Hlavní stránka Hardware Disky /CD /DVD /BR DVD do AVI (DivX): Kompletní návod
DVD do AVI (DivX): Kompletní návod
autor: Vlček Ondřej , publikováno 26.11.2002
DVD do AVI (DivX): Kompletní návod
Tímto článkem bych chtěl začátečníkům usnadnit tápání v oblasti zpracování a úprav DVD videa na počítači, respektive jeho kompresi do dnes asi nejběžnějšího formátu AVI. Pokusím se zabrousit do všech kategorií zpracování, od zpracování obrazu, zvuku (stereo i 5.1 AC3) až po zpracování titulků. Nechci tím samozřejmě nikoho navádět k neautorizovanému šíření materiálu získaného z DVD - nezapomeňte, že tato díla jsou u nás chráněna autorským zákonem. Takže s chutí do toho... {mospagebreak title=Obraz}

Úvodem

Zkušené čtenáře bych rád upozornil, že popsanou metodu sám nepovažuji "za tu jedinou a nejlepší", je ale pro začátek "poměrně" jednoduchá a dosažené výsledky patří k těm lepším. Všechny kodeky a programy použité v následujícím návodu jsou freeware a můžete si je od nás stáhnout. Pro začátek budete potřebovat program Gordian Knot, což by se dalo popsat asi jako společné grafické prostředí, ve kterém budeme pracovat nejčastěji. Po nainstalování Gordiana se mi osvědčily tyto dva "Megapacky" ACE a NIMO, které obsahují spoustu kodeků, Active X filtrů a pomocných utilit. Na internetu jistě najdete novější verze - s těmito mám ale dobré zkušenosti a jsou dostatečně funkční. Nakonec bych ještě doporučil nainstalovat poslední DivX ve verzi Pro. Pokud vše proběhlo v pořádku, můžeme pokračovat prvním krokem.

Poznámka: Gordian Knot je ve skutečnosti grafickým rozhraním, společným "ovládacím panelem" několika samostatných programů.

1.1 Smart ripper

Prvním krokem je "zkopírování" obsahu DVD na disk. To by teoreticky šlo udělat v obyčejném Windows Commanderu, ale VOBy (formát souborů na DVD) jsou většinou zašifrovány (CSS, Content Scrambling System) a obsahují spoustu informací, které určitě potřebovat nebudeme. K ripování DVD použijeme program SmartRipper, který má jednoduché nastavení, dokáže stáhnout většinu běžných disků a je součástí Gordian Knotu.

Po spuštění Gordiana se vám zobrazí okno s 12-ti záložkami. Hned na té první Ripping, najdete ikonku SmartRipper. Po spuštění program nadetekuje DVD a ukáže vám jeho skladbu.

DVD do AVI (DivX): Kompletní návod DVD do AVI (DivX): Kompletní návod
Nastavení Smart Ripperu

Čistě pro stáhnutí filmu není třeba na první záložce kromě místa k uložení nijak měnit nastavení. Nyní přepněte na záložku druhou a vyberte jednotlivé streamy. Určitě musíte vybrat první stream označený jako video. Dál pokračují audio streamy. V popisu vidíte jazyk a počet kanálů. V našem případě jsem vybral oba jazyky, abychom si mohli vyzkoušet jak převod českého dabingu na stereo, tak použití 6-ti kanálového AC3 kodeku. Nezapomeňte u audia zaškrtnout položku Demux to extra file, zvuk se tak uloží do samostatných souborů namísto toho, aby byl součástí VOBů. Jako poslední nám zbývá vybrat titulky. Nyní se vrátíme zpět na první záložku a pokud je na disku dostatek místa, pod ikonou Settings se objeví ikonka Start. Zhruba po 15-ti až 60-ti minutách budou VOBy připravené k dalšímu zpracování. Délka zpracování závisí samozřejmě na délce filmu, ale také na typu použité ochrany.

1.2 DVD2AVI

Na první záložce Gordian Knotu teď spustíme program DVD2AVI, který nám z VOBů připraví D2V projekt potřebný k dalšímu zpracování. Stačí jen přes File - Open otevřít první z VOBů, další se připojí automaticky. Teď stačí kliknout na položku Save project a uložit ho třeba pod jménem film.d2v. Rychlost této operace závisí především na rychlosti HDD.

1.3 Příprava AVS

Teď si v Gordianu vpravo dole vyberme prázdné políčko a ikonkou Rename vypíšeme jméno projektu. Všechna nastavení si bude program pro daný film pamatovat. Vlevo dole je tlačítko Open kterým otevřeme připravený D2V projekt. Zobrazí se okno s filmem ve kterém si v menu zaškrtneme View - Resized, abychom viděli upravený obraz. Přepneme Gordian Knot na záložku Bitrate. Nyní nastává nejdůležitější část převodu do AVI formátu. Musíme zvolit správný poměr kvality/rozlišení a celkové velikosti výsledných souborů. Vybral jsem možná na ukázku nešikovný film, protože má téměř tři hodiny a jen samotný zvuk má v 6-ti kanálové verzi 548 MB. Volím proto velikost CD 695 MB(tolerance) a počet CD - 3. Řeknete si, že film na 3 CD je k ničemu. Je ale opravdu nadprůměrně dlouhý a pro ukázku ho budeme dělat dvojjazyčně. Normální film se vleze na 1 - 2 CD podle kvality. Vlevo nahoře teď vidíme délku filmu. Pod ní zvukové stopy. Jako stopu A vyberte anglický dabing ve formátu AC3, jako stopu B pak MP3 s bitrate 128 kb/s. Vpravo nahoře zvolíme DivX 5. Pod ním máme již zmíněnou volbu velikosti a počtu CD. Dále pak zvolíme typ ozvučení, aby program odhadl množství dat, které zabere prokládání audio/video. Vpravo pak vidíme průměrný bitrate, kterým bude film kódován.

DVD do AVI (DivX): Kompletní návod
Záložka Bitrate

Nyní se dostáváme k záložce Resolution. Musíme volit velice uvážlivě. Jakýkoliv návod teď není 100% přesný. Jednotlivé volby vyplňte takto: vlevo nahoře zvolte typ záznamu (převážně PAL), dále formát obrazu 16:9 nebo 4:3. Nesmíte zapomenout na položku Crop, která ořeže z obrazu zbytečné černé pruhy a šetří tak potřebné data pro skutečný obraz. Dobrou službu udělá ikona Auto Crop, která pruhy automaticky označí. Pak jen zvolte Smart Crop All a obraz se jakoby "začistí". Nyní se dostáváme k samotné položce Resolution. Kde nastavíme výstupní rozlišení obrazu. Jak ale zvolit správnou velikost? Malou pomocí je kolonka Bits/(Pixel*Frame). Hodnota by se měla držet zhruba okolo hodnoty 0.3. Záleží však na typu filmu. Filmům tmavším a "pomalejším" stačí hodnota menší. Filmům světlejším a "akčnějším" pak hodnota vyšší. Zvlášť velký koeficient potřebují filmy staré či méně kvalitní, které obsahují značný obrazový šum. Ten se dá sice odstranit použitím odšumovacích DeNoise filtrů, ale o tom snad někdy příště.

