Hlavní stránka Hardware Sítě a Internet Tuning Alcatel SpeedTouch Home
Tuning Alcatel SpeedTouch Home
autor: Redakce PCT , publikováno 8.12.2003
Tuning Alcatel SpeedTouch Home
Tuning (ladění) v oblasti motorismu znamená všemožné úpravy. Nejen vizuální, ale také výkonové. V oblasti počítačů je to podobné ne-li stejné. Často jsou to úpravy softwarové, kdy ze stejného kusu hardware "vydolujeme" vyšší výkon nebo funkce navíc a to zcela zdarma. Jelikož jsme serverem, který má ono pověstné "tunění" v názvu, prostřednictvím začínajícího autora Otakara Važiny dnes přinášíme způsob, jak přinést vytoužené funkce, o kterých jste při koupi modemu ADSL vůbec netušili, že by se Vám mohly hodit nebo jste si z jakýchkoli důvodů nemohli nebo nechtěli dovolit vyšší model.

 

Úvod

Na začátku zavádění služby ADSL získávali uživatelé do pronájmu modem Alcatel SpeedTouch Home (pokud si nezvolili modem na USB, tzv.rejnoka). Tuningem tohoto modemu nezískáme vyšší přenosovou rychlost, lepší odezvy ani nižší agregaci linky, ale pouhou SW úpravou můžeme zdarma získat  funkce dražších modelů.

Jestliže jste jako uživatel ADSL migrovali na tarif s vyšší rychlostí a máte modem tohoto typu již odkoupen můžete si jej legálně upravit. V opačném případě byste pravděpodobně porušili smlouvu s vašim ISP.

Redakce ani autor článku nejsou zodpovědní za jakékoliv případné škody, které by vám po mohly použitím následujícího postupu vzniknout!

Krok První: upgrade na model SpeedTouch Pro

Model, který byl pronajímán za 500 Kč. Novější uživatelé služby ADSL již pracují přes Alcatel SpeedTouch 510i.

 1. Spusťte svůj prohlížeč a zadejte http://10.0.0.138 čímž se dostanete na WWW rozhraní vašeho modemu 
 2. V levém menu klikněte na Initial Setup a poznamenejte si číslo modemu vypadá např. takto 00-90-D0-00-00-00
 3. Jděte na stránku http://security.sdsc.edu/self-help/alcatel/challenge.cgi, zde u všech voleb zaklikněte YES a dole vložte text SpeedTouch (00-90-D0-00-00-00) obsahující číslo vašeho modemu. Získáte heslo, které budete potřebovat pro přepnutí modemu do Expertního režimu. Je to 9-10 místné číslo - zapište si jej. Alternativně získáte heslo zde, zde anebo z jednoduché aplikace ke stáhnutí zde). 
 4. Také si poznamenejte vaše uživatelské jméno, heslo a IP adresy DNS serverů vašeho ISP.
 5. Nyní ukončete spojení, odpojte se od  Internetu a pro jistotu odpojte modem i od splitteru.  

Poznámka: splitter je zařízení rozdělující frekvenční pásmo pro telefon ať už analogový (POTS) nebo digitální ( ISDN) a ADSL modem.

 1. Spusťte TELNET připojte se k modemu (open 10.0.0.138) a zadejte libovolné přihlašovací jméno. Zobrazí se vám obrázek vykreslený pomocí znaků ASCII tabulky.

Tuning Alcatel SpeedTouch Home

 1. Zadejte příkazy td, pak prompt a poté zadejte předem získané heslo pro Expertní režim. 
 2. Dále zadejte příkazy rip a drv_read 2 1 b, získáte 4místné číslo např. 8604.
 3. Změnou poslední číslice na šestku (8606) definujeme modem jako SpeedTouch Pro
 4. Zadejte tedy drv_write 2 1 b 8606
 5. Zadejte exit, pak system a nakonec příkaz pro restart modemu - reboot.

