Hlavní stránka Hardware Skříně, zdroje, chladiče Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?
Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?
autor: Kosina Miroslav , publikováno 19.5.2003
Tento článek by mohl být inspirací zájemcům o stavbu "dokonalého: vodního chlazení a pomoci všem, kteří hledají informace jak na to. Z vlastní zkušenosti vím, že když jsem se kdysi začal zajímat o problematiku vodního chlazení v PC, bylo docela těžké sehnat solidní základní informace o této problematice. Dá se koupit vodní chlazení CPU či northbridge, ale komplexní řešení, které by splňovaly i ty nejnáročnější požadavky nikde nekoupíte a musíte si ho vyrobit každý sám - zde máme pro vás připravený postup ... {mospagebreak title=Vodní chlazení od A do Z}

Vodní čerpadlo

Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?Je použit Eheim 1046. Parametry: 230V, 5W, 300l/hod., výtlačná výška 1,2m, teplota media max. 40°C. Čerpadlo absolutně vynikající s více než dostatečným průtočným výkonem pro moje použití. I když po zařazení všech výměníků do okruhu průtočná rychlost značně poklesla přesto mi čerpadlo Eheim 1048 připadá zbytečně výkonné. Čerpadlo není jen tiché, ale po mém běžně používaném pružném uložení je absolutně neslyšné. Předpokladem je ovšem použití silikonových hadiček.
Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?Válcová nádoba umístěná v sání čerpadla je přes O-kroužek 20/2 nasazena na jeho sací trubce a slouží jako úchytka plnícího a vypouštěcího ventilu a zároveň plní funkci redukce nátrubku pro použitou silikonovou hadici dimenze 12/16 mm. Výtlačná hadice od Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?čerpadla k GPU je 10/15 mm. Všechny tyto hadice jsou pouze nastrčené na příslušných nátrubcích bez jakýchkoli zajišťovacích spon. Vzhledem k používanému tlaku a mechanickému namáhání to není vůbec potřeba, za předpokladu má-li nátrubek správný tvar. Také je zde umístěno čidlo měření teploty vody. Čerpadlo je napájeno 230V přímo ze svorek PC zdroje přes relé spínané PC napětím 12V. Kontakty relé jsou přemostěny síťovým kolébkovým vypínačem, aby bylo možno čerpadlo při plnění systému vodou spustit, aniž by počítačová část byla pod napětím. Vše je umístěno v izolované krabičce na zadní stěně PC skříně.

Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?Vodní blok CPU

Vodní blok na CPU má rozměry 50 x 50 mm.  K mědi tloušťky 10mm je plexi přilepeno dvousložkovým lepidlem na bázi pryskyřice. Nátrubky jsou uzpůsobeny pro hadici 12/16 mm. Náčrtek pro výrobu vodního bloku CPU.

Vodní blok zdroje

Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?Na vodní blok zdroje nejsou z hlediska účinnosti chlazení kladeny prakticky žádné nároky. Vysoké nároky jsou ale kladeny na bezpečnost a to jak z hlediska elektroizolačního, tak z hlediska možného úniku kapaliny. Původní hliníkové deskové chladiče primárního a sekundárního obvodu ve zdroji byly vyměněny za nové, měděné. Jejich úkolem je převést teplo vyzářené spínacími tranzistory do tělesa vodního bloku. Zde je důležité, že vodní blok nesmí tyto dva chladiče vzájemně elektricky zkratovat, proto chladič primárního obvodu musí být upevněn izolovaně. Elektroizolace a zároveň přestup tepla je proveden pomocí slídové podložky, šroubky jsou na teflonových podložkách. Chladič sekundárního obvodu je jako u původního provedení spojen s kostrou a přenáší teplo do vodního bloku neizolovaný. Vodní blok je vyroben z mědi, a to z důvodu snadné pájitelnosti použitých měděných oblouků a mosazných nátrubků. Vstupní nátrubek je pro hadici 10/15 mm a výstupní pro 12/16 mm. Horní kryt z plexi je k mědi přišroubován a těsněn po obvodu O-kroužkem. Součástí zdroje je i ventilátor 80x80mm Papst 8412NGL, který fouká ven ze skříně, parametry:  1500ot./min., 0,6 W, 12 dB(A) při 12V, min. provozní napětí 8V.

Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?   Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?   Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?

Vodní blok grafické karty

Byla zvolena jednoduchá konstrukce, opět kombinace měď, plexi. Rozměr 44 x 44 mm. Oba díly jsou vzájemně těsněny pomocí O-kroužku. Uchycení na desku je provedeno pomocí dvou distančních sloupků délky 30 mm a třmenu, který zajišťuje centrální přitažení vodního bloku k GPU. Náčrtek pro výrobu vodního bloku GPU.

Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?

Modul teploměrů a signalizace havarijních stavů

Měřím teplotu vody na vstupu do čerpadla a teplotu vodního bloku CPU. Měření teploty vodního bloku CPU je využito pro signalizaci havarijních stavů. Obvod signalizace havarijních stavů je součástí desky teploměrů. Při zvýšení teploty vodního Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?bloku CPU (např. v důsledku poruchy vodního čerpadla) na cca 40°C (nastavitelné v rozsahu 40-50°C) dojde Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?k akustické signalizaci po dobu cca 1 min. Pokud obsluha během této doby nevypne PC, vypne PC po 1 min. od začátku signalizace obvod sám. Obvod je také schopen vyhodnotit signál od čidla měření hladiny vody umístěného v expanzní nádobě. Pokud dojde ke snížení hladiny pod povolenou mez, spustí se akustický alarm. A to jiným tónem než při alarmu od teploty CPU. PC se v tomto případě nevypíná. Čidlem je LL105000, pracuje na optickém principu a je to výrobek fy Honeywell. Data pro výrobu modulu snímače tepla a modulu snímače hladiny.

Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?Zdroj napájecího napětí pro ventilátory

Pro napájení všech ventilátorů slouží regulovatelný stabilizovaný zdroj se třemi na sobě nezávislými výstupy. Rozsah regulace každého výstupu je 5-10V.

Radiátor

Je použit výměník topení ze Š120. Není to nejvhodnější řešení, protože hustota žeber radiátoru je navržena na značné průtoky vzduchu a to je přesně opak toho co je potřeba pro tiché vodní chlazení. V každém případě je nutno tento radiátor po jeho dvacetiletém provozu v autě důkladně propláchnout. Já to dělám několikrát pomocí odstraňovače vodního kamene (např. Cillit) a nakonec několikrát propláchnu 30% roztokem NaOH, dokud hliníkové trubky uvnitř radiátoru pěkně nešumí. Potom je dobré propláchnout radiátor zředěným roztokem HNO3. Tím se odstraní šedivý povlak, který vznikne na některých Al Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?slitinách po aplikaci NaOH. A ten potom taky může špinit vodu. Po konečném důkladném propláchnutí vodou se nemůže stát, že by se voda v systému sama od sebe špinila.
Ovšem samotný radiátor je úplně k ničemu pokud u něho není něco co na něj fouká vzduch. Radiátor dostal ke dvěma ventilátorům 120x120mm (provozovanými při 6V napájecího napětí), které na něho foukají, ještě další 3 ventilátory 80x80 mm, které z něho vzduch odsávají. Důvodem je zbytečně veliká hustota chladících žeber radiátoru. Použitím těchto přídavných tří ventilátorů došlo ke snížení teploty vody o cca 1,5°C při běžném provozu. Úroveň hluku se nezvýšila, jelikož ventilátory jsou provozovány při 5,3 V a jsou tišší než souběžně běžící ventilátory 120x120mm a ventilátor zdroje.

