážený obraz LCD panelu kritické. Zkoušejte a pomalu hledejte vám nejlépe vyhovující pár hodnot (jas / kontrast) - často totiž neexistuje jen jediný optimální jas a kontrast, častěji je možné najít hned několik přijatelných párů (existují však výjimky, kdy jediným přijatelným jasem je (například) maximum - pak jste nucení pracovat pouze s kontrastem).

Ve správném seřízení vám pomohou téměř všechny prvky obrazce. Všimněte si však barevných přechodů 2.

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování

Elementární barvy zde přecházejí do černé a ve spodní části i do bílé barvy. Jakmile pohybujete jasem a kontrastem, pohybuje se o přechodová zóna označená červenými zarážkami. Měli bychom se snažit udržet černou a bílou oblast co nejužší - asi do červených "zarážek". Velmi pečlivě si však musíme hlídat i barvu šedých prvků desktopu 4, kde nám jednotlivé odstíny nesmí splynout - zde jsou pomocným prvkem proužky 3. Všímejte si také ikon nahoře a dole vlevo - jsou zde jemně stínované odstíny žluté a oranžové - ani tento efekt by neměl zaniknout.

Záběr 6 (s Mikey Rourkem) symbolizuje v testovacím obrazci tmavou videoscénu (a také to, jak bude vypadat bez korekcí velmi tmavé zakroutí np. ve hře Quake III). Tváře herců by se měly ztrácet v absolutní tmě - černý rámeček by vlevo neměl být příliš vidět.

Fotografie 5 zde symbolizuje typickou digitální fotografii - k dispozici je i její větší verze o velikosti 800x600 - náhled vypadá takto:

Úplný průvodce plochými panely - technika a seřizování

digitální fotografie 800x600 - ke stažení

Oblečení dítěte je neutrálně šedé (kalhoty zde mají mírně studenější odstín), porovnejte věrnost zobrazení odstínů mechu a zkontrolujte důvěryhodnost pleťové barvy. Tmavé nuance kůry by se neměly rozpadat do černých plošek, světlé oblasti na oblečení by měly být plastické a nikoliv tvořit "přepálené" bílé fleky, proužky na "manšestrácích" by neměly zaniknout.

Poznámka: Pokud máte dojem, že obraz "jde" příliš "do žluta" či "do modra", musíte se vrátit k nastavení barevné teploty.

Dejte si čas, a s hodnotami jasu a kontrastu postupujte pomalu a opatrně a vše cyklicky kontrolujte - pokud byste měli problémy s příliš tmavým videem nezapomeňte, že jeho parametry lze dodatečně měnit v ovladačích v nastavení "Video Overlay" či přímým nastavením video enkoderu - totéž platí pro hry, kde můžete často měnit "Brightness" či hodnotu "Gama".

Pomocné prvky

Mohou pomoci při správné volbě sklonu panelu.

15": 1024x768 17", 18": 1280x1024
růžové pozadí - homogenita růžové pozadí - homogenita
zelené pozadí - homogenita/ úhly zelené pozadí - homogenita/ úhly

P.S. Světle-růžový podklad je pro dnešní panely - jak možná vidíte - doslova "killing application" ;-)

Závěr

Pokud se vám nebude dařit dokonalé seřízení panelu, můžete některé neduhy (nerovnoměrné podsvětlení) trochu zamaskovat np. vhodnou volbou pozadí desktopu / wallpaperu - LCDčkám obecně nejvíce svědčí tmavé barvy (modrá, černá...) případně barevné fotografie.

Doufám, že se vám výše uvedený postup osvědčí - alespoň tak, jak se osvědčil nám.

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
28.4.2004 21:31:55   0.0.0.xxx 1816
pocinaje timto jsou uvedeny absolutni odkazy

file:///C:/Documents.../obrazecSmall.jpg
28.4.2004 23:40:23   0.0.0.xxx 1516
V tabulke su chyby - odozva LCD panelov sa udava v milisekundach - "ms" a nie v nanosekundach - "ns". (jk.: opraveno


Dalej v porovnani s CRT monitormi uvadzate kontrastny pomer "200:1 až 350:1" - myslim, ze je to dost malo na dnesne modely, bezne LCD panely maju kontrast 1:450 a lepsie 19" az 1:700

