Hlavní stránka Hardware Multimedia, zvuk, TV Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
autor: Klamta Jan , publikováno 22.12.2003
Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Zatímco v oblasti 3D jsme vystaveni umným trikům (np. světelné textury) které úspěšně klamou náš zrak a vytvářejí dojem reálného prostoru, v oblasti zvuku se cení zcela jiný přístup: zde se nejvýše hodnotí věrnost a minimální zásahy do signálu. Přesto je kvalita zvuku často nečekaně mizerná - spoléhá se na to, že je obtížné posoudit kvalitu jednoho zdroje zvuku. Výrobce často chrání i syndrom "plastových bedniček" který problém zvuku posunuje zdánlivě mimo počítač. Nemáte i vy dojem, že této ignorance už bylo dost? Podívali jsme se, jak je na tom, z hlediska kvality zvuku, velká část dnešních zvukovek a kodeků. {mospagebreak title=Popis měření}

Mnoho z nás (přiznám se, že i já), používá zvukovky (vlastně zvukové kodeky) integrované na základní desce (další testy ukážou, že se Soltekem SL-75FRN2 na tom nejsem až tak špatně) a přemýšlí nad tím, jestli se vyplatí přejít na jiné řešení. Tady se naskýtají tyto otázky:

 • vyplatí se investovat do drahé zvukové karty?
 • čím se od sebe, co se týče kvality zvuku, liší jednotlivé kodeky?
 • je vždy PCI zvukovka lepší než integrovaný kodek?
 • závisí na tom jak a kde výrobce kodek na desce umístí?
 • po kterých typech kodeků se mám při nákupu desky dívat?

A právě tyto otázky stojí u základů dnešního článku. Rozhodně se ale nesnažíme zmapovat veškeré aspekty PC zvuku - je spíše začátkem "ponoru" do této problematiky. Protože ve skutečnosti platí: každý typ základní desky (a na trhu jich jsou stovky) je trochu jinou zvukovou kartou, zkusíme spíše zjistit, co jednotlivé kodeky spojuje, vystopovat souvislosti.

V článku se také nebudeme zabývat renderingem 3D zvuku - zde obecně záleží především na softwarových ovladačích. Zajímat nás bude spíše audio stránka věci - tj. kvalita se kterou je dané řešení schopno digitalizovat a generovat audio signál, což bývá občas největším problémem, který se navíc ovladači nespraví.

Metodika testování a hodnocení

Kodeky a zvukové karty byly testovány programem RightMark Audio Analyzer 5.1 (ten je k dispozici na adrese: http://audio.rightmark.org - můžete si provést obdobný test sami doma, pokud máte nebo si vyrobíte tzv. mikrofonní kabel, a porovnat výsledky s našimi).

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty

RightMark Audio Analyzer (RMAA) je jednoúčelovým programem který dokáže na jedné straně generovat testovací kmitočty (lze je dokonce uložit jako .wav) a na straně druhé tyto signály analyzuje pomocí FFT (Fourirové Transformace) a poskytuje odpovídající audio ukazatele.

Pro tentokrát jsme zvolili testování uzavřenou smyčkou (loop) - zvuková karta (ty jsou už dnes běžně tzv. full-duplex, dokážou signál vysílat i nahrávat) vysílá testovací signál do zdířek line-out aby byl v zápětí "mikrofonníl" kablíkem jack-jack přiveden na vstup line-in, nahrán a vyhodnocen.

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty

Tato metoda nepatří mezi nejpřesnější, neboť řetězí chybu vstupní a výstupní části zvukové karty (občas může být problém s propojením obou "zemí"), jedná se však o testy za stejných podmínek - navíc jsou opakovatelné s podobným výsledkem. Pro přibližné rozdělení kodeků a zvukových karet podle kvality by měl tento software stačit - všechny mají stejné podmínky. Ať se tedy poperou :)

Poznámka: Mikrofonní vstup, ač je teoreticky možné ho využít, nedoporučujeme používat, často je monofonní, navíc bývá vybavený předřadným zesilovačem a funkci "Gain control" která dynamicky mění úroveň signálu.

Kalibrace systému

Jedná se o nesmírně důležitý krok. Zvukový systém je nutné nastavit tak, aby se vyloučily zásahy do signálu. Nejdříve je nutno vypnout veškeré zvuk deformující funkce (3D Depth, CSS, 3D Sound Enhancer, Enviroment) - ty často do signálu vnášejí vlastní digitální zkreslení, nemluvě o tom, že kvalitnímu zvuku často ublíží než ho "vylepší". Dále je nutné vypnout ekvalizéry a "bass boostry" atp. - budeme se snažit o to, aby byl průběh lineární.

Nastavení úrovně signálu

Nejdříve je třeba vyloučit jiné signály které se mohou do řetězce "mixovat" (například stále zapnutý mikrofonní vstup je často zdrojem šumu). Proto je třeba otevřít systémový mixer (nazvaný směšovač) a nechtěné zdroje signálu vypnout.

Nejdříve si aktivujte všechny ovladače platné pro přehrávání ve "vlastnostech" mixeru (některé potenciometry bývají skryté)...

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty

... jen proto, abyste je v zápětí vypnuli nastavením políčka "Ztlumit":

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty

Ponechejte pouze Wave (což je počítačem generovaný signál) a Volume Control - tím zajistíme jediný zdroj signálu (po skončení testu je klidně můžete, pokud nepoužíváte externí zdroj zvuku, nechat vypnuté). Potenciometry od Volume Control vpravo (v našem případě Wave) udržujte na 80-100% (zde je někde hodnota 0dB) a výstupní úroveň regulujte pouze hlavním výstupním posuvníkem "Volume Control".

Budete ještě potřebovat nastavit úroveň nahrávání (Záznamu):

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty

Zde je situace jednodušší, zdroj signálu pro nahrávání je pouze jeden. Pro nás platí Line-in (kde se testovací signál do zvukovky "vrací").

Obecně platí, že "0dB" se u nahrávání (Recording Control) nachází ve spodní části dráhy virtuálních potenciometrů (10-20%). Nastavení zvukového výstupu "Volume Control" na nízkou úroveň při vysokém zisku v nastavení nahrávání výrazně zhoršuje výsledky měření.

Tip

Pokud zatrhnete Stereo Mix můžete test provést bez kabelu systém propojí vstup a výstup v systémovém mixeru - nezjistíte sice jak jsou na tom obvody mimo zvukový čip (což chceme), na druhou stranu zjistíte interní zvukové vlastnosti čipu (co se týká převodu DAC / ADC). Pozor! Digitální výstupy (SPDIF / Digital) musí být vypnuté.

Adjust I/O levels

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty

Před vlastním měřením je třeba zkalibrovat úroveň signálu. V nápovědě se doporučuje úroveň vybuzení -1 až 3dB (některé profesionální zvukové karty mají svá specifická doporučení).

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
kliknutím obrázek zvětšíte

Kalibraci provádíme především nastavením celkové hlasitosti "Volume Control" přičemž musíme občas přepínat v mixeru mezi nahráváním a přehráváním.

Všimněte si, že systém upozorňuje na zkreslení signálu limitací (Clipping) a na případné přeslechy (Leakage).

Poznámka: U kvalitních karet záleží i na kvalitě testovacího kabelu - i když rozdíly jsou často nepatrné. Nejobjektivnějším měřením je test kdy je testovaná karta připojena k referenční kartě vysoké kvality, na obou běží RMAA - v režimu vysílání a příjmu (a vice-versa).

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty

Nyní stačí kliknout na Wizarda nebo na spodní levou ikonu a voilá :-)

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty

Po proběhnutém testu si výsledky můžete uložit pro pozdější analýzu (prosím pošlete je k nám do redakce, můžeme je zařadit do své databáze).

Poznámka: Internet je plný grafů a měření které nebyly vytvořeny za regulérních podmínek (ať z neznalosti nebo záměrně) a jsou použity jako "důkazy" kvality nebo nekvality různých karet. Vždy je třeba použít přesnou metodiku, co nejvíce eliminovat rušení (zde jsou problematické některé, zejména levnější zdroje) a co nejpřesněji dodržet metodiku měření. Nejpřesnější měření bývají však jen proti referenčním kartám třídy Lynx Two atp. Také je lepší interpretovat spektrální grafy než vycházet pouze z čísel.

Tip

Pokud kliknete na ikonu která je označena šipkou můžete dokonce vygenerovat podrobný HTML report s grafy a výsledky.

K našemu testu

Pro zachování stejných podmínek jsme měřili při nastaveni vzorkování na kvalitu odpovídající CD (16-bit / 44.1kHz) - i když některé karty provádějí převzorkování, případně nabízejí vyšší frekvence (48, 96kHz) nebo rozlišení (24-bit).

Z naměřených hodnot jsme vybrali ty nejlepší a z nich sestavili "dočasnou ideální zvukovku". Tím si kodeky a zvukové karty samy určily 100% a lépe se srovnávají se "mezi sebou". Pomocné grafy jsou tedy často v % a u nich platí "čím více, tím lépe".

Provedli jsme celkem 6 kategorií testů (Linearita frekvenční charakteristiky, odstup signálu od šumu, dynamika, THD - celkové harmonické zkreslení, IMD - intermodulační zkreslení a měření přeslechů mezi kanály).

Na konec zprůměrňujeme procenta, které kodeky dosáhly vůči "ideálu" a sestavíme žebříček. (ve kterém nedosahuje žádná karta, ani integrovaný kodek hranice 100%, protože žádný z nich nebyl nejlepší ve všech testech). Abychom se vyhnuli individualitám ve vnímání zvuku, podílí se každý z 6ti výsledků na celkovém ohodnocení kodeků stejnou měrou.

Co jsme testovali

PCI zvukovky

výrobce výrobek použitý kodek
Hercules Muse 5.1 (low-end) C-Media 8738-LX
Pine PS-M01A (low-end zvukovka) C-Media 8738
Hercules Fortissimo III CS4624 CQ / CS4294-JQ
Creative Live 5.1 EMU-10K1 / STAC9708
Creative Audigy (2) LS EMU-10K2 / STAC9721T

Live, Audigy a Creative používají řídící čip a externí (sekundární) kodeky (jako je např. z Live! známý STAC9808). Tento princip umožňuje i kartě Hercules Fortissimo III která je vybavena postarším řídícím čipem CS4624 dosahovat ve spojení s dvěma obvody CS4294 nadprůměrných výsledků. Základní desky nForce 2 zase používají jako kodek nejčastěji čip ALC 650 (u MCP-T se jedná o sekundární kodek).

Integrované kodeky

výrobce výrobek použitý kodek
ASUS P4C800 (i865PE) AD1985
ASUS K8V Deluxe (K8T800) AD1980
ASUS A7N8X (nForce2) ALC650
MSI K7N2 Delta (nForce2) ALC650
Soltek SL-75FRN2 (nForce2) ALC650
Shuttle Barbone SB65G2 / FB61 (i865PE) ALC650
MSI PT8 Neo (PT800) ALC655
Epox 8HDA3+ (K8T800) ALC655
Gigabyte 8KNXP (i875P) ALC658
Biostar P4SDQ (SiS 651) C-Media 9739A
MSI KT6 Delta (KT600) C-Media 9739A
PC Chips M848A (SiS 748) C-Media 9739A

Poznámka: Kodeky "ALC" dnes patří pod firmu Realtek. Kodeky ADxxx patří do rodiny SoundMAX - používají je často desky ASUS a také originální desky Intel.

{mospagebreak title=Linearita frekvenční charakteristiky}

Pod tímto pojmem se neskrývá nic jiného, než schopnost přehrát všechny frekvence "stejně nahlas". Linearita se měřila v rozsahu 40Hz - 15kHz (i když rozsah grafu je poněkud větší) a zaznamenány byly dvě hodnoty. Pásmo maxima a minima.

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty

Jak číst tento graf: Vzhledem ke vzorkovací frekvenci 44.1 KHz je rozsah ve kterém RMAA zkoumá frekvenční charakteristiku omezený 40Hz-15kHz. Mírné zvlnění (víz výše, -/+ 0.5dB) není v zásadě na závadu (rozhodně se nejedná o takový problém jak se to z grafu může jevit). Pokles vysokých kmitočtů by neměl začínat pod 10kHz.

Křivku mohou deformovat také ekvalizéry a "bass boostry".

Pro názornost uvedu dva příklady:

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty  
PC Chips M848A (C-Media 9739A)

 Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Fortissimo III (CS4624 / CS4294)

V prvním případě se jedná o typické "koleno" - omezenou přenosovou charakteristiku v oblasti nízkých i vysokých kmitočtů.

Naměřené [dB] a přepočítané [%] výsledky

výrobce
 
výrobek
 
kodek
 
Linearita
[dB]
Linearita
[vážená %]
ASUS P4C800 AD1985 0,56 8,9
ASUS K8V AD1980 0,71 7,0
ASUS A7N8X ALC650 1,12 4,4
Biostar P4SDQ C-Media 9739A 3,62 1,3
Creative Live 5.1 EMU-10K1/STAC9708 0,73 6,8
Creative Audigy LS EMU-10K2 1,06 4,7
Epox 8HDA3+ ALC655 6,56 0,7
Gigabyte 8KNXP ALC658 0,58 8,6
Hercules Muse 5.1 C-Media 8738-LX 3,7 1,3
Hercules Fortissimo III CS4624 0,05 100
MSI K7N2Delta ALC650 0,66 7,5
MSI PT8 ALC655 0,72 6,9
MSI KT6 Delta C-Media 9739A 0,47 10,6
PC Chips M848A C-Media 9739A 4,32 1,1
Pine PS-M01A C-Media 8738 3,33 1,5
Shuttle FB61 ALC650 0,91 5,8
Soltek 75FRN2 ALC650 0,76 6,6

Z uvedené tabulky a grafů je jasně vidět dobrá linearita Herculesu Fortissimo III. Poměrně zklamaly čipy C-Media. Nepatrné zvlnění kodeků ALC 650 (+/- 0.5dB) je pro tyto kodeky typické. Do obdobného pásma se vešla i vylepšená Audigy LS (ve skutečnosti se nejedná o plnou řadu Audigy 2, alespoň ne použitými sekundárními kodeky).

Pro úplnost, názornost a usopkojení vašich potřeb uvádím grafy všech kodeků:

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Hercules Fortissimo III (CS4624 / CS4294)

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
MSI KT6 Delta (C-Media 9739A)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
ASUS P4C800 (AD1985)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Gigabyte 8KNXP (ALC658)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
MSI K7N2 Delta (ALC 650)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
ASUS K8V (AD1980)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
MSI PT8 Neo (ALC655)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Creative Live 5.1

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Soltek SL-75FRN2 (ALC650)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Shuttle FB61 (ALC650)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Creative Audigy LS

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
ASUS A7N8X  (ALC650)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Pine PS-M01A (C-Media 8738)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Biostar P4SDQ (C-Media 9739A)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Hercules Muse 5.1 (C-Media 8738)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
PC Chips M848A (C-Media 9739A)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Epox 8HDA3+ (ALC 655)

{mospagebreak title=Odstup signál / šum}

Tento "aspekt" zvukových systémů známe všichni (pokud ne tak vám gratuluji). Rušivý šumový "podklad" se většinou objeví v okamžicích absolutního ticha kdy není "zamaskován" signálem. Od tohoto příměru je jen krátká cesta k pojmu "odstup signál-šum". Pokud je odstup signál / šum nižší než -70dB, začíná být šumová kulisa poměrně zřetelná. Hodnoty nad -80dB jsou již poměrně dobré.

