Hlavní stránka Hardware Grafické karty Grafika na steroidech - přetaktování ve 3D
Grafika na steroidech - přetaktování ve 3D
autor: Mirek Kočí , publikováno 5.1.2009
Grafika na steroidech - přetaktování ve 3D

Moderní grafické karty jsou levné a opravdu výkonné, ale každý FPS navíc přijde i tak vhod. Proč tedy nepoškádlit akcelerátor a trošku mu nepřitopit pod kotlem mírným, nebo třeba i brutálním přetaktováním? Protože se nás na fórech pořád ptáte jak na to, připravili jsme pro vás jednoduchý průvodce přetaktováním grafik poslední generace založených na čipech RV770 a G200. Dočtete se nejen o samotném přetaktování, ale naučíme vás i jak efektivně regulovat otáčky větráku.


Jedna z nejužitečnějších funkcí RivaTuneru je možnost regulace větráku na grafických kartách nVidia. Otáčky větráku jdou upravovat i u referenčních chladičů většiny karet ATI. Funkci naleznete na záložce Fan v „low-level system settings“, ikona u rozbalovacího menu Customize. Máte možnost volby, zda bude větrák ovládán automaticky podle teploty (Auto), nebo jestli si zvolíte otáčky sami. Jak jistě víte, automatická regulace ventilátoru není u akcelerátorů založených na čipu RV770 zrovna tím nejlepším řešením. Mnohdy se stane, že několikrát do pár minut se větrák roztočí na maximální otáčky a poté opět klesne. To pokládám za nejen za rušivé, ale i nesnesitelné. Pokud se tohoto neduhu chcete zbavit jednou provždy, máme pro vás řešení, které vám zabere sotva pár minut.

nastavení ventilátoru - adaptabilní

Ukážeme si jak nastavit parametry pro lineární změnu otáček jako funkci pro teplotu GPU, minimální vytížení ventilátoru (Duty_Cycle_Min) a maximální vytížení ventilátoru (Duty_Cycle_Max). Všimnete si, že hodnota „fan duty cycle“ je uváděna v procentech, takže pokud nastavíme duty_cycle = 50, znamená to, že hodnota napětí pro ventilátor je 50% z maximální hodnoty (12V). Předpokládejme, že otáčky větráku jsou v tom případě také na 50% ze svého maxima.

Dále musíte zvolit hodnotu T_min (minimální teplotu, kde bude hodnota vytížení ventilátoru rovna Duty_cycle_Min) a T_max (maximální teplotu kde bude hodnota vytížení ventilátoru rovna Duty_cycle_Max). Jinými slovy, jak se budou měnit teploty mezi hodnotami T_min a T_max, tak se budou lineárně měnit hodnoty duty_Cycle_Min do Duty_Cycle_Max.

RivaTuner Vám povolí následující parametry:

 • Duty_Cycle_Min
 • Duty_Cycle_Max
 • T_min
 • T_range
 • T_operating
 • T_low_limit
 • T_high_limit

V tomto seznamu vidíte parametry Duty_Cycle_Min, Duty_Cycle_Max a T_min, ale kde je T_max? Ve skutečnosti nelze určit hodnotu T_max, ta je určována změnou hodnoty T_range a dopočítávána pomocí tohoto vztahu:

T_range=2/3*100*(T_max-T_min)/(100-Duty_Cycle_Min)

Ostatní parametry by měly být nastaveny následovně:

 • T_operating=110
 • T_low_limit=0
 • T_high_limit=110

Více si o těchto parametrech povíme v pokročilé regulaci.

V záložce Power user musíte změnit hodnotu „AutoFanSpeedControl“ na 3, jinak celý postup nebude fungovat.

Příklad:

Pokud chcete nastavit otáčky ventilátoru na 34%, které se začnou zvyšovat po přesáhnutí 55°C teploty GPU a dosáhnou svého maxima při 95°C, musíte nastavit následující parametry:

 • Duty_Cycle_Min=55
 • Duty_Cycle_Max=100
 • T_min=55
 • T_range=2/3*100*(T_max-T_min)/(100-Duty_Cycle_Min)=2/3*100*(95-55)/(100-34)=40.4->40 (Rivatuner akceptuje pouze celočíselné hodnoty)
 • T_operating=110
 • T_low_limit=0
 • T_high_limit=110

Grafika na steroidech - přetaktování ve 3D

V případě potřeby můžete toto nastavení aplikovat automaticky při startu Windows, k čemuž je určeno zatržítko na téže záložce. Změny, které jsme nyní provedli, potvrdíme tlačítkem „Použít“.

Jen pár poznámek:

Když chcete, aby se hodnoty regulace nastavily automaticky, nemusíte mít RivaTuner nastaven aby se spouštěl při startu systému. Tím, že zaškrtnete volbu „Apply fan settings at Windows startup“ se RivaTuner při startu systému sám spustí, nastaví příslušné hodnoty a zase se sám vypne. Vámi změněné hodnoty si také můžete uložit kliknutím na ikonu diskety, zapsáním jména profilu a kliknutím na tlačítko „OK“. Tímto způsobem můžete vytvořit více profilů a poté je jednoduše aktivovat z rolovací nabídky.

Parametr T_range může nabýt pouze 16-ti možných hodnot. Pokud vložíte vypočítanou hodnotu (podle vztahu uvedeného výše), RivaTuner automaticky vloží nejbližší možnou hodnotu z těchto 16-ti možných. Lineární regulace otáček ventilátoru v závislosti na teplotě GPU má svá pro i proti. Pro lepší vysvětlení tohoto způsobu tohoto režimu regulace větráku vám pomohou obrázky.

V hlavním okně klikněte na ikonku šipky a vyberte poslední ikonu „Hardware Monitoring“ , zobrazí se vám následující okno:

Grafika na steroidech - přetaktování ve 3D

Na obrázku vidíte takt pamětí a frekvenci „master“ jádra (GPU 0), jeho aktuální teplotu, otáčky ventilátoru a vytížení ventilátoru. Zobrazovaná teplota jádra je nyní stejná jako ta, co je uváděna v CCC a jiných utilitách (např. GPU-Z). Faktem ale je, že regulátor nemění otáčky ventilátoru v závislosti na této teplotě, ale v závislosti na jiné teplotě, kterou bere z externího čidla ventilátoru. Tuto teplotu můžeme zobrazit jednoduchým úkonem: klikněte pravým tlačítkem myši na graf „core temperature“ a vyberte volbu „Setup“:

Grafika na steroidech - přetaktování ve 3D

Z rolovací nabídky „data provider“ vyberte volbu „ADT7473.dll:0“ a potvrďte O. K:

Grafika na steroidech - přetaktování ve 3D

Jak můžete vidět, teplota jádra se najednou zvýšila z 53°C na 56°C. to proto, že teplota reportovaná čidlem ventilátoru je vždy o 3 až 4°C vyšší než teplota uváděná například v Catalyst Control Center.

Grafika na steroidech - přetaktování ve 3D

Otestujte nastavené parametry automatické regulace v nějaké 3D aplikaci (se spuštěným monitoringem). Nechte ji chvíli běžet, zase ji vypněte.

Výsledný graf by měl vypadat nějak takto:

Grafika na steroidech - přetaktování ve 3D

V klidu byla teplota 56°C a ventilátor byl zatížen z 36%, vyšší než nastavené minimum (34%), protože teplota překročila námi nastavenou hodnotu T_min (55°C). Po spuštění 3D aplikace a aktivaci se teplota a vytížení ventilátoru začali zvyšovat podle námi nastavených hodnot v profilu. 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
234 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 117Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.