Hlavní stránka Hardware Monitory, LCD panely Průvodce monitory - technika a seřizování
Průvodce monitory - technika a seřizování
autor: Kwolek Jirka , publikováno 21.4.2004
Průvodce monitory - technika a seřizování
Po zveřejnění článku o servisním OSD menu monitorů jsme obdrželi několik žádostí o vysvětlení některých pojmů souvisejících s monitory, případně abychom uvedli postup jak monitory seřídit (včetně odpovídajících programů). Na toto téma jsme v průběhu doby psali několikrát - málokdo si však dá tu práci s procházením starších článků, proto jsme se rozhodli publikovat souhrnný článek zabývající se touto problematikou (použili jsme fragmenty některých starších článků). {mospagebreak title=Základní typy obrazovek}

V první části si popíšeme základní typy obrazovek, jejich technologii výhody a nevýhody. Pokud jste v této problematice kovaní, klidně tyto kapitoly přeskočte.

Obraz na stínítku klasické obrazovky vzniká ozařováním základních barevných plošek RGB (Red, Green, Blue) - tzv. luminoforů (anglicky phosphors) přes masku s otvory nebo proužky elektronovým paprskem. Když se rovnoměrně ozáří všechny sousední RGB plošky vznikne pak dojem jediného bílého bodu. Veškeré odstíny se vždy skládají s různého poměru záření tří základních složek.

Různé typy masek

Pokud vezmeme jako kritérium druh a provedení masky, existují dvě zásadní kategorie:

Průvodce monitory - technika a seřizováníPrůvodce monitory - technika a seřizování
Obrazovky s bodovou / "invarovou" maskou (soustava "trio" RGB otvorů).

Průvodce monitory - technika a seřizováníPrůvodce monitory - technika a seřizování
proužkové obrazovky  (Aperture Grille Mask) - np. typu Trinitron, Diamondtron..

Zde je třeba říci, že jednotlivé typy masek mají své horlivé odpůrce a také příznivce.

Proužkové obrazovky (Aperture Grille)

Trinitrony a Diamondtrony nabízejí obecně větší luminanci a kontrast z důvodu "hustší" efektivní zářivé plochy. V profesionálním DTP (Desk Top Publishing) je "zářivost" štěrbinových obrazovek dokonce mírně na škodu - v tomto oboru se jedná o věrnost tisknutelných barev - tiskem však nikdy nedosáhneme takto zářivých tónů. Je pravda, že v ostatních oborech je vysoký kontrast a luminiscence spíše žádaná.

Průvodce monitory - technika a seřizování

Na 4x zvětšeném detailu obrazovky Sony Trinitron (tm) je vidět technologický stabilizační proužek. V případě 15" modelů je pouze jeden, v případě 17" - 21"-tek jsou tyto proužky dva: vzdálené cca 8 cm od horního a spodního okraje obrazovky. Stabilizační proužek (damping wire) slouží ke stabilizaci a fixování soustavy pruhových barevných luminoforů. I když je velmi málo viditelný, mnozí jej považuji za zásadní rušivý element.

Invarové / bodové obrazovky

Průvodce monitory - technika a seřizování

Před barevnými luminofory uspořádanými do RGB trojic (proto se někdy používá i název "dot trio") je umístěná maska s otvory (jejich rozteč je pak nazývána "dot pitch") přes které procházejí elektronové paprsky. Část energie paprsků dopadá na masku, ta se zahřívá - proto je maska zhotovena ze speciální "invarové" slitiny s malou teplotní roztažností.

Průvodce monitory - technika a seřizování

Invarové masky (ovšem ve vysoce profesionálním provedení!) pak na oplátku nabízejí často ostřejší detaily - díky přesně definovaným bodům. Výroba těchto obrazovek je navíc mnohem levnější. Z dlouhodobého hlediska jsou však tyto obrazovky na stálém ústupu.

Varianty a inovace

Základní typy daly postupem času vzniknout dalším, zdokonaleným verzím a variantám.

Průvodce monitory - technika a seřizování
Enhanced Dot Trio - otvory jsou protáhlého, elipsovitého tvaru...

Zdokonalené invarové obrazovky jsou np. CromaClear, ClearFlat a Dynaflat (velmi populární obrazovky od firmy Samsung).

Firma LG používá například u svých CRT obrazovek Flatron (mimo levnou řadu Flatron ez) štěrbinovou masku bez stabilizačních drátků.

Průvodce monitory - technika a seřizování

Průvodce monitory - technika a seřizováníPrůvodce monitory - technika a seřizování
Štěrbinové obrazovky bez stabilizačních drátků:
Slot Mask
- proužky jsou uspořádány do baterii.

Cílem vývoje je zde snaha spojit výhody (a odstranit nevýhody) obou (dot /slot) koncepcí.

Výhody a nevýhody jednotlivých typů masek

Různé typy masek mají své specifické "podání obrazu". Invarové masky nemají tak zářivý obraz, horší je i rovnoměrnost podání barevných ploch (homogenita barev). Další nevýhodou je, že horizontální linie (viz. níže) jsou poněkud zubaté - podívejte se na horizontální linie testovacího křížku a řady písmen "Me". Výhodou u špičkových invarových obrazovek je dobrá celková ostrost obrazu (obraz ve vysokých rozlišeních se trochu "rozpadá na jednotlivé pixely").

Jakoby mřížkový, mírně "mikro-dlaždičkový přednes" monitoru LG 915FT+ v rozlišení 1600x1200 (obrazovka Flatron, Slot Mask).

Průvodce monitory - technika a seřizování
LG 915FT+

Zvětšený obraz monitoru NEC FE950+ v rozlišení 1600x1200 (Diamondtron, Aperture Grille Mask). Přes trochu méně ostré podání jsou malé detaily čitelnější (podívejte se na písmena "Me" a porovnejte je s obrázkem nahoře):

Průvodce monitory - technika a seřizování
NEC FE950+

Trinitron a Diamondtron nabízí rovné vodorovné linie, bezkonkurenční kontrast i jas.

V obecné rovině záleží více na kvalitě provedení a seřízení, než na typu obrazovky. Pokud bych měl však nějaký typ doporučit, pak by to nejspíše byly Trinitrony a Diamondtrony (Sony, NEC, Mitsubishi) - tedy pokud vám nevadí stabilizační drátky.

{mospagebreak title=Rozteč bodů a antireflexní vrstva}

Každá konkrétní obrazovka má své vlastní geometrické detaily. Vždy se jedná o přímou nejkratší vzdálenost dvou bodů stejné základní barvy. Těmto údajům se pak říká "Dot pitch" - i když by se u štěrbinových typů mělo uvádět: "Slot pitch".

Tak se měří "dot-pitch" DP u invarových masek:

Průvodce monitory - technika a seřizování

A takto se měří SP u štěrbinových a Trinitronových masek:

Průvodce monitory - technika a seřizování

P.S. Na obrázcích jsou vyznačeny otvory / štěrbiny přes které se "promítají" elektronové paprsky na jednotlivé barevné luminofory.