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty

Jak číst tento graf: šumové spektrum na obrázku na obrázku neobsahuje žádné excesy. Občas ze zde mohou objevit rušivé signály spojené s činností impulzních zdrojů atd.

Odstup s/š (Noise level) tedy není nikterak bezvýznamným kritériem. Pojďme se tedy podívat, jak se s šumem vyrovnaly naše kodeky.

Naměřené [dB] a přepočítané [%] výsledky

výrobce
 
výrobek
 
kodek
 
Šum
[dB]
Šum
[vážená %]
ASUS P4C800 AD1985 -85,4 85
ASUS K8V AD1980 -86,7 86
ASUS A7N8X ALC650 -79,4 79
Biostar P4SDQ C-Media 9739A -69,4 69
Creative Live 5.1 EMU-10K1/STAC9708 -82,2 81
Creative Audigy LS EMU-10K2 -100,8 100
Epox 8HDA3+ ALC655 -84,2 83
Gigabyte 8KNXP ALC658 -87,9 87
Hercules Muse 5.1 C-Media 8738-LX -72 71
Hercules Fortissimo III CS4624 -85,2 84
MSI K7N2Delta ALC650 -79,8 79
MSI PT8 ALC655 -85,1 84
MSI KT6 Delta C-Media 9739A -76,1 75
PC Chips M848A C-Media 9739A -68,2 68
Pine PS-M01A C-Media 8738 -68,5 68
Shuttle FB61 ALC650 -77,8 77
Soltek 75FRN2 ALC650 -84,9 84

Graf přepočítaných výsledků

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Audigy LS je zde jednoznačným vítězem.

Únik Audigy LS je zcela bez debat (a odpovídá deklarovaným hodnotám). Pak následuje velmi vyrovnané pole. Zase zcela propadly kodeky C-Media, přičemž MSI s KT5Delta dokazuje, že to nemusí být taková tragédie (ale je).

Podívejte se na graf barebone Shuttle SB65G2. Zde je vidět, že interní zvukový subsystém je vystaven mnoha rušivým frekvencím (Line-in je vedeno kabelem přes celý minipočítač na přední panel).

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty

Gigabyte a Asus (kodeky ADxxx od SoundMAX i některé implementace ALC 650) jasně ukazují, že i na poli integrovaných zvukových kodeků umí dělat kvalitní kousky s odstupem s/š blížícím se PCI kartám od renomovaných výrobců.

Pro úplnost uvádím grafy všech kodeků:

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Hercules Fortissimo III (CS4624 / CS4294)

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
MSI KT6 Delta (C-Media 9739A)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
ASUS P4C800 (AD1985)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Gigabyte 8KNXP (ALC658)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
MSI K7N2 Delta (ALC 650)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
ASUS K8V (AD1980)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
MSI PT8 Neo (ALC655)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Creative Live 5.1

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Soltek SL-75FRN2 (ALC650)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Shuttle FB61 (ALC650)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Creative Audigy LS

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
ASUS A7N8X  (ALC650)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Pine PS-M01A (C-Media 8738)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Biostar P4SDQ (C-Media 9739A)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Hercules Muse 5.1 (C-Media 8738)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
PC Chips M848A (C-Media 9739A)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Epox 8HDA3+ (ALC 655)

V další části se podíváme na dynamiku...

{mospagebreak title=Dynamika}

Koukáte na filmy? Posloucháte hodně dynamickou muziku? Chcete jak se patří slyšet uder tympán ve vašem oblíbeném klasickém díle? Nejen v Carmine Burane od Carla Orffa využijete veškerou dynamiku, kterou váš zvukový kodek vyprodukuje a reprosoustava dokáže přehrát.

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty

Jak číst tento graf: Testovacím kmitočtem je 1KHz. Spektrální graf spíše odpovídá grafu odstupu signál šum. Dynamický rozsah se však udává v kladných číslech a při rozlišení 16-bit prakticky nepřekročí 95dB.

Naměřené [dB] a přepočítané [%] výsledky:

výrobce
 
výrobek
 
kodek
 
Dynamika
[dB]
Dynamika
[vážená %]
ASUS P4C800 AD1985 85,4 94
ASUS K8V AD1980 86,5 95
ASUS A7N8X ALC650 79,2 87
Biostar P4SDQ C-Media 9739A 67,9 75
Creative Live 5.1 EMU-10K1/STAC9708 82,1 91
Creative Audigy LS EMU-10K2 90,6 100
Epox 8HDA3+ ALC655 77,9 86
Gigabyte 8KNXP ALC658 85,6 94
Hercules Muse 5.1 C-Media 8738-LX 67,9 75
Hercules Fortissimo III CS4624 85,1 94
MSI K7N2Delta ALC650 78 86
MSI PT8 ALC655 78,9 87
MSI KT6 Delta C-Media 9739A 70,9 78
PC Chips M848A C-Media 9739A 68,5 76
Pine PS-M01A C-Media 8738 67,1 74
Shuttle FB61 ALC650 77,6 86
Soltek 75FRN2 ALC650 84,5 93

Graf přepočítaných výsledků (na procenta)

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Vcelku vyrovnané pole. Mezi 1. a 2. místem je už jen 4,53% rozdíl.

Fortissimo pátá pozice, i když mu na první místo v této tabulce schází "jen" 6%. ALC 650 a Sound Blaster Live 5.1 nám uzavírají první skupinku, kterou bych si dovolil nazvat "to nejlepší pro dynamiku"... tedy nejlepší jsou samozřejmě hi-res nahrávky (DVD-Audio, HDCD apod.).

Pro úplnost opět uvádím grafy všech kodeků (grafy se jako vejce vejci podobají předchozím):

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Hercules Fortissimo III (CS4624 / CS4294)

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
MSI KT6 Delta (C-Media 9739A)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
ASUS P4C800 (AD1985)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Gigabyte 8KNXP (ALC658)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
MSI K7N2 Delta (ALC 650)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
ASUS K8V (AD1980)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
MSI PT8 Neo (ALC655)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Creative Live 5.1

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Soltek SL-75FRN2 (ALC650)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Shuttle FB61 (ALC650)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Creative Audigy LS

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
ASUS A7N8X  (ALC650)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Pine PS-M01A (C-Media 8738)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Biostar P4SDQ (C-Media 9739A)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Hercules Muse 5.1 (C-Media 8738)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
PC Chips M848A (C-Media 9739A)

 

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Epox 8HDA3+ (ALC 655)

{mospagebreak title=THD - harmonické zkreslení}

Pro vysvětlení použiji fragment článku z e-zine AMP:

Nelinearity způsobují vznik vyšších harmonických složek k základnímu sinusovému signálu. Tyto složky jsou vždy celistvým násobkem frekvence základního signálu. Velikost jednotlivých vyšších harmonických je různá podle použitých zesilovacích prvků a obvodového zapojení. Jejich vznik je pochopitelně nežádoucí. Jejich výskyt se takto nejčasněji udává pomocí tzv. činitele harmonického zkreslení. Tento by měl být co možná nejmenší a vyjadřuje se, zjednodušeně řečeno, v procentech podílu vyšších harmonických k celému signálu nebo v dB téhož...

Objektivnější posouzení, tedy dalo by se říci kvalitativní, je takové, kdy zjišťujeme velikost každé vyšší harmonické složky zvlášť. Toto je výhodné zejména kvůli spektrálnímu složení harmonického zkreslení, jinak řečeno známe velikosti jednotlivých zkreslujících složek a z nich můžeme usuzovat některé důležité věci. Například pro elektronkové zesilovače je velmi typické harmonické zkreslení sudými složkami (2*f, 4*f,…) a obzvláště pak druhou, která je dominantní. Naopak tranzistorové zesilovače se vyznačují výskytem lichých harmonických, které mohou být i "vyšším" násobkem základního kmitočtu.

Jedná se tedy o zkreslení která jsou vůči původnímu signálu harmonické. Díky zpětné vazbě se do systému mohou vnést i součtové a rozdílové složky.

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty

Jak číst tento graf: Graf zobrazuje spíše průběh THD + (N) noise (THD + šum) a původní harmonické se zde zobrazují jako tenké špičky. Test THD + N se liší v tom, že se měří nejenom harmonické ale prakticky vše co je k výstupnímu signálu "přidáno". Tento test je objektivnější, protože se měří vše co k signálu nepatří - harmonické, šum, brum i rušení. Můžete si představit že od změřeného signálu odečtete původní signál, a vše do vám zbude je THD + N. Graf pochopitelně nic neodečítá a u měřící frekvence 1kHz je pochopitelně "jehla"

Naměřené [dB] a přepočítané [%] výsledky

výrobce
 
výrobek
 
kodek
 
THD
[%]
THD
[vážená %]
ASUS P4C800 AD1985 0,0032 100
ASUS K8V AD1980 0,0061 52
ASUS A7N8X ALC650 0,0079 40
Biostar P4SDQ C-Media 9739A 0,668 0,5
Creative Live 5.1 EMU-10K1/STAC9708 0,0041 78
Creative Audigy LS EMU-10K2 0,0051 63
Epox 8HDA3+ ALC655 0,062 5
Gigabyte 8KNXP ALC658 0,012 27
Hercules Muse 5.1 C-Media 8738-LX 0,172 2
Hercules Fortissimo III CS4624 0,01 32
MSI K7N2Delta ALC650 0,0077 42
MSI PT8 ALC655 0,046 7
MSI KT6 Delta C-Media 9739A 0,068 5
PC Chips M848A C-Media 9739A 0,083 4
Pine PS-M01A C-Media 8738 0,19 2
Shuttle FB61 ALC650 0,0091 35
Soltek 75FRN2 ALC650 0,0057 56

Graf přepočítaných výsledků:

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Jak krásně se nám kodeky odstupňovaly, není-li pravda? :)

Zajímavým jevem jsou artefakty (vzedmutí) kolem měřící frekvence 1kHz u kodeků řady ALC 65x. Většina kodeků nemá s THD problémy - s výjimkou čipů C-Media. Levná externí zvukovka Pine se ukázala být doslova generátorem harmonických frekvencí (to už raději kodek ALC650 nebo ADxxx).

Nemohou samozřejmě chybět všechny grafy :))

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Hercules Fortissimo III (CS4624 / CS4294)

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
MSI KT6 Delta (C-Media 9739A)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
ASUS P4C800 (AD1985)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Gigabyte 8KNXP (ALC658)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
MSI K7N2 Delta (ALC 650)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
ASUS K8V (AD1980)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
MSI PT8 Neo (ALC655)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Creative Live 5.1


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Soltek SL-75FRN2 (ALC650)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Shuttle FB61 (ALC650)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Creative Audigy LS


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
ASUS A7N8X  (ALC650)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Pine PS-M01A (C-Media 8738)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Biostar P4SDQ (C-Media 9739A)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Hercules Muse 5.1 (C-Media 8738)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
PC Chips M848A (C-Media 9739A)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Epox 8HDA3+ (ALC 655)

{mospagebreak title=IMD - intermodulační zkreslení}

Je opět způsobeno nelinearitou převodní charakteristiky zesilovacích prvků. Jeho vznik je možno popsat následovně. Přivedeme li na vstup zesilovače dva sinusové signály o frekvencích f1 a f2 objeví se na výstupu zesilovače kromě těchto sinusových signálů ještě jejich kombinace f1+f2, f1-f2, 2f1+f1, 2f1+2f2,…je jich opět nekonečno.

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty

Jak číst tento graf: Velmi jasně vidíme původní frekvence 60Hz a 7kHz (metoda SMPTE). Kuriózní je že na grafu vidíme i první harmonickou nosného signálu 60Hz.

Postupem doby bylo definováno několik standardních kombinací dvou signálů používaných pro měření. Bývají uváděny kombinace signálů vzdálených (např. 60 Hz + 7kHz). Vyhodnocení je podobné jako u THD, přičemž je nutné použít dvě zádrže pro oba vstupní signály.

Naměřené [dB] a přepočítané [%] výsledky:

výrobce
 
výrobek
 
kodek
 
IMD
[%]
IMD
[vážená %]
ASUS P4C800 AD1985 0,157 9
ASUS K8V AD1980 0,118 12
ASUS A7N8X ALC650 0,143 10
Biostar P4SDQ C-Media 9739A 5,276 0,3
Creative Live 5.1 EMU-10K1/STAC9708 0,035 40
Creative Audigy LS EMU-10K2 0,014 100
Epox 8HDA3+ ALC655 1,189 1
Gigabyte 8KNXP ALC658 0,049 29
Hercules Muse 5.1 C-Media 8738-LX 2,81 0,5
Hercules Fortissimo III CS4624 0,019 74
MSI K7N2Delta ALC650 0,034 41
MSI PT8 ALC655 0,071 20
MSI KT6 Delta C-Media 9739A 0,121 11
PC Chips M848A C-Media 9739A 0,154 9
Pine PS-M01A C-Media 8738 2,604 0,5
Shuttle FB61 ALC650 0,107 13
Soltek 75FRN2 ALC650 0,074 18

 Graf přepočítaných výsledků

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Opět máme celé pole rozdělené se citelnými odstupy.

Audigy LS opět vystrkuje své drápy a jak je vidět, po žebříčku sestaveném z IMD laťek se jí drápat vysloveně daří!

Zase propadly čipy C-Media, opravdu nevím, kdo je bude po tomto testu tolerovat jako svou "dvorní zvukovku". Také externí levné zvukovky jsou na tom dost bídně. Obecně je IMD zkreslení problémem o jeden řád vyšším než THD.

Již tradiční grafy:

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Hercules Fortissimo III (CS4624 / CS4294)

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
MSI KT6 Delta (C-Media 9739A)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
ASUS P4C800 (AD1985)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Gigabyte 8KNXP (ALC658)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
MSI K7N2 Delta (ALC 650)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
ASUS K8V (AD1980)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
MSI PT8 Neo (ALC655)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Creative Live 5.1


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Soltek SL-75FRN2 (ALC650)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Shuttle FB61 (ALC650)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Creative Audigy LS


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
ASUS A7N8X  (ALC650)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Pine PS-M01A (C-Media 8738)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Biostar P4SDQ (C-Media 9739A)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Hercules Muse 5.1 (C-Media 8738)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
PC Chips M848A (C-Media 9739A)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Epox 8HDA3+ (ALC 655)

{mospagebreak title=Přeslechy mezi kanály}

Poslední kategorií jsou přeslechy mezi L a P kanálem. Měří se tak, že při nulové úrovni signálu v prvním kanálu vybudíme druhý kanál na plný výkon. Měří se, intenzita signálu, který se objeví v kanálu... kde nemá být... nic.

