Hlavní stránka Hardware Disky /CD /DVD /BR DVD+R(RW) levně: NEC ND-1100A
DVD+R(RW) levně: NEC ND-1100A
autor: Kwolek Jirka , publikováno 23.5.2003
Seznam kapitol
1. Specifikace
2. Testy
3.
4. Závěr
DVD+R(RW) levně: NEC ND-1100A

Tato kombo CD-R(RW) / DVD+R(RW) mechanika nepatří mezi žhavé novinky - dostupná je nejméně 3 měsíce. Příliš nezaujme ani technickými parametry - umí zapisovat a přepisovat pouze "plusová" media DVD+R, +RW (sice rychlostí až 4x), rychlostí zápisu CD-R (16x) a CD-RW (10x) také nikoho neohromí. Co je na ND-1100A zajímavé je její velmi nízká cena (pohybující se pod 4800Kč bez DPH) a to, že zápis DVD medii funguje (po tristních zkušenostech s prvními modely DVD "paliček") překvapivě spolehlivě. {mospagebreak title=Formáty DVD (ROM, -R,-RW, +R,+RW)}

Zařízení, která pracují s optickými nosiči (optical storage), prochází stále stejným vývojovým procesem. První fáze nebývá příliš optimistická - při uvedení na trh jsou pro běžného uživatele nejenom drahá a co je horší, často jsou celkem neodladěná. Současně se zlevňováním přicházejí také lepší a lepší výrobky, u kterých jsou nectnosti prvních výrobků potlačeny.

Bylo tomu jak CD-R(RW) a je tomu tak i u DVD (RW) mechanik. Jistě si pamatujete první vlaštovky CD-R za cenu hodně převažující 10 tisíc korun. Jejich spolehlivost byla poměrně mizivá a uživatelé tak často ničili jedno médium za druhým. Přelomem byly až mechaniky s rychlostí 8X a cenou "pod 5000Kč".

Pojďme se podívat na preview jedné z mechanik, které se tváří tak, že právě ony jsou tím přelomem který přinese "pálení DVD" širokým masám.

Joro: Kvůli stále se opakujícím dotazům věnuji tuto kapitolu formátům DVD-ROM, DVD-R a DVD+R a jejich rozdílům.

"Zmatení jazyků" světa DVD R / RW

Pokud se v oblasti zápisu medii CD-R a CD-RW dospělo poměrně záhy ke sjednocenému standardu, u DVD je tomu poněkud jinak - v současné době o přízeň bojují tři, více či méně kompatibilní, systémy zápisu:

 1. DVD-RAM,
 2. DVD-R a DVD-RW,
 3. DVD+R a DVD+RW.

DVD-RAM od členů DVD Fora

Standard DVD-RAM (DVD Random Access Memory) patří mezi nejstarší standardy zapisovatelných DVD medii. Formát byl navržen firmami Panasonic (která dosud za toto medium urputně bojuje), Hitachi a Toshiba (tedy společnostmi, které dnes patří do DVD Forum) a byl směřován především do oblasti výpočetní techniky. Media DVD-RAM nejsou kompatibilní se stolními přístroji DVD-Video. Výhodou medii DVD-RAM je to, že mohou být přepsaná až 100 000x. Aby bylo možno dosáhnout vysoké odolnosti zápisu vyskytují se občas disky DVD-RAM uložené ve speciálních průhledných prachotěsných kazetách "caddy". Kapacita starších medii medii DVD-RAM byla 2.6GB, současná inovovaná media pojmou obdobně jako ostatní media 4.7GB.

PCtuning komentuje: Obecně lze říci, že formát DVD-RAM je v současné době stále více včleňován do rodiny DVD Fora a počítá se s tím, že jej budou podporovat všechny nové mechaniky DVD-R/RW (je součásti iniciativy DVD Multi). Důvodem stálé podpory formátu DVD-RAM je pravděpodobně malá vhodnost medii DVD-RW jako přepisovatelného nosiče dat (sami jsme si několikrát na vlastní kůži vyzkoušeli nepružnost a malou spolehlivost současných medii DVD-RW).

