Hlavní stránka Hardware Grafické karty Modifikace grafické karty Leadtek PX6600TD 256MB
Modifikace grafické karty Leadtek PX6600TD 256MB
autor: Jiří Janžura , publikováno 30.8.2005
Seznam kapitol
1. Leadtek PX6600TD 256MB
Modifikace grafické karty Leadtek PX6600TD 256MB

Přetaktování grafických karet patří dnes v overclockerské komunitě mezi samozřejmost. Postupů jak přetaktovat jádro a paměti jsou na internetu desítky a výjimkou nejsou ani taktovací utility dodávané přímo výrobcem karty. V dnešním článku se zaměříme na přetaktování grafické karty nVidia s jádrem GeForce 6600 (NV43) a 256 MB paměti, která je určená pro rozhranní PCI-Express.


Jak bylo řečeno v úvodu, tak byla vybrána grafická karta s jádrem NVIDIA konkrétně s šestou generací čipu GeForce. Výrobcem karty je společnost Leadtek, ale karta je nabízena a prodávána jako OEM, kdy je rozdíl pouze v použitém chladiči a balení.

Specifikace

 • Grafický čip NVIDIA GeForce 6600 (128-bitové jádro)
 • Frekvence čipu 300MHz
 • Paměť 256MB, 128-bit DDR
 • Frekvence paměti 500MHz
 • Rozhraní PCI Express x16
 • Výstupy VGA, DVI-I, TV-out
 • 8 pixel pipeline

Standardní přetaktování

Samotné přetaktování a jeho postup je předpokládán čtenářům tohoto webu dostatečně známý a proto jsem se rozhodl tuto grafickou kartu „potrápit“ ještě trochu víc než bývá zvykem. Díky 0,11 mikronovému výrobnímu procesu a především nízké hodnotě základní frekvence u tohoto typu nabízí tato karta celkem slušné možnosti pro přetaktování. Karta byla přetaktována pomocí programu Rivatuner od Alexeje Nikolajčuka s nastavením DisableInternalClockTest=1 a optimistickou hodnotou MaxClockLimit=200 (udává výsledné přetaktování v procentech, tj. 200%).

Ze základního taktu jádra a s dodávaným chladičem není problém dosáhnout hranice 500 MHz při teplotě 85°C. Na svůj strop při zvyšování frekvence jádra narazí tento konkrétní kus při 550 Mhz při maximální teplotě 70°C s použitím chladiče Arctic Cooling NV Silencer 6. Co se týká pamětí, tak karta je osazena celkem 256 MB paměti od výrobce Hynix v pouzdře TSOP-II s ratingem 4ns a tedy s malými vyhlídkami na nějakou možnost vyššího přetaktování. Nakonec bylo na pamětech dosaženo stabilní frekvence 280 (560) MHz. Stanovení hodnoty stabilního přetaktovaní jádra a pamětí bylo podmíněno úspěšným proběhnutím 3D Marku03.

Nadstandardní přetaktovaní

Pokud toužíme po vyšších frekvencí jádra a paměti, než kterých bylo dosaženo standardním taktováním, tak je na výběr několik málo možností, jak posunout hranici maximální dosažené frekvence ještě o kus dál. U jádra jdou možnosti dvě, první je zlepšit chlazení čipu a druhá možnost je zvýšit napájecí napětí čipu. Ideální volbou je použít tyto dvě možnosti dohromady. U pamětí grafické karty jsou tyto dvě možnosti stejné a navíc je ještě možné měnit jejich časování v biosu grafické karty, kdy lze zvýšením latence dosáhnout vyšší frekvence.

Chlazení

Základem úspěchu při taktování a dosahování maximální možné frekvence je chlazení. Každý by si měl uvědomit, že při zvyšování frekvence nad hranici danou výrobcem karty je třeba odpovídajícím způsobem zvýšit chlazení taktovaného čipu, protože ve valné většině případů bývá chladič dimenzovaný právě na základní frekvenci od výrobce. V našem případě jsem pro chlazení grafického jádra použil osvědčený a snadno dostupný chladič Arctic Cooling NV Silencer 6 určený přímo pro tento typ grafické karty.