Naměřené [dB] a přepočítané [%] výsledky

výrobce
 
výrobek
 
kodek
 
Přeslechy [dB] Přeslechy [vážaná %]
ASUS P4C800 AD1985 -83,3 92
ASUS K8V AD1980 -88,2 97
ASUS A7N8X ALC650 -79,4 88
Biostar P4SDQ C-Media 9739A -71,4 79
Creative Live 5.1 EMU-10K1/STAC9708 -85,2 94
Creative Audigy LS EMU-10K2 -90,4 100
Epox 8HDA3+ ALC655 -79,5 88
Gigabyte 8KNXP ALC658 -84,7 97
Hercules Muse 5.1 C-Media 8738-LX -72,4 80
Hercules Fortissimo III CS4624 -78,1 86
MSI K7N2Delta ALC650 -83,3 92
MSI PT8 ALC655 -81,6 90
MSI KT6 Delta C-Media 9739A -76,1 84
PC Chips M848A C-Media 9739A -70,2 77
Pine PS-M01A C-Media 8738 -69,9 77
Shuttle FB61 ALC650 -78,8 87
Soltek 75FRN2 ALC650 -80,5 89

Graf přepočítaných výsledků

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Jednoznačně nejtěsnější boj z celého testu...

Zdá se, že s přeslechy jsou na tom všechny kodeky, ať už integrované na základních deskách, nebo "zastrčené" v PCI slotech, dost podobně - tedy poměrně dobře.

I když grafy nejsou příliš "objevné" - nebudeme měnit tradice... Grafy jsou tu:

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Hercules Fortissimo III (CS4624 / CS4294)

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
MSI KT6 Delta (C-Media 9739A)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
ASUS P4C800 (AD1985)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Gigabyte 8KNXP (ALC658)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
MSI K7N2 Delta (ALC 650)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
ASUS K8V (AD1980)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
MSI PT8 Neo (ALC655)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Creative Live 5.1


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Soltek SL-75FRN2 (ALC650)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Shuttle FB61 (ALC650)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Creative Audigy LS


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
ASUS A7N8X  (ALC650)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Pine PS-M01A (C-Media 8738)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Biostar P4SDQ (C-Media 9739A)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Hercules Muse 5.1 (C-Media 8738)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
PC Chips M848A (C-Media 9739A)


Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Epox 8HDA3+ (ALC 655)

{mospagebreak title=Závěrečná střelnice}

Nakonec se podívejme na závěrečný rozstřel. Všech 17 šampiónů sečetlo svá pracně vybojovaná procenta a předložili nám svůj průměr. My už se můžeme jen kochat dosaženými výsledky jednotlivých borců. Jak bylo již řečeno v úvodu, žádný z testů nebyl zvýhodněn.

Naměřené hodnoty [dB, %]

výrobce
 
výrobek
 
kodek
 
Linearita
 
Šum
 
Dynamika
 
ASUS P4C800 AD1985 0,56 -85,4 85,4
ASUS K8V AD1980 0,71 -86,7 86,5
ASUS A7N8X ALC650 1,12 -79,4 79,2
Biostar P4SDQ C-Media 9739A 3,62 -69,4 67,9
Creative Live 5.1 EMU-10K1/STAC9708 0,73 -82,2 82,1
Creative Audigy LS EMU-10K2 1,06 -100,8 90,6
Epox 8HDA3+ ALC655 6,56 -84,2 77,9
Gigabyte 8KNXP ALC658 0,58 -87,9 85,6
Hercules Muse 5.1 C-Media 8738-LX 3,7 -72 67,9
Hercules Fortissimo III CS4624 0,05 -85,2 85,1
MSI K7N2Delta ALC650 0,66 -79,8 78
MSI PT8 ALC655 0,72 -85,1 78,9
MSI KT6 Delta C-Media 9739A 0,47 -76,1 70,9
PC Chips M848A C-Media 9739A 4,32 -68,2 68,5
Pine PS-M01A C-Media 8738 3,33 -68,5 67,1
Shuttle FB61 ALC650 0,91 -77,8 77,6
Soltek 75FRN2 ALC650 0,76 -84,9 84,5

 

výrobce
 
výrobek
 
kodek
 
THD
 
IMD
 
Přeslechy
 
ASUS P4C800 AD1985 0,0032 0,157 -83,3
ASUS K8V AD1980 0,0061 0,118 -88,2
ASUS A7N8X ALC650 0,0079 0,143 -79,4
Biostar P4SDQ C-Media 9739A 0,668 5,276 -71,4
Creative Live 5.1 EMU-10K1/STAC9708 0,0041 0,035 -85,2
Creative Audigy LS EMU-10K2 0,0051 0,014 -90,4
Epox 8HDA3+ ALC655 0,062 1,189 -79,5
Gigabyte 8KNXP ALC658 0,012 0,049 -84,7
Hercules Muse 5.1 C-Media 8738-LX 0,172 2,81 -72,4
Hercules Fortissimo III CS4624 0,01 0,019 -78,1
MSI K7N2Delta ALC650 0,0077 0,034 -83,3
MSI PT8 ALC655 0,046 0,071 -81,6
MSI KT6 Delta C-Media 9739A 0,068 0,121 -76,1
PC Chips M848A C-Media 9739A 0,083 0,154 -70,2
Pine PS-M01A C-Media 8738 0,19 2,604 -69,9
Shuttle FB61 ALC650 0,0091 0,107 -78,8
Soltek 75FRN2 ALC650 0,0057 0,074 -80,5

Přepočítané vážené výsledky [%]

Pro přehlednost uvádím ještě všechny výsledky i s jejich přepočty na procenta v tabulkách.
(tučně jsou zvýrazněny TOP výsledky a ve sloupci "průměr", pak první 3 místa. Samozřejmě, že po přepočtu platí: "čím více, tím lépe.)

výrobce
 
výrobek
 
kodek
 
Linearita
 
Šum
 
Dynamika
 
THD
 
ASUS P4C800 AD1985 8,93 84,72 94,26 100
ASUS K8V AD1980 7,04 86,01 95,47 52,46
ASUS A7N8X ALC650 4,46 78,77 87,42 40,51
Biostar P4SDQ C-Media 9739A 1,38 68,85 74,94 0,48
Creative Live 5.1 EMU-10K1/STAC9708 6,85 81,55 90,62 78,05
Creative Audigy LS EMU-10K2 4,72 100 100 62,75
Epox 8HDA3+ ALC655 0,76 83,53 85,98 5,16
Gigabyte 8KNXP ALC658 8,62 87,2 94,48 26,67
Hercules Muse 5.1 C-Media 8738-LX 1,35 71,43 74,94 1,86
Hercules Fortissimo III CS4624 100 84,52 93,93 32
MSI K7N2Delta ALC650 7,58 79,17 86,09 41,56
MSI PT8 ALC655 6,94 84,42 87,09 6,96
MSI KT6 Delta C-Media 9739A 10,64 75,5 78,26 4,71
PC Chips M848A C-Media 9739A 1,16 67,66 75,61 3,86
Pine PS-M01A C-Media 8738 1,5 67,96 74,06 1,68
Shuttle FB61 ALC650 5,49 77,18 85,65 35,16
Soltek 75FRN2 ALC650 6,58 84,23 93,27 56,14

 

výrobce
 
výrobek
 
kodek
 
IMD
 
Přeslechy
 
průměr
 
ASUS P4C800 AD1985 8,92 92,15 64,83
ASUS K8V AD1980 11,86 97,57 58,4
ASUS A7N8X ALC650 9,79 87,83 51,46
Biostar P4SDQ C-Media 9739A 0,27 78,98 37,48
Creative Live 5.1 EMU-10K1/STAC9708 40 94,25 65,22
Creative Audigy LS EMU-10K2 100 100 77,91
Epox 8HDA3+ ALC655 1,18 87,94 44,09
Gigabyte 8KNXP ALC658 28,57 93,69 56,54
Hercules Muse 5.1 C-Media 8738-LX 0,5 80,09 38,36
Hercules Fortissimo III CS4624 73,68 86,39 78,42
MSI K7N2Delta ALC650 41,18 92,15 57,96
MSI PT8 ALC655 19,72 90,27 49,23
MSI KT6 Delta C-Media 9739A 11,57 84,18 44,14
PC Chips M848A C-Media 9739A 9,09 77,65 39,17
Pine PS-M01A C-Media 8738 0,54 77,32 37,18
Shuttle FB61 ALC650 13,08 87,17 50,62
Soltek 75FRN2 ALC650 18,92 89,05 58,03

Finální graf přepočítaných výsledků

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty
Střílelo se hodně, na zvukové karty a kodeky možná až příliš a je to vidět! Nevím jak vy, ale já takové rozdíly rozhodně nečekal.

PCI zvukovky: Podle očekávání, se kvalitní zvukové karty umístily v čele (propadly Muse 5.1 a PINE). Přesto že poměrně jednoduchá metodika tvrdí že zvítězil Hercules Fortissimo III (který "nahrabal" procenta díky linearitě), lze říci, že vítězové jsou dva - Fortissimo III spolu s Audigy LS (a to jsme ještě neměřili Audigy 2 ZS).

P4C800 (AD1985): Zcela bez debat nejlepší z integrovaných kodeků. Jediné co této desce "nesedlo" byl test intermodulačního zkreslení. Všude se jinak se SoundMax pohyboval mezi prvními.

Asus K8V (AD1980): Dokazuje, že kodeky ADxxx jsou výborné. ASUS vsadil dobře - ve většině případů není nutno integrovaný kodek nahrazovat průměrnou PCI zvukovkou. Jen intermodulační zkreslení není, jaké by mohlo být.

Soltek SL-75FRN2 (ALC 650): Tento populární kodek si nevedl špatně a v Solteku SL-75RFN2 asi nejlépe. V žádném z testů nebyla tato deska propadákem a právem si tedy se svými cca 58% vybojovala 6. místo.

MSI K7N2 Delta (ALC 650): Celkově podává i tato deska vcelku vyrovnané "zvukové" výkony. V něčem je trošku lepší a v něčem trošku horší než zmíněný Soltek.

Gigabyte 8KNXP (ALC658): Kodek dosahoval velmi dobrých výsledků a až na test zkreslení THD podával slušné a vyrovnané výkony. Vynikající parametry dosahuje v testech šumu a dynamiky. Jinde se pohybuje na slušném průměru. Zapracovat trošku na výsledcích THD, mohla by deska hravě poskočit až před Asus K8V.

Na závěr bych rád předložil výsledky samotných kodeků v deskách výrobců. Ono totiž nezáleží jen na tom, jaký kdo používá kodek, ale i na celkovém zpracování, což někteří výrobci dokazují.

Tabulka podle kodeků

 • rodina ADxxxx - 61 bodů
 • rodina ALC568 - 56 bodů
 • rodina ALC650 - 54 bodů
 • rodina ALC655 - 52 bodů
 • rodina C-Media 9737A - 44 bodů
 • rodina C-Media 8738 - 38 bodů

I když záleží na konkrétní implementaci ukázalo se, že mezi kodeky jsou jisté závislosti. Vítězí SoundMAX ADxxxx (nebo ASUS :) v těsném závěsu před kodeky ALC (Realtek). Nejhůře dopadla rodina C-Media - potvrzují to i mé dřívější špatné zkušenosti. Pokud takový kodek nese vaše deska je čas poohlédnout se po něčem jiném - například v našem shopu na shop.pctuning.cz.

Poznámka - upozorňuji ne to, že jsme neprováděli testy 3D zvuku - je však veřejným tajemstvím že v "herním zvuku" na výrobky Sound Blaster dnes nikdo nemá. V této oblasti jsou pravým etalonem karty řady Audigy.

Za zapůjčení desek a zvukových karet děkujeme firmám:

LEVI International a.s. (3x ASUS, MSI, PC Chips...)
Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty

ABACUS Computer (Epox, Soltek, Hercules, Creative...)

Zvuk na PC (kvalita) - kodeky a zvukové karty

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
19.12.2003 21:49:53   0.0.0.xxx 46
proč jste to smazali

prostě jsem první jako baník pico
19.12.2003 22:42:38   0.0.0.xxx 56
bože ty jsi zabrždenej chachar
19.12.2003 22:52:26   0.0.0.xxx 66
Vdaka za skvely clanok. Len skoda ze ste netestovali Audigy (plnu) a Audigy 2. Urcite ich ma uz dost ludi.
19.12.2003 23:16:06   0.0.0.xxx 66
Jen mi tu chybi nejak chybi nForce MCP-T a pro uplnost jeste odezva.
Jinak pekne ... dik.
20.12.2003 01:04:31   0.0.0.xxx 55
Taky mi chybí MCP-T. Je velká škoda, že jste jej nezařadili :-(. Myslím, že by se umístil velmi dobře.
20.12.2003 10:55:23   0.0.0.xxx 66
pred casem sem resil problem jak dostat zvuk z pocitace do kvalitniho zesilovace a na kvalitni(stereo) bedny ... testoval jsem ruzne zvukovky (integrovane jsem uplne vynechal) a dosel sem k nazoru ze Hercules Game Theatre XP 7.1 je za svoji cenu nejlepsi a o cca tridu dal nez jakakoliv zvukovka ktera je interni (tj. nema externi Box s D/A a A/D prevodnikama) bohuzel uvnitr PC je tolik vysokoferkvencnich ruseni ze analogove obvody nejsou schopny protahnou rozumny signal . externi reseni je mnohem lepsi ale po case jsem pridal za zvukovku D/A prevodnik do ktereho jde signal pres optiku a zvuk cele sestavy se radikalne zmenil ! BOHUZEL jakakoliv zvukova karta vam poskytne na analogovem vystupu zvuk nevalne kvality ! na vystupu u optiky je to bez problemu .
pokud ale spocitate ze kvalitni D/A prevodnik stoji cca 12 000 kc a vice(treba i 70 000 kc) tak je jasne ze zvukove karty mu opravdu nemohou konkurovat . proto jakekoliv testy pusoby dost smesne protoze bez externiho D/A prevodniku (a pres optiku - pro galvanicke oddeleni PC a zesilovace ) kvalitni zvuk z PC nedostanete!
pokud ale pujdete do retezce PC -optika - D/A prevodnik-> tak tady dostanete zvuk ktery porazi mnoho opravdu drahych a dobrych cd prehravacu (zalezi na kvalite D/A prevodniku a na zvukovce )