Zivotnost panelov uvadzate len 4-5 rokov? Podla mna musi LCD vydrzat podstatne viac, urcite viac ako monitor....
29.4.2004 07:27:37   0.0.0.xxx 1516
Byly to tři obrázky v poslední kapitole...
29.4.2004 07:38:34   0.0.0.xxx 1716
Mám, bohužel, pravdu - probíral jsem to s lidmi z NECu (brání se tomu, aby poskytovali na panely záruku tři roky). Tedy abych byl přesnější... U panelu nejvíce degraduje zadní výbojka, časem její svit klesá a navíc, a to je asi horší, osvětlení po čase začne být nerovnoměrné (panel je možné provozovat dále). Po 4-5 letech bude většina panelů přesunutá na méně náročné úkoly...
29.4.2004 07:43:40   0.0.0.xxx 1818
ja osobne by som si domov LCD nikdy nekupil a ani nevymenil za moj monitor (Viewsonic G790) ze by bol obraz na LCD o tolko ostrejsi sa neda povedat (mozno prvych par minut ale potom to uz zacina byt neprijemne) ale su dve veci ktore ma od toho absolutne odradzaju a to je:
1. pri posuvani textu to strasne blika asi ako stare 14" na 56Hz )
2. uplne nerealne farby

nechcem LCD uplne zhadzovat ale kto chce mat aspon trosku normalny obraz a potrebuje robit s grafikou tam LCD neodparucam!!
29.4.2004 08:04:49   0.0.0.xxx 1815
Mám LCD ViewSonic VX500+. Jsem s ním docela spokojen, ale docela mi vadí jeho vysoký jas. Ztlumil jsem v OSD menu jas na minimum, ale pořád se mi to zdá příliš. Kdyby existovalo nějaké tajné servisní menu, kde bych mohl jas ještě více ztlumit, bylo by to super. Nevíte někdo, jak mám (a zda to vůbec jde) tajné servisní menu aktivovat?
29.4.2004 09:26:37   0.0.0.xxx 1615
Jak je to s životností panelů nevím, ale NEC jako jeden z mála poskytuje na LCD panely záruku 4 roky! Platí to několik málo týdnů...
29.4.2004 09:32:35   0.0.0.xxx 1715
A já zas naopak. Pokud nepoužíváte počítač na profesionální práci s fotkami nebo nejste "profipařan", pak určitě zvolte LCD.
Jo, je tu ještě jeden detail - pokud to vaše peněženka snese. :-)
29.4.2004 09:53:28   0.0.0.xxx 1617
Výborný článek. Jeden z nejlepších co jsem o LCD četl. Třeba to nastavení ClearType jsem vůbec neznal (bohužel na mém starším analogovém LCD nevypadá dobře).

Nevím jak nastavujete jas a kontrast vy, ale mě se nejvíc osvědčilo nastavit monitor jen tak přibližně a k dokonalosti vše doladit v ovladači grafiky (mám Radeon). Je to daleko přesnější. Taky tam lze nastavit "překrývání videa" - čili desktop mám tmavší, zatímco video jde přes filtr s vyšším jasem...
29.4.2004 10:42:37   0.0.0.xxx 1716
Skvělý článek - souhlas s Hawkeyem; fakt asi nejlepší, co jsem o LCD četl. Jinak LCD používám už skoro 10 let (a to nicmoc kvality v noteboocích) a k CRT bych se již určitě nevrátil. S mým prvním notebookem mi okamžitě zmizely jakékoliv problémy týkající se únavy zraku a pod.
29.4.2004 13:14:33   0.0.0.xxx 1715
Máte někdo nějaké zkušenosti s poruchovostí a vůbec životností LCD panelů? Kdesi jsem slyšel, že oproti CRT monitorům mají LCD jen až poloviční životnost.Ale nevím kde je pravda. Sám mám LCD Acer AL707 už druhým rokem a jsem velmi spokojený.
29.4.2004 13:44:14   0.0.0.xxx 1715
Taky mam ViewSonic ale VP171b .. kdyz sem ho zapl poprve tak me malem jas odstrelil na druhou stranu pokoje .. ted jedu kontrast na 25 a brightness 48 .. a pohral jsem si s barvama ... mam ubranou modrou - 25, zelenou -20 i cervenou -15. Vse cca a v procentech. Uz jsem si na to zvykl, ale z tech malinkatych pismenek mam dost unavene oci. na 17" bych mel radsi 1024*768 nez 1200*1024. :-( A oproti memu staremu LG monitoru se daleko vic odrazi mistnost a v noci si musim zapnout lampu protoze to je moc agresivni. MNo ale kdyz to ted srovnam s monitorem tak je ten obraz proste lepsi (a to na nem mastim CSko) Jen ty pidipismenak me serou (a to jsem mlady .. mam 30 a vydim perfektne)
29.4.2004 14:12:17   0.0.0.xxx 1715
Spis nez vychytavka mi pouziti vyhlazovani ClearType pripada jako vy"sit"avka. Podstatne ostrejsi je, kdyz se to vypne. Pravda zakulacene pismo je hezci. Ale treba měkke i to rozmazne naprosto zbytecne a divne. Vubec rovne svisle cary ci hrany timto zbytecnym rozmaznutim dost trpi. Nektera pismena v jednom slove jsou svetlejsi nebo nebo se jevi tlustsi nez by mela byt.
Ale kazdemu se libi neco jineho.
PS: Clanky o monitorech se mi jinak moc libi. :-)
29.4.2004 14:17:46   0.0.0.xxx 1716
Problémy - response time a obnovovací frekvence