Celkové mechanické provedení

Byla zvolena skříň  bigtower AOpen H700A. Jako jeden z mála bigtowerů má větší hloubku, umožňující snadnější používání základních desek formátu full ATX . Také celkové konstrukční provedení nejlépe vyhovovalo mým záměrům. Nutno říci, že celkové provedení skříně je velmi kvalitní a promyšlené. Jako dlouholetý uživatel všech možných skříní fy Eurocase musím říci, že je zde rozdíl asi jako mezi Škodovkou a Mercedesem.Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?
Podmínkou navrhované konstrukce byla absolutní těsnost celého vodního systému, nakonec odzkoušená simulací mírného přetlaku. Použil jsem svoji osvědčenou konstrukci, tj. čerpadlo s vypouštěcím a napouštěcím kohoutem co nejníže a radiátor s expanzní a odvzdušňovací nádobkou v místě nejvyšším. Expanzní nádobka byla záměrně umístěna na zadní stěnu, vně skříně. Důvodem je to, že při použití silikonových hadic dochází k odpařování vody ze systému a občas je nutno tuto vodu doplnit.
Umístěním expanzní nádobky vně PC skříně je zachována možnost vizuální kontroly hladiny vody a její případné doplnění bez jakékoli demontáže krytů PC skříně. Pro úplnost, jedná se asi o cca 5 ml za měsíc. Pro rozvod vody jsou použity silikonové hadice 10/15 a 12/16 v kombinaci s měděnými oblouky a trubkou dimenze 12 mm. Takto je možno poměrně snadno dosáhnout i velice malých poloměrů zatočení, bez nebezpečí, že se hadice zaškrtí. Spojení se zatím během cca ročního provozu ukázalo jako velmi spolehlivé. Jako chladící medium je použita destilovaná voda s přísadou inhibitoru koroze v poměru 1 díl inhibitoru na 100 dílů vody. Důvodem je použití hliníkového radiátoru.

Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?Jak vyrobit dokonalé vodní chlazení?

{mospagebreak title=Cena a závěr}

Cena materiálu

ks Materiál

cena mj. vč. DPH 22%

cena vč. DPH 22%

 
1 čerpadlo Eheim 1046 1 780,00 1780,00  
4 pružinka 5,00 20,00  
1 základna (Al plech) 20,00 20,00  
4 distanční sloupky 15 mm 5,50 22,00  
4 pájecí očko 1,10 4,40  
8 šroubek M3x6mm 0,65 5,20  
1 Nádoba v sání čerpadla 250,00 250,00  
1 Výstupní nátrubek čerpadla 50,00 50,00  
2 držák nádoby 5,00 10,00  
1 o-kroužek 20/2 8,00 8,00  
1 Vypouštěcí kohout 75,00 75,00  
1 vodní blok CPU 550,00 550,00  
1 vodní blok GPU 550,00 550,00  
1 vodní blok zdroje 650,00 650,00  
2 distanční sloupek 30 mm 6,50 13,00  
4 šroubek M3x8mm 0,75 3,00  
4 plastová podložka 3,2 mm 0,50 2,00  
1 třmen 50,00 50,00  
1 šroubek M4x8 mm 0,75 0,75  
1 příchytka vod. bloku k CPU 70,00 70,00  
2 deskové Cu převodníky tepla ve zdroji 50,00 100,00  
2 teflonová izolační podložka 5,00 10,00  
6 slídová podložka na tranzistory 1,50 9,00  
2 slídová podložka velkoplošná 8,00 16,00  
5 šroub M3x8 mm 0,75 3,75  
1 expanzní nádobka 250,00 250,00  
1 držák expanzní nádoby 20,00 20,00  
8 spony na hadice 12,00 96,00  
1 m hadice silikonová 12/16 mm 89,00 89,00  
0,4 m hadice silikonová 10/15 mm 94,00 37,60  
0,1 m hadice PE 16/20 24,00 2,40  
0,1 m hadice PE 12/16 28,00 2,80  
3 Cu oblouk 5001a 10,30 30,90  
6 Cu oblouk 5002a 5,60 33,60  
1 Cu koleno 5040 16,90 16,90  
1 Cu koleno 5041 24,80 24,80  
0,1 m Cu trubka 12 mm 70,00 7,00  
1 spínač čerpadla 150,00 150,00  
2 ventilátor Papst 120x120 1 000,00 2000,00  
3 ventilátor 80x80 mm 105,00 315,00  
8 pružinka 5,00 40,00  
1 radiátor Š120 200,00 200,00  
1 držák a kryt ventilátorů a radiátoru 300,00 300,00  
1 zdroj napájecích napětí pro ventilátory 200,00 200,00  
1 modul měření teplot a signalizace hav. stavů 950,00 950,00  
1 skříň AOpen H700A 3 782,00 3782,00  
         
  Celkem mat.   12820,10

Na nějaké drobnosti jsem určitě ještě zapomněl. Není zde např. snímač hladiny za cca 800,- Kč, pružné uložení HDD, jeho chladič a ventilátor. U modulu měření teploty je započítána pouze cena součástek. Cenu hotového modulu měření teplot a havarijních stavů si netroufnu přesně ohodnotit, jelikož se jedná o funkční vzorek. Při opakované výrobě by se mohla dostat na cca 2 500,- Kč s takřka nulovým ziskem. Spíše výš. Cena prací při úpravě skříně PC a vůbec při vestavbě bude také značná. Kdo někdy něco dělal, nebo za to alespoň platil, ví, že cena práce běžně může převýšit cenu materiálu. Netvrdím, že zrovna v tomto případě by to bylo až tak drastické, ale vezmeme-li např.  300,- Kč/hod. a zamyslíme se nad počtem hodin nutných k výrobě... Radiátor z vrakoviště by asi v případě výroby za úplatu musel být nahrazen nějakým jiným, pochopitelně významně dražším.

Z výše uvedeného plyne, že sériově, tedy spíše kusově vyrábět kompletní vodní chlazení na slušné úrovni je v našich podmínkách nereálné, nikdo by ho nezaplatil. Z tohoto pohledu je nutno se také dívat na cenu zahraničních produktů. Vůbec mi nepřipadají drahé, obzvláště zohledníme-li, že jsou určeny pro úplně jinou ekonomiku, s mnohem větší kupní silou než je ta naše. Nelze se na to dívat očima žebráků z třetího světa.

Je nutno si uvědomit, kdo že je u nás ten potenciální kupec. Většinou mladý uživatel, který má velmi hluboko do kapsy, vůbec nemá představu jak se tvoří cena a hlavně je úplně zblblý cenami komponentů výpočetní techniky, která se chrlí v miliónových sériích. A to případ vodního chlazení vyráběného v ČR rozhodně nikdy nebude. Neexistuje žádný jiný výrobek na trhu, který by měl takový poměr cena výkon, než PC technika z dálného východu.