20.12.2003 11:09:24   0.0.0.xxx 66
:-)
a tou je ze sa pouziva vstup tej istej karty

ked ma niektora karta kvalitny d/a ale nekvalitny a/d tak skoncila zle. a kvalita line in vstupu skoro nikoho nezaujima.

velmi by som ocenil, keby ste spravili tento test s dvoma kompami, jeden s kvalitnou zvukovkou, hlavne line in a druhy testovany komp.(+ samozrejme pridat Audigy2,Extigy do testu). To by bol potom test ktory na ktory by sa odkazovalo v zahranicnych forach a bol by prelozeny do eng.ale na zakladny prehlad to staci :-)
kto by si myslel, ze tam budu az take rozdiely
20.12.2003 11:13:37   0.0.0.xxx 66
myslim ze spouste lidem usetri dost rozhodovani... za par supu koupit FIII nebo trochu pritlacit na pilu s penezma a poridit tu A2... osobne mam digifira 7.1 a jsem dost spokojeny
20.12.2003 12:46:55   0.0.0.xxx 55
No, to je pravda, vubec totiz neni jasne, ze ty "hrozne" integrovane zvukovky nehraji treba stejne dobre jako ty nejlepsi, mohou mit totiz klidne jen velmi spatny AD prevodnik. Velmi by me zajimalo, jak by dopadly pri pouziti nejakyho bud rovnou profi AD nebo alespon AD treba z audigy nebo fortissima. Nechcete autori prosim udelat dodatek? Jinak fakt vyborny clanek, ktery mi na PCtuningu dlouho chybel....
20.12.2003 13:18:41   0.0.0.xxx 55
Ty jsi vazne magor, chlape...
20.12.2003 13:47:02   0.0.0.xxx 66
Je to presne tak jak jsem si myslel. Provedl jsem vlastni test s defaultnim nastavenim RM. Pri pouziti Live! 1024 (4.0) a onboard PCchips 848ALU (vysla v testu hrozne) jsem zjistil, ze ta C-media ma sice hrozny AD prevodnik (nahravani), ale kdyz jsem porovnal Live! -> C-media s Live -> Live, dostal jsem temer totozne vysledky, rozhodne mnohem lepsi, nez pri C-media -> C-media, ktere byly skutecne hrozne. Vse je na http://petrik.webzdarma.cz/Dokumenty.rar . Takze, majitele onboard zkukovek, nedeste se, tento test ukazal prakticky pouze nahravaci nekvality techto zvukovek, prehravaji mnohem lepe. Prosim autory, aby se k tomu vyjadrili a priapdne me vysledky overili a publikovali. Diky!
20.12.2003 15:13:03   0.0.0.xxx 66
Test kodeku a zvukovych karet, ale chybi zde (podle meho nazoru) nejlepsi integrovanej kodek soucasnosti - nVIDIA SoundStorm. Nemyslite, ze by bylo prinejmensim vhodne ho porovnat s testovanymi ALC a C-MEDIA shity??? Tak dlouho jste na tomto testu pracoali a vysledek je tento. Jsem velice zklaman! Pripomina mi to clanek Chladiče pro Socket A kde pan Svoboda ma asi smysl pro 'napeti', protoze uplynul mesic a test stale neni u konce. Ale zase bude o dost peclivejsi ze. Nebo nebude...?
20.12.2003 16:12:43   0.0.0.xxx 65
Ano, je velká škoda, že do testu nebyl zařazen SoundStorm. Jsem štastním vlastníkem MB ASUS A7N8X Deluxe, na které je tato zvukovka integrovaná. Její zvuk je opravdu výborný - je o tedy můj subjektivní názor. Proto by mě tedy zajmalo porovnání s ostatními. Co takhle doplnit článek o test této zvukovky..? Nebo snad máte strach z bouře..? )
20.12.2003 16:13:55   0.0.0.xxx 55
Jestli je to opravdu tak, že jste měřili kablíkem z Line-out do Line-in (na stejné zvukovce) tak teda nevím. Zkuste to zopakovat a půčit nějaké referenční PC s kvalitní zvukovkou a externími převodníky na optice. Očekával bych, že na levných kodecích bude právě AD převodník ošizen (kdo chce nahrávat kvalitně ten si to zaplatí). DA převod na tom bude líp (přece jenom je to slyšet hned :-). Závěr: spousta odvedené práce a vesměs na nic. Škoda.
20.12.2003 21:04:24   0.0.0.xxx 56
zastavam nazor ze kvalitniho zvuku nelne na pocitaci dosahnout (v dnesni dobe) a ackoliv jsem externi d/a prevodnik jeste nezkousel (je to zbytecne protoze jeden z hlavnich problemu u PC zvuku je rozhrani DirectSound) tak galvanicke spojeni nijak nebude degradovat vysledny zvuk z externiho D/A prevodniku, jestli bude digitalni propojeni provedene coaxialnim kabelem ci optickym nebude mit vliv a to ani v pripade silneho ruseni v teto ceste protoze jestli ho D/A prevodnik propusti, tak stejne neni dost kvalitni na to aby nepropustil i zbytky vzorkovaciho kmitoctu a podobne ruseni ktere generuje sam - tudiz nezalezi na galvanickem propojeni. (a ve skutecnosti ani ne tolik na kvalite prevodniku, ale na vystupnich filtrech) Mimo to pokud jsou vystupni filtry naladeny na prehravani DVD audia a podobne (vyssi vzorkovaci kmitocet) pak bude reprodukce CDAudia VZDY NEKVALITNI! protoze jeho vzorkovaci frekvence je nizsi a filtry jsou bud malo ucinne nebo dokonce zadne, nebo proste druhorade kvality opomijene oproti tem pro signal z DVD.
20.12.2003 21:35:34   0.0.0.xxx 66
Já bych ty CMI tak zle neviděl. Považme dvě věci - karty s CMI 8738 stojí kolem 250 Kč s daní. Většinou si je kupují lidi kvůli upgradu strého PC nebo k podobným účelům, ne do nové mašiny. Live stojí kolem jedenácti set.

Adekvátní k tomu CMIčku je tak SB 128 PCI (a ten je jen stereo, ta CMI má 4 kanály). Mimochodem, z přímého srovnání SB128 / CMI 8738 v mém PC na dobrém zesilovači a dobrých dřevěných bednách vyšlo to CMIčko líp. I v kvalitě zvuku (samozřejmě ne pod W98, kde okna - nevím proč, v XP i 2K to jde - neumožňují měnit nastavení kvality zvuku).

Srovnávat CMI 8738 s Live a notabene s Audigy jako v tomhle testu mi přijde přinejmenším úchylné. To je jako vzít Fabii 1,2 Classic a BMW 330 a porovnávat, se kterým autem se dá jezdit sportovněji. Tady je taky společné jen to, že to jezdí a dá se s tím dopravit z místa A do místa B. A Fabii taky hned každý tak neodsoudí (a když, tak z jiných důvodů, a ne proto, že to není sporťák, který by jel 250)...
20.12.2003 22:18:02   0.0.0.xxx 75
Mám SB life 5,1 a můžu vklidu napsat že ten graf nekecá.Kdysi jsem měl jen nějaký ten integrovaný šmejd ale nestěžoval jsem si.Pak jsem koupil Xtreme 5,1 a bylo to vesměs stejné akorát s rádiem a 6ti bednama.Pak ale přišlo SB a starý dobrý Unreal Turnament dostal jinou tvář.Ten rozdíl mě šokoval.Bylo to něco podobného jako když přejdete z 32MB RAM na 256MB.Tak tu prosím neobhajujte vaše nízké nároky a když jste to nezkusili tak nemelte že vám to stačí a že je to vlastně výborná zvukovka.
20.12.2003 23:33:24   0.0.0.xxx 55
Velice dobre udelany test.Clovek si aspon muze zhruba udelat obrazek o jednotlivych zvukovych kartach a kodecich za identickych podminek,ktere jsou stejne,jako pri beznem pouzivani PC.
Je proto logicke,ze se k externim D/A prevodnikum neda vubec prirovnavat(napr.D/A prevodnik kategorie DS Pro Basic II,sam o sobe stoji cca 130000,-CZK,pouzity napr. v pristrojich zn THETA Casablanca II)ze jo:-))).
21.12.2003 07:03:37   0.0.0.xxx 56
a)galvanicke spojeni - zdroj i zvukova karta pracuji vetsinou v rozdilne bezpecnostni tride (->vznika brum ) nekdy ho zesilovac vezme nektere ale ne (zalezi na jeho zapojeni)
coaxialn kabel proto nekde byt muze ale vetsinou ne .
b)pokud cd nagrabuju v EAC a mam ho dobre nestaveny a dobrou mechaniku dal pres optiku do externiho D/A prevodniku ->
tak zvuk je vsechno jen ne nekvalitni !! filtry totiz mohou by naladeny jak chteji ale signal z HDD --> D/A prevodnik jde jen jako 1 a 0 takze je filtry neuplatni . pokud jde o digitalni zvuk tak nejdulezitejsi jsou vzdy D/A prevodniky !
samozrejme na nahravani zase A/D prevodniky .

21.12.2003 11:14:41   0.0.0.xxx 66
Pro ty z vas kteri to nevedi, tak SoundStorm je jen nafouknuta bublina, v zahranicnich recenzich vyslo ze je slabsi nez audigy.
Je zajimavy kolik lidi si mysli ze vedi co je kvalitni zvuk a presto za kvalitni zdroj signalu povazuji audigy/audigy2 co spis Terratec Aureon? a jine produkty zamerene na kvalitu
spise nez na prodejnost a vybaveni jako je tomu u creative?
21.12.2003 11:56:03   0.0.0.xxx 65
Neodsuzujte zadnej integrovanej kodek ... za to ten chip nemuze ... problem je ve vyrobci desky s kodekem ... jak je videt C-Media 9739A na desce MSI ma lepsi vystupni filtry vyzsiho radu nez C-Media 9739A na desce PCchipsy ...
Na MSI je videt ze to jde a na EPOXU,Shuttle ze to muze dopadnout i hur nez ostatni.

Test linearity je jen otazka vst./vyst. filtru kterej neni soucasti chipu. Podle tehle testu nejde rict ze ktera integrovana zvukovka je lepsi nebo horsi ... jen lze rict kterej bord ma lepsi zvuk...
21.12.2003 12:16:25   0.0.0.xxx 55
NApsal jsem autorovi vysledky meho mereni, ktere dokazuji, ze DA prevodnik na C-media je temer srovnatelny s Livem! , ale pouze pri pouziti AD prevodiku onoho liva,protoze ta C-media ma velmi spatny AD prevodnik. Tim, ze autor provadel nahravani vzdy na te same karte, nemuze NIC (!!!) rici o kvalitach DA prevodniku, coz presne potvrdil muj test. Prosil jsem autor, aby to budto do testu napsal, nebo jej udelal znovu, ale zatim se neozval. Skoda, mohl to byt vyborny test.
21.12.2003 12:25:29   0.0.0.xxx 56
tak ja se taky pridam, protoze mam taky SS a abit NF7-s v.2
a ten zvuk mi pripada taky clekem dobre slysitelnej :-)
21.12.2003 12:30:50   0.0.0.xxx 66
a)galvanicke spojeni - jestli vam vznika brum, pak je to zemni smyckou, a jestli ho vezme zesilovac ci ne je nesmysl protoze neni odkud, jestli brum neprojde pres galvanicke spojeni se zvukovou kartou skrze D/A prevodnik (neprojde pokud jste si ho nepostavil sam a spatne) a pokud nemate zesilovac ktery by mel tak ubohy odstup signalu od rusivych napeti (dnes takovy ani nesezenete) pak zadny brum neni.

b) 1) EAC pouzivam taky, (zkousel jste nekdy nagrabovat CD jinym programem a vysledne wavy porovnat - jsou totozne ale i pres to u "precenovaneho" EAC zustanu) ale ani EAC vam
kvalitni zvuk nevykouzli, jestli povazujete za kvalitni mechaniku jakoukoliv mechaniku (byt dvd ci CDR) pak jste na omylu, neni kvalitni zadna, jestli jste byl na poslednim HI-ENDu kde hral CD transport v hodnote 200 000 Kc (se zavazim) napojena na zesilovac Sroll s sirkou pasma 7 MHz s integrovanym D/A prevodnikem (reprosoustavy shan) pak v porovnani s transportem za 500 000 Kc hral jako rozladene radio, divil byste se kolik chyb ve cteni jednotlivych bitu vznikne pri jednorychlostnim prehravani CD na mechanice za 200 tisic, ale korekce chyb to vyresi - sice spatne ale to vam zjevne nevadi.

2) Jakym zpusobem ho nagrabujete je jedno, to nema na vysledny zvuk vliv, protoze pri
grabovani se D/A prevodnik nepouziva (nebo vy snad nahravate na pevny disk data v analogove podobe?) - prenos probiha na digitalni urovni stejne jako data (neprobiha konverze na analogovy signal a pak zase zpet na digitalni ale neprekvapuje me ze to nevite) meni se jen format souboru, ne jeho obsah.

3) "Filtry totiz mohou by naladeny jak chteji ale signal z HDD --> D/A prevodnik jde jen jako 1 a 0 takze se filtry neuplatni."
- Dalsi nesmysl, signal z HDD ma formu digitalni (1 ci 0) to mate pravdu, ale prave uz ne na druhe strane D/A prevodniku (te nejdulezitejsi) - v analogove casi je signal uz samozrejme analogovy a zde je prave filtrace nutna (nevim co byste chtel filtrovat na digitalnich datech) vystupni signal z analogove casti D/A prevodniku obsahuje krome analogoveho signalu i ruseni na frekvenci vzorkovaciho kmitoctu digitalni nahravky a tu je potreba odstranit - filtrem, jenze tento vzorkovaci kmitocet je u DVD-Audia 192KHz u DVD-Videa 96KHz a u CD-Audia 44.1KHz coz by vyzdovalo nekolik filtru (pro kazdy vzorkovaci kmitocet jiny) cemuz tak neni, navic tyto filtry musi mit ohormnou strmost aby spolehlive odfiltrovaly rusivy signal ale nezasahly do signalu uzitecneho a jelikoz u digitalniho zaznamu je nejvyssi zaznamenatelny signal polovinou vzorkovaciho kmitoctu pak mame tedy rozsah jedine oktavy a jelikoz mame u CD-Audia zvuk v rozliseni 16Bit (dynamika 96dB) pak musime mit filtr se strmosti 96dB/Oct (16-teho radu) (pro neznale v normalnich reprosoustavach se pouziva 12dB/Oct [druhy rad]) a to je jen jeden z parametru ktery by mel takovyto filtr splnovat a proto je kvalitni jen jeden (nebo i zadny) a nebo je tam jen jeden univerzalni (nizka strmost nizko naladeny a tudiz i nekvalitni).