Na rozdíl od monitoru, kde náběh i zhasínání obrazových bodů není problémem, je každá buňka LCD zatížená určitou "setrvačností" (to vyúsťuje v měřitelnou odezvu obrazového bodu - ta to doba bývá v DOKIMENTACI


jooo a jinak skvelej clanek, dalo to asi dooost prace...
29.4.2004 14:19:13   0.0.0.xxx 1716
souhlas,cleartype je prisernej. nektery pismena sou tlusty,nektery tenky.ale to by ani tak nevadilo,ale je videt kolem nekterych pismen barevne smouhy a to strasne vadi...(a to neni mym panelem,je to i na vasem ukazkovym obrazku). hlavne na bilym pismu je to dobre videt. a mimochodem zkuste se nekdy se zapnutym cleartype podivat na total commandera,pismena sou temer necitelny.aspon u me.nehorazne ztloustnou.
29.4.2004 14:21:56   0.0.0.xxx 1715
mimochodem nevsim sem si ze byste zminili docela aktualni tema,a to poblikavani LCD panelu pri malych kontrastnich detailech...priklad: kdyz uplne ultra pomalu posunujete tuhle stranku s komentari dolu,tak pismo pomalu poblikava.jeste sem nevidel panel kerej to nedelal. celkem by me zajimalo cim je to zpusobeny a jestli se s tim da neco delat...
29.4.2004 15:08:10   0.0.0.xxx 1715
Podle mě to je tím, že rise a fall time nejsou stejné. Pixel, kde původně bylo písmeno, už je "rozsvícený", zatímco nový pixel ještě nestihl "ztmavnout". Pokud se text posune rychleji, tak už to není vidět, protože to vnímáme jenom jako rozmazání.
S lepší odezvou to není tak výrazné. Aspoň tak se to zdá mě - co vy na to?
29.4.2004 16:31:41   0.0.0.xxx 1616
Jak muzete srovnavat pozorovaci uhly CRT/LCD vzdyt to je nestovnatelny. Zalezi sice na typu CRT ale treba FD trinitron ma pozorovaci uhel tak 180 stupnu REALNE. Naopak i nejdrazsi LCD s udavanymi 170 se uz po naklonu o 30 stupnu zacinaji viditelne ztemnovat.
29.4.2004 16:38:25   0.0.0.xxx 1716
Viz tu http://www.microsoft.com/typography/cleartype/tuner/1.htm (je tam skriptik)
29.4.2004 21:36:43   0.0.0.xxx 1717
Pracujem ako technik v jednej nemenovanej zahranicnej pocitacovej firme, pre ktoru vyrabaju monitory s jej napisom rozny renomovany vyrobcovia. Po mojej takmer rocnej praxi mozem povedat, kedze som vymenil uz desiatky monitorov (CRT aj TFT), ze u TFTckach som sa stretol aj s takymi vadami, ktore by clovek u nich ani necakal:

1. Nelenze vypalene pixle, ale cele linearne a horizontalne rady, ktore boli bud cierne, alebo zelene, alebo cokolvek.
2. Niektore lubia pistat, takze netrpia tym iba CRTcka. Aj zdroje odchadzaju.
3. Velmi ma prekvapilo, ze aj poor focus je casto reklamovany, najma ak maju zakaznici viac TFTciek rovnakeho typu, cize mozu ich porovnat.
4. Niekedy sa cely obraz rad chveje - tzv. jittery video issue. Je to, asi ako aj neostrost, pokazenym A/D prevodnikom v TFTcku.
5. Mozno nebudete verit, ale uz sa stalo, ze sa proste vypalila "vzorka", ako keby ste na CRTcku nechali nejake DOSovske okno otvorene cele mesiace - aj TFTcka tym trpia (verte ci nie, ale stretol som sa s tym).
6. Casto som narazil na pokazene podsvietenie - backlight. Alebo bolo uplne mrtve, alebo iba cast obrazu, kazdopadne je to velmi neprijemne.
7. Obrazovka TFTcka sa ovela lahsie poskriabe ako CRTckova, so skusenosti viem.

Co som zatial nevidel staznosti na TFT, tak to bola:

1. 100 percentna geometria (aspon v nantivnom rozliseni).
2. Blikanie.

Pri CRT napisem viac menej stare zname, ale su tam aj ine veci:

1. Odchadza geometria obrazu.
2. Monitor pisti, pripadne uplne odide zdroj, vtedy je to jasny dead.
3. Monitor sa po par minutach zacne triast, oznacujeme to ako jittery video.
4. Stalo sa mi, ze sa na vnutornej stran obrazovky zacala odlupat antireflexna vrstva (aj ked si tazko dokazem predstavit ako k tomu doslo), musela to byt nejaka vyrobna vada. Toto by sa dalo porovnat k nerovnomernemu podsvieteniu u TFT, aj ked TFT tym trpia ovela viac.

Vyhody CRT:

1. Nie su staznosti na vypalene pixle, nebodaj cele rady.
2. Nestava sa ze by odisiel backlight.
3. Vymienaju sa zvycajne po dlhsom case, TFT zacnu mat vady uz po par mesiacoch, zatial co CRT naozaj vydrzia dlhsie, ale aj tu plati ze je to viac - menej kus od kusu.

