Hlavní stránka Hardware Skříně, zdroje, chladiče be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování
be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování
autor: Petr Kupský , publikováno 4.7.2018
be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Špičková skříň z kategorie Full Tower se po dvou letech úspěšného působení na trhu dočkala modernizace v souladu s aktuálními trendy. Díky své pohledné a nadčasové konstrukci si postavení vlajkové lodi výrobce zachovává i do následujících let. Ostatně to je vlastnost všech ikon, že se spokojí s pouhým oprášením a jejich lesk časem nijak neklesá.


Demontáž

Když už jsme se slovem vrátili do prostoru za čelními dvířky skříně, ukážeme si zde způsob vyjmutí prachových filtrů.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Filtr předních ventilátorů snadno vyklopíme po uvolnění pružné plastové západky na jeho horním okraji.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Skvěle je ovšem řešeno upevnění prachového filtru na dně skříně. Stačí zatáhnout za jeho okraj ve tvaru madla s předlouhý filtr snadno vytáhneme směrem vpřed.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Z obrázku výše si učiníme představu o konstrukci a velikosti obou filtrů. Jsou tvořeny rámem z odolného plastu, do něhož je zalisována jemná plastová síťka. Jedná se o standardní konstrukční řešení, které je často používáno i ostatními výrobci u kvalitních skříní.

V odstrojování skříně budeme nyní pokračovat v prostoru tunelu napájecího zdroje. Nejprve demontujeme plastové kryty na jeho stropě, přičemž začněme například tím prostředním. Uvolníme jej zatažením za kratší okraj blíže přepážky pod základní deskou. Zde je kryt k plechu fixován dvojicí západek, zatímco na opačném konci širokým háčkem.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

U ostatních krytů již nezáleží na směru, ze kterého je budeme odlupovat, neboť jsou fixovány výhradně pomocí integrovaných hmoždinek.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Po odstranění krytů se nám naskytne pohled na strop plechové části tunelu. V přední a zadní části je strop tunelu zkrácen, přičemž důležitější je mezera šíře 61 mm za čelní stěnou šasi, umožňující zapuštění delšího radiátoru vodního chlazení s ventilátory.

Dvě čtvercové perforované plochy stropu tunelu jsou opatřeny otvory pro upevnění 120mm ventilátorů. Ty by mohly přijít vhod například při použití pasivně chlazeného napájecího zdroje s požadavkem na lepší větrání vnitřního prostoru tunelu. Nad otvor ve středu tunelu lze připevnit alternativní rámeček 2,5" disku z příslušenství. Způsob jeho osazení si předvedeme později.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Celou plechovou část tunelu demontujeme ze skříně po uvolnění dvou šroubů na levém boku šasi a dvou šroubů na opačné straně.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Jakmile vyjmeme koš pro dvojici 3,5" disků, naskytne se nám nerušený pohled na dno šasi se dvojicí ventilátorových pozic a prostorem pro osazení napájecího zdroje. Ač to tak na obrázku zrovna nevypadá, instalovaný spodní koš pro disky s přední ventilátorovou pozicí nekoliduje.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Před montáží komponent nebude na škodu demontovat všechny vnější panely skříně s hliníkovým povrchem citlivým na poškození. Začneme tím čelním, který velmi snadno uvolníme postupným zatlačením na dvě čtveřice plastových západek podél svislých okrajů šasi. Je to mnohem lepší řešení, než často používané válcovité hmoždinky.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Při pohledu na zadní stranu čelního panelu můžeme posoudit řešení nasávacích otvorů po jeho okrajích a také konstrukce záslepek dvou pozic pro 5,25" mechaniky, vybavených mřížkami proti průniku prachu.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Ventilátory jsou do čelní stěny šasi částečně zapuštěny, nad vnější líc šasi vystupují jen o 9 mm.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Identický způsob upevnění k šasi najdeme také u stropního panelu. Po uvolnění osmi západek jej snadno odejmeme.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Demontáž vnějších panelů se zcela obešla bez nutnosti manipulace s kabely. Veškeré spínače a konektory jsou součástí samostatného plastového bloku, jenž zůstal pevně přišroubován k šasi. Na obrázku je dobře patrné řešení ventilačních průduchů na zádi stropního panelu a kvalitně provedená izolace proti hluku.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Zajímavý je také pohled na desku s tištěnými spoji čelního I/O panelu skříně s osazenými spínači a konektory. Jednotlivé prvky jsou navíc vzorně označeny.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Na řadu se dostává spodní panel, k jehož uvolnění vyjmeme dvojici šroubů přibližně ve středu spodní stěny šasi. Šasi pak od spodního panelu odejmeme již pouhým posunutím směrem vpřed. Spoj tohoto panelu a šasi je totiž vtipně řešen pomocí plochých plastových háčků.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Díky spodnímu panelu bez jakýchkoliv průduchů můžeme v případě požadavku na snížení celkové výšky demontovat všechny nohy skříně. Ty velmi snadno vyjmeme po uvolnění čtyř západek na vnitřní straně panelu.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Pokud budeme chtít demontovat blok s prvky I/O panelu, stačí uvolnit dvě dvojice šroubů po jeho bocích. Čeká nás pak boj s kabely, protaženými otvory v šasi a zčásti napojenými na vnitřní řídící jednotku. Samotný blok nám při montáži komponent výrazně překážet nebude, takže jeho demontáž není nutná. Tedy až na jednu výjimku.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Když už jej máme demontován, prohlédneme si alespoň desku se součástkami bezdrátové nabíječky. Na menší destičce s potenciometrem regulátoru otáček ventilátorů zůstaly ještě kontakty od vypínače ventilátorů používaného v původní verzi skříně.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Tou zmíněnou výjimkou, kdy bude nutné blok s prvky I/O panelu demontovat, je záměr demontáže koše pro 5,25" optické mechaniky. Ten je k šasi skříně upevněn šesti šrouby, kdy dva z nich se ukrývají na stropě šasi právě pod uvedeným blokem.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Pakliže budeme chtít na čelní stěnu šasi osadit trojici ventilátorů, nebo delší radiátor vodního chlazení, opatříme otvor po koši mechanik speciálním plechem. Najdeme jej v krabici s příslušenstvím skříně.

V rámci očekávaného příkladu montáže vzorové sestavy se spokojím se standardní dvojicí čelních ventilátorů, takže koš mechanik i blok s prvky I/O panelu nyní montuji zpět.

be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 – ještě lepší pokračování

Jako obvykle jsem u obnaženého šasi změřil tloušťku plechů použitých na jeho konstrukci. Vyzkoušel jsem několik míst, kde bylo možné plech snadno měřit, přičemž nikde jeho tloušťka neklesla pod hodnotu 1 mm. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
30 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 15Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.