Hlavní stránka Hardware Disky /CD /DVD /BR Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé
Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé
autor: Hruška Tomáš , publikováno 2.6.2003
Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé
Doplněno: Nová mechanika SONY DRU-510A je na dnešní poměry papírově to nejlepší, co si můžete v oblasti multi-jazykových (umí standardy DVD Fora i DVD+RW Alliance) DVD vypalovaček pořídit. Zvyšování schopností mechanik s sebou ale stále přináší větší či menší kompromisy. Čtěte jak se s nimi popere DRU-510A... {mospagebreak title=DVD - provedení, kapacita a datový tok}

Pokud jste již dostatečně seznámeni s problematikou DVD zápisu, formátů a technologií, můžete směle přejít přímo na recenzi mechaniky (3. kapitola).

Tato kapitola vysvětluje základní rozdíly mezi světy DVD a CD, dále se zde pojednává o standardech medii DVD-5 až DVD-10 a praktických rozdílech mezi lisovanými a zapisovatelnými medii. Pokud ji přečtete, pochopíte specifika se kterými budete muset počítat při přechodu z CD-R na pálení DVD.

DVD-ROM a datový tok

Media DVD jsou, pokud se na ně podíváme z pohledu vývoje, pouhými CD medii s hustším záznamem (na první pohled vypadají media CD i DVD téměř identicky).

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

Mimo rozdílných fyzikálních parametrů disku, které zahrnují rozdílnou kapacitu, jiné rozměry stop i jednotlivých pitů (viz obrázek) a rozdílnou vlnovou délku čtecího laseru je rozdílný i základní datový tok. Datový tok DVD-ROM 1x odpovídá přibližně devítinásobné rychlosti CD-ROM.

Na první pohled můžeme tedy rychlost zápisu 2.4x media DVD+R hodnotit jako směšně nízkou, pokud však srovnáme datové toky s přenosem CD, zjistíme, že se jedná o ekvivalent zápisu CD rychlostí 22x. V případě maximální rychlosti zápisu 4x u některých špičkových DVD-R medii je datový tok ekvivalentní již CD 36x. 1GB dat se v této situaci zapíše na disk za cca 3 minuty.

rychlost DVD datový tok [MB/s] ekv. rychlost CD
1x 1.35 ~ 9x
2x 2.70 ~18x
8x 10.8 ~ 72x

Media DVD - kapacita

Současná zapisovatelná / přepisovatelná media (ať DVD+R či DVD-R) uvádějí kapacitu 4.7GB, objem dat který na ně zapíšete je však 4.38GB (vysvětlení je níže).

Insider: jaká je skutečná kapacita jednovrstvých medii DVD?

Ač se všude uvádí kapacita 4.7GB, je datová kapacita medii DVD nižší (cca 4.38GB). Filmový průmysl totiž počítá 1kB jako 1000 bajtů (B), zatímco v IT světě se za 1kB považuje zásadně 1024 bajtů (obdobně to platí i pro násobky, tedy MB i GB). S tímto faktem musíte počítat dříve, než začnete na DVD media zapisovat data.

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

Celou situaci navíc navíc komplikuje fakt, že různé programy uvádějí různé "GB". V této situaci je jisté jen to, že v Průzkumníku Windows vidíte vždy "počítačové" GB a musíte se tedy řídit nižším z obou čísel kapacity DVD.

Media DVD pojmou tedy více než šestinásobek dat klasického CD. Tím se mohou stát výtečnými pomocníky všude tam, kde se musí archivovat, přenášet a zálohovat velké objemy dat.

Zapisovatelná a lisovaná DVD media - rozdíly

Podívejte se na tuto tabulku standardů "lisovaných" DVD medii:

disk zkratka specifikace kapacita
12cm DVD (GB)
kapacita
8cm DVD (GB)
jednostranný/
jednovrstvý
SS/SL (single layer) DVD-5 4.7 (4.38 dat) 1.5 (1.39)
jednostranný/
dvouvrstvý
SS/DL (double layer) DVD-9 8.5 (7.91 dat) 2.6 (2.42)
oboustranný*/
jednovrstvý
DS/SL DVD-10 9.4 (8.76) -
oboustranný*/
dvouvrstvý
DS/DL DVD-18 17 (15.82) -

*Oboustranné disky (viz. žluté řádky v tabulce) nejsou žádná věda - v zásadě se jedná o dvě media (ať již DVD-5 či DVD-9) slepená "zády k sobě". Jelikož dostupné mechaniky čtou media pouze z jedné (konkrétně spodní) strany, je oboustranné disky třeba občas otáčet.

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé
Oboustranné medium v mechanice DRU-510A působí dojmem, že je do mechaniky vloženo naopak.

Poznámka: U DVD videa se oboustrannými medii (ty poznáte snadno: z obou stran jsou totiž stříbřité a popis toho co je na opačné straně disku je natištěn na malém černém kroužku uvnitř disku) často řeší dvě samostatné verze filmu, například ve formátu 16:9 a 4:3, nebo film a dodatečný bonusový materiál. Naštěstí se většinou jedná o disky DVD-10 které jsou snadno "kopírovatelné" na jednovrstvá DVD-5 media.

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé
schéma je převzato z www.pctechguide.com

Dvouvrstvá media DVD-9

Dvouvrstvá "dual-layered" media DVD-9 využívají dvě poloprůhledné záznamové vrstvy (ty jsou od sebe vzdálené 40 až 70ľm). Ke čtení takto zaznamenaného disku je tedy třeba buďto dvou čtecích diod - každá je opticky zaostřena na "svou vrstvu", nebo systému s variabilní "přeostřovací" optikou.

Tímto "trikem" je dosaženo jednoduchého zdvojnásobení datové kapacity media bez nutnosti disk v mechanice otáčet. P.S. Koncepce "dual-layer" je součástí základní specifikace DVD - dvojvrstvé disky musí umět přečíst každá mechanika DVD (tedy i ta vaše).

