Hlavní stránka Hardware Skříně, zdroje, chladiče Zamyšlení + test chladičů pro Socket A
Zamyšlení + test chladičů pro Socket A
autor: ZSCS , publikováno 24.9.2003
Zamyšlení + test chladičů pro Socket A
Porovnání 4 různých chladičů pro platformu Socket A, od klasického celohliníkového chladiče, přes kombinaci hliník-měď až po chladič s technologií Heat-Pipe. K testování jsem použil speciální měřící přípravek "vytápěný" čtyřmi výkonovými tranzistory! {mospagebreak title=Úvod}

Funkce chladiče

Funkcí chladiče je odvést teplo z jádra procesoru a předat jej okolnímu prostředí. Není problémem vyrobit chladič pro chlazení jakéhokoli množství tepelného výkonu, ale konstrukční možnosti nám svazují podmínky cílové platformy - jako jsou maximální rozměry, hmotnost, cena...
Nejkritičtější je v současnosti rostoucí množství "hustota" tepla na chlazenou plochu, ztrátový výkon procesoru zůstává stejný (v případě Athlonu až 76 Wattů), ale s lepší výrobní techlogií (130 nm) se zmenšila chlazená plocha. To si žádá chladiče s nižším tepelným odporem a lepším odvodem tepla zejména v místě jádra procesoru, kde je nejvyšší tepelná hustota. Zde nacházejí uplatnění chladiče s alespoň měděným jádrem.

Vlastnosti materiálů

Tepelná vodivost udává jak rychle se teplo šíří materiálem z místa s vyšší teplotou do místa s nižší teplotou, čím vyšší tím lepší. Pořadí materiálů podle tepelné vodivosti údává tabulka. Tepelná vodivost je primárně dána vlastností chemických prvků a tuto vlastnost nelze vylepšovat tvorbou slitin (tím se zlepšují mechanické vlastnosti), jedinou možností by byl objev nového prvku.

Tepelná kapacita udává kolik tepla je třeba přemístit, aby se teplota změnila o jeden stupeň Celsia. Pro samotný chladič je vhodnější nízká tepelná kapacita. Pro média přenosu tepla je vhodnější vyšší tepelná kapacita (např. chladící medium voda má vysokou tepelnou kapacitu).

Měrná hmotnost (hustota) ovlivňuje hmotnost tělesa chladiče. Oficiální limitní hmotností pro platformu socket A je 300 gramů a rozdíl jestli je stejný chladič z hliníku (2.7g/cm3) nebo ze železa (7.8g/cm3) je značný. Nehledě na další rozhodující vlastnosti.

materiál

tepelná vodivost
[W/m.K]

měrná hmotnost
[kg/m3]

tepelná kapacita
[kJ/kg.K]

tepelná kapacita
[kJ/m3.K]

stříbro

418

10 500

0.234

2.457

měď

395

8 930

0.383

3.420

hliník

229

2 700

0.896

2.419

železo

65

7 800

0.452

3.526

Hliník

Je relativně levný a po stránce mechanických vlastností z něj lze snadno vyrábět profily. Jeho tepelná vodivost je celkem slušná, ale pro potřeby náročného chlazení vedením již dnes nestačí. Výhodou je jeho velmi nízká hmotnost, a tedy ani rozměrné chladiče nejsou příliš těžké.

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

Povrchová úprava dnešních chladičů většinou čistý hliníkový, lehce zdrsněný povrch.

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

Dříve jsme se setkávali i s eloxovanou povrchovou úpravou v barvách zlaté, modré

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

a černé.

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

Mnohem méně jsme již potkávali tvz. černěné chladiče (nezaměňovat černý a černěný). Jedná o povrchovou úpravu (chemicky), kdy se povrch zdrsní a tím zvětší svou chladící plochu. Tuto úpravu jsem viděl jen na starých boxovaných chladičích intel a povrch se snadno zanáší prachem.

Měď

Měď má jednu z nejlepších tepelných vodivostí, ale je poněkud dražší. Z technologického hlediska nelze z mědi snadno vyrábět profily jako z hliníku, proto se celoměděné chladiče skládají z měděných plátků. A to je kámen úrazu, jak je kvalitně pospojovat při zachování dobrého přestupu tepla. Chladiče s masivními žebry jsou sletovány tvz. natupo a chladiče s tenkými žebry mají žebra do tvaru písmene L a jsou přiletovan kratší stranou na základnu chladiče.
Další nevýhodou mědi je vysoká měrná hmotnost, chladiče od 0.5kg výše nejsou vyjímkou. Pro využití chladícího potenciálu celoměděného chladiče je potřeba velký průtok vzduchu a tedy i výkonný a hlučný ventilátor.

Měď nachází své uplatnění zejména jako materiál heatspreaderů (rozvaděčů tepla) buď přímo na procesoru (P4 nebo staré procesory) nebo na chladičích pro procesory s obnaženým jádrem (K7, PII/III).
Měď velmi snadno oxiduje a je těžká.

Železo

Ano je směšné dělat chladič z těžkého železa s nízkou tepelnou vodivostí, ale na našem trhu je možné koupit i železný chladič.

