Hlavní stránka Hardware Disky /CD /DVD /BR Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování
Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování
autor: Dedek Jan , publikováno 8.11.2004
V prvním dílu jsme se podívali na konstrukci disků, na mechanismus zápisu na ně, v podstatě jsme si při blížili základní pojmy v oblasti vypalování. Dnes se podíváme na zoubek kvalitě, životnosti záznamu a na základní vybavení "paliče", tedy potřebné hardwarové a softwarové vybavení k prvnímu úspěšnému vypálení disku. Najdete zde i doporučení, jak vybírat DVD vypalovačku, popřípadně média DVD. {mospagebreak title=Kvalita médií a životnost záznamu}

Ještě než si řekneme něco o tom, co budeme k vypalování potřebovat, podíváme se na kvalitu a životnost disků. V této kapitole jsem jako podkladů použil servery ECMA-international.org, CDR.cz a CDFreaks.com.

Parity Inner Error a Parity Outer (Parity Inner Failure)

Data na DVD jsou uložena v sektorech, sektor obsahuje hlavičku data a kód detekce chyb. Délka sektoru je 2064 bytů a je uspořádán do 12-ti řádků po 172 bytech. Navíc je ke každému řádku přidáno 10 bajtů porovnávacího kódu PI (Parity Inner).

16 takto uspořádaných sektorů tvoří ECC blok o 192 řádcích o délce 172 bytech. K těmto 192 řádkům je přidáno 16 řádků kódu Parity Outer (PO). Každý řádek PO je zabezpečen také desetibytovým kódem PI.

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování
ECC blok

Celý blok se tedy skládá z 208 řádků o délce 182 bytech. Tento blok obsahuje 208 desetibytových kódů PI a 172 šestnáctibytových kódů PO. Data jsou zabezpečena oběma kódy.

Následující obrázek ukazuje skutečné uspořádání bloku ECC, kódy PO se nepřidávají na konec bloku, ale jsou zapsány po každých 12-ti řádcích. Jeden ECC blok tedy obsahuje 16 rámců po 13-ti řádcích, z nich jeden řádek obsahuje kódy PO.

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování
Barevně je označený konec řádku s kódy PO

Chyby při čtení se nejprve detekují a opravují pomocí kódu PI (chyby se označují Parity Inner Error, zkratka PIE nebo PI). Pokud je počet poškozených bitů vyšší a chyba se nedá takto opravit, dostává se ke slovu PIF (Parity Inner Failure, dříve také PO) a oprava pomocí kódu PO.

Teprve po neúspěšné opravě chyby pomocí kódu PO nastává stav POF (Parity Outer Failure), kdy je detekována chyba čtení dat a část disku je nečitelná. PIF je tedy počet chyb, opravovaný pomocí kódu PO.

Norma ECMA - 337

Podle specifikací ECMA 267 (DVD-ROM), 337 (DVD+R/RW) a 338 (DVD-R/RW) je disk vyhovující, má-li v osmi po sobě jdoucích ECC blocích počet PI chyb maximálně 280 a v jednom ECC bloku počet chyb PO maximálně 4.

Tyto hodnoty norma ECMA vztahuje k rychlosti čtení 1x, tedy 1350 kB/s.

Z programů, které je možno použít k testování, se nabízí jako nejlepší volba program Kprobe, který je volně šiřitelný. Jediným jeho nedostatkem je závislost na čipsetech MediaTek (na těchto čipsetech jsou postaveny převážně mechaniky LITE-ON).

KProbe

Na stránkách CDFreaks.com sám autor popisuje jak interpretovat výsledky a výstupy z jeho programu a jak je v něm zahrnuta norma ECMA.

Proto jen stručné shrnutí. Program KProbe testuje počet korekcí PI/PO, neumí hlásit počty chyb POF, tedy situace, kdy se již nepovedlo opravit chyby kódem PO. Je nastaven tak, že sumarizuje počty chyb PI z osmi ECC bloků (maximálně může být 1664 chyb v osmi ECC blocích - nečitelný disk) a počty chyb PO (PIF) z jednoho ECC bloku (maximálně 208 chyb v bloku).

Pro testy se používá nastavení,

 • PI/PIF Sum ECC - 8/1
 • Read Speed - 4x

Pro opravdu korektní náhled by měla být rychlost čtení 1x, z důvodu délky testu se používá rychlost 4x, která je poslední, kde se používá čtení metodou CLV.

Ještě než přejdeme na životnost záznamu, ukážeme si pár obrázku z programu KProbe.

DVD+R páleno 12x (ASUS DRW-1604P, Verbatim 8x certified)

Kvalita je velmi dobrá, kdyby byla použita při vypalování certifikovaná rychlost média, dočkali bychom se opravdu vynikajícího výsledku.

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování
Pro detail klikni

DVD-R páleno 12x (ASUS DRW-1604P, Verbatim 8x certified)

Zde platí to samé jako u předchozího obrázku.

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování
Pro detail klikni

DVD+R DL páleno 4x (ASUS DRW-1604P, Verbatim 2,4x certified)

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování
Pro plné rozlišení klikni

I při rychlosti pálení 4x je kvalita vskutku vynikající, na závěr se podíváme, jak jsou na tom s kvalitou lisovaná DVD.

