Hlavní stránka Hardware Disky /CD /DVD /BR Problematika zápisu DVD medii
Problematika zápisu DVD medii
autor: Kwolek Jirka , publikováno 18.12.2002
Problematika zápisu DVD medii
V průběhu testu mechaniky Sony DRU-500A která podporuje zápis jak na media DVD-RW /-R, tak i na media DVD+RW/+R jsem zjistil, že pojmy spojené s novým světem vypalování DVD nejsou natolik známé, abych se o ně mohl opřít tak, jak je tomu v případě testů mechanik CD-R. Proto jsem se rozhodl vlastní test nejdříve "pilotovat" článkem pojednávajícím o zvláštnostech spojených s právě se otevírajícím světem zápisu a přepisu DVD medii. {mospagebreak title=DVD - provedení, kapacita a datový tok}

Tato kapitola vysvětluje základní rozdíly mezi světy DVD a CD, dále se zde pojednává o standardech medii DVD-5 až DVD-10 a praktických rozdílech mezi lisovanými a zapisovatelnými medii. Pokud ji přečtete, pochopíte specifika se kterými budete muset počítat při přechodu z CD-R na pálení DVD.

DVD-ROM a datový tok

Media DVD jsou, pokud se na ně podíváme z pohledu vývoje, pouhými CD medii s hustším záznamem (na první pohled vypadají media CD i DVD téměř identicky).

Problematika zápisu DVD medii

Mimo rozdílných fyzikálních parametrů disku, které zahrnují rozdílnou kapacitu, jiné rozměry stop i jednotlivých pitů (viz obrázek) a rozdílnou vlnovou délku čtecího laseru je rozdílný i základní datový tok. Datový tok DVD-ROM 1x odpovídá přibližně devítinásobné rychlosti CD-ROM.

Na první pohled můžeme tedy rychlost zápisu 2.4x media DVD+R hodnotit jako směšně nízkou, pokud však srovnáme datové toky s přenosem CD, zjistíme, že se jedná o ekvivalent zápisu CD rychlostí 22x. V případě maximální rychlosti zápisu 4x u některých špičkových DVD-R medii je datový tok ekvivalentní již CD 36x. 1GB dat se v této situaci zapíše na disk za cca 3 minuty.

rychlost DVD datový tok [MB/s] ekv. rychlost CD
1x 1.35 ~  9x
2x 2.70 ~ 18x
8x 10.8 ~ 72x

Media DVD a jejich kapacita

Současná zapisovatelná / přepisovatelná media (ať DVD+R či DVD-R) uvádějí kapacitu 4.7GB, objem dat který na ně zapíšete je však 4.38GB (vysvětlení je níže).

Insider: jaká je skutečná kapacita jednovrstvých medii DVD?

Ač se všude uvádí kapacita 4.7GB, je datová kapacita medii DVD nižší (cca 4.38GB). Filmový průmysl totiž počítá 1kB jako 1000 bajtů (B), zatímco v IT světě se za 1kB považuje zásadně 1024 bajtů (obdobně to platí i pro násobky, tedy MB i GB). S tímto faktem musíte počítat dříve, než začnete na DVD media zapisovat data.

Problematika zápisu DVD medii

Celou situaci navíc navíc komplikuje fakt, že různé programy uvádějí různé "GB". V této situaci je jisté jen to, že v Průzkumníku Windows vidíte vždy "počítačové" GB a musíte se tedy řídit nižším z obou čísel kapacity DVD.

Media DVD pojmou tedy více než šestinásobek dat klasického CD. Tím se mohou stát výtečnými pomocníky všude tam, kde se musí archivovat, přenášet a zálohovat velké objemy dat.