{mospagebreak title=Metodika testů}

Testovací PC

Pro reálné otestování byla použita sestava s procesorem Athlon XP 1800+ na základní desce Soltek KT266A. Uzavřená case, zdroj Fortron 300GT s odsáváním zespodu, teplotně řízený ventilátor zdroje, jeden výstupní ventilátor pod zdrojem s 1800ot/min. Vždy použita tvz. stříbrná pasta Titan.
Teplota idle byla odečtena po 30 minutách od zapnutí a vytemperování sestavy, a teplota plného zatížení byla odečtena po 30 minutách chodu programu CPU Burn.

CPU simulátor

Pro syntetické testy chladičů jsem použil svůj přípravek na testování chladičů do 70W. Přípravek sestává z hliníkové základny výtápěné čtyřmi tranzistory. Na základně je připevněna měděná kostka (více mědi jsem nesehnal) v níž je umístněno teplotní čidlo měřící simulované jádro procesoru.
Dalším teplotním čidlem se snímá teplota vzduchu nasávaného ventilátorem testovaného chladiče. Měří se tedy rozdíl teplot okolního vzduchu a simulovaného jádra procesoru, měří se i otáčky ventilátoru. Tepelný výkon lze ovládacím programem řídit v rozsahu 0-70 Wattů.

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

( simulátor CPU )

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

(řídící a měřící program)

S ohledem na tepelnou setrvačnost a ustálení hodnot se zvedal tepelný výkon o 10 Wattů každých 10 minut, viz obrázek výše.

Nevýhodou celého zařízení je zbytečně velká tepelná setrvačnost, a nízké dosahované teploty v místě měření (65-70°C max.), mnoho tepelných přechodů tranzistor-slída-hliník-měd, škoda že jsem nesehnal výkonové odpory s hliníkovým pouzdrem, ty by byly ideální a šlo by dosáhnout vyšších provozních teplot.
Na co vyšší teploty ? Měl jsem možnost testovat chladič typu Heat-Pipe, výsledek na testeru byl slabý, ale v reálu je velmi dobrý, nedostal jsem systém nad provozní teplotu (směs co je v Heat-Pipe).
Nezohledňuje se velikost plochy reálných procesorů.

Podrobnější informace zde.
Propracovanější tepelný simulátor procesorů používá server FrostyTech, kde je i velká databáze otestovaných chladičů. Jejich tester zohledňuje i plochu jádra procesoru.

{mospagebreak title=Titan D5TB}

Na první pohled rozlehlý chladič, jemuž dominuje velký 80 mm ventilátor s 3000 otáčkami za minutu. Chladič vděčí za svůj výkon zejména velmi masivní základně, která je celá velmi rovná a výkonému a velmi hlučnému ventilátoru.
Pasiv chladiče je opatřen stříbrnou barvou s chromovým efektem (díky barvě nejsou vidět stopy opracování základny, pokud by byli).
Spona je jednoduchá s přítlačnou silou v místě jádra procesoru, a je pouze jednoočková. Použita fota výrobce.

Vnější rozměry 80x80x66,5 mm
Rozměry ventilátoru 80x80x25 mm
Příkon 12V 0.16A 1.92W
Výkon 3000 RPM 38.2 CFM 32dB
Použitelnost dle výrobce až XP 2100+

http://www.titan-cd.com/d5t.htm

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

( celkový náhled )

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

( základna pasivu ze spodu )

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

(pasiv z profilu, je vidět mohutnost základny)

Výsledky

Na PC sestavě 54°C v idle stavu, při CPU Burn 64°C.
Hlučný ventilátor.

Na CPU simulátoru (rozdíl vzduch-jádro ve °C):

Ventilátor 30W 40W 50W 60W 70W
Orig. 12V 3000 RPM 11,7 15,7 19,6 23,4 27,2
2200 RPM 13,4 18,2 22,7 27,2 31,6
3900 RPM 11,5 15,5 19,3 22,9 26,8
{mospagebreak title=CoolerMaster CP5-7JDIB}

Tento chladič se pyšní, že je z řady silent (čti tiché) chladičů. Ventilátor je skutečně celkem tichý, má bručivý nádech, ale vše v normě. Pouze rozměry jsou netypické. Jelikož je tento chladič určen i pro procesory Athlon s jádrem Thoroughbred (130nm) s vysokou plošnou tepelnou hustotou, má zespodu měděný rozvaděč.
Tento rozvaděč tepla je přišroubovaný přes tepelně vodivou pastu a má tlouštku 3 milimetry. Hliníková základna má slušnou tlouštku 6 milimetrů, ale v místě montážní spony je ztenčena na pouhé 3 milimetry (domněnka: výrobce asi chtěl ušetřit a použil stejnou sponu jaká je na DP5-7JDIB, chladič bez měděného rozvaděče).
Základna je velmi rovná, patrně opracovaná broušením (měděná i hliníková část).
Montážní spona je dvojitá a netlačí v místě kontaktu základny s jádrem procesoru, ale symetricky po jeho stranách (neoptimální varianta), očka jsou trojitá.
Vlastní fota.

