Hlavní stránka Hardware Skříně, zdroje, chladiče Vodní chlazení - teorie a základy stavby
Vodní chlazení - teorie a základy stavby
autor: Jiří Janžura , publikováno 20.10.2005

Pokud jste se někdy zamýšleli nad stavbou vodního chlazení pro váš počítač, ale zdálo se vám, že je to úkol téměř nadliský, pak je tento článek právě pro vás. Rozebereme si stručně, co je potřeba pro samotnou stavbu, ale také se podíváme na samotný princip fungování "vodníka". V článku se vyskytují jen ty komponenty, které jsou dostupné na českém trhu, takže případným zájemcům o stavbu už nic nebrání ve zdárném splnění svého snu.


Na základě předchozí kapitoly o konvektivním přenosu tepla se bude s ohledem na uvedenou rovnici tepelného toku odvíjet také volba ideální kapaliny do oběhu vodního chlazení. Klíčovou vlastností použité kapaliny bude tedy na základě rovnice tepelná kapacita - cp.

Měrná tepelná kapacita je vlastnost, která popisuje schopnost látky akumulovat teplo a udává kolik je třeba dodat tepla, aby se množství látky o hmotnosti 1kg ohřálo o 1°C. V tabulce jsou uvedeny tepelné kapacity základních kapalin:

látka při 20°CJ/kg.K
glykol3073
voda4180
rostlinný olej1650
benzín2100
methanol2500
ethanol2430
silikonový olej1370

Z dalších fyzikálních vlastností kapalin je třeba zmínit viskozitu. Viskozita udává poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny. V praxi to znamená, že čím má kapalina větší viskozitu, tím klade větší odpor proti proudění nebo pohybu těles v kapalině. Ideální kapalina má pak nulovou viskozitu. Z hlediska vlivu viskozity na vodní chlazení v počítači je nutné zohlednit pouze její vysoké hodnoty při použití glykolu jako inhibitoru koroze s nežádoucím vlivem přetěžování čerpadla, kdy je ve valné většině oběhů použito akvarijní čerpadlo navržené pouze pro čerpání vody. V tabulce je opět uvedeno několik použitelných kapalin s příslušnou hodnotou viskozity:

látka při 20°CN.s/m2
voda0,001
benzín0,00053
etanol0,0012
glykol1,48
olej0,00149

V samotném oběhu vodního chlazení bych na základě výše uvedených poznatků omezil používání kapalin na jedinou a to vodu. Při tvorbě nežádoucích vodních řas v oběhu lze přidat trochu lihu nebo jiného prostředku, který jejich tvorbě zabrání. Pozor však na rozpouštědla, která by mohla poškodit gumová těsnění nebo plastové díly v oběhu.
Při použití kombinace kovů jako hliník vs. měď vzniká při jejich vodivém spojení galvanický článek a dochází tak k elektrolytické disociaci a tím k narušování povrchu korozí. Díky této korozi může dojít k netěsnostem jednotlivých částí oběhu a následnému nežádoucímu úniku kapaliny. Zabránit této korozi můžeme přidáním glykolu do vody, vhodnou povrchovou úpravou hliníkových částí nebo jejich úplné eliminaci v oběhu.

Osobně používám jako náplň v oběhu normální převařenou vodu z rozvodné sítě a nezaznamenal jsem žádné známky znečištění ani po více jak půl roku téměř nepřetržitého provozu. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
332 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 161.2Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.