Zapisovatelná a lisovaná DVD media - rozdíly

Podívejte se na tuto tabulku standardů "lisovaných" DVD medii:

disk zkratka specifikace kapacita
12cm DVD (GB)
kapacita
8cm DVD (GB)
jednostranný/
jednovrstvý
SS/SL (single layer) DVD-5 4.7 (4.38 dat) 1.5 (1.39)
jednostranný/
dvouvrstvý
SS/DL (double layer) DVD-9 8.5 (7.91 dat) 2.6 (2.42)
oboustranný*/
jednovrstvý
DS/SL DVD-10 9.4 (8.76) -
oboustranný*/
dvouvrstvý
DS/DL DVD-18 17 (15.82) -

*Oboustranné disky (viz. žluté řádky v tabulce) nejsou žádná věda - v zásadě se jedná o dvě media (ať již DVD-5 či DVD-9) slepená "zády k sobě". Jelikož dostupné mechaniky čtou media pouze z jedné (konkrétně spodní) strany, je oboustranné disky třeba občas otáčet.

Problematika zápisu DVD medii
Oboustranné medium v mechanice DRU-500A působí dojmem, že je do mechaniky vloženo naopak.

Poznámka: U DVD videa se oboustrannými medii (ty poznáte snadno: z obou stran jsou totiž stříbřité a popis toho co je na opačné straně disku je natištěn na malém černém kroužku uvnitř disku) často řeší dvě samostatné verze filmu, například ve formátu 16:9 a 4:3, nebo film a dodatečný bonusový materiál. Naštěstí se většinou jedná o disky DVD-10 které jsou snadno "kopírovatelné" na jednovrstvá DVD-5 media.

Problematika zápisu DVD medii
schéma je převzato z www.pctechguide.com

Dvouvrstvá media DVD-9

Dvouvrstvá "dual-layered" media DVD-9 využívají dvě poloprůhledné záznamové vrstvy (ty jsou od sebe vzdálené 40 až 70ľm). Ke čtení takto zaznamenaného disku je tedy třeba buďto dvou čtecích diod - každá je opticky zaostřena na "svou vrstvu", nebo systému s variabilní "přeostřovací" optikou.

Tímto "trikem" je dosaženo jednoduchého zdvojnásobení datové kapacity media bez nutnosti disk v mechanice otáčet. P.S. Koncepce "dual-layer" je součástí základní specifikace DVD - dvojvrstvé disky musí umět přečíst každá mechanika DVD (tedy i ta vaše).

Podle toho jak navazuje záznam první vrstvy na nultou vrstvu rozdělujeme dvouvrstvé disky na OTP (data se čtou až k okraji disku, přeostří se na vyšší vrstvu a hlava se v průběhu čtení vrací zpět) a PTP (vrstvy se jeví jako souběžné).

Problematika zápisu DVD medii

Disky DVD-Video jsou stále častěji typu DVD-9...

Dnešní disky DVD-Video (pre-recorded DVD-Video) se stále častěji vyskytují jako dvouvrstvá (dual-layered) media (DVD-9 s uspořádáním OTP - viz. horní schéma). To také vysvětluje častý jev asi 0.5 sekundového "zamrznutí" filmu v okamžiku, kdy se mechanika "přelaďuje" na druhou vrstvu.

...zatímco zapisovatelná media vyhovují standardu DVD-5

Jak jsme uvedli dříve - maximální kapacita nahrávatelných DVD medii nepřekračuje 4.7GB (4.38GB) - záznam dat laserem totiž prakticky vylučuje dvouvrstvý zápis typu DVD-9 (těžko si lze představit, že by bylo možné pálit skrze již zapsanou vrstvu na další vrstvu).

Poznámka: Toto omezení je v praxi jednou z hlavních překážek kopírování dat z dvouvrstvých disků standardu DVD-9. Kopírování DVD bude věnován samostatný článek.

DVD+RW /-RW a spotřební elektronika

Nesmíme zapomínat na to, že se počítá s využitím přepisovatelných medii DVD jako budoucí náhrady videokazet.