Oba typy rovnako trpia vadami na kabloch, tam je to vyrovnane.

Ak mam teraz subjektivne opisat vyhody a nevyhody TFT, tak by som prakticky opakoval to co je mozne docitat sa v tomto clanku, ale so skusenosti mozem povedat, ze aj TFTcka trpia syndromom poor focus, jittery video (obe sposobene asi nekvalinym A/D prevodnikom, aj ked stretol som sa aj s takymi, ktore su pripojene cez DVI a trpia tym). Dalej (co mne osobne doma velmi vadi) maju priserne "pastelkove" farby. Skuste si vedla seba postavit CRT a TFT, na oboch otvorte nejaky pekny obrazok, alebo pustite film a porovnajte. Ak su oba monitory dobre nastavene, zarucene uvidite rozidel. Problem TFTciek spociva nielen v slabom kontraste, ale aj v tzv. gamute farebneho priestoru, ktory su schopne zobrazit. (viac k tejto teme na vybornej stranke www.paladix.cz, konkretne http://www.paladix.cz/rs/clanek.php?aid=10798&sid=41&hledej= ,aj ked to sa zaobere farebnymi priestormy ako takymi a nie je to o monitoroch). Okrem toho mi vadi latencia, o ktorej sa tu uz hovorilo. Ta mi prekaza najma v hrach. Nezabudajuc ani na jedine, nantivne rozlisenie, mimo ktoreho je obraz nepouzitelny, resp. straca vsetky vyhody, ktore TFT mozu ponuknut, pri zachovani ostatnych zaporov.

Osobne mam doma TFT a v praci stary CRT smejd. Kedze som hobby fotograf a hojne pouzivam doma Photoshop, ale ako strojar aj Autocad, tak mozem za seba povedat, ze radsej by som mal doma kvalitne CRTcko, ktoremu nerobi problemy ani geometria, lebo sucasne CRTcka su uz na dost vysokej urovni. Stale som vsak presvedceny, ze CRTcka este zdaleka nie su na konci svojho vyvoja, preto ich nemusime davat do muzea. A to ani napriek nastupujucemu trendu TFT, ktore sa casto stavaju uz iba imidzovou zalezitostou a casto sa volia iba kvoli prestiznosti, ako z praktickeho hladiska. Takisto ako sa stale foti aj na film, najma pri potrebe kvalitnych zvacenin (okamzitost je v tomto pripade druhorada).

Som presvedceny, ze takemu dobre 22" CRTcku s diamondtron obrazovkov sa zatial ziadne TFT nevyrovna - podanim farieb a kontrastom urcite. A cenou uz vobec nie. Co sa tyka monitorov pre bezne pouzitie v kancelarii, tam na plnej ciare TFT vitazi. Je na kazdom z nas, ci bude kukat do klasickej "rury", alebo bude "in" a uprednostni TFT. Ja osobne by som to mal radsej uplne naopak - v praci TFT (tam je to idealne) a doma kvalitne, a to si dovolim napisat velkym, KVALITNE CRT, take, ktore zvlada 1600x1200 hladko pri 100 Hz (aj ked 30 000 nie je malo, ale co by stal porovnatelny TFT?).

Ono sa aj o CB filme hovorilo, ze farebny ho vytlaci, ale dodnes sa CB foti, ako...
29.4.2004 23:37:11   0.0.0.xxx 1515
Pouzivam ClearType uz dlho, zvykol som si na to, ale je pravdou, ze aj na neho si treba zvyknut. Tiez som si fsimol, ze niektore fonty ClerType vyslovene nemaju rady. Napr. COURIER vyzera v klasickom zobrazeni OVELA ostrejsie. Nakoniec vsak plusy prevazli a nechavam ClearType zapnute. V Commanderi tymto odporucam zmenit font na TAHOMA. Budes prekvapeny vyslednou ostrostou pisma. Vo vacsine aplikacii som si potom nastavil TAHOMU ako default font.
30.4.2004 00:16:49   0.0.0.xxx 1716
vic jak 60hz pak te oci bolet nebudou >D
30.4.2004 05:49:43   0.0.0.xxx 1714
To je pěkná blbost. Pracuji s CRT asi 10 let, od rána do večera, vždy s obnovovací frekvencí 85Hz až 105Hz a rozhodně z toho oči a hlava nemají radost.
30.4.2004 07:04:06   0.0.0.xxx 1716
ty si mohol napisat samostatny clanok.. ;)

