Čipsety VIA - zrychlete přístup na disk
autor: Vylíčil Vladimír , publikováno 7.5.2003
Další ze série článků popisující ladění čipsetů VIA. Dnes se zaměříme na zrychlení / vytuningování IDE řadiče v southbridge. Díky pár změnám v registrech můžete znatelně zvýšit rychlost přístupu na disk a hlavně - snížit zatížení procesoru při práci s diskem. Doufáme, že naše rady vám pomohou ... {mospagebreak title=Ladění}Následující řádky jsou určeny čtenářům, které zajímá problematika ladění VIA chipsetů. V minulých článcích se čtenáři dozvěděli o ladění VIA KT133/A a VIA 691/693/693A/694X chipsetů, především nastavení registrů northbridge (S2K timing control, BIU control, DRAM timing, DRAM clock select, PCI Buffer control, PCI flow control, PCI arbitration) – toto nastavení mělo velký vliv na propustnost paměti, na výkon PCI sběrnice a také vliv na řešení VIA 686B bugu a problémů se SB Live!.

Cílem tohoto článku je ladění integrovaných VIA IDE řadičů. (IDE Read Prefetch Buffer / IDE Post Write Buffer, Packet Command Prefetching, Active Pulse Width / Recovery Time IDE DIOR# / DIOW# a Drive Cycle Time).

Jak jsem psal již dříve, výrobci základních desek si příliš nelámou hlavu s nastavením northbridge / southbridge a ponechávají nastavení příslušných registrů na defaultních hodnotách. Drtivá většina výrobců základních desek se v BIOSech zaměří na nastavení registrů souvisejících s paměťovou propustností a tím jejich snažení končí. Pokročilé nastavení IDE registrů southbridge jsem nenašel v žádném setupu biosu. Především u VIA chipsetů je toto nastavení důležité a umožnuje naleznout optimální hodnoty mezi výkonem a stabilitou integrovaného IDE řadiče. Overclockery jistě potěší možnost ovlivnit stabilitu IDE řadiče při vyšších hodnotách FSB ( nejvíce problémů způsobuje freq. PCI 41,5Mhz a vyšší ).

Ale ne všechny problémy s IDE jsou způsobeny špatným nastavením southbridge nebo přetaktováním. Hlavní roli v těchto případech hrají ovladače, konkrétně "VIA Bus Master IDE Controller" – soubor viaide.sys / viaidexp.sys, který je součástí VIA 4in1 driverů. Otázka jestli používat IDE drivery od VIA nebo se spolehnout na IDE MS drivery, které jsou součástí OS od Microsoftu je mnohem těžší, než se zdá. Jednoznačnou odpověď na to dá jedině individuální testování výkonu diskového subsystému (Burst rate, zatížení CPU) bez instalace VIA IDE ovladačů a s instalovanými VIA IDE ovladači. Problém je v tom, že integrované VIA IDE řadiče v různých southbridge mají stejné device ID.

Zní to možná překvapivě, ale VT82C596/A/B, VT82C586A/B, VT82C686A/B , VT8233/A/C, VT8235  EIDE řadiče mají  PCI Vendor ID1106 a  Device ID 0571, ač jsou parametrově dosti rozdílné. Díky stejnému device ID používají také stejné ovladače a v tom spatřuji největší problém, protože VIA optimalizuje své drivery pro nejnovější typy southbridge (VT8233/A/C, VT8235) a podpora starších je problematická. Na základě testů a zkušeností je moje doporučení používat VIA IDE ovladače v případě OS WinXp/Win2K a desek s VIA VT686A/B, VT8233/A/C, VT8235 southbridge, v případě Win9X/WinMe použít VIA IDE ovladače jen v případě VT8233/A/C, VT8235. Pokud máte desku s VIA VP3/MVP3 nebo 691/693/693A chipsetem a tato deska zároveň nemá VIA VT686A southbridge, pak neinstalujte žádné IDE ovladače. Výhoda VIA Bus master IDE ovladačů spočívá především v nízkém zatížení CPU při stejné přenosové rychlosti oproti standartním MS.

Konfigurace se provádí spuštěním WPCREDITu a nastavením device Bus#0, Dev#17, Func#1  1106 0571 IDE Controller.

VIA IDE řadiče splňují SFF 8038i 1.0 specifikaci.