Ještě pro úplnost, abych zabránil nepřiměřeným reakcím nervově labilních jedinců. Toto je můj názor, z mého pohledu výrobce elektroniky. Nikomu nic nenabízím, vodní chlazení slouží pouze pro mojí potřebu a z výše uvedených důvodů ho vyrábět rozhodně nehodlám. Tak někteří mi laskavě nepiště, že to mám "předražený jako prase". Jak se mi stalo v případě minulého příspěvku na podzim 2002.

Závěr

Jednotlivé komponenty byly podrobeny měření na simulátoru a výsledky jsou dosti poučné. Např. při měření účinnosti přenosu tepla vodního bloku GPU, dosáhl tento blok cca o 1°C lepší výsledek než výše popsaný vodní blok CPU. Důvodem je o 1 mm menší tloušťka mědi (3 mm, u vodního bloku CPU jsou to 4 mm), která je v kontaktu s procesorem. Počet žeber a to že vodní blok GPU je rozměrově menší nehraje roli. To jenom potvrzuje to co už jsem dávno tušil. Vládne zbytečná hysterie kolem vodních bloků a vymýšlení, všech možných a nemožných tvarů žebrování.
Neuvádím žádné výsledky měření účinnosti chladícího systému. Dokud nebudou dána přesná pravidla měření, jsou to stejně údaje k ničemu, protože nejsou porovnatelné. Dle mého názoru porovnatelné výsledky lze dosáhnout pouze definovaným zatížením systému na simulátoru, měřením teplot okolí, styčného místa simulátoru s vodním blokem a hlavně teploty vody. Současně je bezpodmínečně nutno měřit i hluk, který systém vydává v dB(A). To nejsou měření úplně  jednoduchá, v amatérských podmínkách pro většinu lidí stěží proveditelná a tak i kdyby pravidla byla, stejně by nebylo co porovnávat. V každém případě je systém velmi účinný.
Díky použitým ventilátorům a čerpadlu je systém hodně tichý. Vzhledem k použité konstrukci lze snadno doplnit např. vodní blok čipsetu, jakmile bude nutno. Doufám že výše popsané řešení by mělo v blízké budoucnosti vyhovovat i pro případné výkonnější CPU i GPU a nakonec i pro nové čipsety, které jak se zdá, se už bez ventilátorů neobejdou. A pak snad už dostanou šílenci z vývoje u Intelu a AMD rozum, převratně změní technologie a vrátí se na rozumné spotřeby, kde takováto monstra jako je vodní chlazení ztratí smysl.

Více obrázků a další informace jsou na http://www.volny.cz/mkosina/vodchlaz či mě kontaktuje na emailu: mkosina@volny.cz

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
19.5.2003 02:23:29   0.0.0.xxx 43
)
19.5.2003 02:25:33   0.0.0.xxx 41
Napsal jste prispevek ani ne minutu potom co se objevil Tak tomu se rika rychlost
19.5.2003 03:23:43   0.0.0.xxx 32
Kurňa chlapi, co nespíte? Na přípěvky máte dost času přes den.
19.5.2003 03:40:16   0.0.0.xxx 31
svata slova :-)))
19.5.2003 06:59:35   0.0.0.xxx 41
Nemůžu si pomoct, ale ty odkazy na ty náčrtky nějak nejedou....
19.5.2003 07:01:45   0.0.0.xxx 22
stáhni si to tady: http://www.volny.cz/mkosina/vodchlaz
19.5.2003 07:45:54   0.0.0.xxx 22
Dík to už je lepší.
19.5.2003 07:56:17   0.0.0.xxx 22
Dobře napsané, dobré závěry, trefný komentář - dlouho jsem takhle dobrý článek neviděl.
19.5.2003 08:10:13   0.0.0.xxx 22
tak to teda klobouk dolu, takovy prace, to bych asi nikdy nebyl ochotny svemu PC venovat...
19.5.2003 08:25:04   0.0.0.xxx 54
Tak tolik prachu do toho muze vrazit jen blb...lidi, kteri extremne pretaktovavaji svuj procesor si casto neuvedomi, ze kupr hornich 50MHz ziskaji za dosti drahou cenu (napr koupi draheho chladice, pasty, atd.). Za ty prachy by kolikrat mohli koupit procak o nejaky ten MHz vyssi, takze extremni OC se tezko muze vyplatit...no a 12 litru za chladic? nas*at a rozmazat!
19.5.2003 08:32:41   0.0.0.xxx 22
Obcas nejde jen o nejakej extremni OC ale o HLUK. Na pretaktovavani kaslu, ale tichej comp (dobre chlazenej) je k nezaplaceni. (i kdyz skoro 13kkc je pomerne dost ;)
19.5.2003 08:43:43   0.0.0.xxx 16
Jde videt, ze autor vi o cem pise. Jenze kdyz se divam na jeho, zcela jiste vynikajici vyrobek, tak si rikam, jestli
to ma jeste smysl. A sam si odpovidam, ze urcite ne.
Zajimalo by me, co Mirku delas ve svem volnem case, skoro bych rekl, ze ho travis jenom u compu a v dilne. To bych teda nechtel. A ta cena... Sam pises, ze nechces, abychom cenu nekomentovali, ale to dost dobre nejde. I kdyz odpocitam cenu skrine, dava to porad 9 000 (a jak pises, nemas tam zapocteny vsech polozky). Z meho pohledu je absolutni nesmysl dat za system chlazeni takovy prachy (za to si muzu koupit napriklad kvalitni koberec do loznice), kdyz stejneho ucelu (= chlazeni kompu) dosahnu se vzduchovym chlazenim za par stovek. A i s tim jde AthlonXP o parset MHz pretaktit.

BTW: Dost me pobavila tebou odhadovanan cena prace - 300 Kc/hod ) To bych chtel brat taky, a to delam mnohem kvalifikovanejsi praci, nez montovani hadicek a waterblocku... (nic ve zlem :-)