inak plne s tebou suhlasim....
30.4.2004 08:03:10   0.0.0.xxx 1716
Vývoj CRT se skutečně utlumuje. Je to vidět na úbytku vysokofrekvenčních 17". Je pravda, že CRT tu stejně jako čb filmy (a focení na film vůbec) zůstane. Ale bude to jen pro fajnšmekry. "Davy" budou používat jen TFT a digitální foťáky.
30.4.2004 08:24:53   0.0.0.xxx 1616
...ehm, nechcem moc rypat, ale to je taky problem zapnut si vo "Woknousoch" vacsie pismo ?!?
30.4.2004 11:24:07   0.0.0.xxx 1616
Nevíte náhodou někdo, čím by to mohlo být? Mám 19 flatron obrazovku CRT ( ADI P 950 ) a mám problém. Někdy se začne ( zvláště po zahřátí ) jemně rozostřovat a zase zaostřovat a to pořád dokola. Je to velmi nepříjemné a bolí z toho oči. Dělá to v jakémkoliv rozlišení a obnovovací frekvenci. Grafiku mám kvalitní( Asus 5800 Ultra ).Nedokázal by mi někdo poradit co s tím?
30.4.2004 11:51:16   0.0.0.xxx 1716
No ja zase bez ClearType ani ranu, a to jak na LCD, tak i na CRT... (tam se sice nevyuzije one finty jak u LCD, ale stejne je to prijemnejsi) uz kvuli tomu, ze ho nemaj, mi W2k nesmi do kompu... ) Bez nej se da maximalne odhadovat, jak pismo vypada. Ostrejsi? To je z vetsi casti jen klam, protoze misto hladkeho pisma jsou viditelne jednotlive pixely - vytvari se spousta hran, ktere tam ale byt nemaji, je to nezadouci. Trochu se to da srovnat s tim, kdyz se preostri obrazek v photoshopu... Vetsina lidi je na to ale zvykla (neni divu) a antialiasing hned zavrhuji
30.4.2004 13:16:27   0.0.0.xxx 1616
jj...stavalo se mi to semotamo na kolejich...ale pak to vzdycky samo odeslo, taky jsem semtam na svem monitoru mel takove ty duchy....nekdy i !!!deset!!! kopii za sebou :o) Ted, kdyz jsem monitor prevezl zpet domu je vse OK...nu a vzhledem k tomu ze na chodbach koleji byly misto pojistek hrebiky a v zasuvkach se obevovaly velice zajimave hodnoty napeti, tak ti doporucuji zapojit tvuj monitor pekne za nejakou UPSku
30.4.2004 17:35:06   0.0.0.xxx 1615
Ahoj Likso, toto nie je urcite grafikou, ale je to vo vysokonapätových obvodoch tvojho CRT a síce dodávka ostriaceho napätia na 4. mriezku obrazovky.Tá kolíse (duovodov moze byt vela) ale az na mozné elektromagnetické interferencie sú vsetky vo vnútri monitora.Ak ti este platí záruka daj si ho vymenit, alebo opravit.Ak nie, mozno by pomohlo vycistenie plosného spoja na hrdle obrazovky.Ak sa v tom nevyznás, nechaj to tak, lebo dostat 5000 voltov do prsta je riadne nepríjemné.Ak más známeho opravára televízorov, ten by to eventuálne vedel spravit. Inác odborný servis.
30.4.2004 23:34:10   0.0.0.xxx 1715
Jsem jeden z davu,mám necelý rok 17" EIZO L557 a jsem naprosto spokojen,co se týče pokoukání.Fakt je ten,že bych tak nadšen nebyl,kdybych hrál akční hry.
1.5.2004 14:21:07   0.0.0.xxx 1617
ClearType je opravdu nesmyslná funkce. Z podstaty funkce textu na monitoru vyplývá, že jeho prvořadým úkolem je ČITELNOST. Ostrost textu pak jednoznačně čitelnost zvyšuje a pokud je písmo mírně rozostřené (v podestatě funkce ClearType) jeho čitelnost se prostě zhoršuje a v takovém případě je úplně jedno, že "vypadé lépa a zaobleněji". Prostě se hůře čte. Ani v případě, že chcete vidět písmo tak jak ve skutečnosti vypadá (při grafické práci) je tato funkce spíše degradující, neboť takovéto "vyhlazení" má zásadní vliv na celkovou tmavost sazby, tedy u drobného písma zcela zásadně a negativně ovlivňuje skutečný dojem z textu.
Notabene většiny typografických aplikací disponuje vlastním a podstatně sofistikovanějším systémem antialiasingu, takže tato funkce je zcela přebytečná.
A to také mimo jiné proto, že moderní fonty problém kvality zobrazení poměrně podrobně řeší ve své podstatě, a to co autor ve fontu navrhuje jako optimální zobrazování, je touto "tupě automatickou" funkcí zcela degradováno.
Je to typická svévole Microsoftu.
1.5.2004 15:03:29   0.0.0.xxx 1818
Závěrečná tabulka v článku ale ukazuje hezky, že parametky TFT jsou v podstatě ve všech ohledech kromě rozměrů horší.
Kvalitní CRT (např. EIZO) dokáží mít geometricky přesný a ostrý obraz stejně jako TFT. Frekvence kolem 160Hz (tedy o nějakém kmitání nemůže být řeč). Oproti tomu ani ten nejlepší TFT nedokáže ani částečně kompenzovat nedostatky oproti CRT. Vysoký jas je spíš vada než přednost. Příliš vysoký kontrast rovněž.
Nižší životnost, horší obraz a cena o 30-200% vyšší. To je opravdu terno...
Snad jen ty rozměry a možná spotřeba energie.