Vnější rozměry 80x68x78.5 mm
Rozměry ventilátoru 70x70x25 mm
Příkon 12V 0.17A 2.04W
Výkon 2750 RPM 22.2 CFM 24.2dB
Použitelnost dle výrobce až XP 2400+

http://www.coolermaster.com/products/cpucooler/silent/cp5-7jd1b-0l.html

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

(celkový náhled)

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

(celkový náhled)

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

Základna chladiče je od výrobce opatřena měkkou šedivou tepelnou pastou (nejedná se o pad), stejná pasta je použita ve spoji měděná destička-hliníkový chladič.

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

(základna po demontáži měděného rozvaděče, pasta setřena)

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

(detailní pohled na brus základny chladiče)

Výsledky

Na PC sestavě 56°C v idle stavu, při CPU Burn 62°C.
Slyšitelný ale přijatelně hlučný ventilátor.

Na CPU simulátoru (rozdíl vzduch-jádro ve °C):

Ventilátor 30W 40W 50W 60W 70W
Orig. 12V 2800 RPM 14,7 19,7 24,4 29,0 33,5
Delta 60x60x10 4800 RPM 13,2 17,5 21,5 25,8 29,9
80x80x25 2200 RPM 14,3 19,1 23,2 28,3 33,0
{mospagebreak title=Spire FalconRock II}

Další chladič pro procesory Athlon s jádrem Thoroughbred (130nm) s vysokou plošnou tepelnou hustotou, měděný rozvaděč je řešen kruhovou měděnou vložkou (měd je asi zalita hliníkem při výrobě jako např. ocelové vložky v hliníkovém bloku motoru).
Ventilátor má hliníkový rám (ověřeno pilníkem) a je na úrovni hluku jako předešlý CP5.
Základna je velmi rovná a masivní, opracovaná asi frézováním (půlkruhové rýžky) a od výrobce opatřená bílou teplovodivou pastou. Jádro procesoru nedoléhá do středu měděného kruhu, ale k jeho straně, dle testů to tolik nevadí.
Spona je jednoduchá s přítlačnou silou v místě jádra procesoru, a je pouze jednoočková.
Použita fota výrobce.

Vnější rozměry 80x80x69 mm
Rozměry ventilátoru 80x80x25 mm
Příkon 12V 0.09A 1.08W
Výkon 2300 RPM 28 CFM 25dB
Použitelnost dle výrobce až XP 2800+

http://www.spire-coolers.com/asp/fcc.asp?ProdID=86

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

( celkový náhled )

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

( měděné jádro v základně )

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

(boční pohled na profil základny)

Výsledky

Na PC sestavě 52°C v idle stavu, při CPU Burn 59°C.
Slyšitelný ale přijatelně hlučný ventilátor.

Na CPU simulátoru (rozdíl vzduch-jádro ve °C):

Ventilátor 30W 40W 50W 60W 70W
Orig. 12V 2450 RPM 12,3 16,3 20,2 24,3 28,1
80x80x25 2200 RPM 13,9 18,5 22,7 27,5 32,1
80x80x25 3900 RPM 11,0 14,5 18,0 21,6 24,8
{mospagebreak title=Taisol CMK702151A HeatPipe}

Tento chladič používá techonologii heatpipe, jedná se tepelný relokátor. Jak to funguje?
Teplo z jádra procesoru se přenáší do měděného rozvaděče, na který jsou napojeny tepelné trubice s kapalinou o teplotě varu cca 45-55°C (odhad). Jakmile se základna chladiče dostane na pracovní teplotu, tak odvod tepla se děje změnou skupenství média v tepelných trubicích. Zplyněné médium samovolně rychle přenese teplo ke konci trubice, kde je teplo předáno konvenčním způsobem okolnímu vzduchu žebrovaným chladičem s ventilátorem.

Nevýhodou je vyšší pořizovací cena. Otázkou je také složení, závadnost a likvidovatelnost média (freony, fluorany?).

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

(funkční schéma tepelné trubice)

Chladič je netypicky rozměrný s prouděním vzduchu opačným směrem, vzduch se tlačí od procesoru do hliníkových žeber. Jedná se o netypickou vzduchotechniku.
Základnu tvoří měděná destička o tlouštce 2 milimetry a je v jednom směru viditelně prohnutá (viz foto dále). Chladič je poněkud těžší a váží ještě přijatelných 330 gramů.
Spona je trojitá s přítlačnou silou prostřední části v místě jádra procesoru, a má trojité očko.
Vlastní fota.

Vnější rozměry 90x86x86 mm
Rozměry ventilátoru 70x70x15 mm
Příkon 12V 0.2A 2.4W
Výkon 3300 RPM 28 CFM 30dB
Použitelnost dle výrobce XP 2200+ a výše

http://www.taisol.com/CMK702151A.html

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

(zabalený chladič)

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

(celkový náhled)

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

(spodní pohled)

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

(vrchní pohled)

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

Zklamáním je celková rovinnost základny, která je na první pohled prohnutá. Šroubový spoj a měděná destička tlouštky 2 milimetry neladí.