Modifikace grafické karty Leadtek PX6600TD 256MB

Modifikace grafické karty Leadtek PX6600TD 256MB

Modifikace napájení

Napájení grafického jádra a pamětí je na této kartě řízeno pomocí napěťových regulátorů. Zvýšení napětí jádra je možné buď úpravou příslušné položky v biosu karty nebo hardwarovou cestou a to tzv. Vmodem (vcoremod). Bohužel v použitém biosu nebylo možné tuto úpravu provést a bylo třeba použít zmiňovaný Vmod. Ještě bych podotknul, že je možné nahrát do karty jiný bios, ve kterém je možné tyto úpravy provádět, ale pro PCI-Express verzi této karty jsem žádný vhodný bios nenašel. Při úpravě napájení pamětí lze použít pouze hardwarovou cestu, protože napětí je nastaveno „natvrdo“.

Vmod - princip

Pro úspěšnou hardwarovou modifikaci napájení je třeba znát dva základní fyzikální vztahy a to Ohmův zákon (U=R.I) a 1. Kirhoffův zákon (Algebraický součet proudů v uzlu je roven nule). Samotný princip bych vysvětlil na Vmodu pamětí u této konkrétní karty.

Napětí všech šesti paměťových modulů je tomto případě řízeno regulátorem APL1581 od firmy ANPEC a to konkrétně variantou v TO-263 pouzdře.

Modifikace grafické karty Leadtek PX6600TD 256MB

Datasheet ke stažení: http://www.anpec.com.tw/products/download/pdf/APL1581b3.pdf

Z dokumentace k napěťovému regulátoru (datasheetu) budeme vycházet ze standardního zapojení doporučeného výrobcem. Poměr vstupního napětí na výstupním je závislý na dvojici odporů R1 a R2. Samotný Vmod pak spočívá v přidání odporu R3, který je ve schématu vyznačen červeně.

Modifikace grafické karty Leadtek PX6600TD 256MB

Potom dle Ohmova a 1. Kirhoffova zákona bude rovnice pro výstupní napětí z regulátoru následující:

Vout = Vref (1+Rc/R1) + Iadj.Rc (1.1)

kde platí vztah pro sčítání paralelně zapojených odporů:

1/R2+1/R3=1/Rc (1.2)

Hodnoty odporů R1 a R2 zjistíme měřením na kartě, velikost Vref stanovíme změřením hodnoty na výstupu Vout na neupravené kartě a dosazením do vztahu 1.1, kde vzhledem k malému proudu Iadj můžeme část pravé strany rovnice Iadj.Rc zanedbat. Potřebné napětí Vout pak dostaneme vhodnou volbou Rc dle rovnice 1.2.

Postup

V této kapitole přistoupíme k samotnému Vmodu krok po kroku, kdy bude použit postup založený na stejném principu uvedeném v předchozí kapitole. Pro zjednodušení stanovení hodnoty Rc bude odpor R3 nahrazen 10ti otáčkovým trimrem a hodnota výstupního napětí bude odměřována přímo na kartě za chodu, kde se jejích hodnota bude měnit v závislosti na nastavení odporu trimru. Použijeme trimr s dostatečně velkým odporem 20k (20 000 Ohmu) nastaveným na maximální rozsah a postupným otáčením budeme jeho odpor snižovat až na požadovanou hodnotu Vout.

Modifikace grafické karty Leadtek PX6600TD 256MB

Potřebné vybavení

 • Pájecí stanice (mikropájka)
 • Cín & kalafuna
 • 2x měřící klip (SMD grabber)
 • 2x trimr 20k
 • Dráty
 • Multimetr

Začneme úpravou regulátoru napájejícího paměti, kde si nejdříve připravíme jednoduchou pomůcku sestávající z trimru opatřeného dvojicí měřících klipů. Hroty klipů (háčky) upravíme do nějakého rozumného tvaru a pak můžeme přistoupit k jejich připojení k napěťovému regulátoru. Před připojením nezapomeneme nastavit hodnotu trimru na 20k a více!