DVD do AVI (DivX): Kompletní návod
Záložka Resolution

Pokud jsme nastavili potřebné rozlišení můžeme se vrátit k načtenému videu a spodním posuvníkem najít začátek titulků. Označíme ho ikonou Set Credits Start. To slouží k označení začátku titulků, které se enkódují menším datovým tokem a my tak ušetříme tolik potřebné místo. Nyní z menu vybereme položku Save & Encode. Objeví se následující tabulka:

DVD do AVI (DivX): Kompletní návod
Uložení AVS

Ve zkratce z nastavení: Resizing - zmenšení na námi požadovanou velikost, Resize filter - Sharp Bicubic (údajně si způsob zmenšení vybere G. Knot sám) ale třeba takový Soft Bicubic nepatrně "rozmazává" film a jemně tak opraví zašumělé filmy. Normálně ale použijte Sharp Bicubic, Field Operation - pro eliminaci prokládaného signálu. Noise Filter - odstraní šum z obrazu (funkčnost sporná), Subtitles - titulky (použijeme samostatný program), Extras - další "odšumovač", Trim - snad na ořezání filmu (nezkoušel jsem), Compressibility Check - tady můžete naoko vyzkoušet komprimovatelnost filmu (hodně však záleží na testované pasáži, celý film může dopadnout úplně jinak).

Film si můžete předběžně prohlédnout pomocí Preview. Teď ale klikněte na ikonu Save a uložte AVS soubor. Z tohoto souboru bere enkodér informace o způsobu kódování obrazu a taky ze které části VOBů má informace o obraze číst.

1.4 Nandub - 1. průchod

Použijeme tzv. "dvouprůchodovou" metodu enkódování. Jak možná sami zjistíte někdy se zvrhne až na tříprůchodovou :o). Tato metoda se používá proto, že je daleko kvalitnější než metoda jednoprůchodová.

Trochu z teorie: AVI je komprimováno tak, že vždy v určitém intervalu uloží "klíčový snímek" což je prakticky statický obrázek. Každý další snímek je pak ukládán tak, že jsou v něm obsaženy informace jen o změně oproti snímku předchozímu. Klíčové snímky nesmí být od sebe příliš vzdáleny, aby nedocházelo k defektům obrazu a přílišným nárokům na procesor. Nesmí být ale ani příliš blízko, aby nenarůstala velikost AVI. První průchod zjišťuje místa ve filmu, kde jsou klíčové snímky potřeba (zejména střihy). Má ale taky za úkol určit jak jsou dané pasáže těžké na zpracování a podle toho jim "přidělí" potřebný datový tok, který se použije ve druhém průchodu.

Otevřeme Nandub (měl by se nainstalovat současně s Gordian Knotem). V Open Video File zvolíme připravený AVS soubor. V kolonce Audio zaškrtneme No Audio. V kolonce Video pak Full processing mode. Pokud je film příliš tmavý přidejte filtr Brightness/Contrast v položce Video - Filters. Můžete jemně najít optimální nastavení. Používejte tento filtr jen pokud je to nezbytně nutné, protože by světlé části filmu byly přesvětlené. Nakonec uložíme první průchod do souboru s příponou STATS (File - First pass). Pohodlně se usaďte, uvařte si dobrý čaj. Čeká vás chvilka oddychu...

DVD do AVI (DivX): Kompletní návodDVD do AVI (DivX): Kompletní návod
I pro procesor AMD Athlon XP 2000+ je enkódování opravdu oříškem

1.5 Úprava STATS souboru

Po několikahodinové práci enkodéru. Se vytvoří STATS soubor. Ten nese informaci o analýze filmu. Např. místa střihů (pro umístění klíčových snímků), náročnost scén a pohyblivost filmu (pro nastavení datového toku) a další potřebné informace. Spusťme znovu Gordian Knot a na záložce Nandub Files načteme zmiňovaný soubor. Teď máme možnost zjistit, jak dobře jsme zvolili rozlišení filmu. V dolním okraji filmu v okýnku kde jsme odhadli hodnotu Bits/(Pixel*Frame) se objevila informace o hodnotě skutečné. V našem případě 0,490 oproti původnímu 0,321. Což je 65,5%. Pomocí Save uložíme soubor ECF. Ten nese informaci o umístění klíčových snímků.

Hodnota udaná v procentech udává jak velký datový tok použijeme pro enkódování oproti datovému toku, který by enkodér potřeboval pro 100% enkoding. Je to podobné jako u ukládání formátu JPEG. Je rozumné udržet hodnotu někde mezi 65% až 75%. Pokud se dostanete nad 75% kvalita výsledného obrazu se již nezvýší a nadsazený datový tok bude zbytečný. Zvyšte proto raději rozlišení obrazu a výsledek tak bude lepší. Pokud se naopak dostanete pod 60% rozlišení musíte zmenšit. Docházelo by totiž k deformacím obrazu (pixelace, čtverečkování hran, trhání obrazu a pod.). Rozlišení ale nemůžete snižovat do nekonečna. Sami jistě víte, že hodnoty rozlišení pod 400 pixelů šířky jsou nekoukatelné. V případě, že nejste schopni dosáhnout dobré kvality obrazu (65% až 75%) a rozumného rozlišení, musíte zvýšit počet CD. Pokud měníte počet CD, můžete rovnou pokračovat fází 6. Pokud, ale měníte rozlišení, doporučuji znovu uložit nový AVS soubor a udělat znovu první průchod.

Přepneme se do záložky Stats File editor. Je tady spoustu různých nastavení, které bych nedoporučoval měnit a nechal je nastavit automaticky. (umístění klíčových snímků, luminance atd.) Pokud si zaškrtneme políčko Graph, uvidíme průběh filmu. Nezapomeňme zaškrtnout políčko Credits. To zajistí, že od políčka, které jsme nastavili jako začátek titulků použije enkodér jen minimální datový tok a ušetří tak místo pro film. Nyní klikneme na levé horní tlačítko Calculate. Gordian přepočítá průběh a sníží datový tok na hodnotu udanou jako kvalitu filmu (tj. v našem případě 65,5%). Nově přepočítaný STATS soubor uložíme. Jeho jméno má tuto stavbu : původní jméno_průměrný datový tok_minimální datový tok.stats.

1.6 Nandub - 2. (případně 3.) průchod

Otevřeme znovu program Nandub. V File - Load Processing settings načteme soubor GordianKnot_default, který je standardně v adresáři Nandubu. Otevřeme si znovu náš uložený AVS soubor. Nastavíme No Audio. V menu Video bude nastavená komprese Fast Recompress. Pokud nepoužijeme žádný obrazový filtr jako je např. brightness/contrast tento typ komprese bude pro druhý průchod stačit. V položce Video - SBC Settings - SBC Options nastavíme několik věcí. 1. ECF - načteme uložený ECF soubor. 2. Bitrate Curve - do položky Encode Using načteme upravený STATS soubor. V našem případě film_1084_kbps_270_min.stats. 3. DivX - Do okýnka Bitrate nastavíme hodnotu ze STATS souboru (nyní 1084).

DVD do AVI (DivX): Kompletní návodDVD do AVI (DivX): Kompletní návodDVD do AVI (DivX): Kompletní návod
Nastavení druhého průchodu

Nakonec si v menu pomocí Save as AVI uložíme film do výsledného AVI formátu. Komprese (díky volbě Fast recompress) proběhne rychleji. Za pár hodin budeme mít film v celé své kráse připravený k přehrávání.

{mospagebreak title=Titulky}

Titulky si připravíme programem SubRip. Pracuje na principu OCR rozpoznávání obrázků, takže si připravte prsty na vyťukávání všech rozpoznaných znaků... Po spuštění otevřeme první z VOBů. Ostatní se vylistují samy.

DVD do AVI (DivX): Kompletní návod
Načtení VOBů

Nyní stačí stisknout Start. Po nastavení barvy tak, aby byl vidět bílý text na černém pozadí můžeme pokračovat. Program začne automaticky projíždět VOBy a hledat titulky v zadaném jazyce. Pokud najde neznámý znak, požádá o jeho zadání. Budeme pokračovat, tak dlouho než projede celý film. Pokud jsou titulky dobře zpracované trvá celá operace pár chvilek. Když jsou ale písmena slitá, trvá to delší dobu.