Problematika zápisu DVD medii

Pokud na medium DVD-R /-RW, DVD+R /+RW nahrajete rekordérem digitální videozáznam ve formátu MPEG-2 (ten používá i "stolní" DVD-Video) získáte přibližně tyto nahrávací doby:

záznam
kvalita
doporuč. rozlišení
(PAL, MPEG-2)
typický
zdroj signálu
datový tok
60 min
High Quality (HQ)
720 x 576
DVD, DV
9.72 Mbit/s
120 min
Standard Play (SP)
720 x 576
DVD, DV
5.07 Mbit/s
180 min
Long Play (LP)
360 x 576
DVD, DV, S-VHS
3.38 Mbit/s
240 min
Extended Play (EP)
360 x 576
S-VHS, VHS
2.54 Mbit/s
datový tok 1xCD (VideoCD), 75 - 80 min záznamu   1.20 Mbit/s

Výše uvedené doby jsou pouze orientační a počítají s komprimací v reálném čase.

Formát MPEG-2 může videodata komprimovat s využitím proměnného datového toku (VBR - Variable Bit Rate). Okamžitý datový tok pak kolísá v závislosti na složitosti scény (čím je složitější, tím je vyšší, v "pomalých scénách" pak klesá). Průměrný datový tok je navíc možno při přípravě videomateriálu nastavit plynule od 9.72Mbit/s (to odpovídá maximálnímu datovému toku DVD) až po cca 2Mbit/s kdy je již signál poměrně nekvalitní.

Disky DVD+R/+RW /-R-RW a jejich datová kompatibilita

Zde žádné problémy nečekejte. Souborovým systémem DVD je UDF (Universal Disk Format). Doplněk UDF Bridge (kombinace UDF a ISO 9660) pak zajišťuje kompatibilitu ze staršími operačními systémy jako np. Windows 95. P.S. Volitelně je možné použít i datové struktury ISO 9660, avšak pro přístup k datům je doporučován formát UDF.

V další části se podíváme na jednotlivé typy zapisovatelných DVD medii (a je jich požehnaně).

{mospagebreak title=Formáty DVD (ROM, -R,-RW, +R,+RW)}

"Zmatení jazyků" u medii DVD

Pokud se v oblasti zápisu medii CD-R a CD-RW dospělo poměrně záhy ke sjednocenému standardu, u DVD je tomu poněkud jinak - v současné době o přízeň bojují tři, víceméně nekompatibilní, systémy zápisu:

 1. ustupující DVD-RAM,
 2. DVD-R a DVD-RW
 3. DVD+R a DVD+RW.

DVD-RAM od členů DVD Forum

Standard DVD-RAM (DVD Random Access Memmory) patří mezi nejstarší standardy zapisovatelných DVD medii. Formát byl navržen firmami Panasonic (která dosud za toto medium urputně bojuje), Hitachi a Toshiba (tedy společnostmi, které dnes patří do DVD Forum) a byl směřován především do oblasti výpočetní techniky. Media DVD-RAM nejsou kompatibilní se stolními přístroji DVD-Video. Výhodou medii DVD-RAM je to, že mohou být přepsaná až 100 000x. Aby bylo možno dosáhnout vysoké odolnosti zápisu vyskytují se občas disky DVD-RAM uložené ve speciálních průhledných prachotěsných kazetách "caddy". Kapacita starších medii medii DVD-RAM byla 2.6GB, současná inovovaná media pojmou 4.7GB.

Obecně lze říci, že formát DVD-RAM je, jako nejstarší a nejpomalejší, dnes již na ústupu. Situaci nezachrání ani to že poslední mechaniky DVD-RAM od Panasonicu a Toshiby umí zapisovat i media DVD-R. Předpokládám, že se zanedlouho bude jednat o zřídkakdy používané a poněkud kuriózní počítačové medium.

DVD-R od členů DVD Fora

Členům DVD Fora bylo nepochybně jasné, že standard DVD-RAM nepokryje veškeré potřeby ukládání dat i to, že je nedostatečný zejména v oblasti spotřební elektroniky, kde je tato skupina silně angažována. V roce 1997 se proto objevil první disk a mechanika DVD-R Pioneer DVR-S101 (která tehdy stála neuvěřitelných 400 000Kč).