Tím jsme získali možnost "vytáčet" spojení přímo, bez jeho definice a iniciování z počítače. Spojení se vytvoří ihned po zapnutí modemu a udržuje se i po vypnutí počítače. Před migrací je ještě nutné prvotní přihlášení se na Dashboardu. Vedlejším efektem je možnost přes HUB nebo SWITCH připojit k modemu další počítače a ADSL přípojku tak sdílet. 

Poznámka: HUB je opakovač, obdržená data zkopíruje na všechny výstupy. SWITCH (přepínač) je inteligentnější, pošle data jen na ten výstup kam (kterému počítači) patří. Dokud však sledováním komunikace nezjistí na který výstup je konkrétní počítač připojen, posílá je také všem. 

Nastavení vytáčení z modemu

 1. Jděte na webové rozhraní modemu (http://10.0.0.138), vlevo klikněte na PPTP a pomocí tlačítka Delete zde zrušte všechny řádky. Změny uložte přes Apply (nahoře) a Save all (vpravo dole).
 2. Vyberte v levém menu Phonebook, v něm smažte řádek nazvaný Relay_PPP1 a místo něj pomocí Add vložte MXS s hodnotami VPI 8, VCI 48 a type ppp. Opět uložte přes Apply a Save all.
 3. Nyní jděte do PPP a přidejte z nabídky položku MXS a uložte. Přes tlačítko Config proveďte nastavení PPP připojení. Vyplňte kolonky User a Password (před migrací je obojí vaše telefonní číslo), vyplňte adresy DNS serverů vašeho ISP. Zbytek nechte beze změn (NAT-PAT na Enabled, Local IP a Remote IP na none, Mode: always-on, Idle time limit: prázdné, LCP Echo: Enabled, PAP: Disabled, ACCOMP: Enabled). Celou konfiguraci uložte (Apply a Save all).
   

Tuning Alcatel SpeedTouch Home

 1. Pod PPP ještě nastavte status na on
 2. V menu zvolte DHCP a zapněte DHCP server. Změnu uložte. Pod volbou Advanced můžete sledovat, jaká IP adresa z vámi definovaného rozsahu je přidělena které síťové kartě (MAC adresa).
 3. Nezapomeňte připojit modem zpět ke splitteru.

Chcete-li poskytovat do Internetu nějaké služby z vaší vnitřní sítě (vašeho PC) musíte namapovat potřebné porty přes TELNET. Např. pro provoz Webserveru na počítači 10.0.0.12 se po připojení k modemu zadá => příkaz nat, create, pak protokol TCP, jako inside_addr zadejte IP adresu PC na kterém webserver poběží (10.0.0.12), [inside_port] dejte 80, outside_addr = 0, [outside_port] = 80, a vše uložte příkazem save. Tím jste přesměrovali pakety přicházející na vaši vnější IP adresu s cílovým portem 80 na počítač s IP adresou 10.0.0.12.

Tento postup však již delší dobu znám. Jediná nevýhoda přechodu na model Pro je nefunkčnost příkazu TRACERT. My však můžeme jít dál. Za určitých podmínek můžeme z našeho trochu obstarožního modemu udělat model novější.

Krok druhý: upgrade na model SpeedTouch 510v3

Zásadní podmínkou je firmware řady G! V levém menu webového rozhraní zvolte Upgrade a zjistěte, kterým písmenem začíná označení vašeho stávajícího firmware. Je-li to G můžete pokračovat. Pokud je to náhodou K pak máte smůlu a můžete si nahrát pouze nejnovější verzi řady 2xx. Upgrade na verzi 281 provedete stažením a aplikací souboru KHDSBA3.281, respektive GV8BAB3.281 pro řadu G. Alternativně můžete stahovat i zde. Postup viz  body 3 - 5 následujících kroků.