Výsledky

Na PC sestavě 52°C v idle stavu, při CPU Burn 55°C.
Hlučný ventilátor, ke kterému se přidává rezonující hluk od tenkých hliníkových žeber.

Na CPU simulátoru (rozdíl vzduch-jádro ve °C):

Ventilátor 30W 40W 50W 60W 70W
Orig. 12V 3520 RPM 14,9 19,2 23,8 28,1 32,4
Orig. 5V 1300 RPM 20,5 27,2 33,5 39,5

-

Chladič se nedostal na provozní teplotu média v trubicích, proto výsledky na CPU simulátoru nejsou relevantní.

{mospagebreak title=Vliv směru toku vzduchu na chladič}

Pro tento pokus jsem použil sice starší, ale docela slušný chladič CoolerMaster EP5-6I11 (www.coolermaster.com/products/cpucooler/fcpga/older/ep5-6i11.html).

Porovnával jsem teploty při různých způsobech ofukování pasivní části chladiče, jak ukazují následující obrázky. Záměrem bylo vybrat vhodný poměr mezi chladicím účinkem a hlučností.
Vyzkoušel jsem originální provedení, redukci na větší ventilátor a ochlazování z boku žeber chladiče (foukání i sání). Tyto testy jsem provedl jen na CPU simulátoru.
Vlastní foto.

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

pasiv na CPU simulátoru

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

redukce pro ventilátor 80x80x25

Zamyšlení + test chladičů pro Socket A

Tunel - foukáme/sajeme z boku

Výsledky

Klasické foukání na pasiv z vrchu zůstává neporaženo.

Na CPU simulátoru (rozdíl vzduch/jádro ve °C):

Ventilátor 30W 40W 50W 60W 70W
Orig. 12V Delta 4800 RPM - 36,5dB 14,2 19,0 23,8 28,2 32,7
Orig. 5V Delta 60x60x10 (tiché) 18,9 25,9 32,7 39,3

-

Redukce 80 na 60 2200 RPM - 24dB (tiché) 17,3 23,1 29,4 36,0 42,1
Redukce 80 na 60 3900 RPM - 35dB 12,9 17,2 21,4 25,4 29,5
z boku - tunel in 2200 RPM - 24dB 20,4 27,1 33,5 40,0 49,7
z boku - tunel out 2200 RPM - 24dB (tiché) 18,1 24,9 31,5 38,0 44,4
z boku - tunel in 3900 RPM - 35dB 16,3 22,3 28,3 34,1 39,7
z boku - tunel out 3900 RPM - 35dB 14,4 19,1 23,7 28,3 32,9
{mospagebreak title=Závěr}
Chladič

Teplota IDLE

Teplota CPU Burn

Titan D5TB

54°C

64°C

CM CP5-7JDIB

56°C

62°C

Spire FalconRock II

52°C

59°C

Taisol CMK702151

52°C

55°C

Pokud hledáte relativně tichý chladič, tak vaším výběrem může být CoolerMaster CP5-7JDIB nebo Spire FalconRock II (chladí lépe).

Klasické chladiče lze pořídit za 350-480 Kč včetně DPH.
Chladič heat-pipe stojí více 1200-1350 Kč včetně DPH.

Přehled všech grafů z testů na CPU simulátoru zde.

Článek je převzatý z helium.webz.cz

Autor: Helium

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
25.9.2003 09:15:44   0.0.0.xxx 22
ze chybi legenda volcano 7+ vysledky by me zajimaly. Jinak zajimavy clanek idkyz ted po ranu mu uplne nerozumim ^^
25.9.2003 10:21:30   0.0.0.xxx 23
tak jako bych se z toho nedozvěděl vůbec nic

jako k čemu je recenzovat starej D5TB?? Fakt si myslíte že tim někoho osilníte když ten chladič už je starej jak hračany a na všech (určitě i tady) serverech už byl recenzován. Navíc certifikace DO 2100+ je dneska celkem nanic. Kdyby radši byla recenze o pořádnejch NOVEJCH chladičích s pořádnym měřenim výkonu/hluku

takový to "celkem hlučný docela těžký a možná to i uchladí lepší procesor" to si děláte srandu né???

Bylo by velmi pěkné zamyslet se a udělůat nějaký standardní test (pořádný simulátor (výkonem přesahující špičkové CPU) + pořádný CPU) a podrobovat tomu všechny chladiče co vám projdou redakcí pak už stačí udělat jenom přehledej žebříček kam budete cpát vásledky typu typ/výkon/hmotnost/cena/hluk a bude to super
25.9.2003 10:23:15   0.0.0.xxx 33
muzu vrele doporucit.... ma tok vzduchu CFM 37,8. a pritom otacky 2700. je slyset jen malinko ale uchladi vsechno..... dokonce i me palomino :o)
25.9.2003 10:25:00   0.0.0.xxx 33
podle me super napad a pekne provedeny clanek , ale ten vyber chladicu to je k smichu , a co takhle arctic-cooling , co jsem koukal tak maji nejmensi tepelny odpor
25.9.2003 10:30:58   0.0.0.xxx 33
Tak presne tenhle clanek se stejnymi chladici jsem uz nekde videl, ale je to už celkem davno..... No to jste se zase ukazali panove umelci ! ! !
P.S.:Ruku na srdce, kdo z Vas by si tyto chladice poridil ?
Snad jen kdyz skladam rodicum PC typu chytry psaci stroj ...