DVD-Video (DVD-5)

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování
Pro detail klikni

DVD-Video (DVD-9)

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování
Pro detail klikni

Originální dvouvrstvý disk DVD-Video dosáhl nepříliš povzbudivého výsledku, na druhou stranu je bez problémů čitelný v i DVD přehrávačích. Z obrázků je jasně vidět, že vypálené disky často ty lisované v kvalitě předstihují.

Poznámka

Disky s PI do 280 jsou velmi dobře čitelné. Pokud nějaký disk má hodnoty, které uletí přes tyto hranice a není to souvislý blok, nic se neděje a takovýto disk je stále velmi dobře čitelný.

Pár mechanik už má problémy se čtením, když hodnota PI přesáhne hranici 300 chyb v souvislém bloku, mnoho přehrávačů si už neporadí s disky dosahujícími 600 chyb. Dalším milníkem je hranice 900 chyb, kdy už disk dokáže přečíst jenom pár přístrojů.

Životnost

Výrobci často udávají životnost vypalovaných CD a DVD v desítkách let. O tom, že je skutečnost jiná, se už určitě přesvědčil mnohý z uživatelů. Vypalovaná média jsou citlivá především na změny teplot, vlhkost, na UV záření a nesmím opomenout mechanické poškození vlivem neadekvátního zacházení.

Vlhkost způsobuje korozi kovové vrstvy (tento problém je i u lisovaných médií), UV záření degradaci (rozpad) molekulární struktury materiálu (barviva) média a změny teplot a jejich výše má za následek tvarovou nestálost (po nějaké době dojde například k prohnutí média) CD a DVD.

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování
Koroze média

Uvedu malý příklad nečitelnosti CD ve vypalovačce DVD ze své praxe.

Mám mnoho CD vypálených ve vypalovačkách CDRW, když se k nim teď vracím a chci si z nich něco pustit, mám na svojí DVDRW vypalovačce velké problémy, tato média většinou nelze přečíst, proč je tomu tak uvedu v následujících bodech:

Kvalita média
 • CD jsou následujících značek: Multidisc, Verbatim, TDK, Benq         
 • Nejvíce nečitelných je mezi CD Multidisc, u ostatních není takový rozdíl
 • Nekvalita se projevuje loupáním vrstvy, částečnou korozí a prohnutím média. A to i když nejsou média vystavena přímému slunečnímu záření, ani extrémním teplotám a jejich prudkému kolísání, přitom vlhkost se pohybuje mezi 40 - 60%.
Rychlost vypalování
 • Nečitelná jsou zejména datová CD pálená vyššími rychlostmi, 32x a výše
 • Audio CD jsem vypaloval a vypaluji max. 16x a nečitelné je pouze malé procento
Zacházení s CD
 • Průměrně poškrábané CD je na tom stejně jako nepoškrábané, můžu říci že tyto škrábance podstatnější vliv na čitelnost nemají.
 • Jinak je to s prohnutými CD, které se u někoho povalují pod stohem papíru nebo knih a správná geometrie média je tatam a optická hlava DVD vypalovačky nedokáže kompenzovat prohnutí média.
 • Polepky na CD lepené doma životnost zkracují velmi výrazně (napomáhají loupání ochranného laku a tím i záznamové vrstvy), nejlepší je pro popis použít fix nebo CD s potisknutelnou vrstvou pro tiskárnu.

Na závěr musím ještě dodat, že tato CD, která nepřečtu v DVD vypalovačce, jsou tak z 40% ještě čitelná v CD nebo DVD mechanice.

Základem kvalitního média je barvivo, kvalitní barvivo a jeho stálost současně s kvalitou vypalovačky mají velmi výrazný vliv na životnost dat.

Ovšem bez zvládnuté technologie výroby a s ní souvisejícími pochody je vám kvalitní barvivo na nic. Barvivo sice vydrží, ale disk vám začne například korodovat, či se tvarově deformovat a vaše data odejdou do věčných lovišť.

Ale je tu jedna výjimka, a to média DVD-RAM, kde výrobce garantuje životnost a stálost dat po dobu 30 let. Na to jak to je ve skutečnosti si ale nějaký ten pátek počkáme.

{mospagebreak title=Co budete potřebovat k vypalování - hardware}

Hardware

Základem pro vypalovaní je samozřejmě vlastnictví počítače s vhodnou mechanikou určenou pro vypalování.

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování
 

I následující obrázek jsme si ukázali v předchozím díle, ale opakování je matka moudrosti, tak se na něj podívejte ještě jednou.

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Mechanika

Na našem trhu je v současnosti poměrně velké množství vypalovacích mechanik a zákazník stojí před dilematem, pro kterou se rozhodnout. V popředí zájmu je jistě bezproblémový chod mechaniky a kvalita vypálených médií, která jde ruku v ruce s životností vypálených disků. V neposlední řadě má na výběr vliv cena a vybavení toho konkrétního modelu. Zákazník může být ovlivněn i pověstí mechaniky, těch vlivů může být prostě mnoho.