Offset 41 - IDE Configuration I
7 Primary IDE Read Prefetch Buffer
0 Disable - default
1 Enable
6 Primary IDE Post Write Buffer
0 Disable - default
1 Enable
5 Secondary IDE Read Prefetch Buffer
0 Disable - default
1 Enable
4 Secondary IDE Post Write Buffer
0 Disable - default
1 Enable
3-0 Reserved

Podrobnější popis registrů: Optimální nastavení: Rx41 [7-4] = 1 (což znamená offset 41, bity 7, 6, 5, 4 = enabled). Povolením IDE Read prefetch / IDE post write bufferu se zvýší rychlost čtení i zápisu, jediný problém nastává v případě WinNT 4.0 a starších disků, kdy toto nastavení může vést ke ztrátě dat.  V případě overclockingu pomocí FSB lze zakázáním těchto parametrů dosáhnout větší stability IDE řadiče a tím se sníží možnost poškození dat.

Offset 44 - Miscellaneous Control 1
7 Reserved
6 Master Read Cycle IRDY# Wait States
0 0 wait states
1 1 wait state - default
5 Master Write Cycle IRDY# Wait States
0 0 wait states
1 1 wait state - default
4 PIO Read Prefetch Byte Counter
0 Disable - default
1 Enable
3 Bus Master IDE Status Register Read Retry
Retry bus master IDE status register read when master write operation for DMA read is not complete
0 Disable
1 Enable - default
2 Packet Command Prefetching
0 Disable - default
1 Enable
1 Reserved
0 UltraDMA Host Must Wait for First Strobe Before Termination
0 Disable
1 Enable - default

Podrobnější popis registrů: Optimální nastavení: Rx44 [4-2] = 1, (bity 6, 5 = 0, bity 4, 3, 2 = enabled). Nastavením 0 WS při signálu sběrnice iniciator ready (IRDY#) se sníží zatížení CPU při častých I/O diskových operacích . Packed command prefetching je určený pro ATAPI zařízení, doporučuji nastavit na enable.

Offset 4B-48 - Drive Timing Control

Následující registry definují hodnoty Active Pulse Width a Recovery Time pro  IDE DIOR# / DIOW#  signály.

31-28 Primary Drive 0 Active Pulse Width def=1010b
27-24 Primary Drive 0 Recovery Time def=1000b
23-20 Primary Drive 1 Active Pulse Width def=1010b
19-16 Primary Drive 1 Recovery Time def=1000b
15-12 Secondary Drive 0 Active Pulse Width def=1010b
11-8 Secondary Drive 0 Recovery Time def=1000b
7-4 Secondary Drive 1 Active Pulse Width def=1010b
3-0 Secondary Drive 1 Recovery Time def=1000b

Podrobnější popis registrů: Aktuální hodnota pro každý registr je binární hodnota registru plus 1 a určuje počet PCI clocks. Například pokud je hodnota registru 1010b (což je hodnota 10 v desítkové soustavě), pak je active pulse width nebo recovery time 10+1 = 11 PCI clocks. DIOR# / DIOW# znamen á Device I/O read / write.

Toto nastavení je jedno z nejdůležitějších nastavení IDE registrů southbridge. Při přetaktování pomocí FSB se totiž při vyšší hodnotě FSB – potažmo PCI zkrátí  délka cyklů a často dochází ke ztrátě nebo korupci dat. Vyšší hodnota active pulse width a recovery time dokáže tyto problémy eliminovat. Nejlepší hodnotu registru je třeba vyzkoušet.

Offset 4C - Address Setup Time

Address Setup Time je doba mezi adresací signálů do doby, kdy jsou DIOR# / DIOW# signály vykonány.

IDE specifikace vyžaduje, aby hodnota nepřesáhla 1T, ale VIA VT686A/B, VT8233/A/C, VT8235 jsou schopny používat hodnoty větší, než 1T.

7-6 Primary Drive 0 Address Setup Time
5-4 Primary Drive 1 Address Setup Time
3-2 Secondary Drive 0 Address Setup Time
1-0 Secondary Drive 1 Address Setup Time
00 1T
01 2T
10 3T
11 4T - default

Doporučuji vyzkoušet všechny hodnoty 1T – 4T a použít takovou hodnotu, při které nedochází k problémům s IDE (CRC chyby, tuhnut í systému při kopírování souborů …).