DVD do AVI (DivX): Kompletní návod
Takhle pracuje OCR

Nakonec ještě spustíme automatickou úpravu titulků ikonou ls. Osvědčilo se mi toto nastavení.

DVD do AVI (DivX): Kompletní návod
Automatická oprava známých nešvarů

Jako výstupní formát použijeme klasicky mDVD a soubor uložíme. Rozdělení titulků na více souborů si ukážeme později.

{mospagebreak title=Zvuk}

Tím jsem si zadělal na pěkné zamotání se do problémů. Chci vám totiž předvést jak zpracování 6-ti kanálové anglické AC3 verze, tak přípravu 2 kanálového českého sterea. Pokud si vyberete jeden z těchto formátů není závěrečné spojení obraz-zvuk složité. Pokud ale chcete udělat verze obě, spojování je náročnější. Odmění vás ale pěknou fičurkou a tou je výběr dabingu přímo v mDVD přehrávači.

3.1 6ti kanálové audio AC3 na 2kanálové MP3

Na změnu českého dabingu do "downgradované" 2 kanálové stereo verze použijeme šikovný prográmek BeSweet.

BeSweet je grafické prostředí, které slouží k "jednodušší" prácí s jinak textovými enkodéry jako jsou Azid, Lame, Ogg Vorbis a další. Lze jím převádět z prakticky jakéhokoliv zvukového formátu do jiného. Případně zvuk normalizovat, stříhat, či jinak upravovat.

Pro základní nastavení stačí vyplnit těchto pár údajů. Program má spoustu různých nastavení, takže můžete laborovat, až se vám z toho bude hlava točit :o)

DVD do AVI (DivX): Kompletní návodDVD do AVI (DivX): Kompletní návodDVD do AVI (DivX): Kompletní návod
DVD do AVI (DivX): Kompletní návod
Takovéto základní nastavení by mělo určitě stačit

Kolonka Azid: LFE to RL channels -3dB znamená, že Azid ubere hlasitost kanálu pro subwoofer a smíchá ho se stereo kanály. Tuto volbu volíme pouze v případě, že kódujeme 6-ti kanálový zvuk, který právě tuto stopu obsahuje. Dál jen zvolíme stereo surround, který nám ponechá jakousi "prostorovost" (konkrétně analogové kódování Dolby Surround) i ve stereu. Velice důležité zaškrtnout položku Auto Find Maximum Gain! Ta nám zajistí "zhlasitění" filmu.

V praxi Auto Gain udělá to, že vyhledá nejhlasitější část filmu a zjistí kolik decibel mu ještě zbývá k dosažení maximálně povolené hlasitosti a pak celý film jakoby "posadí" o tuto hodnotu výše. Takže plně využije maximální dynamiku zvoleného formátu. V praxi film zhlasití zhruba o 8-12 dB, ale nebývá to pravidlem. Proto použijte volbu zjištění Auto a nezadávejte ji ručně. Pokud byl totiž film nahraný hlasitě už od výroby, došlo by k tomu, že by se hlasité pasáže dostaly nad hranici maximální dynamické meze a byly by pak přebuzené.

Dále vyplníme v kolonce Lame2 typ MP3 komprese. 128 kbps CBR běžně stačí. V položce BeSweet vyplníme vstupní a výstupní soubor, cesty k programům Azid a Lame. A pak jen stačí kliknout na ikonu AC3 to MP3. Vše proběhne automaticky. Za pár minut budeme mít připravený zvuk filmu ve formátu MP3.

3.2 AC3

Jako jsme normalizovali zvuk ve formátu MP3 měli bychom, normalizovat i zvuk ve formátu AC3. Přiznám se, že jsem ani po několikahodinových pokusech nepřišel na to, jak to udělat. Když jsem na všechny možnosti rezignoval a prostě spojil nenormalizovaný zvuk s obrazem zvuk se o poznání zesílil. Opravdu nevím, jak k tomu došlo, ale celkem jsem to uvítal :o) Jestli někdo ví, jak a proč k tomu dochází, dejte mi prosím vědět dole v diskusi.

{mospagebreak title=Finalizace filmu a závěr}

Na závěr potřebujeme spojit obraz se zvukem, odzkoušet jestli sedí titulky a nakonec film rozdělit na jednotlivá CD. V případě, že máme ve filmu pouze jednu jazykovou verzi (což je ve většině případů) není se spojením a hlavně rozdělením filmu žádný problém. V našem případě to ale bude těžší. S obrazem spojíme 6-ti kanálový anglický originál. České MP3  necháme zvlášť. A teď přijde obtížná část, kdy musíme přesně najít místo, kde rozdělíme film. Nejprve si vyzkoušíme, jak se to dělá pokud máme  dabing jen jeden.

V Nandubu otevřeme hotové AVI a v položce Video zvolíme Direct Stream Copy. Nedojde tak k opětovné rekompresi, film se pouze znovu zapíše. V kolonce audio vybereme AC3 nebo MP3 podle typu ozvučení a taky vybereme volbu Direct Stream Copy. Hotový film si uložíme. File - Save As Avi. Nově uložený film načteme a klikneme na Edit - Go To Last Keyframe... zvolíme hodnotu 699 a klikneme na "pravou šipku" (mark out pod posuvníkem). Film uložíme např. pod jménem CD1.avi. Pokud je větší než 700 MB, postup zopakujeme s hodnotou 698 atd. Druhé CD uložíme tak, že posuvník dáme na začátek a stiskneme Mark In. Označí se uložená část filmu a zmáčkneme Delete. V okně zbude neuložená část filmu, kterou uložíme jako CD2.avi.

Pokud máme dabingy dva, postup je zhruba takový: CD1 nerozdělíme v hodnotě 700 MB ale o něco dřív. Necháme si tak prostor pro přihrání příslušné části druhého dabingu ve formátu MP3. Zkuste to odhadem tak, že velikost MP3 vydělíme počtem CD a tolik místa ubereme první části filmu. Opíšeme si čas střihu a pomocí programu BeSweet MP3 rozdělíme přesně v tomto místě. Až budeme mít MP3 rozdělenou zkusíme, jestli je velikost společně s první částí filmu kolem 700 MB (tedy do 700MB). Pokud ne, střih posuneme.

V BeSweetu MP3 rozdělíme tak, že zopakujeme (pokud už jsme to udělali) převod AC3 na MP3 zaškrtneme správně vyplněnou kolonku Partial Encoding na poslední obrazovce. Pak klikneme na ikonu AC3 to MP3.

DVD do AVI (DivX): Kompletní návod
Ukázka nastavení BeSweetu při rozdělování MP3

Tento postup se mi zdá naprosto korektní. V několika případech se mi ale stává toto. Když hotový film  načtu v Micro DVD Playeru (Audio/Video file, Secondary Audio File - náš MP3 soubor), tak přehrávač hází chyby jako "Divison durch null" apod. Nevím jistě, ale zdá se mi, že chybu způsobuje samotný přehrávač, protože k ní nedochází pokaždé. Někdy se taky stává, že je zvuk jakoby přebuzený (paradoxně je to zejména v tišších pasážích).

Nakonec si ukážeme rozdělení souboru s titulkama. V Subripu otevřeme již vytvořený soubor a pomocí ikonky Split vyvoláme nabídku s nastavením.

DVD do AVI (DivX): Kompletní návod
Rozdělit titulky je opravdu snadné

Titulky rozdělíme přesně podle délky jednotlivých CD a uložíme pod novým názvem.