Zde je třeba říci, že čím je vzdálenost DP či SP menší, tím je monitor schopen promítnout ostře vyšší rozlišení. Pro invarové masky je pak špičkovou hodnota 0.26mm, pro štěrbinové pak 0.24mm. P.S. Obě tyto hodnoty pak vyjadřují stejnou hustotu luminoforů, měří se však geometricky jinak.

Zdá se, že v nejbližší době nebude mít smysl tyto hodnoty dále zmenšovat, protože velmi dobře odpovídají dnešním rozlišením a ergonomií lidského zraku (np. rozlišení 1600x1200 je na 17" prostě již neergonomické - detaily jsou pro nás příliš malé).

Antireflexní vrstva

Je další důležitou vlastností moderních monitorů (tedy její existence a kvalita). Jedná se o minimalizaci cizích odlesků na stínítku monitoru. Tyto odlesky pak zásadně snižují kvalitu vnímání obrazu a to zejména za slunečních dní. Odražené okolí pak vytváří rušivou "šumovou" vrstvu a zrak je v této situaci extrémně namáhán.

Průvodce monitory - technika a seřizování

Antireflexní vrstva je enormně citlivá na ošetřování. K čištění nepoužívejte chemii ale pouze čistou vodu a úvěrku vyrobenou z mikrovláken (stačí ji jen trochu navlhčit) np. Vileda - jedině tak zajistíte správnou funkci optického filtru a zbavíte se nepříjemných fleků a duhových šmouh.

{mospagebreak title=Která obrazovka je skutečně plochá?}

Ploché obrazovky jsou snahou o dokonalou geometrii obrazu, jsou honbou za ideálem plochého a přesného obrazu. Ultra ploché obrazovky pak mají i další příjemní vlastnosti - neodráží se v nich okolí jako ve vypouklé čočce.

Průvodce monitory - technika a seřizování
...a jak vypadá plochá obrazovka, o kterých tu mluvíme?

Zde však musím podotknout, že ploché obrazovky nejsou absolutním všelékem a "jediným možným řešením". Jejich princip totiž vyžaduje komplexní ošetření mnoha nových, fyzikálních a geometrických jevů. I v dnešní době tedy mají špičkové "klasické - tedy pouze Flat" obrazovky oprávněně mnoho příznivců (joro: np. Samsung 750p je opravdu vynikající)...

Průvodce monitory - technika a seřizování Průvodce monitory - technika a seřizování Průvodce monitory - technika a seřizování
běžná "flat" / invarová obrazovka "Natural Flat", "Ultra Flat"... skutečné "flat" řešení

Ultra ploché obrazovky musí dynamicky řešit "problém zkracujícího se paprsku". Jeho délka a tvar osvětlené plošky se totiž mění v závislosti na úhlu promítání - při kolmém dopadu je dráha nejkratší, na krajích je dráha nejdelší a nekorigovaná ploška se stává mírnou elipsou. Korekce a modulování takového paprsku je pak záležitostí sofistikované elektroniky...

Zmatek v označování - Flat, Natural Flat, Super Flat...

U obrazovek je slovo "Flat" tak populární jako "svěží" v televizních reklamách. Dnešní obrazovky jsou prostě vždy "Flat" - i když mezi jednotlivými typy jsou velké rozdíly.

Natural Flat

Takto označujeme monitory jež jsou uvnitř mírně vypouklé, avšak přední sklo je tvarováno tak, že čelní plocha je absolutně rovná.

Průvodce monitory - technika a seřizování

Natural Flat monitor má rovnou přední plochu

Tyto monitory (np. Diamondtron NF) spojují relativně jednodušší elektroniku s přesnou, avšak mírně vypouklou obrazovkou. I v tomto případě jsou odlesky takovéto obrazovky minimální. (Tyto obrazovky s oblibou používá například i firma Eizo).

Průvodce monitory - technika a seřizování

"dokonale plochý" Flatron má zcela rovnou i vnitřní stranu stínítka...

Poznámka: Z hlediska kvality obrazu se však nejedná o "lepší" či "horší" typ obrazovky. Jedná se pouze o co nejdokonalejší zvládnutí dané technologie, přesnost výroby a kvalitní elektroniku.

{mospagebreak title=Elektronika - rozkladové frekvence}

Podívejme se na základní mechanické a elektronické parametry jednoho monitoru ADI:

Průvodce monitory - technika a seřizování

Rozměry monitoru 446 mm (š) x 465 mm (v) x 464mm (h)
Hmotnost 21.3 kg
Obrazovka 19" (18.0" viditelná úhlopříčka, 368x275mm),
Dynaflat-X, štěrbinová maska
Obrazový filtr vícevrstvá antistatická vrstva
Rozteč mřížky 0.25mm
Doporučené rozlišení 1280 x 1024 @ 90 Hz
Maximální rozlišení 1600 x 1200 @ 85 Hz
1792 x 1344 @ 75 Hz
Rozkladové frekvence horizontální: 30 kHz to 107 kHz
vertikální: 50 Hz to 150 Hz
Šířka pásma: 261MHz
Vstup analogový 0.7Vp-p, 15-pin D-Sub,
TTL Level, Separate/Composite sync.
Normy UL/C-UL or CSA; TUV/GS; Energy Star; CE;
FCC CLASSB; MPRII; TCO´´99

Jedním z nejdůležitějších kritérii která mohou napovědět o kvalitě elektroniky jsou tzv. rozkladové (obrazové) frekvence.

Horizontální frekvence

Jelikož obraz se skládá z jednotlivých obrazových řádků (jejich počet je dán rozlišením obrazu, např. u 1600 x 1200 je řádků 1200) dostáváme se k prvnímu údaji - tím je horizontální frekvence. Je prakticky nejdůležitějším údajem týkajícím se elektroniky monitoru. Udává se v kHz a stanoví, kolik (horizontálních) řádků je monitor schopen vykreslit za jednu sekundu.

Čím je horizontální frekvence vyšší, tím lépe - u 17" monitorů jsou frekvence pod 72 kHz prakticky nevyhovující (doporučujeme 85kHz a vyšší). U 19" monitorů by se měla tato frekvence přiblížit 100 kHz.

U plochých LCD panelů kde se obraz "nepromítá" po řádcích ale "po celých obrazovkách" nemá horizontální frekvence takový význam jako u monitorů. Obraz se postupně nevykresluje a není důvod požadovat ani vyšší vertikální frekvenci než 75 - 80Hz!

Vertikální frekvence a šířka pásma

Vertikální frekvence je pomocným údajem. Stanoví kolikrát lze teoreticky obraz obnovit za jednu sekundu. Uvádí se v Hz a běžnou hodnotou je 50 - 150Hz. Šířka pásma je pak součinem rozlišení a obnovovací frekvence monitoru.