25.9.2003 10:50:12   0.0.0.xxx 23
a s boxovanym intel chladicem mam i na P4 3Ghz @ 1 Ghz FSB polovicni teploty :-/. njn amd je primotop //doplněno: poloviční? vůči čemu?
25.9.2003 11:20:38   0.0.0.xxx 33
Pane Zemane,

skutečně je tento test hoden dnešní doby? Je normální jej po půlroce zkopírovat z jiného webu? Testy mají sloužit k tomu, aby se potenciální nákupčí mohli rozhodnout co si koupit. Vy na tento web necháte umístit takovou vykopávku, místo toho abyste jej při nejmenším rozšířil např. o WhisperRock IV apod.!

Dostáváte mínus a tomu kdo svolil Váš příspěvek uveřejnit nejspíš o kvalitu webu, potažmo o čtenáře, vůbec nejde!
25.9.2003 11:45:53   0.0.0.xxx 22
Příspěvek s odkazem na ZIVE me pobavil! - Hlavne kdyz pan Kwolek "dba" na to, aby mel autory, kteri nebudou psat clanky pro vice serveru, ze by zmenil nazor?

Jinak dobry test a nevadi, ze se testuji chladice "jen" do 2100+, spousta lidi pouziva i horsi CPU a chteji chladit tise!
25.9.2003 12:39:12   0.0.0.xxx 22
CM je podle mych pozirovani o neco hlucnejsi a vic vibruje kvuli plastove kostre vetraku.
25.9.2003 12:42:56   0.0.0.xxx 32
P4/3G ma podle Intelu wattaz pri cca 75% zatizeni 82W, coz mi dava maximum dost pres 100W, takze jediny, co to vypovida o tvy sestave je, ze boxovanej chladic Intelu je slusnej :-)
25.9.2003 14:31:18   0.0.0.xxx 33
Tento článek je k dnešnímu dni naprosto o ničem.
Je převzat z Helium Webu, kde je již dost dlouho. Autor zveřejnil na svých stránkách výsledek vlastního porovnání chladičů CPU.
Doba poněkud pokročila. A asi většina čtenářů PCtuningu by spíše uvítala test(y) nových produktů a jejich porovnání s produkty staršími, ale stále dobrými. Třeba i s tím D5TB. Ale jak zde v diskuzi bylo správně uvedeno, třeba i s TT Volcano7+.
Velmi dobrý test chladičů byl na Tomshardware. Přesně v duchu toho, co uživatele zajímá:
Popis, výkon chladičů, jejich hlučnost(naměřené hodnoty nějak s údaji výrobců nesouvisí, tady je otázka, jak to kdo měří - údaje výrobců jsou vesměs víc než optimistické), váha chladiče, cena, vzájemné porovnání. Takový test má na rozdíl od tohoto článku vysokou vypovídací hodnotu.
Článek zde vyšel, je tu.
Stálo by možná za úvahu, zda místo tohoto článku nedat odkaz na http://helium.webz.cz s nějakým komentářem.
PCtuningu bych doporučil, aby se zamyslel nad pořízením něčeho, na čem by bylo možno testovat chladiče CPU a výsledky byly vzájemně porovnatelné. To vzájemné porovnání je v určitých případech důležitější než cokoli jiného. Každé CPU je vlastně originál, chladič bude pracovat za jiných podmínek ..., a pak, pokud chci řešit chlazení CPU, tak budu porovnávat s tím co mám, co má kamarád, co se vyskytuje v mém okolí a jak to pracuje.
25.9.2003 18:48:01   0.0.0.xxx 32
Určitě v testu Chybí Arctic Cooling, a taky bych tam přidal pro porovnání, nějakej ten Boxík. Jinak jsem se chtěl zeptat jakej existuje železnej chladič. To bych fakt chtěl vidět.
25.9.2003 19:40:16   0.0.0.xxx 22
Mam doma zázračného Durona 1,3G. Tak jsem se jednou dival na film a cilím divnej smat. Šáhnu na bednu ani ruka na ní nešla udžet. Pustím SpeedFan a co nevidím byla tam 100
Pak jsem si ješte ověřil teplotu v Biosu a fak 97 stupňů (ma fotku napožádáni klidně zašlu:-) )
Důvod přestal mně jít chladič na zdroji
25.9.2003 20:27:25   0.0.0.xxx 22
Clanek sice neni moc aktualni, ale ono se u tech chladicu prakticky nic moc nezmenilo, treba Spire Falcon Rock II je stejny jako Whisper Rock IV - ten ma jenom jinou barvu a kablik je opredeny, tot asi tak vse - na www maji napsane, ze by mel byt asi o 5dB tizsi, jinak jsem si jineho rozdilu nevsiml a u Cooler Masteru se potvrdilo jen to, ze za stejne penize jako stoji Spire mnohem hure chladi a hlucnost je stejna. Jinak zalezi na procesoru a cidlech, ja jsem zkousel 1700+ @ 2600+ na Spire Falcon Rock II i Whisper R IV a melo to kolem 40-45C pri normalni praci ve Win a 1800+ @ 2600+ mel pres 50C na stejne desce!!! Cooler Master CP57 mel na tom 1700+ o 10C vice, takze tak kolem 55C. Coz je podle me dost ubohe...
25.9.2003 21:55:22   0.0.0.xxx 33
pri 100 by to spadlo a to mas teda hodne blbou bednu
25.9.2003 22:00:25   0.0.0.xxx 33
Docela dobre povidani, jen mi tu chybi muj oblibeny vyrobce chladicu CPU.
http://www.arctic-cooling.com
ticho je proste ticho (20dB)
25.9.2003 23:30:35   0.0.0.xxx 12
jeden z nejlepsich vyrobcu (hlavne technologicky na spicce) a cenove taky
26.9.2003 07:51:58   0.0.0.xxx 22
Jestli to neni tim, ze se kdysi rozpadlo www.zive.cz na dve casti: jedna se porad jmenuje www.zive.cz a druha se jmenuje www.pctuning.cz
26.9.2003 07:54:08   0.0.0.xxx 22
Jo jo ticho je ticho. A taky mi tu chybi muj oblibeny vyrobce ZALMAN = heatpipe = 0 dB
26.9.2003 08:11:15   0.0.0.xxx 22
myslis ten pohodovy case za 30k s dani?
26.9.2003 09:08:39   0.0.0.xxx 22
Celý článek není o procesorech ale simulovaném zatížení. Diskuze týkající se AMD / Intel prosím ponechejme na jiný termín. Jedná se o rozbor provedení chladičů a jejich vliv na efektivitu chlazení...
26.9.2003 09:10:13   0.0.0.xxx 23
Naprosto souhlasím s komentářem, zvláště se mi líbí myšlenka v posledním odstavci.
26.9.2003 09:11:07   0.0.0.xxx 33
Cenově na špičce? V aktuálním ceníku jsem viděl CopperSilent 2 TC za 711,- Kč. Whisper Rock IV stojí 360,- Kč. Že by byl Copper o tolik lepší?
26.9.2003 09:14:02   0.0.0.xxx 33
Nápad testovat na simulátoru je - myslím - výborný, pokusíme se sestavit test s novými typy.