Postup

 1. Stáhněte si soubor User.ini  obsahující konfiguraci modemu ST510 pro české ADSL.
 2. Stáhněte soubor GV8BAA3.741.zip a rozbalte si jej.
 3. Pod položkou menu Upgrade smažte přes Remove Pasive záložní firmware a uvolněte tak místo pro novou verzi
 4. Nalistujte stáhnutý soubor a pak zvolte Update
 5. Po natažení souboru, což pár minut trvá proveďte tlačítkem Switch over přepnutí na novou verzi. Ta původní se uloží jako záložní - pasivní.
 6. Po automatickém restartu modemu a ruční aktualizaci stránky www rozhraní uvidíte jiné prostředí.

Tuning Alcatel SpeedTouch Home

 1. V levém menu zvolte Upgrade, pod Configuration nalistujte předem stažený INI soubor a dejte Upload.

Získáte podporu UPnP protokolu, ale co je důležitější možnost nastavovat mapování portů (pod NAPT) přes webové rozhraní. A také již funguje příkaz TRACERT!

Poznámka: Teď máte model s podobnými funkcemi jako uživatelé Alcatel SpeedTouch 510i. Tento firmware je však zřejmě neoficiální.

Budete muset znovu aktivovat DHCP server, pod Connect zadat přístupové jméno, heslo a podobná uživatelská nastavení, pokud jste je používali.

Doporučuje se také zabezpečit heslem přístup ke konfiguraci modemu. Pod System (resp. System setup u ST Pro) vložte své heslo. Při přístupu ke konfiguraci přes WWW, FTP nebo TELNET je pak vyžadováno přihlášení. Název uživatele můžete vynechat anebo zadat libovolný název.

Downgrade z 510 na Alcatel ST Pro

Jestliže vám nové prostředí nevyhovuje můžete se vrátit zpět. Prosté přepnutí firmware zpět na verzi řady 2xx však nezabere. Postup je trochu složitější. Kromě TELNETu, musíme použít i FTP přístup k modemu. Nejjednodušší bude použít FTP funkci Windows/Total Commanderu.

 1. Připojte se k modemu přes FTP (ikona URL, Připojit se k 10.0.0.138) a nemáte-li v adresáři /dl modemu soubor starého firmware nahrejte jej tam
 2. Chcete-li si uchovat svou konfiguraci 510, zkopírujte na svůj pevný disk soubor user.ini z adresáře /dl modemu
 3. Do adresáře /dl uložte prázdný soubor (nulová velikost) active.flg
   

Tuning Alcatel SpeedTouch Home

 1. Smažte soubor active.flg z adresáře /active modemu
 2. Připojte se k modemu telnetem
 3. Zadejte příkazy software, pak setpassive file=GV8BAA3.270 a nakonec switch,  modem  poté sám provede reboot

Chcete-li jej používat v tomto režimu musíte vše znovu nastavit, jako po upgrade z ST Home. Pro úpravu můžete použít i jiného FTP klienta, třeba aplikaci FTP z Windows. Režim přenosu však musí být binární.

Downgrade z Pro na Alcatel ST Home

Jak se dostat na stav výchozí aneb zpátky na stromy.

 1. Ukončete spojení
 2. Kancelářskou sponkou nebo kružítkem proveďte reset modemu do Default stavu, dírku najdete na modemu vzadu
 3. Připojte se k modemu přes TELNET
   

Tuning Alcatel SpeedTouch Home

 1. Stejným postupem jako u upgrade zadejte příkazy td, prompt (heslo pro expertní režim), rip a příkaz drv_write, tentokrát s hodnotou 4 na konci ( drv_write 2 1 b 8604), exit, systemreboot
 2. Nastavení PPP nyní není přes webové rozhraní přístupné

Chcete-li modem používat v tomto režimu, musíte nastavit vytáčení spojení v připojeném počítači. Sdílet můžete přes 2. síťovou kartu pomocí software typu Winproxy. 

Je také možné přes WWW rozhraní (Upgrade) smazat pasivní firmware (Remove passive) a nahrát podruhé verzi 270 (Upload). A jestliže jste upravovali modem navzdory smlouvě či podmínkám ISP můžete teď pronajatý modem vrátit ve zcela původním stavu.

