Hlavní stránka Hardware Skříně, zdroje, chladiče NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?
NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?
autor: Petr Kupský , publikováno 13.12.2017
NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?

Chytré výrobky nás začínají pronásledovat ze všech směrů. Nejsou to jen telefony, hodinky, televizory, ale i další spotřebiče, nebo rovnou celé domácnosti. Do seznamu chytrých zařízení, které hodlají přemýšlet za nás, můžeme započítat i nejnovější luxusní model počítačové skříně NZXT H700i. Součástí její recenze bude tedy i zkouška inteligence.


Adaptivní regulace ventilátorů pomocí CAM

Pokud jste celou dobu čekali, kdy už začneme popisovat tu chytrou stránku skříně NZXT H700i, tak nyní přichází ten pravý okamžik. Jednou z hlavních úloh integrovaného chytrého zařízení skříně je adaptivní regulace otáček všech ventilátorů a z toho vyplývající celková redukce vytvářeného hluku.

NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?

Jak už jsme se několikrát zmínili, aplikace CAM je momentálně postavena tak, že pro aktivaci chytrých funkcí integrovaného zařízení vyžaduje připojení k serverům výrobce. Na cloudu výrobce se pak ukládají průběžné údaje o stavu sledovaných komponent během hraní her. Ano, aplikace CAM se při změnách adaptivní regulace ventilátorů řídí výsledky, které zaznamenává v průběhu hraní her a následně je vyhodnocuje.

Můžeme si o tom myslet své, ale abychom mohli adaptivní regulaci ventilátorů vyzkoušet, musíme si založit účet u NZXT. Na webové stránky pro vytvoření účtu se dostaneme přímo odkazem z okna nastavení aplikace CAM. Přivítá nás stránka, kde je třeba zadat vhodné uživatelské jméno, heslo, e-mailovou adresu a zemi pobytu. Výrobce nám v úvodu slibuje, že jeho podpora bude brzy rozšířena o další funkce.

NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?

Jakmile máme účet vytvořen a aplikace CAM se po spuštění připojí k serverům výrobce, zpřístupní se nám nabídka sedmého panelu aplikace, věnovaného adaptivní regulaci ventilátorů.

Pro první spuštění aplikace v tomto režimu je vyžadována počáteční kalibrace. Aplikace pomocí ní získá výchozí data, ze kterých určí chování ventilátorů v různých režimech vytížení počítačové sestavy. Během kalibrace aplikace CAM pomocí osazeného elektronického regulátoru skříně NZXT H700i měří úroveň hluku a změnu teploty procesoru a grafické karty v klidu i zátěži. Cílem aplikace je dosažení co nejnižší úrovně hluku při současném udržení teploty procesoru pod hodnotou 70° Celsia. Podle naměřených výsledků vytvoří unikátní křivku průběhu otáček připojených ventilátorů.

Stále přicházející data do cloudu výrobce budou v průběhu budoucího používání adaptivní regulace pomocí strojového učení analyzována a výsledná křivka průběhu otáček ventilátorů bude dále upravována. Výrobce upozorňuje, že adaptivní regulace má potenciál snížit úroveň celkového hluku zejména u sestav s velkým počtem ventilátorů. Naopak u sestav, kde již v základu použijeme komponenty s nízkou hlučností, bude výsledný efekt nižší.

Výrobce pro optimální využití adaptivní regulace doporučuje připojení ventilátorů chladiče procesoru na jednu z větví elektronického regulátoru skříně. V případě AIO chladiče musíme kabel od čerpadla napojit na základní desku.

Pro přesnou prvotní kalibraci adaptivní regulace bychom měli v místnosti omezit úroveň okolního hluku na úroveň tichého hovoru. Během kalibrace musíme mít po ruce nějaký herní titul, kterým budeme během kalibrace simulovat herní zátěž. Tento titul by měl pokud možno co nejvíce vytížit procesor a grafickou kartu. Pro kalibraci si musíme vyhradit takřka přesně hodinu čistého času, přičemž v některých okamžicích kalibrace nebude naše součinnost nutná.