19.5.2003 08:51:28   0.0.0.xxx 35
Ten člověk je podle mně blázen. Fakt cvok. Lepší by bylo, kdyby ten člověk usměrnil svůj um na něco smysluplného.
19.5.2003 09:01:58   0.0.0.xxx 22
mel bych tak dejme tomu dve Co chipset? Co disky? Tuhle skrin mam a to jen kvuli tomu, ze disky muzete dat nad zdroj a pak je chladit (ja vim, vetrakama no). V tomto pripade nejsou skoto zadny vetrone na pruvan uvnitr - copak na to asi rekne chipset a disky? Kdyz pominu chipset, tak nechladit dnesni vykonne disky je vrazda dat ;) Ale jinak to vypada moc pekne, ja mam vodu jen prociku, ubytek vody v tech kolujicich 5litech me nepali, neni to prenosny ani tak pekny, ale slouzi dobre a hlavne me to stalo tak 500ku (z cehoz 400 cerpadlo) )) [med byla holt zadaco]
19.5.2003 09:03:56   0.0.0.xxx 22
Nějak se nemohu zbavit dojmu, že toto je aprílový článek. Chlazení za 13.000 a navíc postavené amatérsky - viz. radiátor ze Š120 a návod na jeho vyčištění po 20letém provozu - to je teda věc. Nebo je tento článek potvrzením starého známeho pravidla - každý máme svoji úchylku :-)
19.5.2003 09:42:53   0.0.0.xxx 22
Ale to zapomínáš na lidi, kteří si kupují každý půlrok nový procesor a zuby nechty se drží hladiny cen kolem 3000,-kč za procák a super dobré taktovatelnosti, takovýhle člověk si toto chlazení koupí protože vý že 1700+ Athlon s ním přetaktuje někam kolem 3000+ a za půl roku až si koupí 2700+ Athlon taky za 3000,- kč tak ho s tím chlazením dostane někam kolem 4000+ a nebude řešit kolik ten procesor topí. Nesmíš to brát z hlediska člověkam který má procesor 2 roky v kompu a pak ho hodí do popelnice¨protože už je to shit.
19.5.2003 09:43:38   0.0.0.xxx 32
Autor je borec a napsal super clanek! 13000 je sice hodne, ale nekomu to proste neva. Chlazeni vzduchem je prima levna zalezitost.. ale je slyset pruvan v bedne:-). Nechapu proc to lidi jednou uz nepochopi, nekdo do toho ty prachy+praci chce nacpat, tak proc by ne!
19.5.2003 09:48:08   0.0.0.xxx 22
by vyrobil seriozny regulator na baze PIC/Atmel ?
Chcem merat teplotu na CPU a riadit FAN na CPU, chcem merat teplotu VGA a riadit VGA fan, disky, zdroj, celkova temp v case, atd atd. K tomu este vystup na LCD maticovy displej s otackami a teplotami. tlacidlo na kazdy FAN pre jeho plne otacky, a pod. featurky. Keby som ovladal mikrokontrolery tak to okamzite zbucham, dam free na web nech sa to moze upgradovat a ladit a hotovo. Kazdy by len ryzoval a ryzoval. Vid clanok .. 13000 za vodu??? .. nie som sprosty. Mam v kompe 1x120mm(na boku skrine,vzduchovy tunel na Cu chladic CPU P4, manual regulator ot.), 1x90mm(vpredu, vzduch. tunel na pasivnu ATI R9500, pevne 7V), 2x80mm(4ks data HDD, pevne 7V), 1x80mm(2ks system&support HDD, pevne 7V) ... stalo ma to dokopy 1000Sk a je to velmi tiche ... podstatou je priviest dnu STUDENY vzduch a je to ... netreba ani vodu ... tak keby sa niekto nasiel, kto si na to trufa, myslim ze aj keby nezarobil na svojom produkte nic ... aspon by sa dostal navzdy do Hall of Fame vsetkych overclockerov ...
S pozdravom ... Vladca[deCOY]
19.5.2003 09:54:35   0.0.0.xxx 21
myslim, ze je to moc pekny clanek a rozhodne si nemyslim, ze se jedna o nejakou autorovu uchylku - komentoval bych to spis - "zlate ceske rucicky"
myslim, ze tu ani tak nejde o to, jestli to stoji 10 nebo 12 tis., jako spis o to, ze vidime, ze to de udelat i doma na kolene... ten, kdo ma chut neco se svym PC udelat tu proste posbira inspiraci a pak neco zkusi doma...
ostatne, pokud si dobre vzpominam, tak tenhle server se jmenuje PCtuning...
have a nice day :-)
19.5.2003 10:01:57   0.0.0.xxx 32
Dost dobrý... A dokážu si to představit v černém case a bezdrát. klávesnicí a myší, jako univerzální přehrávač naprosto všech hudebních i video formátů v obyváku... a samozřejmě PC solidní PC.
19.5.2003 10:18:43   0.0.0.xxx 32
zkus si dat PC do nejakeho velkeho servisu. Tam ti naflaknou klidne i 800 za hodinu a nereknes ani AMD :-)
ICE
19.5.2003 10:24:24   0.0.0.xxx 22
naprosto s tebou souhlasim. pomalu kazdeho vynalezce napred odkopli a po 20 letech objevili ze to vlastne bylo super. Kdyby se to vyrabelo v masovem meritku jako treba obych chladice tak by cena mohla treba klesnout tak o 5000. a pak by to bylo i docela lakavy. Ale je to jen kdyby.
19.5.2003 10:25:59   0.0.0.xxx 22
tak proc neobjetujes hodiku casu a nenapises o svych napadech taky nejaky clanek, nenafotis atd... tady na PCT by ti ho urcite vzali...
ICE
19.5.2003 10:33:00   0.0.0.xxx 23
To asi ne, protoze na cenu opravy, vcetne prace bych se zeptal jeste pred predanim kompu to servisu. Kdyby mi sdelili takovouhle cenu, tak jim reknu Nazdar panacci a jdu jinam. Nastesti jsem z Brna, takze vyber mam veliky.
Mimochodem, co chces opravovat za 800 Kc/hod? Pokud jim oprava zabere 2-3 hodiny, tak pri takoveto cene se mi uz vyplati temer u vsech komponent v PC koupit nove zarizeni!
19.5.2003 10:50:48   0.0.0.xxx 32
Porad nechapu, jak nekdo muze pouzivat vodni chladice s vstupem vody a vystupem v rozich. Nejvetsi teplota procesoru je prece uprostred, takze tam by se mela voda privadet a po spirale smerem odstredu proudit ke krajnimu vyvodu. Tohle uz je stare proflakle reseni, ale vsichni pouzivaji to mene vykone((
19.5.2003 11:15:19   0.0.0.xxx 11
Tak za to bych ani neutřel case :-) Obvyklá sazba (ehm, bavím se samozřejmě o značkovém servisu) za práci PC technika je 2000-2500 Kč/hod., v případě serverů (intel), síťových prvků, víkendů, atd. cca 3000-10000 Kč/hod. a to ať jde o cokoliv - třeba o tzv. "profylaxi" :-)))
19.5.2003 11:21:23   0.0.0.xxx 22
TAK TOHLE BYCH CHTEL OPRAVDU VIDET ! TAKOVY NEHORAZNY HODINOVY SAZBY SNAD NEMUZOU BEJT ANI OMYLEM !
19.5.2003 11:22:19   0.0.0.xxx 22
Fakt pěkný článek o pěkné věci. Klaním se před tou spoustou práce, kterou autor věnoval svému PC!
Ale nesouhlasím s tím, že vzduchem nelze chladit tiše... Pokud to s větráčky nepřeháníte a taky nechladíte každou blbost jako běžný 7200 HDD (provozjuju jej pěkně "za tepla" tři roky a je 100% OK - a nejsem sám), tak si vystačíte s tichým zdrojem, řízeným CPU a grafikou buď s pasivem nebo něčím rozumným...
(i barracuda) nebo CD/DVD je stejně hlučnější než chlazení :o)
19.5.2003 11:24:09   0.0.0.xxx 32
Tenhle článek je opravdu mimořádně kvalitní (subj.) a celé řešení i vynaložené úsilí mi připadá výjimečné. Rád bych sám měl tolik šikovnosti (cena by mě až tak nepálila), abych byl tohohle schopen, bohužel, to je prostá utopie.