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Protože je DVD vypalovaček opravdu mnoho, uvedu tu jen pár modelů schopných zapisovat do dvou vrstev, mechaniky jsou v retail balení, pokud není uvedeno jinak.

Mechanika DVD+R DL /
DVD+R /
DVD+RW
DVD-R / DVD-RW /
DVD-RAM
CD-R /
CD-RW
Rozhraní Cena v Kč
bez DPH
AOPEN DUW1608/ARR bulk 2,4 / 16 / 4 8 / 4 / - 48 /32 ATA - 66 2 150
ASUS DRW-1604P 4 / 16 / 4 16 / 4 / - 32 / 24 ATA - 66 2 610
Benq DW1620A 4 / 16 / 4 16 / 4 / - 40 / 24 ATA - 66 2 210
LG GSA-4160B 2,4 / 16 / 4 8 / 4 / 5 40 / 24 ATA - 33 2 680
LITE-ON SOHW-1633S 2,4 / 16 / 4 8 / 4 / - 48 / 24 ATA - 66 1 960
MSI DR16-B 2,4 / 16 / 4 16 / 4 / - 40 / 24 ATA - 33 2 700
NEC ND-3500A bulk 4 / 16 / 4 16 / 4 / - 48 / 24 ATA - 33 2 060
PIONEER DVR-108 bulk 4 / 16 / 4 16 / 4 / - 32 / 24 ATA - 66 2 254
Plextor PX-716A kit 4 / 16 / 4 16 / 4 / - 48 / 24 ATA - 33 4 350
TEAC DV-W516G 2,4 / 16 / 4 8 / 4 / - 40 / 24 ATA - 66 2 360
TOSHIBA SD-R5372 bulk 5 / 16 / 4 12 / 4 / - 48 / 24 ATA - 33 2 350

 

Jak vybírat mechaniku

V podstatě jsou dnes k dostání dva typy mechanik. Ty které umí vypalovat média DVD-RAM a ty které to neumí. Obě skupiny lze ještě rozdělit na ty co umí pálit do dvou vrstev a ty co ne.

První otázka zní: Chcete pálit do dvou vrstev?

ANO - vypadly nám DVD vypalovačky co to neumí

Druhá otázka zní: Chcete pálit DVD-RAM?

ANO - potom kupte vypalovačku LG GSA-4160B nebo jejího předchůdce LG GSA-4120B
NE - následuje třetí otázka

Třetí otázka je nasnadě: Chcete pálit kvalitně?

ANO - tady už máte na výběr, ruku do ohně můžu dát za následující mechaniky.

Kvalita:
1. vynikající - ASUS DRW-1604P, LG GSA-4160B, NEC ND-3500A, PIONEER DVR-108
2. výborná - LITE-ON SOHW-1633S
3. velmi dobrá - MSI DR16-B

Čtvrtá otázka: Jak to vypadá s cenovým srovnáním?

Pokud chcete trochu ušetřit, tak absolutním králem v poměru cena/výkon je LITE-ON SOHW-1633S retail, následovaný NECem ND-3500A bulk (nečte moc dobře poškrábaná média).

V těsném závěsu za nimi je PIONEER DVR-108 bulk (stejně jako NECovi mu to s poškrábanými médii tolik nejde), ASUS DRW-1604P retail (neumí overburning) a LG GSA-4160B retail.

MSI DR16-B retail není také špatný model, vzhledem k jeho výkonu by mu slušela cena kolem 2000 Kč bez DPH, ale za značku se platí a tak jí cena odsunuje až na konec tohoto pole.

Otázka pátá: Jakou vypalovačku tedy vybrat?

Je to zcela na vás, projděte si pár recenzí, vezměte v úvahu doporučení známých, kteří tomu rozumí a sami se rozhodněte, co je pro vás nejlepší.

Média

Při hledání cen médií DVD jsem se docela zapotil. Prodejci totiž většinou nenabízejí kompletní sortiment od jedné značky. Cena v tabulce je za kus přepočítaný z balení po 10-ti kusech, kde není takovéto balení dostupné je použita cena za kus, ceny jsou bez DPH (19%).

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Médium DVD DVD+R DL
2,4x
DVD+R / DVD+RW
8x / 4x
DVD-R / DVD-RW
8x / 4x
DVD-RAM
4,7GB
Verbatim 199 17,90 / 36,90 17,90 / 46,40 114
TDK - 18,10 / 57 18,10 / 57 -
Emgeton - 13,90 / 38 19 / 38(2x) 97
Memorex - 16 / 38 22 / 39(2x) -
Imation 311 16 / 38 22 / 39(2x) 119
Taiyo Yuden by Emgeton - 35(4x) / - 39 / - -
Noname - 10(4x) / - 10(4x) / - -

Médium Verbatim DVD+R DL už prolomilo hranici 200 Kč bez DPH, do budoucna to vypadá nadějně, určitě to nebude dlouho trvat a klesne pod 100 Kč.

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Jak vybírat média

Práci vám většinou ulehčí výrobce, který vydává doporučený seznam médií vhodných pro vypalovačku. Jenže ani výrobce vypalovačky vám nemůže dát 100% garanci, že když použijete médium z jeho seznamu, bude zápis kvalitní.