DVD-R od členů DVD Fora

Členům DVD Fora bylo poměrně záhy jasné, že "počítačový" standard DVD-RAM nepokryje veškeré potřeby kladené na DVD R i to, že je nedostatečný zejména v oblasti spotřební elektroniky, kde je tato skupina silně angažována. V roce 1997 se proto objevil první disk a mechanika DVD-R Pioneer DVR-S101 (která tehdy stála neuvěřitelných 400 000Kč).

První disky DVD-R zapisované laserem o vlnové délce 635nm jsou dnes označované jako "DVD-R for Authoring" a umožňuji vytváření speciálních pre-mastering disků, zatímco ostatní, běžně dostupné disky patří do skupiny DVD-R(G) "DVD-R for General". U komerčních běžně dostupných disků je oblast pro hlavičku kódu CSS (Content Scrambling System) zablokovaná a lze na nich zapisovat data pouze v nezakódované formě. To sice neumožňuje kopie 1:1, na druhou stranu, v době, kdy je kód CSS dávno prolomen, to nijak nebrání v kopírování disků DVD zabezpečených CSS v jejich nezakódované podobě.

DVD+R(RW) levně: NEC ND-1100A DVD+R(RW) levně: NEC ND-1100A

DVD+R(RW) levně: NEC ND-1100A
neznačková media DVD-R lze koupit i za 50Kč s DPH

výhody DVD-R:

 • dobrá kompatibilita (DVD-R přečte 70% starších a více než 95% nových přístrojů DVD),
 • postupně se objevují media s rychlostí zápisu 2x i 4x,
 • dosud jsou media DVD-R jednoznačně nejlevnější.

nevýhody:

 • media DVD-R jsou méně vhodné pro častější zálohování dat: pokud je na disku více než jedna session, mají některé mechaniky potíže se čtením takto vypálených medii, o stolních přístrojích ani nemluvě. V režimu kompatibility se vyžaduje aby každá session byla nejméně 1GB velká.

DVD-RW

DVD-RW a skupina zabývající se prosazováním tohoto standardu nazvaná RWPPI (RW Products Promotion Initiative, web RWPPI) jsou také "dětmi" DVD Fora. Tento standard přepisovatelných (ReWritable) disků byl vyvinut s myšlenkou na video DVD-RW rekordéry. Hlavním motorem vývoje je i v této oblasti firma Pioneer (není bez zajímavosti, že členem RWPPI je i firma Sony která je také stálým členem konkurenční DVD+RW Alliance).

Poznámka: Disky DVD-RW jsou z technického hlediska velmi podobné diskům CD-RW, používá se identický typ barviva s fázovou změnou.

Formát disků DVD-RW se může lišit v závislosti od toho, kde a jak je míníme používat. Rozlišujeme dva rozdílné formáty: typ Video Recording (VR) a typ Video Format (VF).
 • Disky formatováné jako VR nejsou kompatibilní s valnou většinou stolních DVD-Video přehrávačů, avšak umožňují pohodlnější práci při nasazení ve video DVD-RW rekordérech (umožňují tolik zde potřebné indexy, mazání a spojování dat).
 • VF je formátem, jež se více blíží klasickému formátu DVD-R Jeho kompatibilita je tedy vyšší, nehodí se však pro nasazení ve spotřební elektronice (nejsou zde možné indexy, změny a mazání dat apod.).

Dnešním maximem pro nepřepisovatelná organická media DVD-R je zápis rychlostí 4x (v době testu nebylo žádné takové medium k dispozici), "nejrychlejší" media DVD-RW lze zapisovat max. rychlostí 2x - ani dostupnost těchto medii není dobrá). Další nevýhodou je relativně vyšší cena medii typu "re-writable" a jejich poměrně nízká rychlost zápisu (běžnou rychlostí je 1x).

výhody DVD-RW:

 • disky formátované jako VR jsou vhodné pro digitální rekordéry, kde poskytují vysokou pružnost a flexibilitu požadovanou od domácího DVD rekordéru,
 • disky jsou vhodné pro práci s daty, možný je i tzv. paketový zápis

nevýhody:

 • horší kompatibilita se stolními přehrávači (30-40%),
 • pomalejší zápis a přepis než je tomu u disků DVD+RW,
 • pokud je disk naformátován jako VR, budou mu rozumět jen některé mechaniky DVD a stolní DVD-RW rekordéry, nikoliv již však přístroje DVD-Video.