Offset 23-50 - UltraDMA Extended Timing Controll
31 Pri Drive 0 UltraDMA-Mode Enable Method
0  Enable by using “Set Feature ”command - default
1 Enable by setting bit -30 of this register
30 Pri Drive 0 UltraDMA-Mode Enable
0 Disable - default
1 Enable UltraDMA - Mode Operation
29 Pri Drive 0 Transfer Mode
0 DMA or PIO Mode - default
1 UltraDMA Mode
28 Pri Drive 0 Cable Type Reporting
0 40-pin cable is being used - default
1 80-pin cable is being used
27-24 Pri Drive 0 Cycle Time (T =7.5 ns for 133 MHz / T=10.0 ns for 100MHz)
0000 2T
0001 3T
0010 4T
0011 5T
0100 6T
0101 7T
0110 8T
0111 9T - default
1000

10T

1001 11T
1010 12T
1011 13T
1100 14T
1101 15T
1110 16T
1111 17T
23 Pri Drive 1 UltraDMA-Mode Enable Method
22 Pri Drive 1 UltraDMA-Mode Enable
21 Pri Drive 1 Transfer Mode
20 Pri Drive 1 Cable Type Reporting
0 40-pin cable is being used - default
1 80-pin cable is being used
19-16 Pri Drive 1 Cycle Time - default = 0111b
15 Sec Drive 0 UltraDMA-Mode Enable Method
14 Sec Drive 0 UltraDMA-Mode Enable
13 Sec Drive 0 Transfer Mode
12 Sec Drive 0 Cable Type Reporting
0 40-pin cable is being used - default
1 80-pin cable is being used
11-8 Sec Drive 0 Cycle Time - default =0111b
7 SecDrive 1UltraDMA-ModeEnableMethod
6 Sec Drive 1 UltraDMA-Mode Enable
5 Sec Drive 1 Transfer Mode
4 SecDrive 1CableTypeReporting
0 40-pin cable is being used - default
1 80-pin cable is being used
3-0 Sec Drive 1 Cycle Time - default =0111b

Z nastavení těchto registrů je nejdůležitější Drive cycle time (registry 27-24, 19-16, 11-8, 3-0 ). Nastaven í drive cycle time ovlivňuje propustnost IDE zařízení, při nepřetaktovaném systému lze použít i agresivní nastavení 2T oproti defaultním 9T bez snížení stability. Příliš nízká hodnota drive cycle time na přetaktovaných systémech vede často ke zhroucení FAT tabulky.

{mospagebreak title=Testy a závěr}

Sestava

  • MB Gigabyte 7VAX-A 1.0 (VT8377A + VT8235)
  • Maxtor 6Y080P0 80Gb ATA-133 7200rpm
  • Win XP SP1
  • VIA Hyperion 4.46

HDspeed buffer size=131072 Duration=5 seconds, BurstRate

Čipsety VIA - zrychlete přístup na disk

výsledky jsou v MB/s (více = lépe)

SiSoft Sandra 2003: File system benchmark

Čipsety VIA - zrychlete přístup na disk

výsledky jsou v KB/s (více = lépe)

DiskSpeed 32 – zatížení CPU , Full test

Bez tweakování 25-30%
S tweakováním 16-19%

Seriál o ladění VIA chipsetů končí. Co říct závěrem? Hlavní motivací bylo čtenářům ukázat jiný pohled na VIA chipsety a umožnit jim poznat nastavení northbridge /  southbridge a dát jim návod při řešení problémů nebo při ladění výkonu. Hodně čtenářů by chtělo článek o ladění Nforce2 chipsetu. Někdy se takový článek určitě na PCtuningu objeví, zatím je ladění Nforce2 ve stádiu testování. Ale už teď mohu říci, že na Nforce2 chipsetech toho lze nastavit mnohem méně, než na VIA chipsetech. Připomínky a dotazy můžete psát do diskuze pod článkem.

PS:Rád bych poprosil čtenáře, aby se v diskuzi pod článekm zdrželi hodnocení jednotlivých chipsetů a výroků jako VIA je shit. Především proto, že to není pravda. Daná problematika je mnohem složitější a já bych si nedovolil o žádném chipsetu vynášet soudy, pokud bych neviděl jeho nastavení. Je celkem pochopitelné, že majitelé desek s novými chipsety a ranými versemi biosů mívají různé problémy a to u většiny chipsetů. Chce to buď dané problematice rozumět a nastavit si northbridge / southbridge sám nebo počkat až výrobce vydá opravené a vyladěné verze biosů. Nebo taky počkat, až se objeví článek o ladění chipsetů na PCtuningu :-)