4) . pokud jde o digitalni zvuk tak nejdulezitejsi jsou vzdy D/A prevodniky ! - Omyl digitalni zvuk neexistuje (to by bylo jen piskani v oblasti ultrazvuku) ale asi myslite digitalni zdroj signalu, tak tam neni D/A prevodnik zdaleka nejdulezitejsi, konverze D/A je vcelku jednoducha a da se udelat leda s ruznou kvalitou prevzorkovani, ale ani to nama takovy vliv na kvalitu nami pozadovaneho analogoveho vystupniho signalu jako vystupni filtry z jeho analogove casti.

Dal jste najevo ze ani nevite v jake casti D/A prevodniku jsou filtry, a co tam delaji, proto take navite jaky maji vliv na vystupni signal a ze by bez nich byl zvuk (i pres vami tak ceneny kvalitni D/A prevodnik a opticke propojeni) naprosto neposlouchatelny (znel by hur nez silne rozladeny radiovy prijimac) a ze by
vam bez nich shorely vysokotonove reproduktory, a rusivy signal o vysokych frekvencich a amplitudach zpusoboval nestabilitu zesilovace. Zjevne nevite jak probiha konverze digitalniho signalu na analogovy a presto si kupujete externi D/A prevodnik, a
jestli si myslite ze ke kvalitnimu zvuku staci aby v nem nebylo silne ruseni pak jste na omylu, mimo to nejvice se na zvuku
negativne projevuje zkresleni [Intermodulacni vice nez harmonicke], ne sum ci brum).
21.12.2003 13:06:21   0.0.0.xxx 65
a)zemni smycka - ano to je presne ono a na zesilovaci jde o to ja vyuziva zem (nektere zesilovace maji moznost zem odpojit)
D/A prevodnik -ten stejnej problem zalezi na tom jak ma zapojenou zem ! protoze brum "obejde digitalni obvody" pekne po siti a zemnicim kolikem prejde na D/A prevodnik - pokud D/A neni z PC spojeny galvanicky tak do nej brum neprojde . toto si klidne otestujte .

1 a 2 )EAC - tak zaprve posledni HI-END byl pokud vim zrusenej .
eac dokaze z CD dostat data pekne 1:1 na tomto se asi ale nezhodneme tak se nema cenu hadat .

3)ale proc to tu pisete toto ? je to zcela na D/A prevodniku a proto s tim PC nema co delat ! to je zase o vyberu D/A prevodniku a tim i jine tema .

4) ano jde o digitalni zaznam . kterej je naprosto jednoduche a jede jen o prevod D/A pro zejdnoduseni jsem jako D/A prevodnik oznacil vse od vstupu pro signal (digitalni ) po vystup (analogovej) a toto se da koupit jako celek tak proc to rozepisovat na jednotlive obvody ??
Samozrejme pokud vam zjednoduseni nesedi tak muzeme rozebrat celou cestu od CD nebo lepe od zaznamu na CD po analogovy vystup ale k cemu to bude uzitecne ???
---kdybyste troch premyslel tak vas urcite napadlo ze jako D/A prevodnik oznacuji celi blok(od vstupu po vystup) a nemusel ste tolik psat .
21.12.2003 13:42:46   0.0.0.xxx 55
Spravne, ale vystupni filtry maji vliv uplne na vsechno, na zkresleni i odstup a dokonce i na stabilitu pripojeneho zarizeni (jeho nestabilita zase zvysuje jeho parametry)
21.12.2003 13:43:24   0.0.0.xxx 56
jeho nestabilita zase ZHORSUJE jeho parametry
21.12.2003 14:36:55   0.0.0.xxx 76
a) 1)zemni smycka - te se nezbavite optickym propojenim.

2) D/A prevodnik -ten stejnej problem zalezi na tom jak ma zapojenou zem. - Nezalezi, pres vstup brum u D/A prevodniku neprojde na vystup protoze by musel byt zakodovan do digitalniho signalu, pokud Digitalni cast prevodniku dostane analogovy signal 50Hz, na analogovem vystupu nebude nic, ani pri galvanickem propojeni (aby sel brum jinudy muselo by se jednat o velmi nekvalitni prevodnik, tak nekvalitni ani neexistuje)

3) Kdyz pisete ze "brum "obejde digitalni obvody" pekne po siti a zemnicim kolikem prejde na D/A prevodnik" (cili ze brum v D/A bude pritomen a bude zpusoben zemnici smyckou) tak jak muzete hned za to napsat ze "pokud D/A neni z PC spojeny galvanicky tak do nej brum neprojde" ?! tyto dve vety si odporuji a je z nich patrne jedno, pokud je brum zpusoben zemnici smyckou, tak tam bude i pri optickem propojeni (jak sam pisete pres sit) a jestli to neni zemnici smyckou, tak tam v ZADNEM PRIPADE nebude ani galvanickym propojenin (analogovy brum neprojde digitalnim vstupem prevodniku)

4) mysim ze zruseno bylo posledni TOP Audio. A EAC dostane data Z MECHANIKY tak jak je ona zvladne precist, ale zatimco chyby v datech se daji snadno (a samozrejme i spravne) opravit tak audio data uz ne (stejne jako je tomu s bezztratovou kompresi dat a zvuku [data jdou, hudba ne])

5) ale proc to tu pisete toto ? je to zcela na D/A prevodniku a proto s tim PC nema co delat ! to je zase o vyberu D/A prevodniku a tim i jine tema. - Neni, prevodnik se zvukem nadela jen pramalo stejne jako PC, proste s digitalnim signalem nedela PC nic a prevodnik jen minimum, filtr dela nejvic, a ma vetsi vliv na vysledny zvuk nez prevodnik.

6) proc to rozepisovat na jednotlive obvody ?? - protoze mate chybne domenky o tom jak muze brum projit prevodnikem a ze galvanicke propojeni ho zpusobuje a ze se filtry neuplatni a podobne, jestli mate kvalitni zvuk, tak to neni tim ze mate prevodnik externi, ci kvalitni, ci propojeny optikou, ale kvalitnim filtrem ktery se na financni castce vami zaplaceneho zarizeni podili nekolikanasobkem ceny samotneho prevodniku (toho jednoho obvodu).

7) Samozrejme pokud vam zjednoduseni nesedi - to vy mate prilis zjednoduseny pohled na vec a proto mate chybnou predstavu o funkci celku a jeho vlivu a vlivu jednotlivych casti na vysledne kvalite.

muzeme rozebrat celou cestu od CD nebo lepe od zaznamu na CD - to je zbytecne, ja si vlastni CD nenahravam (jen vypaluji-to je rozdil).

9) ale k cemu to bude uzitecne ??? - k tomu ze byste nemel chybne predstavy o tom ze nuly a jednicky z optickeho kabelu jsou kvalitnejsi nez ty z coaxialniho. ale uz sem se tim zabyval dost dlouho.

10) ---kdybyste troch premyslel tak vas urcite napadlo ze jako D/A prevodnik oznacuji celi blok(od vstupu po vystup) a nemusel ste tolik psat . - To mate pravdu, ale me takove zjednodusovani a divani se na veci jako celky je proti srsti, a pripada mi strasne kdyz vidim jak nekdo koupi drahou externi zvukovku a nevi nic o jejim propojeni, funkci a vlivu na kvalitu
ale mysli si jen to ze je drazsi, tak je lepsi, a pritom ji pripoji na plastove bedynky k PC za zlomek ceny karty, lidi by
meli veci zkoumat a hledat nejslabsi clanky retezce aby ho vyvazili a ne aby vyhazovali penize za predimenzovane clanky ktere jsou jiz temi nejsilnejsimi v retezci.
21.12.2003 14:52:42   0.0.0.xxx 66
odkaz na test nforce2:
http://www.3dsoundsurge.com/reviews/nForce/

Jinak pro Creative doporucuju ovladace kxproject, srovnate tim tu frekvencni charakteristiku a zlepsite jeste vice parametry a zvuk. Jinak SB live (i audigy) je lepsi testovat ze zadniho vystupu, ma tam lepsi kodek.

Jinak chtelo by to porovnavat i zvuk na nejakych dobrych sluchatkach. Myslim ze rozdl ve zvuku bude jeste mnohem vetsi nez v parametrech.
PS: Jednocipove reseni (i nforce) nikdy nebude srovnatelne s klasickou kartou.


Par odkazu: test lepsich zvukovek v computeru:
http://computer.zive.cz/PDF/0315.pdf
testy zvukovek na digitlife:
http://www.digit-life.com/sound.html

SB AWE32 - http://home.tiscali.cz/flashedbrain/rmaalegacy.htm
SB Live 1024 Player - http://www.vhifi.cz/testy/SBlive.htm
SB Live 5.1 - http://www.vhifi.cz/testy/SBlive51.htm
SB Audigy Player - http://home.tiscali.cz/flashedbrain/rmaatest.htm
Hercules Fortissimo II - http://volny.cz/needsoft/rmaa/rmaa-gf2-wxp-607.htm
TurtleBeach Santa Cruz - http://www.webpark.sk/laci/turtlebeach/santacruz/44100_16.htm
TurtleBeach Montego2 - http://www.webpark.sk/laci/turtlebeach/montego2/44100_16.htm
AudioTrak Maya EX (USB) - http://www.vhifi.cz/testy/mayaEX.htm
M-Audio Audiophile 2496 - http://www.vhifi.cz/testy/Midiman%20Delta%202496%20Audiophile% 2016b%20analog.htm
Zoltrix Nightingale 4.1 - http://212.80.76.22/kebrdle-sadam//C-Media%20Audio%20Playback%20(D000).htm
Genius 5.1 CMI8738 - http://www.vhifi.cz/testy/Genius51-CMI8738.htm
Realtek ALC650 onboard - http://www.vhifi.cz/testy/AC97-realtec.htm
21.12.2003 15:43:32   0.0.0.xxx 55
o tom to neni, tohle sou zvukovy karty, ne sestavy za miliony... slo o srovnani zvukovek za par blbych tisic a vybrani te ktera hraje v ramci moznosti nejlip. evidentne je v tomhe testu dost chyb, ale i tak je videt na ktere zvukovce se setrilo nebo ne...
21.12.2003 16:08:45   0.0.0.xxx 56
1 az 3 ) no nevidentne se nedohoneme .
4) stejne jako bod 1-3 . ale podle predpokladu ze data z CD - Audio cte mechonika treba 4 a pokazde ji vyjde stejny vysledek a po stejnem vysledku na jinem pocitaci-(pozor na nastaveny offset)- si myslim ze to precetlo spravne !!
5) ano bylo to Top Audio - omlouvam se
6az10) ano rozepsani ma smysl pokud hledate chybu nebo nejslabsi misto v retezci ale tady kde lidi nedaji dopustit
na 5.1"systemy" za 5 000 kc to nema opravdu zadnej smysl . pokud chcete rozebrat troch kvalitnejsi retezec tak jeho cena tady bude jen pro smich jakej jste blb ze utracite tolik penez za to na co podle "odborniku" staci ony 5.1 sestavy
----- toto neni urazka to je proste realita .viz. diskuze o skvele hudbe z "plastaku" Altec Lansing 5100: repro z oblasti Area 51 a ostatni. -----------------------------

jinak bod 10 je asi jedinej kde se zhodneme !


21.12.2003 18:51:56   0.0.0.xxx 66
1) no nevidentne se nedohoneme - to mate pravdu protoze si sam odporujete svym tvrzenim
o omezeni brumu optickym propojenim i kdyz galvanicke propojeni pres zem pretrvava, mimoto pochybuju ze mate zem a nulak oddelenou takze bezpecnostni tridy a odpojovani zeme ztraci smysl.

2) mechenika cte treba 4 a pokazde ji vyjde stejny vysledek a po stejnem vysledku na jinem pocitaci si myslim ze to precetlo spravne !! - neprecetlo, ale logika oravy chyb cteni
doplnila stejne (spatne) hodnoty.

Mate pravdu, nechal jsem se unest, i pro me hrajou finance velkou roli, a i kdyz bych si rad
poridil B&W Nautily tak za 1 600 000 Kc za par asi tezko Precejen ale myslim ze zvuk je v oblasti pocitacu nejslabsi a opomijene misto, vykony CPU i grafickuch karet rostou neustale do vysin ale v oblasti zvuku krome vicekanalove reprodukce a 3D efektu EAX se nedeje temer
nic, a jestli se to nezlepsi tak se vzdam sve snahy zakomponovat multimedialni PC do zbytku domaci Audio/Video aparatury protoze je to prilis kompromisni.

PS.: jestli jsem se do toho prilis vlozil, pak se omlouvam, je to zlozvyk ktereho se asi nikdy nezbavim (mam sourozence.
22.12.2003 05:14:32   0.0.0.xxx 66
Zde se muzete kouknout, jak lze upravit a vylepsit zvujovou kartu:
http://halentech.czweb.org/revo/M-Audio_Revolution_7_1_OP_AMP_modifikace.html
22.12.2003 08:20:26   0.0.0.xxx 55
co testovat příště: např. zátěž procesoru, kvalitu ovladačů, již zíněné 3D (např. ve hrách)... jinak díky za jeden z mála testů, který se zabývají zvukem.
22.12.2003 09:03:23   0.0.0.xxx 56
Málokdo si uvědomuje, že MCP-T je pouze digitální záležitostí a o DA - AD se stará právě ALC 650 jako sekundární kodek (pokud víte o jiném čipu, dejte mi vědět).
22.12.2003 09:11:38   0.0.0.xxx 66
Málokdo si uvědomuje, že MCP-T (SoundStorm) je pouze digitální záležitostí a o DA - AD se stará právě ALC 650 jako sekundární kodek (pokud víte o jiném čipu, dejte mi vědět).
22.12.2003 09:14:37   0.0.0.xxx 66
Málokdo si uvědomuje, že MCP-T (SoundStorm) je pouze digitální záležitostí a o DA - AD se stará právě ALC 650 jako sekundární kodek (pokud víte o jiném čipu, dejte mi vědět).
22.12.2003 09:19:22   0.0.0.xxx 55
Až mipřijde přinejmenším 24-bit/96kHz Terratec Aureon tak klidně testy zopakuji. Metodiku jsem v půli testu nechtěl měnit - jinak podmínky byly alespoň stejné. Co se týče CMI... musím uznat, že v průběhu doby se mi tyto kodeky (i bez tohoto testu) jevily vždy jako poměrně slabé.
22.12.2003 09:39:43   0.0.0.xxx 65
http://www.3dsoundsurge.com/reviews/nForce/">http://www.3dsoundsurge.com/reviews/nForce/ - bohužel tam testovali referenční desku nVidie vybavenou kvalitními sekundárními kodeky Sigmatel (The rear and center/subwoofer outputs are using Sigmatel’s 9708 CODEC and the front channels are using Sigmatels's 9721 stereo AC97 CODEC) což většina výrobců desek včetně renomovaných nečiní - naopak, ALC 650 je v praxi nepsaným standardem. ...Those differences can include the use of different CODECs (NVIDIA’s list of approved vendors includes Sigmatel, Realtek ALC and C-Media), even when only comparing SoundStorm branded nForce motherboards.
22.12.2003 11:37:38   0.0.0.xxx 66
Sparta navzy druha!A nuda v Brne to same!
22.12.2003 11:49:51   0.0.0.xxx 66
Ahoj..moc pěkný test, který je pro lidi...Ty kravske kecy s prevodnikama mimo pocitac si muzete chytraci nechat. My lidi uzivatel si koupime zvukovku za par tisic v lepsi pripade a chceme vedet co je lepsi z hlediska zvukove kvality, coz tento test odpovedel zcela jasne. A i kdyby mereni nebylo standartni, tak podminky byly vsude stejne takze si clovek udela predstavu sam, a vysledky hovori samy za sebe. PCTUNIG RULEZZ
22.12.2003 13:10:43   0.0.0.xxx 55
Uvazuji o externi zvukovce, nechci ucpavat dalsi PCI slot.
Napiste prosim nekdo o skusenostech s externi Audigy, Mayou ex nebo treba s djConsoli...
dik

jde mi spis o nahravani z analogovych zdroju a stereo prehravani hudby, nejsem dj ani nemam domaci kino
22.12.2003 13:44:45   0.0.0.xxx 55
Jeste ze jsem hluchej a na ty moje MP3 a gamesky me staci ten integrovanej shit (ADI 1980). Fakt lituju lidi co poznaji rozdil v kvalite.
22.12.2003 13:53:47   0.0.0.xxx 66
Uvedom si ze tu sa vsetci bavia o stereo zvuku, to ake su soundblastery v 3D je uplne ina pesnicka, a BTW. aj autor napisal, ze to sem nepatri...
22.12.2003 14:02:48   0.0.0.xxx 66
Neviem ci len ja mam ten pocit, ale dospel som ka zaveru ze vasa debata s One mala radovo vacsiu hodnotu ako clanok.