DVD+R a DVD+RW od členů DVD+RW Alliance

Media a mechaniky DVD+R a DVD+RW jsou nejnovějším standardem v oblasti zapisovatelných / přepisovatelných DVD medii.

Nejvýznačnějšími členy DVD+RW aliance jsou společnosti: Dell Computer, Hewlett-Packard (Compaq), Verbatim, Philips, Ricoh, Sony, Thomson a Yamaha. Těmto společnostem se vůbec nelíbily standardy (a především licenční podmínky) "upečené" v DVD Foru a tak se rozhodly jít vlastní cestou. Výsledkem je, že formáty DVD+R a DVD+RW nejsou standardem v pravém toho slova smyslu - ten by totiž mohlo ustanovit pouze DVD Forum. DVD+RW aliance se rozhodla jít "cestou Microsoftu" a prosadit potřebný standard vlastní váhou. Důkazem toho je i logo - zcela odlišné od běžného tvaru loga DVD.

DVD+R(RW) levně: NEC ND-1100A
Více informaci naleznete na:
www.DVDplusRW.org

Disky DVD+R a zejména DVD+RW mají být vhodné pro oba "DVD světy" - tedy jak pro nasazení ve spotřební elektronice (již se objevily první stolní DVD+RW rekordéry, například od Philipsu), tak pro svět osobních počítačů (podpora UDF, Bridge UDF, ISO 9660).

Poznámka: Zajímavé bylo, že se jako první objevily media i mechaniky standardu DVD+RW a na media DVD+R jsme si museli počkat až do poloviny roku 2002 (RW media se obvykle ). To, že první generace mechanik jako Sony DRU110A, HP DVD100i a Ricoh MP1520a neumí ani po inovovaní firmware vypalovat disky DVD+R však nelze hodnotit jinak než jako špatný vtip - naštěstí není počet těchto mechanik nijak vysoký.

DVD+R

Tato media používají také organické barvivo a není důvod, aby jejich cena byla v budoucnu jakkoliv vyšší než je tomu u DVD-R (dosud jsou mírně dražší, to lze však přičíst menšímu rozšíření mechanik schopných zápisu těchto medii). Kompatibilita je na vynikající úrovni.

Poznámka: Zajímavé je to, že deskriptor medii DVD+R je shodný s lisovanými medii (DVD-ROM) - PC DVD mechanika či stolní DVD přehrávač při čtení tedy není schopen rozlišit vypálené medium DVD+R od lisovaného media. Můžeme jen spekulovat, jestli je to kvůli tomu, aby mechaniky  členů DVD Fora neblokovaly tento konkurenční formát nebo z důvodu zvýšení kompatibility se staršími mechanikami.

DVD+R(RW) levně: NEC ND-1100A DVD+R(RW) levně: NEC ND-1100A

 DVD+R(RW) levně: NEC ND-1100A
i když je tento disk označen "For Data" jedná se o disk pro univerzální použití

výhody DVD+R:

 • disky DVD+R se vyznačují vynikající kompatibilitou (i se stolními přehrávači DVD),
 • základní rychlost zápisu je 2.4x (u DVD-R je to obvykle 1-2x), maximem je 4x,
 • cena je nižší než u přepisovatelných medii DVD+RW a blíží se mediím DVD-R.

nevýhody:

 • dosud je tento standard poněkud méně rozšířen než DVD-R.

DVD+RW

Výhodou medii DVD+RW je obrovská pružnost zápisu - mechaniky používají Loseless Linking - každý z 32kB bloků dat může být kdykoliv přepsán / nahrazen jinými daty - a to i uprostřed existujícího záznamu! Přepisovatelná media tohoto standardu míří taktéž do světa PC stejně jako do přístrojů spotřební elektroniky.