Příklad

Při 1600x1200 máme 1200 řádků které chceme zobrazit kompletně (celá obrazovka) například stokrát za sekundu (obrazová frekvence 100Hz). Budeme potřebovat monitor který zvládne 100 x 1200 = 120kHz. Pro 1280x 1024 (1024 řádků) a 100Hz budeme potřebovat typ se 102kHz atd.

Jako příklad vhodný pro 17" monitory poslouží tento: 1024x768 (768 řádků) při 100Hz dává 76.8 kHz.

Poznámka: Frekvence rozkladu mají i svá minima - mnohé monitory nejsou například schopné zobrazovat vertikální frekvenci pod 50Hz. Při překročení horizontální frekvence se dnešní monitory vypnou, dříve to mohlo vést až ke zničení elektroniky přetížením.

{mospagebreak title=Nokia Monitor Test - geometrie}

Poznámka: Tuto část jsme převzali (ze souhlasem autora) ze staršího článku Petra Orla. Postup i informace v něm obsažené jsou dnes stále aktuální.

Úvodem

Pamatujte, že monitor je nutné před testováním nechat alespoň 15 až 30 minut rozehřát na správnou provozní teplotu. Dále je také nutné u každého testu nejdříve seřídit příslušné parametry pomocí obrazovkového menu. Teprve pak je možné dělat nějaké závěry o kvalitě.

Zde je odkaz na jednu z novějších verzí Nokia Monitor Testu, podle které je dělán tento článek (soubor je nezavirovaný exe v .zip archivu, heslo pro jeho otevření je "totem", 382 562 bajtů).

Hlavní obrazovka

Průvodce monitory - technika a seřizování
Kliknutím zvětšíte na celou plochu.

Ačkoliv je z této obrazovky přístupná řada testů, i tato obrazovka má svůj účel - slouží pro zjišťování kontrastu a světlosti barev.

Co o tomto testu lze říci? Patrně asi tolik, že monitory se během používání "vysvítí", což znamená, že přicházejí o světlost a kontrast barev. To je způsobeno především neustálým svícením velmi intenzivní bílé barvy (všimněte si, kolik je jí ve Windows). Fosforová vrstva obrazovky se tak opotřebovává výrazně rychleji než např. u televize - tam bílé není ani zdaleka tolik. Proto také platí, že čím světlejší obraz je, tím menší životnost obrazovky. Starý vysvícený monitor se dá snadno poznat tak, že není schopen zobrazit barvy dostatečně kontrastně a má obvykle nastavenu vysokou hodnotu světlosti - brightness.

Úplně nahoře je zobrazeno několik barev, podle jejichž ostrosti, popř. vybledlosti můžete poznat kvalitu barevného podání. Obecně platí, že obrazovky typu Trinitron dávají výrazně kontrastnější a sytější barvy než obrazovky bodové (dot pitch), tj. měli byste srovnávat jen obrazovky stejného typu. U trinitronových může jako reference výborně posloužit televize značky Sony s FD Trinitronem, kterou si jistě můžete ve vašem oblíbeném obchodě s elektronikou bezplatně prohlédnout.

Geometry

Průvodce monitory - technika a seřizování
Kliknutím zvětšíte na celou plochu.

Test geometrie spočívá v určení přesnosti vodorovných a svislých čar. Postupně se po klikání objeví dva obrazce - bílý a zelený. Protože bílá barva je složena z více základních barev (červené, modré a zelené), vypovídá o přesnosti všech třech barev. Naopak zelená barva vypovídá o přesnosti jen jednoho elektronového děla.

Zde je důležité se pozorně dívat, zda jsou na sebe vodorovné a svislé čáry skutečně kolmé a za jsou tyto čáry v celém rozsahu rovné. Pozor si dejte především po krajích, kde se především u obrazovek typu DiamondTron často vyskytuje menší prohnutí tvaru "S". Dále si také dejte pozor na celkové prohnutí dovnitř, popř. ven (viditelné opět především po krajích). Rovnost čar můžete velice dobře vyzkoušet posunováním obrazu mimo zobrazitelnou plochu. Čáry tak budou postupně mizet, takže uvidíte i ty nejmenší odchylky.

Poznámka: K otestování rovnosti čar je dobré použít i např. Microsoft Word a to tak, že se budete dívat na přesnost čar kolem nástrojové lišty nebo horizontálního posuvníku vpravo. V tomto praktickém testu si často všimnete zásadních problémů snadněji než v Nokia Monitor Testu.

{mospagebreak title=Nokia Monitor Test - jas a "pumpování"}

Brightness

Průvodce monitory - technika a seřizování
Kliknutím zvětšíte na celou plochu.

Dalším testem je Brightness, což je obdoba testu z hlavní obrazovky. Rozdíl je pouze v tom, že zde je více stupňů světlosti. Pro tento test v zásadě platí, že pokud zvýšíte světlost monitoru na maximum, měla by být (alespoň u Trinitronových obrazovek) zřetelně vidět i hodnota 1%, zatímco 100% by mělo vysloveně zářit jasně bílou. Pokud toto nevidíte, je monitor buďto již vysvícen nebo nemá dostatečný kontrast.

Další podstatnou "složkou" testu je úroveň černé, která by měla být i při vysoké hodnotě brightness co nejtmavší, tedy v žádném případě jasně šedá (rozdíl oproti 1% by měl být opravdu znatelný).

Druhá část testu zobrazí pět bodů - čtyři v krajích a jeden uprostřed. Na tomto testu můžete v opravdové tmě pozorovat, nakolik ovlivní malý čtvereček bílé okolní místa, tj. jak moc budou tmavě šedá namísto jasně černé. Ideální pochopitelně je, pokud bude bílý pouze čtvereček. Mimochodem, tento test má taktéž velice zajímavé výsledky u obrazovek typu DiamondTron, protože vlivem "přilepení" plochého čelního skla na mírně zakřivenou obrazovku si můžete v krajích (tj. tam, kde je čelní sklo nejtlustší) všimnout bílého stínu okolo zobrazeného čtverečku.

High Voltage

Průvodce monitory - technika a seřizování

High Voltage je test schopnosti elektroniky vypořádat se s náhlými změnami dvou "energeticky"  naprosto odlišných barev. Zatímco černá znamená vypnutá elektronová děla, bílá je velice intenzivní. Na obrazovce se střídá bílá a černá a obraz "pumpuje"... přesněji řečeno v horším případě. Obraz se obvykle v místě bílé barvy roztahuje do šířky nebo jinak mění svou velikost, také se může projevovat nárazové cukání (což se dá snadno poznat v rozích).

Ideál je, že se obraz ani nehne, ale to už chce opravdu velice solidní elektroniku, která je ale pochopitelně drahá, takže je obvykle výsadou pouze dražších monitorů určených do kategorie professional.