I zde platí pravidlo dvakrát měř a jednou řež. Budete muset, tak jako v případě nákupu vypalovačky, navštívit pár webů a zjistit si jaká média s jakou vypalovačkou podávají kvalitní výsledky.

Vybírejte známé značky, které většinou nemají s kvalitou problémy a jejich média vyhovují většině současných vypalovaček. Není pravdou, že bývají výrazně dražší než média neznačková.

Naopak se vyhýbejte "Noname" médiím, která nemají valnou kvalitu i když cenová nabídka je lákavá.

Update: Velkou databázi médií naleznete na serveru CDR.cz

 

{mospagebreak title=Co budete potřebovat k vypalování - software}

Software

Pokud to myslíte s vypalováním vážně a chcete si zálohovat data, svá DVD a vytvářet kopie disku 1:1, budete potřebovat tři základní softwarové nástroje:

 • Nero Burning ROM - slouží k všeobecnému vypalování
 • Alcohol 120% nebo GameJack - vytváření kopií disků 1:1
 • DVDShrink - zálohování DVD-Video disků

Nero 6.6.0.1, Nero Express 6.6.0.1

Základním nástrojem člověka, který často vypaluje, je nástroj Nero Burning ROM respektive Nero Express. Pravdou je, že na trhu je programů mnohem více, ale Nero je z nich nejoblíbenější a proto se dá říci, že je standardem v oblasti vypalování.

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

K přímému vytváření disků můžete použít aplikaci Nero StartSmart, z které můžete vybrat vypalování mnoha druhů médií.

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Alcohol 120%

Udělat kopii disku 1:1 je problém u médií s ochranou, dříve byl na tomto poli králem program CloneCD, ovšem v současnosti vládnou programy dva, jeden z nich je Alcohol 120%, druhý je prográmek GameJack.

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování
Všimněte si volby ignorovat poškozenou TOC

GameJack

GameJack není až zase tak nový program, je mezi námi poměrně dlouho, ale až s verzí 4 vstoupil do širšího podvědomí. Jeho možnosti kopírování jsou o poznání lepší než u Alcoholu 120%, má v sobě například integrován detektor ochran v podobě programu ClonyXXL.

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

DVD Shrink

Aby se zamezilo nelegálnímu kopírování filmů na DVD médiích, bylo přijato hned několik opatření. Tím nejjednodušším bylo vytvoření devíti regionů. Samotnou mechaniku je pak nutné nastavit pro region, v kterém se bude prodávat.

Kvůli šifrování ochrany CSS nebylo možné video z DVD nosičů přehrávat bez patřičné softwarové či přímo hardwarové podpory. Vše se změnilo s nápadem norského studenta Jona Johansena, zvaného též "DVD Jon", který v patnácti letech vytvořil aplikaci, která je schopna mechanismus CSS prolomit.

Pro vytváření záloh vašich disků DVD-Video je asi nejlepší volbou program DVD Shrink, je to dáno jeho nulovou cenou a kvalitou výsledného díla.

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Dnes informací nebylo tolik, ale vynahradíme si to v příštím článku. V poslední kapitole ještě nakousnu trochu schema přístího dílu, který se objeví během týdne.

{mospagebreak title=Vypalování disků - data}

Bootovací disk

Protože to není tak dlouho, co se objevil Service Pack 2 pro Windows XP, ukážeme si jak udělat bootovací CD s tímto Service packem.

Ti, kteří se chtějí v oblasti bootdisků dovědět více, si můžou přečíst článek - BootCD: Bootovací CD s utilitami (flash, Ghost), který byl na PCtuningu zveřejněn.

Tak a teď vzhůru na Windows XP SP2! Dříve než začnete, budete potřebovat originální CD MS Windows XP, SP2 pro Win XP a prográmek ISOBuster.

Jak na to

Vytvořte si na disku D:\ (může být i jiný) adresáře WinXP a SP2, do adresáře WinXP zkopírujte obsah originálního CD s WIN XP, dále zkopírujte na disk Service pack 2 a v příkazového řádku přejděte k Service Packu 2 a spusťte ho s parametrem -x

D:\>WindowsXP-KB835935-SP2-CSY.exe -x

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Vyberte cílový adresář a nechte rozbalit

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování
 

Přejděte do adresáře D:\SP2\i386\update\ a spusťte příkaz update následovně:

D:\SP2\i386\update>update.exe -s:D:\WinXP

do složky WinXP jste předtím zkopírovali originální disk systému Windows

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování
 

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování
 

Service Pack 2 a adresář SP2 můžete s klidným srdcem smazat, už vám zbyl pouze jeden adresář a to WinXP, který nyní obsahuje Windows XP s nainstalovaným SP2.

Ještě než přejdete k samotnému vypálení budete potřebovat bootovací image originálního disku Windows XP. Ten získáte pomocí programu ISOBuster.

Po spuštění klikněte na položku Bootable CD, v pravém okně se vám zobrazí dva soubory. Pravým tlačítkem myši klikněte na Microsoft Corporation.img a v kontextovém menu vyberte extrahovat Microsoft Corporation.img třeba na disk D:\.