Podle toho jak navazuje záznam první vrstvy na nultou vrstvu rozdělujeme dvouvrstvé disky na OTP (data se čtou až k okraji disku, přeostří se na vyšší vrstvu a hlava se v průběhu čtení vrací zpět) a PTP (vrstvy se jeví jako souběžné).

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

Disky DVD-Video jsou stále častěji typu DVD-9...

Dnešní disky DVD-Video (pre-recorded DVD-Video) se stále častěji vyskytují jako dvouvrstvá (dual-layered) media (DVD-9 s uspořádáním OTP - viz. horní schéma). To také vysvětluje častý jev asi 0.5 sekundového "zamrznutí" filmu v okamžiku, kdy se mechanika "přelaďuje" na druhou vrstvu.

...zatímco zapisovatelná media vyhovují standardu DVD-5

Jak jsme uvedli dříve - maximální kapacita nahrávatelných DVD medii nepřekračuje 4.7GB (4.38GB) - záznam dat laserem totiž prakticky vylučuje dvouvrstvý zápis typu DVD-9 (těžko si lze představit, že by bylo možné pálit skrze již zapsanou vrstvu na další vrstvu).

Poznámka: Toto omezení je v praxi jednou z hlavních překážek kopírování dat z dvouvrstvých disků standardu DVD-9 (viz. další kapitoly tohoto článku).

DVD+RW /-RW a spotřební elektronika

Nesmíme zapomínat na to, že se počítá s využitím přepisovatelných medii DVD jako budoucí náhrady videokazet.

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

Pokud na medium DVD-R /-RW, DVD+R /+RW nahrajete rekordérem digitální videozáznam ve formátu MPEG-2 (ten používá i "stolní" DVD-Video) získáte přibližně tyto nahrávací doby:

záznam
kvalita
doporuč. rozlišení
(PAL, MPEG-2)
typický
zdroj signálu
datový tok
60 min
High Quality (HQ)
720 x 576
DVD, DV
9.72 Mbit/s
120 min
Standard Play (SP)
720 x 576
DVD, DV
5.07 Mbit/s
180 min
Long Play (LP)
360 x 576
DVD, DV, S-VHS
3.38 Mbit/s
240 min
Extended Play (EP)
360 x 576
S-VHS, VHS
2.54 Mbit/s
datový tok 1xCD (VideoCD), 75 - 80 min záznamu   1.20 Mbit/s

Výše uvedené doby jsou pouze orientační a počítají s komprimací v reálném čase.

Formát MPEG-2 může videodata komprimovat s využitím proměnného datového toku (VBR - Variable Bit Rate). Okamžitý datový tok pak kolísá v závislosti na složitosti scény (čím je složitější, tím je vyšší, v "pomalých scénách" pak klesá). Průměrný datový tok je navíc možno při přípravě videomateriálu nastavit plynule od 9.72Mbit/s (to odpovídá maximálnímu datovému toku DVD) až po cca 2Mbit/s kdy je již signál poměrně nekvalitní.

Disky DVD+R,+RW /-R, -RW a jejich datová kompatibilita

Zde žádné problémy nečekejte. Souborovým systémem DVD je UDF (Universal Disk Format). Doplněk UDF Bridge (kombinace UDF a ISO 9660) pak zajišťuje kompatibilitu se staršími operačními systémy jako np. Windows 95. P.S. Volitelně je možné použít i datové struktury ISO 9660, avšak pro přístup k datům je doporučován formát UDF.

V další části se podíváme na jednotlivé typy zapisovatelných DVD medii (a je jich požehnaně).

{mospagebreak title=Formáty DVD (ROM, -R,-RW, +R,+RW)}

"Zmatení jazyků" u medii DVD

Pokud se v oblasti zápisu medii CD-R a CD-RW dospělo poměrně záhy ke sjednocenému standardu, u DVD je tomu poněkud jinak - v současné době o přízeň bojují tři, více či méně kompatibilní, systémy zápisu:

 1. DVD-RAM,
 2. DVD-R a DVD-RW,
 3. DVD+R a DVD+RW.

DVD-RAM od členů DVD Fora

Standard DVD-RAM (DVD Random Access Memory) patří mezi nejstarší standardy zapisovatelných DVD medii. Formát byl navržen firmami Panasonic (která dosud za toto medium urputně bojuje), Hitachi a Toshiba (tedy společnostmi, které dnes patří do DVD Forum) a byl směřován především do oblasti výpočetní techniky. Media DVD-RAM nejsou kompatibilní se stolními přístroji DVD-Video. Výhodou medii DVD-RAM je to, že mohou být přepsaná až 100 000x. Aby bylo možno dosáhnout vysoké odolnosti zápisu vyskytují se občas disky DVD-RAM uložené ve speciálních průhledných prachotěsných kazetách "caddy". Kapacita starších medii medii DVD-RAM byla 2.6GB, současná inovovaná media pojmou obdobně jako ostatní media 4.7GB.

PCtuning komentuje: Obecně lze říci, že formát DVD-RAM je v současné době stále více včleňován do rodiny DVD Fora a počítá se s tím, že jej budou podporovat všechny nové mechaniky DVD-R/RW (je součásti iniciativy DVD Multi). Důvodem stálé podpory formátu DVD-RAM je pravděpodobně malá vhodnost medii DVD-RW jako přepisovatelného nosiče dat (sami jsme si několikrát na vlastní kůži vyzkoušeli nepružnost a malou spolehlivost současných medii DVD-RW).

DVD-R od členů DVD Fora

Členům DVD Fora bylo poměrně záhy jasné, že "počítačový" standard DVD-RAM nepokryje veškeré potřeby kladené na DVD R i to, že je nedostatečný zejména v oblasti spotřební elektroniky, kde je tato skupina silně angažována. V roce 1997 se proto objevil první disk a mechanika DVD-R Pioneer DVR-S101 (která tehdy stála neuvěřitelných 400 000Kč).