Tento test v Nokia Monitor Testu je ale extrémní případ, takže mu nemusíte přikládat při odchylkách roztahování obrazu na straně v řádu do jednoho milimetru velký význam. Horší to je, pokud obraz cuká, to už je znatelně viditelné i při běžné práci.

Poznámka: Praktický test si můžete udělat i sami. Stačí ve Windows nastavit na ploše jako pozadí nějakou tmavší barvu (nejlépe tmavě modrá), poté otevřít Poznámkový blok, roztáhnout ho na celou obrazovku a klikat na tlačítko Zobrazit plochu. Jestliže ani v jednom rohu neuvidíte posun nebo cuknutí, je vše v pořádku a monitor nepumpuje.

{mospagebreak title=Nokia Monitor Test - barvy, konvergence}

Barvy - colors

Průvodce monitory - technika a seřizování

Nový monitor by měl mít velice pěkné barevné podání. Technologie přeci jenom o něco postoupila a především Trinitronové obrazovky by měly mít jasné a čisté barvy. Jestliže máte řekněme pět let starý a patrně již hodně vysvícený monitor, musí pro vás být pohled na nový Trinitronový monitor šokem. Jak jste mohli na něčem tak odpudivém tak dlouho pracovat? :-)))

Na testu Colors si jednak můžete vyzkoušet, jak intenzivní jsou tři základní barvy (červená, modrá a zelená), dále pak, jak vypadá velmi intenzivní bílá (ta by měla být opravdu bílá, mnohem jasnější než např. list fotografického papíru). Důležité na tomto testu je ale především to, zda je barva ve všech částech obrazu stejná. Pokud není, znamená to jasný defekt monitoru a v takovém případě bych ho nekupoval. Později by to jistě nebylo snadné vyreklamovat. Všímejte si i maličkých zašedlostí, především pak poblíž krajů.

Poznámka: Také je vhodné podobný test udělat v prostředí Windows. Otevřete si některý z programů a zkoumejte, zda jsou barvy v pořádku. Patrně bude nutné doladit vyvážení barev v rozích, každopádně by barvy měly být všude stejné.

Poslední částí testu je zobrazení bílého čtverce uprostřed jinak černého pozadí. Účelem je, aby bylo jasně vidět, nakolik dokáže intenzivní bílá ovlivňovat tmavé okolí. Pokud si v místě testování uděláte naprostou tmu, patrně si všimnete toho, že těsné okolí nebude zcela černé, ale spíše šedivější.

Konvergence

Konvergencí nazýváme tzv. sbíhavost barev. Teoreticky by všechny elementární paprsky RGB daného bodu měly "mířit" do stejného místa - pokud tomu tak není je obraz v této části obrazovky v lepším případě neostrý, v horším případě bílé linie mají dokonce zabarvené okraje.

Poznámka: Prubířským kamenem konvergence je typicky np. fialová mřížka (tedy RGB bez "G - green") - pokud se na okrajích čar zobrazují modré nebo červené stíny, není v tomto místě konvergence zcela dokonalá.

Průvodce monitory - technika a seřizování
Kliknutím zvětšíte na celou plochu.

Test konvergence není nic jiného než test toho, jak dobře na sebe navazují jednotlivé barvy. Prvních několik obrazovek je jednobarevných, ovšem nenajdete zde ani jednu ze základních barev, pouze barvy složené. Na těchto obrazcích zkoumejte, zda je barva ve všech částech stejná, především se pak soustřeďte na rozdíly uprostřed a po stranách. Pokud konvergence není v pořádku, uvidíte namísto barvy, která má být zobrazována, čáry základních barev.

Poslední obrazovka je nejzajímavější. Jedná se o kříže složené z tří základních barev. V ideálním případě by na sebe měly tyto čáry přesně navazovat (ani zblízka nepostřehnutelná odchylka). Už jen z principu tvoření barev "v čárách" toto ale není u Trinitronových obrazovek možné, zde se vždy setkáte s odchylkou, která by ale měla být v ideálním případě v řádu čtvrtiny milimetru.

Průvodce monitory - technika a seřizování
Kliknutím zvětšíte na celou plochu.

Co se týče celého obrazu, je důležité si seřídit konvergenci podle středu a poté se dívat na kraje, zda některá z barev neujíždí. U plochých nebo téměř plochých monitorů je pravidlem, že v krajích bude konvergence jiná než uprostřed, proto v těchto místech ani věrnost barevné předlohy nemusí být zcela ideální. V žádném případě by ale odchylka neměla být taková, že mezi čárami budou mezery!

{mospagebreak title=Nokia Monitor Test - ostrost, rozlišení}

Focus

Průvodce monitory - technika a seřizování
Kliknutím zvětšíte na celou plochu.

Focus (zaostření) je test zaměřený na přesnost zobrazování. Problém monitorů je v tom, že maska má nějak stanové otvory (body nebo čáry), kam se má elektronový paprsek trefovat. Protože ale rozlišení monitoru je věc "generovaná" grafickou kartou, není možné se trefovat zcela přesně. Jeden příklad za vše - dnešní běžná vzdálenost dvou linek stejné barvy u Trinitronového monitoru je 0,25mm. Viditelná šířka obrazu u 19" monitoru je kolem 360mm. Jednoduchý výpočtem dojdeme k závěru, že na šířku se vejde 1440 bodů (pixelů). To znamená, že rozlišení, která nejsou násobkem 2x (x z oboru celých čísel a z uzavřeného intervalu od -5 do 1) této šířky, což v praxi nejsou žádná ze standardních rozlišení, nemohou být zobrazena zcela přesně. Buďto budou pixely chybět nebo přebývat. Jestliže jste někdy viděli obraz moderních LCD panelů, patrně víte co znamená přesnost.

Test Focus v tomto případě zkoumá, nakolik jsou tyto nepřesnosti v různých částech obrazu rušivým elementem. Obraz bude jakoby lehce rozmazaný.

U plochých obrazovek patrně postřehnete, že uprostřed (kde je maska obvykle jemnější) je zaostření lepší než na krajích.

Resolution

Průvodce monitory - technika a seřizování
Kliknutím zvětšíte na celou plochu.

Resolution je test velmi podobný testu Focus, ovšem s tím rozdílem, že zde nejsou písmenka ani složité obrazce, naopak pouze rovné čáry různých velikostí. Zatímco test Focus je směrodatným měřítkem především pro kvality zobrazování textu, test Resolution naopak pro zobrazování obrázků. Zkoumáno je, jak moc jsou ostré a zda v krajích jsou stejně detailní jako uprostřed (zde opět problém plochých obrazovek, které jsou v krajích obvykle méně detailní). Čím ostřejší obraz je, tím lépe. Pokud monitor dokáže velmi přesně zobrazit i nejtenčí čáry, jedná se o velmi kvalitní model.