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Teď už nás čeká jenom vypálení bootovacího CD Windows XP SP2, a protože se dnes věnujeme Neru, tak ho i použijeme.

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Vybereme položku "Vytvořit bootovací CD" a jako vypalovací program zvolíme Nero, Nero Express by si s tím neporadilo.

Na záložce Boot vyplňte následující hodnoty, zaškrtněte Image file a vyberte soubor, který jste extrahovali v programu ISOBuster:

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Záložku ISO vyplňte takto:

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Nakonec vyplňte jmenovku na záložce Label a klikněte na new (nový).

Vše o DVD - část druhá: Co budete potřebovat než se pustíte do vypalování

Otevře se vám klasické okno Nera, stačí přetáhnout soubory z adresáře D:\WinXP do kořene vytvářeného disku a dát vypálit, na disku zbývá ještě asi 100 MB tak není problém si tam přidat pár svých souborů. Máte tedy vytvořen bootovací disk Windows XP SP2, a proč vlastně?

V instalace Win XP, je totiž složka windows, která zabírá něco kolem 1,3GB místa (podílí se na tom zejména instalace windows, pár ovladačů a instalace office), po instalaci SP1 se tato složka značně rozroste a následná instalace SP2 tuto složku zvětší až na 2,4 GB.

Instalační CD Windows XP SP2 se hodí do budoucna, když dojde k havárii systému a budete přeinstalovávat. Jestliže instalaci provedete z tohoto CD bude mít složka windows mnohem menší velikost a bude obsahovat menší množství nepotřebných souborů, což určitě přispěje ke stabilitě systému. Nezanedbatelný je také ušetřený prostor o velikosti 1GB. Navíc se nebudete muset trápit s instalací aktualizačních balíčků, instalujete přeci rovnou SP2 :-).

A jak už jsem předeslal, v přístím díle si ukážeme, jak vypalovat další typy disků.

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
8.11.2004 05:35:40   0.0.0.xxx 88
děkuji. A to jsem si myslel, že jsem frajer a že vím o vypalování všechno. No s pokorou přiznávám, že nevím vlastně skoro vůbec nic. Děkuji za hromadu informací.
8.11.2004 07:13:55   0.0.0.xxx 88
kdo skutečně vypaluje, tak tyhle věci už musí dávno znát. Ale to nic nemění na tom, že článek je skutečně velmi dobrý a obsažný a kupodivu se shoduje se i s mými praktickými zkušenostmi (např. životnost a čitelnost médií, značky vypalovaček...).
Jen tak dál!
8.11.2004 07:35:22   0.0.0.xxx 88
wow, sem nevěděl že vypalovat bootovací CD je tak složité, no snad až to budu potřebovat tak ten článek někde najdu. Ale stejnak ten Nero vypadá hnusně..(né že bych o tom moc věděl.
Jinak zajímavý článek , jen tam chybý odkazy - a to na článek o médiích, protože nač si klást otázky co chce čtenář vypalovat (předpokládám že čtenář, který o tom moc nevý) když dotyčný ani nevý rozdíl mezi dvojvrství a jednovrstvím, a jestli ano tak neví jaké jsou výhody či nevýhody, dostupnost atd. jistě je na toto téma hodně článků, ale právě proto by neškodil odkaz na ně.
A ještě drobnost..mezi nejlepšími na vypalování je uvedený např. NEC a pak až Lite-on , a v následujícím odstavci jsou naopak s poznámkou že NEC hůř čte...vím sice že se jedná o různé funkce vypalování/čtení ..ale stejně, co si pak vybrat??
Bude horší vypalování o tolik horší že nepůjdou pak přečíst, nebo bude čtení tak špatné že i sqele vypálené neprojdou?
8.11.2004 07:59:57   0.0.0.xxx 88
má na každou věc jinou mechaniku... ;-)
8.11.2004 09:14:45   0.0.0.xxx 98
Co takhle k vytvoření bootovacího CD se systemem Windows + aplikovaní service packu pouzit programek Autostreamer. Parkrát klikneš a mas ISO soubor kterej pak jen vypalíš a je to
8.11.2004 09:32:12   0.0.0.xxx 98
mate nekdo zkusenost s pridavanim ovladacu (s-ata) na instalacni disk, pripadne s "expertni" instalaci? vim ze se daji definicni soubory zmenit a nacist z diskety, ale tu bych rad preskocil
8.11.2004 10:18:53   0.0.0.xxx 98
Kde se da ten program stahnout? Nasel jsem akorat v polskem zneni...
8.11.2004 10:25:16   0.0.0.xxx 88
Když už se chystá třetí díl článku jak vypalovat různé disky, řeším teď jeden problém... Chystám se přes zimu převést domácí video, které mám na CD ve formátu SVCD na DVD a nerad bych všechno přerendrovával z SVCD rozlišení na DVD rozlišení. Lze, a pokud ano, tak jakým programem, vypálit SVCD formát na disk DVD?
8.11.2004 10:29:31   0.0.0.xxx 88
WinAVI video konverter... nevim presen ejstli umi tohle, ale umi toho dost, takze mozna i tohle
8.11.2004 10:44:44   0.0.0.xxx 88
http://unattended.msfn.org/
8.11.2004 10:51:40   0.0.0.xxx 88
http://www.gamejack.org/?file=Index&lang=english
8.11.2004 10:58:46   0.0.0.xxx 88
To co je napsáno ohledně kvality a životnosti médií je sice pravda,ale já osobně pálím na CD-R Multidisc už téměř pět let začínal jsem se Supergreenama a ted už pálím jen na Transparenty nikdy jsem vlastní data nepálil více jak 16x a pokud chci opravdu dlouhou životnost tak téměř vše pálím na mojí Yamaze CRW-F1 při 8x rychlosti. Vyplatí se pár minut si počkat než pak po roce několik hodin se snažit přečíst ztracená důležitá data.První z mých vypálených CD byly páleny na vyplaovačce Delta ODR-6121 a na Mitsumi CR-2801 při 2x rychlosti a takto vypálené Multidiscy nehledě na to,že obě mechaniky vypálily přes 2000 CD každá (a stále by byly schopné pálit) jsou tato média perfektně čitelná.