Modifikace grafické karty Leadtek PX6600TD 256MB

Modifikace grafické karty Leadtek PX6600TD 256MB

Potom už zbývá jen připojit klipy na nožičky regulátoru označené Vsense a Adj a zapnout počítač s upravovanou kartou. Na obrázku je vidět zapojení zeleně s vyznačeným měřícím bodem, ze kterého budeme odměřovat hodnotu výstupního napětí multimetrem. Pomalým otáčením trimru za sledování hodnoty na multimetru pak nastavíme požadované napětí. Pro použité paměti Hynix je stanoveno jejich výrobcem napětí 2,5V, měřením na kartě bylo zjištěno napětí 2,61V.

Z vlastní zkušenosti vím, že frekvenční rezervy těchto čipů se začnou projevovat až za hodnotou 3,1V, bohužel upravovaná grafická karta nemá chladiče pamětí a hlavně není moje a proto jsem před začátkem úpravy slíbil, že ji vrátím zpět ve funkčním stavu, takže maximální napětí bude do 3V, konkrétně 2,85V.

U modifikace napětí u jádra grafické karty budeme postupovat podobně s výjimkou použití měřících klipů, protože konstrukce pouzdra regulátoru napětí na jádru tuto možnost vylučuje. Opět použijeme trimr s hodnotou 20k s tím, že jednu větev připájíme na SMD odpor označený na PCB R608 a druhou větev spojíme se zemí (např. v molex konektoru pro napájení pevných disku). Schéma obvodu je vyznačeno opět zeleně včetně měřícího bodu.

Modifikace grafické karty Leadtek PX6600TD 256MB

U modifikace napájení jádra bych upozornil na jednu skutečnost, kdy je napětí u některých grafických karet nVidia proměnné v závislosti na 2D a 3D režimu. Takže pokud bude v 2D referenční napětí 1,1V a nastavíme hodnotu o 0,2V vyšší (1,1+0,2=1,3V), tak v 3D módu bude výsledné napětí opět o 0,2V vzhledem k referenčnímu napětí, tzn. 1,3+0,2=1,5V. Za bezpečnou hodnotu je bráno maximální napětí 1,5V, kde v závislosti na použitém chlazení je možné jít ještě trochu výše. V žádném případě nedoporučuji pouštět do jádra více než 2V i pokud je chlazeno vodou.

Výsledky

Jak již bylo uvedeno výše, tak upravenou grafickou kartu jsem testoval v grafickém benchmarku 3DMark03 na následující sestavě:

Testovací sestava

 • Základní deska DFI Lanparty Ultra-D (Bios verze N4D702)
 • Procesor AMD Athlon 64 3800+ (Venice, 12x200, 512kB L2 cache)
 • Paměťové moduly 2x512MB A-DATA DDR566 (1,5-2-2-5; 1T)
 • Grafická karta Leadtek GeForce PX6600TD 256 PCI-E
 • Zdroj Enermax 425W Noisetaker
 • Pevný disk Hitachi 160 GB SATA II
 • Windows XP SP2 CZ
 • 3DMark03 build 360
 • ForceWare 77.77

Nejdříve byla karta otestována na základních taktech daných jejím výrobcem tj. 300/500MHz. Na těchto frekvencích jádra a pamětí dosáhla na výše uvedené sestavě výsledku 5224 bodů.

Poté byla přetaktována na maximální stabilní hodnotu 550/560MHz v Rivatuneru s výsledkem 6906 bodů. Dosažené takty jsou pěkným výsledkem, přesto jsou konkrétně tyto kusy známy ještě vyšší hodnotou maximální dosažené frekvence a to přes 600/600MHz.

Po aplikování Vmodu s hodnotami napětí 1,55V na jádře a 2,85V na pamětech se dosáhlo maximální stabilní frekvence 640/640MHz, což je vcelku dobrý výsledek, ale při troše štěstí navíc je možné dosáhnout takty a až kolem 700MHz pro jádro. V 3DMarku dosáhla karta po této úpravě 7957 bodů.

Co se týká teplot při Vmodu, tak na jádře bylo s chladičem Arctic Cooling NV Silencer 6 dosaženo maximální teploty jádra 78°C.