A co se týče těch vad. Nevím, jestli je lepší, když vám lehce ujíždí roh obrazovky v kterém obvykle nic podstatného nesledujete, nebo když vám uprostřed displeje svítí bílý, nebo jasně zelený bod...
2.5.2004 10:33:53   0.0.0.xxx 1716
Jelikoz na mne klasicky CRT monitor (jednalo se o stary model DIGITAL s cca 70 Hz) pusobil tak, ze mne po 1-2 hodine praci na pocitaci bolela hlava a oci, zhruba pred rokem jsem s vidinou vyreseni tohoto problemu zakoupil LCD display Belinea 10 15 56 (http://www.belinea.cz/produkt.php?id=101556&sekce=lcd). Bohuzel, problem se nevyresil. I kdyz pouzivam takove nastaveni, aby bylo jakztak prijatelne pro mou naturu a zaroven aby byl obraz kvalitni, zkratka jsem pokazde po delsi praci unaven. Uz jsem zkusil i vice monitoru (predevsim CRT - s LCD nemam vyjma sveho displaye zadne zkusenosti). Uz jsem vyzkousel i ruzne triky, jako ze proti sobe nastavim lampicku, coz i urcity efekt ma, bohuzel jen docasny. Moh by mi z vas nekdo poradit, jak resit problem se stavajicim displayem, popripade jaky jiny display zakoupit? Dekuji za jakykoliv nazor.
2.5.2004 10:35:51   0.0.0.xxx 1716
... kazdy nazor.
2.5.2004 11:16:17   0.0.0.xxx 1716
Problém bude v kvalitě monitorů. LCD bohužel boles očí často neřeší (zvláště levnější). Sice odpadá problém obnovovací frekvence, ale viděl jsem laciné LCD, kde obraz "pulzoval" podobně jako při vzniku moare. (Výsledek byl podstatně nepříjemnější nez pohled na CRT s frekvencí 60Hz - bolest očí po 5min.) Navíc vysoký kontrast u LCD nemusí být zcela příjemný. Řešení je jistě kvalitnější monitor. Přitom platí že radši menší a kvalitnější, než větší monitor nižší kategorie. U CRT chce volit obnovovací frekvenci alespoň 100Hz a typ, který má dobrou konvergenci a ostrost(ideálně např. EIZO) U CRT pomůže i pracovat s nižším rozlišením. U levnějších modelů vyšší rozlišení znamená obvykle výrazné zhoršení obrazu. Větší texty na obrazovce také méně oči namáhají. (U LCD tohle bohužel řešit nelze).
Osvětlení pracoviště je taky důležité. Nikdy nepoužívat monitor jako jediný zdroj světla. Dobré je mít za monitorem stěnu a použít nějaké zadní nepřímé osvětlení této stěny cca 1/4 intenzity nez intenzita monitoru.
Obecně se dá říci, že monitor je věc, na které by se při koupi NIKDY nemělo šetřit a to i třeba na úkor výkonu procesoru. Oči máte jen jedny... :o)
2.5.2004 13:32:34   0.0.0.xxx 1715
Nevim, ale ja si myslim, ze se nizsi rozliseni spise interpoluje nez extrapoluje ... nebo ne? :o)
2.5.2004 17:43:58   0.0.0.xxx 1716
Bolest oci z blikajiciho obrazu bych zcela vyloucil. Ale vas druhy tip bude asi ten spavny - velmi vysoky kontrast. Lze tedy nejakym zpusobem snizit vyzarovani monitoru (doufam, ze to spolu souvisi)?

Tez s vami souhlasim v tom, ze velmi zalezi na osvetleni mistnosti. Kdyz je zatazeno a prsi, situace se pro mne stava horsi. Kdyz venku sviti slunce, neni skoro zadny problem.
3.5.2004 06:35:36   0.0.0.xxx 1716
Tady mate testy ktere vam toho reknou o LCD mnohem vice:

http://www.techmind.org/lcd/index.html
3.5.2004 12:23:06   0.0.0.xxx 1616
Dejte si display/monitor cca 50cm od oci a nastavte tak, abyste nemel problemy s rozlisovanim rn a m. Misto lampicky doporucuji poradne zarivkove svitidlo s lesklou mrizkou a bilym svetlem na strope + eliminovat dalsi zdroje svetla. Na klasicky monitor doporucuji monitorove svitidlo - polozi se na monitor, sviti po bocich a shora na sklo monitoru, pouzivam to 2 roky a je to super. Za monitorem nesmi byt zadny zdroj svetla! Nehorsi je monitor proti oknu :-(

O ocich je vsechno hodne subjektivni, takze to taky tak berte. Popsal jsem jen me dlouholete badani, jak na to, aby me nebolely oci :-))
3.5.2004 12:44:02   0.0.0.xxx 1515