Výkony by však měly být různé (standardní, vysoké i velmi vysoké), vím, že některé chladiče (typ. heatpipe) jsou účinné ale po překročení kritické hodnoty začínají výrazně slábnout.
26.9.2003 09:21:09   0.0.0.xxx 23

Takže pan Zeman je v tom nevinně... Chtěl jsem spíš vyvolat diskuzi o tom jak testovat... zatím jsme testovali na skutečných CPU - problém je, že podmínky v takovém testy se stále mění a je nutno chladiče měžit zas a znovu...


Heh, ten mínus patří tedy na mou hlavu... Jo, dostáváme od Vás někdy :-) zabrat.

26.9.2003 09:29:05   0.0.0.xxx 33

No, jako návod k výběru chladiče to asi (určitě) není - popravdě řečeno, bylo to myšleno spíše jako zamýšlení nad tématem. Musím se přiznat, že na zákládě těchto reakcí jsme se rozhodli chopit se tohoto tématu pořádně a systematicky.


S tou referenční plathormou souhlasím, zkusíme sehnat sockety a pustíme se do toho :-) Díky za návrhy...

26.9.2003 09:44:07   0.0.0.xxx 33
A co takhle přidat do recenze například chladič Arctic Cooling Cooper Silent 2TC, mají ho například v Alzasoftu a tvrdí o něm že zvládne až 3500+ ) Je dost tichej, ale tomu tvrzení nevěřím, Barton 2500+@3200+ měl 70-78 stupňů (podle interního čidla na Asusu A7V600)
26.9.2003 10:16:14   0.0.0.xxx 22
Vložil jsem jeden dnes už jeden nelichotivý (ale slušný)příspěvek, na závěr jsem navrhl smazání.

Pro nějakýho POLOVZDĚLANCE: MYSLEL JSEM TEN ČLÁNEK A NÉ MŮJ PŘÍSPĚVEK !!!
Ten je totiž původní a aktuální, což se o článku říct nedá.

pctuning u mě dnes ztratil 2 body ze své prestiže
(jo jestli mi to zas někdo smaže, tak ho prosím, ať mi pošle vysvětlení na mail)
26.9.2003 11:23:38   0.0.0.xxx 22
proč by procesor nemohl jet na 100 stupních, je to za hranicí maxima, ale pokud vím tak procesor pokud není přetaktovaný tak snese opravdu hodně, bez toho aby spadl...
Aspoň za dávných časů to tak bylo, na intelu 200mmx sem měl pasív, na chladiči se nedal udržet prst ale procesor jel bez chyb, no a nedávno jsem nepustil oběhové čerpadlo vodního chlazení na duronovi 850 a sekl se až když už se začali pomalu rozpouštět hadičky :-)) určitě to má vliv na životnost procesoru, ale funguje to :-)
26.9.2003 11:37:28   0.0.0.xxx 22
Hmmm, ale to porad nic nevysvetluje. Asi by radsi meli neco delat a ne jen recyklovat stary clanky.Hough
26.9.2003 12:16:45   0.0.0.xxx 22
Moje taky a to mam Palomino XP2100+.
26.9.2003 12:27:54   0.0.0.xxx 22
Ja mam ale FalconRock II. A chladi dobre. Ale ma trojockovou sponku.
26.9.2003 12:43:55   0.0.0.xxx 32

Tak nám článek změnil název - místo "Analýza ..." máme "Zamýšlení..."