Ještě si můžete stáhnout ukázku mvd souboru pro rychlé nastavení a spuštění mDVD přehrávače.

Závěr

Nakonec by po nás měla zůstat (více či méně) zdařilá práce. Předtím, než nenávratně smažete z HDD všechny pomocné soubory a prvotní VOBy, přesvědčte se, jestli vše funguje tak, jak má. Jinak budete začínat úplně od začátku a to je jak jistě sami vidíte časově hodně náročné.

Doufám, že jsem vám přípravou dvojjazyčné verze příliš nezamotal hlavu, pokud ale zpracujete film jen v jednom znění, je to o poznání jednodušší (ať již děláte AC3 nebo MP3 verzi). O případné připomínky rady a návrhy se prosím podělte v diskusi.

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
26.11.2002 10:34:48   0.0.0.xxx 34
skontrolujte linky na programy v texte.

josef
26.11.2002 10:37:40   0.0.0.xxx 43
Hezkej postup, ale tohle bylo aktualni mozna pred rokem, dvema. Dneska uz sevno pouzivaj uplne jiny aplikace i kodeky. Napriklad XviD je mnohem kvalitnejsi nez starej (a nelegalni) divx 3.11, to samy na kompresi zvuku se pouziva Ogg. Navic AVI multiplexovane Nandubem je vadne (korektne prehratelne pouze starsi verzi MS prehravaciho filtru).

Proste pred rokem OK, dneska se to davno dela jinak. A v mnohem lepsi kvalite.
26.11.2002 10:41:19   0.0.0.xxx 33
Ohledne finalizace - kdyz mam dve zvukove stopy, tak je prece pridam obe dve rovnou v nandubu a potom rozdelim movie ne ? Nejlepsi postup je podle me ten, ze nejdriv joinu movie s trackama, ulozim celem 1400MB film a pot0m ho znovu nactu a riznu (to proto ze kdybych to rezal hned po joinu mp3, tak me nandub nejak blbe najde stred - BTW ++ - takhle ho najde presne)
26.11.2002 10:48:50   0.0.0.xxx 54
To zamysleni nad normalizaci AC3 me rozesmalo - autor zrejmne nema nejmensi tuseni proc to tak je. Je to proto, ze kazdy Dolby Digital dekoder ve stolnim prehravaci obsahuje zesilovac, ktery spravne nastavi zesileni podle informaci v souboru. A warez AC3 dekoder, ktery je soucasti nimo packu proste ty infomace ignoruje :-))))Ve chvili kdy tam je padding stream (nandub muxuje blbje, ale se starym VFW filtrem to funguje) tak uz to funguje tak jak by melo. Mimochodem, u filmu delanych timto zpusobem se pri aktivaci HW DD dekoderu rozjede zvuk a obraz...
26.11.2002 10:50:49   0.0.0.xxx 33
Takovéto kopie jsou legální pouze z nosičů vlastních a pro archivační potřebu.

Obavam se ze dle autorskeho zakona CR to tak neni, protoze tento postup porusuje 4 body tohoto autorskeho zakona (nepovolene upravy autorskeho dila bez povoleni majitele autorkych prav). A pouziti SmartRipperu take neni v souladu s nasimi zakony.
26.11.2002 10:53:03   0.0.0.xxx 34
Pro PETRA prosimte nemel bys cas napsat nejakej strucnej navod s menana programku ??
26.11.2002 11:13:43   0.0.0.xxx 43
jen bych rad upozornil ctenare: podle tohoto navodu sice vznikne AVI s MPEG4 kompresi, ale urcite nebude mit nijak vysokou kvalitu navic pro spoustu DVD je tento navod proste nepouzitelny.

Chybi mi ti neco o multiangle, kapitolach, spravnem deleni avi soubor, nastaveni audio delay a dalsich vecech.

Proste - podle tohoto popsiu to velka spousta lidi nikdy nezvladne
26.11.2002 11:24:35   0.0.0.xxx 44
Jasne, ale na zacatek par dulezitecj detailu ktery sem v tamtom navodu nenasel:

MPEG-4 soubory se musi delit v miste i-framu (keyframe). Pokud se to rozdeli jinde, bude zacatek druhy casti vadnej.
Na muxovani doporucuji pouzivat Ogg Mux a delat OGM soubory. Nandub obsahuje dosti podstatny bug pri muxovani takze vznikne nekorektni (i kdyz nekdy funkcni) AVI soubor.


takze postup:
Vytvoreni AVS souboru je stejne. Akorat ze pri ukladani z Gordianu lze nastavit i ostrost obrazu (1CD nejnzisi, 2 CD sharp). To murci parametry bicubickeho filtru (lze AVS prohlizet notepadem).

pak nainstalujes posledni verzi XViDU (trena na tvfreaku) a pouzijes ji na 2pass kompresi. Default nastaveni je OK, akorat zadas cilovou velikost souboru (ukaze Gordian). AC3 stopu prekompresujes na OGG pomoci Ogg Machine (128 kb/s VBR). AVI a Ogg zmuxujes pomoci Ogg Muxu do velkyho OGM souboru a ten pak rozkuchas na dva pomoci Ogg Cutu. OGM muzes klidne prejmenovat na AVI aby to hral Media player.

vsecky utility na jsou na doom9

Jde hlavne o to, ze starej divx3.11 i 4 a 5 obsahujou pomerne dost bugu, vysledkem toho je ze starej 3.11 dela ctvereckovanej obraz a 4 a 5 zase desne neostrej (moc velka kvanitizace)


26.11.2002 11:28:03   0.0.0.xxx 44
Jeste jedna vec - vsechny tyhle xvidy a divxy sou ISO MPEG-4 kompatibilni. utilita zvana fourCC changer umi zmenit nekolik bitu v hlavicce souboru, taze z divxu mas xvid a opacne. takze prevod mezi temahle MPEG-4 kodekama se nedela rekompresi ale staci zmenit tenhle udaj.
26.11.2002 11:40:23   0.0.0.xxx 34
Na www.vidomi.com si stahnete program Vidomi. V nem staci nacist IFO od DVD, nastavit kompresi, rozliseni, datovy tok zvuku a pocet CD na ktere se to ma vejit. Pak se jen zmackne START a za par hodin je hotovo. Jednoduche a elegantni.
26.11.2002 12:05:31   0.0.0.xxx 44
To je vonco, zkusim si to a jestli se na to bude dat koukat, pak je to jasna volba pro me
26.11.2002 12:08:13   0.0.0.xxx 44
Nejsem si jisty... Jeste jsem se(zatim) nesetkal s DVD, kde by tento postup nefungoval. A co se tyce kvality... je s vetsinou beznych DivX relasu na webu minimalne srovnatelna. BTW: urcite jste si vsimnul, ze jsem na zacatku clanku zminoval, ze tuto metodu nechci hajit, sam se za odbornika v oboru nepovazuji... melo to byt jen takove posoupnuti lidi, kteri tomu nerozumi vubec :o)
26.11.2002 12:11:00   0.0.0.xxx 34
Tahle moznost me taky napdla :o) Ale priznam se, ze se mi to timto zpusobem nepovedlo. Obe stopy sice zmixoval, ale nesly pak v mDVD prepinat... Zrejme nejaka chyba programu? Nebo postupu?
26.11.2002 12:12:47   0.0.0.xxx 44
Tuseni opravdu nemam, jsem rad, ze jste to trochu osvetlil. Jo a taky diky za tip ohledne toho Ogg muxu. Vyzkousim....
26.11.2002 12:13:00   0.0.0.xxx 34
Tech DVD je obrovska spousta, staci aby tam byla nejaka anomalie a koncis. Napriklad Casino ma trailer na zacatku stopy a klasicka lama urcite jako na potvoru pouzije to DVD, se kterym to nepude (zakon schvalnoti)
26.11.2002 12:14:11   0.0.0.xxx 44
Chyba je v tom ze AVI nepodporuje variable bitrate a uz vubec ne vic nez jednu audiostopu.....

vsechno je to zbastlene dost brutalnim zpusobem a pak to pulce lidi nechodi
26.11.2002 12:15:27   0.0.0.xxx 44
Ogg Mux dela OGM soubory (tam muzes nahazet hromady videstop, audiostop, titulku i kapitol). Format OGM je na to delany, tak se synchronizace berozjede.