{mospagebreak title=Nokia Monitor Test - moiré, rozlišení}

Moiré

Průvodce monitory - technika a seřizování
fotka obrazu s moiré

Moiré je defekt, kdy jsou na obrazovce vidět jakési vlnité pruhy nepravidelného tvaru i barvy. Efekt vzniká tím, že mřížka kam cílí elektronové paprsky neodpovídá přesně otvorům v masce monitoru - jedna se tedy o mikroposuv mřížek vůči sobě. Nepatrné odchylky, běžně většinou téměř nepozorovatelné (pokud ano, pak může být monitor "zralý" i na reklamaci), se u specifických ploch značně zesilují. Typickým obrazcem pro odhalení / zvýraznění moiré jsou černo-bílé jednopixelové šachovnice (obraz vypadá jako 50% černé = šedá plocha) - mezi dvě mřížky tedy vložíme navíc ještě jednu, tentokráte uměle vygenerovanou.

Joro: funkci elektroniky monitoru "korekce moiré" používejte z rozmyslem (zvláště tehdy, nepozorujete-li moiré při běžné práci) - ta totiž způsobuje pouze to, že jednotlivé body elektronické mřížky (té, která je vytvořena vychylováním el. paprsku) začne pouze náhodně mírně "rozhazovat" - moiré zmízí, při silné korekci však často dojde ke zhoršení ostrosti obrazu.

Při zkoumání kvality monitoru je důležité se soustředit především na rozlišení, která jsou pro konkrétní úhlopříčku doporučená a která se budou používat v praxi - pro 15" monitor 800x600 nebo 1024x768, pro 17" 1024x768, pro 19" 1280x960 a pro 21" 1600x1200 pixelů. Pokud bude v některém z těchto rozlišení monitor vykazovat moiré, zvažte, nakolik vás to bude rušit. Protože se moiré vyskytuje v různých intenzitách u každého monitoru, je nesmysl pohrdnout jedním konkrétním modelem protože np. v některém z běžně nepoužívaných rozlišení vykazuje tento defekt.

Poznámka: Mnohé problémy s moiré jsou při tom často způsobeny i cizím elektromagnetickým rušením vychylování elektonového paprsku np. ostatními spotřebiči, popř. magnetickým polem Země apod...

Readability

Průvodce monitory - technika a seřizování
Kliknutím zvětšíte na celou plochu.

Test Readability není nic jiného než test čitelnosti písmen v různých částech obrazovky. Je velice podobný testu Focus, ovšem s tím rozdílem, že zde je čistě bílé (a velmi intenzivní) pozadí. Tím je simulována práce s textovými editory jako Microsoft Word. Ideální stav je ten, kdy text je bez problémů čitelný i z větší vzdálenosti. Jestliže máte dobrý zrak, neměl by být problém vidět text i ze vzdálenosti jednoho metru.

U plochých obrazovek je opět problém horší kvality obrazu v krajních částech oproti středu.

Jitter

Průvodce monitory - technika a seřizování
Kliknutím zvětšíte na celou plochu.

Posledním testem je Jitter - chvění. U méně kvalitních monitorů si budete moct na jinak statickém obrázku všimnout menšího posunu pixelů a celkovém neklidu obrazu. To je v praxi velmi rušivé, proto si dobře rozmyslete, zda takový monitor opravdu chcete.

Závěřem

Testováním pomocí Nokia Monitor Testu ještě v obchodě před koupí monitoru si můžete ušetřit řadu pozdějších starostí. Pamatujte na to, že každý kus monitoru i stejného modelu je v něčem jiný. Patrně bude velmi podobný co se týče efektu moiré, chvění, pumpování a jiných vlastností daných především seřízením elektroniky. Už ale nemusí být stejný například co se týče geometrie a konvergence.

A jedna poučka na závěr - nejde o to, zda na monitoru ty chyby vidíte, ale o to, zda jste je ochotni za tu cenu tolerovat :-))

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
21.4.2004 13:05:39   0.0.0.xxx 910
"Stabilizační proužek (damping wire) slouží ke stabilizaci a fixování soustavy pruhových barevných luminoforů" Pokial ja viem tak tento pružok nefixuje liminofor, tie su na takmer na skle. Fixuje vertikalne pružky ktore tvoria vlastne masku. A je tam halavne koli tomu lebo bez neho by maska "hrala" (nieco ako harfa) pri narazani elektonov na tieto pasiky.
21.4.2004 13:16:11   0.0.0.xxx 1110
u meho monitoru HyundaiQ910 dojde po zahrati k posunu v leve casti obrazovky...obraz se jakoby roztahne a jsou jasne viditelne svisle pruhy (jen na leve strane v sirce asi 4cm) da se neco takoveho taky vychytat nastavenim?
21.4.2004 13:46:40   0.0.0.xxx 1010
diky za pekny clanek

kdyz sem kupoval 19" monitor Iiyama vision master pro 451 (tehdy 26k), vzal sem si samozrejme Nokia Monitor Test s sebou na diskete...
bohuzel sem mel starsi variantu bez testu jitter, a tak ted muzu pouze tlouct marne hlavou o tento "pro" monitor.
Jitter ma totiz ohromny! koukat na nej je jako mit kocovinu nebo byt pod vlivem halucinogenu...
rozhodne nedoporucuji na seriozni praci... dobry je na koukani na telku nebo hrani her
Dokonce jsem ho kvuli tomu reklamoval a mam ted varinatu 454... je to to same
21.4.2004 14:02:19   0.0.0.xxx 1110
Mám doma sony 17" a i po 6 letech je obraz ostrý jak britva. Contrast mam stabilne na 100% a brigthnes pri hrani her ci sledovani filmu na 25%. Pri praci to radeji stahuju na 0 jinak bych oslepl. V praci mam take sony monitor 21" a to je jeste vetsi krasa. Nejhorsi je akorat presun z prace domu kdy prechod z rozliseni 1600x1200 na 1024x768 je obcas docela dost zbesily Takze pointa zni, doporucuju Sony
Kazdopadne nokia test si doma udelam. Super clanek.
21.4.2004 14:31:39   0.0.0.xxx 1010
Souhlasim s hodnocenim monitoru Sony, mel jsem ho nekolik let a pak jsem presel na vetsi Eizo. Ten pouzivam uz pres 6 let a mohu potvrdit, ze ta investice se urcite vyplatila. Obraz je dodneska bezvadne ostry a co se tyce jasu, kontrastu a geometrie obrazu, nemaji tyhle monitory konkurenci.
21.4.2004 14:59:51   0.0.0.xxx 1010
taky sem koupil jenom starosti uz z krámu byl na levem okraji mazlý a pri zapínání a vypínáani se obraz roztahuje a smrstuje
ted cekam z reklamace na fungl nový kus tak sem zvedavej
prej to bude uz novej kus rozteč 0,24
21.4.2004 16:27:37   0.0.0.xxx 1010
CRT Sony 19palcu E rada je sqvely monitor. Spousta lidi me pre par lety odrazovala od koupe tohoto monitoru (tehdy 20t), ale dnes se smeju ja jim. Obraz jako britva - bez zavady. I po ctyrech letech kazdoddeniho provozu.
S.O.N.Y is really the best O.N.E.
21.4.2004 18:34:36   0.0.0.xxx 129
jezis..to moire je fakt pekne..vidim tak uplne kur dreva..takove prekne krive cary :o) ale nikdy predtim sem si toho nevsiml O)
21.4.2004 19:32:10   0.0.0.xxx 1010
Už jsem pár testů na monitor měl, ale tenhle je super...
A docela se divím, jak můj starý kousek (ADI 5PD) 17" dopadl dobře - a to v 1152*864, nikde ani chybicka, jen sotva znatelne moire v jednou z testovaich vzorku...
21.4.2004 19:49:37   0.0.0.xxx 1010
tak to je velmi povedeny clanek, aj uz ten nokia monitor tes mel, ale vubec sem nevedel co jako co znamena a jak to ma spravne byt, no ted jsem teprve prisel na to ze je muj monitor uplne na ...
21.4.2004 20:13:51   0.0.0.xxx 1010
tak tohle maznuti na levem okraji je asi typicke pro tenhle monitor, nejhorsi na tom je ze v prostred monitoru je krasne ostry obraz a smerem k okrajum se pomalu rozostruje( na tom levem je to nejvice patrne). Ten kontrast mezi stredem a okraji je dost rusici.