Modifikace grafické karty Leadtek PX6600TD 256MB

Zhodnocení a závěr

Jak je patrné z článku, tak modifikace napájení jádra a pamětí na grafické kartě není žádnou vědou a bez problémů se do ní může pustit kdokoli se znalostí základních elektrických obvodů v rozsahu střední školy. Pro úplné začátečníky nebo ty, kteří nevědí, co je to odpor či regulátor doporučuji článek přeskočit a zapomenout.

Modifikace grafické karty Leadtek PX6600TD 256MB

Pro karty střední a nižší třídy, které neumožňují nastavit napětí jádra v biosu, je to ideální cesta za zvýšením hodnoty maximální dosažitelné frekvence. Pokud se bude navýšení napětí pohybovat v rozumných mezích (standardně +0,2V) a karta nebude klást požadavky na výkonnější chlazení, tak se cena Vmodu pohybuje kolem 50Kč za spotřebovaný materiál. Použitý Arctic Cooling NV Silencer 6 stojí přibližně 650 korun s DPH, ale investice do něj se určitě vyplatí, neboť kartu je nutné i při obyčejném přetaktování potřeba dobře chladit. 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
30.8.2005 00:43:20   83.69.58.xxx 1322
...přidávám 50 haléřů
30.8.2005 01:11:33   82.99.154.xxx 2140
Konecneeeeeeeeee
30.8.2005 01:17:35   213.29.53.xxx 2223
me by zajimalo kdyby,nekdo udelal vmod na 6600gt a udelat to stema konektorama aby se nezasahovalo do gryfiky aby uznali reklamaci,to by bylo teprve neco a ktomu test treba s x800,6800. Please udelejte ten tonto test ohlas by byl urcite mimoradny.
31.8.2005 17:43:29   212.111.2.xxx 2322
Na foru je toho plno!
30.8.2005 01:31:26   15.195.185.xxx 2322
Zdravim. Ak by bolo mozne dostat e-mailovy kontakt na autora clanku, bol by som velmi vdacny. Dakujem.
30.8.2005 01:37:56   217.23.246.xxx 2222
"Pro úplné začátečníky nebo ty, kteří nevědí, co je to odpor či regulátor doporučuji článek přeskočit a zapomenout."
LOOOOOOOL! som vybuchol od smiechu

Inac pekny clanocek, davam premiu, lebo vmod RuL3z0R! ;)
30.8.2005 01:58:12   212.65.210.xxx 2424
Zajímavé, ale proč to dělat? S 6600GT od MSI mám v 3DM03 přes 7000 bodů i s poloviční pamětí a s AXP2500+. :o)))
30.8.2005 06:05:56   84.16.36.xxx 2222
heh, ale preco nieco neskusit, ked to ide ;-)
30.8.2005 15:14:52   194.108.127.xxx 2322
Asi jsem nedaval pri fyzice moc pozor ale do neceho takovyho bych se nepustil, rad si kartu pretaktuju ale hrabat se nekde v kontaktech to fakt ne. A to naradi co tam autor pouziva sem v zivote nevidel, nakej trimr nebo co? Radsi bych si priplatil za 6600GT... Ja uz ji vlastne mam) v 3DMarku03 8900 bodu, jadro 540, pameti 1200 MHz...
30.8.2005 19:13:22   84.47.26.xxx 2423
Mám MSI 6600 GT 590/1080 MHz, 8560bodov v 3DMarku03 a 3780 bodov v 3DMarku 05. Je to super karta tá 6600 GT
31.8.2005 00:15:17   194.212.24.xxx 2221
Hm, mam MSI 6600 Diamond 550/1120. 8059 v 3DMarku, ale trochu mi to mrvi procik...
30.8.2005 06:23:39   194.213.41.xxx 2822
no vidis proc to delat? pac ja si pretocil gf6660 turbo pravda na frekvene gt 500/1100 a v marku hodi 8300 takze narust tam je o)
31.8.2005 14:00:52   212.65.210.xxx 2221
Ano, to je jistě dobré. Chápu, že technicky je to zajímavost a jistá výzva, nicméně ekonomicky je to kravina..
30.8.2005 06:25:29   85.70.106.xxx 2223
Fakt dobrý článek........