26.11.2002 12:17:31   0.0.0.xxx 44
Nejcastejsi chyba klasickejch divxu je to, ze se projevi znamy luminance bug - proste za keyframem se najednou rozctvereckuje obraz. Mela by pomoct funkce antishit, ale ne vzdycky.

Soubor delanej divx 3.11 je potreba po vytvoreni celej prehrat a podivat se jestli tam neni nekde chyba
26.11.2002 12:18:02   0.0.0.xxx 43
1) Takze k deleni... psal jsem, ze strih najdeme pomoci Go To Last Keyframe in.... takze film rozdeli skutecne v klicovem snimku.

2) Ohledne Ogg kodeku. Je samozrejme lepsi nez Fraunhof. MP3 to je bez debat, ale Lame MP3 kodek je taky temer srovnatelny. (Ve STEREU delali na jednotlive formaty recenzi a srovnani)

3) Jsem rad, ze jste napsal o chybe nandubu, nevdel jsem o ni.

4) Mohl bych od vas dostat nejaky kontakt ? Email... nejlip ICQ.... me je 69355339
26.11.2002 12:18:46   0.0.0.xxx 44
Jojo, super aplikace kde se jedinym tlacitkem udela film v nejlepsi mozny kvalite :-) Vidomi k tomu ale nema daleko. Skoda ze to vypada ze dalsi verze uz nebude....
26.11.2002 12:22:55   0.0.0.xxx 43
Jenom detail - normalizace neni to same co zesileni zvuku.... Kdyz to hraje potichu je potreba zesilit zvuk, normalizace vubec neni nutna
26.11.2002 12:24:32   0.0.0.xxx 44
Nemohl bych na vas dostat nejaky kontakt? Mail nebo ICQ? Me UIN je 69355339
26.11.2002 12:27:08   0.0.0.xxx 44
na IRC kanal #dv.cz. tedka sem v praci a icq neprojde skrz firewally v nemecku
26.11.2002 12:29:16   0.0.0.xxx 33
zkusim si to IRC stahnout....
26.11.2002 12:30:58   0.0.0.xxx 33
www.irc.cz, tam je web gateway

staci zadat nick a nazev kanalu #dv.cz
26.11.2002 12:32:02   0.0.0.xxx 44
Je to neco jako ICQ? Protoza na www.irc.com nic takoveho nevidim
26.11.2002 12:33:28   0.0.0.xxx 44
Neni to jako icq :-) irc = internet relay chat

Na www.mirc.com je na to treba klient (ale chce to se pripojit na nejakej ceskej server, treba irc.i.cz)
26.11.2002 12:55:16   0.0.0.xxx 43
uz jsem ho stahnul, ale nejde mi to pripojit... jaky server mam vyplnit?
26.11.2002 12:59:31   0.0.0.xxx 33
irc.i.cz, irc.felk.cvut.cz
26.11.2002 13:16:34   0.0.0.xxx 44
nevim proc, ale porad me to vyhazuje z dv ven... jak web werze tak mirc klient .... takze jestli budes nekdy na ICQ, tak by to bylo asi schudnejsi :o)
26.11.2002 13:21:11   0.0.0.xxx 34
s jakou hlaskou ?
26.11.2002 13:22:04   0.0.0.xxx 44
nick nesmi uz existovat a nazev kanalu je #dv.cz
26.11.2002 15:13:56   0.0.0.xxx 33
Jo lidi takhle to vypada - kdys sverej napsani calnku takovehle osobe !!!!!!!!!!!!
26.11.2002 16:27:10   0.0.0.xxx 34
Nevim jestli na to nekdo reaguje vyse, pokud ano, tak sorry za opakovani...
nechapu, proc pridavas tu druhou stopu jako externi zvukovy soubor. Proc do AVIcka nevlozis oba zvuky (puvodni i novy) a pak vysledny soubor teprve nerozdelis na jednotlive CD. Prepinani se provadi MSwitcherem (nebo tak nejak).
26.11.2002 16:29:55   0.0.0.xxx 44
no OGG jsem mel ve filmu jen jednou a nadavam na to dodnes...Na Xvidu netusim co je tak super...akorat udelal bordel v kodekach.
26.11.2002 20:01:31   0.0.0.xxx 33
Je to vyse - format AVI nepodporuje variable bitrate a uz vubec ne dve audiostopy. To ze to nekdy jde prehrat je vec bugu v MS dekoderu. Jedine OGM podporuje vic videostop a audiostop v jednom souboru. AVI ne. Proste takovy AVI neni standardni
26.11.2002 21:35:12   0.0.0.xxx 35
No, zatim me to vzdy slo a jelo v pohode To o bugu v MS dek. jsem nevedel.
27.11.2002 07:48:55   0.0.0.xxx 45
Nevim proč se všude objevují návody na rippování DVD filmů tak složité. Píše se, že je k tomu potřeba spousta programů, zvlášť se zpracuje, zvlášť audio a titulky, dyť je to přece hloupost.
Já sám používám program DVDx 2.0, kde stačí tři čtyři kliky myší a všechno tohle to provede samo, přičemž se mi dostane výsledný AVI soubor v perfektní DivX 5 kvalitě, s šestikanálovym zvukem a již zabudovanýma titulkama. Všechno je naprosto jednoduchý, nastaví se jen použitý kodek, bitrate (konstatně používám 2000kbps) a vybere se jazyk a titulky. Dvouhodinovej film takhle trvá na Athlonu XP 2200+ s 512 MB DDR RAM přibližně tři hodiny a přitom po tuhle dobu nemusim na počítač sáhnout.
27.11.2002 08:10:02   0.0.0.xxx 44
Nic proti DVDx, jen si myslím, že vkládat titulky přímo do filmu je celkem slušná prasečina.
27.11.2002 08:33:13   0.0.0.xxx 43
O konverzi DVD do formátů DivX se už psalo opravdu hodně a všude. Pořád mám ale pocit, že ideální varianta snad neexistuje, nebo co. Nebo máte někdo odvahu to konečně sesumírovat (česky a srozumitelně prosím) a zveřejnit...?? Vsadím se, že Vám bude mnoho lidiček hoooodně vděčných ....
27.11.2002 08:53:14   0.0.0.xxx 34
ad titulky...souhlas...jsem rad, ze jsou bokem a nejsou v obraze.
Ad Skippy: 2000kb/s ? Krapet moc, to delas v jakem rozliseni a na kolik CD ??
Ja jsem tyto "rychle" programy nezkousel, ale moc jim neverim. Udelam si projekt, ten ve Vir.Dubu zkouknu, udelam vyrez sekvenci a cca 3minutovou ukazku si prevedu do Avicka (bez zvuku) a udelam kontrolu...vybiram urcite sceny (zabery na more, rychla akce, atd). Pak teprve udelam konecny prevod.
27.11.2002 08:58:55   0.0.0.xxx 54
Zkousel jste nekdo prevod VOB souboru do AVI prostrednictvim programu FlaskMPEG? Princip je podobny, zvoli se video a audio codek, provedou se potrebna nastaveni a cele se to spusti :-). Je pomerne jednoduchy, ale nikde ve clanku a ani diskuzi se o nem nikdo nezminil.
27.11.2002 09:28:55   0.0.0.xxx 44
Chcel by som sa vsetkych opytat co si myslite o Easydivx. Je to dost jednoduchy programek, ktory pouzivam. A chcel by som vediet ako naistalovat verzie od 0.7 a vysie. Ja pouzivam 0.82 a rozbalujem ho postupne vo Wcomanderu.Neviem ci su ostatne robene uz pre WinXP, alebo aky je tvom problem?
27.11.2002 10:27:37   0.0.0.xxx 43
Hmm, to mp3 sa este pri ripovani pouziva? By som sa na to vykaslal ... ja pouzivam zvuk uz len AC3 ... mam s nim len jeden problem, neviem ho rozstrihnut na 2CD, tak mam doma 1.4GB subory. ;-))) no som lama ;-)