2 joro: fakt ste mohli najst kartu s najlepsim vstupom a pouzit ju ako referencnu. Takto ten test(okrem(mozno nexcenej) reklamy pre nemenovane firmy) bol dobry akorat aby som si mohol precitat flame amt a One :-)))
Kazdopadne snahu si vazim, snad to nabuduce vyjde...
22.12.2003 15:15:47   0.0.0.xxx 55
"na 5.1"systemy" za 5 000 kc to nema opravdu zadnej smysl . pokud chcete rozebrat troch kvalitnejsi retezec tak jeho cena tady bude jen pro smich jakej jste blb ze utracite tolik penez za to na co podle "odborniku" staci ony 5.1 sestavy "

myslim ze vetsina lidi si realnou situaci uvedomuje... nevim kdo ti tu rika ze jsi blb. Velka cast populace by nejspis ani neocenila rozdil mezi sestavou za 5o.ooo a sestavou za 2o.ooo.

Proste tady jde o to vybrat v cene za kterou je to jeste snesitelny to nejlepsi do POCITACE!!! ne do studia, ne na kvalitni poslech hudby, ale na dostatecne posluchatelny zvuk z PC... na filmy, kde zalezi na tom jak moc to duni atd...
22.12.2003 15:17:04   0.0.0.xxx 55
dostatecne posluchatelny zvuk z PC... na filmy, kde zalezi na tom jak moc to duni atd... ne na nejake krystalicke cistote )
22.12.2003 19:50:13   0.0.0.xxx 66
Pokud měla toto být reakce na mě, pak říkám jen "já o voze ty o koze".

Zopakuju dvě věci. Zaprvé: normální karta s CMI 8738 stojí 250 s daní. Live stojí +/- 1100. Za druhé: CMI 8738 si koupí někdo, kdo chce ozvučit starou šunku, nebo mu nevyhovuje předpotopní AC97 kodek (ano, i kodeky na deskách prošly vývojem). Ty bys někomu se starým Pentiem nutil Audigy? Blbost.
Nejvíc dělá zesilovač a bedny. Pak teprv přijde na řadu zvukovka. Znám lidi s Livem a bakeliťáky k tomu, přitom i s tím nejmizernějším integrovaným kodekem budou mít na dřevěných bednách lepší zvuk...

Obhajoba nízkých nároků... No nevím, nevím, do sestav často používám Live nebo Audigy, do nového PC se levné zvukovky nevyplatí. Do starého ale ANO a NA TOM TRVÁM. Opět - ty bys opravdu někomu se starým Pentiem nutil Audigy?
Sám teda mám SB 128 PCI, která postačuje, v Paneláku si pořídit 5.1 a mít dobré vztahy se staršími sousedy totiž není zrovna vzájemně slučitelné. Karta od MediaForte s CMI 8738 ale jinak měla se 128čkou srovnatelně dobrý zvuk (když si člověk trochu pohrál s nastavením starých VXD ovladačů) a výhodu dvou rovnocenných výstupů. Ono to "trochu" záleží i na kartě. A Pine (už z minula) nic moc.

A znovu zkus pouvažovat o mém srovnání BMW 330i vs. Fabie 1,2 HTP v základu. Co si koupíš na venkově na dojíždění do práce po okreskách (nebo popojíždění po městě - Fabii) a co pro požitek ze sportovní jízdy (když na to BMW máš).
Teď by snad mělo být jasné, že stejně jako BMW za meloun oslovuje jiné motoristy než Fabie za 260000 v základu, tak zvukovku za dvěstěpade si koupí někdo jiný než někdo, kdo chce těch 1100 investovat, nejčastěji hráč/audiofil/DVDfil. Ten starou šunku mít nebude a volbu má jasnou. Už je to jasné?
22.12.2003 20:38:10   0.0.0.xxx 76
Chtěl bych tady varovat před koupí zvukovky s CMI 8738, někdo tu srovnával kartu za 250Kč s CMI 8738 s kartou Sound blaster 128, obě tyto karty jsem měl, karta s CMI 8738 se nedá poslouchat!!!! SB 128 má o několik tříd lepší zvuk, dokonce discman Technics hrál hůř. Dotyčný má asi vatu v uších nebo nemá vůbec hudební sluch, obě tyto karty jsem používal připojený přes zesilovač na kvalitní bedny. To jsou takový keci, když jsem si kupoval zvukovku tam mi nikdo neřek jakej je v nich rozdíl, zaplať pánbůh že sem sáhnul po SB128, ty levný zvukovky jsou přímo strašný a je škoda za ně vyhazovat peníze i když je to jen 250Kč. SB128 má sice jen 2 kanály, ale kanály který se daj poslouchat, narozdíl od 4 kanálů CMI 8738 který se nedaj poslouchat vůbec.
22.12.2003 22:49:07   0.0.0.xxx 65
Mrkni se po SoundBlaster MP3+ - Za 1400 (já jí měl bohužel ještě za 1650) je to naprosto nepřekonatelná věc. Připojení přes USB, napájení přes USB... Paráda.
23.12.2003 08:28:29   0.0.0.xxx 55
Jediná možnost jak dostat kvalitní sygnál nízké vzorkovací frekvence na převodníku pro DVD audio, je jeho přepočítání na tuto vzorkovací frekevenci, případně v kombinaci s Hi-bit přepočtem i když to nikdy nemůže být tak dobré jako při použití převodníku speciálně pro CD ( ten se ale dnes nevyplatí ). Propojení koaxiálem bych asi taky nedoporučoval, protože může dojít k zemní smyčce. ( přeci jen výstupy zvukovek nejsou tak kvalitní )
23.12.2003 08:49:20   0.0.0.xxx 56
Terratec sice nepoužívá moc lidí, ale přesto mohl být zařazen do testu, zrovna tak všechny Audigi i s externím boxem, nejlépe meřit na vstupu jiné zvukovky, souhlasím snázorem, že výsledky budou jiné, i když rozdíly budou, zvlášť proti Terratecům a externím boxům. Navíc si myslím, že by neškodil i test vstupů, dost lidí si kupuje kvalitnější zvukovky právě kvůli nim.
23.12.2003 08:51:00   0.0.0.xxx 66
Jaky ma integrovana zvukokovka s kodekem Ac97 výstupní impedanci?
23.12.2003 14:11:30   0.0.0.xxx 66
Dobre, ale proc jste nepouzil vzdy stejny, treba i ne moc dobry (audigy) AD prevodnik? Takhle ten test je skutecne pouze o nahravacich schopnostech, ktere asi moc lidi nezajimaji, daleko zajimavejsi jsou prehravaci schopnosti...pokud jste koukal na ty grafy, co jsem ja zneril, tak ta CMI vychazi dost podobne jako Live!...
23.12.2003 18:33:22   0.0.0.xxx 55
Sice nemám hudební sluch, ale taky nemám vatu v uších.

Já vlastním jak SB128, tak i MF s CMI, takže to můžu porovnávat. Hodně záleží na výrobci karty, Pine jsou jedny z nejhorších, něco jako ManLi mezi grafikami. MediaForte je o řád lepší. Tu jsi určitě neměl.
Mě šlo především o to, že ten čip byl odsouzen zbytečně, protože směřuje do jiného segmentu, než ostatní karty.
VXD ovladače pod 98čkami znevýhodňují CMI, protože běží jen na 22 kHz (zvuk jako ve Winampu při downmixu) a spousta lidí si to neumí nastavit, přestože to jde - tohle je hlavní problém. WDM jsou po nastavení v pořádku a zdůrazňuji, že i lidi s dobrým hudebním sluchem tyto dvě karty (MF s CMI a novější ("barevnou") variantu SB 12 při slepém testu nerozeznali.

A ještě jednou - tohle (CMI) je volba pro lidi, kteří potřebují ozvučit starou šunku!!! Ne pro lidi, kteří se teď rozmýšlejí nad zvukovkou do nového PC, nebo chtějí něco lepšího než současný integrovaný kodek. O tohle jde, a jak vidno, spousta lidí to ještě nepochopila. Aneb kupujte si k PCI 486kám a Pentiím Audigy, na bakelitových chrchlátkách bude ten zvuk fakt super. Chce to myslet mozkem. Kdyby sis pořádně přečetl, co jsem chtěl říct a jak jsem to mylslel, nemohl bys vydat takovou zbytečně přehnanou reakci.
Jestli chceš, můžeš si ty zvukovky přijít poslechnout a porovnat.
Nic ve zlém. Ale mezi Media Forte a Pine je sakra rozdíl.
23.12.2003 19:23:31   0.0.0.xxx 66
od jakýho výrobce je ta zvukovka to nevim, jenom vim, že je tam ten chip, stála mě 300Kč, a můžu jenom říct, že už bych to podruhý nekupoval to bych radši koupil sb128 z druhý ruky za stejnou cenu, je možný, že nějaký výrobce dokáže z toho čipu vyždímat víc, ale pochybuju, že to bude zvukovka za 250, s tim SB128 co jsem měl před tím se to nedá srovnávat, sb128 má krásný podání, narozdíl od cmi který ani náhodou sb nedožene a pochybuju, že by jiný výrobce dokázal zázraky, je to prostě posranej čip. To samý platí o SB live versus Voyetra santa cruz, každej vychvaluje jak hraje santa cruz výborně, už jsem si jí chtěl koupit, ale poslech sem si je a to samý santa cruz na sb live vůbec neměla.
23.12.2003 23:26:56   0.0.0.xxx 66
Docela mě překvapilo, jak nevalně má Creative 5.1 Live dopadla, ne lépe než plno integrovaných kodeků.
Víc mě ale sere jiná věc. Mám k ní Creative 6.1 repro /bez řídící jednotky s hardware DD dekodérem/ a občas mě v tom strašlivě lupne. Vůbec netuším odkud a proč se mi tam indukuje taková rána. Má někdo vysvětlení, případně i radu co s tím???
24.12.2003 11:49:38   0.0.0.xxx 66
Merit kvalitu zvukovky zapojenim kabelu mezi vstup a vystup karty je o nicem :o) Sice se krasne promeri vstup na vystup, ale to je vse. Doporucuju: poslouchejte a vybirejte nikoli podle pochybnych grafu, ale podle usi. Ale ne jako "netopyri". Nekteri "netopyri" utratili tisice korun za hardwarove upravy zvukovek, mereni zjistilo rozdily zkresleni v tisicinach procent, odstup od sumu nikoli 105, ale 107 dB a presto jejich usi pri pouziti ruznych operacnich zesilovacu na zvukovkach rozpoznaly rozdily :o) Citace: "pevnejsi basy", "teplejsi zvuk, celkove poslechove lepsi" a podobne hlemzy. Nejsem z tech, kteri behaji jak cvoci kolem svych sloupovych beden za statisice a zkoumaji, jestli to nahodou trochu nesumi nebo nedrnci. Znam par takovych a lituji je. ) Me staci ke stesti Audigy 2 + Cambridge soundworks DTT2200. Mam audio sestavu na poslech a na hry, nikoli jako "vedu".
25.12.2003 13:19:14   0.0.0.xxx 65
Caues vsichni,
mam nasledujici problem spocivajici pravdepodobne? na strane desky. Po zakoupeni desky Shuttle AN35N Ultra v 1.1 s nForce2 Ultra chipsetem(jinak velmi slusne) v CC jsem byl velmi nemile prekvapen "kvalitou" zvukoveho chipu
Realtek. Musi se nechat, ze levna deska od Elite pouzivajici chip C-Media 9738 hrala vuci tomuto chipu "zlate".
Tato poskytuje zasumeneny zastreny vystup, ekvalizer je nanic. Proto sem se tedy rozhodl poridit si
noname C-Media 8738 zvukovou kartu. Pred jeji instalaci v systemu win XP jsem v BIOSu zakazal onboard audio
(pro sichr ;-), ale ejhle, bootovani Win XP se kouslo hned u uvodni obrazovky. Do safe modu jsem se dostal,
pokousel se nainstalovat ale tuhlo to
na 96 procentech instalace (zadne hardwarove konflikty nebyly detekovany). Po prohazeni ve vsech PCI
slotech, kdy byl nalezen jeden s nesdilenym IRQ nebylo dosazeno zadneho vysledku. Po vyjmuti karty ze slotu
Win opet bez problemu nabootoval. Predpokladal sem problem v kompatibilite karty a desky a tak sem ji vratil
do obchodu, kde mi vysly vstric a vratily penize. Poridil sem si tedy "znackovejsi" SB 4.1 Digital, ale
.... se stejnym vysledkem ! .... Nepomohlo ani nova instalace Wn XP se zasunutou kartou. System se nainstaloval,
ale pri prvnim bootu opet vytuhl. Nyni pri brouzdani po internetu marne hledam na hardware forech nekoho s
podobnym problemem. Je to docela problem.