Jen mi není jasné (u Vmodu jádra), že autor článku napsal "a druhou větev připojíme na zem", když Vmetr je dá se říci nekonečně velký odpor (v idealnim připadě) a tudíž pin není vodivě spojen se zemí... Z čehož usuzuji, že se jedná pouze o měřicí bod...

Jinak je to opravdu přínosný článek.....

Ještě bych poprosil autor, jestli neví, kde sehnat podobné schema zapojení, ale pro MSI NX6600GT...... Děkuji za odpověď.
30.8.2005 06:27:40   85.70.106.xxx 2324
Jo, myslím pro sběrnici AGP....... :*)
30.8.2005 06:30:36   194.213.41.xxx 2221
myslim si, ze s gt vystacis kdyz ji pretocis v rovatuneru, na lamani chleba v novych hrach prijde i s touhle upravou takze..o)
30.8.2005 15:45:02   147.32.88.xxx 2220
U Vmodu jadra je na fotce vyznacen jak merici bod (s volmetrem k zemi), tak samotny trimr na Vmod (trimr k zemi). Jako zem pouzivam "cernej drat" z konektoru na napajeni disku nebo pokud ma karta ext. napajeni, tak beru zem z neho.
30.8.2005 07:37:57   194.228.7.xxx 2223
Článek fajn a na úrovni.
Ale už vidím tu kupu oddělaných karet.
Pokud vezmou špatný trimr - málo citlivý - třeba drhnoucí a regulující po velkých skocích Nebo budou prostě jen moc divocí tak si kartu odsmahnou ani nebudou vědět jak.

Tohle celé je záležitost pro odborníky a ne pro každého troubu. A právě troubové si to nejspíš odsmaží.

Jinak kolikrát stačí tužková metoda.
Kdy se prostě u rezistoru udělá cesta tuhou.
Klidně po povrchu.

Tyhle mody jsou dost časté.
Hlavně u ATI 9600 kde výkon sám o sobě je dost mizerný a díky Vmodům se to dá trochu zlepšit.

Ale trápit 6600GT ....