ale fakt, zabudnite na mp3 .. a btw. Xvid je fakt dobry, lepsie napisany, kompresia don, mi ide 25fps a divx 20fps. Kvalita je porovnatelna.
27.11.2002 11:03:23   0.0.0.xxx 33
Ahojte, koukam na tu vasnivou debatu ). Chci se jen zeptat (hlavne asi profika Petra :-)) ). Co novej FlaskPMEG 0.78.39 ? Neni uz lepsi nez NanDub - ve starsich FlaskMPEG verzich sem mel problem se synchronizaci zvuku, ale tady OK. + NanDub se mi zda i pomalejsi nez Flask. Dik za slusnou odpoved )
27.11.2002 12:14:38   0.0.0.xxx 44
Na tema ogg vs mp3 se vedlo mraky diskuzi, ale
zadny format presvedcive nevede. Xvid je mozna kvalitnejsi
nez 3.11, ale rozhodne 5ku neporazi.

PS: existuji pro zacatecnika mnohem jednoduzsi zpusoby.
27.11.2002 12:17:36   0.0.0.xxx 44
minimum 160 kb/s nebo jste hluchy?
27.11.2002 12:24:39   0.0.0.xxx 44
Sice obsahuje spoustu ruznejch blbustek a nastaveni, ale jeste jsem nevidel video s xvidem ktery by melo normalni zacatek vzdycky je zaseklej a jsou kvuli tomu pak posunuty titulky a navic se pri prehravani neda absolutne nic nastavit
27.11.2002 14:07:03   0.0.0.xxx 44
No jo, ale jak dlouho ti to trvá a co je s tim práce? Já nemám čas sedět neustále u kompu a kontrolovat kvalitu záběrů a zkoušet to několikrát dokola.
A nevim proč by byla prasečina dávat titulky přímo do filmu? Záleží na vkusu a mě tohle vyhovuje o něco víc.
A ptal ses na velikost, Dvouhodinovej film s šestikanálovym zvukem a titulkama (komplet) má takhle zhruba 1,3 - 1,4 GB, teda na dvě CD.
27.11.2002 20:34:46   0.0.0.xxx 44
Ne, spatne jsi me pochopil...kdyz napises dve cd, tak vim kolik to je GB. Ptal jsem se na rozliseni na bitrate 2000kb/s !!
Ja na to cas mam, delam si filmy ktere me zajimaji, ne jako na bezicim pase a tak taky chci, aby to nejak vypadalo.
27.11.2002 20:53:35   0.0.0.xxx 34
A nemohl by jsi nabidnout mail?

dik
28.11.2002 05:49:04   0.0.0.xxx 34
Ja som mal doma x filmov vo formate Xvid a vsetky isli v pohode. Za to, ze nemas nainstalovany poriadny codec, alebo ze mas zly prehravac, tak to uz je Tvoja chyba. Mne ide vsetko uplne bez problemov.

Co sa tyka nastavenia, je sice pravda, ze divx dovoluje nastavit postprocesing, ale to mi je jedno, mam tam 6ku a zerie mi to 60-70 z vykonu procesora. Pri najnizsom, teda ziadnom postprecesingu mi to zerie tak 30-40 vykonu. Xvid mi berie tak 25-30, co asi ocenia hlavne majitelia slabsich strojom, pretoze divx s postprocesigom na 6 duron 1000 neutiahne a takych pocitacov je naozaj dost vela.
28.11.2002 07:57:00   0.0.0.xxx 44
protoze ty si ta lama, co si woknouze zasere vsim moznym co ma hlavicku codec.. proc bych to delal? ja bych chtel 1 video kodek, 1 audio a bez problemu..

nejvic me nastvou hovada, co si ripnou neco v nejakym extra kodeku a nemaj ani tolik slusnosti ho na jedno cd pribalit, protoze je nenapadne ze ho nikdo jinej nema..
(nebo aspon napsat do textaku jaky kodeky pouzil nebo neco.., ale tyhle klikaci lamy ani nevedi co je to kodek..)
28.11.2002 14:56:47   0.0.0.xxx 44
s tim Xvidem bych moc neoperoval...co jsem videl, tak nijak moc min narocnej jak divx neni. Spis jsou tak nejak stejne.
28.11.2002 15:48:33   0.0.0.xxx 43
toto je moja osvedcena kombinacia a som s tym(a vsetci co maju odo mna filmy) maximalne spokojny.
Chce to len trochu hladania a citania na nete a cas na skusanie a kazdy si najde ten svoj sposob.
29.11.2002 06:38:33   0.0.0.xxx 33
To je tak, vidim, ze ty budes fanusik Billa Gatesa. Jeden codek na video, jeden na zvuk ... hura, MS rulez!!! To je taka hlupost, nieco nove a lepsie sa presadi a Xvid je novy a lepsi, treba si to uvedomit. To, ze Ty nemas codek na CD Ta uz polozi, zrazu si nevies film prehrat. Proste lama!
29.11.2002 06:42:51   0.0.0.xxx 44
Tak toto som testoval, neviem, aky mas komp. Na mojom P4 2GHZ to ukazuje poriadny rozdiel. Xvid vs Divx bez postprocesingu, vyhrava jednoznacne Xvid ... ked zapnem na Divx postprocesing na 6, tak to berie 2x tolko co Xvid! ... a Xvid je aj rychlejsi pri konverzii mpg2 na mpg4 (avi).
29.11.2002 09:56:07   0.0.0.xxx 44
Pro pomalé počítače ala můj 333Celer: vhodnější kodek je XvidD - nemá chyby jako slité plochy, růžové stíny apod jako nejrůznější verze DivX, a je o něco rychlejší, pro úplný začátečíky je super soft DVDX v2.0, absolutě bez problémů a umí všecha možná nastavení. Osobně používám variable bitrate s kvalitou kolem 93% s originálem - rychlý scény nejsou kostičkovaný a šetří se space při pomalejch - no problem kvalitní film na 1CD (Pán prstenu 171min - 540xněco rozlišení)Tak zdar a rippuj
29.11.2002 11:49:59   0.0.0.xxx 33
Stal jsem se začátečníkem, mám nově počítač, DVD mechaniku :o))) Sehnal jsem si programy na grabování DVD. Nejdříve DVD hodím na disk ve Smartripu. Na tom se nedá snad nic zkazit :o) ale pak nastává kámen úrazu. použiji program DVD2AVI. Použil jsem DIVX mpeg4, pak DIVX 5.0.2.. Ať už datový tok nastavím na 1000, 1500 nebo 2000 kbps, tak to je stále stejné (na obrysech postav, při prudších pohybech se objevují takové krátké čáry namísto čtverečků). Přitom druhé DVD s jiným filmem jsem dělal úplně stejně a to mi "jen" čtverečkuje. Pak to avičko sjedu ještě se zvukem v Nandubu, ale na kvalitě se nic nezmění ani když změním velikost okna. (ten se čtverečkami se mi udělal jako širokoúhlý, ten s čárkama jako celoobrazovkový). Nemá s tím někdo nějaké zkušenosti? Díky moc..
29.11.2002 14:59:25   0.0.0.xxx 33
A co taklhe Xmpeg?
29.11.2002 15:07:00   0.0.0.xxx 44
... jestli to myslite s grabovanim DVDcek vazne, tak se kouknete na nejaky specialni server napr. na http://www.tvfreak.cz
29.11.2002 22:26:48   0.0.0.xxx 44
Ne ze bych chtel hanit TvFreak.cz je to moc dobry server.. spousta softu informaci atd.. ale co se tyce navodu... :-/ spis bych doporucil www.doom9.org (pro nektere bohuzel ang. server)
30.11.2002 16:42:33   0.0.0.xxx 34
Díval jsem se už na hodně serverů, ale můj problém tam vážně nikde nemůžu najít.. Proto je lepší ptát se uživatelů, kteří v tom mají nějakou praxi či zkušenosti..
30.11.2002 18:42:38   0.0.0.xxx 34
Taky pouzivam tenhle program je fakt cool, jenom se moc nevyznam v tom nastaveni, chtel sem se zeptat jestli by me nekdo neporadil jak to nastavit aby byla vysledna kvalita co nej. ve velikosti 2CD komprimovane DivX 5.02. Na dobe trvani rippovani me nezalezi, mam sice jenom P3733@880MHz ale nechat to pusteni 15hodin ci vic (tak do 24hodin) v kuse me nezabije.
Predem dik
30.11.2002 19:13:14   0.0.0.xxx 44
jak se dela sesikanalovej zvuk. Dik.
1.12.2002 06:38:27   0.0.0.xxx 44