První disky DVD-R zapisované laserem o vlnové délce 635nm jsou dnes označované jako "DVD-R for Authoring" a umožňuji vytváření speciálních pre-mastering disků, zatímco ostatní, běžně dostupné disky patří do skupiny DVD-R(G) "DVD-R for General". U komerčních běžně dostupných disků je oblast pro hlavičku kódu CSS (Content Scrambling System) zablokovaná a lze na nich zapisovat data pouze v nezakódované formě. To sice neumožňuje kopie 1:1, na druhou stranu, v době, kdy je kód CSS dávno prolomen, to nijak nebrání v kopírování disků DVD zabezpečených CSS v jejich nezakódované podobě.

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé
neznačková media DVD-R lze koupit i za 50Kč s DPH

výhody DVD-R:

 • dobrá kompatibilita (DVD-R přečte 70% starších a více než 95% nových přístrojů DVD),
 • postupně se objevují media s rychlostí zápisu 2x i 4x,
 • dosud jsou media DVD-R jednoznačně nejlevnější.

nevýhody:

 • media DVD-R jsou méně vhodné pro častější zálohování dat: pokud je na disku více než jedna session, mají některé mechaniky potíže se čtením takto vypálených medii, o stolních přístrojích ani nemluvě. V režimu kompatibility se vyžaduje aby každá session byla nejméně 1GB velká.

DVD-RW

DVD-RW a skupina zabývající se prosazováním tohoto standardu nazvaná RWPPI (RW Products Promotion Initiative, web RWPPI) jsou také "dětmi" DVD Fora. Tento standard přepisovatelných (ReWritable) disků byl vyvinut s myšlenkou na video DVD-RW rekordéry. Hlavním motorem vývoje je i v této oblasti firma Pioneer (není bez zajímavosti, že členem RWPPI je i firma Sony která je také stálým členem konkurenční DVD+RW Alliance).

Poznámka: Disky DVD-RW jsou z technického hlediska velmi podobné diskům CD-RW, používá se identický typ barviva s fázovou změnou.

Formát disků DVD-RW se může lišit v závislosti od toho, kde a jak je míníme používat. Rozlišujeme dva rozdílné formáty: typ Video Recording (VR) a typ Video Format (VF).
 • Disky formatováné jako VR nejsou kompatibilní s valnou většinou stolních DVD-Video přehrávačů, avšak umožňují pohodlnější práci při nasazení ve video DVD-RW rekordérech (umožňují tolik zde potřebné indexy, mazání a spojování dat).
 • VF je formátem, jež se více blíží klasickému formátu DVD-R Jeho kompatibilita je tedy vyšší, nehodí se však pro nasazení ve spotřební elektronice (nejsou zde možné indexy, změny a mazání dat apod.).

Dnešním maximem pro nepřepisovatelná organická media DVD-R je zápis rychlostí 4x (v době testu nebylo žádné takové medium k dispozici), "nejrychlejší" media DVD-RW lze zapisovat max. rychlostí 2x - ani dostupnost těchto medii není dobrá). Další nevýhodou je relativně vyšší cena medii typu "re-writable" a jejich poměrně nízká rychlost zápisu (běžnou rychlostí je 1x).

výhody DVD-RW:

 • disky formátované jako VR jsou vhodné pro digitální rekordéry, kde poskytují vysokou pružnost a flexibilitu požadovanou od domácího DVD rekordéru,
 • disky jsou vhodné pro práci s daty, možný je i tzv. paketový zápis

nevýhody:

 • horší kompatibilita se stolními přehrávači (30-40%),
 • pomalejší zápis a přepis než je tomu u disků DVD+RW,
 • pokud je disk naformátován jako VR, budou mu rozumět jen některé mechaniky DVD a stolní DVD-RW rekordéry, nikoliv již však přístroje DVD-Video.

DVD+R a DVD+RW od členů DVD+RW Alliance

Media a mechaniky DVD+R a DVD+RW jsou nejnovějším standardem v oblasti zapisovatelných / přepisovatelných DVD medii.

Nejvýznačnějšími členy DVD+RW aliance jsou společnosti: Dell Computer, Hewlett-Packard (Compaq), Verbatim, Philips, Ricoh, Sony, Thomson a Yamaha. Těmto společnostem se vůbec nelíbily standardy (a především licenční podmínky) "upečené" v DVD Foru a tak se rozhodly jít vlastní cestou. Výsledkem je, že formáty DVD+R a DVD+RW nejsou standardem v pravém toho slova smyslu - ten by totiž mohlo ustanovit pouze DVD Forum. DVD+RW aliance se rozhodla jít "cestou Microsoftu" a prosadit potřebný standard vlastní váhou. Důkazem toho je i logo - zcela odlišné od běžného tvaru loga DVD.

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé
Více informaci naleznete na:
www.DVDplusRW.org

Disky DVD+R a zejména DVD+RW mají být vhodné pro oba "DVD světy" - tedy jak pro nasazení ve spotřební elektronice (již se objevily první stolní DVD+RW rekordéry, například od Philipsu), tak pro svět osobních počítačů (podpora UDF, Bridge UDF, ISO 9660).

Poznámka: Zajímavé bylo, že se jako první objevily media i mechaniky standardu DVD+RW a na media DVD+R jsme si museli počkat až do poloviny roku 2002 (RW media se obvykle ). To, že první generace mechanik jako Sony DRU110A, HP DVD100i a Ricoh MP1520a neumí ani po inovovaní firmware vypalovat disky DVD+R však nelze hodnotit jinak než jako špatný vtip - naštěstí není počet těchto mechanik nijak vysoký.

DVD+R

Tato media používají také organické barvivo a není důvod, aby jejich cena byla v budoucnu jakkoliv vyšší než je tomu u DVD-R (dosud jsou mírně dražší, to lze však přičíst menšímu rozšíření mechanik schopných zápisu těchto medii). Kompatibilita je na vynikající úrovni.