První disky DVD-R zapisované laserem o vlnové délce 635nm jsou dnes označované jako "DVD-R for Authoring" a umožňuji vytváření speciálních pre-mastering disků, zatímco ostatní, běžně dostupné disky patří do skupiny DVD-R(G) "DVD-R for General". U komerčních běžně dostupných disků je oblast pro hlavičku kódu CSS (Content Scrambling System) zablokovaná a lze na nich zapisovat data pouze v nezakódované formě. To sice neumožňuje kopie 1:1, na druhou stranu, v době, kdy je kód CSS dávno prolomen, to nijak nebrání v kopírování disků DVD zabezpečených CSS v jejich nezakódované podobě.

Poznámka: Media DVD-R se mnohým přehrávačům jeví jako běžná media DVD-5.

Problematika zápisu DVD medii Problematika zápisu DVD medii

Problematika zápisu DVD medii
neznačková media DVD-R lze koupit i za 66Kč s DPH

výhody DVD-R:

 • vysoká kompatibilita (DVD-R přečte 70% starších a více než 95% nových přístrojů DVD),
 • postupně se objevují media s rychlostí zápisu 2x i 4x,
 • dosud jsou media DVD-R jednoznačně nejlevnější.

nevýhody:

 • media DVD-R jsou méně vhodné pro častější zálohování dat: pokud je na disku více než jedna session, mají některé mechaniky potíže se čtením takto vypálených medii, o stolních přístrojích ani nemluvě. V režimu kompatibility se vyžaduje aby každá session byla nejméně 1GB velká.

DVD-RW

DVD-RW a skupina zabývající se prosazováním tohoto standardu nazvaná RWPPI (RW Products Promotion Initiative, web RWPPI) jsou také "dětmi" DVD Fora. Tento standard přepisovatelných (ReWritable) disků byl vyvinut s myšlenkou na video DVD-RW rekordéry. Hlavním motorem vývoje je i v této oblasti firma Pioneer (není bez zajímavosti, že členem RWPPI je i firma Sony která je také stálým členem konkurenční DVD+RW Alliance).

Formát disků DVD-RW se může lišit v závislosti od toho, kde a jak je míníme používat. Rozlišujeme dva rozdílné formáty: typ Video Recording (VR) a typ Video Format (VF).

 • Disky formatováné jako VR nejsou kompatibilní s valnou většinou stolních DVD-Video přehrávačů, avšak umožňují pohodlnější práci při nasazení ve video DVD-RW rekordérech (umožňují tolik zde potřebné indexy, mazání a spojování dat).
 • VF je formátem, jež se více blíží klasickému formátu DVD-R Jeho kompatibilita je tedy vyšší, nehodí se však pro nasazení ve spotřební elektronice (nejsou zde možné indexy, změny a mazání dat apod.).

Dnešním maximem pro nepřepisovatelná organická media DVD-R je zápis rychlostí 4x (v době testu nebylo žádné takové medium k dispozici), "nejrychlejší" media DVD-RW lze zapisovat max. rychlostí 2x - ani dostupnost těchto medii není dobrá). Další nevýhodou je relativně vyšší cena medii typu "re-writable".

výhody DVD-RW:

 • disky formátované jako VR jsou vhodné pro stolní přístroje, kde poskytují vysokou pružnost a flexibilitu požadovanou od domácího DVD rekordéru,
 • disky jsou vhodné pro práci s daty, možný je i tzv. paketový zápis

nevýhody:

 • horší kompatibilita se stolními přehrávači (30-40%),
 • pomalejší zápis a přepis než je tomu u disků DVD+RW,
 • pokud je disk naformátován jako VR, budou mu rozumět jen některé mechaniky DVD a stolní DVD-RW rekordéry, nikoliv již však přístroje DVD-Video.

DVD+R a DVD+RW od členů DVD+RW Alliance

Media a mechaniky DVD+R a DVD+RW jsou nejnovějším standardem v oblasti zapisovatelných / přepisovatelných DVD medii (což vůbec neznamená že jsou jakkoliv lepší od DVD-R /-RW).

