Hlavní stránka Hardware Grafické karty GeForce 6600GT - modifikace napájení a overclocking
GeForce 6600GT - modifikace napájení a overclocking
autor: Jiří Janžura , publikováno 17.11.2005
Seznam kapitol
1. ASUS EN6600GT/TD/128M
2. Modifikace napájení
3. Výsledky a závěr

Grafická karta GeForce 6600GT postavená na jádře NV43 patří mezi uživateli k nejrozšířenějším v oblasti středního segmentu trhu. Právě z tohoto důvodu se bude dnešní článek o voltmodu týkat právě této grafické karty určené pro rozhraní PCI Express.


V této kapitole článku se zaměříme na konkrétní úpravu grafické karty, která spočívá s modifikaci napájení resp. zvýšení napětí na grafickém jádru a pamětech. Jak jsem uvedl v úvodu článku, tak grafické karty 6600GT jsou v našich končinách hojně rozšířeny a tak předpokládám, že si bude chtít větší počet stávajících majitelů následující modifikaci napájení vyzkoušet "na vlastní kůži". Předpokládám, že jednou z příčin, proč pokročilí a manuálně zdatní uživatelé váhají nad úpravou napájení grafické karty (ale i ostatního HW), je ztráta záruky vznikající právě tímto zásahem. Z tohoto důvodu jsem koncipoval následující úpravu jako neinvazivní, tzn. že při dodržení postupu nevzniknou na grafické kartě žádné viditelné stopy, které by vedly k případné ztrátě záruky.

Úprava napájení jádra a pamětí

Napájení jádra a pamětí na grafické kartě 6600GT řídí regulátor od výrobce Intersil, typ ISL6534CV v pouzdře TSSOP. Jedná se o regulátor pracující na principu pulzně šířkové modulace s výstupy v rozsahu 0,3V až 12V v závislosti na zapojení.

GeForce 6600GT - modifikace napájení a overclocking

Datasheet ke stažení: http://www.intersil.com/data/fn/fn9134.pdf

Pro změnu výstupního napětí z regulátoru budeme vycházet ze zapojení doporučeného výrobcem, kdy je velikost napětí na výstupu (VOUT1 a VOUT2) závislá na odporech připojených na piny 1 a 4, tj. FB1 a FB2. Velikost těchto odporů změníme paralelním připojením dalších odporů, které jsou ve schématu označeny červeně, kde odpor č.1 mění výstupní napětí pro jádro a odpor č.2 mění napětí pro paměti.

GeForce 6600GT - modifikace napájení a overclocking

Potřebné vybavení

  • pájka
  • cín a kalafuna
  • 2x měřící klip (SMD grabber)
  • 2x trimr 20k
  • multimetr
  • dráty

Postup

Před samotným paralelním připojením odporů č.1 a 2 (realizovaném dvojicí 20k trimrů) si nejdříve upravíme hroty měřících klipů, kdy původní zakončení háčkem narovnáme malými kleštěmi a následně pilníkem upravíme na menší velikost jako na následujícím obrázku.

GeForce 6600GT - modifikace napájení a overclocking

Potom ke každému klipu připájíme 20k trimr, kde pak na jeho druhý konec připájíme drát s volným koncem, který se bude spojovat se zemí.

Doporučuji používat 10ti otáčkové trimry, které před samotnou aplikací na kartu proměříme v celém rozsahu a nastavíme na maximální hodnotu, tj. 20 000 Ohmů!

GeForce 6600GT - modifikace napájení a overclocking

Pokud máme výše popsané kroky splněny, tak můžeme přikročit k připnutí klipů k napěťovému regulátoru. Bohužel provedení pouzdra TSSOP regulátoru má velmi malé rozměry a tak znemožňuje připnutí klipů k jeho nožičkám. Naštěstí PCB karty obsahuje v okolí regulátoru množství průchozích děr na které jsou "vytaženy" určité uzly obvodu. Na obrázku níže je detail regulátoru, kde po jeho pravé straně jsou právě dva otvory označené jako TP504 a TP503.

GeForce 6600GT - modifikace napájení a overclocking

Klipy připojíme jednoduše tak, že po jejich stlačení a následném obnažení upraveného hrotu jej zasuneme do určené díry. Díra označená jako TP504 je spojena s pinem č.1 tj. FB1 (jádro) a díra TP503 je spojena s pinem č.4 tj. FB2 (paměti). Pokud jsou problémy s nasazením klipu do díry, bude třeba jeho hrot dále upravovat, dokud nepůjde snadno zasunout, ale po uvolnění bude držet pevně na kartě. Výsledek by měl vypadat přibližně takto...

GeForce 6600GT - modifikace napájení a overclocking

Schéma celé úpravy zakreslené do fotografie karty o vysokém rozlišením zobrazíte kliknutím na následující obrázek. Na obrázku jsou vyznačeny také měřící body ze kterých se budou odměřovat jednotlivá napětí pro přesné nastavení jejich požadovaných hodnot. Voltmetr V1 měří napětí pro grafické jádro a voltmetr V2 napětí pro paměti.

GeForce 6600GT - modifikace napájení a overclocking

Posledním krokem postupu je už pouze zapojení karty do počítače a nastavením požadovaného napětí pro jádro a paměti. Před nastavením napětí na jádru bych upozornil na jednu skutečnost, kdy je napětí u této karty proměnné v závislosti na 2D a 3D režimu. Takže pokud bude v 2D referenční napětí 1,3V a nastavíme hodnotu o 0,2V vyšší (1,3+0,2=1,5V), tak v 3D módu bude výsledné napětí opět o 0,2V vzhledem k referenčnímu napětí, tzn. 1,5+0,2=1,7V.

Pozn. Za bezpečné považuji zvýšení napětí o 0,2V pro jádro i paměti. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
186 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 92.2Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.