Poznámka: Zajímavé je to, že deskriptor medii DVD+R je shodný s lisovanými medii (DVD-ROM) - PC DVD mechanika či stolní DVD přehrávač při čtení tedy není schopen rozlišit vypálené medium DVD+R od lisovaného media. Můžeme jen spekulovat, jestli je to kvůli tomu, aby mechaniky  členů DVD Fora neblokovaly tento konkurenční formát nebo z důvodu zvýšení kompatibility se staršími mechanikami.

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

 Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé
i když je tento disk označen "For Data" jedná se o disk pro univerzální použití

výhody DVD+R:

 • disky DVD+R se vyznačují vynikající kompatibilitou (i se stolními přehrávači DVD),
 • základní rychlost zápisu je 2.4x (u DVD-R je to obvykle 1-2x), maximem je 4x,
 • cena je nižší než u přepisovatelných medii DVD+RW a blíží se mediím DVD-R.

nevýhody:

 • dosud je tento standard poněkud méně rozšířen než DVD-R.

DVD+RW

Výhodou medii DVD+RW je obrovská pružnost zápisu - mechaniky používají Loseless Linking - každý z 32kB bloků dat může být kdykoliv přepsán / nahrazen jinými daty - a to i uprostřed existujícího záznamu! Přepisovatelná media tohoto standardu míří taktéž do světa PC stejně jako do přístrojů spotřební elektroniky.

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé
osmivrstvé disky DVD+RW pracují na principu změny fáze (phase change)
- jejich odrazivost je ve srovnámi s DVD+R asi poloviční

výhody DVD+RW:

 • disky DVD+RW jsou pro PC svět téměř ideální,
 • relativně vysoká rychlost přepisu RW medii 2.4x,
 • vhodné pro práci s daty, v případě paketového zápisu se disk chová jako pomalý HD

nevýhody:

 • kompatibilita je (jak to u přepisovatelných medii bývá díky jejich nižší odrazivosti) horší než v případě disků DVD+R-R (odhad se pohybuje kolem 40-50%).

Shrnutí

Jistě vás napadla otázka, ke které skupině je vhodné se potencionálně přiklonit. Obecně vzato - každé medium a každá skupina má své silné i slabé stránky.

U jednou zapisovatelných medii DVD-R a DVD+R jsou na tom obě skupiny, zejména co se týče tolik diskutované kompatibility, velmi podobně (i když všichni tvrdí, že jsou to právě oni, kdo je lepší). Oba typy medii jsem zkoušel na několika stolních DVD přehrávačích a nesetkal jsem se s žádnými problémy.

Velká bitva, jak se zdá, už záhy nastane v oblasti medii typu RW. DVD Forum zde dříve hodně sázelo na formát DVD-RW, v poslední době se však do PC světa vrací i formát DVD-RAM (je součástí programu DVD Fora nazvaného DVD Multi). Formát DVD+RW od členů DVD+RW aliance je už od svého vzniku velmi silně orientovan na PC. Silnými trumfy je zde "loseless linking" a rychlost přepisu 2.4x.

Tam kde se dva perou vyhrává... třetí, řekli si u Sony a jako první přišli z mechanikou schopnou zápisu i čtení medii obou nátlakových skupin. Byla to tehdy mechanika Sony DRU-500A - my vám dnes přinášíme recenzi její následnice Sony DRU-510A.

{mospagebreak title=Sony DRU-510A - základní parametry}

Interní mechanika Sony DRU-510A je pokračovatelem řady DRU-5xx - skutečných multiformátových mechanik*, mechanik které umí zapisovat na obě konkurenční, a dříve neslučitelné skupiny zapisovatelných DVD medii: na media DVD Fora (DVD-R /-RW) i na media DVD+RW Alliance (DVD+R /+RW).

*Poznámka: Existuje specifikace DVD Multi, která obsahuje pouze standardy DVD Fora včetně DVD-RAM, nezahrnuje však již formáty konkurenční skupiny DVD+RW Alliance. Mechanika DRU+510A jde v ohledu podpory obou soupeřících skupin stejně daleko - výjimkou je, stejně jako u DRU-500A, chybějící podpora formátu DVD-RAM (Sony tvrdí, že by podpora tohoto formátu stála 70USD).

Vyjmenování všech možností zápisu a čtení (mechanika zvládá i běžná CD-R/RW) testované mechaniky vypadá jako složitá matematická rovnice:

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

Testovaná mechanika DRU-510A byla v "krabicovém" tzv. retail balení se softwarem. Uvnitř tedy naleznete (mimo vlastní mechaniku) také CD se softwarem, kabel IDE, návod k instalaci (je i česky) a jedno přepisovatelné medium DVD+RW (2.4X, 4.7GB) - začít s experimentováním můžete tedy ihned po instalaci.

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

Z praktického hlediska bychom mohli říci, že mechanika je spojením tří přístrojů do jednoho:

 • mechaniky DVD-R /-RW, která data zapisuje max. rychlostí 4x a přepisuje rychlostí 2x,
 • mechaniky DVD+R /+RW, která data zapisuje i přepisuje max. rychlostí 4x,
 • a klasické vypalovačky CD-R/RW s parametry: 24x16x32x.

Pokud porovnáte tyto hodnoty s dnešními specifikacemi zjistíte, že co se týče zápisu a přepisu DVD medii nabízí testovaná Sonka maximum.

Poznámka: Otázkou je, jestli seženete odpovídající media. Z nejrychlejší skupiny jsme měli k dispozici pouze medium DVD-R GigaMaster 4x (cena tohoto media byla, ve srovnání s medii 2x, téměř dvojnásobná - stálo totiž 98Kč), "čtyřkové" media DVD+R ani DVD+RW jsme v době testu k dispozici neměli.

Design a provedení

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

Design mechaniky je na dnešní poměry nečekaně odvážný: čelu dominuje kryt šuplíku stříbrné barvy překrytý poloprůhledným "kabátkem". Na něm jsou, na protilehlých stranách u stylizovaných "nárazníků" vyvedena modře loga obou konkurenčních skupin (asi aby byla od sebe co nejdále :). Spodní část čela je klasické šedé barvy - díky tomu mechanika designově splyne jak s hliníkovými, tak i černými nebo klasickými skříněmi.