Kdyby byl kdokoliv schopen prispet necim rozumnym do diskuze, byl bych moc vdecny


Diky moc predem Frenk


------------------------------------------------------
Konfigurace PC:
Barton 2500+
2 x 256 MB 400 MHz Cl 2,5
GF 2 MX 400 - 32 mb ram
2 x 40 GB disky
Teac W540e
+ zvukovka SB 4.1 Digital

Win XP CZ se SP1 + vsechny nove patche a updaty
26.12.2003 22:56:05   0.0.0.xxx 56
Melo by byt na Asuskach deluxe a na abit nf7-s.
Je to jakoby nvidijacky prevodnik
26.12.2003 23:00:32   0.0.0.xxx 66
Ja mam taky dtt2200 a lajv 5.1(hrozne zral cpu pri eax a ac3) jsem vymenil za nforce2 mcp-t(nezere nic) s alc650. Kdyz to zesilim prijde mati a rekne ztlumto, takze me je to uplne jedno jak to hraje kdyz nakonec to mam v sluchatkach
27.12.2003 00:43:41   0.0.0.xxx 66
Podobný problém nemám, ale pokud se tak děje i při jiné zvukovce, tak pak to nezvládá tvá deska. Tady se dá dělat jen pár věcí. Nejprve dát reset biosu. Pak zkoušet vytahovat jiné PCI(resp vypínat PCI zařízení v Biosu)-protože se to může hádat s různejma zařízeníma(resp. chtít to jejich IRQ)-což si dělal bez úspěchu...tak pak už jen zreklamovat desku-popř. novější BIOS.

-Ale chyba bude fakt v IRQ, to se mi dělo už tolikrát že bych se nedivil kdyby tomu tak nebylo(a symptomy jsou stejné-zátuh při nahrání ovladačů). Kolikrát si říkám, že by to ovladače měli nějak poznat a ošetřit ale nic. Možná zkusit nastavit(deaktivovat) plug and play, resp. ACPI v biosu, ať si ty PCIjky zkonfiguruje BIOS.

Tak snad sem ti aspoň trochu pomohl...:-p
27.12.2003 14:10:13   0.0.0.xxx 66
A nemas svuj komp nahdou taktlej? Vim ze tva deska umi zamykat frekvenci PCI i AGP ale presto... (zkus dat Load Safe Mode v BIOSu)

Taky me napada ze esli mas slabsi ci nekvalitni zdroj (i 200W je uz malo)...
27.12.2003 19:25:18   0.0.0.xxx 66
Cau,
dikec za tipy, ale ..
1) komp byl sice pretaktenej (166 na 200 MHz chip) ale to sem samozrejme zkousel, vcetne nahravani BIOS defaultsa povypinani ruznych zarizeni s IRQ.
Dela to jeste zajimavy veci, napr. se mi nekdy nepodarilo zrestartovat po nahrani bios defaults apod.
Jinak zdroj je Fortron 350 W 2 mesice starej, takze to by melo bejt ok po tyhle strance. Takze to bude asi v ty desce, no sem zvedavej co napisou z kramu. ;-/

Jinak varuju vsechny, kteri si chteji koupit desku se zvukovym kodekem Realtek a kteri jej chteji pouzivat, ze to je hrozny SHIT ...

cau FuNGeS
27.12.2003 21:08:17   0.0.0.xxx 66
Porovnání Live 5.1 vs. C-Media 9739 na desce ASUS P4S8X (SiS 64
Mrkněte na http://valda.route.cz/ kam jsem hodil výsledky mýho měření. Opravdu hodně záleží na vstupech různých karet.
Pokud jsem například měřil z Live do C-media, výsledek byl horší než C-Media sama do sebe :-(

Obě karty hrajou téměř stejně (ve 3D teda ne :-), tam vede Live), ale Live nahrává nesrovnatelně lépe.
27.12.2003 23:19:43   0.0.0.xxx 65
Čtu to tady jen tak v rychlosti, skusil si tu kartu v jiným PCI slotu?
28.12.2003 11:15:08   0.0.0.xxx 76
Prodám repro OZAKI M1 HM010 za 3000,- nové v záruce. K vánocům jsem totiž dostal Logitech Z680. Zájemci pište na můj email.
Jen tak pro zajímavost, porovnávali jaste někdo ozaki M1 s B5???
28.12.2003 19:39:18   0.0.0.xxx 66
Transformace je Fourierova. Tak si to tam opravte.
29.12.2003 18:02:02   0.0.0.xxx 66
Jde-li nekomu o kvalitni zvuk, nebude si porizovat ani jeden ze zde testovanych smejdu. Vzhledem ke slozeni testovanych karet se neni co divit, kdyz potom vyhraje takovy humus, jako napr. Audigy - mezi slepymi jednooky kral...
29.12.2003 22:35:55   0.0.0.xxx 55
mám probém s integr. zvuk. kartou Realtek ALC 650 - v nepravidelných intervaloch mi vynecháva zvuk /na menej ako sekundu prestane hrať/ a neviem čím to je.
Zostava: doska Gigabite s KT400 procák 1.7+ netaktovaný, pamäť 256/400Mhz podtaktovaná na 333 - má takto lepšie skóre v 3DMarku a aj tak to nemá vplyv na zvuk. win xp.
Možno je to slabým procesorom, ale neviem, neviem... poraďte please.
prosím žiadne rady typu: "To máš za to, že je to integrovaný, kdybys mnel Audigy ako já, tak se ti to určite nemuže stát..."
Skúšal som zapojiť aj zadné 2,teda spolu 4 repro naraz a tiež to lupalo.
29.12.2003 22:45:03   0.0.0.xxx 66
Možnože to bude tou super cenami opradenou značkou dosky Shuttle - Trošku si sa netrafil - na inej doske /asus?/ by si takéto problémy na 95% nemal
30.12.2003 00:59:02   0.0.0.xxx 56
Ten článek je dost mimo a způsob měření není příliš relevantní. Autor tomu asi moc nerozumí. Měří se, pro kvalitu zvuku, mnohdy ne příliš podstatné parametry - např. harmonické zkreslení. Většina hluchoňů nepozná harmonické zkreslení o velikosti 7 - 10 %. Hodně dobré ucho tak 1 - 3 %. Obvyklé zkreslení i těch nejhorších audiozařízení je o řád menší!
Fázová charakteristika je pro vnímání kmitočtového průběhu podstatnější, než vlastní frekvenční rozsah - viz případ testu cívkových magnetofonů, kdy magnetofon s menší šířkou pásma (změřeno, lidově řečeno, "míň výšek"), hrál subjektivně ve vyšších frekvencích mnohem lépe, než přístroje s daleko vyšším změřeným přenášeným mezním kmitočtem.
Přeslech mezi kanály také není nijak podstatným parametrem - např. u gramofonu je méně než asi 40 dB, a "analogoví hajtecháři" si zvuk gramofonu, oproti "odpornému zubatému digitálu", nemohou vynachválit. Co ale vadí, jsou různé pazvuky z počítače (např. při pohybu myši, přepnutí režimu graf. karty, aktivitách na sběrnicích aj.).
Odstup šumu bych taky moc neprožíval, protože obvyklý využitelný rozsah při běžném poslechu hudby je asi 60 dB (hluk okolí kontra max. použitelná hlasitost), ale větší šum už může rušit.
Intermodulační zkreslení už je docela závažný parametr. Ten dokáže zvuku ublížit.
Ale to, co je pro "digitální zvuk" nejdůležitější, je kvalita převodu - nezáleží jen na typu A/D a D/A převodníku, ale i v jakých podmínkách pracuje (zapojení, filtrace a stálost referenčního napětí, přesnost řídícího kmitočtu). Jedním z největších problémů je tzv. "jitter", ten dokáže zvuk opravdu zmarastit a vytváří takový ten řezavý, nakřáplý, nepříjemný sound. Dělal jsem experimenty s několika zvukovkami (kartami ISA a PCI) i jednou integrovanou na zákl. desce, a zvuk se dá různými dodělávkami (DoDo - dodělěj doma :-) neskutečně vylepšit - ruchy z počítače, kvalita (¨"hrbolatost a ostrost") zvuku aj. se dají účinně zmenšit. Připravuji to na web, ale zatím není dostatek času to zpracovat.
V zemnících smyčkých má autor dost guláš, či spíše už lečo... ;-)
Fourirovu transformaci nás na škole neučili - asi jsem nechodil do té nejsprávnější školy. Ach jo... to socialistické školství.
Jo, a ještě závěrem - pokud se to poslouchá přes ty plastový "lékárničky", co maj ty výkony "150", "350", ale i "1200 W" (to je asi udaný výkon, který se spotřeboval při lisování té plastové bedničky ,-), tak se dá opravdu dost těžko rozlišit kvalita. Ale stačí si to pustit přes průměrný zesilovač a bedny, a hned je poznat daleko víc. V tom případě ale při zapojování pozor na zemní smyčky - může dojít i ke zničení počítače a/nebo audiozařízení vlivem nenulového potenciálu mezi ochrannými vodiči!!! Už jsem několik takových situací řešil a opravoval následky - hrůza děs!
31.12.2003 06:49:59   0.0.0.xxx 66
Tak tenhle MB má C-Media CMI9739, chipset nForce2 ultra(400).
Dotaz je rozdíl mezi C-Media CMI9739 a C-Media CMI9739A?
31.12.2003 06:56:30   0.0.0.xxx 65
C-Media CMI9739 Epox EP-8RDA3+
1.1.2004 13:13:55   0.0.0.xxx 56
Myslím že tvoje kritika je trošku přehnaná, článek přinesl i užitečná měření... napsat, že to umíš líp, ale nemáš čas to publikovat je docela mimo mísu, ale blahopřeju k otrlosti s kterou to sem klidně flákneš...
2.1.2004 16:56:09   0.0.0.xxx 66
No on vypadá MCP-T jinak na analogu a jinak na optice ABIT NF7-S / Logitech Z-680, jaksi mě pak alc650 nezajímá.
3.1.2004 21:41:20   0.0.0.xxx 66
Tiez mam Live 5.1, konkretne SB0220 a tiez mi v nej obcas lupne. Sice potichu, ale aj tak je to pocut. Skusal som win 98 aj XP, ovladace dodane na CD, aj starsie, aj kx, ale nepomohlo. Mozno to bude tym, ze mam zbernicu na 201 MHz(PCI 40,2). Inac vsetko funguje tak ako ma. Az tak moc mi to nevadi a preto sa mi s tym nechce viacej zaoberat.
P.S. Tie KX su super, maju lepsi zvuk, ale chyba im EAX. Kto vela pocuva hudbu, nech vyskusa.
5.1.2004 15:30:56   0.0.0.xxx 55
Poraďte, jak dostat zvuk z DVD stolního přehrávače z koaxiálního výstupu do PC.
5.1.2004 15:49:42   0.0.0.xxx 66
Souhlasím v plném rozsahu a podepisuji. Ještě dodávám že se často setkávám s uživatelem, který chce poslouchat kvalitní hudbu z notebooku a ještě k tomu připojuje lékárničky. Je to prostě k smíchu, ale nikdo učený z nebe nespadl a tak trpělivě vysvětluji.
5.1.2004 17:25:37   0.0.0.xxx 65
No mam doma dovezenou zvukarnu Philips Accoustic Edge a nedam na ni ve hrach dopusitit (nevim jak SB 2 ale prechazel sem prave z Live! ;)
6.1.2004 14:13:36   0.0.0.xxx 66
Tento testik mne potesil proto, ze se zabyva poslechem hudby. Maloktera zvukovka je prave na tohle koncipovana. Ja mam sb128 a nad 15kHz je to hruza. S barvou a zkreslenim zvuku to je mnohem lepsi. V testu vysla dobre jedina karta-fortissimo. SB jsou na gamesy. S objektivnosti testu je to slozitejsi. Pro srovnani to staci (pravda je ze se meri vstup karty). Lepsi by bylo zapojit na vystup osciloskop,, ale to se dostavame uplne jinde :oo Zvukove karty az na vyjimky splnovaly dane parametry krome jedineho. A to je frekvencni linearita. I ta je vsak pro bezny poslech dostatecna. Pro kvalitnejsi poslech doporucuju DVD prehravac, ale pozor,, i tam jsou DA prevodniky ruzne kvality! Kvalitni zes. a sloupy min 40-50 litru jsou ovsem povinnou vybavou ) uhi
7.1.2004 10:03:00   0.0.0.xxx 55
Zdarec,
osobne jsem se doma setkal taky s jednou "nestandartnosti", tak to kdyztak zkus:
Slo o to, ze jsem nahraval na kazetu na trihlavym Sony buhvi co a ten nemel ve 230 kostru a ja tam ten jeho napajeci kabel dal tak, ze oproti PC mel asi otocenou fazi. Zdroj v PC je sice impulsni, ale stejne, kdyz jsem se dotkl kovoveho krytu toho sonaka, tak na nem bylo nejaky napeti a byl citit dost silny proud, ktery mnou prochazel, pritom na zvuku nebylo nic znat.
Verim, ze takovehle "drobnosti" se muzou na ruznych systemech chovat ruzne podivne.
Vyresilo to otoceni napajecyho konektoru 230V.
Jinak taky zkousej ovladace, konkretne puvodni na nForce mely tendenci "zlobit" podobnym zpusobem, jaky popisujes...
7.1.2004 10:54:38   0.0.0.xxx 66
Muj prispevek se bude skladat pouze z "par citaci" a par mych reakci:

Z clanku:
"Rozhodně se ale nesnažíme zmapovat veškeré aspekty PC zvuku - je spíše začátkem "ponoru" do této problematiky."

"Zajímat nás bude spíše audio stránka věci - tj. kvalita se kterou je dané řešení schopno digitalizovat a generovat audio signál, což bývá občas největším problémem, který se navíc ovladači nespravi."

"Tato metoda nepatří mezi nejpřesnější, neboť řetězí chybu vstupní a výstupní části zvukové karty (občas může být problém s propojením obou "zemí"), jedná se však o testy za stejných podmínek - navíc jsou opakovatelné s podobným výsledkem. Pro přibližné rozdělení kodeků a zvukových karet podle kvality by měl tento software stačit - všechny mají stejné podmínky. Ať se tedy poperou "

----------- clanek tedy, podle me, nemel za ukol "merit kvalitu vystupniho sygnalu", ale "celkovou kvalitu".

Z diskuse pod clankem:

"o tom to neni, tohle sou zvukovy karty, ne sestavy za miliony... slo o srovnani zvukovek za par blbych tisic a vybrani te ktera hraje v ramci moznosti nejlip. evidentne je v tomhe testu dost chyb, ale i tak je videt na ktere zvukovce se setrilo nebo ne..." - a to byl podle me cil.

"ked ma niektora karta kvalitny d/a ale nekvalitny a/d tak skoncila zle. a kvalita line in vstupu skoro nikoho nezaujima." - Nekoho zajima, nekoho nezajima.

"Je to test jen na AD prevodniky! O kvalitach DA vypovida malo!!!!" - kvality D/A? V tehle cenove relaci je vceklu jasne, ze rozdily v samotnych D/A asi nebudou rozhodujici, proc je tedy merit? Daleko dulezitejsi se mi zda veskere "opracovani" okolo a odhaleni, ktery vyrobce si jak "vyhral" s kterym kodekem.