Pokud je mi známo, snížit výkon výbojky uřivatelska nelze. Lze to řešit jedině ovladači jasu a kontrastu, ale tím v každém případě rozhodíte věrnost zobrazení.
Další možnost je nastavit si ve Windows vlastní uživatelské prostředí tak, aby nebylo tak kontrastní (např. místo bílé na pozadí oken použít lehce šedou a pod.) Docela se mi osvědčil i zelený background (žádné motivy, jen barevná zelená plocha. Barvu to chce ale volit ani ne moc světlou - ta moc září, ale ani ne moc tmavou - příliš velký kontrast s ikonami. Zelená se mi osvědčila nejvíc. Konkrétně používám R=68 G=91 B=57.
To co popisujete s počasím by opravdu znamenalo použít za monitor nějaké osvětlení. Osvětlení musí být samozřejmě nepřímé (např. osvětlovat stěnu za monitorem skrytou lampou) a jeho intenzita nastavena tak akorát. Osvětlení klávesnice a prostoru před monitorem by mělo být řešeno podobně. Pokud je totiž v místnosti a zejména za monitorem moc velká tma, oko se při pohledu mimo monitor (a tomu se neubráníte) musí přizpůsobovat obrovské změně intenzity osvětlení a to rozhodně dost zatěžuje.
O osvětlení pracoviště počítače ostatně bylo vypracováno již mnoho ergonomických studií.

3.5.2004 17:45:24   0.0.0.xxx 1716
Nenasel by se na internetu vysledek nektere z techto studii? A jeste bych mel jeste jeden dotaz - neexistuji nahodou specialni zarovky, ktere by se svymi vlastnostmi co nejvice blizili prirozenemu svetlu (Slunci)? Zjistil jsem totiz, ze prirozene svetlo mi ani nevadi, zato umele velice. Jinak velmi diky za reakce a snahu vyresit muj problem.
3.5.2004 17:55:39   0.0.0.xxx 1716
Zarivky jsou snad nejhorsim typem svetla, ktery pro mne muze byt... :-( Po monitorovem svitidlu se poohlednu. Diky za tip.
3.5.2004 18:10:09   0.0.0.xxx 1616
Když má LCD odezvu řekněme 16ms, odpovídá to frekvenci 62,5 Hz. Ale pokud vím, LCD maj frekvence 60 nebo 75 už dlouho, ale doba odezvy 13ms, to před rokem dvěma zdaleka nebyl standard... jak to teda je?
3.5.2004 20:00:45   0.0.0.xxx 1616
Nepochybně existují svítidla s "bílým" světlem. Nejjednodušší je právě zářivka :o). Pokud vím tak např. Osram dělá žárovky blížící se barevnou teplotou 6500K Jsou to ale většinou výbojkové zdroje podobné typu "úsporná žárovka". Pokud vysloveně vadí "žluté" světlo klasické žárovky (např. při grafické práci s barvou ap.) a výbojkové osvětlení také není v oblibě - což chápu :o), pak by se to dalo ještě obejít osvětlovacím tělesem s předřazený bleděmodrým (chromatickým) filtrem. Ten vyruší žlutou a světlo je pak bílé. Barva toho filtru je ale poměrně přesně definována aby byl výsledek přesný. Takové filtry (barevné fólie) používají fotografové.
3.5.2004 20:03:12   0.0.0.xxx 1616
Takové filtry (barevné fólie) používají fotografové.
4.5.2004 13:28:07   0.0.0.xxx 1615
ja mam na svoje EIZO L461 5rokov zaruku!
4.5.2004 13:49:23   0.0.0.xxx 1616
Předpokládám, že pěkně zaplacenou. :-)
4.5.2004 15:36:21   0.0.0.xxx 1516
Nevim kdo prisel na to, ze na LCD nejdou hrat akci hry Na profi parbu to neni, ale bezne hry (Mafia, Q3A, UT2004 apod) zvlada bez sebemensich problemu. Zvlada dokonce bez problemu i Diablo II - a to je pro LCD jedna z nejnarocnejsich her. Drive jsem mel Samsung 757DFX, velmi dobre CRT a bolely me oci. Ted koukam do ACERA 1721 a ocicka si libuji. Uz bych po zkusenosti s LCD zpet domu CRT nechtel.
4.5.2004 19:50:39   0.0.0.xxx 1615
myslim, ze Eizo, za to stoji...
5.5.2004 08:18:03   0.0.0.xxx 1615
Doba odezvy a frekvence monitoru nemají nic společného. Myslím, že v článku (a nejenom tomhle) je to dostatečně vysvětleno.
6.5.2004 10:51:37   0.0.0.xxx 1515
Ja nevim, ale v cem presne jsou ty zarivky a vybojky tak skodlive nebo neprijemne?
6.5.2004 15:02:37   0.0.0.xxx 1616
A jak to teda je? V článku je to "vysvětleno" takhle:

Proto se požadavky na obrazovou frekvenci u panelů zvyšují v praxi na 60 až 75Hz (není to kvůli "blikání" obrazu - panely tímto neduhem monitorů totiž netrpí). Z toho vychází požadovaná doba odezvy cca 13ms - tu dnes jsou schopné zajistit pouze inovované panely poslední generace.