Proces kalibrace zahrnuje tři hlavní fáze Preset, Calibration a Adaptive. Aplikace CAM během kalibrace přechází mezi jednotlivými fázemi zcela automaticky. Kalibraci zahájíme kliknutím na tlačítko Start.

NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?

V prvním kroku kalibrace musíme nechat počítač v klidu. Zátěž procesoru a grafické karty by neměla přesáhnout hodnotu 15 %. Tento krok potrvá přibližně 5 minut, než ukazatel Idle dosáhne hodnoty 100 %.

NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?

Na úvod druhé části prvního kroku nás aplikace CAM vyzve, abychom počítačovou sestavu zatížili tak, aby vytížení procesoru nekleslo pod úroveň 20 % a vytížení grafické karty pod úroveň 50 %. Výrobce doporučuje spuštění nějaké náročnější hry.

NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?

Druhá část prvního kroku trvá opět přibližně pět minut, během kterých bychom měli sestavu udržovat v zátěži. Je vhodné hru, kterou sestavu zatěžujeme, spouštět jen v menším okně, abychom mohli současně sledovat průběh kalibrace. Na konci prvního kroku, po dosažení 100 % na ukazateli Game, musíme zatěžující hru co nejdříve ukončit. Aplikace CAM nás k tomu sama nevyzve, ani na nás nebude čekat.

NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?

Ve druhém kroku kalibrace přebírá zatížení sestavy na svá bedra aplikace CAM. V průběhu tohoto kroku bude aplikace různě měnit otáčky ventilátorů na jednotlivých větvích regulátoru a dokonce je i zastavovat. Současně s tím zjišťuje chování komponent sestavy, tedy jejich teplotu a celkový hluk.

Ve spodní polovině panelu aplikace CAM jsou zobrazeny parametry, které byly naměřeny v kroku prvním. Drobnými tlačítky Idle a Load přibližně ve středu panelu můžeme přepínat zobrazení naměřených parametrů v klidu a zátěži.

NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?

V první části druhého kroku probíhá zátěžový test, kdy je procesor aplikací CAM zatížen nejprve na úrovni přibližně 50 %, posléze se zátěž zvýší skoro až na 100 %. Grafická karta zůstává trvale v klidu. Tato prvá část trvá přibližně 22 minut a naše součinnost není nutná. Do další části kalibrace aplikace přejde sama.

NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?

Ve druhé části druhého kroku testuje aplikace CAM sestavu v klidu. Tato část trvá přibližně 13 minut a naše součinnost opět není nutná.

NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?

Jakmile jsou oba ukazatele na úrovni 100 %, je aplikací CAM automaticky ukončen krok druhý a spuštěn krok třetí. V tomto posledním kroku aplikace už testuje výsledek svého výpočtu, tedy výsledný adaptivní profil regulace otáček ventilátorů.

NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?

Testování výsledného adaptivního profilu je zahájeno první částí třetího kroku, kdy se sestava nachází v klidu. Tato část potrvá přibližně 5 minut a během ní bychom se měli připravit na to, že po jejím dokončení budeme opět vyzvání k zatížení sestavy hrou tak, jako na začátku.

NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?

Spustíme tedy hru v menším okně a zatížení sestavy potvrdíme stiskem OK v okně aplikace CAM.

NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?

Druhá část třetího kroku kalibrace, kdy musíme sestavu udržovat stále v zátěži, potrvá opět přibližně 5 minut.

NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?

Po jejím dokončení dosáhnou oba ukazatele průběhu kalibrace hodnotu 100 %. V tuto chvíli můžeme zatěžující hru vypnout.

Ve spodní polovině panelu aplikace CAM jsou nyní zobrazeny parametry, které byly naměřeny ve všech krocích kalibrace. Drobnými tlačítky Idle a Load přibližně ve středu panelu lze přepínat zobrazení naměřených parametrů v klidu a zátěži. Zeleně zvýrazněné hodnoty znamenají zlepšení, které nám vypočtený adaptivní profil nabízí.