Jen poznámka k předchozímu příspěvku - myslím, že to nebylo tak úplně NA KOLENĚ :-)))
19.5.2003 11:29:51   0.0.0.xxx 22
Ahoj, bezva článek. Určitě je to ukázka "zlatých českých ručiček" a použití chladiče ze škodovky se mi zdá spíš jako plus. ale mám pár připomínek :
1. použití silikonových hadiček je bezva nápad, ale jsou to potvory. jak jsou průsvitné, tak rády zarůstaj zelenou řasou. takže pozor (nepoužívat v plexicase).
2. snaha o odstranění hluku je bezva. taky bych bral tichý PC. ale toto řešení vlastně jen přesouvá ventilátory z CPU, VGA ... k chladiči (voda je použita vlastně pouze pro transport tepla).
3. kombinace mědi a hliníku je dosti diskutabilní.
4. riziko že někde ukápne kapička vody a udělá někde zkrat a celé to shoří se mi zdá celkem veliké.
5. transport takto upraveného PC je určitě celkem nepohodlný.

jinak celkem dobrý "námět na reportáž". určitě mně toto zajímá. jen stále klasické řešení je méně náročné, více odolné, lecinější ) ovšem stále hlučnější (
19.5.2003 11:34:01   0.0.0.xxx 22
... náročné, více odolné, lecinější ) ovšem stále hlučnější (
19.5.2003 11:35:28   0.0.0.xxx 22
Nádhera. Jinak se to snad ani nedá napsat. Je to výborné z hlediska funkce a navíc ještě velmi esteticky a kvalitně dílensky zpracované. Cena? Proč by měla vadit, pokud se něco dělá s nadšením. A z tomhle výrobku nadšení pro věc přímo čiší. Všichni, kteří se do ceny vrtají poznámkami, ať si pořádně prohlédnou výčet dílů. Mě osobně dorazila cena za ventilátory PAPST - vím že jsou velmi kvalitní, ale 1000Kč za ventilátor je fakt DOST. Ale jednu velkou výhradu bych měl - pružné uložení HDD je pro data a životnost disku cesta do pekla.
19.5.2003 11:36:33   0.0.0.xxx 22
Vodou uz chladim cca 2 roky, stalo me to do 600 kc (chladic i med) a to chladim CPU, GPU, i north bridge, par skaredych fotek najdete na stealth.wz.cz
19.5.2003 11:41:40   0.0.0.xxx 22
vyborne napsany, klobouk dolu, ne ze bych byl takovej uchyl abych se do neceho takovy hrnul, ale tohle si fakticky zaslouzi uznani !!!
19.5.2003 12:27:18   0.0.0.xxx 22
Firma Thermaltake prodává vodní chlazení za 6039kč. Co za to dostanete? Možná uchladíte se slušnou teplotou CPU přetaktované o 30-100%. CO dál? NIC. Ke chlazení za 13000 od pana Kosiny připojíte WB kolik chcete a teplotu vody je možné pořád rozumně udržet v mezích normy.
Hold lidi, co koupí PC s CPU AMD za 2000kč desku za 1500kč a paměti PQI 1500kč 256MB DDR266 CL999 disk samsung 10ot/min CD Lite on, těžko budou uvažovat o dalších nákladech na provoz PC.
19.5.2003 12:31:17   0.0.0.xxx 22
to je absolutne nepodstatne pri Cu( ma dobre akumulacne schopnosti) tvoje riesenie by bolo v pripade pouzitia Fe.
19.5.2003 13:14:44   0.0.0.xxx 21
Presne. Plno webu se venuje tvaru a vnitrnimu usporadani vodniho bloku a pritom je to uplne k nicemu. Par uz jsem jich udelal a otestoval a dovolim si rict, ze jedine na cem u vodniho chlazeni zalezi (pominu cenu, hluk, unik vody... :o) je chladic. Pokud nejsme schopni ochladit vodu na co nejnizsi teplotu, tak je sebelepsi vodni blok naprosto na houby.
19.5.2003 13:25:17   0.0.0.xxx 22
Článek se mi líbil je hezky napsaný a pomohl mi vytlouci si vodní chlazení z hlavy :-) Jak vidím pořádné je moc náročné a drahé. No za 2tácy koupím nějaký kvalitní sluchátka a je po hluku :-)

K těm úvahám jestli to má smysl - někdo pucje a tuninguje auto, jiný staví modely, někdo vodní chladiče někdo jen smaží hry nebo taktuje.
19.5.2003 13:35:00   0.0.0.xxx 22
kupte si komplet ALU case a mate v kompu o 10-15 stupnu mene, pak staci misto uber turbin pouzit nizkootackove vetraky a mate uber tichej comp, cena je polovicni
19.5.2003 13:46:24   0.0.0.xxx 22
Ta cena je fakt nejaka prehnana. Pred tejdnem jsem kupoval dva PAPSTy 60 do workstation a jeden stal triapul eura, cili v cenovy relaci shodny s jinejma znackama. Asi to chce probehnout par obchodu nebo se spokojit s NMB za cca 10EUR.
19.5.2003 13:55:16   0.0.0.xxx 12
Pokud netrvas na mereni otacek a LCD displeji, tak se to da sbastlit s operakem a par diodama za odpoledne, nepotrebujes ani procesor.
S AVR sem neco podobnyho taky bastlil, ale nejak mi pri PWM regulaci bzucely vetraky a pak sem na to uz nemel cas, takze je to ve stadiu 50% rozpracovanosti uz asi pul roku. Snad si na to nekdy zas udelam cas...
19.5.2003 14:11:02   0.0.0.xxx 22
Jsem HW technik a tohle jsou ceny za hodinu prace (bez DPH)
ve firme/u zakaznika
Bezne PC:
HW prace 500,- 600,-
instalace OS 550,- 650,-
instalace softu 550,- 650,-
ostatni(konfigurace)600,- 700,-

Servery:
HW prace 800,- 1000,-
instalace OS 1500,- 3000,-
instalace softu 1500,- 3000,-
ostatni 2000,- 3000,-

Nejkratsi mozna delka prace je ctvrt hodiny. Patrime mezi firmy se stredni az nizsi cenou, poskytujeme ruzne slevy, apod (nedelam reklamu, pisu jen pro srovnani)

Clanek je vyborny, uz pouzivam chlazeni AquaCool a jsem spokojeny.
19.5.2003 14:12:56   0.0.0.xxx 22
ale můžou - značka je holt značka (servis na server Dell si účtoval již před 5 lety 2400/hod.) Rozumný PC servis si dnes účtuje kolem 400,- Kč za hodinu.
19.5.2003 15:21:36   0.0.0.xxx 22
Tak panove, diky, ze jstemi otevreli oci. Ze si servisy uctuji zlodejske ceny pro firmy samozrejme vim, ale u beznych domacich uzivatelu PC jsem cekal prijatelnejsi ceny. Ode dneska beru jen
a, nejlacinejsi, ale proverene komponenty NEBO
b, komponenty s nejdelsi zarukou, protoze zlodeje v servisech (nemyslim tim ty techniky, ale firmy jako takove) zivit nechci.
19.5.2003 16:18:46   0.0.0.xxx 21
... v bordelech? 2, 2,5 tis. a někdy i vic za hodinu!!! A kvalifikaci na to skoro žádnou nepotřebuješ. Takže zákonitě každá kvalifikovaná práce musí být dražší! HE HE HE!
19.5.2003 16:21:38   0.0.0.xxx 12
chcelo by to este nejaky otvor kam by sa davali kocky ladu pre pripad ze by bol nejaky pruser s teplotou ;-)
19.5.2003 16:41:41   0.0.0.xxx 22
som lama do vodneho chladenia, ale nieco mi tam nesedi, co je mozno normalne.
Z cerpadla ide voda na GPU a ta ista voda, kt. sa OHRIALA na GPU ide dalej na CPU? Trosku sa neznizuje ucinnost?