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
7.5.2003 04:01:35   0.0.0.xxx 4344
chtelo by to popsat jeste pro ty co maji desky s nForce2 cipsetem.Nebo se ladit nemusi?
7.5.2003 06:12:00   0.0.0.xxx 4342
Chce to desku se SISem ja mam K7S5A se SIS737 a tam zatizani procesoru mozna jeste nisi nez na tomhle po vytuningování :-)
7.5.2003 07:03:29   0.0.0.xxx 4345
Ten článek je super, především to, jak při overclockingu pomocí FSB zabránit blbnutí disků.Zkoušel jsem a dost to pomohlo, vůbec jsem nevěděl, že je něco takového možné!!!
A to zatížení procesoru taky kleslo po tom tuningu. Jen tak dál. Ale něco na Nforce2 by to opravdu chtělo.
7.5.2003 08:04:07   0.0.0.xxx 4142
Tak nejak se tento chipset obesel. Nejdrive kt333-400 a pak ty pred kt266. Sehnal jsem si sice informacni soubor pro kt266A do wpcre12a ci wpcrs120, ale nektere kolonky se s kt333-400 neshodovaly.
7.5.2003 08:06:22   0.0.0.xxx 4543
Hmm, tak to bude asi nejaka novejsi revize. Ja mel taky K7S5A ale ta mela chipset SiS 735 A uz minule se v diskuzich objevilo, ze clanek o SiS chipsetech nebude, protoze SiS o svych registrech nikomu nic nerekne a zjistovat to metodou pokus/omyl je nesmysl.
7.5.2003 10:08:33   0.0.0.xxx 4241
Precti si zaver clanku ;)
7.5.2003 10:15:47   0.0.0.xxx 4242
ja tam nic nenasel... taky bych chtel neco pro nForce2...
7.5.2003 10:49:43   0.0.0.xxx 4140
Souhlasím, nešlo by něco publikovat i o této verzi chipsetu? Snad tam zase takové velké rozdíly nejsou...
7.5.2003 10:53:47   0.0.0.xxx 4444
Souhlasím, nešlo by něco publikovat i o této verzi chipsetu? Snad tam zase takové velké rozdíly nejsou...
7.5.2003 11:02:33   0.0.0.xxx 4141
Co takhle dat do clanku linky na ty starsi clanky. Nikde sem je tam nevidel. A kdo to ma pak hledat.
7.5.2003 11:08:53   0.0.0.xxx 4344
http://www.pctuning.cz/titulnistrana/default.aspx?ArtID=17048&CatID=75&SetID=2

http://www.pctuning.cz/titulnistrana/default.aspx?ArtID=17070&CatID=75&SetID=2

http://www.pctuning.cz/titulnistrana/default.aspx?Ar tID=17472&CatID=75&SetID=2


7.5.2003 11:57:28   0.0.0.xxx 4241
Jako vzdy vybornej clanek. Tohoto autora by si mel pctuning poradne hledet.
Jen by me zajimalo jak testovat po tweakovani. jak dobre zjistovat stabilitu, chyby crc atd. U pretaktovani procesoru je to jasny, ale co po takovymhle ladeni Ide radice?
7.5.2003 12:17:59   0.0.0.xxx 4442
Velice pekne, diky za cely serial. Tedka jen vymyslet, zda by nesel vykon disku zvednout i pri zapojeni na Highpoint radic )
7.5.2003 12:19:53   0.0.0.xxx 4140
prisel jsi o data - prehnal jsi ladeni
neprisel jsi o data - je to OK ;-D
7.5.2003 13:49:00   0.0.0.xxx 4243
Halooo, kam se podel ten clanek o LCD??
7.5.2003 14:09:13   0.0.0.xxx 4141
:-)))
7.5.2003 14:09:39   0.0.0.xxx 4245
...
7.5.2003 16:41:16   0.0.0.xxx 4141
celkom by mi bodol podobny clanok na intel bx. je to sice postarsi cipset avsak s tualatinom je to este zaujimavy stroj. momentalne sa s tym hram a nieco na sieti aj je, dokonca existuje utilitka agp_info, pouziva sa aj wpcredit. ma niekto skusenosti napr. s http://members.chello.nl/mgherard/html/tweaking.html ? dokazal by niekto spravit (spolupracovat so mnou) na tweakovani bx pre tualatina alebo rovno vidani biosu s najlepsim nastavenim ? (modifikujem bios pre abit be6) ono, bx je velmi rychly ale mozno...:-)))
7.5.2003 18:53:38   0.0.0.xxx 4243
Jelikož na i443BX je běžně dostupný datasheet s výbornými komentáři, můžete to snadno vymyslet sám.
7.5.2003 20:45:37   0.0.0.xxx 4040
http://www.pctuning.cz/titulnistrana/tuningpc/Default.aspx?CatID=188&SetID=2&ArtID=17036
7.5.2003 22:30:32   0.0.0.xxx 4343
v datasheetoch vsak chybaju skusenosti, a vobec nic tam nie je o tualatinovi
8.5.2003 07:16:11   0.0.0.xxx 3940
Ale kdepak. - Recenze na 19" LCD ktera se tu vcera (na chvilku) ukazala jako hlavni clanek
8.5.2003 09:17:38   0.0.0.xxx 4344
neslo by vsechny tyhle nastaveni dat do nejakyho bataku nebo proste nasoftit neco co by to nastavilo samo. Nejsem zas takova Lama, ale sem docela liney
8.5.2003 10:40:26   0.0.0.xxx 4239
nieje v tom chyba nema tam byt 23-20 alebo 53-50 ?
za vysvetlenie dakujem
8.5.2003 11:07:24   0.0.0.xxx 4444
joo presne takovy udelatko v podobe bataku by se hodilo, jak cip.Nastvait to sice zvladnu, ale delat to na ctyrech kompech a pokazde to zabere casik a vubec je to otravny, ja vim pak si neuziju onen spravny tuning, ale obcas se bez toho i obejdu...Treba dat vsechny vase nastaveni pro via do jednoho udelatka a byl by pokoj a pak bych prijel k vam a dal vam pusu...
8.5.2003 15:37:32   0.0.0.xxx 4342
dávejte si pozor na nastavení offsetu 41, málem sem při manipulaci přišel o systém
8.5.2003 18:38:09   0.0.0.xxx 4243
chcel by som poprosit autora na linky k tymto benchmarkom, pretoze ani po hodine hladana som si nie isty, ci som stiahol spravny sw...

