Hlavní stránka Hardware Grafické karty HIS Radeon X800GT - razantní tuning grafické karty
HIS Radeon X800GT - razantní tuning grafické karty
autor: Jiří Janžura , publikováno 22.9.2005
Seznam kapitol
1. HIS Radeon X800GT 256MB
2. Nadstandardní přetaktování
3. Výsledky a závěr

V dnešním článku Vám přinášíme modifikaci grafické karty HIS Radeon X800GT 256MB. Modifikace spočívá v odemčení zbývajících 4 pixel pipelines, dále pak v úpravě napěťových regulátorů a výměně referenčního chladiče za výkonnější a tišší model. Touto úpravou tak můžete získat kartu výkonnější než Radeon X850Pro.


V této části článku se dostáváme konečně k úpravě grafické karty, která pomůže k dosažení vyšší frekvence jádra i pamětí. Modifikace spočívá v úpravě napájení a to konkrétně úpravě napěťových regulátorů, který pak budou dodávat na výstupu vyšší napětí než je určeno výrobcem karty.

Úprava napájení jádra

Začneme tedy úpravou napájení grafického jádra, které má na starosti regulátor od výrobce Fairchild, konkrétně typ FAN5240MTC v pouzdře TSSOP.

HIS Radeon X800GT - razantní tuning grafické karty

Datasheet ke stažení: http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5240.pdf

Ze specifikace výrobce regulátoru a doporučeného způsobu zapojení jsou ke změně výstupního napětí z regulátoru možné dva způsoby. Prvním ze způsobů je změna VID pomocí řazení odporů na příslušné piny dle logiky uvedené v tabulce...

HIS Radeon X800GT - razantní tuning grafické karty

... kde hodnota "0" v tabulce znamená připojený odpor a hodnota "1" nepřipojený odpor. Upravovaná karta má připojeny odpory 1 a 4, tzn. 01101 a tomu odpovídající výstupní napětí 1,35V. Ve schématu jsou odpory 1 a 4 vyznačeny červeně.

HIS Radeon X800GT - razantní tuning grafické karty

HIS Radeon X800GT - razantní tuning grafické karty

Nastavení požadovaného výstupního napětí tedy docílíme zapojením nebo naopak odpojením odporů na pinech 7 až 11 regulátoru. Jako příklad si uvedeme požadovanou hodnotu napětí 1,75V. Této hodnotě odpovídá dle tabulky zapojení 00101 a je tedy nutné odpor připojený na pin 8 odpojit (odpájet). V opačném případě, kdy je třeba odpor na příslušný pin připojit postačí vodivě spojit cestu kapkou cínu místo odporu.

Druhou možností jak dosáhnout změny výstupního napětí z regulátoru je připojení trimru na piny 17 a 18 (Vcore+ a Vcore-) a za chodu karty nastavit měřením požadovaného výstupního napětí potřebný odpor.

Úprava napájení pamětí

Pro dosažení vyšší frekvence pamětí na grafické kartě je třeba upravit napájení na vstupním a výstupním bufferu u pamětí. Na zahraničních webech se často můžeme setkat s pojmy VDD a VDDQ, které právě tyto dvě napětí označují.

Obě tyto napětí mají na starosti v tomto případě dva identické regulátory od výrobce Intersil typ ISL6522CB.

HIS Radeon X800GT - razantní tuning grafické karty

Datasheet ke stažení: http://www.intersil.com/data/fn/fn9030.pdf

Podle zapojení doporučeného výrobcem je změna výstupního napětí (ve schématu +Vo) je závislá na velikosti odporu (vyznačen červeně) připojeného k pinu 5. Hodnotu velikosti odporu určíme opět použitím nastavení trimru při odměřování výstupního napětí.

HIS Radeon X800GT - razantní tuning grafické karty

Postup

A nyní přistoupíme k samotné úpravě karty spočívající na výše uvedených principech. Předem bych chtěl upozornit, že následující postup vyžaduje alespoň základní zkušenosti s pájením, pevnou ruku a dobrý zrak. Dále bych doporučil používat na tyto a podobné modifikace 10ti otáčkové trimry z důvodu přesnějšího nastavení požadovaného odporu a pravidelného chodu. Trimr je dobré před zapojením do obvodu proměřit v celém jeho rozsahu a předejít tak možnému poškození karty vlivem jeho výrobní vady.

Potřebné vybavení

  • Mikropájka
  • Cín & kalafuna
  • 2x trimr 20k
  • 1x trimr 10k
  • Dráty
  • Multimetr

Začneme nastavením 10k trimru na jeho maximální hodnotu tj. 10 000 Ohmu. Potom napájíme na trimr dva dráty rozumné délky a jejich druhé konce připájíme na místo vyznačené na kartě. Ohledně měření samotného napětí na grafickém jádru bych doporučoval připájet na vyznačený SMD kondensátor také drát z důvodu špatné dostupnosti pro měřící hrot při osazení karty jiným než referenčním chladičem.

Po tomto kroku zapojíme kartu do počítače, změříme referenční napětí na jádru a jeho hodnotu následně zvýšíme snižováním odporu na trimru. Navýšení o 0,2V považuji s ohledem na odpovídající chlazení za bezpečnou hodnotu.

Podobně jako v předchozím případě budeme postupovat v úpravě napájení pamětí. Na 20k trimru nastavíme maximální hodnotu, připájíme k němu dva dráty a ty pak následně připájíme k pinům 5 a 7 (zem) regulátoru. Opět bych doporučil na měřící body na kartě připájet dráty pro jejich snadnější dostupnost. Vzhledem k použití dvou identických regulátorů u pamětí bude postup pro druhý Vmod naprosto stejný.

HIS Radeon X800GT - razantní tuning grafické karty

Posledním krokem je opět zapojení karty do počítače a za chodu nastavit snižováním odporu na trimrech požadovaného napětí. Opět bych pro obě hodnoty VDD i VDDQ doporučil pro začátek maximální navýšení o 0,2V. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
169 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 79.7Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.