Doufám, že Vám tento miničlánek pomůže k bezproblémovému zprovoznění dalších funkcí. Ještě jednou bych si dovolil upozornit na to, že se redakce i autor zříkají jakékoli zodpovědnosti za případné způsobené škody. Pro úplnost ještě dodám zdroje, z jejichž pomocí se podařilo popsaný způsob uskutečnit.

Otakar Važina

Zdroje:

Upgrade na ST 510 a zpět  - francouzské stránky forpage.com s podtitulem „adsl to the max“. Najdete na nich i diskusní fórum, bohužel jen ve francouzštině.

Upgrade na ST Pro a zpět - maltské stránky Upgrade SpeedTouch Home to Pro. Také obsahuje diskusní fórum - anglicky.

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
8.12.2003 10:38:52   0.0.0.xxx 49
1.st ! :-))
8.12.2003 12:17:28   0.0.0.xxx 45
ráno jsem sem psal příspěvek a teď tu nejni ?!?
8.12.2003 20:50:38   0.0.0.xxx 44
A jake jsou ty nove-lepsi vlastnosti, kvuli kterym se dela upgrade? Autor je mohl alespon prehledem zminit...
8.12.2003 22:28:13   0.0.0.xxx 44
Jinak good clanek....
8.12.2003 22:58:52   0.0.0.xxx 55
Zdravim,

jednak bych chtel upozornit, ze je rozdilny firmware pro POTS (analog) a ISDN modely. Je treba si davat pozor jak se jmenuje Vas firmware a menit pouze verzi firmware (co je za teckou :O))

Muj dotaz: vsude je videt pouze firmware pro POTS, podle nazvu. Zkousel nekdo "nove" sedmickove firmwary pro ISDN? Dik za zkusenosti

Mimochodem ja jsem nikdy nenasel jaky je erozdil mezi stad verzemi firmware - telecom dodava podle mych informaci 270 a posledni je 281. Diky za info
8.12.2003 23:33:10   0.0.0.xxx 55
Trosku (hodne) postarsi navod ktery je rekl bych vseobecne znamy ale i tak se mozna nekomu bude hodit . rekl bych ze jako navod je to dost srozumitelne jen ta aktualnost......
9.12.2003 00:52:06   0.0.0.xxx 55
Mam problem, pri pokusu o nahrani noveho firmwaru mi to hlasi:
Invalid file uploaded : too short.
Mam firmware GV8BAA3.270 (1003904) takze by to melo jit... Jinak mam modem uz predelany na verzi PRO, nemuze to byt tim? Predem diky za radu...
Faramir
9.12.2003 10:13:13   0.0.0.xxx 55
Asi byl si zkontroloval, zdali mam cely soubor.

I kdyz pisatel tohoto clanku pouze prepsal co uz davno bylo mnohokrat prepsano, tak bych jeste jednou rad pripomel, ze neni pravda ze vsecny G verze jsou stejne!!! Nejsou :O)
9.12.2003 17:02:06   0.0.0.xxx 55
Bohuzel toto je jiz dlouho zname a vetsina lidi to jiz davno udelala!Skoda ze zde popisujete vyslovene stary zpusob s pouzitim dashboardu,ktery doslova za par dni jiz nikoho nebude zajimat!!Kdyby ste byli trochu proziravejsi,tak by ste zde zverejnili postup pro nove typy pripojeni!! s sifrovanim a bez dashboardu!kdyby ste vedeli nekdo jak na to tak pls. napiste!!!!
9.12.2003 20:26:10   0.0.0.xxx 44
Pouzivam gsv7aa3.281, zadne viditelne rozdily jsem nezaznamenal tj. co fungovalo, to funguje...a co nefungovalo (napr. pri zapnutem defserveru forwarding dns) nefunguje stale . Upgrade na ST510 nedoporucuji, pokud tedy netrvate na novem "super" www rozhrani a UPnP, prijdete o celou radu funkci ST Pro. Myslim ze hodnotnejsi uz byl snad i clanek o tom samem na zive, kdyz byl jeste soucasti i pctuning.
9.12.2003 20:47:32   0.0.0.xxx 55
Pro nové typy připojení (po migraci na 512/12 je třeba místo telefonního čísla v loginu a heslu (u PPP) zadat login a heslo, které se předtím zadávalo do dashboardu.