Nejvýznačnějšími členy DVD+RW aliance jsou společnosti: Dell Computer, Hewlett-Packard / Compaq, Verbatim, Philips, Ricoh, Sony, Thomson a Yamaha. Těmto společnostem se vůbec nelíbily standardy (a především licenční podmínky) "upečené" v DVD Foru a tak se rozhodly jít vlastní cestou. Výsledkem je, že formáty DVD+R a DVD+RW nejsou standardem v pravém toho slova smyslu - ten by totiž mohlo ustanovit pouze DVD Forum. DVD+RW aliance se rozhodla jít "cestou Microsoftu" a prosadit potřebný standard vlastní váhou. Důkazem toho je i logo - zcela odlišné od běžného tvaru loga DVD.

Problematika zápisu DVD medii
Více informaci naleznete na:
www.DVDplusRW.org

Disky DVD+R a zejména DVD+RW mají být vhodné pro oba "DVD světy" - tedy jak pro nasazení ve spotřební elektronice (již se objevily první stolní DVD+RW rekordéry, například od Philipsu), tak pro svět osobních počítačů (podpora UDF, Bridge UDF, ISO 9660).

Poznámka: Zajímavé bylo, že se jako první objevily media i mechaniky standardu DVD+RW a na media DVD+R jsme si museli počkat až do poloviny roku 2002 (RW media se obvykle ). To, že první generace mechanik jako Sony DRU110A, HP DVD100i a Ricoh MP1520a neumí ani po inovovaní firmware vypalovat disky DVD+R však nelze hodnotit jinak než jako špatný vtip - naštěstí není počet těchto mechanik nijak vysoký.

DVD+R

Tato media používají organické barvivo a není důvod, aby jejich cena byla v budoucnu jakkoliv vyšší než je tomu u DVD-R (dosud jsou dražší, to lze však přičíst malému rozšíření mechanik schopných zápisu těchto medii). Kompatibilita je na obdobné úrovni jako je tomu u DVD-R.

Problematika zápisu DVD medii Problematika zápisu DVD medii

 Problematika zápisu DVD medii
i když je tento disk označen "For Data" jedná se o disk pro univerzální použití

výhody DVD+R:

 • disky DVD+R se vyznačují vysokou kompatibilitou (a to je stolními přehrávači DVD),
 • běžná rychlost zápisu je 2.4x (u DVD-R je to 2x),
 • cena je nižší než u DVD+RW a blíží se mediím DVD-R.

nevýhody:

 • dosud je tento standard méně rozšířen.

DVD+RW

Výhodou medii DVD+RW je obrovská pružnost zápisu - mechaniky používají Loseless Linking - každý z 32kB bloků dat může být kdykoliv přepsán / nahrazen jinými daty - a to i uprostřed existujícího záznamu! Přepisovatelná media tohoto standardu míří taktéž do světa PC stejně jako do přístrojů spotřební elektroniky.

Problematika zápisu DVD medii Problematika zápisu DVD medii
disky DVD+RW pracují na principu změny fáze (phase change) - jejich odrazivost je

výhody DVD+RW:

 • disky DVD+RW jsou pro PC svět téměř ideální,
 • vysoká rychlost přepisu RW medii 2.4x,
 • vhodné pro práci s daty, v případě paketového zápisu se disk chová jako pomalý HD

nevýhody:

 • kompatibilita je (jak to u přepisovatelných medii bývá díky jejich nižší odrazivosti) horší než v případě disků DVD+R i DVD-R (odhad se pohybuje kolem 40-50%).

Shrnutí

Jistě vás napadla otázka, ke které skupině je vhodné se potencionálně přiklonit. Obecně vzato, boj není zdaleka rozhodnut - každé medium a každá skupina má své silné i slabé stránky.

U jednou zapisovatelných medii DVD-R a DVD+R jsou na tom obě skupiny, zejména co se týče tolik diskutované kompatibility, v současnosti podobně. Oba typy medii jsem zkoušel na svém domácím stolním DVD přehrávači a neměl jsem žádné problémy. Pokud se disk DVD-R nebo DVD+R připraví dostatečně precizně, jeví se mechanikám téměř jako lisované DVD.

