Hlavní stránka Hardware Disky /CD /DVD /BR To nej pro vaše data: velký test 2TB pevných disků
To nej pro vaše data: velký test 2TB pevných disků
autor: Petr Kupský , publikováno 25.11.2014
To nej pro vaše data: velký test 2TB pevných disků

Nástup SSD v roli systémového disku odsouvá klasické disky do pozice datového úložiště. Kvůli nenažranosti her i multimédií nám na jejich rychlosti ale pořád záleží. Výrobci už přitom vlastnosti související s výkonem HDD doslova tají. Nevadí, v syntetických i praktických testech zjistíme, jak na tom populární 2TB disky jsou.


HD Tune Pro 5.5 - Butterfly seek

HD Tune Pro 5.5 disponuje dále několika extra testy, z nichž je zajímavý zejména ten, s romanticky znějícím názvem „Butterfly seek“. Najdeme jej v záložce nazvané „Extra tests“. V rámci tohoto testu se měří přístupová doba při pohybu záznamových hlav mezi jejich krajními polohami, tedy mezi vnějším okrajem ploten a okrajem vnitřním.

Butterfly seek odhalí rychlost přesunu záznamových hlav, která může být ovlivněna nastavením tzv. AAM – Automatic Acoustic Management. Tato softwarová funkce dokáže nastavovat rychlost pohybu (resp. akcelerace) hlav v určitém omezeném rozsahu. Na jednu stranu je možné nastavení pomalejšího pohybu hlav, což bude mít negativní vliv na rychlost přístupu k datům při náhodném čtení, ale naopak pozitivní vliv na hlučnost disku. Na druhou stranu lze nastavit rychlejší pohyb záznamových hlav, jež se projeví ve vyšší hlučnosti disku.

U disků, které jsou používány zejména pro sekvenční záznam a čtení větších objemů dat (např. disky pro videorekordéry), je vhodné nastavení nižší hodnoty AAM (128), která pohyb záznamových hlav zpomalí za účelem snížení hlučnosti. V tomto případě není rychlost pohybu hlav důležitá.

U disků systémových je vhodné upřednostnit nastavení hodnoty AAM co nejvýše, aby byl přístup k datům v jakékoliv části ploten co nejrychlejší. Přitom se budeme muset smířit s vyšší hlučností disku při pohybu hlav (seeku).

Bohužel všechny testované disky už měly možnost změny nastavení AAM uživatelem zakázanou. A to je také něco, co bylo u spousty disků dříve možné uživatelsky nastavit. Dnes jsme odkázáni na nastavení, které učinil výrobce disku podle jeho předpokládaného využití. Dopad změny nastavení AAM tedy demonstruji na svém disku WD Green z roku 2010.

To nej pro vaše data: velký test 2TB pevných disků To nej pro vaše data: velký test 2TB pevných disků

Na obrázku vlevo je výchozí nastavení AAM pro starý disk WD Green na hodnotě 128. Při tomto nastavení je průměrná přístupová doba 20,9 ms a při spuštěném testu náhodného přístupu jsou záznamové hlavy slyšet pouze z bezprostřední blízkosti disku v otevřené skříni. Na obrázku vpravo je pak nastavení AAM pro vyšší výkon, tedy na hodnotu 254. Přístupová doba se výrazně zkrátila na 17,6 ms, ale pohyb záznamových hlav je již zřetelný i z větší vzdálenosti od skříně. Pomocí HD Tune nebylo možné nastavení jiných než krajních hodnot (128 nebo 254).

Je rozhodně škoda, že výrobci testovaných disků možnost změny hodnoty AAM zakázali. Alespoň si pomocí testu Butterfly seek porovnáme, jak je rychlost pohybu záznamových hlav z výroby nastavena. Můj starý WD Green zde dosahuje v testu čtení při nastavení AAM na hodnotu 128 výsledek 24,044 ms a při nastavení AAM na hodnotu 254 výsledek 18,954 ms. Jak si ve čtení povede novější generace disků?

To nej pro vaše data: velký test 2TB pevných disků

To nej pro vaše data: velký test 2TB pevných disků

S výrazným náskokem vítězí v této disciplíně WD Black, jehož přístupová doba je v případě zápisu i čtení suverénně nejkratší. Negativně se to ovšem projevuje v jednoznačně nejvyšší hlučnosti pohybu hlav (seeku), jak se přesvědčíte později. Dá se však předpokládat, že jeho výkon bude nejméně ze všech klesat při čtení a zápisu dat na fragmentovaném disku. Výborně si také vede WD Green, který těží mimo jiné z toho, že jeho hlavy nezajíždějí zcela k vnitřním okrajům ploten a překonávají tedy kratší vzdálenost napříč plotnami.

Pomalejší, ale zato tišší pohyb hlav mají zřejmě nastaveny všechny testované disky Seagate. Markantní je to v případě Seagate Desktop HDD (Barracuda), který má technický potenciál k překonání nejrychlejšího disku WD Black, ale nastavení snížené hodnoty AAM z 254 na 208 (viz obrázek v kapitole představující tento disk) výkon výrazně degraduje. Dokonce je srovnatelný s mým starým diskem WD Green s nastavenou hodnotou AAM na 254. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
64 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 29.6Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.