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

Firma Sony se i u tohoto modelu rozhodla jít cestou minimalizmu - upustila od sluchátkového konektoru, regulátoru hlasitosti a tlačítka "Play" (dnes to už tolik nevadí - jsme ve věku mp3).

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

Zadní část je osazena klasickými vstupy a výstupy (viz. zleva): digitální konektor SPDIF (2-pinový), audio konektor (4-pinový), soustava jumperů, IDE konektor a konektor napájení. Mechanika není vybavena chladícím větrákem - to přispívá tiššímu chodu mechaniky.

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

Řada DRU-5xx je, narozdíl od předchozích "plusových" modelů DVD+RW, vlastní konstrukcí firmy Sony (firemní je i elektronika). Mechanika využívá klasické rozhraní IDE / ATAPI (podporuje UltraATA 33). Poznámka: Mechaniku je možno nainstalovat jak ve vertikální, tak i v horizontální poloze.

Základní technické parametry

 • zápis DVD:
  4X max. DVD+R; 4X max. DVD+RW;
  4X max. DVD-R; 2X max. DVD-RW;
 • zápis CD:
  24X CD-R;
  16X CD-RW
 • čtení DVD a CD:
  12X max. DVD-ROM (čtení DVD-R /+R 4x);
  32X max. CD-R, CD-ROM;
 • přístupová doba:
  DVD: 200ms
  CD: 160ms
 • interní buffer: 8MB
 • technologie proti podtečení bufferu: ano, Power-Burn
 • podporované formáty: DVD-ROM, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-DA, CD-ROM (XA), Video CD, Photo CD (multi-session), CD Text, CD Extra a další.
 • dodávaný software (vše v angličtině):
  Veritas RecordNow DX: jednoduchý software pro zápis CD/DVD,
  Vertias DLA: sw pro paketový zápis, kdy se medium +RW chová jako pomalý harddisk,
  Sonic MyDVD 4.0: DVD authoringový software,
  Cyberlink PowerDVD 4.0 XP: softwarový přehrávač DVD,
  Vertias Simple Back-Up: zálohovací software,
  MusicMatch Jukebox 7.1: software pro práci se zvukovými a mp3 soubory.

Specifikace mechaniky vypadají opravdu slibně. Mimo zápisu na disky DVD-RAM umí DRU-510A opravdu vše, co byste od interní DVD zapisovačky mohli očekávat.

Nero Info Tool

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé
mechanika byla vybavena firmwarem 1.0a

Takový pohled se nenaskytuje příliš často - mechanika nabízí téměř vše, co je u interních mechanik možné. Výjimkou je nepodporovaný formát DVD-RAM (podle Sony by se cena musela zvednout o cca o 70USD) a Mount Rainier, kterému Sony dosud příliš nevěří.

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

S DRU-510A si rozumí i s poslední inkarnace populárního kopírovacího programu CloneCD 4 (4.2.0.2), ten však s mechanikou pracuje pouze jako s obyčejnou CD vypalovačkou.

Poznámka: Firma Elaborate Bytes AG slibuje na svých stránkách brzké vypuštění programu CloneDVD - předpokládám, že Sony DRU-510A bude patřit mezi podporované typy.

{mospagebreak title=Software, testy a závěr}

Software

Instalační disk obsahuje poměrně známý program PowerDVD XP. Je to populární softwarový přehrávač DVD-Video disků přibalovaný k mechanikám - konkrétní bundle k této mechanice je však pouze ve "stereo verzi".

Dalším přibaleným programem je Veritas DLA sloužící pro packet writing na CD a DVD média (DVD+RW se pak chová jako velmi pomalý harddisk). Funkce těchto programů je všeobecně známá a vzhledem k tomu, že všechny pracují na stejném principu není co dodávat. Program MusicMatch je také všeobecně znám. Jen pro připomenutí - jedná se o poměrně oblíbený hudební mp3 "kombajn" (třídí, vyhledává, komprimuje, přehrává a vypaluje hudební soubory). Přiložen je také SimpleBackup který slouží, jak již název napovídá, k zálohování dat na CD a DVD.

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

Prvním méně známým programem je ShowBiz sloužící k editování videa. Obsahuje sice pouze základní funkce, ale pro sestříhání záběrů s dovolené plně postačuje.

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

Záběry upravené v ShowBizu můžete rovnou použít v programu Sonic MyDVD. Tento program dokáže pomocí různých průvodců vytvořit kompletní DVD-Video nebo VideoCD disk a to i tehdy, pokud uživatel nemá moc zkušeností. Samozřejmě pokud se na to cítíte, lze zde "tvořit" i bez průvodců, což ocení všichni ti, kteří se nechtějí zdržovat a mají potřebné znalosti.

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

Posledním programem je RecordNow DX. Tento program je zástupcem univerzálních vypalovacích programu jako je například Nero nebo WinOnCD. Dokáže v podstatě to samé, co zmiňované programy s tím, že s jeho pomocí lze samozřejmě zapisovat jak CD tak DVD.

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

Testy - čtení

Testovaná mechanika při testech čtení DVD a CD medii příliš neexcelovala (čtení medii DVD+R rychlosti 4x deklaruje i výrobce - evidentně je to tím, že je dána přednost spolehlivosti před rychlostí čtení). Všechna lisovaná média která jí byla předložena sice přečetla, ale málokdy dosáhla deklarovaných maximálních rychlostí*. To je u DVD vypalovaček poměrně běžné - ve čtení lisovaných medii bývají horší než jejich specializované DVD-ROM kolegyně (to je pravděpodobně dáno komplikovanější konstrukci laseru a vyšší hmotností pojezdu optiky).

*Abych dokázal, že mechanika umí číst DVD media rychlostí 12x musel jsem použít zcela nové DVD-ROM medium.