Takže pokud chcete mít dobře vypálené CD nebo DVD tak se držte přísloví "Práce kvapná málo platná"

P.S. To co jsem napsal se týká pouze CD-R Multidisc od DVD-R z Eximpa mám úplně jiný názor.
8.11.2004 12:21:04   0.0.0.xxx 88
netusite nekdo co v Kprobe signalizuje SERVO ERROR...nahlasi me to u kazdyho DVD+RW a uz su z toho nestastnej...DVD vypalovacka Liteon 832S jinak funguje vyborne, pali spickove, cte spickove vse a to i DVD s PI 1200..
8.11.2004 19:04:23   0.0.0.xxx 88
myslim, ze by se sluselo, kdyz uz ne se moc rozepisovat, alespon zminit i softy na burneni pod linux: cdrecord, k3b, cdbakeoven...
(...ac se vam to zda mozna neuveritelne, nekteri lide m$ofti produky nepouzivaji...)
8.11.2004 19:34:31   0.0.0.xxx 88
Jedinym prinosem clanku je, ze sumarizuje uz napsane ...
Jinak je to ale reklama na nekvalitni media Memorek a Nero...
8.11.2004 21:19:56   0.0.0.xxx 88
To jsou jen frontendy. Pro vypaleni se stejne pouzije cdrecord. Mimochodem existuje verze cdrecordu pro win32 konzoli (DOS okynko) :-).
8.11.2004 21:39:24   0.0.0.xxx 88
Cekal jsem hlubsi zaber a naopak uzci. Nema prece smysl, kdyz jsou na trhu desitky druhu medii vybrat jen nektere a ty pote uvest v tabulce s cenami a rychlostmi. Na druhou stranu je ohledne kvality a vyberu medii napsano jen vagni doporuceni Lnavstivit par webu ....". Co treba doporucit a nebat se dat odlaz i ke konkurenci at us u nas ci ve svete. Na www.cdr.cz je preci velika databaze medii s MIDy a s testy uzivatelu na jednotlivych mechanikach.

Stejne tak vety typu "Na závěr musím ještě dodat, že tato CD, která nepřečtu v DVD vypalovačce, jsou tak z 40% ještě čitelná v CD nebo DVD mechanice." nepatri do seriozniho clanku tohoto typu. To je prece jen Vase zkusenost a pro jinou kombinaci vypalovacky, medii a obycejne mechaniky muze byt i jina zkusenost.

No jak rikam, je to dobry pocin pro zdejsi ctenare, kteri se o problematiku dosud nezajimaly hloubeji a necetli prave napr. clanky na CDR, ale i pro me je zde spousta prinosnych informaci. Nejvice si cenim toho, ze je zde snaha udelat uceleny pohled, ktera samozrejme muze narazet na jiste problemy, ale i tak dobre.
Pres toto moje kladne hodnoceni musim rici, ze ale treba prave ve srovnani s CDR (kdyz uz ho tady tak propaguji - nejsem jejich dealer) je zatim znat, ze chybeji zkusenosti, ale to se da dohnat a fandim Vam v tom.
Maarty
8.11.2004 21:41:36   0.0.0.xxx 88
Hrozny, kdyz clovek specha, co nadela preklepu a hrubek (
Sorry.
9.11.2004 12:32:30   0.0.0.xxx 88

Málo kdy to dělám (že píšu příspěvky, natož pochvalné :-) ), ale doopravdy chválím za tento článek s uceleným pohledem na věc a umím si představit, co to dalo práce.