aj keby bol smer vody opacny, tak voda ohriata na CPU ide dalej na GPU?

divne
19.5.2003 18:53:05   0.0.0.xxx 22
http://www.pretaktovani.cz/text/ppic.asp (o:?
19.5.2003 18:53:10   0.0.0.xxx 22
Tak jooo dobry a to myslim vazne dobry clanek na pctuningu-smekam pred autorem. Tak tohle je fakt dobre...Jeste zapojit misto vetraku aparat s lednici, poradne zamezit vzniku nezadouci vody vlivem nizke teploty a CPU je na -4 stupnich celsia... voda samotna ma pri max vykonu cca -16 stupnu celsia.
19.5.2003 19:22:20   0.0.0.xxx 22
a co tohle
www.sweb.cz/erty
19.5.2003 19:50:58   0.0.0.xxx 22
400,- za hodinu neni zase tak prehnany pocitej s tim, ze to mas mzdovy naklady, k tvoji hruby mzde plati zamestnavatel dalsich 35%, spolu se zdanenim zamestnance cini dane pri prumernem platu 15.000,- temer 50% mzdovych nakladu, k tomu mas naklady na dovolenou, nemocenskou, skoleni atd, dale platis nejaky najem, energie, nastroje atd a to nemluvim o zisku
mozna hledas nekoho, kdo ti to udela bez dani, ale autor clanku mluvi o profi vyrobe, jestli by se tim nekdo uzivil
19.5.2003 19:52:37   0.0.0.xxx 22
by se tim nekdo mohl uzivit
19.5.2003 20:45:24   0.0.0.xxx 22
Teda klobou dolu pred takovimdle chlazenim. "To chci taky" to byla moje prvni slova kdyz jsem docetl, sice mi sklaplo pri pohledu na cenu, ale to je absolutne jedno kdyz to nekoho bavi at si to uziva... preju ti hodne zdaru pri dalsich clancich na PCT
A to jsem si myslel jakej sem machr kdyz jsem si dneska zregulaoval otacky potenciometrama :-)
19.5.2003 20:47:28   0.0.0.xxx 22
Zajímavej článek, ale nechtěl bych to skládat a přenášet. Delší dobu se o chlazení zajímám a myslím, že tyto produkty mají budoucnost. Koupil jsem si nedávno na doporučení produkt AQCOOL AQX3000P z www.vodnichlazeni.cz. Chladím i grafiku, zdroj jsem upravil na minimální otáčky a byl jsem příjemně překvapen hlukem, komp z 1 metru neslyším. V provozu jsem to měl za 10 minut a v čem vidím hlavní plus, je tam kapalina už z výroby.
19.5.2003 21:18:54   0.0.0.xxx 22
Skutečně tiše jdou uchladit jen pomalejší systémy, ale procesory 2GHz a výš (nemluvě o P4 3.06GHz a jeho nástupcích) opravdu s pomalubějžným větrákem neuhladíte to už by šlo neslyšně uchladit jedině instalováním počítače do bloku molitanu, nebo umístěním do jiné mástnosti )

No ikdyž za použití špičkových (a u nás nedostupných) komponent (např. pasiv Thermalright 900ka + 12cm Pabst) se dá uchladit ledaccos, ovšem jen uvedený příklad vyjde při troše štěstí jen na 3000,-

Jinak každý kdo ví, co vydrží diskové plotny už ke svému harddisku větrák dává, 3 roky nejsou zas tak dlouhá doba (se sotva dostáváte z prodloužené záruky

Nicméně ještě tu máte problém tiše vs. nslyšitelně...
19.5.2003 21:25:58   0.0.0.xxx 22
bych musel mít v kompu výrazně chladnějc než je okolní teplota )

nicméně si zapomněl dodat, že těch pár stovek co ušetřím musím několikanásobně vrazit do ALU bedny..
19.5.2003 22:12:10   0.0.0.xxx 22
ale tam maji rizikove pracoviste
19.5.2003 22:37:46   0.0.0.xxx 22
mam odskouseny radiator z MAZDY 323 (rv.81-85) a je mnohem mensi, hezci a vykonejsi :-) ale jinak je to fakt cool clanek. jen tak dal...
20.5.2003 07:27:41   0.0.0.xxx 21
Nejlepší je všechno si umět spravit sám. Dokáži sice pochopit rozčilení těch kterým se 400za hodinu zdá mnoho - asi to porovnávají s platem který může být třeba 60čistého za hodinu a zdá se to mnoho. Ale většina lidí v nějaké firmě pracuje tak je potřeba se podívat i na ceník firmy ve které pracujete. Pochybuji že tam najdete cenu za práci méně než 250za hodinu. Proč ? protože ta firma taky platí zaměstnance šéfika a podobně.
Pokud se vám 400za hod. to zdá mnoho sežeňte si studenta třeba si vezme třeba jenom 150za hodinu a pokud nenastane problém tak práci zřejmě odvede také. Ostatně kdo by šel na fušku za méně než 150, ne ? Vy jo ?
V čem se liší práce počítačové firmy třeba od autoservisu ? Tam jsou pálky za hodinu ještě větší :-) Akorát v počítači se vrtá pořád víc lidí a u aut je vývoj opačný -jo ty dnešní nejsou jak škodovky, že...
20.5.2003 08:00:10   0.0.0.xxx 22
400 Kc/za hodinu neni prehnane, ale tady se mluvilo o dvojnasobku az 6 nasobku a to uz jsou ceny, pri kterych se domaci uzivateli skutecne temer nevyplati davat komp do opravy. On je totiz zasadni rozdil mezi firmou, ktera nutne potrebuje funkcni hardware pro sve obchody, a normalnim clovekem. Firme je v podstate jedno, kolik za opravu zaplati, protoze si naklady na opravu zahrne do ODPISU z dani. Jen tato skutecnost, a nic jineho, umoznilo servisnim organizacim nasadit takove nehorazne ceny za opravy HW. Pokud by firmy tuto moznost nemely, vypadalo by to na trhu trochu jinak, tomu ver.
Ovsem domaci uzivatel si odepise velky kulovy, tak se nediv, ze nemam chut nekomu cpat prachy do kapsy, kdyz vsichni vime, ze v Cechach se podnikani casto rovna zlodejskemu oskubavani "zakaznika" za kazdou cenu :-/

Nicmene kdyz uz jsem stal na zacatku debaty o cenach, tak bych ji rad i ukoncil - clanek byl o vodnim chlazeni, ne o cenach v servisech ;-}
20.5.2003 09:05:21   0.0.0.xxx 22
Teplotn spád v okruhu je minimální a nedosahuje ani 2 stupňů
20.5.2003 09:11:19   0.0.0.xxx 22
To vypadá taky skvěle. Jak se ti osvědčilo umístění radiátoru do spodku skříně? Neni radiátor malej? Je vidět, že má řidší žebrování.
20.5.2003 09:13:36   0.0.0.xxx 22
...proto píšu "obvyklá sazba", možno též zaměniti za "běžná sazba", nebo podobně. Je to opravdu naprosto standardní u všech firem, které znám - Compaq, IBM, Dell, atd... Plus vhodno připočítat 300-1000 Kč za cestu po Praze (paušál), případně tak 10-30 Kč/km (i zpět) mimo :-).