DVD+R(RW) levně: NEC ND-1100A DVD+R(RW) levně: NEC ND-1100A
disky DVD+RW pracují na principu změny fáze (phase change)
- jejich odrazivost je ve srovnámi s DVD+R poloviční (přesně ra ta ta ta ta... :)

výhody DVD+RW:

 • disky DVD+RW jsou pro PC svět téměř ideální,
 • relativně vysoká rychlost přepisu RW medii 2.4x,
 • vhodné pro práci s daty, v případě paketového zápisu se disk chová jako pomalý HD

nevýhody:

 • kompatibilita je (jak to u přepisovatelných medii bývá díky jejich nižší odrazivosti) horší než v případě disků DVD+R-R (odhad se pohybuje kolem 40-50%).

Shrnutí

Jistě vás napadla otázka, ke které skupině je vhodné se potencionálně přiklonit. Obecně vzato - každé medium a každá skupina má své silné i slabé stránky.

U jednou zapisovatelných medii DVD-R a DVD+R jsou na tom obě skupiny, zejména co se týče tolik diskutované kompatibility, velmi podobně (i když všichni tvrdí, že jsou to právě oni, kdo je lepší). Oba typy medii jsem zkoušel na několika stolních DVD přehrávačích a nesetkal jsem se s žádnými problémy.

Velká bitva, jak se zdá, už záhy nastane v oblasti medii typu RW. DVD Forum zde dříve hodně sázelo na formát DVD-RW, v poslední době se však do PC světa vrací i formát DVD-RAM (je součástí programu DVD Fora nazvaného DVD Multi). Formát DVD+RW od členů DVD+RW aliance je už od svého vzniku velmi silně orientovan na PC. Silnými trumfy je zde "loseless linking" a rychlost přepisu 2.4x.

Co se týče podpory formátů, firma NEC prošla podobnou cestou jako firma SONY - první přístroje vypluly pod vlajkou DVD+RW (k tem patří ni náš testovaný kousek ND-1100A), zatímco právě uváděná mechanika ND-1300A je "obojetná": umí jak DVD-R(RW), tak i DVD+R(RW).

{mospagebreak title=NEC ND-1100A}

Myslím, že každý alespoň trochu znalý hardware rozpozná výrobce téhle mechaniky na první pohled. Stejně jako se nespletete u Porsche, Mercedesu či BMW, poznáte jistě také, že výrobcem této mechaniky je firma NEC

DVD+R(RW) levně: NEC ND-1100A

Přední panel kopíruje design svých o mnoho let starších předchůdců. Zdá se mi ale, že konkrétně u NECů to rozhodně není na škodu. Jen se vedle loga CD-RW objevil i nápis DVD ReWritable.

DVD+R(RW) levně: NEC ND-1100A

Zadní panel má klasické konektory. Napájecí, IDE, Audio (analog i digital) a samosebou najdete také piny na nastavení mechaniky (Master, Slave, CableSelect ).

DVD+R(RW) levně: NEC ND-1100A

Narozdíl od několika jiných výrobců, NEC se stále drží unášeče CD v klasické šedobílé barvě.

DVD+R(RW) levně: NEC ND-1100A

DVD+R(RW) levně: NEC ND-1100A


Zkusím na závěr vypíchnout pár drobností které vás možná ovlivní při rozhodnutí zda si tohoto NECa pořídit či ne.

CD, CD-R, CD-RW

Mechanika v každém případě není žádný rychlík. Vypalovat CDR 16x se dnes už moc "nenosí". CD-RW 10x je dnešní standard.

Standardně ochranu Cactus nezvládá. Stačí ale na druhou session u CD nalepit kousek např. izolační pásky a vše funguje tak jak má. Mechanika totiž nedokáže druhou session obsahující ochranné prvky načíst a CD je tak stejné jako běžné CD. Key2Audio čte bez problémů.

DVD+R, DVD+RW

DVD+ mechanika pálí dnešní maximální rychlosti: R 4x, RW 2,4x. DVD+R média při zápisu skutečně označuje jako DVD-ROM, což je výhoda zejména při přehrávání kopií filmů na DVD+R na stolních přehrávačích, které tyto média "nepodporují". Joro: mám za to, že formátu "DVD+" se není třeba příliš obávat - aliance DVD+RW je silná, navíc se k ní připojují stále další a další členové (např. i Plextor), nehrozí tedy, že by uživatele těchto mechanik zůstali po půl roce na holičkách.