Takže můžeme hodnotit. V klidovém stavu nám adaptivní regulace po první kalibraci sníží otáčky ventilátorů procesoru na větvi Fan 1 o 180 ot./min. a otáčky předních ventilátorů skříně na větvi Fan 2 o zanedbatelných 17 ot./min. Naopak otáčky zadního ventilátoru na větvi Fan 3 budou zvýšeny o 213 ot./min. To vše bude znamenat zvýšení hlučnosti o 1 dB a teploty procesoru o 1° Celsia. Teplota grafické karty se naopak o 1° Celsia sníží.

Samozřejmě, v klidu jsou teploty sledovaných komponent nízké, takže zde ta adaptivní regulace nemá pozitivní efekt na celkovou hlučnost sestavy. Výsledek dokonce o 1 dB horší bych přičetl spíše na vrub ne zcela totožných hlukových podmínek v testovací místnosti během jednotlivých fází kalibrace. Jak to tedy bude vypadat v zátěži?

NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?

Výsledek v zátěži nám opět ukazuje zhoršení hlučnosti sestavy o 1 dB. Takže kde máme hledat důvod toho, že adaptivní regulace otáček ventilátorů skříně NZXT H700i nám nepřinesla deklarované snížení hlučnosti?

Nabízí se vysvětlení, že účinnost adaptivní regulace je velmi závislá na konkrétní skladbě komponent sestavy a v některých případech se účinkem zcela míjí. Tím bude i naše testovací sestava. Výsledný hluk sestavy nebude záviset ani tak na nastavení rychlosti otáčení ventilátorů skříně a chladiče procesoru, ale spíše na hluku, který produkuje v zátěži grafická karta s malým vysokoobrátkovým ventilátorem. Pak je naměřená srovnatelná úroveň hluku sestavy v zátěži i po regulaci ventilátorů celkem logická.

Na výsledcích je vidět, že aplikace CAM se snaží držet v zátěži teplotu procesoru co nejblíže hodnoty 70° Celsia a to se jí daří. Ovšem není to snaha přehnaná? Obrátky ventilátorů chladiče procesoru na větvi Fan 1 zcela zbytečně snížila o obrovských 586 ot./min., což znamená dokonce nižší výslednou hodnotu otáček, než byla vypočtena pro klidové zatížení.

Přitom otáčky trojice čelních ventilátorů na větvi Fan 2 nastavila na jejich absolutní maximum 1422 ot./min. (dle technických parametrů 1200 + 200 ot./min.) a zadní ventilátor na větvi Fan 3 běží také na otáčkách blízko svého maxima (1000 + 200 ot./min.).

Nezodpovězenou otázkou tedy zůstává, proč v plné zátěži aplikace CAM snižuje otáčky ventilátoru chladiče procesoru a přitom nesníží otáčky ventilátorů ostatních. Může za to naměřená teplota grafické karty?

Každopádně můžeme posuzovat pouze uvedené hodnoty, které jsou nastaveny v mezních stavech počítačové sestavy, tedy v klidu a v plné zátěži. Jak se adaptivní regulace otáček ventilátorů chová mezi těmito mezními stavy, z uvedených údajů nevyčteme. A právě zde může být její teoretický přínos. Subjektivně mohu dodat, že jsem ale nějaký výrazný rozdíl mezi nastaveným adaptivním režimem a původním pevně daným profilem Silent Mode nepoznal. Druhým dechem ovšem dodávám, že sestava byla v obou případech v klidu velmi tichá, takže v takovém případě se těžko rozlišuje, i když ventilátory běží na odlišných otáčkách. Naopak v zátěži se ke slovu dostával jednoduchý ventilátor grafické karty a sestava byla v obou případech prostě hlučná.

Vraťme se ale zpět k závěru procesu kalibrace.

NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?

Po jeho dokončení se nám v pravé horní čtvrtině panelu aplikace CAM aktivovala nabídka možného přepnutí způsobu řízení ventilátorů skříně NZXT H700i mezi tradičním způsobem předem definovaných křivek, nebo mezi adaptivním způsobem řízení, při kterém se regulátor snaží udržet konstantní teplotu sledovaných komponent. Tlačítkem Apply potvrdíme požadovanou volbu.

Výrobce doporučuje, že pokud nejsme s výsledkem kalibrace napoprvé spokojeni, abychom tlačítkem Update provedli opakovanou kalibraci. V krajním případě tlačítkem Reset vymažeme všechny dříve naměřené údaje.

NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?

Pokud se po aktivaci adaptivního řízení otáček ventilátorů vrátíme do pátého panelu aplikace CAM, abychom se podívali, na jakých obrátkách ventilátory na jednotlivých větvích běží, případně si prohlédli vypočtenou křivku závislosti, máme smůlu. Tento panel je deaktivován a nabídne nám pouze přepnutí zpět do sedmého panelu, v němž jsme adaptivní regulaci právě kalibrovali.

Je pravděpodobné, že mimo mezní stavy klidu a plné zátěže adaptivní regulace otáček ventilátorů funguje tak, aby minimalizovala celkovou hlučnost sestavy. Jen to není možné prokázat pomocí zobrazení aktuálních otáček ventilátorů a zobrazení vypočtené křivky závislosti otáček na teplotách sledovaných komponent. Možnost zobrazení uvedených údajů by tedy měla být do aplikace výrobcem přidána. I když jedna věc, by nám mohla alespoň trochu napovědět.

Se sestavou nastavenou na adaptivní řízení otáček jsem pár dní pracoval a přišel jsem na jednu možnost, jak alespoň orientačně zjistíme, že adaptivní řízení otáček skutečně funguje. Nejprve je třeba v sedmém kalibračním panelu aplikace CAM přepnout zpět na regulaci otáček ventilátorů pomocí předvolených profilů, tj. zvolit položku Preset. Poté se vrátíme do pátého panelu s předvolenými profily řízení ventilátorů a zde se přepneme do editačního režimu. Zde si jen aktivujeme větev regulátoru, o jejíž otáčky se zajímáme a dále nemusíme nic měnit.

Přímo z editačního režimu pátého panelu se vrátíme do sedmého kalibračního panelu aplikace CAM a zde opět aktivujeme režim adaptivního řízení. Nebudeme znovu kalibrovat, jen změníme profil na Adaptive a pomocí tlačítka Apply volbu potvrdíme. Nakonec se pouze přepneme do pátého panelu s předvolenými profily řízení ventilátorů.

NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?

Tento panel je na první pohled opět neaktivní a odkazuje nás k návratu zpět, ale pokud se chvíli zadíváme na zesvětlený podklad panelu, tak položka Fan Speed vlevo je aktivní a zobrazuje nám aktuální rychlost ventilátorů naposledy aktivované větve regulátoru. V našem případě se jednalo o větev Fan 1, na níž byly napojeny ventilátory chladiče procesoru. V klidu je adaptivní regulace udržovala na úrovni 5 – 7 %, což potvrzuje, že opravdu funguje.

Na závěr kapitoly, věnované adaptivní regulaci ventilátorů pomocí aplikace CAM, vás seznámím s výsledky kalibrace téže testovací sestavy s tím rozdílem, že řízení ventilátorů chladiče procesoru bylo ponecháno na biosu základní desky, k níž byly napojeny. Na regulátor skříně NZXT H700i byly pomocí větví Fan 2 a Fan 3 připojeny pouze ventilátory skříně tak, jako z výroby. Větev Fan 1 zůstala nezapojena.

NZXT H700i: může být počítačová skříň chytrá?

V tomto případě je teplota procesoru o několik stupňů nižší, neboť ventilátory chladiče procesoru, řízené biosem, nejsou nastaveny pro udržování teploty blízké k hodnotě 70° Celsia a zřejmě běží ve vyšších otáčkách. O něco nižší jsou také otáčky na obou větvích regulátoru, zejména u Fan 2 již nedosahují absolutního maxima. V tomto směru je tedy výsledek o něco lepší. Celková hlučnost sestavy v zátěži se ale nezměnila. Grafickou kartu v plné zátěži prostě utišit nelze.

Závěrem mohu konstatovat, že adaptivní regulace pomocí aplikace CAM bude pro optimální vyladění křivky závislosti rychlosti ventilátorů určitě potřebovat více naměřených údajů, které bude sbírat po delší dobu používání sestavy. Potenciál k tomu rozhodně má. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
19 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 7.1Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.