To se nebavím o outsourcované státní správě, tam se obvykle platí PODSTATNĚ VÍC od hodiny i cesty než je uvedeno v předchozím příspěvku...

Tak to prostě je!
20.5.2003 09:17:07   0.0.0.xxx 22
Určitě by se dalo i ušetřit. Autor použil VELMI kvalitní díly (čerpadlo...) Třeba čerpadlo NOVA má podobné parametry a stojí pod 1000kč, V ceně je i skříň a předchozí verze chlazení pana Kosiny bylo postavené na middletoweru, ventilátor SUNON 120x120 stojí 359kč sice není tak kvalitní ale funkci by splnil taky,měření teploty je opravdu luxus.
Vyrábět tohle masově, tak s vodním chlazením přestanou formy jako TITAN a Thermaltake :-D
20.5.2003 10:15:19   0.0.0.xxx 22
Myslím, že pokud už si někdo kupuje P4 3.06 apod, tak si to koupí jako "značkové" PC - HP, AutoCont, atd... Tam se o chlazení i hlučnost stará výrobce a je to OK. A když je na to všechno 3 roky záruka...

A co konkrétně vydrží (nebo nevydrží diskové plotny?) Neříkám, že bych dal 3 disky 7200 do micro casu, ale jeden s volnou pozicí nad i pod... ?
20.5.2003 10:40:28   0.0.0.xxx 22
Zajimalo by mne jak jste myslel tu poznamku o pruznem ulozeni HDD a jeho vlivu na zivotnost dat potazmo celeho disku. Je to velice zajimavy nazor a jestli by se ukazal jako pravdivy, rozhodne by nebylo odveci podelit se o nem s ostatnimi. Ja sam jsem mel takto uchycen HDD IBM deskstar - madarska serie - vim ze to byla chybova serie, ale az do toho namontovani mezi dva gumove prouzky jakztakz jel a nyni (asi po dvou mesicich) zacal vydavat desne zvuky a poroucel se i s daty ke vsem panum Prosil bych vas proto o nejake blizsi osvetleni - abych pripadne neudelal stejnou chybu i priste. Dik predem za odpoved... A.
20.5.2003 10:48:49   0.0.0.xxx 22
Na http://www.volny.cz/mkosina/vodchlaz jsem umistil par odpovedi k teto diskuzi.
20.5.2003 12:47:38   0.0.0.xxx 22
Pisete tu, ze je to nebezpecne (chladenie vodou), koli moznemu skratu pri unikani kvapaliny. A co tak pouzit nejaku kvapalinu ktora neni elektricky vodiva?
A uplne najlepsie by bolo ponorit cele PC do nevodivej kvapaliny a chladit tu.
Ale asi by to nebolo bohvie ako super, pretoze by to bol strasne velky pbjem a na to by take male cerpadielko nestacilo(asi).

Ale mozno, ze by sa dalo nieco vymysliet.


20.5.2003 13:07:51   0.0.0.xxx 22
pouzivat nevodivu kvapalinu a ponorit do nej cely COMP
20.5.2003 13:56:23   0.0.0.xxx 22
Znackovy pc se hodi tak maximalne do kancelare kde do nej nikdo nebude par let hrabat. Platis u nej zbytecne za znacku a kdyz ches upgradovat tak musis do servisu kde ti do nej narvou opet predrazeny komponenty. Nemyslim ze by si nekdo rozumne uvazujici kupoval domu jakykoliv znackovy pocitac.
20.5.2003 16:04:43   0.0.0.xxx 22
Uz i to bylo, predvadel to Mironet na Invexu? nebo nekde jinde, uz ani nevim. Ale destilka to nebyla -plavaly kolem rybicky :o)
20.5.2003 19:14:37   0.0.0.xxx 22
umístění je lepší, mít kompu vodníka aby mi zabral všechno místo je naprd. radiátor má možná řidší žebrování ale je to celoměd, na profouknutí ti stačí menší tlak vzduchu,nezanáší se tak prachem,...
21.5.2003 06:17:55   0.0.0.xxx 22
S destilovanou vodou by to asi dlho nevydrzalo. Ale mozno s nejakou inou kvapalinou.
21.5.2003 13:51:03   0.0.0.xxx 22
Preco by som preboha vrazal 15.000 do vodneho chladenia, ked je ho sucastou je 5 (!!!!!!!) ventilatorov ? Fakt dost dobra ftakovina ......
21.5.2003 14:05:13   0.0.0.xxx 22
mno misto porizeni vodnika v cene minimalne 12k (zde recenzovane reseni) koupis ALU case za 5k mrkni na www.emko.cz

tech 15 stupnu jsem mel konkretne na mysli napriklad teplotu disku kterej oproti normalnimu case je opravdu o 15 stupnu studenejsi, celkove je v casu mene teplo a tim padem je vzduchove vetrani soucastek efektivnejsi
21.5.2003 14:06:26   0.0.0.xxx 22
Proč si asi myslíte, že už není na Harddisky standartně 3 roky záruka? Nemyslím si že to značí to, že jsou výrobci jistí kvalitou svého výrobku, já mám svoje data rád, proto svoju barču nechávám zahřát max. na 35st..

Autocont, HP... žádná firma vám nezařídí NESLYŠITELNÉ chlazení any bylo aspoň trochu účinné, obzvláště P4ky s vyzařováním 85W (nebo kolik), ani s dokonalým systémem tunelů, nejlepšími pasivy a nejtiššími větráky, to je holt smutná realita a proto se lidi uchylujou k vodníkům, kde veškeré teplo převedete na radiátor, který už 2 větrákama uchladíte a ani nemusíte větrat case, protože se tam neohřívá tolik vzduch...
21.5.2003 14:43:15   0.0.0.xxx 32
A niekde som tu zahliadol debatu o hodinovej mzde technika vypoctovej techniky. Nasa firma uctuje 500/Sk. Lenze co z toho uvidi technik ? Ked to zakaznik zaplati, tak 20% z fakturovanej sumy brutto k vyplate,(a sme na 100Sk), odratajte dane, a ste na 80Sk/hod, priratajte zodpovednost (data napriklad) a stress z toho ze lietate 10 hodin denne a uvedomte si, ze za taketo peniaze Vam vazeny pani nepojde ani pomocny robotnik makat na stavbu....
21.5.2003 20:30:45   0.0.0.xxx 22
Možná se vám zdá dobré, že je disk pěkně v měkoučku jako v bavlnce. Opak je pravdou! Disk topí a teplo je odváděno na plech skříně! Jak se odvede, když je oddělen molitanem? Nijak! Zahřeje se a...
21.5.2003 20:42:11   0.0.0.xxx 22
Jde o to, že p. Kosina v jedné bočnici vzduch nasaje a na druhé straně vyfoukne. Tobě jde vzduch přes radiátor do skříně.
Jaké používáš čerpadlo?
Jaká je cena mědi?
21.5.2003 20:44:38   0.0.0.xxx 22
Souhlas