30.8.2005 07:49:42   84.242.95.xxx 2122
uvital bych vice takovych clanku!jinak tento podle me pochopi i laik a dokaze ho zvladnout .
31.8.2005 13:48:48   84.47.102.xxx 2222
nepochopi...ja som to nepochopil
30.8.2005 08:25:02   84.16.96.xxx 2222
Ještě by to chtělo něco napsat něco podobneho o starších kartach. např.: ti 4600-4400, 5900 atd.
30.8.2005 08:42:27   194.108.139.xxx 2219
je to vmod na kartu, kterou teda moc lidí nemá...možná by bylo dobrý udělat článek o tom, jakým způsobem hledat příslušné regulátory napětí do GPU a pamětí a další obecné záležitosti. Takový článek je pro pár lidí s touto kartou. I člověk, který neví, co je to odpor atd by si tak mohl něco zkusit třeba na starších grafikách.
30.8.2005 09:34:44   212.47.5.xxx 2322
Chtelo by to i s 6600GT.To by byl teprve mazec
30.8.2005 10:59:41   62.24.79.xxx 2322
No tak to udělej... bože můj chce to trošku invence. Tenhle článek je výborný, myslím že kartu si recenzent moc vybírat nemohl.
Jeslti chceš modovat GTčko tak pohledej na netu, prohlídni si kartu, mrkni na regulatory napětí. Myslím že jak se to dělá je tu vysvětleno na výobornou.
Jinak souhlasím s JD že přibude odpálených karet
A věta "pokud nevíte co je...." je opravdu výborná, jen bych ji přesunul na začátek článku;)
30.8.2005 10:05:03   217.11.252.xxx 2321
Dekuji autorovi za tento clanek a doufam , ze takovychto clanku se na tomto webu objevi vic.
30.8.2005 11:07:19   84.47.60.xxx 2022
Dala cez 8000 bodov v 3Dmark03.
Napatie pre jadro ma na 1,5V.
Tak len tolko ;)
30.8.2005 11:09:02   84.47.60.xxx 2324
Zabudol som napisat, ze sa to podarilo jednemu kamosovi z fora
30.8.2005 11:11:57   84.47.22.xxx 2122
konkretne mne,, a presne 3d03 cez 8560b,, takty: 800/700
30.8.2005 15:36:56   62.240.168.xxx 2323
No nevim....chladis cim?Ja s Vmodem 6600GT mel jen 625,takze mit lepsi kousek dosahnu maximalne 700Mhz.6200 jsou k tomu odpadkovy karty,muzes mi poslat screen z rivatuneru po projeti 3dmarku pls?
30.8.2005 11:11:57   84.47.22.xxx 2223
konkretne mne,, a presne 3d03 cez 8560b,, takty: 800/700
30.8.2005 11:20:55   83.208.173.xxx 2322
Super Pirs ... pekny clanok.
30.8.2005 11:45:46   82.208.41.xxx 2323
Da se upravit napeti u 6600GT pres Bios?
30.8.2005 19:13:33   85.135.244.xxx 2422
Dá sa nejakou klávesou pri štarte dostať do BIOSu grafickej karty ako u základnej dosky klávesou DELETE.
30.8.2005 11:45:25   84.47.90.xxx 2422
KONECNE TU JE PCTUNING CLANOK AKO SA PATRI!
+50 halierov
30.8.2005 12:25:36   213.194.194.xxx 2222
to jste mohli udelat pro vice karet , ja mam doma r98xt na 500/800 a mam 8400 bodu ))
30.8.2005 12:30:59   83.208.40.xxx 2323
Jasan určitě se objeví v budoucnu i další karty a zřejmě nejen ony. Jako první ale byla zvolena karta 6600, která je levná a tím pádem ideální pro širokou masu lidí.
30.8.2005 12:39:29   85.70.247.xxx 2221
tenhle článek je fakt super .... jen tak dále
30.8.2005 12:59:47   83.208.80.xxx 2323
Kupte si Gainward 6600 GLH a nemusite nic resit
jsou to totiz karty taktle uz od vyrobce
a hlavne je to F1 mezi tady tema Trabantama LOL
30.8.2005 13:06:17   213.29.53.xxx 2219
to by me zajimalo jaky ma prurazne nap 0.11nm
kdyz do venice 3000 0.9 perou nap 1.55 tak do 0.11 by se melo dat teoreticky vice?
30.8.2005 13:11:41   85.135.138.xxx 2523
dá sa ja mám 6600Gt AGP s V-MODOM cca Una core je 1,75 v 3D takty mám 600/1270 cca 9000 3DM03
na Bartžiku 2500@3200 ale to je jedno vydel som niake V-modiky tuto nečital som vsetky odkazi ale niekto tam hladal v-mod na AGP tak tu je
http://www.vr-zone.com/?i=1912&s=1 stači ti len ceruza a niaky zbastlený chladić
30.8.2005 14:42:10   147.229.192.xxx 2322
silenych 78C na jadre (jen blazen by tohle mohl provozovat dlouhodobeji) jen dokazuje, ze NV silencer je reseni nahouby a vmod je v tomto pripade cesta do pekel - cokoliv varici na 70C je podle me dlouhodobe nepouzitelne!
30.8.2005 15:55:01   147.32.88.xxx 2024
Souhlasim s tim, ze AC Silencer neni zadny zazrak, presto bych nevidel hodnotu 70°C u grafiky jako smrtelnou.
Osobne bych dal v tomto pripade na GPU pasiv urceny pro CPU socA, na pameti pasivy a cele to ufukoval 92mm ventilatorem.
Podobne jako zde: http://pirs.vyrobce.cz/grafika2.htm
30.8.2005 16:22:33   83.240.1.xxx 2321
mam GB 6600GT a teplota jadra jde pri otevrene bedne k 85 stupnum
podle ovladacu ma 6600GT prahovou teplotu 145 stupnu ke zpomaleni jadra zpet na tech 300 mhz , jako ve 2D, proto jde taktit
takze 78 se silencerem je si myslim normalni teplota,rek bych, ze autor ani bocnici pri tomhle mit nasazenou nemohl
30.8.2005 17:28:11   147.229.192.xxx 2422
mozna jsem zaspal dobu, ale 145C mi prijde - rekneme v intervalu jedne minuty - dost na roztaveni tech cesticek v gpu pokud teda nedelaji ty jadra z nejakeho sileneho noveho materialu