Velká bitva, jak se zdá, už záhy nastane v oblasti medii typu RW. DVD-RW zde čerpá z popularity formátu DVD-R a ze zkušeností v oblasti spotřební elektroniky. Nepředpokládám však, že by skupina kolem DVD-RW (iniciativa RWPPI) prosadila zásadněji svůj formát do světa PC - zde vidím spíše pružnější formát DVD+RW.

Tam kde se dva perou vyhrává třetí, řekli si u Sony a jako první přišli z mechanikou schopnou zápisu i čtení medii obou nátlakových skupin. Mechanika se jmenuje Sony DRU-500A a její recenze bude následovat dále.

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
18.12.2002 15:19:21   0.0.0.xxx 33
Jenom připomínka:
Myslím, že je důležité zmínit, že CD se zaostřuje před 1.2mm silnou vrstvu plastu, zatímco DVD potřebuje tloušťku plastu pouze 0.6mm - tedy poloviční. Pojem "slepená zády k sobě" by mohl vnutit, že oboustrané DVD je pak dvakrát silnější, ale je to tak, že jednostrané je z poloviny nevyužité.
18.12.2002 16:35:04   0.0.0.xxx 23
"těžko si lze představit, že by bylo možné pálit skrze již zapsanou vrstvu na další vrstvu"

No tak najprv napalim dolnu a potom hornu, co je na tom tak nepredstavitelne ?
18.12.2002 19:01:38   0.0.0.xxx 32
Zkoušel jsem zapisovat data(=zálohy PC/UNIX souborů) na +RW a -R mechanikách (Ricoh a Pioneer A04) se třemi typy médií a úspěšnost zápisu mám: verifikace ve vypalovačce cca 80% a následné načtení obsahu DVD média na jiném PC s DVD-ROM cca 60%. Dále si dovolím upozornit, že otisk vašeho ukazováčku na spodní straně média drasticky sníží již tak slabou úspěšnost. Má někdo lepší výsledky a je ochoten se o ně podělit? (Nerad sypu 100Kč placky do koše).
18.12.2002 21:33:43   0.0.0.xxx 32
to je doufam vtip, ne? Z takouvouto kvalitou by se to asi nemelo ani prodavat :/
19.12.2002 08:15:55   0.0.0.xxx 62
Mam zminovanou SONY DRU-500A a mam uspesnost zapisu 100%.Zalohuju na DVD+RW i -RW a zkousel sem i obnovu dat vse bez problemu bez jedine chybicky.DVD filmy ci data na -R ci +R opet bez problemu.Pokud tahle mechanika medium pozna(nektera ani nenacte ale Imation ji chutnaj) tak na vypali vzdy se 100% uspesnosti a bez chyb.