Regulace otáček je prkotina! To mam už pul roku!
Ale regulovat průtok čerpadla a otáčky na radiátoru :-D
21.5.2003 20:49:56   0.0.0.xxx 22
a příplatek za noc
21.5.2003 22:01:25   0.0.0.xxx 22
čerpadlo mam sicce micra , takovej shit za 350,-
cena mědi je asi 145,-/kg
22.5.2003 12:30:12   0.0.0.xxx 22
taky mam doma v toweru radiator ze 120ky,ale a6 tak daleko jsem nešel,moje vodní chlazení je spíš co dům,zahrada aklep a garáž daly.Tohle je soutěžní kousek,Bravo.
22.5.2003 13:45:01   0.0.0.xxx 22
naprosto sileny....mam supr napad proc nevynalizt napr. takovou kulatou vec muzem tomu treba rikat kolo...
.....

http://aquacool.cz/hlavni_obchod.html

kdyby autor stravil 10 minut u google moch usetrit cirka 8 litru...
23.5.2003 11:28:00   0.0.0.xxx 22
Ciro nahodou jsem na ty ventilatory koukal a 1 stoji 16Eur a set se 4 stoji 57Eur.
Treba tady
http://www.hardware-rogge.com/index.php?action=warengruppen&kat=54

a rek bych ze se daji koupit i levnejs.
23.5.2003 17:08:45   0.0.0.xxx 22
Uvadite vent. 80x80 a ne 120x120. To je cenove trochu rozdil.
24.5.2003 23:37:41   0.0.0.xxx 22
Co ten radiator soupnout do nejake hodne male lednice(ne mrazaku).Sice by se to uz nevlezlo do pocitace(ale mohlo by tam byt vsechno vcetne cerpadla a comp muze byt mensi), ale zase by to bylo porad studene bez ohledu na okolni teplotu a v lete je po ruce osvezujici napoj :O)
26.5.2003 14:10:06   0.0.0.xxx 22
Kto ma data rad, pouziva mirroring + zalohovanie. Radic a disky su dostupne a lacne.
30.5.2003 20:12:00   0.0.0.xxx 22
mislim, že to by uvítalo hodně lidí. Výkon grafiky přece stoupá s taktem pamětí a ty pořádně topí. Nevíte o tom něco??
6.6.2003 14:21:44   0.0.0.xxx 22
Toto řešení se mi strašně líbí,Je to tiché ale i velmi výkonné.
30.6.2003 12:26:41   0.0.0.xxx 22
zřejmě nevíme, že ve zdroji je 220V a jediná kapka by mohla zabít nebo zlikvidovat...
9.8.2003 08:15:40   0.0.0.xxx 22
Jo a jak udelate neco spatne tak si ten komp schladite poradnou sprchou vody napořád ))))
21.8.2003 12:04:31   0.0.0.xxx 22
Ja porovnavam ce3ny na www.geizhals.at/eu a papsty tam maj taky:
Papst 4212M Lüfter, 119x119x38, 2350rpm, 127m3/h, 39dB(A), Kugellager 1 27,-- 11.04.2003 Mindfactory
Papst 4212NGL Lüfter, 119x119x38, 1700rpm, 100m3/h, 28dB(A), Sintec-Gleitlager 2 ab 29,83 14.12.2002 Perfect Systems
Papst 4312L Geäuselüfter 119x119x32, 1650rpm, 93m3/h, 30dB(A), Kugellager 1 28,-- 10.06.2003 Mindfactory
Papst 4412F/2GL Lüfter, 119x119x25, 1600rpm, 94m3/h, 26dB(A), Sintec-Gleitlager Molex-Stecker, Tachogenerator
15 ab 17,01 01.08.2003 gamersweb.at
Papst 4412F/2M Lüfter, 119x119x25, 2400rpm, 140m3/h, 38dB(A), Kugellager Molex-Anschluß, Tachogenerator
1 23,-- 01.08.2003 Mips-Computer
Papst 4412FGL Lüfter, 119x119x25, 1600rpm, 94m3/h, 26dB(A), Sintec-Gleitlager
Floppy-Stecker
23 ab 14,70 19.08.2003 Electronis
Papst 4412FM Lüfter, 119x119x25, 2400rpm, 140m3/h, 38dB(A), Kugellager
Floppy-Anschluß
1 24,50 12.04.2003 Mindfactory


Ceny jsou samozrejme v Euro. Internetove obchody jsou obvykle v nemecku (Mindfactory atd.)
19.9.2003 16:45:33   0.0.0.xxx 22
dobry
7.11.2003 21:47:39   0.0.0.xxx 22
Na bzučící větráky při PWM regulaci je dobrý na výstup ragulátoru kapacitu tak kolem 10M(dle výkonu, frekvence- prostě skosmo , která vyhladí PWM regulaci (naintegruje) a větráky jsou ticho
7.2.2004 16:21:57   0.0.0.xxx 22
Co to tady pořád valíte o tom jak je voda nebezpečná?Autor jednoznačně píše že používá destilku!Sice s příměsí něčeho,ale pokud by tam byla jen ta destilka tak to může téct kam chce a nic se nestane.Každej ví že destilka nemá nosiče el náboje!
30.3.2004 19:23:04   0.0.0.xxx 22
Je pravda, ze cista H2O je nevodiva. Neni ovsem pravda, ze destilka je cista H2O. To by sis musel hodne dlouho setrit penizky, nez by sis takovou vodu mohl koupit.
2.4.2004 22:01:31   0.0.0.xxx 22
Pokud nechcete vodníka, tak potom zkuste tohle: ziza.wz.cz
12.4.2004 12:04:24   0.0.0.xxx 22
ve skutecnosti i u dokonale destilovane vody dochazi k castecne disociaci na H+ a OH- a tim padem je trosku vodiva, ale i tak po chvilce provozu je tam vsechen moznej sajrajt z ty medi a stejnak je to vodivy jako prase
12.4.2004 12:33:58   0.0.0.xxx 22
tak to neni H+ ale H3O+ jinak musim uznat ze dokonala destilka je prakticky nevodiva snad 3 mikro S / metr nebo tak nejak, ale i tak kdyby to vyteklo do toho zdroje, nejvetsi problem by asi byl, ze by se to stejnak zaspinilo prachem a bylo by to vodivy asi by to vyrazilo nakou ochranu, no nebo by shorela deska a disky, ale urcite by se nikomu nic nestalo - no ale hlavni je prece zdravi ne?
12.4.2004 12:38:06   0.0.0.xxx 22
no uz je mi to trapny.... vodovodni voda 700 mikro simens na cm, destilka 1 mikrosimens na cm, teoreticky cista voda 0,038 mikrosimenc na cm pri 18 st. celsia, k romu H+ respektive H3O+ to prvni je udajne zastarale, takze to vypada ze nejsem tak uplne blbej :-)
30.11.2004 11:07:38   0.0.0.xxx 202
za 5.000,- kupit tichu chladnicku,a sup s celym kompom do nej.To je chladenicko a ta tichost...
13.2.2005 16:06:24   0.0.0.xxx 23

... je tam 230 V :-)

19.2.2005 21:33:09   0.0.0.xxx 22
ziza.wz.cz jsem přesunul na www.zizanet.com

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

2 čtenáři navrhli autorovi prémii: 1Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.