GK k tomuhle monitoru je MatroxG550 a tak jsem cekal ze se vic predvede. Ted cucim do Targy+manliMX400 a obraz sice neni zadny zazrak,ale neni tady vyrazny rozdil v ostrosti a tak se na nej diva o poznani prijemeji...
21.4.2004 22:08:41   0.0.0.xxx 1010
Je to uplne stejnej monitor jako ta testovana ADIna...az na tu nalepku ;-)
Za ty penize to neni tak spatny, (neni to sony ani eizo ale stalo to par slupek)
Jediny co mi opravdu vadi je ze kdyz mam Brightness nastaveny na 0 furt je svetlost strasne videt...jeste by to chtelo ubrat.
Ostrost je super (teda po uprave...) po chvili se to rozjelo tak sem ho otevrel a nasel dva potenciometry pro upravu focusu... spustil sem Ntest a zahejbal...a obraz =kristal! Da se takhle upravit spoustu problemu s moare i s ostrosti...
Ale az pujdu priste nakupovat bude to LCD ;-)
22.4.2004 01:07:38   0.0.0.xxx 910
Pěkný a zajímavý článek. Tak např. Proview 987N má děsivé moiré, že to ruší obraz jakkoli. Můj 9 let starý 17" Dell UltraScan 17ES má zase strašnou geometrii obrazu, která mi však vadí méně. Nejlepší značky se mi zdají Eizo a Samsung. Prima jsou hlavně obrazovky Dynaflat. U Trinotronů mi hodně vadí právě ty upevňovací proužky, ty prostě nesnesu.
22.4.2004 06:42:04   0.0.0.xxx 1010
Kupodivu jsem na mojem pracovním monitoru ProVista 19"(6 let každodenní provoz) nenašel žádnou chybu. Na to že to je levný šmejdík a ne žádná drahá značka slušný výkon.
22.4.2004 06:53:00   0.0.0.xxx 910

k tem IIAMAm. Mam take 19'' VM PRO 454. Po 2,5 letech jsem s nim docela spokojen, kamosi si koupili nejake ADIny a LG a ted maji obraz ulne na nic.


Jedine co mi monitor dela za chyby je ze obraz postupne ujizdi zprava do leva


Po 8 hodinach u monitoru to muze byt i 5mm. Staci ale monitor vypnout a zapnout a vse je zase na cas v poradku


Sony a Eizo budou asi lepsi ale v te dobe se mi nechtelo davat o cca 4-5k vice.


22.4.2004 08:44:26   0.0.0.xxx 1210
Chcem sa spýtať čomu by ste dali prednosť Philips 107P50 (Diamandtron, 1980*1440/60 Hz, šírka pásma 250 Hz, TCO 03) alebo Samsung SM757MB (DynaFlatX, 1920*1440/65 Hz, šírka pásma 250 Hz, TCO 03) ale LG F700P (FlatTron, 1600*1200/75 Hz, šírka pásma 203 Hz, TCO 03). Čo by ste si vybrali a aké máte s týmito monitormi skúsenosti?
22.4.2004 08:51:09   0.0.0.xxx 1210
Mám takový problém s mým novým monitorem Belinea 103055....jde o to, ze po kazdem spusteni se monitor rozhodi - jako by uplne ignoroval nastaveni proste je roztahly geometrie je jinak....ale po chvilce prace cca asi kolem 1. hodiny se sam srovna na mnou nastavene hodnoty....nevite jesli se to da nejako osetrit nebo je to rovnou na reklamaci??Diky
22.4.2004 08:52:54   0.0.0.xxx 109
Ja mam 17" iiYamu a az konvergenciu v lavom spondom rohu nema chybu. Nieje to ziadny highend od iiYamy ale uz 3 roky poslucha bez problemov...
22.4.2004 08:53:36   0.0.0.xxx 1010
100% reklamacia :-0
22.4.2004 08:54:11   0.0.0.xxx 1010
Mam ten samy problem....zkousel jsem to nastavovat, ale nepodarilo se mi to. Muzete nekdo pomoci? Nebo je to snad na reklamaci ?
22.4.2004 09:23:06   0.0.0.xxx 910
Dobry monitor, ale je po nejake te dobe provozu (3roky?) u nej mit pro hrani her nastaveno Brightness+contrast na 100 a sem tam to jeste prosvitit powerstripem
22.4.2004 10:01:12   0.0.0.xxx 1010
Ahoj jaký koupit 17" monitor? Aby byl v rozumném poměru cena/výkon.
22.4.2004 10:40:06   0.0.0.xxx 910
Dělám na iiyama 511, obraz je super. Na seřízení barev používáme "Pantone Color Vision Spyder Photo Suite PRO" Pak co vydíš na monitoru je podobné tomu co vyleze z ofsetu. Jinak je to úplně mimo! Docela zajímavý přilepí se na monitor takové čidlo které to seřídí..
22.4.2004 10:57:14   0.0.0.xxx 1110
Pozri si môj príspevok o niečo vyššie, uvedené monitory majú vynikajúce parametre a slušnú cenu. Teraz len zháňam reakcie majiteľov na ich koncovú kvalitu, zatiaľ to vyzerá na Samsung (hoci ten LG je elegán).
22.4.2004 11:38:25   0.0.0.xxx 99
ber samsunga sice neni plochej ale je prekvapive dobrej! dokonce i AOC s DynaFlat ma perfektni obraz a za 4tis to je fajn koupe.
LG muze bejt dobrej ale kus od kusu, myslim ze maj servis formou vymeny ale jak u koho.
22.4.2004 11:41:51   0.0.0.xxx 99
kup si starsi 21" Eizo F77S za 5tis a muzes se vsem 17" vysmat!!!!