Celkem mne mile překvapilo, že tu nejsou pouze samý kritici (co by to rozhodně uměli napsat daleko líp :-() ), až na výjimky a že když už někdo kritizoval, tak neopomenul většinou i pochválit, což je bohužel na netu jev nevídaný a všude jsou asi samý čtenáři, co všechno znají a všude byli... L


good work
9.11.2004 15:48:24   0.0.0.xxx 88
Poradte, kde v CR/SR zohnat napalovacku schopnu prijat DVD-RAM media v CADDY/CARTRIDGE (aj obojstranne, samozrejme). Ja poznam tieto : Plextor PX-605A, Panasonic 9573 a LF-D/M 721. Ale vacsina je vydana len pre Japonsky trh. Je niktora z nich, alebo podobna, dostupna u nas? Dakujem.
10.11.2004 08:57:30   0.0.0.xxx 88
Ked si das oznacenia tych mechanik do Googla a pod. zistis, ze sa predavaju v Kanade... ked tam niekoho mas (a zvysnych 200 -300 $)... u nas asi nie su
11.11.2004 12:44:51   0.0.0.xxx 88
Připojuji se s pochvalou
12.11.2004 13:00:44   0.0.0.xxx 88
Chtělo by ještě dodat, že s SP2 Winama přicházejí i SP2 deploy tools a SP2 support tools (v addr supporttools na CD), ty však nejsou service packem aktualizovány neb nejsou při sp1 instalaci defaultně instalovány... Tyhle soubory je třeba si stáhnout a aktualizovat růčo, pak teprve vznikne plnohodnotné inst CD Win XP SP2....
12.11.2004 13:38:06   0.0.0.xxx 88
můžete mi prosím někdo poradit? při přehrávání filmů na dvd se mi to každejch pět minut sekne a nevím čím by to mohlo být...
14.11.2004 11:42:02   0.0.0.xxx 89
Nevite nekdo, cim by to mohly byt a jak odstranit problem se ctenim DVD (asi s nejakou ochranou) v PC. Na stolnich DVD toto DVD jede bez problemu, ale v PC mech. ne. Zkousel jsem uz asi 3mech a bezvysledne.Tvari se to jaky by toto DVD bylo poskozeno. WXP se snazi toto DVD precist a to ho tak zamestna, ze skoro vytuhne do doby, nez DVD vytahnu z mech. ven. Dik za kazdou radu.
16.11.2004 22:13:43   0.0.0.xxx 88
Trosku ma zarazilo, ako autor opisoval kvalitu CD medii, teda ich necitatelnost, ze sa po istom case zacnu kazit. K tym horsim zaradil multidisky. Chcem sa podelit o svoju skusenost. Mam jedno CD multidisc, ktore som palil vyssou rychlostou (nepamatam si presne akou, ale minimalne 40x). Mal som ho polozene na policke v slim boxe, ale bez papieriku, takze nan par mesiacov cez okno prazilo slniecko;) Toto cd bolo nastastie ciastocne zakryte, takze sa uprazila len cast (kruhovy odsek o vyske asi 3cm, takze vcelku dost). Zistil som to po case, ked som sa na to CD pozrel, ta oziarena cast znacne zhnedla. Skusil som toto CD precitat v mojej mechanike (LiteOn 52x32x52) a ono bolo cele 100% citatelne!! Skusil som scandisc a vysledok bol takyto: zo zaciatku zelene (neosvetlena vnutorna cast), a nieco vyse polovice to uz bolo zlte, co su tusim C1 chyby, ktore su opravitelne. Takze stale citatelne. Este mi to nedalo a skusil som data z poskodenej casti skopirovat na HDD a porovnal som ich s originalnymi (bola to instalacia windows, takze sa dala zohnat este inde) a vsetky subory boli obsahovo identicke, takze vazne 100% citatelnost. BTW mechanika pocas citania nijak neznizila otacky (takze to frcalo naplno, cize na okraji 52x ;)
Niekde som cital, ze i tie najkvalitnejsie media nevydrzia na slnku viac nez 200 hodin. To moje tam bolo ovela dlhsie.
Inak celkovo palim CD vyssimi rychlostami (32 az 52) a zatial ziadny problem. Vsetko Multidisky. Aj ked som ich nevypalil moc (cca 150).
Ak ma niekto skusenost s necitatelnymi CD, napr. kvoli vysokej rychlosti palenia, napiste plis, velmi ma to zaujima. Upresnite znacku a typ media, vypalovacku a rychlost palenia. Nepaci sa mi, zeby moje data mohli raz z mojich CD odist kamsi do paze.
Paleniu zdar!

21.11.2004 11:15:58   0.0.0.xxx 88
...prave som to CD skusal v dalsich 2 mechanikach:
DVD-ROM TEAC 16x: precitalo neposkodenu cast, poskodenu ani nahodou.
CD-ROM SONY 40x: mala velke problemy CD vobec nacitat. Kopirovat sa nepodarilo nic, ani neposkodena cast.
Moj LiteOn precital vsetko. Jasne, to je na citanie poskodenych CD z tych naj znaciek.
Este idem to CD vyskusat na LiteOn CD-ROMke. Som zvedavy ci maju take dobre CD-ROMky ako vypalovacky...
21.11.2004 13:01:20   0.0.0.xxx 88
...LiteOn CD-ROM 52x nebol az taky dobry. Precital len neposkodenu cast a to znacne spomalenou rychlostou.
21.11.2004 15:45:14   0.0.0.xxx 88
Já ty disky zkoušel v
DVD+RW Lite-On LDW-401S,
DVD-ROM Lite-On LTD-166S,
CD-RW Sony CRX220A(OEM Lite-On LTR-52246S),
CD-ROM TEAC CD-W540
a nejlépe si s nimi poradila DVD-ROM Lite-On LTD-166S.
23.11.2004 09:08:36   0.0.0.xxx 88
Přesně tak. Nač to dělat složitě, když to jde jednoduše a rychle. Ještě kdyby tak šli do toho boot CD XPSP2 doplnit updaty vydané po SP2.
23.11.2004 09:20:03   0.0.0.xxx 88
Můžeš to nějak víc rozepsat?
23.11.2004 09:49:43   0.0.0.xxx 88
http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=295
23.11.2004 12:39:17   0.0.0.xxx 88