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

Data CD-ROM                  Data CD-R  

Při čtení datových CD (lisovaných i CD-R medii) uplatňuje mechanika metodu CAV - Constant Angular Velocity (stálá úhlová rychlost). Mechanika "nasadí" konstantní otáčky (7500ot/min.) a v závislosti na poloměru pak lineárně roste (zelená linie v grafu) rychlost přenosu dat - a to od 15x až k maximu, hodnotě 32x standardu CD-ROM.

Korekce chyb se při čtení poškrábaných CD-ROM a CD-R medii se příliš nevyznamenala - výsledky byly ve srovnání s dnešní špičkou mírně podprůměrné. Poněkud hůře vyzněl i test přístupové doby - ta se při náhodném přístupu pohybovala kolem hodnoty 200ms (je to pravděpodobně způsobeno těžší pohyblivou částí optiky) - joro: nesmíme však zapomínat, že funkce CD-ROM jsou u této mechaniky hlavně kvůli kompatibilitě, důraz je kladen na DVD.

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

         DVD+R                        DVD+RW             

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

DVD-R                         DVD-ROM

Audio extrakce

Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé Sony DRU-510A - obojetná DVD vypalovačka napodruhé

         Audio CD                     Audio CD-R         

Jedná se o specifický úkol, kdy se snažíme z běžných audio disků (Audio CD) získat (tj. "extrahovat") záznam zvuku v digitální podobě. Vzhledem k tomu, že audiodata neobsahují datové "sektory" ani samoopravný kód, jedná se o poměrně nesnadný úkol (nároky na preciznost čtení a na správnou synchronizaci jsou značné).

Testovaná mechanika v tomto úkolu příjemně překvapila - extrakce probíhala průměrnou rychlostí 20x, tedy obdobně jako čtení dat, přičemž program nehlásil žádné "DAE chyby". I zde byla mechanika citlivější na poškrábání povrchu.

Testy - zápis

Hlavním trumfem této mechaniky je zápis DVD (-R, +R a +RW) medii rychlostí 4x - k tomuto účelu musíte mít k dispozici odpovídající certifikována media. Těm, komu rychlost zápisu 4x připadne směšně malá, nechť se podívá na následující tabulku:

;
rychlost DVD datový tok ekv. rychlost CD
1x 1.35 MB/s ~ 9x
2x 2.70 MB/s ~18x
2.4x 3.24 MB/s ~21x
4x 5.40 MB/s ~36x

Zápis 4.35GB kontrolních dat (tento objem se blíží datovémi maximu DVD media jež je 3.38GB) rychlostí 4x na již dříve zmíněné medium DVD-R trval 13:45 minuty, zápis na výrobcem dodané DVD+RW medium rychlostí 2.4x trval 22:45 min. Pro informaci: stejný objem dat by mechanika s rychlostí DVD 1x zapisovala cca 55 minut - dobře si pamatuji jako guma se táhnoucí dlouhé minuty jež jsem zažíval v průběhu mých experimentů se zápisem na media DVD-R.

Pokud mechanice nabídnete media s certifikací 4x, bude Vám zápis touto rychlostí (tedy pokud jste před tím zažili muka s rychlostmi 1x a 2x) připadat úžasně rychlý. Mám za to, že většina z vás si bude za rychlá media ochotna i poněkud připlatit (představte si, že potřebujete vypálit 5-6 disků).

Poznámka: Příspěvky užívatelů mechaniky DRU-510A v některých diskuzních forech občas poukazují na to, že je nutné konktétní, zejména neznačková DVD media s mechanikou předem vyzkoušet. Může se totiž stát, že nebude dosaženo maximální rychlosti (to platí zejména u DVD-R 4x a DVD-RW při 2x, media DVD+R a +RW se zdají být poněkud méně problémové). Tento u - DVD vypalovaček stále častý jev - ukazuje na to, že vypalování DVD a zejména výroba neznačkových DVD medii je ještě stále poněkud v plenkách.

Závěr

Zdá se, že u Sony se již definitivně rozhodli, že nebudou zájemce o zápis medii DVD nutit sázet jen na jednu kartu (o tržní podíly v oblasti DVD R se totiž stále bojuje) a budou již stále pokračovat v DVD "obojetnosti" jejich mechanik.

Překvapením u DRU-510A je to, že od předchozího typu se zase tak moc nezměnilo (tedy až na to, že v průběhu doby poměrně hodně klesla cena - na dnešních cca 8500Kč bez DPH). I tato mechanika při čtení poškozených DVD medii nijak neexcelovala. Obecně lze říci, že pro náročné využití je vhodné mechaniku doplnit nějakou špičkovou DVD-ROMkou.

Jinou záležitostí je zápis DVD medii - zde hodně záleží jak si mechanika s mediem "sedne" (pokud ano, je to skvělá souhra) - otázka podpory širšího spektra medii je nejspíše záležitostí aktualizace firmware. Pokud použijete vyzkoušená media - budete odměněni rychlým zápisem 4x medii jak ze skupiny DVD-R, tak i DVD+R. Co se týče přepisovatelných medii, nejen u této mechaniky, vede formát DVD+RW s rychlostí 2.4x. 

Poznámka: Dvířka mechaniky při zavírání vydávala poměrně nepříjemný zvuk (u předchzího typu DRU-500A jsme to však nepozorovali - nejspíše se jedná o záležitost konkrétního zapůjčeného kusu).

klady DRU-510A:

 • unikátní široká kompatibilita se všemi druhy medii DVD R RW,
 • rychlý zápis medii DVD (4x s odpovídajícími disky +R a -R),
 • 8MB buffer, Power-Burn zabraňuje chybám vyvolaným podtečením bufferu,
 • kvalitní práce s medii CD-R /RW,
 • tichý chod mechaniky,
 • elegantní a neotřelý design.

zápory:

 • pomalejší čtení medii DVD-Video a DVD-R, -RW, +R a +RW (rychlostí 4x),
 • některá media DVD-R mechanice evidentně "nechutnají"
  (problém je však evidentně obecnějšího rázu),
 • vyšší přístupové doby (cca 200ms).