Jinak vše zůstává stejné.
9.12.2003 20:52:44   0.0.0.xxx 55
Upgrade na 281 opravdu nepřináší žádná viditelná vylepšení.

O jaké funkce ST pro při upgrade na 510v3 příjdete?

V dubnu tohoto roku, kdy vyšel vámi zmíněný článek, pctuning.cz už dávno nebyl součástí Zive.
11.12.2003 17:51:46   0.0.0.xxx 55
To je vtip ? Staci porovnat specifikace, nebo manual. Je to na delsi povidani, protoze se jedna o produkty zcela jinak cilene. ST510 je urcen pro domaci uzivatele, ST Pro je urcen zejmena pro firemni klientelu. Jednu vec co se muze hodit i normalnimu cloveku napovim...SPI firewall
16.12.2003 00:11:00   0.0.0.xxx 55
cely soubor mam, ale je o par kB vetsi... ale me to hlasi i u puvodniho firmwaru, nemuzu ho tam dostat zpet, takze tam nemam zalohu...
22.12.2003 15:44:34   0.0.0.xxx 55
a jděte do toho. Právě jsem to všechno vyzkoušel, i upgrade i downgrade, nastavení... všechno funguje, tak se nebojte.
22.12.2003 18:03:51   0.0.0.xxx 55
mala napoveda pro dlouhe fw:
0.backup pasive bios/asi ftp ma to asi 1mb/
1.remove pasive bios/web roz/
2.upload na pasiv/web roz/
3.switch/web roz,telnet/
19.1.2004 10:45:28   0.0.0.xxx 54
> rip
rip> drv_read 2 1 b
the data in hex is : 8604
(ex.: the data in hex is : 8704 || ISDN:the data in hex is : 9604 ou 9600(modem ISDN pak belge en général))
rip> drv_write 2 1 b 8606
(remplacer le dernier chiffre par 6 ex.: rip> drv_write 2 1 b 8706 ou rip> drv_write 2 1 b 9606 (modem ISDN pak belge en général) )
rip> exit
> system
system> reboot
27.1.2004 16:35:24   0.0.0.xxx 45
Prostě bych uvítal podobnej článek k dalším ADSL modemům.
16.3.2004 06:57:13   0.0.0.xxx 55
postupoval jsem podle návodu vše OK. Ještě před upgrade na V3 jsem to testoval OK, ale po natažení posledního fimwearu GV8BAA3.741 se mě modem nechce připojit. potřeboval bych pomoc s nastavením. Díky
18.4.2004 04:44:26   0.0.0.xxx 55
Koukal jsem v nastaveni modemu - statistika jsou odeslane a prijate kB, ma takovy dotaz - me se zobrazuji pouze prijate - leze nejak nastavit aby se mi zobrazovali i odeslane ? Jinak prechod dle navodu na 510v3 úrobehl bez problemu.
6.10.2004 00:12:07   0.0.0.xxx 168
mam tento router a stratil som heslo nan.nemozem menit nastavenie.ako ho zistim.meno viem. diky
6.11.2004 18:53:48   0.0.0.xxx 55
Šlo by nějak udělat, aby po zadání ip se neukazovalo nastavení, ale něco jiného?
1.8.2012 14:00:24   83.240.109.xxx 00
http://2i.cz/2i/i/50193668/cf33896c88706516ab87465dd41b3c6e/441ff2d80b.f.jpg

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

0 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 0Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.