Píše se tam "z toho vychází požadovaná doba odezvy"... já tu větu nechápu. A nechápu "požadavky se v praxi zvyšují". Já si pořád myslel, že LCD maj 60-75 standardně už pár let... ???

Chápu dobře, že pokud budu mít panel, který bude umět řekněme 10 ms (v budoucnu), ale pojede na frekvenci 60 Hz, bude jeho 10 ms zbytečných? Panel "stihne" zobrazit pouze 60 snímků za vteřinu, je to tak?
6.5.2004 18:00:12   0.0.0.xxx 1515
Je to takovy dosti specificky problem. Citim se podobne, jako kdyz byste po zrakove strance zdravemu cloveku baterkou soustavne svitil do oci. Zkratka jde o jakesi oslneni.
7.5.2004 07:40:25   0.0.0.xxx 1515
Jenom k druhému dotazu.
Těch 10 ms by nebylo zbytečných. Příklad. Při frekvenci 60Hz se bod překresluje každých cca 17ms. Řekněme že monitor má dobu odezvy má 10ms. Takže v 0 ms se bod začne překreslovat v desáte milisekundě už svítí jak má a takto zůstane až do dalšího překreslení. Takže čím rychlejší odezva tím líp. Pokud by byla odezva jen 1ms, tak by bod "svítil" správnou barvou téměř pořád...

Je to dost zjednodušené, ale doufám, že srozumitelné.
8.5.2004 06:04:22   0.0.0.xxx 1616
No jo, zní to logicky, ale zároveň to potvrzuje mojí doměnku -pokud bod "čeká" rozsvícenej, je to dobře, ale zbytečně. Pokud bych chtěl hrát na LCD "profi3D", bylo by dobrý, aby měl panel frekvenci pokud možno 100 Hz... :-)
10.5.2004 11:14:35   0.0.0.xxx 1616
To už je zase otázka toho, kolik kdo potřebuje frejmů za sekundu. Těch debat na tohle téma už bylo... Můj názor je, že pokud LCD nastavím na současnou "vyšší" frekvenci 75 Hz a budu mít mašinu, která umožní, aby fps nekleslo pod 75 (tzn. ne průměrné fps, ale nejnižší) tak plynulost bude dokonale dokonalá. :-) Podmínkou samozřejmě je rychlá odezva.
31.5.2004 18:20:02   0.0.0.xxx 1716
Mam doma Fujitsu Siemens 17" a je to totalni hukot za malo penez s odezvou 14ms... na 3d akce vyborna zalezitost... a uz nemusim ani zatahovat zavesy pri ostrem slunicku...

Dalsi vec nazoru je rozliseni 800*600 pripadne 640*480, me osobne to vubec nevadi. Kdyz ma panel fyzicke 1280*1024 (17") je to v pohode, samozdrejme situace je jina pri 15".

Nejvic ovsem vsechny asi drti vadne pixely.. mam jeden (modrej).. a furt premejslim co s tim :-( ...
Dosel sem tak daleko, ze sem si napsal program pro prebarveni pixelu na bilou... :-)
31.5.2004 21:23:52   0.0.0.xxx 1516
Sorry nejsem znalec, ale přesto si šťournu.V článku mi nesedí několikrát se opakující slovo MATICE. Není to snad MATRICE? možná, že menší rozdíl je mezi slovy hodinky a holínky, obojí se také natahuje.
15.9.2004 14:33:13   0.0.0.xxx 1615
Zarivky a vybojky je vůbec to nejhorší osvětlení. Mají totiž narozdíl od žárovky malou setrvačnost, takže při střídavém napětí blikají. Střídavé napětí = 50 Hz, takže to máte mnohem horší než ten nejlevnější CRT monitor. Je to jako kdyby blikala celá místnost...
17.10.2004 21:10:16   0.0.0.xxx 1616
mam LCD Hyundai L70S+a pismo na nom je rozmazane , je to normalne?
3.2.2005 14:39:42   0.0.0.xxx 1615
zkus snížit obnovovací frekvenci na 60 Hz, dost možná budeš překvapen čitelností textu a obecně všeho, taky mám písmo lehce rozmazané při jiných frekvencích
5.5.2005 13:12:12   0.0.0.xxx 1515
Nemyslím, že to v případě LCD bude obnovovací frekvencí. U LCD panelů má na ostrost obrazu podstatně větší vliv zvolené rozlišení. Pokud zvolíte jiné, než doporučené (obvykle nejvyšší možné), bude obraz odporně rozmazaný! Doporučuji nastavit nejvyšší možné rozlišení pro daný typ LCD a obnovovací frekvenci v rozmezí 60-75Hz.

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

0 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 0Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.