19.12.2002 11:38:32   0.0.0.xxx 32
je to obecne znama vec, media DVD+-R/RW jsou maximalne nespolehliva (lidi pak kupuji vice medii a firmy vice vydelavaji). U DVD+-RW je sice uvaden teoreticky 1000x prepis, ovsem me se nepodarilo pri beznem pouzivani dosahnout vice jak 10x prepsani, a to jsem s medii zachazel velice opatrne. Nastesti jsou tu media DVD-RAM ktere jsou mnohem odolnejsi (pokud bych je chtel prirovnavat k DVD+-RW, tak bych spise oznacil jako neznicitelne), prepis vice jak 100000x, odolnost na logicke urovni (defect sector managment), odolnost na principu zapisu (magnetickoopticke), a i fyzicka odolnost (ochrana vrstva, a pripadne medium v cartridgi), plus samozdrejme dalsi nesporne vyhody.
19.12.2002 11:40:14   0.0.0.xxx 23
skoda jen ze autor clanku, nema absolutne prehled okolo DVD formatu, viz nesmyslne blaboly kolem DVD-RAM. (a nebo je za ty reci dobre placeny).
19.12.2002 12:03:20   0.0.0.xxx 22
dvd-ram neni ustupujici format (za ten se da oznacit dvd+r/rw (viz predpoklady riteku)), ale prave naopak se dostava stale sirsi podpore.
Dvd-ram na poli stolnich recorderu ma nejlepsi kompatibilitu (dvd prehravace (stejne jako kdysi vhs prehravace) stejne nemaji budoucnost).
Dvd-ram kompatibilita u pc mechanik neni spatna (mechaniky toshiba (podporujici dvd-ram) patri mezi nejprodavanejsi). U dvd pc recorderu by melo situaci spravit nastupujici dvd multi recordery firem panasonic, samsung, hitachi, teac, lg, toshiba, ...
dvd-ram neni nejstarsim formatem, ale nejmodernejsim, lze ho co do funkcnosti prirovnat k dnesnim hdd (pristup na urovni sektoru, nativni podpora v os jako prenosneho hdd, magnetoopticky zpusob zapisu), kdezto dvd?r/rw jsou funkce zastarale (contiunalni zapis, jako u CD, a paskovych mechanik, ci dernych pasku).
Za DVD-RAM je standardem DVD fora, a dale ho plne podporuje (dokazuje to novy standard DVD Multi (obsahujici m.j. DVD-RAM)).
DVD-RAM patri mezi nejrychlejsi, jak co do samotneho zapisu (jsou v priprave 4x speed), ale hlavne co do sviznosti pouzivani (pristupova doba, moznost soucasneho cteni i zapisu (jako u hdd), automaticka verifikace, zadne formatovani ci finalizovani, ...), pouzivaji se jako bezne prenosne hdd disky. Navic pokud se nepletu jsou v pripave 9.4GB jednostrana DVD-RAM media.
Plus spoustu dalsich vyhod, ktere DVD?R/RW diky zastarale (i kdyz vice kompatibilni) a dnes nevyhovujici technologii a koncepci nemuzou pouzit.
Jeste dodam cim horsi format (nejlepe aby to ani nebyl standart (viz DVD+R/RW)) tim sice hure pro koncove uzivatele(ale to je firmam jedno), ale hlavne lepe pro firmy (lidi pak vice utraceji za media (DVD+RW jsou prakticky nepouzitelne), a i za samotne mechaniky (viz prvni DVD+RW only mechaniky)...
Jeste dodam ze
20.12.2002 14:57:27   0.0.0.xxx 21
ono je to tezko, kdyz autor vychazel z informaci v manualu k DRU500, a z marketingovych letacku sony ....
26.12.2002 19:03:23   0.0.0.xxx 42
aka ma byt minimalna konfiguracia PC aby stihal plnit DVD napalovacku datami.
dik
29.12.2002 18:48:55   0.0.0.xxx 32
Ahoj, díky za skvělý článek a už se těším až zde podrobně proberete postup, jakým si doma upravit vypálit třeba DVD film, samozřejmě jenom pro studijní účely, hrozně mě to zajímá...

8.1.2003 12:11:26   0.0.0.xxx 320
Rozbalit komentářPříspěvek byl automaticky zabalen pro velké množství negativních hlasů.
8.1.2003 12:18:44   0.0.0.xxx 32
ja mam take 100 % uspesnost ale co se tyka zalohy DVD a jejich kompatibilita na stolnich DVD je to horsi nechcs se podelit o informace

ICQ 105563614
12.1.2003 17:43:31   0.0.0.xxx 321
Rozbalit komentářPříspěvek byl automaticky zabalen pro velké množství negativních hlasů.
6.1.2004 10:30:03   0.0.0.xxx 43
Tato problematika je i dnes zajímavá, rozhodně by stálo za to článek "upgradovat"
23.3.2005 09:00:36   0.0.0.xxx 32
tak tak dnes sme uz zasa o krok dalej a niektori maju v tom stale chaos. co tak pokracovanie clanku?

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

0 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 0Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.