Jen tak dál...

26.9.2003 12:50:35   0.0.0.xxx 33
Chladim ted tim titanem Barton 2500+@11.5×169 a 36° C na 2177 otackach snad neni tak spatny...
26.9.2003 12:58:19   0.0.0.xxx 33
maji to myslim blbe... jednookou sponku na FR I, proste se to lisi oznacenim... v testu by pozit model co konci M3 a ten by mel mit 2700 ot, existuje i model koncici L3 s trojockem, 2300 ot a to by mel byt FRII.
26.9.2003 12:59:12   0.0.0.xxx 33

Joro, dik za alespoň jedinou reakci redaktorů. Tohle téma je opravdu velice zajímavé a zaslouží si pozornost. Titan D5TB byl ve své době pro většinu z nás "špičkou". A kde jsme dnes? Každý z nás chce dobře a tiše chladit. Doba větráčků se 7000ot/sec a řevem zubní vrtačky či něčeho podobného je snad definitivně za námi. A beru naprosto vážně výše uvedený slib a DRŽÍM PALCE !!!


26.9.2003 13:00:57   0.0.0.xxx 33
v Impactu maji Spiry FRII (3klip a 2300 ot, do 3200+) za 279 kc i s dani. Ty prachy bych za CS2 nedal...
26.9.2003 13:44:30   0.0.0.xxx 22
Podívej se na fórum PCtuningu viz www.pctuning.cz/forum2/viewtopic.php?t=1520, kde se tento problém řešil. Nastavení Vcore o 0,1V výše v režimu "auto" má pochopitelně své důsledky.
26.9.2003 13:55:14   0.0.0.xxx 22
Dík za opravu gramatické chyby, já jsem ji zvýraznil (nezná náhodou někdo jako já pojem "nelichotivý umělecký dojem napsaného textu = je to určitě blbě ?!), ale změna názvu článku snad byla zbytečná. Spíše bylo na místě napsat nějaký dodatek k článku.
Když už článek vyšel, tak vyšel. Nelíbí se. Změna názvu to nevyřeší, nyní je na řadě jak a co příště. A to "joro" už naznačil o něco výše.
26.9.2003 16:08:32   0.0.0.xxx 22
No já mám doma XP 2200+ s Titanem D5TB zatim jsem nereguloval větrák a teplota se pohybuje dle aktivity procesoru 32-45 stupňů celsia. Myslim že nejni tak špatnej.
26.9.2003 16:17:08   0.0.0.xxx 22
jde o to vybrat nějaký vhodný výkon a pokud možno pomkěřit ho s reálnýmy CPU.

Ale moc dobře to udělat nejde on se AthlonXP 3000+ zahřívá mnohem míň než OC 2500+@3000+. Bylo by asi dobrý dělat ty testy i na OC procesoerch ono je totiž hezký číst že na P4 3,2GHz to má teplotu 40C jenže stejně si většina z nás koupí maximálně 2,4GHz a tu si taktne (+korekce Vcore).

No zamakejte na tom myslim že to zvládnete ;)
26.9.2003 17:21:44   0.0.0.xxx 22
Ja jsem zase jednou pres pocitac hodil perinu, aby tolik nehucel a usnul jsem. Rano jsem sundal perinu, roztopeny to bylo paradne, nastesti mam hlinikovy case a tak to prezil
26.9.2003 17:48:17   0.0.0.xxx 33
Myslenka dobra, prezentace horsi.. trochu se to samo shodilo, ale pokud se ten tester vylepsi tak aby odpovidal novym procakum a bude se pocitat s OC i budoucimi toppidly od Intelu, pak to bude časem krásný přehled chladiců. Rozhodne jsem PRO... je to dobry napad.
26.9.2003 18:17:50   0.0.0.xxx 33
ten 1800+ athlon mate daky divny kamosovi z titan d5tb nejde nad 42 stupnov pri plnom vykone. Ja mam tiez D5tb, ale 1666@2090mhz (190x11; 1,600 volt)To je myslim porovnatelne tak s 2800+. S poslednou verziou biosu mam 42 stupnov normalna a do 52 v zatazi... Je ale pravda, ze chladenie mam mierne upravene windtunelom priamo k cpu. Co sa tam pise o hlucnosti vrtule.. to podla mna nieje hlucna vrtula, ale to je subjektivne. Myslim ze 7cm vrtula je vzdy hlucnejsia ako 8cm, pretoze aby davala rovnako vzduchu musi sa tocit rychlejsie. Ak je ten test ozaj vierohodny, myslim ze by by bolo mozne zamenit za falcon rock 2, ale mam 52 stupnov max, takze mfp.
Keby som kupoval novy chladic, tak z tychto ten falcon rock, ale takto menit nebudem...
26.9.2003 20:49:26   0.0.0.xxx 33
Copper Silent 2 TC je zatím nejtišší chladič, který jsem měl. Kam se hrabou Intel BOXy, dokonce i Zalman 6500Cu pro P4 byl hlučnější.
27.9.2003 13:06:14   0.0.0.xxx 33
Jděte s těma Arctic Coolingama někam.Kámoš má Super Silent 2000 a je to chladič úplně k ničemu. Chladí s tim Athlon XP 1700+ a ten chladič nejen,že chladí na 70-75stupnů při zátěži,ale ještě ke všemu dost řve.