Za zapůjčení mechaniky děkujeme firmě ATComputers

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
2.6.2003 19:19:28   0.0.0.xxx 76
že prý je formát DVD-RAM na ústupu? Tak ve skutečnosti je to přesně naopak. Jaké DVD rekordéry si myslíte, že vyhrávají všechny testy? Ano, jsou to Panasoniky s DVD-RAM/DVD-R/W. Je totiž možno pořad nahrávat a zároveň např. sledovat jiný záznam ze stejného disku. A k čemu že to je dobré? No, nahráváte si třeba fotbal, ale musíte na WC, tak stisknete knoflík a po návratu pokračujete ve sledování tam, kde jste před odchodem na WC přerušili. Toto jaksi nejde u DVD+-R/RW. Tento systém je tedy srovnatelný s DVD rekordérem jiných formátů + HD. Cena tohoto systému je od 17000Kč. To je dost supr. Až budou prachy, jdu do toho. zdar
2.6.2003 21:23:26   0.0.0.xxx 66
jenze to co popisujes umi protoze ma vestaveny HDD v kapacite par desitek GB. to s formatem DVD-R nebo DVD-RAM ale vubec nesouvisi. A zmineny fotbal sledujes prave z toho HDD takze je jedno jestli je to -RAM nebo +RW :-)
2.6.2003 21:40:03   0.0.0.xxx 66
SAMOZDREJME ZE TO JE DIKY DVD-RAM! Format DVD-RAM vsechny tyto veci umoznuje (respektive umoznuje vse co umoznuje HDD). Navic format DVD-R/RAM je v oblasti stolnich recorderu absolutne nejrozsirenejsi, ma vice jak 70% trhu.
Dale format DVD-RAM ziskava na popularite i v oblasti PC, predevsim diky technickym vyhodam formatu dvd-ram, a taky diky !standardu DVD MULTI.
2.6.2003 22:10:04   0.0.0.xxx 77
jeste k par blbostem kolem dvd-ram

format DVD-RAM nepodporuje jen Panasonic, ale taky napr samotne DVD forum, hitachi, samsung, lg, toshiba, atd.

Media DVD-RAM jsou kompatibilní se stolními přístroji ktere DVD-RAM podporuji (o cemz si u DVD+RW muzete nechat jen zdat(ne kazde DVD+RW medium prehrajete v pritroji ve kterem by prehrat jit melo)). Navic napr. u dvd recorderu je dvd-ram absolutne nejrozsirenejsi (vice jak 70% trhu).

Hlavnimi vyhody dvd-ram je 100000x prepis, sektorovy zapis (jako u hdd, vcetne jeho vyhod), vysoka odolnost a spolehlivost, dlouha zivotnost, atd.
btw 100000x prepis neni diky nejakemu caddy, ale diky spolehlive magnetoopticke technologii zapisu.

Cartridge se u dvd-ram nepouziva hlavne z duvodu ochrany, ale predevsim pro snazsi zachazeni (btw rozhodne nejsou prachotěsná), a daji z cartridgi vyndavat.
3.6.2003 07:15:54   0.0.0.xxx 77
No ve skutecnosti to je tak ze DVD-RAM si vehementne prosazuje Panasonic sam.Sice je ten format v DVD foru ale tomu neni moc platne.Je to bohuzel format na ustupu a jiz ted je takrka jasne ze Blue Ray disk ho smaze ze sveta.BTW:nejak sem nikde nevidel ty kvanta stolnich DVD co by umeli cist DVD-RAM:-)
3.6.2003 08:16:26   0.0.0.xxx 66
Pokud se rozhoduji o zakoupení DVD vypalovačky do POČÍTAČE, protože kapacita CD-ček mi dnes přijde směšná, tak se nebudu napařovat nad tim jak je kterej DVD formát je lepší na moje home_forged DVD filmy, ale prioritou bude právě zápis/přepis dat, no ne?
Já osobně bych šel do DVD-R/RW ale rozhodně ne od SONY.
Jediná mechanika (nemluvím o monitorech a jiných periferiích) od SONY se kterou jsem neměl problémy, byla jejich první čtyřrychlostní CD-ROM mechanika.
Moje volba - Plextor. Jen kdyby nebyl tak drahý...
3.6.2003 08:17:46   0.0.0.xxx 77
Ne DVD-R/RW, ale DVD+R/RW... :]
3.6.2003 09:27:47   0.0.0.xxx 77
Jak nastoupil NEC s cenami na 1300 tak netrvalo dlouho a ceny sa pohli hned smerom dolu o 20-30% i na ostatni vypalovacky. Neni rozumni duvod kupovat SONY za ti penize. Osobne si myslim ze SONY brzy taky prudko znizi ceny jen to by nesmela byt cekaci lhuta na ne 45 dni. Velkym gigantem obcas chybi flexibilita.....
3.6.2003 09:54:28   0.0.0.xxx 77
souhlas, ten NEC je cenova bomba a navic vychazi v testech dost slusne i po technicke strance, viz. recenze na NEC 1100 (DVD+R/RW) na PCTuningu nebo na NEC 1300 (DVD + - R/RW)na www.svethadware.cz, letos budu kupovat DVD vypalovacku a jdu jednoznacne do NECa :-)
3.6.2003 11:48:04   0.0.0.xxx 77
jste trochu mimo realitu, dvd-ram je momentalne na vzestupu, v evrope to sice neni moc videt (sony a philips se nam tu snazi neco vnucovat (podobne jako to bylo s DPL misto AC3 na DVD pro evropu (to se jim nastesti nepovedlo, i kdyz to bylo tak tak a stalo to dva roky spozdeni dvd u nas)).
V oblasti DVD RECORDERU je dvd-ram(v kombinaci s dvd-r) na absolutni spicce (vice jak 70% trhu (a temer 60% panasonic)). U dvd playeru neni dvd-ram az tak podstatne, protze dvd-ram je predevsim zapisovaci format, a navic dvd prehravace uz maji odzvoneno, v kurzu jsou dvd recordery, presto se podil dvd prehravacu podporujici dvd-ram zvetsuje.
V oblasti profesionalniho pocitacoveho nasazeni (zalohovani, video strih, velke firmy, banky, ...) je dvd-ram taky jednoznacne nejpouzivanejsi (s porovnanim s ostatnimi dvd standardy a formaty). V oblasti pocitacoveho SOHO (tedy tam kde to je predevsim o marketingu) samozdrejme dvd-ram jste moc neni, ale jeho pozice se zlepsuje (predevsim diky dostupnym dvd multi mechanikam, a technickym vyhodam).
DVD-RAM masivne podporuje Panasonic, Samsung, Hitachi (samsung a hitachi se ale spise obecne orientuji na japonsky trh), a dale napr toshiba, lg a spoustu dalsich, a samozdrejme dvd-ram podporuje i dvd forum (problem je v tom ze dnes uz nikdo na nejake standarizace nehledi, a kazdy kope sam za sebe - vsak zakaznici to zaplati).
BlueRay moc budoucnost nema, protoze a) je prilis roztristeny (v pripade dvd tu jsou asi tri formaty (dvd- dvd+ a dvd-ram) ktere jsou jakz-takz kompatibilni, v pripade blueray tu jsou "zatim" ctyri formaty ktere nejsou vubec komatibilni, jedinou sanci je kdyby v tom udelalo poradek dvd forum. b) neni potreba, kapacita dvd je pro vetsinou soucasnych pouziti dostatecna (dokonce i pro hdtv, ktere v evrope stejme asi mit nebudeme), navic krom kapacity neprinasi zadne vyhody (srovnej s vhs -> dvd) c) jsou jine daleko lepsi technoogie, atd.
btw kdo rikal ze bys mel videt kvanta stolnich dvd prehravacu s dvd-ram.
3.6.2003 14:44:26   0.0.0.xxx 77
Co má společného s tímto typem vypalovačky autorádio Sony? Nebo DVD stolní přehrávač (kde si Sony dříve hlídalo media -R a RW, protože vlastní Sony Music - naopak, zdá se, že dnes razí opačný trend a jde mp3 i mediím R/RW vstříc).