a nebo jako ja 21" IBM P260 s FDTrinitronem za 5500,- 1600*1200@100Hz
22.4.2004 11:47:40   0.0.0.xxx 1010
zapni si servisní menu (pri zapinani drž MENU) a tam jas sniz. Funguje to tak, ze v servisnim menu to nastavujes nahrubo a v normalním jen dolaďuješ +-. Jinak co sem tady viděl ty servisní menu, tak sou jenom k smíchu. Kdyby ste viděli co všechno jde nastavit u Hyundai Q910, tak se poserete. Nevejde se to ani do tabulky na ty obrazky a jede to jeste do pulky OSD v jednotlivych pismenech jako zástupcích. 8-O Děsně mě mrzí, že jsem to s těma servisníma meny nevěděl před reklamací. To bych si ho spravil sám. Navíc mi ho kreténi v servisu naprosto vykurvili. Moire jak svine a nepravidelně mu na malou chviličku uskakuje obraz o 1mm do stran. 8-/
22.4.2004 11:57:41   0.0.0.xxx 109
to je trinitron tak starej? mam 17´ z 94 (ja ho mam rok) a do ted jsem myslel, ze je to vada
ten monitor me porad mile prekvapuje )
22.4.2004 13:00:01   0.0.0.xxx 910
ty ses snad muj andel! To menu je absolutni bombastika! Kontrast i jas je tedka k obrazu memu! a je to uplne sqely!

S tim uskakovanim obrazu problem nemam...Jeste jednou Diky ti!
22.4.2004 13:02:59   0.0.0.xxx 1010
vsude plati tzv: Kdo se smeje naposled ten se smeje nejlepe ;)

Mel sem moznost koupit nejakyho Eiza za 5tis...ale vsechny co sem videl jsou strasne rojzety. Par let provozu je na nich docela videt... Takze sice muzes rikat Eizo..ale, s obrazem si nejsem na 100% jist. Mozna bude mit uz lepsi obraz nova 19" za 6tis ;)
22.4.2004 15:48:28   0.0.0.xxx 1010
21" Eizo F77S je nechutnej humus, je to strašně starej monitor, a jak známo EIZO monitory se rozostří již po roce používání a to dost značně, takže pozor, tento typ raději nebrat, když už tak adekvátní cena je tak 1500-2000Kč, pamatujte že to má velikost bodu 0.30mm!
22.4.2004 15:59:54   0.0.0.xxx 1010
je 0.28mm. CZus
22.4.2004 17:08:10   0.0.0.xxx 1010
jak pozeram tak pozeram, ale o Hnujdaj ImageQuest Q770 piše výrobca: "horizontal dot pitch 0.20mm". V članku stoji: "Pro invarové masky je pak špičkovou hodnota 0.26mm,..."
Z toho mi vyplýva že mam monitor s priam zázračnými schopnosťami:-)
alebo vyrobca ojebava? :-(
23.4.2004 07:04:53   0.0.0.xxx 1010
Zkousel jsem podrzet pri zapinani monitoru tlacitko SELECT a vypnul se mi setrici rezim, ted pri vypnutym pocitaci monitor neusne, ale sviti s napisem NO SIGNAL. Poradi mi nekdo, jak setrici rezim zase aktivovat? Dekuji
23.4.2004 13:27:59   0.0.0.xxx 1010
co to meles za blbosti, Eizo ze se bezne po roce rozostri? kamos ma T57S (pekne starej, tak 7 let) a furt v pohode, ja mam 3 roky T761 (tenkrat za 40k) a je zcela vporadku, bez degradace jakyhokoliv parametru, vaz slova nez se zacnes navazet do nejlepsi firmy co monitory vyrabi (Barco nepocitam
23.4.2004 13:28:33   0.0.0.xxx 109
ze zacatku sem si s tim taky lamal hlavu, po kazdym spusteni sem znovu kalibroval...na zblazneni, protoze za hodinu bylo vsechno jinak. Poradim Ti, nech ho 2h bezet a pak nakalibruj. A pak na to uz nesahej. Myslim, ze je to tim, ze se monitor musi dostat do provozni teploty(zahrat) a u ty beliney se to projevuje mirnym rozhozenim geometrie.
23.4.2004 14:46:20   0.0.0.xxx 1010
Ja uz davno bielu vo windows nepouzivam a pekne ma vie nastvat ked citam vecer clanok /aj na pctuning/ a pekne svieti na bielo. Kedy zavediete farebne profily ? Ako napr. tvfreak.cz
23.4.2004 17:17:16   0.0.0.xxx 1010
Mam 757DFX a 957MB. 757DFX ma perfektnu ostrost aj v 1600x1200, no ma menej vyrazne farby ako 957MB. Taktiez zial nema ciernu (ale zrejme sa to kdesi v servisnom menu da nastavit, lenze don sa nedostanem). 957MB zase na moj vkus chyta pri odstraneni moire prilis mriezkovany obraz (no niekomu sa to paci, lebo ma pocit, ze je to ako na LCD). Nevyhoda MB je, ze sa neda nastavit vertikalny focus, ktorym sa na 757DFX dalo odstranit to mriezkovanie. Osobne nemam rad trini/diamond-trony, vadi mi, ze dokazem rozlisit vertikalne vybijacie vlakna a tak vidim obraz pasikavy. Podobne je to aj u Flatrona. Ale to zavisi na Tvojich ociach - ak mas citlive oci na kolme tvary, tak radsej kup Samsunga, ak na uhlopriecky, tak radsej Trini/Diamond/Fla-tron.
23.4.2004 19:11:57   0.0.0.xxx 1010
Mam s timto monitorem problem. Všechny předměty(hl. obrysy a písmo)mají na pravou stranu jakýsi stín. GK to není(ty už jsem měnil).
23.4.2004 19:13:30   0.0.0.xxx 910
Prosím poraďte co s tím.
23.4.2004 20:09:50   0.0.0.xxx 99
I kdyby se EIZO rozostřilo, není problém to opravit. Na levém boku monitoru jsou v žebrování skryté dva otvory a šroubovákem (nevodivým)se dá nastavit ostrost jako břitva.:-)
23.4.2004 23:40:09   0.0.0.xxx 910
Absolutni souhlas. Mam stejny monitor a nemuzu si ho vynachvalit. Obraz stale brilantne ostry a zadne dalsi chybicky. Jednoznacne SUPR. Kam se hrabe SONY, nebo EIZO - tady mam pomer cena/vykon asi tak 5x lepsi ;-)
24.4.2004 14:16:38   0.0.0.xxx 910
Kdo by taky starší články hledal, když tu žádný vyhledávání není
24.4.2004 20:41:23   0.0.0.xxx 109
Jsem prase a v servisnim menu monitoru Sony E220 jsem si dost rozhodil nastavení barev/jasu/kontrastu. Hodne by mi pomohlo, kdyby mi nekdo napsal tyto hodnoty z jeho Sony monitoru: S. R, S. G, S. B, RDC, GDC, BDC, kontrast 1, kontrast 2, kontrast 3, jas 1, G2, ABL, HDC, HDV. Vim, ze to je monitor od monitoru jiny, ale potrebuju se od neceho odpichnout... Diky moc za odpoved.
25.4.2004 11:23:05   0.0.0.xxx 910
Mám tu teď tři monitory EIZO a pracují všechny k naprosté spokojenosti. I ten nejstarší (8 let v denním provozu) má obraz jasný, ostrý jak břitva. Kvalita obrazu rozhodně vyšší než u Trinitronu a navíc bez proužků. Podotýkám, že všechny monitory mi tu pracují v kalibrovaném režimu. Lepší a stabilnější obraz jsem dosud kromě Barca na žádném jiném monitoru neviděl.
25.4.2004 16:57:16   0.0.0.xxx 1010
Vi nekdo ak se dostanu do servisniho menu pri PHILIPS 109B?
25.4.2004 22:53:15   0.0.0.xxx 1010
Kdyz mi reknes jak se mam dostat do servisniho menu tak ti ty hodnoty klidne reknu ;-)
26.4.2004 11:16:42   0.0.0.xxx 1010
Dik za ochotu. Do toho serv. menu se dostanes tak, ze pri zapimani monitoru budes drzet tlacitko menu. Mozna je ale pred tim lepsi zuzit obraz, protoze to serv. menu je pak v levem hornim rohu a nektery hodnoty nebudou videt.
27.4.2004 07:07:14   0.0.0.xxx 1010
Osobne mam taky 451 a teda na te moji je jitter nepozorovatelny. A co se tyka konvergence, geometrie a ostrosti obrazu, tak je taky perfektni.
28.4.2004 21:10:41   0.0.0.xxx 910
No jo.. malo lidi hleda.. ale ze tady neni policko na hledani clanku..
teda pardon ja ho nenasel
29.4.2004 08:07:55   0.0.0.xxx 1010
existuje nejaky overeny sposob, ako postupovat pri nastavovani geometrie obrazu? jednotlive nastavenia sa navzajom ovplyvnuju/rusia. ako dosiahnut co najlepsi vysledok??? viete niekto o niecom takom? totiz stale sa tu pise o tom, ako by malo co vyzerat, co je dobre a co zle. ale ako to dosiahnut?
29.4.2004 20:38:57   0.0.0.xxx 1110
Presne toto trapi aj mna, nic ma nevie vytocit viac ako biele web stranky. To potom nemozem citat viac ako pol hodku aby som neprisiel o oci. Priklanam sa kprofilom :-)
30.4.2004 15:55:56   0.0.0.xxx 99
ale u mého starého monitoru (highscreen) to dělalo taky a pak se začal i vypínat - pomohlo jediné - vyměnit zdroj nebo co to vlastně měnili v servisu. oprava cca za 1500 :-( ale nejsemodborník ani znalec
4.5.2004 07:52:36   0.0.0.xxx 89
stejný problém mám na monitoru Samsung SyncMaster 753DFX, po vypnutí se mi objeví NO SIGNAL, pokud bys přišel na to jak to vypnout, tak dej prosím vědět. Mimochodem monitory Hyundai používají obrazovky Samsung, a v podstatě to budou asi stejné monitory. S tím, že samsungy jsou kvalitnější :o)).
4.5.2004 20:43:39   0.0.0.xxx 910
Sry za opozdeny prispevek... nejak jsem na to zapomel.
Me to takhle nefunguje mam E230 tak je to tu asi jinak..
takze ti ty hodnoty nereknu sry
7.5.2004 13:24:00   0.0.0.xxx 119
Zdarec! K tem monitorum: Ve skole (CVUT FSI) mame AOC Spectrum 9Glrs a jsou to nejvetsi vechtly co sem videl.
Doma mam DELL p790, repas tenkrat asi za 4000CZK a maximalni spokojenost. Nevite nekdo jak do servisniho menu u toho Della? Nebo u Beliney 103020 (brachovo PC)? Fakt bych byl vdecnej...Diky
15.5.2004 03:58:45   0.0.0.xxx 99
na WWW.KUKU.CZ
16.5.2004 13:44:10   0.0.0.xxx 1010
Tiez pouzivam cierne podklady - setri oci neskutocne. A tak aj v prehliadaci som nastavil ignorovanie farieb na web strankach. Lebo neda sa spolahnut, ze jedna web stranka ma profily - prides na inu stranku a si tam, kde predtym.
19.5.2004 07:31:57   0.0.0.xxx 1010
Enter OSD menu, find the information icon (violet I in yellow circle and rectangle) using the arrow keys. Press the select key twice and exit the OSD menu. That is all! :-)