hd speed som nasiel vo verzii 1.3.0.31, ale asi je to nejaky iny software, alebo testuje nieco uplne ine...

diskspeed som nasiel v nejakej verzii 1.04, ale vobec netusim, kde sa tam ma zobrazit cpu zatazenie...

A tiez sa prihovaram za podobny clanok o ladeni KT266A (pomerne rozsireny, aj ked uz trosku starsi cipset)
10.5.2003 09:43:03   0.0.0.xxx 4242
Taky by se hodilo
12.5.2003 06:16:02   0.0.0.xxx 4244
Co stim mám dělat? Mě je to ukradený, hlavně že tam jdou DDR na 400MHz
12.5.2003 09:12:18   0.0.0.xxx 4240
Je to offset 53-50. Nastavení zůstává stejné..
12.5.2003 09:15:45   0.0.0.xxx 4242
http://www.geocities.com/vgrinenko/DiskSpeed32/ds32setup.zip

http://www.georgebreese.com/net/software/dl03.asp?FILE=hdspeed_014.zip
12.5.2003 10:44:05   0.0.0.xxx 4041
Sháním data sheet ke MB:
MSI K7T Turbo, MS-6330 (ver.3.0), chipset KT133(A)
Díky
16.5.2003 22:37:14   0.0.0.xxx 4444
co znamená věta:Konfigurace se provádí spuštěním WPCREDITu?
Jak ho mám spustit, nebo kde ho seženu?
20.5.2003 09:22:01   0.0.0.xxx 4140
skusal som ladit svoj VIA 693A podla tohto navodu, ked som tieto defoltne hodnoty porovnaval s mojim nastavenim ani jedna nesedela, napr. Pri Drive 0 Cycle Time mam nastveny na 3T a Pri Drive 1 Cycle Time na 14T. Ked som menil hodnotu Pri Drive 1 Cycle Time na hocjaku rychlejsiu /13,12.../ vzdy sa to zosipalo. hodnota Pri Drive 0 Cable Type Reporting sa neda menit je len read
, no proste mam pocit ze to nesedi
7.1.2004 01:56:34   0.0.0.xxx 4343
co lze dělat s Intel čipsety???
22.3.2004 10:13:33   0.0.0.xxx 4143
A co tento chipset? Pojde to optimalizovat???
19.7.2005 18:09:52   80.188.74.xxx 4344
Jak to mám provést. Jak mám spustit WPCREDIT a co to je? Díky
A ty odkazy na starší články se mi nenačetly.
20.7.2005 18:18:07   80.188.74.xxx 4242
Jo, už to chápu a nšel jsem vše.
Ještě by mě zajímalo jestli tyhle tweaky šlapou na k8tNeo2-K8T800Pro-VT8237.Chybí mi výkon, ale nechci přijít o 100GB dat.
30.7.2005 23:46:35   80.188.74.xxx 4143
Tak jsem to zkusil a sice jsem nahnal body v 3D a PC marku, ale nešla mi LAN, internet, DVD-ROM (filmy) a kdo ví co ještě.
Pokud jsem někde neudělal chybu, tak tyhle tweaky na téhle desce nejdou.
Zkoušel jsem vybrané tweaky z celého serálu VIA.
9.5.2006 21:16:18   84.47.67.xxx 2524
no neviem nejak s tym programom robit, akonahle znemim nieco tak sa ma spyta : save to new register?

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

0 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 0Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.