Ahoj, mám problém:


Mám Win2K, WinXP, SB Audigy s dig. Outem a DD externí dekodér (Receiver) - ještě se mi nepodařílo přehrát žádný film (s AC3 zvukem) tak, aby se dekodér přepnul do DolbyDigital, vše jde z dig. OUTu zvukovky ve Stereu! Driver mám ten poslední, co na Audigy je. Poradí někdo nebo si to všichni pouštíte jenom v PC?

1.12.2002 14:33:05   0.0.0.xxx 34
No s tou kvalitou ti to verit nebudu. Asi mas jiny nazor na kvalitu
1.12.2002 14:39:41   0.0.0.xxx 33
Nepamatuju si to presne, ale nezkusil jsi pouzit fitr na deinterlace ? To bych tipoval na ty horiz. linky
1.12.2002 18:16:31   0.0.0.xxx 44
Nevim, jestli je to k veci, ale ja osobne se mel dlouho problem, jak rozchodit prostorovy zvuk z DVD na mem Sounblaster Live! + 4.1 cambridge soundworks. Nahodou jsem sehnal PowerDVD XP, kde v nastaveni zvuku je volba D3D a nemoh jsem verit svejm usim. Tak budu rad, kdyz to nekomu helfne Cau Honza
1.12.2002 19:13:42   0.0.0.xxx 44
Petr2: musis si pro prehravani filmu s AC3 zapnout vystup pres SPDIF, pak teprv se hifina prepne a Dolby Digital x.x
1.12.2002 19:24:48   0.0.0.xxx 44
Zkoušel někdo z vás prográmek ripitall v 1.25. www.ripitall.be.tf . Myslím že pro začátečníky je to ta nejlepší volba, chyba je prakticky vyloučena, vše jde hned ověřit a pro jazykově nenadané jedince je v češtině. Film trvající 2 hodiny v divx5,stereo a dvouma průchodama je hotov na Atlonu XP1500 za cca 4hodiny. Jde to i rozdělit přímo v programu na dvě CD. DVD = SMART RIPPER + RIPITALL + BSPLAYER - JEDNODUŠEJI TO UŽ NEJDE. Kvalitu posudte sami. Můžete se i podělit o zkušenosti. Dost bylo už všelijakých návodů. JEDEN A DOST
1.12.2002 22:19:39   0.0.0.xxx 34
Osobně ripuju cca ve 5 programech.1 CLAD DVD2 2.DVD2 AVI 3.VFAPI Conv. 3NANDUB. 5Audiograbber nebo audicatalyst .Postup je jednodušší první stahnu voby Clad DVD potom v V DVD2 AVI si udělaám krátkou ukázku pro porovnání přidám luminscenci atd uložím project.Potom ve VFAPI Conv.udělá jakýsi pseudo AVI a dál v Nandubu udělám Rip filtr používám Precise bilinear zdá se mi nejlepší bitrate podle délky ale nejdu pod 900-1000 klíčový snímek po 10-15 sekundách.Zvuk dělám v audiograbber nebo catalyst-je lepší nemusím převádět ale zase audiograbber umí lame a jde zrušit Joint Stereo no výsledek je asi stejný pak oboje v nadubu sloučím a titulky program český jmenuje se subrip 0.97b toť vše napište mi chtěl bych to prokonzultovat dík
1.12.2002 23:11:23   0.0.0.xxx 44
jj problem jde vyresit tim soft. prehravacem DVD viz nize a zapnutim SPDIF vystupu. Ten ale nejde spravne pouzit pokud neni nainstalovany spravny kodek, filtr ci co... a ten se nahraje prave s taky zminovanym Softwarovym DVD prehravacem.... Pokud se to rozjede, dejte vedet... diky
2.12.2002 06:54:40   0.0.0.xxx 44
1. skopirujes cele DVD na HDD - DVD Decrypter 3
2. spravis video mpg2 -> mpg4 - FlaskMpeg
3. z ripu vytiahnes AC3 zvuk - vStrip, subchanell s AC3
4. spojis audio + video - VirtualDub s podporou AC3

done ;-)
2.12.2002 06:56:48   0.0.0.xxx 33
5. titulky - SubRip 1.11

som zabudol. sorry
3.12.2002 07:34:04   0.0.0.xxx 43
Ccel by som sa opytať čo si myslite (všetci) o programu Easydivx. Já používam 0.82 a 2. hodinový film mi stiahne za 2 hodiny.
Ak ho niekto používa nech sa ozve.
3.12.2002 13:02:41   0.0.0.xxx 44
No tak právě tohle mi nejde a nikomu koho znám se to pod W2K, XP nepovedlo! V kodeku Intervideo se volba na SPDIF vždy přehodí zpět na Surround!

Snad prý možná s W98? Ale ty nemám.
3.12.2002 13:21:57   0.0.0.xxx 43
A jakej mas OS? W98 nebo 2000/XP?
3.12.2002 13:26:15   0.0.0.xxx 44
PowerDVD XP jsem kdysi zkousel, dokonce i nejakou zaplatu na nej, ale on hlasil, ze SPDIF v systemu neni! Opakuji, ze mam SB Audigy a W2K, XP a posl. driver.

Z SPDIF to leze normalne jen ve stereu (v ovl. panelu nutno zapnout "jen digitalni vystup" nebo tak neco a samozrejme mit ty ix filtry) a nevim si s tim radu.

Nechci to ve stereu, ale v AC3!