"Takhle ten test je skutecne pouze o nahravacich schopnostech, ktere asi moc lidi nezajimaji"

"Velice dobre udelany test.Clovek si aspon muze zhruba udelat obrazek o jednotlivych zvukovych kartach a kodecich za identickych podminek,ktere jsou stejne,jako pri beznem pouzivani PC."

"Neodsuzujte zadnej integrovanej kodek ... za to ten chip nemuze ... problem je ve vyrobci desky s kodekem ... jak je videt C-Media 9739A na desce MSI ma lepsi vystupni filtry vyzsiho radu nez C-Media 9739A na desce PCchipsy ...
Na MSI je videt ze to jde a na EPOXU,Shuttle ze to muze dopadnout i hur nez ostatni.
Test linearity je jen otazka vst./vyst. filtru kterej neni soucasti chipu. Podle tehle testu nejde rict ze ktera integrovana zvukovka je lepsi nebo horsi ... jen lze rict kterej bord ma lepsi zvuk..."

"Spravne, ale vystupni filtry maji vliv uplne na vsechno, na zkresleni i odstup a dokonce i na stabilitu pripojeneho zarizeni"

-----------
Zamerne tu mam "sekci citatu", protoze si v nich odpovidate sami.... Nekdy odpovidate, nekdy oponujete. Kazdopadne diky za reakce...

P.S.: Nekteri z vas by si mohli precist diskusy, nez neco napisi, aby priste nemusel nekdo kopirovat svuj prispevek jen pro to, aby odpovedel na stale stejne dotazy (konkretne o SoundStorm).

Chtel jsem timto ukazat "u sebe" par informaci z clanku a reakci na ne, mozna spis jejich nepochopeni.
7.1.2004 14:49:45   0.0.0.xxx 66
je pekne porovnavat kvalitu integrovanych zvukovek, kdyz(podle me zkusenosti) zadnou kvalitu nemaji. V testu zvukovek bych si predstavoval spis produkty Soundblaster, terratec ci maya a ne integrovane, protoze si nekupuju desku kvuli zvukovce
8.1.2004 23:23:10   0.0.0.xxx 66
To je zvukovka do ktere se ty prachy vyplati investovat. Kdo nepoznal nepochopi. Mam ji ja a dva z mych kamaradu. Ani jeden te investice nelitujeme. Dokonce ji sebou taham i na lanparty .. i presto, ze je to docela externi macek :o)
18.1.2004 17:45:46   0.0.0.xxx 56
Ja mam uz asi 6 let Sound blastera 64 Gold ISA + 100W RMS zesik,bedny ..a zvuk vybornej =)
9.2.2004 04:39:03   0.0.0.xxx 66
Nejsi sám...:o)
Pamatuju si jak jsem kdysi dávno kdy SB AWE32 stál cca 10000Kč jsem si na ní dělal speciální stínící kryt aby mi do ní nelezlo tolik ručení od ostatních karet. Panečku to byl tehdy zvuk... Čo bolo, to bolo...
---------------------------------------

Jinak k ke zvukovkám C-Media: Většina co jsem osobně potkal a poslouchal a byly na desce byly hroznej shit (subjektivně) ale když byly na nějaký "lepší" kartě tak to zas tak špatný nebylo... každopádně tam bylo mnohem méně ruchů a dalo se to dokonce i poslouchat...
9.2.2004 04:44:06   0.0.0.xxx 66
Nevíte někdo jaký je rozdíl mezi SB32 a AWE32 ?? Sice už to jsou hodně starý karty ale nějak jsem to dodnes přesně nepochopil. Žádný šikovný srovnýní jsem nenašel. Tak jestli někdo něco na tohle téma víte nebo víte nějaký pěkný link tak mi to prosím hoďte mailem. Díky.
19.2.2004 23:42:03   0.0.0.xxx 66
Fakt dobry forum...lepsi jsem doopravdy este necetl. Je mi ale lito, ze mi zde nikdo neporadil a neporadi. Je to diky tomu ze lidi zabiji hudbu. Ty napisy co se tisknou na origo CDs sou sice pro zasmati ("kopirovani zabiji hudbu"), ale nejaka pravda tam bude. Dneska nejede hudba ale MP3ky a podle me ty sou nejvetsim zabijakem hudby. Kdysi to bylo super na jedno CD napraskat hafo Alb a to nemluvim o vyberech jednotlivych skladeb kde se vam jich veslo ve 128kbps nespocitane, ale postupem casu snad kazdy zjisti (ten kdo rad posloucha kvalitni hudbu) ze je to odporny hnus. Lidi zabiji hudbu mp3kama...nekdo si mysli ze 128kbps je skvela kvalita! I ta 192ka je odporny hnus. Dale zabiji hudbu nekvalitnim poslouchanim. Napr. ty lacine veze, prenosne radiomagnetofony apod. Ano, pokud to ma nekde na zahrade jenom jako prijemne dolazovani a pozadi pri praci a je mu uplne fu(c)k jak to hraje tak to beru, ale jak si nekdo probuh muze myslet ze si na tom poslechne neco kvalitne??? Dale odporny hnusny integrovany zvukovky. Je pravda ze doba pokorcila a takovy shity jako tomu bylo kdysi to nejsou, ale pokrocili i dalsi vyvoje v tech zvukovkach na vyssi urovni, a proto CMI apod. budou porad chrlitka dobry akorat na "windowsofske" sys. zvuky. A pak sou tady ti co maji zakoupenou supr-trupr zvukovku za xxxx penez a na to maji pripojeny odporny bedny budto z hnusky sedy umely hmoty nebo "kvalitni" sestavu beden 2+1 za co nejmene penez...a pak si nejaky kreten prijde stezovat ze mu chrasti neco v Subwooferu kdyz ho ma z plastu nebo za nejaky drobny. Nehci se nejak vychvalovat...sam sem jeden z tech co ma integrovanou zvukovku protoze pri koupe nove desky nebylo na lepsi a ty bedny taky nejsou zrovna spicka (GENIUS SW-5.1 Home Theater-nejsou spatny, ale sou lepsi), ale hrajou "docela" dobre a jsou alespon kvalitne provedeny oproti chrlitkum za par stovek.
Pravda je takova, ze je to vse otazka panez,ALE v jednom se musim pochlubit. Mam sice nekvalitni zvuk v pokoji, ale bez mych sluchadel znacky KOSS nevyjdu ven na ulici. Sice mi do nich hrajou shit mp3ky, ale clovek si dnes nevybere, kvuli vyderacskym cenam CeDecek. Kde mam brat ty prachy za originaly to nevim. Casem se to snad zmeni a kazdy si z nas dovoli koupit dobry SYSTEM a do neho kvalitni MEDIA.

Proto bych chtel poradit od tech, co jsou na vyssi urovni nez ja, ti co jiz maji vetsi zkusenosti nez ja pouhy zacatecnik.
...jak si muzu sestavit kvalitni domaci hudebni mistnost? Uvital bych rady jak na kvalitni poskytovatel signalu, kvalitni vystu a kvalitni zapojeni ( "bedny", "zvukovku" ...). At vim, na co mam uz do budoucna setrit, ale zase to musi byt v dobry cenovy mire. DEkuji

PS: nechtel sem na nekoho utocit, vim jak to v nasi zemi chodi...nekterym je to jedno a druzi proste na to nemaji. Ale pokud nekdo chce poslouchat aspon trochu kvalitneji tak obetuje nejaky ten peniz a priplati si za "kvalitu".
A pravda je takova: pokud neslysis lepsi, tak lepsi nikdy nepoznas!
19.2.2004 23:49:33   0.0.0.xxx 68
Fakt dobry forum...lepsi jsem doopravdy este necetl. Je mi ale lito, ze mi zde nikdo neporadil a neporadi. Je to diky tomu ze lidi zabiji hudbu. Ty napisy co se tisknou na origo CDs sou sice pro zasmati ("kopirovani zabiji hudbu"), ale nejaka pravda tam bude. Dneska nejede hudba ale MP3ky a podle me ty sou nejvetsim zabijakem hudby. Kdysi to bylo super na jedno CD napraskat hafo Alb a to nemluvim o vyberech jednotlivych skladeb kde se vam jich veslo ve 128kbps nespocitane, ale postupem casu snad kazdy zjisti (ten kdo rad posloucha kvalitni hudbu) ze je to odporny hnus. Lidi zabiji hudbu mp3kama...nekdo si mysli ze 128kbps je skvela kvalita! I ta 192ka je odporny hnus. Dale zabiji hudbu nekvalitnim poslouchanim. Napr. ty lacine veze, prenosne radiomagnetofony apod. Ano, pokud to ma nekde na zahrade jenom jako prijemne dolazovani a pozadi pri praci a je mu uplne fu(c)k jak to hraje tak to beru, ale jak si nekdo probuh muze myslet ze si na tom poslechne neco kvalitne??? Dale odporny hnusny integrovany zvukovky. Je pravda ze doba pokorcila a takovy shity jako tomu bylo kdysi to nejsou, ale pokrocili i dalsi vyvoje v tech zvukovkach na vyssi urovni, a proto CMI apod. budou porad chrlitka dobry akorat na "windowsofske" sys. zvuky. A pak sou tady ti co maji zakoupenou supr-trupr zvukovku za xxxx penez a na to maji pripojeny odporny bedny budto z hnusky sedy umely hmoty nebo "kvalitni" sestavu beden 2+1 za co nejmene penez...a pak si nejaky kreten prijde stezovat ze mu chrasti neco v Subwooferu kdyz ho ma z plastu nebo za nejaky drobny. Nehci se nejak vychvalovat...sam sem jeden z tech co ma integrovanou zvukovku protoze pri koupe nove desky nebylo na lepsi a ty bedny taky nejsou zrovna spicka (GENIUS SW-5.1 Home Theater-nejsou spatny, ale sou lepsi), ale hrajou "docela" dobre a jsou alespon kvalitne provedeny oproti chrlitkum za par stovek.
Pravda je takova, ze je to vse otazka panez,ALE v jednom se musim pochlubit. Mam sice nekvalitni zvuk v pokoji, ale bez mych sluchadel znacky KOSS nevyjdu ven na ulici. Sice mi do nich hrajou shit mp3ky, ale clovek si dnes nevybere, kvuli vyderacskym cenam CeDecek. Kde mam brat ty prachy za originaly to nevim. Casem se to snad zmeni a kazdy si z nas dovoli koupit dobry SYSTEM a do neho kvalitni MEDIA.

Proto bych chtel poradit od tech, co jsou na vyssi urovni nez ja, ti co jiz maji vetsi zkusenosti nez ja pouhy zacatecnik.
...jak si muzu sestavit kvalitni domaci hudebni mistnost? Uvital bych rady jak na kvalitni poskytovatel signalu, kvalitni vystu a kvalitni zapojeni ( "bedny", "zvukovku" ...). At vim, na co mam uz do budoucna setrit, ale zase to musi byt v dobry cenovy mire. DEkuji

PS: nechtel sem na nekoho utocit, vim jak to v nasi zemi chodi...nekterym je to jedno a druzi proste na to nemaji. Ale pokud nekdo chce poslouchat aspon trochu kvalitneji tak obetuje nejaky ten peniz a priplati si za "kvalitu".
A pravda je takova: pokud neslysis lepsi, tak lepsi nikdy nepoznas!
24.3.2004 18:19:48   0.0.0.xxx 65
Nejake D/A prevodniky jsou na www.mujweb.cz/www/casea
16.7.2004 13:42:57   0.0.0.xxx 65
No i kvalitni zvukovku do audiostudia sezenete do 4 000.Cena se pak odviji jen dle poctu vstupu/vystupu. Musim priznat ze jsem treba SB Audigy byl dost zklaman. I moje stara AWE32 hraje lip. Take se domnivam ze se na zvuk na PCckach s prominutim kali jak to jde. Ten 3D prostorovy zvuk sice mate 5.1 ale hraje to jak z plechovky(z minidisku, mp3 zvolte co je libo). Ja nejsem zas takovy magor abych musel mit doma CD prehravac Burnmeister repraky Nautilus a zesiky s elektronkama. Rad si poslechnu kvalitnejsi audio. Co ale predvadi zvukovky na PC popr rachtatka na stolech(byt drevena a za 10 klacku) je hnuj,hnuj a zase hnuj. Nejcasteji se setkavam s pretazenymi basy a zkreslenymi vyskami.
22.12.2004 20:21:54   0.0.0.xxx 66
Mě to dělalo také, jde to reklamovat. Myslím, že to dělal ovladač na zvuk, nebo napájecí kabel je vadný, po reklamaci tam byl jinej napájecí kabel k reprákům. Dá se říct jakoby revize č.2 repráků Creative 6.1:-)
Nevim, zda je to pro tebe ještě aktuální.
1.1.2005 03:28:45   0.0.0.xxx 76
dete fsichni do prdele i s banikem vy debilove abyste se z toho neposrali
20.2.2005 15:18:22   0.0.0.xxx 76
Tak jak to tady ctu tak vidim,že jsem asi totalně blbej, ale na MP3ky mi stačí moje creativacký 2.1 a Live a jsem spokojenej clovek, zaroven to zvládne škálu pazvuků, které očekávám při provozu počítače a pokud si chci užít kvalitku, seberu se vezmu kvádro a jdu si užít koncertu, s batužkem a kraťasama upěvu ptáčků a bublání potůčku, nebo čeho je libo naživo, tam jsem limitován pouze kvalitou svého vstupního zařízení integrovaného v celkem kvalitních plachťácích po stranách hlavy :o) (stejnak si myslím, že až si ti chlapci co tu napsali tolik moudra ušetří na ty svoje vysněné sestavy budou už tak starý a hluchý, že by jim stačily i ty plastový lékárničky 8oD)
23.2.2005 11:43:21   0.0.0.xxx 65
A byl uplne vynulovany DSP procesor na tom livu? To je docela podstatne. I v defaultu bez aplikace efektu jsou tam nake korekce. A je treba to povypinat.
23.3.2005 15:56:49   0.0.0.xxx 76
Mam integrovanou kartu C-media CMI9739A a mam s ni problemy,nedavno jsem si koupil televizni kartu Pinnacle PCTV 300i,pri prehravani televizniho prijmu mne jde zvuk dobre,ale v záznamu se objevuje sum a kolisani zvuku.
20.4.2005 11:38:23   0.0.0.xxx 76
Philips a zvuk? Tyhle 2 veci nejdou dohromady!! Od philipsu bych si nekoupil ani pracku!!
20.4.2005 13:27:23   0.0.0.xxx 76
Nevim co ti udelali, ale je pravda, ze pracka od Philipsu zvukem zrovna nevynika... Co se ale zkuku tyce, vyjadri se az s Philips Accoustic Edge budes mit tu cest. (nebo si precti nejakou recenzi)

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

0 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 0Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.