30.8.2005 17:52:29   193.179.202.xxx 2222
mam MSI nx6600 Diamond AGP a teplota v klidu 54-57 pri zatezi max 64-68! a pri flashnutem biosu 550/1100 jako default.
30.8.2005 17:54:45   193.179.202.xxx 2022
mam MSI nx6600 Diamond AGP a teplota v klidu 54-57 pri zatezi max 64-68! a pri flashnutem biosu 550/1100 jako default.
30.8.2005 18:22:16   82.113.54.xxx 2323
Kde si přišel na ty teploty? To si tu kartu flashnul GT BIOSem a pak už se tam normálně ukazují? Jinak mám tu samou kartu a taky jí používám na 550/1100.
30.8.2005 19:01:16   62.240.168.xxx 2222
Ja mam CLub3D 6600GT AGP a jedu na 610/1120 @ 1.55V pri 32idle a 55burn,jo panove chce to umet chladit
30.8.2005 22:48:12   85.135.138.xxx 2222
mam tu istú karetku ale trośka vyššie teploty
kupoval si hcladić alebo bastlil si doma
48/71 keď je hic a mám zbastlený s tela titan D5TB cu35 vrtulku cooler master na 12 V trośka to reve no a takty 600/1270 pri 1,75V to svoje napätie si meral v 2D či 3D móde ak v 3D tak sk´´us dať eśte viac VOLtíkov možno znej vytrieskaš viac
31.8.2005 07:20:22   62.240.168.xxx 2323
Ve 3D 1,75 se uz bojim,mam na tom zalmana@5V
31.8.2005 13:48:35   85.135.138.xxx 2121
neboj kamoš skúśal aj 1,8V a pohoda ja už na 1,75 idem asi 3 mesiace
ak by si to skúsil tak to potom môžeś hodiť na
http://4um.ocguru.cz/viewtopic.php?t=84330
8.11.2005 00:58:26   82.117.134.xxx 2121
Intel 3.0 @ 3,28 - host burn
Deska Intel 925
2GB DDR533 CL4 ( corsair )
Club-3d 6600GT 128 - 600/1200
Chladič Zalman AU/CU 5v
3dmark 03 - 10215
3dmark 05 - 4165
teplota 42 idle / 48 ful-load
vse soft nastaveno.
30.8.2005 21:23:17   193.179.202.xxx 2222
Staci mit Nibitor editor biosu a ulozit si bios karty na disk a pak editovat v nem a pak zase save bios na kartu,Tam se da i odemknout teplotni cidlo a menit takty a casovani pameti ale do toho bych nesahal)).
http://www.svethardware.cz/art_doc-93020C3BF0983386C1256FF60036A4F6.ht ml
30.8.2005 21:25:11   193.179.202.xxx 2320
jo,chladic mam puvodni orig. a case zavreny.Vzdycky.
30.8.2005 22:20:04   82.113.54.xxx 2123
nemám verzi GT, ale přemejšlel sem že zkusim jenom zapnout to teplotní čitlo a natlačim do grafárny rovnou GTčkovej BIOS. Teď už se jenom mrknout, jestli se mi někde doma neválí PCI grafárna kdyby se něco..."nezdařilo"
30.8.2005 22:51:10   85.135.138.xxx 2223
Dle man neni najmenšia śanca aby si tam spustil GT bios jadro j rovnaké ale PCB iné a hlavne pamate skús ho najskôr trošku upraviť v nibitore teda podtaktni MEM ale aj tak si myslím že nepojde ak hej tak ma potom oprav
1.9.2005 07:41:43   84.242.95.xxx 2222
145? Ty jsi se zbláznil, takovou teplotu rozhodně polovodiče nevydejchaj. Maximum pro procesory obecně je tak 90 a to opravdu maximum, ne provozní teplota. A potom, jestli si myslíš, že otevřená bočnice zaručí lepší chlazení, tak to o chlazení nevíš asi nic. Otevřená bočnice ti akorát rozhaší proudění vzduchu v bedně, teda pokud tam ty nějaký máš, a spíš vypadá to, že ani nevíš, co to je. A ve výsledku se pak komponenty chladí hůř.
31.8.2005 00:21:55   82.113.54.xxx 2222
Mám otevřenou kisnu a při 550/1100 mi jde teplota GPU na 71°C při 3D marku 03. Odhaduju že při delší zátěži by mohla jít teplota max. na 73°C. Na 71 už je docela stabilní. gr.k. MSI 6600 Diamond AGP.
1.9.2005 07:45:20   84.242.95.xxx 2222
Otevřenou bednu? Říká ti něco pojem proudění vzduchu v bedně? Kdybys místo toho úsilí přetaktovat kartu, abys dostal pár bodů navíc v 3D Marku, radši taky nějaký úsilí vynaložil na chlazení, tak bys možná ty teploty měl lepší.
1.9.2005 21:16:31   82.113.54.xxx 2323
Plech se mi tu někde válí, ale otevřená je hlavně proto, že stále něco připojuju.
1.9.2005 21:16:46   82.113.54.xxx 2323
Plech se mi tu někde válí, ale otevřená je hlavně proto, že stále něco připojuju.
31.8.2005 07:40:18   62.141.24.xxx 2223
Vsechno je v cajku, ale kdyz tam nahore delas genia ohledne fyzikalnich zakonu, tak by jsi mohl vedet, ze 2. Kirchhofuv zakon je o napetich ve smycce (algebraicky soucet napeti ve smycce je roven nule) o tech tvejch proudech je 1. Kirchhofuv zakon. Ale jinak to ujde.
31.8.2005 09:48:07   147.32.88.xxx 2224
dik genie,
je to mozny, na stredni skole jsem tohle mel pred vice nez 10ti lety, takze nektere pojmy muzou byt ne zcela presne.
31.8.2005 09:43:16   84.47.92.xxx 2223
PETR V. mal na predaj 2ks 6600 a pred 14 dnami mu niekto odpalil tu druhu ..... zeby bol autor tohto clanku natolko sikovny a odpalil grafu ktoru somn mal kupit ? (ten kto mi ju mal predat je autor z pct(petr. v.)
ak ano tak mu dakujem .... kupil som si 6600GT a som max spkojny s tou 6600 by som asi nebol .. 3dm03/05 9395/4125 ))