22.5.2004 01:06:53   0.0.0.xxx 1010
i ty ceny kompů jsou dost dobrý !
24.7.2004 12:02:08   0.0.0.xxx 1010
Je tu uveden odkaz na Nokia Monitor Test. Po stažení a otevření v RARu to po mě chce heslo. To si ho mám jít najít někam na ulici? Když už chce někdo "machrovat" jaké má "známosti" a uvádět na ně odkazy, tak by měly být funkční a né si dělat prdelky.
3.8.2004 11:34:13   0.0.0.xxx 1010
Mám takový problém. Vlastním monitor Ultrascan DELL 20TX chasis D2026T. Svého času mi záhadně odešel do věčných lovišť. Podařilo se mi ho částečně opravit neb tam byl vadný IO TDA8172. Můj problém spočívá v tom, že je tam nějakej obvod IRSY a ten je zřejmě vadný. Nemá někdo náhodou tučšení co je to zač nebo schéma ktomu monitoru? Závada je ještě taková, že se nedá roztáhnout obraz, který je hodně širokoůhlý.
Děkuji
3.8.2004 15:39:59   0.0.0.xxx 1010
Heslo pro otevreni mas uvedeno pod odkazem.
18.1.2005 19:03:31   0.0.0.xxx 911
panové já vám přesně řeknu jak jsem spokojen CRT minitory stačí se na to juknout http://roh.webz.cz/index.php?qs=dwnl

Mám LCD acer 1712m kancelařký a jsem spokojen
prezenčka je na http://dejv.webz.cz
27.2.2005 22:03:23   0.0.0.xxx 1010
Nema nekdo zkusenosti s timto monitorem?Chci si ho kupovat,tak pls poradte,dik
5.5.2005 11:33:31   0.0.0.xxx 1512
U monitoru Aoc 7glr se mi přestala zobrazovat modrá.Co s tím

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

Jeden čtenář navrhl autorovi prémii: 0.5Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.