Dik za pomoc, a hlavne napiste, komu to funguje, jaky mate OS, kartu a prehravac, pripadne verzi kodeku, diky!
4.12.2002 09:17:29   0.0.0.xxx 34
Konecne niekto kto pouziva DVD Decrypter. Jednoznacne lepsi, a rychlejsi program nez SmartRiper !
5.12.2002 14:51:15   0.0.0.xxx 44
taky nevidim jedinej duvod proc to nepouzivat, ano jedina nevyhoda jsou ty titulky, ale to uz je kazdyho vec. me osobne tam nevadi, pac origos je stejne anglicky.
ale je fakt ze 2000 kbps je dost, ja pouzivam 1560, a staci to. rozliseni jedu origos na sirku t.j. 720 a oriznu cerne pruhy. vysku nastavim tak aby byla v originalnim pomeru 16:9. takze to vychazi zhruba na 404. 2 hodinovej film mi jede (vcetne orezu a resiznuti) asi 3,45 hod. a ma 1,4 GB. mam jen nekolik filmu, nejsem avi-maniak. vsem obcasnym uzivatelum a zacatecnikum muzu vrele doporucit. a kdo chce at se hrabe v tunach nastaveni a 10kach programu a travi tim hodiny priprav. je to kazdeho rozhodnuti. :o))))))))))))
24.12.2002 20:39:21   0.0.0.xxx 34
ina
26.12.2002 13:02:35   0.0.0.xxx 45
Try Shush! 1.30
27.12.2002 10:19:08   0.0.0.xxx 45
nechápu uvádění 25fps -20fps s divX
filmy pokud děláš na 25fps jako Evropan formátem PAL
ko**ti americký stím svým NTSC / + NIPPON/ mají 23,976fps
Jinak rozdělí AC3 pokud ji máš rovnou v spojenou s filmem
rozdělíš Nandubem, ten zvládám Ac3
nastavíš u videa a audia direct stream copy u audia time dealy / prodlevu podle dat. toku ac3 a rozdělíš je na přesně na keyframe
na 2cdsa
I´S ALL
27.12.2002 18:39:57   0.0.0.xxx 44

2.1.2003 20:39:20   0.0.0.xxx 33
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu: JAKOU CD-RW? Neco okolo 3000Kč,- Uvažuji o 3: 1.)CDWR LITE-ON 52x/24x/52x, 2.)TEAC CD-RW W548 48/16/48, 3.)nebo si snad přidat 1000Kč,- a koupit si třeba: Plextor CD-RW 48x24x48x! Nevím! Jestli máte někdo zkušenosti z vypalovačkama, nebo se v tom snad vyznáte lépe než já. Poraďte, děkuji.
13.1.2003 12:56:46   0.0.0.xxx 34
Tvůj problém je v tom, že nekterá DVD jsou prokládaná, a některá nejsou. Proto jsou někdy filmy proužkované (prokládané).

Jak psal Petr 1. prosince: použij deinterlace filtr. DivX 5(.0.2) má zabudovaný tento filtr. je třeba nastavit, že video je interlaced. Filtr se automaticky zapne. Na tvfreak.cz byl popis kodeku DivX 5, kde bylo nastavení popsané. Nevím jak je filtr kvalitní.
14.1.2003 18:16:54   0.0.0.xxx 44
Dobrý den. Bohužel není možné se s autorem článku spojit na provátní e-mail (postrádám odkaz), pokouším se jej kontaktovat touto veřejnou cestou:
Pane Vlček. Pokládám se za začátečníka v oblasti tvorby videa ve formátu DivX. Postup, který jste zveřejnil funguje korektně do okamžiku, kdy přistoupím k bodu 1.4 (Nandub - 1. průchod). Pokud postupuju dle vašeho popisu, dojde k tomu, že při tzv. prvním průchodu se tvoří soubor tak obrovský (cca 80 gb), že běžné HDD na něj nemohou stačit. Nechybí prosím ve vašem popisu nějaké údaje o nastavení NanDubu, které tuto chybu způsobují? Nastavení mnou připravovaného DivX bylo v GordianKnot takovéto: 544x288, 1170 kBit/sec. To ale asi není podstatné, protože soubor *.STATS se patrně tvoří zcela nekontrolovaně a nezávisle na nastavení v GordianKnot do obludných rozměrů. Děkuji předem za radu či odpověď do mailu: mcmillan@seznam.cz
24.1.2003 17:38:25   0.0.0.xxx 45
Jenom by me zajimalo, kolik se nastavuje delay pro AC3 v NanDubu??? Nekde jsem cetl, ze to je 64 ms. Tam nevim, co tam mam nastavit. Poradi nekdo???
15.2.2003 15:53:27   0.0.0.xxx 34
kde je subrip ?
15.2.2003 15:55:34   0.0.0.xxx 35
kde ho mam hledat,potrebuji ho ?
16.2.2003 19:23:19   0.0.0.xxx 45
Ja jsem s tim konecne taky chtel zacit, ale podle tohoto navodu opravdu nelze postupovat. Uz jen proto, ze jsem po stazeni Gordianu (ver 027) i s dalsim packem zjistil hned na zacatku, ze tam neni smartriper, ale neco jinyho (myslim DVDdecrypter) a ja nevim, jak mam ulozit zvalt audio. Krome toho jsem se zasekl o bod driv, kdyz jsem nedokazal udelat ten AVS projekt nebo co. A to se povazuji za advancet usera. Ale ten navod je opravdu nepouzitelny a jsem pro to, aby byl smazan.
16.2.2003 19:26:06   0.0.0.xxx 45
...smazan.
20.2.2003 07:49:21   0.0.0.xxx 44
A co se podivat na http://dvd.box.sk, nebo http://www.doom9.org/?
13.4.2003 20:08:47   0.0.0.xxx 44
Dobry den,
mam jeden problem s DVDx 1.8a. Kdyz chci otevrit stopu z DVD disku, objevi se chybove hlaseni:

auth.dll: Can`t authenticate drive
Disk may not be locked

Nevim, jestli je to zpusobeno diskem samotnym (zatim jsem zkousel prevadet Level DVD a film Elita) nebo paralelni instalaci DVDx 2.0. U jinych titulu mi zatim vse fungovalo normalne...

PS: Jako softwarovy prehravac pouzivam jiz delsi dobu WinDVD 2000 OEM, ale to by asi nemelo mit zadny vliv na chod DVDx.

Dekuji Jan Mares
23.4.2003 20:53:23   0.0.0.xxx 55
Vždy když se pokusím převést film pomocí nandubu tak se mi zobrazí během několika desítek minut nápis : AVIOUTPUT parametr není správný. Pokud někdo ví čím je to způsobeno at napise. Sam proto převádím filmy pomocí programu VIDOMI, který převadí film dvakrát, vše si přizpůsobí podle nastavení. Ale prej je převod přes nandub asi nejkvalitnější. Dík za odpověď.
25.7.2003 12:23:43   0.0.0.xxx 45
Konečně někdo, kdo objevil krásu programu RipItAll. Je to první program, kterým jsem zkoušel převést DVD na AVI, a i když jsem vyzkoušel i spoustu dalších, tak jsem se vždy vrátil k němu. Je sice jednoduchý, ale vše potřebné lze nastavit a jak se říká "v jednoduchosti je krása".
8.2.2005 18:53:46   0.0.0.xxx 44
Mám filmy na CD a jsou s titulkama a potřebovala bych je převést na DVD. Používám vypalovací program NERO. Díky Lenka
23.3.2005 15:11:54   0.0.0.xxx 34
Prosím tě kde jsi stahnul ten ripovací program DVDx 2.0,hledám program na rippování z DVD na AVI a všude popisují samé složité programy,měl jsem starý DVD Rip v polštině,3 roky starý a tam stačilo 4x kliknout a film se rippoval.
18.8.2005 17:54:48   62.65.180.xxx 35
autogordianknot a mate po problemoch, jedine co nastavite je pocet cd a pocet audiostop....

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

0 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 0Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.