clanok je pekny ..ale ma to jeden hacik .... strata zaruky .. a odpalenie pameti je hracka ..
31.8.2005 14:04:32   84.47.57.xxx 2323
mozno tak rok dozadu som si cital o odblokovani procaku a hned som to skusal a vyslo mi to potom som taktoval a taktoval aj grafiku aj ramky no vsetko no a dnes som robol tento figel s mojov 6600Gt ze co top spravivy sice neboo to to iste ale aku taku skusenost mam NO A uz som dotaktoval nejak som nechal 0 odpor na potencaku no a smotec a aby nebolo malo sice neviem ako odpalil som aj dosku kurna co ja som ko**t ozaj ale skusenost je knezaplateniu


a touto cestou by som chcel povzbudit vsetkych co maju aky taky strach ze je to bezpecne a za ten vysledok to stoji aj tak si to kazzdy odtaktuje lebo nechce riskovat ale stoji to zato....
31.8.2005 16:23:32   62.240.168.xxx 2122
Nevim proc se do toho poustite,staci mit doma tuzku V pripade poruchy,ktera je temer nemozna se na nic neprijde...
31.8.2005 22:52:30   85.135.135.xxx 2342
jj môj pripad ale nič som neodpalil takže ceruze dotoho ozaj no je mi ta luto viem sa vžiť do tvojej situacie karta fuč a MOBO tiež asi by som penil tak vela štastia nabudúce
1.9.2005 08:22:40   84.47.51.xxx 2324
Daj nejaky link ako to robit tuzkou, do toho by som siel, toto je dost divoke na mna, inak ma to vobec zmysel? Ja mam 6600 agp od gainwardu a ide mi stabilne 575/675 (300/500), koli istote ju mam na 550/650, bios je flashnuty Sparkle koli overclocking locku.

Este chcem reagovat na tvrdenia ze absencia pridavneho napajania u tejto kategorie kariet sa zle prejavi u overclockingu...nie je to pravda.

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

637 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 314.5Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.