Hlavní stránka Hardware Sítě a Internet Srovnání vybraných wireless technologií 2/2
Srovnání vybraných wireless technologií 2/2
autor: Plexo , publikováno 4.7.2008
Srovnání vybraných wireless technologií 2/2

Minule jsme rozebrali vše okolo Wi-Fi sítí, dneska se podíváme ještě více do hloubky. Také rozebereme další nové technologie, které umožňují posílat nuly a jedničky bez drátů. Ať už se jedná o WIMAX, MobileFi nebo některou z dalších chystaných technologií příští generace, v článku se o nich dozvíte více...


WiMAX

Srovnání vybraných wireless technologií 2/2WiMAX označuje standard 802.16 a je určený pro rádiové metropolitní sítě (MAN), s většími přenosovými kapacitami, větší vzdálenosti a dále provoz s řízenou kvalitou služby QoS.
Vzhledem k použitým frekvencím je lze používat jak pro spoje s přímou viditelností tak i nepřímou. Charakteristiky systémů WiMAX je určují pro aplikace s většími nároky na kvalitu přenosů a se zaručovanou kvalitou. To je ovšem také dáno frekvenčním pásmem.

WiMAX pracuje na frekvencích 2-11 GHz (802.16a), a tedy pokrývá jak licenční tak bezlicenční pásma s max. teoretickou rychlostí 75 Mbps a 10 – 66 GHz (802.16c), které již vyžadují přímou viditelnost. Zato dovolují přenášet data až do teoretické rychlosti 268 Mbps.
Reálné rychlosti na 3,5 GHz lze docílit max. 40 Mbps.

Technologie je primárně určena pro spoje typu bod-více bodů, ale lze je využít i pro spoje typu bod-bod a i pro sítě typu Mesh.
Vedle již výše zmíněných vlastností v sobě implementuje dynamický výběr kanálu DCF a automatickou regulaci výkonu TCP stejně jako norma 802.11a.

Tak jako Wi-Fi aliance certifikuje sítě 802.11, sítě 802.16 normuje WiMAX forum, jehož členy jsou v podstatě ty samé firmy jako ve Wi-Fi aliance.
Na rozdíl od Wi-Fi, které používá technik náhodného přístupu s možnými kolizemi (CSMA/CA), zajišťuje 802.16 MAC přístup k rádiovému kanálu bez jakýchkoli potenciálních kolizí a navíc garantuje určité maximální zpoždění pomocí TDM/TDMA (Time Division Multiplex/ Time Division multiple access).

Mobilní varianta WiMAXu je standardizována pod IEEE 802.16e. Zařízení podporující tuto normu se budou moci pohybovat rychlostí až 150 km/h. 802.16e pracuje na frekvenci 2-6 GHz a implementuje v sobě řízení spotřeby, snadný výběr sítě a samozřejmě roaming. Část přenášené rychlosti jde na úkor mobility.

Srovnání vybraných wireless technologií 2/2

WiMAX používá stejný princip zapojování aktivních prvků jako Wi-Fi, pouze se přístupové body označují jako základnové stanice (BS) a s nimi pak komunikují klientské adaptéry (CPE)
Dosah od základnové stanice v otevřeném terénu bývá max. 50 Km a v zástavbě 5 Km
Díky implementaci QoS pak lze také WiMAX využít pro VoIP telefonii a podobné služby závislé na zpoždění a šířce pásma.

WiMAX nemá ambice konkurovat Wi-Fi sítím, ale snahou bude vrátit tyto sítě tam, kam byly určeny – tedy bezdrátové LAN, vykrytí domácností, kanceláří apod. Rozšiřování technologie WiMAX je velmi pozvolné, ale několik poskytovatelů v ČR již najít lze.

Zabezpečení sítí 802.16

Oproti Wi-Fi je v technologii WiMAX zabezpečení prioritou. V MAC vrstvě je zahrnuta i bezpečnostní subvrstva, která obsahuje jak protokol pro šifrování datových paketů, tak i protokol pro bezpečnou distribuci klíčů mezi přístupovým bodem a klientskou stanicí. WiMAX využívá k ochraně před neautorizovaným přístupem šifrování toků v síti. Pro šifrování obsahu se používá algoritmus DES, resp. 3-DES.

Přístupové body samy řídí distribuci klíčů klientským stanicím za použití protokolu pro management klíčů, který dostatečně zajistí bezpečný přenos, jelikož používá digitální certifikát dle X.509, silné symetrické šifrování a algoritmus veřejného klíče. Veřejný klíč se využije pro nastavení sdíleného autorizačního klíče pro šifrování provozu.

Každé zařízení pro technologii WiMAX má od výrobce implementovány páry klíčů RSA (zařízení již obsahuje certifikát X.509) nebo technologii pro jejich generování a certifikát X.509 se dále vygeneruje na základě RSA klíče. X.509 obsahuje veřejný klíč a MAC adresu zařízení. V případě klientské stanice tento certifikát stanice předává přístupovému bodu, a pokud se stanice úspěšně autentizuje, dostane opět zašifrovanou cestou veřejným klíčem autorizační klíč. V této fázi je stanice autorizována.

Klientské stanice se musí pravidelně reautorizovat prostřednictvím žádosti, která obsahuje X.509, identifikátor spojení a šifrovací algoritmy. Stanice žádá o nový autorizační klíč a identifikátor bezpečnostní asociace, v níž specifikuje generaci autorizačního klíče a jeho životnost.
WiMAX se v současné době používá, i když není příliš rozšířen. Praktické testy ukázaly, že některá řešení dosahují pouze praktickou rychlost 9 Mbps s vyššími latencemi, přestože jsou certifikována autoritou WECA.

Určitou odnoží WiMAXu je korejská technologie WiBRO, která vychází z mobilní varianty a WiMAXu. WiBRO pracuje na frekvenci 2,3 až 2,4 GHz s maximální rychlostí 50 Mbps a podporou mobilního přístupu do rychlosti 120 Km/s

Mobile-fi

Mobile-fi spadá pod označení technologií standardu 802.20, který pracuje v licenčním pásmu kolem 3,5 GHz. Je přímo určen pro mobilní použití a WiMAX 802.16e je jeho konkurentem přesto, že se Mobile-fi řadí mezi WAN (Wide Area Network) tedy rozlehlou síť, která umožňuje komunikaci mezi koncovými uzly, stanicemi, lokálními nebo metropolitními sítěmi, zpravidla na velkou vzdálenost. Na rozdíl od 802.16e však umožňuje pohyb rychlostí až 250 km/h ovšem při maximální rychlosti pouhého 1 Mbps. Má v sobě zabudován QoS i roaming a jedna buňka má poloměr zhruba 15 km. 


Srovnání vybraných wireless technologií 2/2
Zdroj labelitaly.it

Základní parametry systému založeného na IEEE 802.20 se liší podle toho, jaká šířka pásma je k dispozici. S ohledem na dvě existující šířky pásma - 1,25 MHz a 5 MHz, existují také rozdílné parametry Mobile-Fi sítí. Pro obě šířky pásma platí mobilita až do rychlosti 250 km/h, ale max. dosahované rychlosti se liší dle následující tabulky.

Srovnání vybraných wireless technologií 2/2
Parametry technologie Mobile-fi.

Je třeba uvést, že technologie Mobile-Fi se dosud ve světě ani V ČR nerozšířila a vzhledem k vynaloženým nákladům a síle firem, podporující WiMAX se ani další rozšiřování této technologie neočekává. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
252 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 120.4Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.