Poznámka: Zápis DVD disku DVD+R/+RW (4.7GB) trvá rychlosti 2.4x cca 25min vč. finalizace.

A jako poslední, ale o to více podstatnou věc musím zmínit cenu mechaniky, která se pohybuje okolo velice příjemných cca 5800,- s DPH. Což je cena poloviční oproti dřívějším výrobkům :-) Pokud si tedy koupíte tuto mechaniku pouze na pálení DVD+R(W) disků, můžete ušetřené peníze investovat do nějaké hodně kvalitní a rychlé čtečky, či CD-RW mechaniky.

Mechaniku zapůjčila firma Abacus Computer, děkujeme! 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
23.5.2003 06:50:26   0.0.0.xxx 45
Mechanika dobra cena dobra. Co dodat?
23.5.2003 07:38:11   0.0.0.xxx 225
(RW media se obvykle )

disky DVD+RW pracují na principu změny fáze (phase change) - jejich odrazivost je... ?
23.5.2003 08:12:46   0.0.0.xxx 255
jejich odrazivost, proste je. ber to jako fakt. laborator pctuningu prokazala existenci odrazivosti dvd+rw medii. prokaze nekdy vatikan existenci jezise? prokaze nekdy letajici kolo existenci jana tleskace? prokaze tohle vas kecup?
23.5.2003 08:15:20   0.0.0.xxx 55
Dobry den,

chtel bych se pripojit k diskusi:
Mam tuto mechaniku a jsem s ni naprosto spokojen: jedine, co jsem od ni ocekaval, je paleni - na cteni mam DVD toshibu - , Na paleni je SUPER - 2,4x RW a 4xR, co vic si prat. A to nejlepsi nakonec - OBOJE, jak DVD+R, tak I DVD+RW JDOU CIST BEZPROBLEMU na stolnich prehravacich,a to i na NEZNACKOVYCH!!!!!!!!!!!!!!, coz na rozdil od medii DVD-R a DVD-RW vypalene na TOSHIBA DVD Writer rozdil, protoze DVD-R/RW stolni prehravace prectou jen s velkymi obtizemi a to jeste nove.!!!!!!!!Se staryma se neskrtate

Ja jsem spokojen. DVD+RW 4.36 GB mam za 22,5 minuty vypalene a pohoda.
23.5.2003 08:33:45   0.0.0.xxx 55
Treba je to soutez a ctenari musi mailem autorovi poslat spravne odpovedi
23.5.2003 08:42:30   0.0.0.xxx 55
Mám stolní DVD Daewoo a čte DVD-R i DVD-RW. Je nějaká pravděpodobnost, že by četla i +R/RW (nemám možnost vyzkoušet)? Docela bych +R/RW bral.
23.5.2003 08:52:06   0.0.0.xxx 55
Čím méně značková mechanika, tím pravděpodobněji bude umět číst všechno. V těch nejlevnějších jsou přece počítačové DVD mechaniky!

Naopak super značka může umět jen DVD-ROM.
23.5.2003 10:53:40   0.0.0.xxx 55
mrkni na www.vcdhelp.com ,je tam seznam nekolika set ne-li tisic stolnich dvd a popis jejich schopnosti vyporadat se se vsemi dvd formaty..
23.5.2003 20:29:03   0.0.0.xxx 55
Docela bych si tipnul na hodne moc procent, ze je cist bude.
23.5.2003 20:57:09   0.0.0.xxx 55
odrazivost je...jste opravili.

Ale co takhle doplnit smysl textu "(RW media se obvykle )"?

Asi tam má být "se obvykle objevují až po writable médiích".
26.5.2003 17:17:38   0.0.0.xxx 55
+RW aliance se rozhodla jít "cestou Microsoftu" a prosadit potřebný standard vlastní váhou.