Myslim,že je to perfektni clanek.Konecne vim co jsem potreboval.


Pc Tunning JE NEJLESPI.

3.12.2004 11:44:34   0.0.0.xxx 88
Zkousel jste nekdo GJ kopirovat audio? Mne to audio disky odmita kopirovat. Jde nejak tu "neochotu" vypnout? Dekuji
13.12.2004 16:24:51   0.0.0.xxx 88
....samí .....
15.12.2004 19:55:15   0.0.0.xxx 88
Jak vybírat mechaniku: Aneb sesta otazka, co takhle zminka o tom ktera vypalovacka umi cist a zalohovat chranena DVD, to mi prijde taky dost dulezite jako rozhodujici kriterium pro vyber.
7.1.2005 09:28:03   0.0.0.xxx 98
Postupoval jsem podle návodu, ale nepodařilo se. Z CD nejde nabootovat. Kde může bejt zrada? Nevadí náhodou, že ISOBuster generuje soubor IMG, zatímco Nero očekává IMA? Nebo se musí ještě nastavit cosi, co článek zapomněl připomenout. Máte někdo nápad??? Díky za rady.
8.1.2005 20:12:38   0.0.0.xxx 89
Bacha vsichni na LG!!! Ja byl ten magor ze jsem si koupil LG GSA-4163B (puvodni 4160 uz nemeli), a ta mechanika je pomerne na h***o (kulovy cte a kulovy pali). A po upgradu firmware z 1.0 na 1.01, u ktereho je poznamka, ze zvysuje kvalitu paleni, po sobe TEN SROT NEPRECTE ANI 4X RYCHLOSTI VYPALENOU VERBATIMKU JIM SAMYM!!!!!! RUCE PRYC, HNUS!!!!
21.1.2005 08:33:01   0.0.0.xxx 98
LG GSA-4163 mám a zatím pálí vše ok, přečte to o.k. i stolní přehrávač, i DVD mechanika Samsung, i ona sama. Zřejmě máš špatný kus.
29.1.2005 23:02:35   0.0.0.xxx 88
Já koupil nejprve TEAC. DVD bylo OK ale klasická CD byla pro něj neskousnutelná. Prostě, vadný kus. Teď mám LG GSA-4160B (četl jsem na nej spoustu kritiky) ale zatím jsem s ní maximálně spokojen. Ono jde o to, že kritiku píší ti, co měli smůlu. Spokojení lidé nemívají velký důvod psát a pak to vypadá, jako by všechn vypalovačky byly šmejdy.
7.5.2012 10:35:35   109.81.22.xxx 00
Nemyslím si, že je to konkrétní mechanikou! Mám stejný problém po nějakém updatu Win 7 x64 . I když připojím úplně novou externí mechaniku či starou odzkoušenou ... furt stejný problém. Vypálím a NEŘEČTU. Něco je špatně...

M1sha napsal:
Bacha vsichni na LG!!! Ja byl ten magor ze jsem si koupil LG GSA-4163B (puvodni 4160 uz nemeli), a ta mechanika je pomerne na h***o (kulovy cte a kulovy pali). A po upgradu firmware z 1.0 na 1.01, u ktereho je poznamka, ze zvysuje kvalitu paleni, po sobe TEN SROT NEPRECTE ANI 4X RYCHLOSTI VYPALENOU VERBATIMKU JIM SAMYM!!!!!! RUCE PRYC, HNUS!!!!
7.5.2012 10:47:01   109.81.22.xxx 00
Tím updatem Win7 x64 zřejmě ZASTARALO velmi mnoho ovladačů a firmwarů mechanik... http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-hardware/hl-dt-st-gt32n-not-working-after-windows-update/863a2864-baac-4160-abc1-fbf9010...

M1sha napsal:
Bacha vsichni na LG!!! Ja byl ten magor ze jsem si koupil LG GSA-4163B (puvodni 4160 uz nemeli), a ta mechanika je pomerne na h***o (kulovy cte a kulovy pali). A po upgradu firmware z 1.0 na 1.01, u ktereho je poznamka, ze zvysuje kvalitu paleni, po sobe TEN SROT NEPRECTE ANI 4X RYCHLOSTI VYPALENOU VERBATIMKU JIM SAMYM!!!!!! RUCE PRYC, HNUS!!!!

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

Jeden čtenář navrhl autorovi prémii: 0.5Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.