Sám mám asi už půl roku DRU-500A a jsem s ní zcela spokojen - pálím jak DVD-R tak DVD+R (oboje na 2x). Navíc používám poměrně levná media (+R od HP a -R od Bell Tech.) - i když pravda, že jsem si je předem odzkoušel. Pokud je tedy 510ka ještě lepší než 500... nevidím u ní žádný problém.
3.6.2003 17:25:05   0.0.0.xxx 76

Pravda je asi někde uprostřed. DVD-RAM se totíž, poměrně překvapivě, vrací. Důvodem toho je (světe div se)... tristní nedůvěryhodnost formátu DVD-RW (sám ho osobně považuji za velmi pochybný - je to neumělé a trochu otrocké přenesení CD-RW ze svými technologiemi do zcela jiného světa DVD /geometrické rozměry, vlnová délka, tloušťka vrchní vrstvy/).


U DVD-RAM je tomu zcela jinak - od počátku se počítalo ze sektorovým zápisem, "počítačové" jsou technologie mnohonásobného přepisu, věrnost záznamu je velmi vysoká (to jsou ty banky atd...), kapacita je dnes již také ok (dříve 3.9GB).


Můžeme tedy, v případě DVD-RAM, mluvit... o dítěti které bylo opušteno, ale zase je adoptováno stejnými rodiči (DVD Forem) aby nahradilo kulhajícího člena týmu.

4.6.2003 08:56:03   0.0.0.xxx 77
NA CO JE DISKUZE K CLANKUM KDYZ JSOU TADY MAZANY PRISPEVKY!! JESTE VCERA JICH TABY BYLO PRES 20 ,VCETNE MYCH KRITYCKY SE VYJADRUJICICH K VYROBKUM SONY.KONKRETNE MECHANIKAM.. ASI SE NEHODILY DO KRAMU CO? KDYZ SE K NIM PAK NAVIC SOUHLASNE PRIDALO DALSICH PAR LIDI..
4.6.2003 10:42:14   0.0.0.xxx 77
bacha na to, pokud budes kritizovat vyrobky sony, tak sony necha odstranit i Tebe ...
4.6.2003 13:10:45   0.0.0.xxx 77
:-)
4.6.2003 18:17:22   0.0.0.xxx 77
Jak je tahle mechanika drahá?? A jak je natom s cenou v porovnání s jinými vypalovačkami?
10.6.2003 09:13:54   0.0.0.xxx 77
predrazena.. stoji v celkem levnem internetovem shopu cca.12tisic ,jine mechaniky koupis od nejakych 6tisic nahoru..
16.6.2003 07:59:41   0.0.0.xxx 77
Da se sehnat pod 10.000 Kc vc. DPH - retail verze vc. originalniho sw.
13.1.2005 10:24:47   0.0.0.xxx 77
Mam problem s monitorem. Kdyz zapnu hru treba Medal of Honor: PA tak mi v menu vypne monitor jako kdybz byl počítač vypnutej. Kdyz se to stane tak musim natvrdo vypnout kompa. Dela mi to i u FIFA a NHL 2005, to se vypne uz pri loadingu do menu. U CODa mi vypne az ve hre. Nevim cim to muze byt uy jsem skousel i prehodit ovladace na monitor na Plug and play ale nepomohlo to. U NFS: U2 mi to nedela ani u Prince of persia: Sands of time.
Zkousel jsem i menit rozliseni a frekvenci na nejakou jinou, ale taky nic. Moje sestava je AMD Athlon 64 3200+, GeForce 6800LE, 512 MB Ram, 160GB HDD, Monitor LG T910BU, ...
Jestli znate odpoved tak mi ji prosim poslete na Toxic.source@seznam.cz
Diky mocccc

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

0 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 0Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.