jenze ...
vetsina defakto standardu MS vznikla v dobe kdy nejaky standard byl potreba, ale jeste zadny (dejure) neexistoval (chyba se vesinou klane na organizece starajici se o standardy, za pomale fungovani), takze MS si pochopitelne udelal standardy vlastni. Ovsem v pripade DVD recordable, to je uplne jinak, DVD+rw vzniklo v dobe, kdy uz potrebne standardy byly, a dokonce technicky mnohem lepsi (dvd-r/ram), a to davno pred uvedenim do praxe. Navic vzhledem ktomu ze dvd+rw ma na svedomi sony/philips je vice nez jasne ze jde jen a jen o penize.
27.5.2003 19:57:04   0.0.0.xxx 55
příliš povrchní zdůvodnění, a zajímalo by mě, na základě čeho lze prohlašovat, že dvd-r je technicky mnohem lepší??
28.5.2003 18:37:04   0.0.0.xxx 45
Taky ji mám a nemůžu si stěžovat. Zatím jsem pálil 2.4x na Verbatim, TDK, Philips. Žádný problém.
Taky můj stolní DVD Grundig 130 čte DVD+R výborně, DVD+RW někdy trochu déle načítá ale pak se rozjede. CD-R mi stačí pálit 16x. Myslím, že je lepší než DVD-RW za 8-12t. Dnes bych možná bral duální 1300 ale stejně bych nakonec pálil na +R/+RW.
29.5.2003 08:41:48   0.0.0.xxx 55
A aby toho nebylo dosti ke kvalitam tyhle mechaniky za danou cenu, tak sam velky Plextor vypustil do sveta palirnu
DVD+R/RW PX-504A, ktera (krom jinyho celniho panelu a firmwaru) neni uvnitr nic jinyho, nez tenhle NEC
29.5.2003 11:27:10   0.0.0.xxx 85
Mam ten novejsi typ, co umi DVD+R(W) i DVD-R(W). Pali skvele ale bohuzel JEN na media, ktera ma nahrana ve firmware, ze je SMI pouzit. Na disky napr. Gigamaster hlasi pouze "Illegal Medium"... Nevidel nekdo nejaky novejsi firmware na netu, ktery by tuhle nectnost vyradil ?
30.5.2003 11:05:59   0.0.0.xxx 55
Je to prilis velka novinka, novy firmware nejspis zatim neni, ale urcite bude, staci koukat na web NECu nebo mistniho distributora v Cesku www.abacus.cz (maji tam technickou poradnu a taky nejake downloady v technickych novinkach, byvaji tam i firmwary)
4.6.2003 02:19:42   0.0.0.xxx 55
web NEC je celkem o nicem, je tam dost malo informaci ...
premyslim o teto palirne ND1300, ale na druhou stranu - tady ji teda moc nechvalili, asi jeste pockam ... http://www.svethardware.cz/sh/sh1.nsf/v/D26DE21DCABA6120C1256D380038F2 F0

11.6.2003 13:23:29   0.0.0.xxx 55
Je to super mechanika, mam ji od minuleho tydne a jsem s ni maximalne spokojen, +R i +RW rychlosti 2.4x, navic je pravda, ze po vypaleni +R media na nem uchova informaci, ze se jedna o DVD-ROM, protoze mam starsi PC DVD mechaniku, ktera neumi format +R a +RW a "+R" DVD mi v pohode vzala.
O stolnich pristrojich nemluve...
18.6.2003 11:35:32   0.0.0.xxx 55
Zdar vsem,

poradite mi, v jakem sw "zalohujete" dvdcka na dvd+r, kdyz NEC1100 i NEC1300 jsou na trhu pouze bulk?

Dik predem.

19.6.2003 07:59:00   0.0.0.xxx 55
dvd shrink + nero
22.6.2003 15:23:16   0.0.0.xxx 55
Podle toho co vím o +kách, tak disky se tváří jako normální DVD-ROM, takže u nich bych očekával menší komplikace než u - formátu. Ovšem praxe se samozřejmě může lišit....
8.7.2003 12:05:06   0.0.0.xxx 55
Mrkni na www.cdr.cz - tm maji novy firmware. Je tam i navod na predelavku 1100->1300
11.7.2003 12:32:09   0.0.0.xxx 55
Akorat ze ta zmena vubec nefunguje, takze se ani nesnazte tu mechaniku preflashovavat na model 1300, flashing probehne bez problemu, ale to je asi tak vsechno. U vseho jineho nez "+" medium to pise Illegal medium. Jsou tam problemy s kalibraci laseru, zapricinene odlisnosti v elektronice mezi modelem 1100 a 1300.

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

0 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 0Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.