Já mám Zalmana 7000-Cu na 2400+ a při minimálních otáčkách (1300) a hlasitosti 10-15dB to neduělá při zátěži víc jak 42stupnů.

Takže se běžte s těma vašima LOW END Collerama zakopat.

ZALMAN je nejlepší a ten v tom testu chybí nejvíc.
27.9.2003 13:35:43   0.0.0.xxx 33
Tak to neumíš nakupovat, já právě koupil nový Cooper Silent 2 za 500 s Daní.
27.9.2003 15:21:02   0.0.0.xxx 32
Ja mam doma AMD XP Barton 2500+(1826MHz)@3200+(2,2GHz) a starej (asi tak 2 roky) Titan Majesty ( celohlinik s 80mm vetrackem ), topi mi to po hodine zateze na 100% 55°C, v klidu to ma 40°C a s boxovanym chladakem, co jsem k tomu mel, co na nem byla medena zakladna mi to delalo celkem bez problemu 65-68°C a v klidu to neslo po 53°C, to jsou veci, co????? Mereno jak v BIOSu, tak PCAlertem, hnedka po ukonceni parby.......
28.9.2003 21:17:47   0.0.0.xxx 22
www.tsbohemia. neco kolem 490
29.9.2003 11:30:28   0.0.0.xxx 22
Kámoš mi říkal, že jeho ventilátor má hlučnost -6dB!!!
Údajně při to slyší trávu růst!!!
Ahoj kámoši!
29.9.2003 11:32:53   0.0.0.xxx 22
To fakt nevim, já měl D5 na XP 1800 a byla to mojda...mit procak na 65 stupnich se mi nehodilo. Dnes mam Tt Volcano 11+ a sem uuuplne vysmatej
29.9.2003 16:53:22   0.0.0.xxx 22
Rek bych ze kdyz se ted budu vybirat hodnoty ztratoveho vykonu, za ucelem zalozeni databaze je NUTNE vybrat vykony BUDOUCICH procesoru, viz predchazejici reakce "chladic do 2100+ to si dneska delate srandu". Navic pri stanoveni standardu je vhodne zvolit snadno overitelne STANDARDY. Cily ne xp1800+@1945 ale default. Popripade tabulku defaultnich parametru od vyrobce(nutno premerit) a nejake nominalni hodnoty merene simulatorem treba po 10ti npr. 70W,80W,90W,100W vyzareneho vykonu.A pokud nejaky magor vyda proc. s 120W ztrat tak se holt roztahne tabulka a domeri par hodnot u popularnich chladicu.
29.9.2003 20:59:38   0.0.0.xxx 23
Já mám na Duronu 750 chladič Titan D3TB, který je prý tichý, slyším ho dost dobře a navíc blbě chladí 52 stupňů v klidu a až 62 při zátěži nepovažuju za moc OK, i když záleží na bedně, měřáku a teplotě okolí a ta je u mě vysoká, ale stejně! No a pak doma máme Athlon XP 2400+ a na něm máme CoolerMaster DP5-7JDIB, který je opravdu poměrně tichý a chladí taky docela blbě, ale je levný a na nepřetaktovaný Athlon XP 2400+ stačí i při max. zátěži, pokud je odvětraná bedna a to jaktakž je.
4.10.2003 11:32:43   0.0.0.xxx 33
Prosím tě Radku nekecej :-)
15.10.2003 12:31:08   0.0.0.xxx 33
Ty se běž zakopat se svým HIEND coolerem za který jsi dal balík. Já jsem dal za chladič 230kč s DPH, upravil posazení větráčku, vyleštil základnu a snížil otáčky. Práce na hodinu a půl. A za ty peníze mi nepustí Tbred 1700@2100 1.6V A0 přes 43°C(FULL LOAD).
možná budeš namítat, že než se s tím piplat, radši si připlatíš. Ale já namítnu, že kdyby ses vyjádřil s trošku menší mírou arogance, nereagoval bych vůbec.
A vo tom to je. Za málo peněz hodně muziky!
23.10.2003 01:34:03   0.0.0.xxx 33
Mam dotaz mam Copper Silent 2 TC - 2 revize a na Bartnovi 2500+ mi nechce zpomalovat co s tim.

Poradte prosim
18.4.2004 22:57:04   0.0.0.xxx 33
Podla mna je to uplna fuckovina, lebo to nedava smisl:::!!!

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

0 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 0Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.